bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Kural 11
 • Kural 12
 • Kural 13 • Sayfa21/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  Kural 10

  Liman tesisleri için zorunluluklar


  1 Liman tesisleri, ISPS Kod bölüm B’de verilen klavuzu dikkate alarak, ISPS Kod bölüm A ve bu bölümün ilgili zorunluluklarına uyum sağlayacaklardır.
  2 Yetki sahasında, bu bölümün uygulandığı, liman tesisi veya tesislerine bulunan Taraf Devletler aşağıdaki hususları sağlayacaklardır:
  .1 ISPS Kod bölüm A hükümlerine uygun olarak, liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin yapılması, gözden geçirilmesi ve onaylanması; ve
  .2 ISPS Kod bölüm A hükümlerine uygun olarak, liman tesisi güvenlik planının geliştirilmesi, gözden geçirilmesi, onaylanması ve uygulanması.
  3 Taraf Devletler, Güvenlik Bildiriminin sunulmasının ne zaman yapılması gerektiği de dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik seviyeleri için liman tesisi güvenlik planında belirtilmesi gereken önlemleri belirleyecek ve bildireceklerdir.


  Kural 11

  Alternatif güvenlik anlaşmaları


  1 Taraf Devletler ISPS Kod bölüm A ve bu bölümü uygularken, diğer Taraf Devletler ile, kendi sınırları içerisindeki liman tesisleri arasındaki belirlenmiş rotalarda yapılan kısa uluslararası seferleri kapsayan alternatif güvenlik düzenlemeleri ile ilgili ikili veya çok taraflı yazılı anlaşmalar yapabilirler.
  2 Bu tür anlaşmalar, bu anlaşma kapsamında olmayan diğer gemilerin veya liman tesislerinin güvenlik seviyeleri ile uyuşmazlık içinde olmayacaktır.
  3 Bu tür bir anlaşmanın kapsamında olan hiçbir gemi, bu anlaşmanın kapsamında olmayan herhangi bir gemi ile gemiden-gemiye faaliyetler yürütemez.


  1. Bu tür anlaşmalar, elde edilen tecrübe ve aynı zamanda gemilerin, liman tesislerinin veya bu anlaşma kapsamında olan rotaların güvenliği ile ilgili belirlenmiş tehditlerde veya özel durumlarda meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak, periyodik olarak gözden geçirileceklerdir.  Kural 12

  Eşdeğer güvenlik düzenlemeleri


  1 Bir İdare kendi bayrağını taşıyan belirli bir gemi veya bir grup gemiye ISPS Kod bölüm A ve bu bölümde belirtilen güvenlik önlemleri ile eşdeğer ve en az, bu bölüm veya ISPS Kod bölüm A’da verilen güvenlik önlemleri kadar etkili, diğer güvenlik önlemlerini uygulama izini verebilir. Bu güvenlik önlemlerine izin veren İdare, bununla ilgili ayrıntıları Örgüt’e bildirecektir.
  2 ISPS Kod bölüm A ve bu bölümü uygularken, bir Taraf Devlet, kural 11’e uygun olarak yapılan anlaşmaların kapsamadığı, kendi yetki sahasında bulunan belirli bir liman tesisi veya bir grup liman tesisine, ISPS Kod bölüm A ve bu bölümde belirtilen güvenlik önlemleri ile eşdeğer ve en az, bu bölüm veya ISPS Kod bölüm A’da verilen güvenlik önlemleri kadar etkili, diğer güvenlik önlemlerini uygulama izini verebilir. Bu güvenlik önlemlerine izin veren Taraf Devlet, bununla ilgili ayrıntıları Örgüt’e bildirecektir.


