bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Kural 2
 • Kural 3 • Sayfa18/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  BÖLÜM XI-2
  Deniz güvenliği arttırıcı özel önlemler  Kural 1


  Tanımlar
  1 Bu bölümün amacı için, başka şekilde belirtilmedikçe;
  .1 Dökme yük gemisi, kural IX/1.6.’da tanımlandığı gibi bir dökme yük gemisidir.
  .2 Kimyasal tanker, kural VII/8.2.’de tanımlandığı gibi bir kimyasal tankerdir.
  .3 Gaz tankeri, kural VII/11.2.’de tanımlandığı gibi bir gaz tankeridir.
  .4 Yüksek hızlı tekne, kural X/1.2.’de tanımlandığı gibi bir yüksek hızlı teknedir..
  .5 Seyyar açık deniz sondaj ünitesi, kural IX/1’de tanımlandığı gibi bir mekanik hareketli seyyar açık deniz sondaj ünitesidir.
  .6 Petrol tankeri, kural II-1/2.12’de tanımlandığı gibi bir petrol tankeridir.
  .7 Şirket, kural IX/1’de tanımlandığı gibi bir Şirket’tir..
  .8 Gemi/liman arabirimi, kişilerin ve malların hareketi veya gemiye ya da gemiden liman hizmetlerinin sağlanması gibi faaliyetlerle, geminin direkt ve hemen etkilendiği zaman oluşan etkileşimler demektir.
  .9 Liman tesisi, Taraf Devlet veya Görevlendirilmiş Otorite tarafından belirlenmiş ve gemi/liman etkileşiminin olduğu yerdir. Bu, demirleme, bağlama için bekleme ve denizden yanaşma gibi alanları kapsar.
  .10 Gemi-gemi faaliyeti, bir liman tesisi ile ilgili olmayan, bir gemiden diğerine mal veya insn transferini kapsyan herhangi bir faaliyettir.
  .11 Görevlendirilmiş Otorite, liman tesisi açısından gemi/liman etkileşimi ve liman tesisi güvenliği ile ilgili bu bölüm kararlarının uygulanmasından sorumlu olarak, Taraf Devlet içinde bulunan kuruluş (lar) veya idare (ler) demektir.

  .12 Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod, 12 Aralık 2002 tarihinde, SOLAS 1974 Uluslararası Anlaşmasına Taraf Devletler Konferansı 2 no’lu kararı ile kabul edilen, bölüm A (hükümleri zorunlu olarak kabul edilecek) ve bölüm B’den (hükümleri tavsiye olarak kabul edilecek) oluşan ve aşağıda belirtilen husuların sağlanması durumunda Örgüt tarafından değiştirilebilecek, Gemilerin ve Liman Tesislerinin Güvenliği için Uluslararası Kod’dur:


  .1 Kod’un A bölümüne değişiklikler, bölüm I dışında Ek’e uygulanabilir değişiklik işlemlerine ait mevcut Anlaşmanın VIII. Maddesi ile uyumlu olacak şekilde kabul edilir ve yürürlüğe koyulur; ve

  .2 Kod’un B bölümüne değişiklikler, Denizcilik Güvenlik Komitesi tarafından onun Kurallar ve Prosedürleri ile kurallarına uygun olarak, kabul edilir;


  .13 Güvenlik olayı, seyyar açık deniz sondaj üniteleri ve yüksek hızlı tekneler dahil gemilerin veya bir liman tesisinin veya herhangi bir gemi/liman etkileşiminin veya herhangi bir gemi-gemi faaliyetinin güvenliğini tehlikeye atan herhangi bir şüpheli hareket veya durumdur.

  .14 Güvenlik seviyesi, bir güvenlik olayının meydana geleceği veya teşebbüs edileceği riskin derecesinin nitelendirilmesi anlamındadır.


