bilgiz.org

Satınalan Birim İdari ve mali İŞler daire başkanliği talep Eden Birim

 • Satınalan Birim İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Talep Eden Birim
 • Talep Eden Birim Sorumlusu ZELİHA GÜMÜŞDERE 294 05 00
 • Sıra No Mal/Hizmet Cinsi Mal/Hizmet Özellikleri Miktarı
 • 2011/479……. dosya numarası
 • KDV hariç
 • Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Adres
 • Fax : (0224) 294 02 52 TEKLİF MEKTUBU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 • Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; Adı ve Soyadı
 • Vergi Dairesi ve Vergi Numarası Telefon ve Fax Numarası
 • Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası: Sıra No
 • KDV’siz Genel Toplam (TL) 1
 • Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; Adı ve Soyadı: İmzası: Firma Kaşesi • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü49.74 Kb.

  Indir 49.74 Kb.
  Satınalan Birim

  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

  Talep Eden Birim

  BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

  Talep Eden Birim

  Sorumlusu

  ZELİHA GÜMÜŞDERE

  294 05 00

  Dosya Numarası

  2011/479

  Satınalma Usulü

  DOĞRUDAN TEMİN

  Satınalma Memuru

  MERCAN SARIBAL

  0224 294 02 86

  0224 294 02 52  Sıra No

  Mal/Hizmet Cinsi

  Mal/Hizmet Özellikleri

  Miktarı

  1-

  RED HAT ENTERPRİSE LİNUX SERVER AND WS(ACADEMİC EDİTİON)

  3 YILLIK KULLANIM SÜRESİ

  10 ADET

  2-


  3-


  4-


  5-


  6-

  2011/479……. dosya numarası için teklifler 25/08/2011 tarih ve saat 17:00 kadar U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. (Not: Fax ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır.)  1. Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.

  2. Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.

  3. Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.

  4. Teklif mektubuna dosya numarası yazılmalıdır.

  5. Kısmi teklif verilmeyecektir. (Kısmi teklif verilmesi halinde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

  6. Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

  7. Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

  8. Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

  9. Teklifler sıra numaralarına göre verilecektir.

  10. Sipariş edilen mal/hizmetin teklifte belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi , belirtilen tarihten sonra teslim edilmek istenilmesi halinde idare tarafından mal/hizmetin kabulü yapılmayacaktır.

  11. Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

  Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

  Tel : (0224) 294 02 86

  Fax : (0224) 294 02 52

  TEKLİF MEKTUBU

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

  (Satınalma Müdürlüğüne)
  Tarih: …./…./2011


  Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

  Adı ve Soyadı
  Firma Adı
  Açık Tebligat Adresi
  Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
  Telefon ve Fax Numarası
  Elektronik Posta Adresi  Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası:
  Sıra No

  Mal/Hizmet Cinsi

  Miktarı

  Birim Fiyatı

  Toplam

  1-

  RED HAT ENTERPRİSE LİNUX SERVER AND WS(ACADEMİC EDİTİON)(3 YILLIK KULLANIM SÜRESİ)

  10 ADET  2-

  3-

  4-

  5-

  6-

  7-

  8-
  KDV’siz Genel Toplam (TL)

  1- Yukarıda belirtilen ( …… Kalem ) mal/hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

  2-Teklifimiz …./…./2011 tarihine kadar geçerlidir.

  3-Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra ……………. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

  4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

  5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; 

  ¨ Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

  ¨ Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

  Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.


  Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

  Adı ve Soyadı:

  İmzası:

  Firma Kaşesi:

      Ana sayfa


  Satınalan Birim İdari ve mali İŞler daire başkanliği talep Eden Birim

  Indir 49.74 Kb.