bilgiz.org

Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

 • Gemi kumanyasının teslimi
 • 17 Liman tesisi güvenlik görevlisi
 • 19 Gemilerin doğrulanması ve sertifikalandırılması • Sayfa16/23
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü0.89 Mb.

  Indir 0.89 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
  Yük Elleçleme
   1. Yük elleçleme ile ilgili güvenlik önlemleri aşağıdakileri sağlamalıdır:

  .1 karıştırılmayı önleme; ve


  .2 taşınma amaçlı olmayan yükün, liman tesisi içinde kabul edilip depolanmasınından önlenmesi;
  16.31 Güvenlik önlemleri, liman tesisine giriş noktalarında, envanter kontrol işlemlerini içermelidir. Yükün, liman tesisinde bulunduğu sırada, gemiye yüklenmek üzere veya yükleme için beklerken sınırlı alan içinde geçici olarak depolanmak üzere, kontrol edilip kabul edildiğinin tanımlanabilmesi gerekir. Onaylı bir yükleme tarihi olmayan yükün, liman tesisine girişinin kısıtlanması uygun olabilir.
  Güvenlik seviyesi 1
  16.32 Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, yük elleçlemesi sırasında uygulanacak ve aşağıdakileri de içerebilecek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 yük elleçleme işlemlerinden önce veya yürütüldüğü sırada, liman tesisi içindeki yük, yük nakil üniteleri ve yük depolama alanlarının düzenli kontrolu;
  .2 liman tesisine giren yükün, teslim belgesi veya eşdeğer yük belgesine uygun olduğunu sağlamak için yapılan kontrollar;
  .3 araçların kontrolu; ve
  .4 liman tesisine girdiğinde ve liman tesisi içinde depolandığında, karıştırılmayı önlemek için mühür veya diğer metodların kontrolu.

  16.33 Yük kontrolu, aşağıdaki araçlardan bazıları veya tamamı ile gerçekleştirilebilir:

  .1 görsel ve fiziksel kontrol; ve


  .2 tarama/saptama ekipmanları, mekanik cihazlar, veya köpekler.

  16.34 Düzenli veya tekrarlanan yük hareketleri sırasında, ŞGG veya GGG, liman tesisine de danışarak, göndericiler ve yükten sorumlu diğer kişiler ile, liman dışı kontrollar, mühürleme, zamanlama ve destekleyici belgeleme v.s. gibi hususları kapsayan düzenlemeler üzerine anlaşabilir. Bu düzenlemeler ilgili LTGG’ne bildirilmeli ve üzerinde anlaşılmalıdır.
  Güvenlik seviyesi 2
  16.35 Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, yük elleçlemesi sırasında kontrolun artırılması için aşağıdakileri de içerebilecek ek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 liman tesisi içindeki yük, yük nakil üniteleri ve yük depolama alanlarının detaylı kontrolu;
  .2 uygun olduğunda, sadece belgelenmiş yükün liman tesisine girmesinin ve orada geçici olarak depolanması ve sonra da gemiye yüklenmesinin sağlanması için yoğunlaştırılmış kontrollar;
  .3 araçların yoğunlaştırılmış kontrolü; ve
  .4 karıştırılmayı önlemek için kullanılan, mühürlerin kontrolu ve benzeri diğer metodların detay ve sıklığının arttırılması.
  16.36 Yükün detaylı olarak kontrolu aşağıdaki araçlardan bazıları veya tümü ile yerine getirilebilir:
  .1 liman tesisi içindeki yük, yük nakil üniteleri ve yük depolama alanlarının kontrolunun detay ve sıklığının arttırılması ( görsel ve fiziksel kontrol);
  .2 tarama/saptama ekipmanları, mekanik cihazlar, veya köpeklerin kullanımının sıklığının arttırılması;
  .3 oluşturulmuş anlaşma ve işlemlere ek olarak, gönderici veya diğer sorumlular ile arttırılmış güvenlik önlemlerinin koordinesi.
  Güvenlik seviyesi 3

  16.37 Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olayı ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 liman tesisi veya belirli gemilerdeki yük hareketleri veya işlemlerin tümünün veya bir kısmının sınırlandırılması veya askıya alınması;
  .2 liman tesisi içinde tutulan tehlikeli ürünler ve zararlı maddelerin envanterinin ve bulunduğu yerlerin doğrulanması.

