bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • 4 Taraf Devletlerin Sorumlulukları
 • Görevlendirilmiş Otoriteler
 • Güvenlik seviyesinin saptanması • Sayfa5/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Bilgi ve İletişim

  1.22 Bölüm XI-2 ve Kod bölüm A , Taraf Devletlerin; Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne belirli bilgiler sağlamasını zorunlu kılmakta, ve bilginin elde edilebilir olması için, Taraf Devletler arasında, şirket güvenlik görevlileri/gemi güvenlik görevlileri ile liman tesisi güvenlik görevlileri arasında, etkili iletişimin yapılmasına izin vermeleri istenmektedir.


  2 Tanımlar

   1. Kod bölüm A veya bölüm XI-2 de verilen tanımlarla ilgili klavuz bulunmamaktadır.
   1. Kodun bu Bölümünde kullanılmak amacıyla:

  .1 kısım, Kod Bölüm A’nın içinde yer alan ve “kısım A/(kısım numarası takip edecek)” olarak gösterilir;


  .2 madde, Kodun bu bölümünün bir maddesi “madde (madde numarası takip edecek)” olarak gösterilir; ve
  .3 Taraf Devlet, 14 ve 18. maddelerde kullanıldığında, liman tesisinin, kendi yetki alanı içinde bulunduğu Taraf Devlet anlamına gelmekte ve Görevlendirilmiş Otorite’ ye referans içermektedir.

  3 Uygulama
  Genel
  3.1 Kodun bu bölümünde verilen klavuz, bu Kod’un A bölümü ve bölüm XI-2 gereklerini uygulamada dikkate alınmalıdır.
  3.2 Bununla birlikte, klavuzun gemilere hangi kapsamda uygulanacağının, geminin tipi, yükü/yolcusu, ticari sefer rotasına ve ziyaret ettiği liman tesislerinin özelliklerine bağlı olduğu kabul edilmelidir.
  3.3 Benzer olarak, liman tesisleri düşünüldüğünde, klavuzun hangi kapsamda uygulanacağı, liman tesislerine, bu liman tesislerini kullanan gemilerin tipine, yükün/yolcunun tipine ve ziyaret eden gemilerin ticari sefer rotasına bağlı olacaktır.
  3.4 Kod bölüm A ve bölüm XI-2’de yer alan kurallar, esas olarak askeri amaçlar için tasarlanıp kullanılan liman tesislerinde uygulanmak için tasarlanmamıştır.


  4 Taraf Devletlerin Sorumlulukları  Değerlendirmelerin ve Planların Güvenliği
  4.1 Taraf Devletler gemi güvenlik değerlendirmeleri, gemi güvenlik planları, liman tesisi güvenlik değerlendirmeleri ve liman tesisi güvenlik planları ilgili, güvenlik yönünden hassas malzemelerin, ve kişisel değerlendirmeler ve planların yetkisiz biçimde açıklanması veya bunlara yetkisiz ulaşımı önleyecek uygun önlemlerin alınmasını sağlamalıdır.

  Görevlendirilmiş Otoriteler

  4.2 Taraf Devletler, Kod Bölüm A veya Bölüm XI-2’de belirtildiği şekilde, liman tesisleri güvenliği ile ilgili görevleri yürütmek üzere, kendi içinde bir Görevlendirilmiş Otorite tanımlayabilir.  Tanınmış güvenlik kuruluşları

  4.3 Taraf Devletler, aşağıdakiler de dahil, belirli güvenlik faaliyetlerini yürütmek üzere, bir tanınmış güvenlik kuruluşununu (TGK) yetkilendirebilir:


  .1 Taraf Devlet adına, gemi güvenlik planı veya ona ait değişikliklerin onaylanması;
  .2 Taraf Devlet adına, geminin bölüm XI-2 ve Kod bölüm A gereklerine uyumluluğunun doğrulanması ve sertifikalandırılması ve
  .3 Taraf Devlet tarafından istenilen liman tesisi güvenlik değerlendirmelerini yönetmek.
  4.4 Bir tanınmış güvenlik kuruluşu (TGK), gemi güvenlik değerlendirmeleri, gemi güvenlik planları, liman tesisi güvenlik değerlendirmeleri ve liman tesisi güvenlik planlarını içeren, güvenlikle ilgili hususlarda, Şirketlere veya liman tesislerine tavsiyede veya yardımda bulunabilir. Bu, bir GGD veya GGP, veya bir LTGD veya LTGP tamamlanmasını içerebilir. Eğer bir TGK, bir GGD veya GGP ile ilgili böyle bir görev üstlenirse, bu TGK, GGP’nı onaylamak üzere yetkilendirilmemelidir.
  4.5 Taraf Devlet, bir TGK’nu yetkilendirirken, bu kuruluşun yeteneklerini dikkate almalıdır. Bir TGK, aşağıdakileri kanıtlayabilmelidir:
  .1 güvenliğin değişik yönleri ile ilgili uzmanlık;
  .2 gemilerle ilgili hizmetlerde bulunuyorsa gemi dizaynı ve yapısı, limanlarla ilgili hizmetlerde bulunuyorsa liman dizaynı ve yapısı hakkında bilgiyi de içermek üzere; gemi ve liman işletimi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma;
  .3 gemi/liman arayüzünü de içeren ve gemi ve liman tesisi operasyonları sırasında ortaya çıkabilecek muhtemel güvenlik risklerini değerlendirme, ve bu risklerin nasıl minimize edileceği konusundaki yeteneği;
  .4 personellerinin uzmanlığını koruyup, geliştirme yeteneği;
  .5 personellerinin güvenilirliğinin devamlılığını izleme yeteneği;
  .6 güvenlik yönünden hassas olan malzemelerin yetkisiz açıklanması ve ulaşımını önleyecek uygun önlemleri koruma yeteneği;
  .7 Kod bölüm A ve bölüm XI-2 ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve güvenlik gereklilikleri hakkındaki bilgileri;
  .8 güvenlikle ilgili mevcut tehditler ve bunların seyri ile ilgili bilgileri;
  .9 silahlar, tehlikeli madde ve aletleri tanıyıp, ortaya çıkarma konusundaki bilgileri;
  .10 ayırım gözetmeksizin, güvenliği tehdit etmesi muhtemel kişilerin özellikleri ve davranış biçimlerini tanıma konusundaki bilgileri;
  .11 güvenlik önlemlerinden kaçınmak için kullanılan teknikler hakkındaki bilgileri; ve
  .12 güvenlik ve gözetim cihaz ve sistemleri ve bunların çalışma limitleri hakkındaki bilgileri.
  Bir TGK’na özel görevler verilirken, İdareler de dahil olmak üzere Taraf Devletler, TGK’ nun, görevi yerine getirmek için gereken yeteneklere sahip olduğundan emin olmalıdır.
  4.6 Kural I/6’da tanımlanan ve Kural XI-1/1’ in gereklerini yerine getiren bir tanınmış kuruluş, madde 4.5’deki listede belirtilen, güvenlikle ilgili uzmanlık koşullarını yerine getirmesi halinde, Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (TGK) olarak atanabilir.
  4.7 Madde 4.5’deki listede, güvenlikle ilgili uzmanlık koşullarını yerine getiren bir liman otoritesi veya liman tesisi işleticisi, TGK olarak tayin edilebilir.

