bilgiz.org

Sık kullanılan formül örnekleri

 • TARİHSAYISI • Sayfa1/14
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü258.93 Kb.

  Indir 258.93 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  TARİH VE SAAT FONKSİYONLARI


  TARİH Belirli bir tarihin seri numarasını verir

  TARİHSAYISI Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür

  GÜN Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür

  GÜN360 İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yıla dayanarak hesaplar

  SERİTARİH Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir

  SERİAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir

  SAAT Bir seri numarasını, saate dönüştürür

  DAKİKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür

  AY Bir seri numarasını aya dönüştürür

  TAMİŞGÜNÜ İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir

  ŞİMDİ Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir

  SANİYE Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

  ZAMAN Belirli bir zamanın seri numarasını verir

  ZAMANSAYISI Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür


  BUGÜN


  Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür

  HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür

  İŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir

  YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür

  YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir

  TARİH


  Belirli bir tarihin seri sayısını verir. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞİMDİ işlevine bakın.

  Sözdizimi

  TARİH(yıl;ay;gün)

  Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar, Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır.

  Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır. Ay 12’den büyükse, ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. Örneğin, TARİH(90;14;2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir.

  Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa, gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. Örneğin, TARİH(91;1;35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir.

  Uyarılar


  • Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.

  • TARİH işlevi, yıl, ay ve günün sabit değil, formül olduğu durumda çok yararlıdır.

  Örnekler

  1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem), TARİH(91; 1; 1) eşittir 332391; Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı.

  1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem), TARİH(91; 1; 1) eşittir 31777; 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı.

  BUGÜN


  Geçerli tarihin seri sayısını verir. Seri sayısı, Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.

  Sözdizimi

  BUGÜN( )

  GÜN


  Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir.

  Sözdizimi

  GÜN(seri_no)

  Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.

  Uyarılar

  Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.

  Örnekler

  GÜN(“4-Oca”) eşittir 4

  GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15

  GÜN(“11/8/93”) eşittir 11


  ŞİMDİ


  Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir.

  Sözdizimi

  ŞİMDİ( )

  Uyarılar


  • Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. Windows için Microsoft Excel, seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır. Macintosh için Microsoft Excel ise, seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır.

  • Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir; solundaki sayılar tarihi belirtir. Örneğin, 1900 tarih sisteminde 367,5 seri sayısı 12., 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder.

  • Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz.

  • Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. Örneğin, Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız, 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir.

  • Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞİMDİ işlevi değişir. Sürekli olarak güncelleştirilmez.

  Örnekler

  1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00., 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa:

  ŞİMDİ() eşittir 31778,52083

  On dakika sonra:

  ŞİMDİ() eşittir 31778,52778

  TARİHSAYISI


  Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARİHSAYISI işlevini kullanın.

  Sözdizimi

  TARİHSAYISI(tarih_metni)

  Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında, tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında, tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARİHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir.

  Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse, TARİHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir.

  Uyarılar


  • Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.

  • İşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür.

  Örnekler

  Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor:

  TARİHSAYISI(“22.8.55”) eşittir 20323

  TARİHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323

  Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım:

  TARİHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


      Ana sayfa


  Sık kullanılan formül örnekleri

  Indir 258.93 Kb.