  Gemi kumanyasının teslimi


  16.38 Gemi kumanyasının teslimi ile ilgili güvenlik önlemleri aşağıdakileri sağlamalıdır:
  .1 gemi kumanyasının kontrolunun ve paketlerin bütünlüğünü sağlama;
  .2 gemi kumanyasının kontrol yapılmadan kabul edilmesini önleme;
  .3 karıştırılmayı önleme;
  .4 gemi kumanyasının sipariş verilmedikçe kabulünü önleme.
  .5 teslim aracının aranmasını sağlama; ve
  .6 liman tesisi içinde teslim aracına refakatı sağlama.
  16.39 Liman tesisini düzenli olarak kullanan gemiler için; gemi, tedarikçiler ve liman tesisleri arasında, teslimatın bildirimi, zamanlaması ve belgelendirilmesini kapsayan işlemler belirlemek, uygun olabilir. Teslimat için getirilen kumanya, onun gemi tarafından sipariş edildiğini gösteren bir kanıt ile birlikte her zaman teyid edilmelidir.
  Güvenlik seviyesi 1
  16.40 Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, gemi kumanyası tesliminin kontrolu sırasında uygulanacak ve aşağıdakileri de içerebilecek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 gemi kumanyasının kontrolu;
  .2 yükün bileşimi, sürücü detayları ve araç ruhsatı ile ilgili önceden bildirim;
  .3 teslim aracının aranması.
  16.41 Gemi kumanyasının kontrolu, aşağıdaki araçlardan bazıları veya tamamı ile gerçekleştirilebilir:

  .1 görsel ve fiziksel kontrol; ve


  .2 tarama/saptama ekipmanları, mekanik cihazlar, veya köpekler.
  Güvenlik seviyesi 2
  16.42 Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, gemi kumanyası teslimi kontrolunun artırılması için aşağıdakileri de içerebilecek ek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:
  .1 gemi kumanyasının detaylı kontrolu;
  .2 teslim araçlarının detaylı aranması;
  .3 liman tesisine girmeden önce, siparişin, teslim belgelerine göre kontrolü için gemi personeli ile koordinasyon; ve
  .4 liman tesisi içinde teslim aracına refakat etme.
  16.43 Gemi kumanyasının detaylı olarak kontrolu aşağıdaki araçlardan bazıları veya tümü ile yerine getirilebilir:
  .1 teslim araçlarının aranma detay ve sıklığının arttırılması;
  .2 tarama/saptama ekipmanları, mekanik cihazlar, veya köpeklerin kullanımının sıklığının arttırılması; ve
  .3 belirlenmiş süre içinde liman tesisini terk etmeyecek kumanyanın girişini kısıtlama veya yasaklama.
  Güvenlik seviyesi 3
  16.44 Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olayı ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış, liman tesisinin tümünde veya bir kısmında gemi kumanyası tesliminin sınırlandırılması veya askıya alınmasını da içerebilecek, güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır.
  Sahipsiz bagajların elleçlenmesi
  16.45 LTGP, sahipsiz bagajların (denetim veya arama noktasındaki, şahsi eşyalar dahil yolcu veya gemi personeli ile birlikte olmayan herhangi bir bagaj) liman tesisine kabul edilmeden önce ve depolama düzenlemelerine bağlı olarak, liman tesisi ve gemi arasında transfer edilmeden önce tanımlanması, ve aranması da dahil uygun taramaya tabi tutulmasını sağlamak için uygulanacak güvenlik önlemlerini belirlemelidir. Bu bagajların gemi ve liman tesisinin her ikisi tarafından taramaya tabi tutulacağı gözönüne alınamaz ve her ikisininde uygun cihazlara sahip olması durumunda bile, tarama için sorumluluk liman tesisinde olmalıdır. Gemi ile yakın işbirliği esastır ve sahipsiz bagajların tarama işleminden sonra güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.
  Güvenlik seviyesi 1
  16.46 Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, sahipsiz bagajların yüzde yüzünün x-ray taraması da dahil, tarama ve aranmadan geçip geçmediğini kontrol amacıyla uygulanacak güvenlik önlemlerini belirlemelidir.
  Güvenlik seviyesi 2
  16.47 Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, sahipsiz bagajların elleçlenmesi sırasında uygulanacak, sahipsiz bagajların %100’nün x-ray taraması da dahil , ek güvenlik önlemleri belirlemelidir.
  Güvenlik seviyesi 3
  16.48 Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 bu bagajların, örneğin en az iki değişik açıdan x-ray’ den geçirmek gibi, daha kapsamlı taramaya tabi tutulması;
  .2 sahipsiz bagajların elleçlenmesinin sınırlanması veya ertelenmesi için hazırlık; ve
  .3 sahipsiz bagajların liman tesisine alınmasının red edilmesi.
  Liman tesisi güvenliğinin kontrolu
  16.49 Liman tesisi güvenlik kuruluşu, liman tesisi ve deniz ve kara tarafındaki yaklaşım bölgelerini gece saatleri ve kısıtlı görüş olduğu zamanlar da dahil sürekli olarak, liman tesisi içindeki kısıtlı alanları, liman tesisindeki gemileri ve bunların çevrelerindeki alanları kontrol etmek için yeteneğe sahip olmalıdır. Böyle bir kontrol aşağıdakilerin kullanımını içerebilir:
  .1 ışıklandırma;
  .2 yaya, araç ve deniz devriyeleri dahil güvenlik korumalar; ve
  .3 otomatik izinsiz girişi algılama cihazları ve gözetim araçları.
  16.50 Kullanıldığında, otomatik izinsi girişi algılama cihazları, sesli ve/veya sürekli bulunulan veya gözlemlenen bir yerdeki görsel bir alarmı harekete geçirmelidir.
  16.51 LTGP, her güvenlik seviyesinde gerekli olan işlem ve ekipmanı ve kontrol ekipmanının, hava koşullarının etkisi ve güç kesintisini de dikkate alarak sürekli çalışır durumda olmasını temin eden araçları, belirlemelidir
  Güvenlik seviyesi 1


