bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • KONFERANS • Sayfa22/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  Konferans tarafından kabul edilen denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerin, dünya genelinde tek tip olarak düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak amacı ile deniz güvenliğinin arttırılması konusunda daha ileri düzeyde çalışma yapılması gereğini DİKKATE ALARAK,


  1. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü (bundan sonra “Örgüt” olarak anılacaktır), Anlaşmanın XI-2 bölimü ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod’u (bundan sonra “ISPS Kod” olarak anılacaktır). dikkate alarak aşağıdaki hususları gerçekleştirmeye DAVET EDER:

  (a) gemi güvenlik görevlisi, şirket güvenlik görevlisi, liman tesisi güvenlik görevlisi ile şirket, gemi ve liman güvenlik personeli için model kurslar gibi eğitim klavuzu geliştirmek;


  (b) A.882(21) kararı ile değiştirilen A.787(19) no’lu Örgüt’ün liman Devletleri kontrol işlemleri ile ilgili kararını gözden geçirmek ve gerekirse uygun değişiklikler geliştirmek;
  (c) ISPS Kod’un B bölümünde belirtilenlerin dışındaki kontrol ve uygunluk önlemleri ile ilgili, gerektiğinde daha ileri seviyede klavuz geliştirmek ve bu ihtiyacı dikkate almak;
  (d) Tanımış güvenlik kuruluşları ile ilgili kurallara ihtiyacın olduğunu, ve gerektiğinde bunların geliştirilmesini dikate almak;
  (e) Örgüt’ün A.890(21) no’lu güvenli personel alımı prensiplerine ait Genel Kurul kararını incelemek ve gerektiğinde ilgili değişiklikleri yapmak ;
  (f) Anlaşmanın XI-2 bölümünün uygulandığı yüzer üretim depolama üniteleri ve yüzer depolama üniteleri ile karşılaşıldığında uygulanacak gemi güvenlik kurallarını incelemek ve gereli işlemleri yapmak;
  (g) Güvenlik konusu çerçevesinde, liman varış ve ayrılışları, standart raporlama formları ve elektronik veri alışverişi gibi deniz trafiğinin kolaylaştırılmasına yönelik konuları dikkate almak ve gerekli işlemleri yapmak;
  (h) Örgüt Genel Kurulunun A.872(20) no’lı kararında belirtilen, uluslararası sefer yapan gemilerde uyuşturucu ve ilgili diğer madde ve kimyasalların kaçakçılığını önleme ve ortadan kaldırma ile ilgili konuları dikkate almak ve gerekli işlemleri yapmak;
  (i) Anlaşma bölüm XI-2 veya ISPS Kod bölüm A kararlarının, dünya genelinde tek tip ve sürekli uygulanmasında yardımcı olacak başka klavuz ve kurallar geliştirilmesi gereğini dikkate almak;

  ve , Konferansın kabul ettiği Anlaşma değişikliklerinin yürürlüğe girişinden önce veya Örgüt’ün uygun gördüğü zamanda onları kabul etmek.


  2. Aynı zamanda Örgüt’ü, acil bir konu olarak, gemilerin uzun menzilli kimlik ve izleme sistemlerinin uygulanmasına yönelik önerilerin değerlendirmelerini yapmaya ve eğer gerekli görülürse, sistemler için uygun peformans standart ve kurallarını geliştirme ve uygulamaya DAVET EDER.
  Konferans Kararı 4

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)  Deniz güvenliğini arttırıcı özel önlemlerle ilgili SOLAS 1974 Anlaşması XI-1 ve XI-2 bölümlerine yapılacak değişiklikler

  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  Deniz Güvenliğini arttırmayı hedefleyen Anlaşmanın yeni XI-2 bölümündeki önlemlerin özel yapısını İŞARET EDEREK,
  Deniz güvenliğini arttırıcı acil ve özel önlemlere olan ihtiyacı ve Taraf Devletlerin bu önlemleri yürürlüğe en kısa zamanda koymaları isteklerini DİKKATE ALARAK,
  Konunun özel yapısı nedeni ile Anlaşmanın XI-2 bölümü değişikliklerine, gelecekte, yeni ve gelişen güvenlik risk ve tehditlerine karşılık vermek amacı ile belirli zamanlarda değişiklikler yapılabileceğine İŞARET EDEREK,
  Taraf Devletlerin 1994 SOLAS Konferansında kabul ettikleri 5 no’lu “Denizde güvenliği arttırıcı özel önlemlerle ilgili 1974 SOLAS Anlaşması Bölüm XI’ye yapılacak değişiklikler” kararını HATIRLAYARAK,
  Anlaşmanın XI-1 ve XI-2 bölümlerine uygulanacak değişikliklerin mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe konması ve etki olmasını İSTEYEREK,
  Anlaşmanın XI-1 ve XI-2 bölümlerine ait kararlara yapılacak değişikliklerin, IMO Deniz Güvenliği Komitesi tarafından Anlaşmanın VIII(b) maddesine uygun olarak, veya Anlaşmaya Taraf Devletler Konferansı tarafından VIII(c) maddesine uygun olarak yapılmasını TAVSİYE EDER.


