bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Kural 5
 • Kural 6
 • Kural 7
 • Kural 8 • Sayfa19/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  Kural 4

  Şirketler ve gemiler için gereklilikler  1 Şirketler, ISPS Kod bölüm B’deki klavuzu dikkate alarak, bu bölümdeki ve ISPS Kod bölüm A’daki ilgili gerekliliklere uyacaklardır.
  2 Gemiler, ISPS Kod bölüm B’deki klavuzu dikkate alarak, bu bölümdeki ve ISPS Kod bölüm A’daki ilgili gerekliliklere uyacaklardır, ve bu uygunluk ISPS Kod bölüm A’da şart koşulduğu gibi doğrulanacak ve sertifikalandırılacaktır.
  3 Bir Taraf Devletin yetki alanındaki bir limana girmeden önce veya limanda iken, gemi, bu Taraf Devlet tarafından koyulan güvenlik seviyesi eğer gemi için İdare tarafından belirlenen güvenlik seviyesinden büyük ise, bu Taraf Devlet tarafından koyulan güvenlik seviyesinin gerekliliklerine uyacaktır.
  4 Gemiler, gecikme olmadan daha yüksek bir güvenlik seviyesine olan değişikliklere cevap vereceklerdir.
  5 Bir gemi bu bölümün veya ISPS Kod bölüm A’nın gereklerine uyum sağlayamıyor ise veya İdare tarafından veya başka bir Taraf Devlet tarafından koyulan ve bu gemiye uygulanabilecek güvenlik seviyesinin gereklerini yerine getiremiyor ise, herhangi bir gemi/liman etkileşimine girmeden önce veya limana giriş yapmadan önce, hangisi önce gerçekleşirse, uygun yetkili otoriteye bildirimde bulunacaktır.

  Kural 5

  Şirketlerin özel sorumlulukları

  Şirket, kaptanın her zaman gemide olmasını ve böylece Taraf Devletin tam yetkili görevlilerine aşağıdaki bilgilerin verilmesini sağlayacaktır:


  .1 mürettebatın veya diğer çalışanların veya geminin herhangi bir işi için gemide bulunanların görevlendirilmesinden kimin sorumlu olduğu;


  .2 gemide personel çalıştırılması ile ilgili kararı vermede kimin sorumlu olduğu;ve
  .3 geminin kira sözleşmesi ile çalıştırılması durumunda bu kira sözleşmesinin taraflarının kimler olduğu.

  Kural 6

  Gemi güvenlik alarm sistemi*  1 Bütün gemiler aşağıda belirtilen şartlarda bir Gemi Güvenlik Alarm Sistemi ile donatılacaktır:
  .1 1 Temmuz 2004 tarihinde veya sonra inşa edilen gemiler;
  .2 1 Temmuz 2004 tarihinden önce inşa edilmiş, 1 Temmuz 2004 tarihinden sonraki ilk telsiz cihazları sörveyinden daha sonra olmamak üzere, yüksek hızlı yolcu tekneleri de dahil, yolcu gemileri;
  .3 1 Temmuz 2004 tarihinden önce inşa edilmiş, 1 Temmuz 2004 tarihinden sonraki ilk telsiz cihazları sörveyinden daha sonra olmamak üzere, 500 GRT ve üzeri petrol tankerleri, kimyasal tankerler, gaz tankerleri, dökme yük gemileri, hızlı yük tekneleriyüksek hızlı yolcu tekneleri de dahil, yolcu gemileri;
  .4 1 Temmuz 2004 tarihinden önce inşa edilmiş, 1 Temmuz 2004 tarihinden sonraki ilk telsiz cihazları sörveyinden daha sonra olmamak üzere, 500 GRT ve üzeri diğer yük gemileri ve seyyar açık deniz sondaj üniteleri;
  2 Gemi güvenlik alarm sistemi çalıştırıldığında:
  .1 gemiden sahile, gemiyi ve mevkiini belirleyen ve gemi güvenliğinin tehdit altında veya geminin tehlikede olduğunu gösteren bir alarm verecek ve İdare tarafından atanmış, bu durumlarda Şirketinde dahil olabileceği bir yetkili otoriteye gönderim yapacaktır;
  .2 gemi güvenlik alarmını diğer gemilere göndermeyecektir;
  .3 gemide herhangi bir alarm vermeyecektir; ve
  .4 kapatılana kadar ve/veya reset edilene kadar, gemi güvenlik alarmına devam edecektir.