   1. Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, ışıklandırma, güvenlik korumalar, veya güvenlik ve gözetim araçlarının kullanımının bileşiminden oluşan ve aşağıdakileri sağlamak amacı ile uygulanacak güvenlik önlemleri belirlemelidir:

  .1 kıyı ve deniz tarafı girişlerini de kapsayacak şekilde, genel liman tesisi alanının gözlenmesi;


  .2 giriş noktaları, bariyerler ve sınırlı alanların gözlenmesi; ve
  .3 aydınlatmanın geminin kendisi tarafından sağlanan olanak ile arttırılması da dahil, liman tesisini kullanan gemilere bitişik hareketleri ve alanları kontrol için liman tesisi güvenlik personeline izin vermek
  Güvenlik seviyesi 2


   1. Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, kontrol ve gözetim yeteneklerini geliştirmek için uygulanacak ve aşağıdakileri içerebilecek, ek güvenlik önlemleri belirlemelidir:

  .1 ek aydınlatma ve gözetim kapsaması sağlanması yolu ile, ışıklandırmanın yoğunluğunu ve kapsamını arttırma;


  .2 yaya, araç ve deniz devriyelerinin sıklığını arttırma; ve
  .3 kontrol ve devriye için ek güvenlik personeli görevlendirme.
  Güvenlik seviyesi 3
  16.54 Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:
  .1 bütün ışıkların yakılması veya liman tesisinin çevresinin aydınlatılması;
  .2 liman tesisi içindeki ve civarında faaliyetlerin kayıtını yapan, bütün gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması;
  .3 bu gözetim ekipmanının kayıt süresinin azami seviyede tutulması;
  Güvenlik seviyeleri farklılığı
  16.55 LTGP, liman tesisinin, bir gemiye uygulanan güvenlik seviyesinden daha düşük seviyede güvenlik seviyesine sahip olması durumunda, liman tesisinin uygulayacağı güvenlik işlem ve önlemlerine ait detayları belirlemelidir.
  Kod kapsamında olmayan faaliyetler
  16.56 LTGP, liman tesisi aşağıdaki durumlarla karşılaştığında uygulanacak işlem ve güvenlik önlemleri belirlemelidir:
  .1 Taraf Devlet olmayan bir devletin limanında bulunmuş bir gemi ile karşılaşıldığında;
  .2 bu Kod’un uygulanmadığı bir gemi ile karşılaşıldığında; ve
  .3 sabit veya yüzer platformlarla veya bölgesinde bulunan seyyar sondaj üniteleri ile karşılaşıldığında.
  Güvenlik Deklarasyonu
  16.57 LTGP, Taraf Devletin talimatları üzerine, LTGG bir Güvenlik Deklarasyonu (GD) talep ettiğinde veya GD bir gemi tarafından talep edildiğinde, takip edilecek işlemleri belirlemelidir.
  Denetleme, gözden geçirme ve değişiklik yapma
  16.58 LTGP, LTGG’nin, LTGP’nın sürekli etkinliğini nasıl denetleyeceğini ve uygulanacak gözden geçirme, güncelleme ve değişiklik yapma işlemlerini belirlemelidir.