  .15 Güvenlik deklarasyonu, bir gemi ile etkileşimde olduğu bir liman tesisi veya başka bir gemi arasında sağlanmış, herbirinin uygulayacağı güvenlik önlemlerini belirten, bir anlaşma anlamındadır.
  .16 Tanınmış güvenlik kuruluşu, bu bölüm veya ISPS Kod’un A bölümünün gerektirdiği bir değerlendirme, veya bir doğrulama veya bir onay veya bir sertifikalandırmayı yapmaya yetkili, gemi ve liman işletmeleri konusunda uygun bilgiye ve güvenlik konularında da yeterli uzmanlığa sahip bir kuruluş anlamındadır.
  2 “gemi” terimi kural 3 ile 13 arasında kullanıldığında, seyyar açık deniz sondaj üniteleri ve yüksek hızlı tekneleri de kapsar.
  3 “tüm gemiler” terimi, bu bölümde kullanıldığında, bu bölümün uygulandığı herhangi bir gemiyi anlamındadır.
  4 “Taraf Devlet” terimi, kural 3, 4, 7 ve 10 ile 13 arasında kullanıldığında Görevlendirilmiş Otorite’ye bir referansı içerir.


  Kural 2


  Uygulamalar
  1 Bu bölüm aşağıda belirtilenlere uygulanır:
  .1 uluslararası sefer yapan aşağıdaki tip gemiler:
  .1.1 yüksek-hızlı yolcu tekneleri dahil yolcu gemileri;
  .1.2 500 grosston ve üstü yüksek-hızlı tekneler dahil yük gemileri ve
  .1.3 seyyar açık deniz sondaj üniteleri ve
  .2 uluslararası sefer yapan bu tipteki gemilere hizmet veren liman tesisleri.
  2 Madde 1.2 hükümlerine rağmen, Anlaşmaya Taraf Devletler; bu bölümün ve ISPS Kod bölüm A ilgili kısımlarının, öncelikli olarak uluslararası sefer yapmayan gemilere hizmet veren, ancak uluslararası bir seferden dönen ya da uluslararası sefere çıkan gemilere bazen hizmet etmesi gereken kendi sınırları içinde yer alan bu tür liman tesislerine yapılacak uygulamasının derecesine karar vereceklerdir.


   1. Taraf Devletler, ISPS Kod bölüm A hükümlerine göre yapılacak bir liman tesisi güvenlik değerlendirmesi ile ilgili kararlarını, madde 2’yi temel alarak vereceklerdir.


  2.2 Taraf Devletler tarafından madde 2 altında verilecek herhangi bir karar, bu bölüm ve ISPS Kod bölüm A ile elde edilmesi tasarlanan güvenlik seviyesini tehlikeye atmayacaktır.
  3 Bu bölüm, savaş gemilerine, yardımcı destek gemilerine ya da bir Taraf Devlet tarafından sahip olunan veya işletilen ve sadece ticari olmayan Kamu hizmetlerinde kullanılan diğer gemilere uygulanamaz.
  4 Bu bölümdeki hiçbir hüküm, Devletlerin uluslararası hukuk ile sahip oldukları hak ve

  yükümlülüklere zarar vermez.
  Kural 3

  Taraf Devletlerin Güvenlik ile ilgili yükümlülükleri  1 İdare’ler güvenlik seviyelerini belirleyecekler ve güvenlik seviyesi bilgilerinin, bayrağını taşıyan gemilere bildirilmesini sağlayacaklardır. Güvenlik seviyesinde bir değişiklik olduğunda, güvenlik seviyesi bilgileri durumun gerektirdiği şekilde güncellenecektir.
  2 Taraf Devletler güvenlik seviyesini belirleyecekler ve güvenlik seviyesi bilgilerini, kendi sınırları içindeki limanlara ve limanda bulunan veya limana girmek isteyen gemilere bildirilmesini sağlayacaklardır. Güvenlik seviyesinde bir değişiklik olduğunda, güvenlik seviyesi bilgileri durumun gerektirdiği şekilde güncellenecektir.


  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.