bilgiz.org

Satınalan Birim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Talep Eden Birim

 • Satınalan Birim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Talep Eden Birim
 • Talep Eden Birim Sorumlusu
 • Satınalma Usulü Yaklaşık maliyet esas olmak üzere piyasa fiyat araştırması Satınalma Memuru
 • Sıra No Mal/Hizmet Cinsi Mal/Hizmet Özellikleri Miktarı
 • IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Sistemi Alımı
 • KDV hariç
 • Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Adres
 • (0224) 294 0501 Fiber Optik Kablo Döşeme yerleri için aşağıdaki linki tıklayınız.
 • Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; Adı ve Soyadı
 • Vergi Dairesi ve Vergi Numarası Telefon ve Fax Numarası
 • Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası: Sıra No
 • Toplam 1
 • KDV’siz Genel Toplam (TL) 1
 • ……………. takvim günü içerisinde
 • Kamera Sistemi Alımı, Kurulumu ve Mevcut Kamera Sistemine Dahil Edilmesi Teknik Şartnamesi 2014 Amaç ve Kapsam
 • “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”
 • Hareketli (Dome) Kamera Teknik Özellikleri • Sayfa1/3
  Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü342.86 Kb.

  Indir 342.86 Kb.
    1   2   3

  Satınalan Birim

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

  Talep Eden Birim

  BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

  Talep Eden Birim

  Sorumlusu  Dosya Numarası

  Kamera Sistemi Alımı, Kurulumu ve Mevcut Kamera Sistemine Dahil Edilmesi

  Satınalma Usulü

  Yaklaşık maliyet esas olmak üzere piyasa fiyat araştırması

  Satınalma Memuru

  İlke ACAR

  Tel: 0224 294 0500

  Fax: 0224 294 0501

  E-mail:ailke@uludag.edu.tr
  Sıra No

  Mal/Hizmet Cinsi

  Mal/Hizmet Özellikleri

  Miktarı
  1-

  Hareketli Kamera

  Adet

  54

  2-

  Sabit Kamera

  Adet

  44

  3-

  Kayıt Sunucusu

  Adet

  17

  4-

  Kayıt sunucu Yazılımı

  Adet

  17

  5-

  Veri Depolama Ünitesi

  Adet

  2

  6-

  Switch Cihazı Tip 1

  Adet

  54

  7-

  Switch Cihazı Tip 2

  Adet

  16

  8-

  Monitör

  Adet

  8

  9-

  Konsol Bilgisayarları

  Adet

  4

  10-

  Konsol Klavye ve Joistik

  Adet

  4

  11-

  KVM anahtarı

  Adet

  1

  12-

  Direk

  Adet

  54

  13-

  Saha Dolabı

  Adet

  54

  14-

  Kabinet

  Adet

  13

  15-

  Banko

  Adet

  1

  16-

  Fiber Optik Kablo

  Metre

  ~12.730mt.


  IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Sistemi Alımı için teklifler 29/04/2014 tarih ve saat 17:00ye kadar U.Ü. Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığına elden teslim edileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. (Not:Fax ile gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır.)


  1. Teklif mektubu imzalı ve kaşeli olmalıdır.

  2. Teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmelidir.

  3. Sipariş sonrasında mal/hizmetin kaç günde teslim edileceği belirtilmelidir.

  4. Teklif mektubuna dosya numarası yazılmalıdır.

  5. Kısmi teklif verilmeyecektir.

  6. Mal/Hizmetle ilgili her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.

  7. Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. (TL cinsinden verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

  8. Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

  9. Teklifler sıra numaralarına göre verilecektir.

  10. Sipariş edilen mal/hizmetin teklifte belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi , belirtilen tarihten sonra teslim edilmek istenilmesi halinde idare tarafından mal/hizmetin kabulü yapılmayacaktır.

