bilgiz.org

Sirket ortaklarinin re’ sentesciLİ İÇİn doldurulacak

 • 6-doğum yeri ve tarihi :………………………………… 7-Mesleği :………………………………… 8-İş yeri adresi :………………………………… .............…………………………
 • ..........……...............…………… 9- Telefon no :………………………………… 10- Kişisel vergi no :…………………………………
 • BU KISIM KANUNLA KURULU MESLEK KURULUŞUNCA DOLDURULUP TASTİK EDİLECEKTİR Yukarıda bilgileri bulunan……………………………………………………………
 • Adı Soyadı : Görevi : Tastik Tarihi • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü8.22 Kb.

  Indir 8.22 Kb.

  SİRKET ORTAKLARININ RE’SEN TESCİLİ İÇİN DOLDURULACAK

  SOSYAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU

  ŞİRKET ORTAĞININ

  1-Bağ-kur numarası :………………………………...

  2-T.C. Kimlik :…………………………………

  3-Adı ve soyadı :…………………………………

  4-Baba adı :…………………………………

  5-Ana adı :…………………………………

  6-doğum yeri ve tarihi :…………………………………

  7-Mesleği :…………………………………

  8-İş yeri adresi :…………………………………

  .............…………………………

  ..........……...............……………

  9- Telefon no :…………………………………

  10- Kişisel vergi no :…………………………………

  11- Şirketin nev’i ve kuruluş tarihi :…………………………………

  12- Sosyal Sigortalar Kurumunda hizmetin

  olup’ olmadığı varsa sigorta numarası ve

  halen sigortalılığının devam edip etmediği :………………………………...

  13- Kanunla kurulu diğer emekli sandıklarına tabi

  olarak çalışılmışsa kurumun adı, sicil numarası

  ve çalışmasının halen devam edip etmediği :....................................................

  14- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan

  aylık alıp almadığı’ alınmakta ise hangi

  kuruluştan aylık alındığı ve tahsis no :…………………………………

  …………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………

  BU KISIM KANUNLA KURULU MESLEK

  KURULUŞUNCA DOLDURULUP TASTİK EDİLECEKTİR
  Yukarıda bilgileri bulunan……………………………………………………………

  /…/….. tarihi itibariyle………………………………… Şirketindeki Ortaklığı Yönetim  Kurulu Üyeliği/Kurucu Ortaklığı başlamıştır.

  İMZA-MÜHÜR TASTİK EDENİN

  Adı Soyadı :

  Görevi :

  Tastik Tarihi :


      Ana sayfa


  Sirket ortaklarinin re’ sentesciLİ İÇİn doldurulacak

  Indir 8.22 Kb.