bilgiz.org

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

 • 1.2.6 Toplam seyreltik egzoz gazı akışı
 • 1.4 Gaz halindeki bileşenlerin tespiti 1.4.1 Genel analizör özellikleri
 • 1.4.1.1 Ölçme hatası
 • 1.4.1.2 Tekrarlanabilirlik
 • 1.4.1.4 Sıfır gazı sürüklenmesi (zero drift)
 • 1.4.1.5 Span gazı (deney gazı) sürüklenmesi
 • 1.4.3.1 Karbon monoksit (CO) analizi
 • 1.4.3.4 Azot oksitlerin (NO x ) analizi
 • 1.4.4 Hava/yakıt oranının ölçülmesi
 • 1.4.5 Gaz halindeki emisyonlardan numune alınması
 • 1.5 Parçacıkların tespit edilmesi
 • 1.5.1 Parçacık numune alma filtreleri 1.5.1.1 Filtre özelliği
 • 1.5.1.3 Esas ve yedek filtreler
 • 1.5.1.4 Filtre yüzey hızı
 • 1.5.2 Tartım odası ve analitik terazi özellikleri 1.5.2.1 Tartım odası şartları
 • 1.5.2.2 Referans filtre tartımı
 • 1.5.2.4 Statik elektrik etkilerinin ortadan kaldırılması
 • 2 Ölçme ve numune alma işlemleri (NRTC deneyi) 2.1 Giriş
 • 2.2 Dinamometre ve deney hücresi donanımı
 • 2.2.3 Çiğ egzoz gazı akışı • Sayfa6/27
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü3.19 Mb.

  Indir 3.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

  1.2.5 Hava akışı ve hava/yakıt oranı ölçme yöntemi

  Bu yöntem, hava akışından ve hava/yakıt oranından egzoz kütlesinin hesaplanmasını kapsar. Anlık egzoz gazı kütle akışının hesaplanması aşağıdaki gibidir:  A/Fst = 14,5
  ile


  Burada;

  A/Fst : Stokiyometrik hava/yakıt oranı (kg/kg),

  λ : Bağıl hava/yakıt oranı,

  concCO2 : Kuru CO2 derişimi (%),

  concCO : Kuru CO derişimi (ppm),

  concHC : HC derişimidir (ppm).
  Not - Hesaplama, 1,8’e eşit H/C oranlı dizel yakıta atıfta bulunur.
  Hava akış ölçer, Çizelge 3’ün doğruluk özelliklerini karşılamalı, kullanılan CO2 analizörü Madde 1.4.1’in özelliklerini karşılamalı ve toplam sistem, egzoz gazı akışı için doğruluk özelliklerini karşılamalıdır.
  İsteğe bağlı olarak, zirkon tip algılayıcı gibi hava/yakıt oranı ölçme donanımı, Madde 1.4.1’in özelliklerine uygun olarak bağıl hava/yakıt oranının ölçülmesi için kullanılabilir.
  1.2.6 Toplam seyreltik egzoz gazı akışı

  Tam akış seyreltme sistemi kullanıldığında, seyreltik egzozun toplam akışı (GTOTW), PDP veya CFV veya SSV ile ölçülmelidir (Ek VI, Madde 1.2.1.2.). Doğruluk, Ek III, İlave 2, Madde 2.2’nin hükümlerine uygun olmalıdır.


  1.3 Doğruluk

  Bütün ölçme cihazlarının kalibrasyonu, ulusal ve uluslararası standardlara göre izlenebilir olmalı ve Çizelge 3’te listelenen şartlara uygun olmalıdır.  Çizelge 3 - Ölçme cihazlarının doğruluğu

  No

  Ölçme cihazı

  Doğruluk

  1

  Motor devri

  Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami devrinin ± % 1’i (hangi değer daha büyük ise)

  2

  Tork

  Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami devrinin ± %1’i (hangi değer daha büyük ise)

  3

  Yakıt tüketimi

  Motorun azami yakıt tüketim değerinin ± % 2’si

  4

  Hava tüketimi


  Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami hava tüketim değerinin ± %1’i (hangisi daha büyükse)