   1. LTGP, LTGG’nin uhdesinde gözden geçirilmelidir. Ek olarak aşağıdaki durumlarda gözden geçirilmelidir:

  .1 eğer, liman tesisi ile ilgili LTGD değiştirilmiş ise;


  .2 eğer, LTGP’nın bağımsız denetimi veya Taraf Devlet’in liman tesisi güvenlik kuruluşunun testi, kuruluştaki başarısızlıkları tanımlıyor ise veya onaylı LTGP’nın önemli unsurlarının devamlı uygunluğunu sorguluyor ise;

  .3 liman tesisinin dahil olduğu güvenlik olayları ve bunlarla ilgili tehditleri takiben;ve


  .4 liman tesisinin işletme ile ilgili kontrolunun ve sahipliğinin değişmesini takiben.


   1. LTGG, planın gözden geçirilmesini takiben, onaylı plana uygun değişiklikleri tavsiye edebilir. LTGP’na aşağıda sıralanan hususlar ile ilgili yapılan değişiklikler orjinal LTGP’nı onaylamış Taraf Devlet’e, incelemesi ve onayı için sunulmalıdır:

  .1 liman tesisinın güvenliğini sağlayan kabul edilmiş yaklaşımı temel olarak değiştirecek önerilen değişiklikler; ve


  .2 daha önce liman tesisinin güvenliğini sağlamak için temel kabul edilen sabit bariyerlerin, güvenlik ve gözetim ekipman ve sistemlerinin, v.s. kaldırılması, değiştirilmesi ve yenilenmesi.
  Bu onaylar, Taraf Devlet tarafından veya onun adına, önerilen değişikliklerle veya onlar olmadanlar, verilebilir. LTGP’nın onayında, Taraf Devlet hangi işlemsel veya fiziksel değişikliklerin onay için sunulması gerektiğini belirtmelidir.
  Liman tesisi güvenlik planlarının onayı
  16.61 LTG Planları, aşağıda sıralanan hususların temini için uygun işlemler oluşturması gereken ilgili Taraf Devlet tarafından onaylanmalıdır:
  .1 LTG Planlarının ona sunulması;
  .2 LTG Planlarının incelenmesi;

  .3 LTG Planlarının değişikliklerle veya olmadan onayı;


  .4 onaydan sonra sunulmuş değişikliklerin incelenmsei; ve
  .5 onaylı LTGP’nın devamlı uygunluğunun denetimi veya yoklaması için işlemler;
  Bütün aşamalarda LTGP içeriğinin gizli kalmasını sağlamak için gerekli işlemler yapılmalıdır.
  Liman Tesisi Uygunluk Beyanı
  16.62 Yetki sahasında bir liman tesisinin bulunduğu Taraf Devlet, aşağıdaki hususları belirten, uygun bir Liman Tesisi Uygunluk Beyanı (LTUB) yayımlayabilir:
  .1 liman tesisi;
  .2 liman tesisinin bölüm XI-2 ve Kod bölüm A hükümlerini sağladığı;
  .3 Taraf Devlet tarafından belirtilen fakat beş yılı aşmayacak LTUB’nın geçerlilik süresi; ve

  .4 Taraf Devlet tarafından oluşturulan sonraki doğrulama düzenlemeleri ve bunların yapılma zamanının teyidi.


  16.63 Liman Tesisi Uygunluk Beyanı, Kod’un bu bölümüne ait ek’te verilen formda olmalıdır. Eğer kullanılan dil İspanyolca, Fransızca veya İngilizce değil ise , Taraf Devlet, eğer uygun olarak nitelerse, bu dillerden birine tercümeyi dahil edilebilir.


  17 Liman tesisi güvenlik görevlisi  Genel


  17.1 Gemi güvenlik görevlisinin, gemiye resmi amaçla alınmayı bekleyenlerin inandırıcılığının uygunluğu hakkında endişeleri olduğu olağanüstü durumlarda, Liman tesisi güvenlik görevlisi, yardımcı olmalıdır.
  17.2 Liman tesisi güvenlik görevlisi, gemiye alınmayı bekleyenlerin kimliklerinin rutin onayından sorumlu olmamalıdır.
  Ek olarak, ilgili klavuz 15, 16 ve 18 inci bölümlerde verilmiştir.
  18 Liman tesisi güvenliğine ait eğitim, talim ve tatbikatlar
  Eğitim
  18.1 Liman tesisi güvenlik görevlisi, uygun olduğunda, aşağıdaki hususların bazıları veya tümü ile ilgili bilgiye sahip olmalı veya eğitim almış olmalıdır:
  .1 güvenlik yönetimi;
  .2 ilgili uluslararası anlaşmalar, kodlar ve tavsiyeler;
  .3 ilgili Devlet yasa ve yönetmelikleri;
  .4 diğer güvenlik kuruluşlarının sorumlulukları ve fonksiyonları;
  .5 liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin metodolojisi;
  .6 gemi ve liman tesisi güvenlik sörveyleri ve yoklamaları;
  .7 gemi ve liman operasyonları ve şartları;
  .8 gemi ve liman tesisi güvenlik önlemleri;
  .9 acil durum hazırlıkları ve cevapları ve olasılık planları;

