bilgiz.org

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
Sayfa3/27
Tarih13.10.2017
Büyüklüğü3.19 Mb.

Indir 3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

4.2.2 Kirletici emisyonlar ile ilgili özellikler

Deney için sunulan motor tarafından yayılan gaz halindeki bileşenler Ek VI’da belirtilen metotlar ile ölçülmelidir (ve herhangi bir iyileştirme tertibatını içermelidir). Diğer sistemler veya analizörler, aşağıdaki referans sistemlere eş değer sonuçları sağlarsa, kabul edilebilir.

- Çiğ egzoz gazında ölçülen gaz halindeki emisyonlar için, Ek VI, Şekil 2’de gösterilen sistem,
- Tam akış seyreltme sistemindeki seyreltik egzoz gazında ölçülen gaz halindeki emisyonlar için, Ek VI, Şekil 3’te gösterilen sistem.
4.2.2.1 Elde edilen karbon monoksit emisyonları, hidrokarbon emisyonları, azot oksit emisyonları ve azot oksitlerin ve hidrokarbonların toplamı Faz I için aşağıdaki çizelgede gösterilen miktarı aşmamalıdır:

Faz I


Sınıf

Karbon monoksit

(CO)

(g/kWh)

Hidrokarbonlar (HC)

(g/kWh)

Azot oksitler

(NOx)

(g/kWh)


Azot oksitler ve hidrokarbonların toplamı

(g/kWh)

HC+ NOx

SH:1

805

295

5,36
SH:2

805

241

5,36
SH:3

603

161

5,36
SN:1

51950

SN:2

51940

SN:3

51916,1

SN:4

51913,4


4.2.2.2 Elde edilen karbon monoksit emisyonları ve azot oksitlerin ve hidrokarbonların toplam emisyonları Faz II için aşağıdaki çizelgede gösterilen miktarı aşmamalıdır:
Faz II*)

Sınıf

Karbon monoksit

(CO)

(g/kWh)

Azot oksitler ve hidrokarbonların toplamı

(g/kWh)

HC+ NOx

SH:1

805

50

SH:2

805

50

SH:3

603

72

SN:1

610

50,0

SN:2

610

40,0

SN:3

610

16,1

SN:4

610

12,1

Bütün motor sınıfları için NOx emisyonları 10 g/kWh’i aşmamalıdır.


4.2.2.3 Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen “elde taşınan motor’un tanımı ile birlikte, kar atma makinalarını tahrik etmek için kullanılan iki stroklu motorlar, sadece SH:1, SH:2 veya SH:3 standardlarını karşılamalıdır.
4.3- Hareketli makine üzerine yerleştirme

Hareketli makine üzerine motorun yerleştirilmesi, tip onayının kapsamında belirtilen kısıtlamalara uygun olmalıdır. Ayrıca, motorun onayı konusunda aşağıdaki karakteristikler her zaman sağlanmalıdır:


4.3.1- Giriş basıncı, sırasıyla Ek II’nin İlave 1 ve İlave 3’ünde onaylı motor için belirtileni aşmamalı,
4.3.1- Egzoz geri basıncı, sırasıyla Ek II’nin İlave 1 ve İlave 3’ünde onaylı motor için belirtileni aşmamalı.
5- İMALAT DEĞERLENDİRMELERİ UYGUNLUĞUNUN ÖZELLİĞİ
5.1- Tip onayı vermeden önce imalat uygunluğunun etkin kontrolünü sağlamak için yeterli düzenlemelerin ve prosedürlerin varlığının doğrulanması bakımından Bakanlık, uyumlaştırılmış EN 29002 (kapsamı ilgili motorları kapsayan) standardına göre veya istenilen özellikleri sağlayan eşdeğer akreditasyon standardına göre imalatçının kaydını da kabul etmelidir. İmalatçı, geçerliliği ve kapsamı ile ilgili revizyonlar hakkında Bakanlığa bilgi vermek için tescil ve yükümlülüğe ait ayrıntıları sağlamalıdır. Bu Ekin madde 4.2’nin istenilen özelliklerinin sürekli olarak sağlandığını doğrulamak için imalatın uygun kontrolleri yapılmalıdır.
5.2- Onay sahibi, özellikle aşağıda belirtilenleri sağlamalıdır:
5.2.1- İmalatın etkin kalite kontrolü için prosedürlerin varlığını temin etmelidir.
5.2.2- Onaylanmış her bir tiple ilgili uygunluk kontrolü için kontrol teçhizatına ulaşabilmelidir.
5.2.3- Deney sonuçlarına ait bilgilerin kaydedilmesini ve ekli dokümanların Bakanlık ile uygun olarak tespit edilecek belli bir süre için muhafazasını sağlamalıdır.