  5

  Egzoz gazı akışı

  Okunan değerin ± % 2,5’i veya motorun azami egzoz gazı akış değerinin ± %1,5’i (hangisi daha büyükse)

  6

  ≤ 600 K sıcaklıklar

  ± 2 K mutlak

  7

  > 600 K sıcaklıklar

  Okunan değerin ± % 1’i

  8

  Egzoz gazı basıncı

  ± 0,2 kPa mutlak


  9

  Giriş havası basıncı

  ± 0,05 kPa mutlak

  10

  Atmosfer basıncı

  ± 0,1 kPa mutlak

  11

  Diğer basınçlar

  ± 0,1 kPa mutlak

  12

  Mutlak nem

  Okunan değerin ± % 5’i

  13

  Seyreltme hava akışı

  Okunan değerin ± % 2’si

  14

  Seyreltilmiş egzoz gazı akışı

  Okunan değerin ± %2’si


  1.4 Gaz halindeki bileşenlerin tespiti
  1.4.1 Genel analizör özellikleri

  Analizörler, egzoz gazı bileşenlerinin derişimlerinı ölçmek için gereken doğrulukta ölçmek için uygun ölçme aralığına sahip olmalıdır (Madde 1.4.1.1). Analizörlerin, ölçülen derişimler tam ölçeğin % 15’i ile % 100’ü arasına düşecek şekilde çalıştırılması tavsiye edilir.


  Tam ölçek değeri 155 ppm (veya ppm C) veya daha küçükse veya yeterli doğruluk ve tam ölçeğin % 15 altında çözünürlük sağlayan okuma sistemleri (bilgisayar, veri kaydedicileri) kullanılıyorsa, tam ölçeğin % 15 altındaki ölçmeler de kabul edilebilir. Bu durumda, Ek III, İlave 2, Madde 1.5.5.2’ye göre kalibrasyon eğrilerinin doğruluğunu sağlamak için, ilave kalibrasyonlar yapılmalıdır.
  Donanımın elektromanyetik uyumluluğu (EMC) ilave hataları en aza indirecek bir seviyede olmalıdır.
  1.4.1.1 Ölçme hatası

  Analizör, anma kalibrasyon noktasından okumanın ± % 2’sinden veya tam ölçeğin ± % 3’ünden (hangisi daha büyükse) daha fazla sapmamalıdır.


  Not - Bu yönetmeliğin amaçları bakımından doğruluk, kalibrasyon gazı (=gerçek değer) kullanılarak kalibrasyon anma değerlerinden analizör okumasının sapması olarak tarif edilir.
  1.4.1.2 Tekrarlanabilirlik

  Verilen bir kalibrasyon veya span gazında 10 kez tekrarlayan tepkilere karşılık gelen standard sapmanın 2,5 katı olarak tarif edilen tekrarlanabilirlik, 155 ppm’in (veya ppm C) üzerinde kullanılan her bir derişim aralığında tam ölçeğin ± % 1’inden veya 155 ppm’nin (veya ppm C) altında kullanılan her bir derişim aralığında ise tam ölçeğin ± % 2'sinden daha büyük olmamalıdır.


  1.4.1.3 Gürültü

  Analizörün her 10 saniyelik süre içinde, sıfır ve kalibrasyon veya span gazlarına tepe noktasından tepe noktasına tepkisi, kullanılan bütün aralıklarda tam ölçeğin % 2’sini aşmamalıdır.  1.4.1.4 Sıfır gazı sürüklenmesi (zero drift)

  Sıfır gazı sürüklenmesi, bir saatlik zaman aralığı esnasında kullanılan en düşük aralıkta tam ölçeğin % 2’sinden az olmalıdır.


  Sıfır tepkisi, gürültü dahil, 30 saniyelik zaman aralığında sıfır gaza ortalama tepki olarak tarif edilir.

