bilgiz.org

Satınalan Birimi

 • Talep Eden Birim Mühendislik Fakültesi Proje Numarası
 • Satınalma Usulü Doğrudan Temin Satınalma Memuru
 • Sıra No Mal/Hizmet Cinsi Mal/Hizmet Özellikleri Miktarı
 • KDV hariç
 • Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Bilimsel araştırma Projeleri Birimi Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA
 • Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; Adı ve Soyadı
 • Vergi Dairesi ve Vergi Numarası Telefon ve Fax Numarası
 • Teklife İlişkin Proje Numarası
 • Toplam KDV Oranı 1
 • %...... 2
 • %...... 4
 • %...... 5
 • %...... 6
 • KDV’siz Genel Toplam (TL) 1
 • BURSA YAZILIM VADİSİ PROJESİ Bilişim Donanımları Teknik Şartnamesi Şubat, 2014 GENEL
 • Tanımlamalar ve Kısaltmalar
 • Ürün ve Hizmetler Yüklenici, bu ihale kapsamında yer alan tanımlı ürün ve hizmetlerde aşağıda belirtilen teknik şartları yerine getirmelidir. AKILLI TAHTA • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü60.11 Kb.

  Indir 60.11 Kb.  Satınalan Birimi

  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

  Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  Talep Eden Birim

  Mühendislik Fakültesi

  Proje Numarası

  TR41/12/SS/0026 (BEBKA Projesi)

  0224 294 2082

  Proje Yürütücüsü

  Prof.Dr.Cenk ÖZMUTLU

  Satınalma Usulü

  Doğrudan Temin

  Satınalma Memuru

  Metin ÖZTÜRK

  Tel : 0224 294 02 57

  Fax: 0224 294 02 55

  E-mail:metinozturk@uludag.edu.tr
  Sıra No

  Mal/Hizmet Cinsi

  Mal/Hizmet Özellikleri

  Miktarı

  1-

  Akıllı Tahta

  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

  4 adet
  TR41/12/SS/0026 BEBKA Projesi nin ihtiyacı olan mal ve malzemeler aşağıda belirtilen şartlar dahilinde alımı yapılacaktır.
  1. Teklifler 11/03/2014 tarih ve saat 17:00 ye kadar U.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Satın alma Bölümüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Teklifin fax veya elektronik posta adresine gönderilmesi halinde; teklif mektubunun kaşeli ve ıslak imzalı aslı da kapalı zarf ile gönderilecektir.

  2. Teklif mektubuna ve zarfının üzerine proje numarası yazılmalıdır.

  3. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir.

  4. Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

  5. Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. KDV oranları ilgili yere yazılmalıdır.

  6. Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

  7. Teklifler sıra numaralarına göre verilecektir. Teklif verilmeyen ürünlerin karşılığına “Teklif veremiyoruz” ibaresi yazılacaktır.

  8. Teklif edilen malın istenilen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve idarece hazırlanan teknik şartnamenin tüm maddelerin karşısına teknik şartnameye cevaplar. (Teklif edilen malın markası, modeli ve menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

  9. Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.  Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Bilimsel araştırma Projeleri Birimi

  Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA


  TEKLİF MEKTUBU

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİNE
  Tarih: …./…./2014


  Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

  Adı ve Soyadı
  Firma Adı
  Açık Tebligat Adresi
  Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
  Telefon ve Fax Numarası
  Elektronik Posta Adresi  Teklife İlişkin Proje Numarası:  Sıra No

  Mal/Hizmet Cinsi

  Miktarı

  Birim Fiyatı

  Toplam

  KDV Oranı

  1-

  Akıllı Tahta

  4 adet  %......__5'>%......__4'>%......__2'>%......

  2-

  %......

  3-

  %......

  4-

  %......

  5-

  %......

  6-

  %......


  KDV’siz Genel Toplam (TL)

  1- Yukarıda belirtilen ( …… Kalem ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

  2-Teklifimiz …./…./2014 tarihine kadar geçerlidir.

  3-Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra ……………. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

  4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

  5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:
  ¨ Kabul ediyorum.

  ¨ Kabul etmiyorum.

  Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

  Adı ve Soyadı:

  İmzası :


  BURSA YAZILIM VADİSİ PROJESİ

  Bilişim Donanımları

  Teknik Şartnamesi
  Şubat, 2014

  1. GENEL

   1. Amaç

  Bu teknik şartname, BEBKA (Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen “Bursa Yazılım Vadisi” projesi kapsamında kullanılacak bilişim donanım ürünlerinin alımı için hazırlanmıştır.

   1. Tanımlamalar ve Kısaltmalar

  Bu şartnamenin maddelerinde geçen;

  İDARE : Uludağ Üniversitesi

  İSTEKLİ : İhaleye teklif verecek firmalar

  YÜKLENİCİ : İhaleyi alan ve projeyi üstlenecek firma

  BEBKA : Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı

  FİRMA : Türkiye Kanunlarına göre tescil edilmiş sermaye şirketi

  DONANIM : Teknik şartnamede belirtilen ürünler

  olarak tanımlanmaktadır.

   1. İdari Şartlar

  İstekliler ve Yüklenici, bu ihale kapsamında aşağıda belirtilen idari şartları yerine getirmelidir.

    1. Ürünler 31 Mart 2014 tarihinde teslim edilmiş olmalıdır.

    2. Ürünlerin kurulumu İdarenin belirlediği bir tarihte yapılacaktır. İdare bu tarihten bir hafta önce Yükleniciye bildirimde bulunacaktır.

    3. İhaledeki tüm ürünlerin kurulumu yapılana kadar ödeme işlemi başlatılmayacaktır. Ön ödeme, ara ödeme veya hak ediş BEBKA kuralları nedeni ile yapılamamaktadır.

    4. İhale kanunu çerçevesinde İsteklilerin yaptığı işlemler sonucunda proje bütçesinin BEBKA tarafından iptal edilmesi (proje süresinin aşılması nedeni ile) veya İDARE’ye cezai işlem uygulanması durumunda İstekliler İdare’nin kayıplarından müteselsilen sorumludur.

    5. Bu satın alma işleminin ödemeleri faturayı takiben İDARE’nin önermesi ve BEBKA’nın onaylaması sonucunda yapılacaktır. BEBKA süreçlerinden doğan sorunlardan İDARE sorumlu değildir. YÜKLENİCİ bu şartı kabul etmiş sayılır.

    6. İstekliler, Türkiye Kanunlarına göre tescil edilmiş sermaye şirketi olmalıdır ve bilişim donanım ve yazılım alanında faaliyet gösteriyor olmalıdır.

    7. Tekliflerin değerlendirme aşamasında İdare, isteklilerden yazılı veya sözlü olarak ek bilgi ve açıklama isteyebilir.
  1. Ürün ve Hizmetler

  Yüklenici, bu ihale kapsamında yer alan tanımlı ürün ve hizmetlerde aşağıda belirtilen teknik şartları yerine getirmelidir.

  AKILLI TAHTA

  • Tahta Optik Dokunmatik Teknolojine sahip olmalıdır.

  • Tahta çoklu dokunmatik özelliğini desteklemelidir.

  • Tahtanın Dokunmatik özelliği en az 10 farklı noktayı desteklemelidir.

  • Tahtanın Dokunmatik Tepki süresi en az 7-13ms arasında olmalıdır.

  • Yüzeyi Çelik Emaye olmalıdır.

  • Tahtanın yüzeyi normal tahta kalemi ile yazı yazmak için uygun olmalıdır.

  • Tahta parmak veya herhangi bir kalem görevi gören bir cisimle kullanılmak için uygun olmalıdır.

  • Tahtanın boyutu en az 77“ ve 4:3 formatını desteklemelidir.

  • Tahtanın çerçevesi alüminyum olmalıdır.

  • Windows XP, Vista, 2000, Windows 7, Windows 8 , Linux , Mac OSX ve Android sistemlerini desteklemelidir.

  • Ürünün yüzey garantisi en az 25 yıl, elektronik aksamlarının garantisi en az 2 yıl olmalıdır.

  • Cihaz USB bağlantısını desteklemelidir.

  • Bilgisayarda çalışan her program görüntüsü üzerine yazı, çizim, v.s. yapılabilmelidir.

  • Cihazın kendi yazılımında eğitim içeriği hazırlamak ve sunmak için hazır galeri dosyaları olmalı ve bu galeri dosyalarına kolayca ekleme yapılabilmelidir.


      Ana sayfa


  Satınalan Birimi

  Indir 60.11 Kb.