  Kural 13

  Bilginin iletişimi


  1 Taraf Devletler 1 Temmuz 2004 tarihine kadar Örgüt ile iletişim kuracak ve Şirketlerin ve gemilerin bilgilerini vereceklerdir:
  .1 gemi ve liman tesisleri güvenliğinden sorumlu olan ulusal otoritenin (otoritelerin) isimleri ve irtibat bilgileri;
  .2 yetki sahasında bulunan ve onaylı liman tesisi güvenlik planları tarafından kapsanmış yerler;
  .3 kural 6.2.1’de belirtilen gemiden kıyıya gönderilecek güvenlik alarmlarını alıp uygun şekilde harekete geçecek ve sürekli olarak bu görevde bulunacak görevli kişilerin isimleri ve irtibat bilgileri;
  .4 kural 9.3.1’de belirtilen, kontrol ve uygunluk önlemlerini uygulayan Taraf Devletlerden gelen iletişimi alıp uygun şekilde harekete geçecek ve sürekli olarak bu görevde bulunacak kişilerin isimleri ve irtibat bilgileri;
  .5 kural 7.2’de belirtilen herhangi güvenlik konularını gemilerin rapor edeceği ve gemilere yardım ve tavsiye sağlayabilecek ve sürekli olarak bu görevde bulunacak kişilerin isimleri ve irtibat bilgileri;
  Daha sonra, bunlarla ilgili değişiklikler olduğunda bu bilgileri güncelleştireceklerdir. Örgüt, bu bilgileri diğer Taraf Devletlere, görevlilerinin bilgisi için, dağıtacaktır.
  2 Taraf Devletler, 1 Temmuz 2004 tarihinden önce, kendi adlarına hareket etme yetkisi verdikleri tanınmış güvenlik kuruluşunun isimlerini ve irtibat bilgilerini, bu kuruluşlara verilen yetkilerin şartları ve özel sorumluluk bilgileri ile birlikte Örgüt’e ileteceklerdir. Bunlarla ilgili değişiklikler olduğunda bu bilgiler güncellenecektir. Örgüt, bu bilgileri diğer Taraf Devletlere, görevlilerinin bilgisi için dağıtacaktır.


  1. Taraf Devletler, 1 Temmuz 2004 tarihinden önce, kendi bölgelerindeki liman tesisleri için onaylanmış liman tesisi güvenlik planlarını gösteren bir listeyi, herbir onaylı liman tesisinin kapsadığı yeri veya yerleri, ilgili onay tarihlerini Örgüte bildireceklerdir, bundan sonra da aşağıdaki değişiklikler olduğunda bunları bildireceklerdir:

  .1 onaylı liman tesisi güvenlik planın kapsadığı yer veya yerlerde değişiklikler yapılacak veya yapılmış.Bu gibi durumlarda iletilecek bilgiler, planın kapsadığı yer veya yerlerdeki değişiklikleri ve bu değişikliklerin uygulanma tarihini içerecektir.

  .2 daha önce Örgüt’e verilen listede bulunan onaylı liman tesisi güvenlik planı listeden çıkartılacak veya çıkartılmış. Bu gibi durumlarda iletilecek bilgiler, listeden çıkarma işleminin uygulanma tarihini içerecektir ve bu bilgi, mümkün olan en kısa sürede Örgüt’e iletilecektir.
  .3 onaylı liman tesisi güvenlik planı listesine eklemeler yapıldığında. Bu gibi durumlarda iletilecek bilgiler, planın kapsadığı alan veya alanları ve onay tarihini içerecektir.


  1. Taraf Devletler, 1 Temmuz 2004 tarihinden sonra, beş yıllık aralar ile, bölgelerinde yer alan liman tesislerine ait onaylanmış liman tesisi güvenlik planlarını, ilgili onay tarihlerini (ve onlara yapılan değişikliklerin onay tarihlerini), herbir onaylı liman tesisi güvenlik planının kapsadığı yer veya yerleri gösteren düzeltilmiş ve güncellenmiş, madde 3’e uygun olarak daha önceki beş yıl boyunca Örgüt’e iletilen bütün bilgileri değiştirecek ve yerini alacak, listeyi Örgüt’e ileteceklerdir.


  5 Taraf Devletler, kural 11’e uygun olarak yapılan bir anlaşma bilgisini Örgüt’e ileteceklerdir. İletilen bilgiler şunları içerecektir:
  .1 anlaşmayı yapan Taraf Devletlerin isimleri;
  .2 anlaşma kapsamında olan liman tesisleri ve belirlenmiş rotalar;
  .3 anlaşmanın yeniden gözden geçirilme süresi;
  .4 anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi; ve
  .5 Diğer Taraf Devletlerle yapılmış danışmalara ait bilgiler.
  ve daha sonra, anlaşma değiştirildiğinde veya sona erdiğinde, bu bilgileri mümkün olan en kısa sürede Örgüt’e ileteceklerdir.
  6 Kural 12 hükümlerine uygun olarak, kendi yetki alanlarında bulunan liman tesisleri ve kendi bayraklarını taşıyan gemiler ile ilgili, herhangi bir eşdeğer güvenlik düzenlemelerine izin veren Taraf Devletler bu durumu Örgüt’e bildireceklerdir.
  7 Örgüt, istek üzerine, madde 3’e göre kendisine iletilen bilgileri diğer Taraf Devletlerin kullanımına açacaktır.

  Konferans Kararı 3

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  Deniz güvenliğini arttırmak için IMO tarafından yapılacak ek çalışma  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.