  1.4.1.5 Span gazı (deney gazı) sürüklenmesi

  Span gazı sürüklenmesi, bir saatlik zaman aralığında kullanılan en düşük aralıkta tam ölçeğin % 2’sinden az olmalıdır. Span gazı, span gazı tepkisi ile sıfır gazı tepkisi arasındaki fark olarak tarif edilir. Span gazı tepkisi, gürültü dahil, 30 saniyelik zaman aralığında bir span gazına ortalama tepki olarak tarif edilir.


  1.4.2 Gaz kurutma

  Isteğe bağlı olarak kullanılan gaz kurutma cihazı, ölçülen gazların derişimi üzerinde çok küçük etkiye sahip olmalıdır. Kimyasal kurutucular numuneden suyun uzaklaştırılmasında kabul edilir bir yöntem değildir.


  1.4.3 Analizörler

  Kullanılacak ölçme prensipleri, Madde 1.4.3.1 ila Madde 1.4.3.5’te tarif edilmektedir. Ölçme sistemlerinin ayrıntılı bir tarifi Ek VI’da verilmektedir.


  Ölçülecek gazlar aşağıdaki cihazlarla analiz edilmelidir. Doğrusal olmayan analizörler için, doğrusallaştırma devrelerinin kullanımına müsaade edilir.
  1.4.3.1 Karbon monoksit (CO) analizi

  Karbon monoksit analizörü, kızıl ötesi ışığı dağıtmayan (NDIR) emmeli (absorbsiyon) tipte olmalıdır.


  1.4.3.2 Karbon dioksit (CO2) analizi

  Karbon dioksit analizörü, kızıl ötesi ışığı dağıtmayan (NDIR) emmeli tipte olmalıdır.  1.4.3.3 Hidrokarbon (HC) analizi

  Hidrokarbon analizörü, gaz sıcaklığını 463 K (190 °C) ± 10 K'de tutabilmek için detektörü, vanaları, boru bağlantıları vb. ısıtılan, Isıtmalı Alev İyonlaştırıcı Detektör (HFID) tipinde olmalıdır.


  1.4.3.4 Azot oksitlerin (NOx) analizi

  Azot oksitler analizörü, kuru esasa göre ölçülmüş ise, NO2/NO konvertörlü Kimyasal Aydınlatma Detektörü (CLD) veya Isıtılmış Kimyasal Aydınlatma Detektörü (HCLD) tipinde olmalıdır. Islak esasa göre ölçülürse, su giderme kontrolünün (Ek III, İlave 2, Madde 1.9.2.2) yeterli olması kaydıyla, 328 K (55 oC) üzerinde tutulan konvertörlü HCLD kullanılmalıdır.

  CLD ve HCLD’nin her ikisi için numune alma yolu, kuru ölçme için konvertöre kadar, ıslak ölçme için analizöre kadar 328 K ila 473 K (55 °C ila 200 °C) cidar sıcaklığında tutulmalıdır.
  1.4.4 Hava/yakıt oranının ölçülmesi

  Egzoz gaz akışını Madde 1.2.5’te belirtildiği şekilde belirlemek için kullanılan hava/yakıt oranını ölçme donanımı, geniş aralıkta hava/yakıt oranlı algılayıcısı veya zirkon tipte lambda algılayıcısı olmalıdır.


  Algılayıcı, su yoğuşmasına imkan vermeyecek şekilde egzoz gazı sıcaklığının yeterince yüksek olduğu bir yerde egzoz borusuna doğrudan monte edilmelidir.
  Elektronik cihazlarla birleştirilmiş algılayıcının doğruluğu aşağıdaki aralıklarda olmalıdır:

  Okumanın ± % 3’ü, λ < 2

  Okumanın ± % 5’i, 2 ≤ λ < 5

  Okumanın ± % 10’u, 5 ≤ λ

  Algılayıcı, yukarıda belirtilen doğruluğu yerine getirmek için cihaz imalatçısı tarafından belirtildiği şekilde kalibre edilmelidir.
  1.4.5 Gaz halindeki emisyonlardan numune alınması

  Gaz halindeki emisyonlardan numune alma sondaları, egzoz gazı sistemi çıkışının ters akış yönünde en az 0,5 m veya egzoz boru çapının üç katı (hangisi daha büyük olursa) olacak şekilde, uygulanabildiği kadar ve sonda üzerindeki gaz sıcaklığını en az 343 K (70 oC) olmasını temin edecek şekilde yeterince motora yakın bir mesafede olmalıdır.


