bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Kimlik Belgeleri
 • Kod Bölüm A gereklerine uyması gerekmeyen gemiler
 • Gemilere karşı tehditler ve denizdeki diğer olaylar
 • Alternatif güvenlik anlaşmaları • Sayfa6/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Liman tesisi güvenlik planları irtibat noktaları ve bilgisi

   1. Bir liman tesisinde LTGP olması durumunda, bu bilgi Örgüt’e iletilmeli ve aynı bilgi şirket güvenlik görevlileri ve gemi güvenlik görevlileri için hazır bulundurulmalıdır. LTGP ile ilgili, onun bulunduğu yerin bilgisi dışında, daha fazla bir bilgi yayımlanmak zorunda değildir. Taraf Devletler ilgili liman tesisi güvenlik görevlilerinin ve liman tesisi güvenlik planlarının erişim detayları ile birlikte PFSP lerin bulunduğu yerlerle ilgili güncel bilgileri sağlamak için, ya merkezi ya da bölgesel irtibat noktaları kurmayı, veya başka türlü yolları dikkate alacaklardır. Bu tür irtibat noktalarının varlığı duyurulmalıdır. Bunlar, aynı zamanda; Taraf Devletin adına hareket etmek için tayin edilen tanınmış güvenlik kuruluşları ile ilgili bilgileri ve bu tanınmış güvenlik kuruluşlarını yetkilendiren otorite ile ilgili özel sorumluluk ve şartların detaylarına ait bilgileri sağlayabilirler.

  4.15 Bir limanda, LTGP olmaması durumunda (bu nedenle bir LTGG olmaması), merkezi veya bölgesel irtibat noktası; gerektiğinde, geminin ziyareti süresince, karada bulunan, uygun güvenlik önlemlerinin yerinde olmasını sağlayacak uygun nitelikli birisini belirleyecektir.


  4.16 Taraf Devletler, aynı zamanda, GGG, ŞGG, ve LTGG’nin güvenlikle ilgili sorunları kendisine rapor edebileceği Devlet görevlilerinin erişim detaylarını sağlamalıdır. Bu Devlet görevlileri, uygun hareket tarzını belirlemeden önce bu raporları değerlendireceklerdir. Bu rapor edilen sorunlar, başka bir Taraf Devletin yargılama yetkisi altında olan güvenlik önlemleri ile ilgili olabilir. Bu durumda, Taraf Devletler, diğer Taraf Devlette bulunan eş kuruluşla temasa geçip sorunu çözecek bir eylemin uygun olup olmayacağını tartışmayı göz önünde bulunduracaklardır. Bu amaçla, Devlet görevlilerinin erişim detayları Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne bildirilmelidir.
  4.17 Taraf Devletler, aynı zamanda, madde 4.14 - 4.16 arasındaki bilgileri diğer Taraf Devletlerin kullanımına hazır bulunduracaktır.

  Kimlik Belgeleri

  4.18 Taraf Devletler; resmi görevlerini yerine getirmek amacı ile gemi ve liman tesislerine girmekle yetkili olan Devlet görevlileri için uygun kimlik belgeleri düzenlemek, ve bu belgelerin doğruluğunun gerçeklenmesi için gerekli işlemleri tesis etmek için teşvik edilirler.


  Sabit ve yüzer platformlar ve bölgesinde bulunan seyyar sondaj üniteleri
  4.19 Taraf Devletler Kod bölüm A ve bölüm XI-2 kurallarına uyum sağlaması gereken gemilerle etkileşim içinde olmasına izin vermek için, sabit ve yüzer platformlar ve bölgesinde bulunan gezici sondaj üniteleri için, uygun güvenlik önlemleri tesis etmeyi dikkate almalıdırlar*.

  Kod Bölüm A gereklerine uyması gerekmeyen gemiler

  4.20 Taraf Devletler, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 kurallarının uygulanmadığı gemiler için, bu gemilerin güvenliğini arttırmak amacı ile, uygun güvenlik önlemleri tesis etmeyi, ve uygulanan herhangi güvenlik hükümlerinin, bu gemilerin, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine uymakla yükümlü olan gemilerle etkileşimine izin vermesini sağlamayı, dikkate almalıdır.  Gemilere karşı tehditler ve denizdeki diğer olaylar

  4.21 Taraf Devletler, kendi bayrağını taşıyan gemilerin, denizde iken güvenlik riskini azaltacağını düşündüğü önlemler için bir genel klavuz sağlayacaktır. Bu klavuz, güvenlik seviyeleri 1-3 ile uyumlu olarak, aşağıdaki durumlarda izlenecek hareket tarzıyla ilgili özel tavsiyeler sağlayacaktır:


  .1 eğer gemi denizde iken, gemiye uygulanan güvenlik seviyesinde değişiklik olursa, rneğin, geminin işletildiği coğrafi bölge veya geminin kendisi yüzünden; ve
  .2 deniz iken, gemiyi de etkileyen bir güvenlik olayı veya tehdidi varsa.
  Bu amaçlar için, Taraf Devletler en iyi yöntem ve işlemleri tesis edeceklerdir. Saldırının yakın olduğu durumlarda, gemi, Bayrak Devletinde güvenlik olaylarına müdahale ile sorumlu olanlarla doğrudan iletişim kurmaya çalışmalıdır.
  4.22 Taraf Devletler, ayrıca güvenlikle ilgili tavsiye vermek üzere aşağıdaki gemiler için irtibat noktaları kurmalıdır:
  .1 kendi bayrağını taşıyan gemiler; veya
  .2 kendi karasularında seyreden, veya karasularına girmek niyetinde olduğunu bildiren gemiler.
  4.23 Taraf Devletler, kendi karasularında seyreden veya karasularına girmek niyetinde olduğunu bildiren gemilere, aşağıda sıralananları da kapsayabilecek tavsiyelerde bulunmalıdırlar:
  .1 niyetlendikleri seyir planlarını değiştirmeleri veya ertelemeleri;
  .2 belirli bir rotada seyretmeleri veya belirli bir yere doğru ilerlemeleri;
  .3 gemi üzerine yerleştirilebilecek personel veya cihazın mevcudiyeti,
  .4 geçişi koordine etme, limana varış veya limandan kalkış, devriye botu veya uçağın (sabit kanatlı veya helikopter) refakatine izin verme.
  Taraf Devletler, kendi karasularında seyreden veya karasularına girmek niyetinde olduğunu bildiren gemilere, yayımladıkları herhangi bir geçici yasak saha ile ilgili hatırlatmada bulunacaklardır.
  4.24 Taraf Devletler; kendi karasularında seyreden veya karasularına girmek niyetinde olduğunu bildiren gemilere, kendi gemilerinin veya görünürdeki diğer gemilerin korunması için, Taraf Devlet tarafından daha önce bildirilmiş olabilecek güvenlik önlemlerini hızlı bir biçimde uygulamalarını tavsiye etmelidir.
  4.25 Madde 4.22 de belirtilen amaçlar için, Taraf Devletlerce hazırlanan planlar, İdare de dahil Taraf Devlet içinde bulunan ve 24 saat ulaşılabilir uygun bir irtibat noktası hakkında bilgi içerecektir. Ayrıca bu planlar, İdarenin, yardımın yakın kıyı Devletlerinden aranması gerektiğini düşündüğü durumlar, ve liman tesisi güvenlik görevlileri ve gemi güvenlik görevlileri arasında işbirliği işlemleri ile ilgili bilgiler içerecektir.

  Alternatif güvenlik anlaşmaları

  4.26 Taraf Devletler, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerini nasıl uygulamaya geçirecekleri üzerinde düşünürken, bir veya daha fazla Taraf Devlet ile, bir veya daha fazla anlaşmaya varabilir. Anlaşmanın faaliyet alanı, anlaşmaya taraf olanların yetki alanında bulunan liman tesisleri arasında, sabit güzergah üzerinde yapılan kısa uluslararası seferlerle sınırlıdır. Bir anlaşmayı sonuca vardırırken veya sonrasında, Taraf Devletler, anlaşmanın etkileriyle ilgili diğer Taraf Devlet ve İdareler ile görüş alışverişinde bulunmalıdır. Anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin bayrağını taşıyan gemilerin; ancak İdareleri, geminin anlaşmanın kurallarına uymak zorunda olduğu konusunda anlaşıp, gemisinden de bunu talep etmesi durumunda, anlaşmanın kapsamı içindeki sabit seyir hatlarını kullanabilmesine izin verilmelidir. Hiçbir durumda, böyle bir anlaşma, anlaşma kapsamında olmayan liman tesisleri ve gemilerin güvenlik seviyelerini tehlikeye düşürmemelidir, ve özellikle, anlaşma kapsamındaki bütün gemiler, anlaşma kapsamında olmayan gemilerle gemiden gemiye yapılan faaliyetlerde bulunamayabilirler. Anlaşma kapsamındaki gemiler tarafından üstlenilen herhangi bir operasyonel arabirim bu kapsama alınmalıdır.Her anlaşmanın işletimi devamlı izlenmek ve gerektiğinde değiştirilmek zorundadır ve her durumda 5 yılda bir gözden geçirilmelidir.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.