  Konferans Kararı 5

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  Teknik işbirliği ve yardımın tanıtılması


  KONFERANS

  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’ e ait (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır), denizde güvenliği arttırmaya yönelik özel önlemlerle ilgili değişiklikleri KABUL EDEREK,


  20 Kasım 2001 tarihinde IMO (Bundan böyle “Örgüt” olarak anılacaktır) tarafından kabul edilen, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini ve geminin güvenliğini tehdi eden terörizm olaylarını önleyecek önlemler ve işlemlerin incelenmesine ait A.924(22) no’lu kararın, Örgüt Genel Sekreteri’nin, limanlara ve liman personeline, limandaki gemilere, yolculara ve mürettebata yönelik terörist hareketleri önlemek ve ortadan kaldırmak için devletlerin, liman güvenliğini arttırıcı önlemleri ve gerekli altyapı çalışmalarını değerlendirmelerine, uygulamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için, Bütünleşik Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde uygun önlemleri almasının istendiği 5. maddeını HATIRLAYARAK,
  Devletlere, deniz ve liman güvenlik altyapılarını ve önlemlerini güçlendirmeleri konusunda yardım sağlamak için, Örgüt Genel Kurulunun isteklerine cevap olarak Örgüt Genel Sekreterince atılan adımları TAKDİR EDEREK,
  Deniz güvenliğini arttırmak için kabul edilmiş özel önlemlerin dünya genelinde, tek tip olarak düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak amacı ile, gemi ve liman tesisleri güvenliği için uygun altyapıyı ve ilgili eğitim kolaylıklarını ve bunlara ait yasal düzenlemelerinin geliştirilmesi ihtiyacını DİKKATE ALARAK.
  Deniz güvenliğini arttırıcı tüm çalışmalara katkıda bulunmak için gemi adamlarının ve liman tesisi personelinin yeterli eğitim almasının önemini DİKKATE ALARAK,
  Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, gemi ve liman tesisi güvenliğini tehdit eden olayları önlemek için gerekli deneyime sahip olmanın ve gerekli altyapı ve kolaylıkları bulmanın zorluğunu da DİKKATE ALARAK,
  Gemide ve sahilde deniz güvenliğini güçlendirmek için,kabul edilmiş değişikliklerce zorunlu kılınmış önlemleri uygulamak ve gerekli altyapıyı değerlendirmek, uygulamak ve geliştirmek için gerekli deneyime sahip olmayan devletlere, uluslararası düzeyde teknik işbirliği tanıtımının yardımcı olacağına İNANILARAK,
  Güvenli gemicilik ve liman işletiminin sosyo-ekonomik gelişmede önemli rol oynadığı VURGULANARAK,
  1. Örgüt’e üye devletlerin ve Anlaşmaya Taraf Devletlerin aşağıdaki hususlara önemle DİKKATLERİNİ ÇEKER:

  (a) Kabul edilmiş ISPS Kod değişikliklerinin gerekliliklerini karşılamada ve

  uygulamada zorlukla karşılaşan ülkelere Örgüt ile işbirliği içinde olarak yardım sağlama; ve
  (b) ISPS Kod’un ve kabul edilmiş değişikliklerin etkin uygulanmasını kolaylaştırmada ve bunlara uygunluğu sağlamada yardım almak için Örgüt’ün Bütünleşik Teknik İşbirliği Programını kullanmak;
  2. Gelişmekte olan ülkelerin deniz ve liman güvenlik altyapısının ve önlemlerin geliştirilmesi ve konu ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını yerine getirmek için Örgüt kapasitesindeki gelişmeleri, ilgili uluslararası örgütlerle işbirliği ile gerekli şekilde tanıtmak ve halen verilen yardımı daha da geliştirmek amacı ile Bütünleşik Teknik İşbirliği Programı’nda gerekli kararların alınmasını, Örgüt Genel Sekreteri’nden TALEP EDER;
  3. Bağışçıları, uluslararası organizasyonları ve gemicilik ve liman endüstrisini Örgüt’ün Bütünleşik Teknik İşbirliği Programı’na deniz ve liman güvenliği çalışmaları için mali, insani ve diğer kaynakları sağlamak için katkıda bulunmaya DAVET EDER;
  4. Gelişmekte olan ülkelerin deniz güvenliği altyapılarını ve önlemlerini geliştirmeleri için ulusal kaynaklarına destek sağlamak ve deniz güvenliği teknik işbirliği çalışmalarına mali destek için kaynak temin etmek amacı ile Deniz Güvenliği Güven Fonu kurulmasına öncelik tanımasını Genel Sekreter’i DAVET EDER.


  Konferans Kararı 6

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  Deniz güvenliğini arttırıcı özel önlemlerin ilk uygulaması


  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.