  .10 güvenlik önlem ve işlemlerini içeren güvenlik talim ve eğitim talimat teknikleri;


  .11 güvenlikle ilgili hassas bilgilerin ve güvenlikle ilgili iletişimlerin idaresi;
  .12 mevcut güvenlik tehditleri ve paternlerinin bilgileri;
  .13 silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;
  .14 güvenliği tehdit eden kişilerin, ayrım gözetmeksizin, tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;
  .15 güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;
  .16 güvenlik ekipman ve sistemleri ve onların çalıştırma limitleri;
  .17 denetleme, yoklama, kontrol ve gözlemlemeye dayalı metodlar;
  .18 fiziksel arama metodları ve izinsiz yapılmayan denetimler;
  .19 liman tesisleri ile birlikte yapılanlar da dahil güvenlik talim ve tatbikatları; ve,
  .20 güvenlik talim ve tatbikatları değerlendirmesi.
  18.2 Belirli güvenlik görevleri olan liman tesisi personelinin, görevlerini yerine getirmek için, uygun olduğunda, aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili belirli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir:
  .1 mevcut güvenlik tehditleri ve paterniyle ilgili bilgi;
  .2 silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;
  .3 güvenliği tehdit eden kişilerin tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;
  .4 güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;
  .5 topluluk yönetim ve kontrol teknikleri;
  .6 güvenlik ile ilgili iletişim;
  .7 güvenlik ekipman ve sistemlerinin yönetimi;
  .8 güvenlik ekipman ve sistemlerinin deneme, ayarlama ve denizde bakımı;
  .9 yoklama, kontrol ve gözlemlemeye dayalı metodlar;
  .10 kişilerin, kişisel eşyaların, bagajların, yükün ve gemi kumanyasının fiziksel arama metodları
  18.3 Diğer bütün liman tesisi personeli, LTGP’na ait hükümlerle ilgili, uygun olduğunda, aşağıda yer alan hususların bazıları veya tümüne aşina ve bilgi sahibi olmalıdır:
  .1 değişik güvenlik seviyelerinin anlamı ve birbirini takip eden gereklilikleri;
  .2 silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;
  .3 güvenliği tehdit eden kişilerin, ayrım gözetmeksizin, tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;
  .4 güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;
  Talim ve tatbikatlar
  18.4 Talim ve tatbikatların amacı, liman tesisi personelinin, tüm güvenlik seviyelerinde belirlenmiş bütün güvenlik görevleri ve belirlenmek zorunda olan, güvenliğe ilişkin yetersizliklerin tanımlanması ile ilgili uzmanlıklarını sağlamak.
  18.5 Liman tesisi güvenlik planındaki şartların etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak için, talimler, eğer özel şartlar başka bir işlemi gerektirmez ise, en az üç ayda bir yapılmalıdır. Bu talimler, 15.11 no’lu maddede belirtilen güvenlik tehditleri gibi, planın her bir unsurunu test etmelidir.
  18.6 Liman tesisi güvenlik görevlileri, Taraf Devletlerin ilgili otoriteleri ile şirket güvenlik görevlileri ve gemi güvenlik görevlilerinin katılımı ile değişik tipte tatbikatlar; eğer mümkün ise, her takvim yılında en az bir kere ve tatbikatlar arasında da 18 aydan daha uzun ara olmadan, yapılmalıdır. Bu tatbikatlar, iletişimi, koordinasyonu, kaynak elverişliliğini ve verilecek cevapları test etmelidir. Bu tatbikatlar aşağıda belirtilenler şeklinde olabilir:
  .1 tam kapsamlı veya canlı olarak;
  .2 masaüstü similasyonu veya seminer şeklinde; veya
  .3 acil karşılık veya liman devleti otoriteleri tatbikatları gibi diğer tatbikatlarla birleştirilmiş.