5.2.4- Motor karakteristiklerinin kararlılığını sağlamak ve doğrulamak için, her bir deney tipine ait sonuçları, endüstriyel imalat proseslerindeki değişiklikleri göz önünde bulundurarak analiz etmelidir.
5.2.5- Söz konusu deney tipi ile uygunsuzluk belirtisi gösteren motorlara veya aksamlara ait herhangi bir numune alınması, bir başka numune almayı ve bir başka deneyin yapılmasını sağlamalıdır. Uygun imalatın uygunluğunu yeniden oluşturmak için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır.
5.3- Onay veren Bakanlık, herhangi bir zamanda her bir imalat birimine uygulanabilen uygunluk kontrol yöntemlerini doğrulayabilir.
5.3.1- Her denetimde, deney raporları ve tetkik kayıtları, denetim için gelene sunulmalıdır.
5.3.2- Kalite seviyesi yetersiz görüldüğünde veya kalite seviyesi bu Ekin madde 4.2’nin uygulamasında sunulan bilgilerin geçerliliğini doğrulamak için gerekli görüldüğünde, aşağıdaki işlem kabul edilir;
5.3.2.1- Motor serilerden alınır ve Ek III’de belirtilen deneye tabi tutulur. Elde edilen karbon monoksit emisyonları, hidrokarbonların emisyonları, azot oksitlerin emisyonları ve parçacıklerin emisyonları, bu Ekin madde 4.2.2’nin şartlarına tabi olan, sırasıyla bu Ekin madde 4.1.2.1’deki çizelgede gösterilen miktarları veya madde 4.2.3’deki çizelgede gösterilenleri aşmamalıdır.
5
.3.2.2-
Serilerden alınan motor, bu Ekin madde 5.3.2.1’in istenilen şartlarını sağlamazsa, imalatçı, serilerden alınan ve orijinal olarak alınan motoru içeren, aynı özelliklerdeki motorlara ait bir numune üzerinde ölçümler yapılmasını isteyebilir. İmalatçı, teknik servisle mutabakat içinde numunenin ‘n’ ölçüsünü tespit etmelidir. Orijinal olarak alınan motor haricindeki motorlar deneye tabi tutulmalıdır. Numune ile elde edilen sonuçların (x) ortalaması, bundan sonra her bir kirletici için tespit edilmelidir. Sonra, aşağıdaki şart sağlanırsa, serilerin imalatının uygun olduğu kabul edilmelidir:


Burada;


L, Söz konusu her bir kirletici için bu Ekin madde 4.1.2.1/4.2.3’de belirtilen sınır değerdir.

k, “n” e bağlı olan ve aşağıdaki çizelgede verilen istatistik faktördür.
n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279
n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198
5.3.3- Bakanlık veya imalatın uygunluğunu onaylamaktan sorumlu teknik servis, imalatçının özelliklerine göre kısmen veya tamamen çalıştırılmış olan motorlar üzerinde deneyler yapmalıdır.
5.3.4- Bakanlık tarafından izin verilen incelemelerin normal sıklığı, yılda bir olmalıdır. Bu Ekin madde 5.3.2’nin şartları sağlanmazsa, Bakanlık, mümkün olduğu kadar çabuk imalatın uygunluğunun yeniden oluşturulması için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlar.


Burada x, ‘n’ numunesi ile elde edilen bireysel sonuçlardan herhangi birisidir.(1)6- MOTOR GRUBUNU TANIMLAYAN PARAMETRELER

Motor grubu, grup içindeki motorların ortak olması gereken temel tasarım parametreleri ile tanımlanır. Bazı durumlarda, parametreler arasında etkileşim olabilir. Bu etkiler, sadece benzer egzoz emisyon karakteristikleri olan motorların bir motor grubu içinde yer aldığında, emin olmak için aynı zamanda dikkate alınmalıdır.


