bilgiz.org

Şartname işin çeşidi : Bakım ve Servis Hizmeti Alımı İşin niteliği

 • BİLGİ GÜVENLİK ve KALİTE GEREKSİNİMLERİ
 • BAKIM VE DESTEK HİZMETİNİN KAPSAMI VE ARIZALARA MÜDAHALE • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü61.6 Kb.

  Indir 61.6 Kb.

  ŞARTNAME
  İşin çeşidi : Bakım ve Servis Hizmeti Alımı

  İşin niteliği : MPLS ve Internet Devreleri, Ağ ve İletişim Sistemleri Servis Destek Hizmeti Alımı

  İşin başlama ve bitiş tarihleri :

  Alınması Planlanan Destek Hizmetleriyle İlgili Ürünler:

  • Nexus 7009 Backbone Switch

  • Cisco Call Manager

  • Cisco Catalyst Network Switch

  • Cisco Router

  • Cisco Voice Gateway

  • Solarwinds Network Monitoring-Managing ve IPAM

  • Cisco IP Telefon

  • Polycom Video Konferans Sistemleri

  • Internet ve MPLS Devreleri


  Şartnamede;
  İstanbul Bilgi Üniversitesi – BİLGİ,

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral Kampüsü, Bilişim Teknolojileri Departmanı – BT Dept.  Teklif veren kuruluş, (FİRMA),
  ÖN KOŞULLAR


  • İşbu şartname, BİLGİ'nin kendi lokasyonunda konuşlandırdığı yukarıda belirtilen destek verilecek ürünlerle ilgili lisans-donanım bakım ve teknik destek konusunda bilgi birikimine sahip olan FİRMA dan bakım ve destek hizmet alımını kapsamaktadır.

  • Hizmet alım yeri, BİLGİ’ nin Santral Kampusu – BT Departmanıdır.

  • FİRMA, her sorun, talep için şartnamede belirttiği uzmanlıklara sahip personeli görevlendirecektir. FİRMA personeli tarafından yapılan müdahale sırasında arıza veya taleple ilgili olmayan farklı bir zarar oluştuğu taktirde, zarardan dolayı BİLGİ’ nin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatları FİRMA kayıtsız şartsız kabul edecektir.

  • Müdahale veya çözüm süresinde gecikme olduğu takdirde, FİRMA gecikilen her saat için sözleşme toplam bedelinin %1’ i(YüzdeBir) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu meblağ, BİLGİ tarafından bildirilen bir hesaba en geç 15(OnBeş) gün içerisinde ihtara gerek kalmadan FİRMA tarafından yatırılacaktır.

  • Tazmin edilecek toplam tutar hizmet bedelinin %100(YüzdeYüz) ünü geçmeyecektir.

  • Mücbir sebep halleri dışında servis süresinde gecikme olduğu takdirde BİLGİ, sözleşmeyi kısmen veya tamamen tek taraflı olarak iptal etme, sözleşme bedelinin tamamını FİRMA dan iade alma ve cezai işlemleri başlatma hakkına sahiptir.

  • Fatura, hizmetin başladığı gün, TC. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL olarak kesilip, açıklama kısmında döviz karşılığı belirtilecektir.

  • Vergi, harç ve benzeri giderler ilgili FİRMA’ tarafından karşılanacaktır. (KDV Hariç)

  • Ödeme; ÜRÜN hizmetin alınmasından sonra düzenlenen fatura tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) gün sonra yapılacaktır.

  • Yedek parça ihtiyacı gerektiğinde, bedeli BİLGİ tarafından ödenmek kaydıyla veya Bakım Sözleşmesi koşulları dâhilinde BİLGİ tarafından temin edilecektir.


  GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

  • BİLGİ lokal ve kampüslerarası ağ bağlantılarında, telefon sistemlerinde, ses geçidi ve yönlendiricilerde ve benzeri alanlarda Cisco markalı ürünleri kullanmaktadır. Bu ürünlere kaliteli hizmet sağlanması için FİRMA’ nın aşağıdaki uzmanlıklara sahip iş ortağı olduğunu belgelemesi tercih nedenidir;

  • Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialization

  • Cisco Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization

  • Cisco Advanced Security Architecture Specialization

  • FİRMA, konusunda uzmanlaşmış iki mühendisini, bakım ve destek hizmetleri ile ilgili konularda, tüm işleri takip etmekten sorumlu olarak atayacak ve bu atamayı KURUM’ a bildirecektir.