  11. Aşağıda idare tarafından standart hale getirilen teklif mektubu eksiksiz doldurulup gönderilmesi halinde geçerli sayılacaktır.  Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü –Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane BinasıGörükle Kampusü 16059 Nilüfer / BURSA

  Tel :(0224) 294 0500

  Fax : (0224) 294 0501

  Fiber Optik Kablo Döşeme yerleri için aşağıdaki linki tıklayınız.
  http://bilgiislem.uludag.edu.tr/dosyalar/bilgiislem/belgeler/kamerayerleri2014.pdf

  TEKLİF MEKTUBU

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

  BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
  Tarih: …./…./2014


  Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

  Adı ve Soyadı
  Firma Adı
  Açık Tebligat Adresi
  Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
  Telefon ve Fax Numarası
  Elektronik Posta Adresi  Teklife İlişkin Kurum Dosya Numarası:
  Sıra No

  Mal/Hizmet Cinsi

  Marka ve Model Adı

  Miktarı

  Birim Fiyatı

  Toplam

  1-

  Hareketli Kamera
  54 adet  2-

  Sabit Kamera
  44 adet  3-

  Kayıt Sunucusu
  17 adet  4-

  Kayıt sunucu Yazılımı
  17 adet  5-

  Veri Depolama Ünitesi
  2 adet  6-

  Switch Cihazı Tip 1
  54 adet  7-

  Switch Cihazı Tip 2
  16 adet  8-

  Monitör
  8 adet  9-

  Konsol Bilgisayarları
  4 adet  10-

  Konsol Klavye ve Joistik
  4 adet  11-

  KVM anahtarı
  1 adet  12-

  Direk
  54 adet  13-

  Saha Dolabı
  54 adet  14-

  Kabinet
  13 adet  15-

  Banko
  1 adet  16-

  Fiber Optik Kablo
  ~12.730mt.


  KDV’siz Genel Toplam (TL)

  1-Yukarıda belirtilen ( …… Kalem ) mal/hizmet alımına ait teklifimiziKDVhariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

  2-Teklifimiz …./…./2014 tarihine kadar geçerlidir.

  3-Söz konusu mal/hizmet idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra ……………. takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

  4- 4077 Sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal/hizmet için ……. (gün/ay/yıl) garanti taahhüt ediyorum.

  5-Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının,yukarıda yer alan;

  ¨Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.

  ¨Elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.

  Teklif veren istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.  Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

  Adı ve Soyadı:

  İmzası:

  Firma Kaşe


  T.C.

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  Kamera Sistemi Alımı, Kurulumu ve Mevcut Kamera Sistemine Dahil Edilmesi

  Teknik Şartnamesi

  2014

  1. Amaç ve Kapsam: Üniversitemizde mevcut bulunan NUUO görünü analiz yazılımı ve IP kamera sistemine uyum sağlayabilecek merkezi yönetim sistemli kamera sistemi alınacaktır. Kurulacak sistem kampus girişleri, bina çevresi dâhilinde kritik mahaller başta olmak üzere, akış ve yoğunluğu izleyecek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmeye yardımcı olacak şekilde tasarlanacaktır. Veri toplama merkezi monitörlerinde kamera görüntüleri canlı olarak izlenecek, görüntüler üzerinde canlı olarak nesne algılama/tanımlama, kişi sayma, kamera engelleme, bölgesel hareket algılama, dijital çit uygulaması gibi işlemler yapılacaktır. Kameraların etkin kullanımı için zoom(yakınlaştırma) ve alan seçimlerini hızlı yapabilen özel klavye ve joistikler kullanılacak. Yönetim monitörü, kameraların yerlerini gösteren harita üzerinden kamera bazlı veya bölgesel bazlı (coğrafi) seçim yapmak için kullanılacak, Tüm ekranlardan aynı anda birçok kameranın görüntüleri izlenebilecek yapıda olacaktır. Kurulacak sistemde en son teknolojinin uygulanması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması ve ileride sistemin kolaylıkla genişleyebilmesine olanak sağlamalıdır. Kameralar IP özellikli, Full HD kalitede görüntü aktaracak sabit ve hareketli(Speed Dome) olacaktır.
  1. Tanımlar: Şartnamede malzeme ve hizmeti alacak olan Uludağ Üniversitesi’ne Üniversite; şartnamede belirtilen usullerle gerekli malzeme ve hizmeti temin edecek firmaya “yüklenici”; ifadesi kullanılmıştır.  1. Genel Hükümler:

   1. Teknik şartnamede yazılmış olan desteklemeli, olmalı veya sağlamalı gibi ifadeler herhangi bir şart olmaksızın karşılanmalıdır.