Motorların aynı motor grubuna ait olduğunun kabul edilebilmesi için aşağıdaki temel parametrelerin listesi ortak olmalıdır:

6.1- Yanma çevrimi:

  • 2 zamanlı

  • 4 zamanlı


6.2- Soğutma ortamı:

  • Hava

  • Su

  • Yağ


6.3 Motor grubu içindeki en büyük süpürme hacminin %85 ve %100’ü içinde her bir süpürme hacmi
6.4 Hava emme yöntemi
6.5 Yakıt tipi

- Dizel


- Benzin
6.6 Yanma odası tipi/tasarımı
6.7 Subap ve ağızlar - Yapısı, ölçüsü ve sayısı
6.8 Yakıt sistemi

Dizel için:

- Pompa-boru-enjektör

- Sıra tipi pompa

- Distribütör pompası (yıldız pompa)

- Tekli eleman

- Enjektör ünitesi
Benzin için:

- Karbüratör

- Yakıt püskürtme ağzı

- Doğrudan püskürtme


6.9 Muhtelif özellikler

- Egzoz gazının tekrar dolaşımı

- Su püskürtme/emülsiyon

- Hava püskürtme

- Cebrî soğutma sistemi

- Ateşleme tipi (sıkıştırma, kıvılcım).


6.10 Egzoz iyileştirme tertibatı

- Yükseltgeme katalizörü

- İndirgeme katalizörü

- Üç yollu katalizör

- Isıl reaktör

- Parçacık tutucu.


7- ANA MOTORUN SEÇİMİ
7.1- Grubun ana motoru, beyan edilen azami tork devrinde strok başına en yüksek yakıt dağıtımına ait esas kriterler kullanılarak seçilmelidir. İki veya daha fazla motorun bu esas kriterleri paylaşması durumunda, ana motor beyan devrinde tork başına en yüksek yakıt dağıtımına ait ikinci kriter kullanılarak seçilmelidir.
Belirli şartlarda Bakanlık, ikinci bir motoru deneye tabi tutarak, grubun en kötü durumdaki emisyon oranını en iyi karakterize edilebilecek şekilde sonuçlandırabilir. Böylece Bakanlık, bu grup içinde motorların en yüksek emisyon seviyelerine sahip olduğunu gösteren özelliklere dayanan deney için ilave bir motoru seçebilir.
7.2- Grup içindeki motorlar, egzoz emisyonlarını etkilemesi düşünülen başka değişken özelliklerle birleşirse, bu özellikler aynı zamanda tanımlanmalı ve ana motorun seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.
Ek II
KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZLARA VE PARÇACIK HALİNDEKİ KİRLETİCİLERE KARŞI ALINACAK

TEDBİRLERLE VE TİP ONAYI İLE İLGİLİ
BİLGİ DOKÜMANI No:.......
(En son ..... /.... /AT Yönetmeliği ile değiştirilen 97/68/AT Yönetmeliği)
Ana motor/motor tipi (1): ...............................................................................................................
0- Genel
0.1- Markası(Yüklenicinin adı):......................................................................................................
0.2- Ana motorun ve uygulanabilirse grup motorun (motorların) tipi ve ticari açıklaması (1):

........................................................................................................................................................


0.3- Motor(motorlar) üzerinde işaretlendiği şekilde imalatçının tip kodlaması(1):..........................
0.4- Motorla tahrik edilen makinanın özelliği(2):.........................................................................

.......................................................................................................................................................0.5-İmalatçının adı ve adresi:..........................................................................................................

Varsa, imalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi:...............................................................


0.6- Motor tanıtma numarasının yeri, kodlaması ve takma yöntemi:.............................................

........................................................................................................................................................


0.7- AT tip onayı işaretinin yeri, kodlaması ve takma yöntemi:.............................................

........................................................................................................................................................