  • Bu uzmanlar ÜRETİCİ’nin eksper seviyesi sertifikalarına sahip olacaktır. FİRMA, çalışanlarının ÜRETİCİ eksper sertifika bilgilerini BİLGİ’ ye iletilecektir. ( Cisco için CCIE gibi..)

  • Tüm kampüsleri kapsayan Hybrid yapıdaki Cisco IP Telefon altyapısı göz önüne alındığında, uzman olan mühendislerin en az birisinin CCIE Collaboration olması gerekmektedir.

  • Mühendislerden en az biri, BİLGİ için 1. derecede kritik öneme sahip, yedekli yapıda çalışan Nexus 7009 backbone switch ile ilgili sertifikasyona ve uzmanlığa sahip olmalıdır.

  • FİRMA, Solarwinds (Network Performance Monitor SLX, Network Configuration Manager, IP Address Manager) ve Polycom 500 ürünlerinde kurulum ve saha tecrübesine sahip en az iki uzman mühendisi kadrosunda bulunmalıdır.

  • FİRMA, çağrıları 7x24 karşılayabileceği, önem ve sorun tipine göre değerlendirerek ilgili birimlere yönlendirmesini gerçekleştiren bir çağrı merkezi bulundurmalıdır.

  • FİRMA, çağrı bildirimini takiben en geç 2 saat içinde, telefonla destek hizmetini BİLGİ’ ye sunacaktır.

  • FİRMA, problemlere en kısa sürede müdahale ve çözüm sağlayabilmek amacıyla kendi içindeki kaynakları harekete geçirirken gerekli hallerde ÜRETİCİ’ ye çağrı açacaktır. Doğrudan RMA kaydı açma konusunda üretici tarafından yetkilendirilmiş partner statüsünde olmalıdır.

  • FİRMA, çalışmakta olan yapıyla ilgili ihtiyaç duyulabilecek ilave bilgilerin sağlanmasının yanı sıra, BİLGİ’ nin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda konfigürasyon değişiklikleri, donanım /yazılım değişiklikleri, güncelleştirilmesi, var olan yapıya entegrasyonu konularında danışmanlık hizmetleri verecektir.  BİLGİ GÜVENLİK ve KALİTE GEREKSİNİMLERİ

  FİRMA’ nın aşağıdaki güvenlik ve kalite sertifikalarına sahip olması beklenmekte olup, belgeler teklif dosyasına eklenecektir.


  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

  • ISO 90001:2008 veya eşdeğer kalite uygunluk belgesi

  • BS OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System

  • Cisco ürünlerine servis vermeye yetkili TSE 12498 Bakım & Onarım Yetkinlik Sertifikası

  • ISO/IEC 20000 Service Management System

  FİRMA teklif kapsamındaki benzer referanslarını detaylı olarak belirtmelidir.

  Bu bakım kapsamında FİRMA’ nın en az 3 olumlu referans paylaşmalı, bunlardan en az 1 tanesi minimum 1000 kullanıcılı IP Telefon Sistemi kullanan, tercihen bir üniversite olmalıdır.  BAKIM VE DESTEK HİZMETİNİN KAPSAMI VE ARIZALARA MÜDAHALE


  • Bakım destek, arızalanan donanımların değiştirilmesi, periyodik bakımın yapılması, yazılımlarda çıkabilecek hataların giderilmesi, yazılımların performanslı çalışabilmesi için iyileştirme çalışmalarını, teslim edilen bütün yazılımların bakımını kapsamaktadır.

  • Bakım kapsamında yeni alınan cihazların Solarwinds yazılımına tanımlanma hizmet verilecektir.

  • Ayda iki kez BİLGİ ziyaret edilerek kapsam altındaki ürünlerin kontrolü sağlanacaktır.

  • FİRMA, tüm firmware ürünlerinin, onarım, yama ve temel sürümleri dahil, güncelleştirilmiş veya değiştirilmiş bütün yeni versiyonlarını –ana sürüm yükseltmeleri dahil- BİLGİ`ye sunacaktır. Gerekli Üretici Destek Paketlerinin alımı BİLGİ sorumluğundadır.

  • BİLGİ’nin çalışmakta olan sisteminde, yazılım güncelleştirmesinin yapılıp yapılmayacağı kararı, FİRMA’nın önerileri doğrultusunda BİLGİ tarafından karar verilecek olup, FİRMA’ya bildirilecektir. Yazılım güncellemeleri, BİLGİ tarafından talep edilmesi halinde FİRMA tarafından gerçekleştirilecektir. FİRMA güncellemenin sağlayacağı faydaları BİLGİ`ye açıklıkla tanıtmakla yükümlüdür.