  Güvenlik seviyesinin saptanması

  4.8 Taraf Devletler, güvenlik seviyesini saptarken, genel ve özel tehdit bilgilerini dikkate almalıdır. Taraf Devletler, gemi ve liman tesisleri için, aşağıdaki üç seviyeden birini güvenlik seviyesi olarak tespit edecektir:
  • Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesidir;
  • Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye; ve
  • Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.

  4.9 Güvenlik seviyesi 3, yanlızca güvenlik olayının olası veya yakın olduğuna dair güvenilir bir bilgi olduğunda uygulanması gereken olağanüstü bir tedbirdir. Güvenlik seviyesi 3, yanlızca belirlenmiş güvenlik tehdidi veya gerçek bir güvenlik olayı süreci içinde uygulanmalıdır. Güvenlik seviyeleri, seviye 1’den 2’ye, seviye 2’den seviye 3’e doğru değişebilmekle beraber, seviye 1’den, direkt olarak seviye 3’e değişmesi de mümkündür.


  4.10 Geminin güvenliği ile ilgili tüm sorumluluk her zaman gemi kaptanındadır. Güvenlik seviyesi 3 durumunda dahi, kaptan, güvenlik olayı veya tehdidine karşılık verenler tarafından yayınlanacak talimatlara, eğer bu talimatlara uymanın, geminin güvenliğini tehlikeye atacağına inandığı sebepleri varsa, açıklık getirilmesini veya değiştirilmesini isteyebilir.
  4.11 ŞGG veya GGG, geminin ziyaret edeceği liman tesisinin LTGG ile ilk fırsatta biraraya gelip, liman tesisinde bu gemiye uygulanacak güvenlik seviyesini tesis etmek üzere, birlikte çalışmalıdır. LTGG gemi ile iletişim kurarak, liman tesisinin güvenlik seviyesinde sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişikliği gemiye bildirecek ve güvenlikle ilgili diğer bilgileri sağlayacaktır.
  4.12 Bir geminin, ziyaret ettiği limanın güvenlik seviyesinden daha yüksek bir güvenlik seviyesinde işletildiği durumlar olabilirken, geminin, ziyaret ettiği limanın güvenlik seviyesinden daha düşük bir güvenlik seviyesinde işletilebileceği hiçbir durum olmayacaktır. Eğer geminin güvenlik seviyesi, yararlanacağı liman tesisinin güvenlik seviyesinden daha yüksek ise, ŞGG ve GGG, bu durumu gecikmeksizin LTGG’ne bildirmelidir. LTGG, ŞGG ve GGG’ne danışarak belirli durumun bir değerlendirmesini yapmalı, bir Güvenlik Deklarasyonu’nun tamamlanıp imzalanmasını da içerebilen, gemi ile, uygun güvenlik önlemleri üzerinde anlaşmalıdır.
  4.13 Taraf Devletler, güvenlik seviyelerindeki değişikliklerle ilgili bilgilerin nasıl hızlı bir şekilde duyurulacağını dikkate alacaklardır. İdareler; gemiye, ŞGG’ne ve GGG’ne güvenlik seviyelerindeki değişiklikleri, NAVTEX mesajları veya Denizcilere Uyarılar (Notices to Mariners) yoluyla bildirmek isteyebilir veya, buna benzer veya daha hızlı ve kapsayıcı bir iletişim metodunu kullanmayı düşünebilirler.
  Taraf Devletler, liman tesisi güvenlik görevlilerine güvenlik seviyelerindeki değişiklikleri bildirmenin yollarını tesis edeceklerdir. Taraf Devletler, güvenlik seviyelerindeki değişikliklerden haberdar olması gerekenlerin bir erişim listesini oluşturup muhafaza edecektir.Güvenlik seviyesinin özellikle hassas olarak kabul edilmesinin gerekmediği halde, altında yatan tehdit bilgisi çok hassas olabilir. Taraf Devletler, bilginin çeşidine ve detayına, ve bu bilginin gemi güvenlik görevlileri, şirket güvenlik görevlileri ve liman tesisi güvenlik görevlilerine hangi metodla iletileceğine önemle dikkat edeceklerdir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.