  1. Gemi güvenlik alarm sistemi:

  .1 köprüüstünden ve en azından bir diğer yerden daha çalıştırılabilir olacaktır; ve


  .2 Örgüt tarafından kabul edilenlerden daha aşağı derecede olmamak üzere performans standartlarını sağlayacaktır.
  4 Gemi güvenlik alarm sistemi çalıştırma noktaları, gemi güvenlik alarmının yanlışlıkla verilmesini önleyecek şekilde dizayn edilecektir.
  5 Gemi güvenlik alarm sistemi ihtiyacı, bu kuralın bütün gereklerinin sağlanması ile, bölüm IV gerekleri ile uyumlu telsiz cihazlarının kullanımı ile sağlanabilir.
  6 Bir İdare, bir gemi güvenlik alarm bildirimi aldığında, derhal geminin yakınında bulunan Devlete (Devletlere) bildirimde bulunacaktır.

  7 Bir Taraf Devlet, kendi bayrağını taşımayan bir gemiden gemi güvenlik alarm bildirimi alırsa, bu Taraf Devlet derhal ilgili İdare’ye ve eğer mümkünse, geminin bulunduğu yerin yakınındaki Devlete (Devletlere) bildirimde bulunacaktır.

  Kural 7

  Gemilere yönelik tehditler


  1 Taraf Devletler, güvenlik seviyelerini belirleyecek ve karasularında bulunan veya karasularına girmek için bildirimde bulunmuş gemilere, bu güvenlik seviyesi bilgilerinin ulaşmasını sağlayacaklardır.
  2 Taraf Devletler, gemilerin tavsiye veya yardım talep edebilecekleri veya bu gemilerin, diğer gemiler ile ilgili güvenlik konularını, hareketlerini veya iletişimini rapor edebilecekleri bir irtibat noktası sağlayacaklardır.
  3 İlgili Taraf Devlet, saldırı riskinin tanımlandığı yerlerde, ilgili gemilere ve onların İdarelerine aşağıdaki hususları bildireceklerdir:
  .1 mevcut güvenlik seviyesi;
  .2 ilgili gemiler tarafından kendilerini saldırıdan korumak için ISPS Kod bölüm A hükümlerine uygun olarak koyulacak herhangi bir güvenlik önlemleri; ve
  .3 eğer uygunsa, Kıyı Devletinin yürürlüğe koymaya karar verdiği güvenlik önlemleri.

  Kural 8

  Gemi güvenliği için Kaptan’nın yetkisi


  1 Kaptanın, geminin güvenliğinin korunmasını sağlamak için, kendi profesyonel yargısına göre gerekli tedbirleri almasından ve uygulamasından, Şirket, kiralayan veya herhangi başka bir kişi tarafınca alıkoyulamaz. Bunlar, gemiye personel (Taraf Devlet tarafından tam yetkilendirilmişler hariç) veya kişisel eşyaların girişinin engellemesi ve konteyner veya diğer kapalı kargo taşıma üniteleri dahil yük alınmasının engellenmesini de kapsar.
  2 Kaptanın profesyonel yargısına göre, eğer gemiye uygulanan güvenlik şartları arasında bir çelişki varsa, kaptan geminin güvenliğinin sağlanması için gerekli olan şartları uygulayacaktır. Bu durumlarda, kaptan geçici güvenlik önlemleri uygulayabilir ve hemen durumu İdare’ye, eğer uygun ise, geminin bulunduğu veya girmek istediği limanın Taraf Devlet’ine bilgilendirecektir. Bu kuralda yer alan herhangi bir geçici güvenlik önlemi, mümkün olan en üst derecede, geçerli olan güvenlik seviyesi ile uyumlu olacaktır.

  Bu gibi durumlar saptandığı zaman, İdare bu zıtlıkların çözümlenmesini ve yeniden oluşma ihtimalinin en aza indirilmesini sağlayacaktır.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.