bilgiz.org

Satinalma rehberi

 • Hesaplanan çalışma günü sayısı Ücret (TL) /çalışma günü) Tutar (TL)
 • ÜCRETLER (genel giderler dahil)
 • Toplam ücretler (genel giderler dahil)
 • TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ “Çalışma günleri ”
 • Uzman Kategorisi Ay
 • İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza Mal Alımı İhaleleri İçin MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b Sözleşme başlığı
 • Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil) Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)
 • Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza
 • Kalem Tanım Teknik Şartname
 • Tutar (TL) KDV (TL)
 • B. GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER
 • İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza • Sayfa4/8
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü0.95 Mb.

  Indir 0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


  Her uzman kategorisi için birim ücretleri, arızi harcamalar için ön gördüğünüz miktar karşılığını giriniz
   

  Hesaplanan çalışma günü sayısı

  Ücret (TL) /çalışma günü)

  Tutar

  (TL)

   

  A

  B

  AxB

  ÜCRETLER (genel giderler dahil):

   

   

   

  Uzun dönem uzmanlar

   

   

   

  - Takım lideri

   

   

   

  - Kıdemli uzmanlar

   

   

   

  - Kıdemsiz uzmanlar

   

   

   

  Kısa dönem uzmanlar

   

   

   

  - Kıdemli uzmanlar

   

   

   

  - Kıdemsiz uzmanlar

   

   

   

  Toplam ücretler (genel giderler dahil):

   

   

   

   ARIZİ HARCAMA KARŞILIĞI

   

   

   

  TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ

   

   


   

  Çalışma günleri ”


  Sözleşmenin uygulama süresi boyuca her kategorideki uzman için hesaplanan çalışma günlerini giriniz.


  Uzman Kategorisi

  Ay

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Toplam

  Uzun dönem uzmanlar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Takım lideri

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Kıdemli uzmanlar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Kıdemsiz uzmanlar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kısa dönem uzmanlar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Kıdemli uzmanlar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Kıdemsiz uzmanlar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

  Mal Alımı İhaleleri İçin

  MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b
  Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

  Yayın referansı : … … … … … … … … …

  İsteklinin adı : … … … … … … … … …

  A

  C

  D

  E

  F

  Sıra

  No

  Miktar

  Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)

  Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)

  Toplam

  (TL)

  1

  2

  3

  4  [Eğitim]

  [götürü bedel]

  Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)
  İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

  Yapım İşi İhaleleri İçin

  MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4c
  A. BİRİM FİYAT ESASLI İHALELER
  Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, aşağıdaki tabloda; Teknik Şartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 1-5. sütunlar Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (6), tutar (7) ve KDV (8) sütunlarını doldurarak teklifini hazırlayacaktır.  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Kalem


  Tanım


  Teknik Şartname


  Birim


  Miktar

  Birim Fiyat

  (TL)

  Tutar

  (TL)

  KDV

  (TL)

  1

  Hafriyat

  Madde X

  m3

  100

  500

  50.000

  9.000

  2


  3


  4


  .


  .


  .


  .


  N


  Ara Toplam  Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar)  Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazı ile)  B. GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER
  Götürü bedel ihalelerde 1. Sütun Sözleşme Makamınca doldurulacak, 2. Ve 3. Sütunlara istekli teklifini yazacaktır.

  1

  2

  3

  İşin Tanımı


  Tutar

  (TL)

  KDV

  (TL)

  Teknik Şartname uyarınca projesinde tanımlanmış bina yapımı

  50.000

  9.000

  Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar)  Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazıyla)  C. KARMA İHALELER
  Karma ihale; toplam teklif fiyatı sabit olmak üzere, hak edişlerin düzenlenmesinde esas alınacak birim fiyatların da teklif edildiği teklif modelidir. Bu tür ihalelerde istekli yukarıdaki tabloların ikisini birden sunacaktır.  İsteklinin Kaşesi

  Yetkili İmza

  Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

  a) Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

  b) Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.


  1   2   3   4   5   6   7   8


      Ana sayfa


  Satinalma rehberi

  Indir 0.95 Mb.