  • FİRMA belirlenen sürelerde müdahale ve çözümü gerçekleştirecektir. Müdahale işlemi, arıza tespiti için gerekli olan tüm test işlemlerini, arızalı olduğu tespit edilen donanımın ve/veya yazılımın eşdeğeri veya daha gelişmiş modeli ile değiştirilmesini, güncelleştirilmiş yeni yazılımların kurulma ya da mevcut yazılım konfigürasyonun değiştirilmesi ve sistemin yeniden çalışır hale getirilmesi işlemlerini kapsar. FİRMA, arızalı olduğu tespit edilen donanıma ve/veya yazılıma, elindeki yedek parça stoğunu kullanarak müdahale edecektir.

  • Tüm VoiP altyapısına, kullanıcı tanımları dahil destek verilmesi, bu anlamda VoIP uzmanı elemanların yedekli bir yapıda projeye dahil edilmesi istenmektedir.

  • Sistemin yetenekleri kapsamında konfigürasyon değişikliği isteklerine destek verilmesi ve uygulanması gerektiği taktirde sözleşmedeki ürünler için bir defaya mahsus on-site müşteri eğitimi verilecektir.

  • FİRMA, BİLGİ’ nin fiber optik hat internet bağlantıları ve lokasyonları arasında kurulu MPLS/VPN devrelerinde oluşacak arızaları takip etmek, gerektiğinde ilgili operatöre arıza kaydı açmak ve sorunu takip etmekle yükümlüdür. BİLGİ, bu hizmet için FİRMA’ nın gerekli yetkilere sahip olduğunu operatörlere bildirecektir.


  HİZMET KAPSAMI
  Hizmet Süresi Boyunca Uzaktan ve Yerinde Destek

  Aşağıdaki belirtilen kriterler içinde uzaktan sistemlere bağlanarak, telefon ile veya yerinde destek ile sorunların giderilmesi.

  Sınırsız sayıda uzaktan ve telefonla destek.

  Maksimum ayda 10 kez yerinde destek
   

  Destek Aralığı

  Müdahale Süresi (saat)

  Çözüm Süresi (saat)

  Ip Telefon

  7 günx24 saat

  4

  8

  Backbone Switch Call Manager Network Switch Router

  Voice Gateway Solarwinds

  Internet ve MPLS Devreleri (SOL-TT-Diğer Operatör)


  7 günx24 saat

  2

  4

  Tele-Konferans Sis.

  7 günx24 saat

  2

  4

  Destek Verilecek Altyapılar

  BİLGİ’ nin mevcutta iki servis sağlayıcı üzerinden kullandığı Internet ve MPLS/VPN Devreleri.  Kenar Switch ler ve Backbone lar/ Toplayıcı Switch ler arasındaki Cat-6 ve Fiber Optik ağ bağlantıları.

  Destek Verilecek Ürünler

  Ürün Adı

  Adet
  Ürün Adı

  Adet

  Cisco Backbone Nexus 7009

  2
  Cisco 3905 IP Telefon

  99

  Cisco Backbone 4506

  1
  Cisco 7911 IP Telefon

  237

  Cisco Backbone 4507

  1
  Cisco 7960 IP Telefon

  10

  Cisco 2960 Serisi Switch

  23
  Cisco 7961 IP Telefon

  19

  Cisco 2950 Serisi Switch

  7
  Cisco 7962 IP Telefon

  35

  Cisco 3550 Serisi Switch

  3
  Cisco 7841 IP Telefon

  400

  Cisco 3750 Serisi Switch

  10
  Cisco 7925 IP Telefon

  2

  Cisco 3550 Serisi Switch

  3
  Cisco 3905 IP Telefon

  100

  Cisco 3560 Serisi Switch

  144
  Cisco 6901 IP Telefon

  10

  Cisco 3850 Serisi Switch

  10
  Cisco 7821 IP Telefon

  10

  Cisco 3925 Router

  1
  Cisco Voice Gatevay VG224

  9

  1750 Cisco Router

  2
  Cisco Call Manager

  2

  2821 Cisco Router

  2
  MPLS-Internet Devreleri

  10

  2951 Cisco Router

  2
  Polycom Grup 500

  4

  Cisco 6941 IP Telefon

  256
  Solarwinds

  1

  KURUM FİRMA

  İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

  Mehmet GENÇ

  BT Operasyon Müdürü

      Ana sayfa


  Şartname işin çeşidi : Bakım ve Servis Hizmeti Alımı İşin niteliği

  Indir 61.6 Kb.