  Dallanmış manifold gruplarına sahip çok silindirli bir motorda, numunenin bütün silindirlerden gelen ortalama egzoz emisyonlarını temsil etmesini temin etmek için sonda girişi mümkün olduğunca çıkış tarafına doğru yeterince uzağa yerleştirilmelidir. ‘V’-motor yapısında olduğu gibi, ayrı manifold gruplarına sahip olan çok silindirli motorlarda münferit olarak her bir gruptan bir numune alınmasına müsaade edilir. Yukarıdaki yöntemlerle ilişkilendirmek için gösterilmiş olan diğer yöntemler kullanılabilir. Egzoz emisyonları hesabında motorun toplam egzoz kütle akışı kullanılmalıdır.

  Egzoz gazının bileşimi herhangi bir egzoz iyileştirme sistemi ile etkileniyorsa, egzoz numunesi Faz I deneylerinde bu cihazın ters akış yönünde, Faz II deneylerinde bu cihazın akış yönünde alınmalıdır. Parçacıkların tespiti için bir tam akış seyreltme sistemi kullanıldığında, gaz halindeki emisyonlar seyreltilmiş egzoz gazında da tespit edilebilir. Numune alma sondaları, seyreltme kanalındaki (Ek VI Madde 1.2.1.2, DT ve Madde 1.2.2, PSP) parçacık numune alma sondasına yakın olmalıdır. CO ve CO2 isteğe bağlı olarak, torbaya numune almak suretiyle ve müteakiben numune alma torbasında derişimi ölçülmesi ile tespit edilebilir.


  1.5 Parçacıkların tespit edilmesi

  Parçacıklarin tespit edilmesi bir seyreltme sistemini gerektirir. Seyreltme, kısmi akış seyreltme sistemiyle veya tam akış ikili seyreltme sistemiyle birlikte bulunabilir. Seyreltme sisteminin akış kapasitesi, seyreltme ve numune alma sistemleri içindeki su yoğuşmasını tamamen ortadan kaldıracak şekilde yeteri kadar geniş olmalı ve seyreltilmiş egzoz gazı sıcaklığını, filtre tutucuların hemen ters akış yönünde 315 K (42 °C) ila 325 K (52 oC) arasında muhafaza etmelidir. Hava nemi yüksek ise, seyreltme sistemine girmeden önce seyreltme havası neminin giderilmesine müsaade edilir. Ortam sıcaklığı 293 K’nin (20 °C) altında ise, 303 K (30 °C) sıcaklık sınırının üzerindeki seyreltme havası ön ısıtması tavsiye edilir. Bununla birlikte, seyreltilmiş hava sıcaklığı, egzozun seyreltme kanalına girişinden önce 325 K’ni (52 °C) aşmamalıdır.


  Not - Kararlı durum işlemi için filtre sıcaklığı, 42 °C ila 52 oC’luk sıcaklık aralığına uyulması yerine azami 325 K’de (52 oC) veya altında muhafaza edilebilir.
  Kısmi akış seyreltme sistemlerinde, parçacık numune alma sondası Madde 4.4’te belirtildiği gibi gaz sondasına yakın ve ters akış yönünde takılmalı ve Ek VI, Madde 1.2.1.1, Şekil 4 ila Şekil 12 EP ve SP’ye uygun olmalıdır.
  Kısmi akış seyreltme sistemi, daha küçüğü hava ile seyreltilen ve ardışık olarak parçacık ölçmesi için kullanılan, egzoz buharını iki kısma ayıracak şekilde tasarımlanmalıdır. Bundan, dolayı seyreltme oranının doğru olarak tespit edilmesi esastır. Farklı ayırma yöntemleri uygulanabilir, bundan dolayı, kullanılan ayırma tipi, numune alma donanımının önem derecesini ve kullanılacak işlemleri belirtir (Ek VI, Madde 1.2.1.1).
  Parçacıkların kütlesini tespit etmek için, bir parçacık numune alma sistemi, parçacık numune alma filtreleri, bir mikrogram terazi ve bir sıcaklık ve nem kontrollü tartım odası gereklidir.
  Parçacık numune alınmasında iki yöntem uygulanabilir:

  - Tekli filtre yönteminde deney çevriminin bütün modları için bir filtre çifti (bu İlave, Madde 1.5.1.3) kullanılır. Deneyin numune alma safhasında numune alma sürelerine ve akışlara gerekli dikkat gösterilmelidir. Bununla birlikte, deney çevrimi için sadece bir filtre çifti gerekli olacaktır.


  - Çoklu filtre yöntemi, deney çevriminin her münferit modu için bir filtre çiftinin (bu İlave, Madde 1.5.1.3) kullanılmasını gerekli kılar. Bu yöntem, daha yumuşak numune alma işlemlerine izin verir, ancak daha fazla filtre kullanılır.
  1.5.1 Parçacık numune alma filtreleri
  1.5.1.1 Filtre özelliği

  Belgelendirme deneyleri için florokarbon kaplı cam elyaflı filtreler veya florokarbon esasına dayanan membran filtreler gereklidir. Özel uygulamalar için farklı filtre malzemeleri kullanılabilir. Bütün filtre tipleri, 35 cm/s ile 100 cm/s arasındaki gaz yüzey hızlarında en az % 99’luk verimlilikle 0,3 μm DOP’u (di-oktilftalat) biriktirmeye sahip olmalıdır. Laboratuvarlar arasında veya imalatçı ile onay kuruluşu arasında ilişkilendirme deneyleri yapılırken özdeş kalitede filtreler kullanılmalıdır.


  1.5.1.2 Filtre ebadı

  Parçacık filtreleri asgari 47 mm’lik çapa (37 mm süzme çapı) sahip olmalıdır. Daha geniş çaplı filtreler kabul edilebilir (Madde 1.5.1.5).


  1.5.1.3 Esas ve yedek filtreler

  Seyreltilmiş egzoz numunesi, deney sırası boyunca serilerde bulunan filtre çiftleri (bir esas ve bir yedek filtre) ile alınmalıdır. Yedek filtre, esas filtreden akış yününde 100 mm’den fazla uzaklıkta olmayacak şekilde yerleştirilmeli ve esas filtreye temas etmemelidir. Filtreler, ayrı olarak tartılabilir veya filtre çiftleri olarak süzme yüzü süzme yüzüne gelecek şekilde yerleştirilebilir.


  1.5.1.4 Filtre yüzey hızı

  35 cm/s’den 100 cm/s’ye kadar filtreden geçen bir gaz yüzey hızı elde edilmelidir. Deneyin başlangıcı ile sonu arasındaki basınç düşüşündeki artış 25 kPa’dan fazla olmamalıdır.  1.5.1.5 Filtre yüklemesi

  En yaygın filtre ebadı için tavsiye edilen asgari filtre yüklemesi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.


  Daha büyük filtre ebadı için asgari filtre yüklemesi 0,065 mg/1000 mm2 lik filtre alanı olmalıdır.


  Filtre çapı (mm)

  Tavsiye edilen süzme çapı (mm)

  Tavsiye edilen asgari yükleme (mg)

  47

  37

  0,11

  70

  60

  0,25

  90

  80

  0,41

  110

  100

  0,62

  Çoklu filtre yönteminde, bütün filtrelerin toplamı için tavsiye edilen asgari filtre yüklemesi, yukarıdaki uygun değerde bir ürün olmalı ve toplam mod sayısının kare kökü olmalıdır.