   2. Cihazlarda kullanılacak her türlü malzeme ve aksesuarlar orijinal ambalajında ve kullanılmamış olacaktır.

   3. Cihaz ve malzemelerin hiçbir yerinde, imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon olmayacaktır.

   4. Cihaz ve malzemelerin üzerinde marka, model, seri numarası, imal bilgileri ve standartlara uygunluk logoları bulunacaktır.

   5. Teknik şartnamede belirtilen özellikler yükleniciler tarafından minimum değerler olarak kabul edilecek olup, teklif edilecek ürünler muadil veya daha üstün özelliklere sahip olacaktır. Bu ürünler teklif edildiği şekli ile üretici firmanın WEB sayfasında görülebilmelidir ve üzerindeki ekipmanlarda eksiltme yapmadan komple monte edilecektir.

   6. Tanımlanan sistemlerin kurulması, çalıştırılması, işletilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü yazılım, cihaz, malzeme, donanım vb’nin temini, işyerine nakli, depolanması, tesis edilmesi, kullanım eğitimi verilmesi, gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye teslimi yüklenici sorumluluğundadır.

   7. Cihazların aktif ürünleri kesintisiz olarak (365 gün, 24 saat) çalıştırılacak yapıda olmalıdır.

   8. Yükleniciler yer görme ve yapılacak işlerin tespitlerini yapmadan vereceği hatalı tekliflerden Üniversite sorumlu olmayacaktır.

   9. Yeni sistemin kurulumu sırasında mevcut kamera sistemde oluşacak tüm arızalar ve/veya yapılandırma sorunları yüklenicinin sorumluluğunda olup öncelikli olarak onarılacaktır.

   10. Tüm ürünler kurulum ve testleri ile birlikte 90 (Doksan) iş günü içerisinde teslim edilecektir.  1. Dokümantasyon:

   1. Sistem ile birlikte, işletme (kullanıcı) kitabı, teknik bakım kitabı, cihazı oluşturan teçhizatın teknik özelliklerini eksiksiz gösteren Türkçe dokümanlar verilecektir.

   2. Sistemlere ait orijinal yazılım kurulum CD’leri, en son değişiklikleri içerecek şekilde yedek olarak verilecektir.

   3. Sistemlere yönelik olarak verilecek teknik bakım ile ilgili dokümanlar; Sistemin, şema ve resimlerle birlikte çalışma teorisi ve kontrol fonksiyonları, genel prensipler, montaj, ölçümleme, arıza arama usulleri, bakım-onarım, cihazın çevre bağlantı­larını gösteren blok diyagramlar, sistemde kullanılacak programın özellikleri ve kullanım şekli yer alacaktır.

   4. Dokümanlar, sistemde yapılmış olan en son modifikasyonları içerecek şekilde hazırlanmış olacak ve sistem ile ilgili tüm bilgileri kapsayacaktır.  1. İdari Hükümler:

   1. Teknik şartnameye uygunluğun doğrulanması amacıyla, yükleniciler önerdikleri aktif cihazların(Kamera, Kayıt sunucusu ve yazılımı, Veri depolama ünitesi, Switch, Monitör ve Bilgisayar) teknik özelliklerini gösterir Broşür, Katalog gibi dokümanları(Pasif cihazlar: Kablo, Direk, Saha dolabı, Kabinet, KWM anahtarı, Klavye-Joystick ve Banko hariç) teklifleriyle birlikte sunmalıdır. Dokümanlar Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir, Türkçe dokümanlardaki teknik özellikler, üretici web sayfasından alınacak İngilizce datasheet(veri sayfaları) ile uyumlu olmalıdır.