  19 Gemilerin doğrulanması ve sertifikalandırılması

  Ek bir klavuz yoktur.  BÖLÜM B’YE EK
  EK 1
  Bir gemi ve bir liman tesisi arasındaki Güvenlik Deklarasyonu Formu*

  GÜVENLİK

  DEKLARASYONU

  Gemi İsmi:

   

   

   

   

   

   


  Tescil Limanı:

   

   

   

   

   

   


  IMO Numarası:

   

   

   

   

   

     Liman Tesisinin İsmi:

   

   

   

   

   

   

  Bu Güvenlik Deklarasyonu .................................tarihinden...............................tarihine kadar

  aşağıdaki faaliyetler için geçerlidir.
  .................

  .........................................................


  (İlgili detayl

  ar ile birlikte faaliyetleri listeleyiniz)

  Aşağıdaki güvenlik seviyelerinin altında geçerlidir

  Gemi için güvenlik seviyesi (seviyeleri):

   

   

   

   

   

   
  Liman tesisi için güvenlik seviyesi

  (seviyeleri):   

   

   

   

   

   
  Liman tesisi ve gemi; aşağıdaki güvenlik önlemleri ve sorumlulukları üzerinde, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu bölüm A’nın gereklerine uygunluğu sağlamak üzere mutabık kalır.  Bu kolonlar altında GGG veya LTGG’nin isimlerinin baş harflerinin eklenmesi, faaliyetin ilgili onaylı plan ile uygun olarak yapılacağını

  göstermektedir


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

  Faaliyet

   

   

  Liman Tesisi

   

  Gemi

   
  Bütün güvenlik görevlerinin performansını

   

   

   

   

   

   
  Sağlama

   

   

   

   

   

   

   

   
  Sadece yetkili personelin girişini sağlamak amacı ile sınırlı alanların izlenmesi

   

   

   

   

   

         
   
  Liman tesisine girişin kontrolü

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Gemiye girişin kontrolü

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Geminin çevresini ve manevra alanlarını

   

   

   

   

   

   
  İçerecek şekilde , liman tesisinin izlenmesi

   

   

   

   

   

   
  Geminin çevresini ve manevra alanlarını

   

   

   

   

   

   
  İçerecek şekilde , geminin izlenmesi

   

   

   

   

   

   
  Yük Elleçleme

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

     Gemi kumanyasının teslimatı

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Sahipsiz bagajların elleçlenmesi

   

      

   

   

   
  Gemiye binen kişilerin ve eşyalarının kontrolu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gemi ve liman tesisi arasında kullanıma hazır  Güvenlik haberleşmesinin sağlanması

  Bu anlaşmayı imzalayanlar onaylarlar ki, Kod Bölüm A ve Kısım XI-2 koşullarını karşılayan
  faaliyetler boyunca, liman işletmesi ve gemi için güvenlik önlemleri ve düzenlemeler, onların onaylı planlarında

  şart koşulduğu gibi veya eklenilen ilavelerde yerleştirildiği şekilde ve özel düzenlemelerde hemfikir olunması

  durumunda yerine getirilecektir.
  İmzalama tarihi ……………………………………… İmzalama yeri……………….......................   


   

   

   

  Aşağıda belirtilenler için ve onlar adına imzalanmıştır

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Liman tesisi
   

  Gemi

   

      

   

   

      

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     (Liman tesisi güvenlik görevlisinin imzası)
  (Kaptan veya gemi güvenlik görevlisinin imzası)   

   

   

  İmzalayan kişinin ismi ve ünvanı

   

   

   

   

  İsim:

   

   

   

  İsim:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ünvan:

   

   

   

  Ünvan:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  İrtibat Detayları

   

   

   

   

   

   
  ( uygun olarak doldurulacaktır )


   

   

  (kullanılacak telefon numaraları veya radyo kanalları veya frekansları belirtilecek )

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  liman tesisi için

   

   

  gemi için

   

   

   

   

   

   

   

  Liman Tesisi  Kaptan


  Liman tesisi güvenlik görevlisi
  Gemi güvenlik görevlisi
  Şirket


  Şirket güvenlik görevlisi

  EK 2
  Liman Tesisi Uygunluk Beyanı Formu
  LİMAN TESİSİ UYGUNLUK BEYANI
  (Resmi mühür) (Devlet)

  Beyan Numarası:...................


  (ülke adı)

  ---------------------------------------------

  hükümetinin yetkisi ile

  ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSLERİ GÜVENLİK KODU

  (ISPS KOD)
  bölüm B kuralları altında düzenlenmiştir.

  Liman tesinin adı ............................................................................................................................