  1.5.2 Tartım odası ve analitik terazi özellikleri
  1.5.2.1 Tartım odası şartları

  Bütün filtre şartlandırması ve tartılması esnasında, parçacık filtrelerinin yerleştirildiği ve tartıldığı odanın sıcaklığı, 295 K (22 oC) ± 3 K’de tutulmalıdır. Nem, 282,5 K (9,5 oC) ± 3 K çiğlenme noktasına ve % 45 ± % 8’lik bağıl neme göre muhafaza edilmelidir.


  1.5.2.2 Referans filtre tartımı

  Odanın ortamı, parçacık filtrelerinin kararlı hale getirilmesi esnasında filtreler üzerinde toplanabilecek herhangi bir ortam kirleticisinden (toz gibi) arındırılmış olmalıdır.


  Bozulmaya neden olan hususların süresi 30 dakikayı geçmez ise, Madde 1.5.2.1’de ana hatları ile belirtildiği şekilde tartım odası özelliklerine ait bozulmalara izin verilecektir. Tartım odası, tartım odasına personel girişinden önceki gerekli özellikleri sağlamalıdır. En az iki adet kullanılmamış referans filtre veya referans filtre çifti, dört saat içinde, ancak, tercihen numune filtresi (çifti) tartılırken aynı zamanda tartılmalıdır. Filtreler, aynı ebatta olmalı ve numune filtreleri gibi aynı malzemeden yapılmalıdır.
  Referans filtrelerin (referans filtre çifti) ortalama ağırlığı, numune filtre ağırlıkları arasında 10 μg’dan daha fazla değişirse, bütün numune filtreleri hurdaya çıkarılmalı ve emisyon deneyi tekrarlanmalıdır.
  Madde 1.5.2.1’de özetlenen tartım odası kararlılık kriterleri sağlanmazsa, ancak referans filtre (çifti) ağırlığı yukarıdaki kriterleri sağlarsa, motor imalatçısı, numune filtre ağırlıklarını kabul etmek veya deneyleri bırakmak, tartım odası kontrol sistemini sabitlemek ve deneyi tekrar etmek seçeneklerine sahiptir.
  1.5.2.3 Analitik terazi

  Bütün filtrelerin ağırlıklarını tespit etmek için kullanılan analitik terazi, terazi imalatçısı tarafından belirtilen 2 μg’lık kesinliğe (standard sapma) ve 1 μg’lık (1 dijit = 1 μg) çözünürlüğe sahip olmalıdır.


  1.5.2.4 Statik elektrik etkilerinin ortadan kaldırılması

  Filtreler, statik elektrik etkilerinin ortadan kaldırılması için, örneğin bir polonyum nötrleştirici veya benzer etkiyi gösteren bir cihazla tartımdan önce nötralize edilmelidir.


  1.5.3 Parçacık ölçmesi için ilave özellikler

  Çiğ ve seyreltilmiş egzoz gazı ile temas halinde bulunan seyreltme sisteminin bütün parçaları ve egzoz borusundan filtre tutucusuna kadar numune alma sistemi, parçacıkların birikmesini veya değişimini en aza indirecek şekilde tasarımlanmalıdır. Bütün parçalar, egzoz gazı bileşenleri ile reaksiyona girmeyen elektrik iletici malzemelerden yapılmalı ve elektrostatik etkileri önlemek için elektrik topraklanması olmalıdır.


  2 Ölçme ve numune alma işlemleri (NRTC deneyi)
  2.1 Giriş

  Deney için sunulan motordan yayılan gaz halindeki ve parçacık bieşenleri, Ek VI’da belirtilen yöntemle ölçülmelidir. Ek VI’nın yöntemleri, gaz halindeki emisyonlar (Madde 1.1) için tavsiye edilen analitik sistemleri ve tavsiye edilen parçacık seyreltmesi ile numune alma sistemlerini açıklamaktadır (Madde 1.2).