   2. Teknik şartnamedeki Aktif ve Pasif cihazlar için, “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” adı altında her maddeye cevap verilmelidir. Önerilen cihaz 1-Marka ve 2-Model bilgisi tam ve eksiksiz olarak ana madde numarasının yanına kesinlikle yazılmalıdır. Her sayfa firma yetkilileri tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

   3. Üniversite, satın alınacak kameralar, kayıt sunucusu, veri depolama ünitesi ve switchlerle ilgili demo ürün talep edebilir ve ürünün teknik şartnameye uygunluğunu kontrol edebilir. Bu durumda yükleniciler en geç 3 gün içinde demo ürünleri getirmek ve demoları yapmak zorundadır. Yapılacak demo giderlerinden Üniversite sorumlu olmayacaktır. Belirtilen süre içinde istenecek demo ürünlerinin tamamını getiremeyen veya demo esnasında istenen özelliklerin tamamını sağladığını gösteremeyen firmaların teklifleri kabul edilmeyecek ve verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.  1. Alınacak Ürünler:

   1. Hareketli Kamera 54 Adet

   2. Sabit Kamera 44 Adet

   3. Kayıt Sunucusu 17 Adet

   4. Kayıt Sunucu Yazılımı 17 Adet

   5. Veri Depolama Ünitesi 2 Adet

   6. Switch Cihazı Tip 1 54 Adet

   7. Switch Cihazı Tip 2 16 Adet

   8. Monitör 8 Adet

   9. Konsol Bilgisayarları 4 Adet

   10. Konsol Klavye ve Joystick 4 Adet

   11. KVM Anahtarı 1 Adet

   12. Fiber Optik Kablo ~12.730 Metre

   13. Direk 54 Adet

   14. Saha Dolabı 54 Adet

   15. Kabinet 13 Adet

   16. Banko 1 Adet  1. Hareketli (Dome) Kamera Teknik Özellikleri:

   1. Kamera; 1/2.8” veya daha büyük (1/2.5”, 1/2” vb.) progressive scan özellikte CMOS veya CCD algılama aygıtına (sensör) sahip olmalıdır.

   2. IP kameranın çözünürlüğü en az 2 Megapiksel (1920x1080) olmalıdır.

   3. Kamera, H.264 ve MJPEG formatlarının tamamını desteklemeli ve eş zamanlı quad stream yayın yapabilmelidir.

   4. Kamera, desteklediği “Maksimum Çözünürlükte” en az 30 fps veri akış hızını desteklemelidir.

   5. Kameranın optik zoom seviyesi en az 20X, dijital zoom seviyesi ise en az 12X olmalıdır.

   6. Kamera görüntüde yaklaşma ve uzaklaşma durumlarında otomatik olarak Focus (netlik) ayarını yapabilir Auto Focus özelliğine sahip olmalıdır.

   7. Kamera sağ-sol hareket açısı asgari ±360 derece ve aşağı-yukarı hareket açısı da asgari ±190 derece olmalıdır.

   8. Kamera 1 saniyede, 5 derece ile 400 derece arasında preset hızına sahip olmalıdır.

   9. Kamerada en az 256 Preset noktası tanımlanabilmelidir.

   10. Kamerada 2 nokta arası tarama özelliği (Auto Pan) bulunmalıdır ve bu özellik en az 4 farklı alanda tanımlanabilmelidir.

   11. Kamera, en az 8 grup (Cruise) desteğine sahip olmalıdır.

   12. Gündüz görüntüleri renkli, gece görüntüleri de siyah beyaz olarak sorunsuz bir şekilde izlenebilmelidir ve kamera da day/night özelliğine sahip olmalıdır.

   13. Kamera gündüz modunda iken en fazla 0,05 Lux ışık değerine kadar renkli, 0,01 Lux ışık seviyesine kadar ise siyah beyaz görüntü verebilmelidir.

   14. Kamera, doğrudan IPv6 desteğine sahip olmalıdır.

   15. Kameranın, 24V AC ve IEEE 802.3 at güç standartlarının tamamında çalışabilmelidir.

   16. Kamera, en az IP66 sınıfında koruma sağlamalıdır.

   17. Kamera, -40°C ile +50°C sıcaklık değerleri altında sorunsuzca çalışabilmelidir.

   18. Kamera IPv4/v6, TCP/IP, UDP ve ONVIF protokollerini desteklemelidir.    1   2   3


      Ana sayfa


  Satınalan Birim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Talep Eden Birim

  Indir 342.86 Kb.