  Liman tesisinin adresi .....................................................................................................................
  BU BELGE ONAYLAMAKTADIR Kİ, bu liman tesisinin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Kodu’n (ISPS Kod) A bölümü ve bölüm XI-2 hükümlerine uygunluğunu doğrulanmıştır ve bu liman tesisi onaylı liman tesisi güvenlik planına uygun olarak çalışmaktadır. Bu plan aşağıda belirtilen hususlar için onaylanmıştır (uygun şekilde iptal ediniz)
  Yolcu gemisi

  Yüksek hızlı yolcu gemisi

  Yüksek hızlı yük gemisi

  Dökme yük gemisi

  Petrol tankeri

  Kimyasal tanker

  Gaz tankeri

  Seyyar deniz sondaj üniteleri

  Yukarıda belirtilenlerin dışındaki yük gemileri

  Bu Uygunluk Beyanı............................... ……………tarihine kadar geçerli olup, (arka sayfada gösterildiği şekilde) doğrulanmalara tabidir.

  ………………….............……………………………… de düzenlenmiştir.

  (beyanın düzenlenme yeri)

  Düzenlenme Tarihi…………........ ………………………………………………………………

  ( Beyannameyi düzenleyen tam yetkili görevlinin imzası)


  (eğer uygunsa, düzenleyen otoritenin mühür veya damgası)

  Doğrulamaların Onayı
  <Ülke ismini belirtiniz> Hükümeti bu Uygunluk Beyanı’nın geçerliliğinin < doğrulamaların ilgili detaylarını belirtiniz ( örneğin, yıllık zorunlu veya planlanmamış) > tabi olduğunu saptamıştır.
  BU BELGE ONAYLAMAKTADIR Kİ, ISPS Kod madde B/16.62.4’e göre yürütülen doğrulama sırasında, bu liman tesisinin ISPS Kod A bölümü ve Anlaşma bölüm XI-2’nin ilgili hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

  1. DOĞRULAMA İmza: ..............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer: ..............................................

  Tarih: .............................................

  2. DOGRULAMA İmza: ..............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer: ..............................................

  Tarih: .............................................

  3. DOGRULAMA İmza: ..............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer: ..............................................

  Tarih: .............................................
  4. DOGRULAMA İmza: ..............................................

  (yetkili görevli imzası)

  Yer: ..............................................

  Tarih: .............................................  Konferans Kararı 1

  (12 Aralık 2002’de kabul edilmiştir)


  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 Ek’ine yapılan değişikliklerin kabulü  KONFERANS,
  Birleşmiş Milletler’in, uluslararası barış ve güvenliği sağlama ve devletler arasındaki dostluk ilişkileri ve işbirliğinin arttırılması konusundaki beyannamesini GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK,
  Masum insan hayatını tehlikeye atan veya son verdiren, temel özgürlükleri tehdit eden ve insani değerlere ciddi olarak zarar veren, her çeşit terörizmin dünya çapında artşından DERİN ENDİŞE DUYARAK.
  Deniz taşımacılığının dünya ticaretindeki ve ekonomisindeki önemini ve anlamınını ve bu yüzden, gemilere, limanlara, denizdeki terminallere ve diğer tesislere yapılacak terörist saldırılara sebep olacak dünya çapında yasadışı işbirliğine karşı koruyucu önlemler almanın gerekliliğinin FARKINDA OLARAK,
  Deniz taşımacılığına karşı yapılan yasadışı hareketlerin kişilerin ve mülkiyetin güvenliğini tehlikeye sokacağını, denizcilik faaliyetlerini ciddi olarak etkileyeceğini ve tüm dünyada deniz seyahatına olan güveni sarsacağını DİKKATE ALARAK,
  Bu tip hareketlerin uluslararası toplumda derin endişelere sebep olacağını, ve dünya ticaretinin etkin ve ekonomik hareketlerinin önemini DİKKATE ALARAK,
  Deniz taşımacılığına karşı yasadışı hareketleri önlemek ve bastırmak için, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün ( IMO ) (bundan böyle “Örgüt” olarak anılacaktır) aldığı kararlara ek olarak, etkin ve pratik önlemleri almak için Devletler arasında uluslararası bir işbirliğinin geliştirilmesine olan ihtiyaca İNANARAK,
  Devletleri, anti-terörist anlaşmaları yapmaları dahil, terörist hareketleri önlemek ve bastırmak için önlemler almalarını zorunlu kılan, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin 28 Eylül 2001 tarih ve 1373 (2001) no’lu kararını HATIRLAYARAK,
  G8 Liderleri’nin Haziran 2002’de, Kananaskis, Alberta (Kanada)’daki zirvesinde onaylanan G8 Hareketi Taşımacılık Güvenliği İşbirliğini (özellikle onun denizcilik güvenliği bölümü) İŞARET EDEREK,
  SOLAS 1974’ün (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır), Anlaşmanın Taraf Devletler Konferansı tarafından değiştirilmesi işlemleri ile ilgili VIII(c) maddesini HATIRLAYARAK,
  Örgüt’ün 20 Kasım 2001 tarihli Genel Kurulu tarafından kabul edilen A.924(22) no’lu ve “yolcuların, mürettebatın ve geminin güvenliğini tehdit eden terörist hareketlerin önlenmesi ile ilgiliönlem ve işlemlerin gözden geçirilmesi konulu:


  1. Örgüt’ün; değişiklik yapmak için mevcut uluslararası yasal ve teknik önlemleri gözden geçirmeye ve gemilere karşı terörizmi önlemek ve bastırmak için, gemilerde ve sahilde güvenliği arttırmak, yolculara, mürettebata ve gemi ve limandaki liman personeline, ve gemilere ve yüklerine karşı olan riski azaltmak için uygun yeni önlemleri dikkate almaya olan ihtiyacını tanıyan;
  1. Örgüt’ün Denizcilik Güvenlik Komitesi, Yasal Komite ve Tesisler Komitesi’nin Konsey’in direktifleri doğrultusunda, yüksek öncelikli olarak yukarda belirtilen kararın önsöz maddelerinki araçları ve diğer ilgili IMO araçlarının ilgili konularında ve/veya diğer güvenlik önlemlerini kabul etmek için ve bu gözden geçirmenin ışığı altında uygun önlemleri almak için bir inceleme yapmasını isteyen;

  kararını İŞARET EDEREK;


  Karar A.924 (22)’nin konusu ile ilgili IMO araçları arasında bulunan, A.584(14) no’lu “gemilerin, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini tehdit eden yasadışı hareketlerin önlenmesi için alınacak önlemler” , MSC/Circ.443 no’lu “gemideki yolcu ve mürettebata karşı yasadışı hareketleri önleme ile ilgili önlemler” ve MSC/circ.754 no’lu “yolcu gemileri güvenliği” konusundaki kararı TANIYARAK;
  1994 yılı “SOLAS 1974” Taraf Devletler Konferansı’nca kabul edilen, 5 no’lu “deniz güvenliğini arttırıcı özel önlemler ile ilgili 1974 SOLAS Anlaşması bölüm XI’e gelecek değişiklikler” konulu kararını HATIRLAYARAK;
  Anlaşmaya taraf bütün Devletlere ve bütün Örgüt üyelerine önerilen ve bildirilen Anlaşma Ek’ine değişiklikleri DİKKATE ALARAK,
  1. Metni mevcut kararın Ek’inde verilen Anlaşmanın VIII(c)(ii) maddesi ile ilgili Anlaşma Ek’ine değişiklikleri KABUL EDER;
  2. Anlaşmaya Taraf Devletlerin üçte birinden fazlası veya ticari filolarının gross ton olarak toplamı, dünya ticaret filosunun toplamının en az % 50’si olan Taraf Devletlerin, bu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Ocak 2004 tarihinden önce, değişikliklere herhangi bir itirazları olmaz ise, Anlaşmanın madde VIII(b)(vi)(2) no’lu ile ilgili yukarda bahsedilen değişikliklerin 1 Ocak 2004 tarihinde kabul edilmiş sayılacağını KARARLAŞTIRIR;
  3. Anlaşmanın VIII(b)(vii)(2) no’lı maddesi gereği, bahsi geçen değişikliklerin, yukardaki 2. maddeye göre kabul edildikten sonra, 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe gireceğini dikkate almaya, Taraf Devletleri DAVET EDER;
  4. Anlaşmanın VIII(b)(v) no’lu maddesine uygun olarak, mevcut kararın onaylı kopyalarını ve ekteki değişik metinlerini Anlaşmaya Taraf tüm Devletlere iletmesini Örgüt Genel Sekreterinden TALEP EDER;
  5. Ayrıca bu kararı ve Ek’ini Anlaşmaya Taraf Devlet olmayan tüm Örgüt Üyelerine de iletmesini Genel Sekreter’den talep eder.

  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23


      Ana sayfa


  Solas 1974 uluslararasi konvansiyonuna taraf olan devletler konferansi

  Indir 0.89 Mb.