  2.2 Dinamometre ve deney hücresi donanımı

  Motor dinamometreleri üzerindeki motorların emisyon deneyleri için aşağıdaki donanım kullanılmalıdır:


  2.2.1 Motor dinamometresi

  Bu Ek İlave 4’te belirtilen deney çevrimini yapacak yeterli özelliklere sahip bir motor dinamometresi kullanılmalıdır. Tork ve devir ölçmesi için kullanılan cihazlar, verilen sınırlar içinde gücün ölçülmesine imkan vermelidir. İlave hesaplamalar gerekli olabilir. Ölçme donanımının doğruluğu, Çizelge 3’te verilen sayılar azami toleransları aşmayacak şekilde olmalıdır.


  2.2.2 Diğer cihazlar

  Yakıt tüketimini, hava tüketimini soğutucu ve yağlama yağının sıcaklığını, egzoz gazı basıncı ve emme manifoldu basıncını, egzoz gazı sıcaklığını, hava giriş sıcaklığını, atmosfer basıncını, nem ve yakıt sıcaklığını ölçen cihazlar gerektiğinde kullanılmalıdır. Bu cihazlar, Çizelge 3’te verilen şartları sağlamalıdır.


  Çizelge 3- Ölçme cihazlarının doğruluğu

  No

  Ölçme cihazı

  Doğruluk

  1

  Motor devri

  Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami devrinin ± % 1’i (hangi değer daha büyük ise)

  2

  Tork

  Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami devrinin ± %1’i (hangi değer daha büyük ise)

  3

  Yakıt tüketimi

  Motorun azami yakıt tüketim değerinin ± % 2’si


  4

  Hava tüketimi


  Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami hava tüketim değerinin ± %1’i (hangisi daha büyükse)

  5

  Egzoz gazı akışı

  Okunan değerin ± % 2,5’i veya motorun azami egzoz gazı akış değerinin ± %1,5’i (hangisi daha büyükse)

  6

  ≤ 600 K sıcaklıklar

  ± 2 K mutlak

  7

  > 600 K sıcaklıklar

  Okunan değerin ± % 1’i

  8

  Egzoz gazı basıncı

  ± 0,2 kPa mutlak


  9

  Giriş havası basıncı

  ± 0,05 kPa mutlak

  10

  Atmosfer basıncı

  ± 0,1 kPa mutlak


  11

  Diğer basınçlar

  ± 0,1 kPa mutlak


  12

  Mutlak nem

  Okunan değerin ± % 5’i


  13

  Seyreltme hava akışı

  Okunan değerin ± % 2’si

  14

  Seyreltilmiş egzoz gazı akışı

  Okunan değerin ± % 2’si


  2.2.3 Çiğ egzoz gazı akışı

  Çiğ egzoz gazındaki emisyonların hesaplanması ve kısmi akış seyreltme sisteminin kontrolü için egzoz gazının kütle debisinin bilinmesi gereklidir. Egzoz gazı kütle debisinin tespit edilmesi için alttaki yöntemlerin birisi kullanılabilir.


  Emisyonların hesaplanmasının amacı bakımından, aşağıda açıklanan her iki yöntemin tepki süresi, İlave 2 Madde 1.11.1’de tarif edildiği gibi, analizör tepki süresi şartına eşit veya bundan az olmalıdır.
  Kısmi akış seyreltme sisteminin kontrol edilmesi amacıyla, daha hızlı tepki gereklidir. Çevrim içi kontrollü kısmi akış seyreltme sistemleri için ≤ 0,3 saniyelik tepki süresi gereklidir. Ön kayıtlı deney çalışmasına dayanan ileriye bakış (look ahead) kontrollü kısmi akış seyreltme sistemleri için, ≤ 1 saniye artış süreli ≤ 5 saniyelik egzoz akış ölçme sisteminin tepki süresi gereklidir.
  Sistem tepki süresi cihaz imalatçısı tarafından belirtilmelidir. Egzoz gazı akışı ve kısmi akış seyreltme sistemi için birleşik tepki süresi şartları Madde 2.4’te gösterilmiştir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


      Ana sayfa


  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

  Indir 3.19 Mb.