0.8- Montaj tesisinin (tesislerinin) adresleri:..................................................................................
Ekler

1.1- Ana motorun (motorların) esas karakteristikleri (Ek II, İlave 1’e bakınız)
1.2- Motor grubunun esas karakteristikleri (Ek II, İlave 2’ye bakınız)
1.3- Grup içindeki motor tiplerinin esas karakteristikleri (Ek II, İlave 3’e bakınız)
2- Hareketli makinanın motorla ilgili parçalarının karakteristikleri (uygulanabilirse)
3-Ana motorun fotoğrafları
4-Varsa, ilave ekler listesi
Tarih, dosya

Ek II İlave 1
(ANA) MOTORUN ESAS KARAKTERİSTİKLERİ (1)
1- MOTORUN AÇIKLAMASI
1.1-İmalatçı:....................................................................................................................................
1.2- İmalatçının motor kodu:..........................................................................................................
1.3- Çevrim : dört zamanlı/iki zamanlı(2)
1.4- Çapı: ...............................................................................................................................mm
1.5- Strok:...............................................................................................................................mm
1.6- Silindirlerin sayısı ve planı:.....................................................................................................
1.7- Motor kapasitesi:...............................................................................................................cm3
1.8- Beyan devri:.............................................................................................................................
1.9- Azami tork devri:.....................................................................................................................
1.10- Hacimsel sıkıştırma oran(3):.................................................................................................
1.11- Yanma sistemi açıklaması:....................................................................................................
1.12- Yanma odasının ve piston başının çizimi (çizimleri):............................................................
1.13- Giriş ve çıkış yollarının asgari kesit alanı:............................................................................
1.14- Soğutma sistemi
1.14.1- Soğutucu
1.14.1.1- Soğutucunun yapısı:.......................................................................................................
1.14.1.2- Devirdaim pompası (pompaları) : Evet/Hayır(2)
1.14.1.3- Karakteristikleri veya markası(markaları) ve tipi(tipleri) (uygulanabilirse):..................
1.14.1.4- Tahrik oranı (oranları) (uygulanabilirse):........................................................................
1.14.2- Hava
1.14.2.1- Üfleyici (Blower):Evet/Hayır(2)
1.14.2.2- Karakteristikleri veya markası(markaları) ve tipi(tipleri) (varsa):..................................
1.14.2.3- Tahrik oranı(oranları) (uygulanabilirse) :........................................................................
1.15- İmalatçı tarafından izin verilen sıcaklık :
1.15.1- Sıvı soğutma: Çıkıştaki azami sıcaklık:...........................................................................K
1.15.2- Hava soğutma: referans nokta:..........................................................................................

Referans noktada azami sıcaklık:......................................................................................K


1.15.3- Soğutucu (intercooler) çıkışında azami cebri hava sıcaklığı(uygulanabilirse):..............K
1.15.4- Egzoz manifoldunun (manifoldlarının) dış flanşına (flanşlarına) bitişik egzoz borusu (boruları) içindeki noktada azami egzoz sıcaklığı:..........................................................K
1.15.5- Yağ sıcaklığı: Asgari:..............................................K

Azami:.....................................……..K


1.16- Basınç yükleyici (Turboşarjer):Evet/Hayır(1)
1.16.1- Markası:..............................................................................................................................
1.16.2- Tipi:....................................................................................................................................
1.16.3- Sistemin açıklaması (ör. azami yük basıncı, uygulanabilirse atık kapısı):.........................
1.16.4- Soğutucu (intercooler):Evet/Hayır(1)
1.17- Emme sistemi: ....................devir/dakika anma motor devrinde izin verilebilir azami giriş basıncı:...................................................kPa ve %100 yükte:..........................................kPa
1.18- Egzoz sistemi: ....................devir/dakika anma motor devrinde izin verilebilir azami egzoz geri basıncı:...........................................kPa ve %100 yükte:................................................kPa ve %100 yükte:..........................................kPa
2- İLAVE KİRLİLİK ÖNLEYİCİ TERTİBATLAR: (varsa ve başka bir başlık altında kapsanmıyorsa)

Basınç ve/veya diyagram(lar):..................................................................................................


3- YAKIT BESLEMESİ
3.1- Yakıt pompası

Basınç(2)veya karakteristik diyagram(lar):....................................................................... kPa


3.2- Enjeksiyon sistemi
3.2.1- Pompa
3.2.1.1- Markası(markaları):...........................................................................................................
3.2.1.2- Tipi(tipleri):....................................................................................................................
3.2.1.3- Dağıtım: Strok başına ................m3(2) veya sırasıyla .....................devir/dakika (anma) ve .............................. devir/dakika (azami tork) pompa devrinde çevrim başına ............... m3 yahut karakteristik diyagram.
Kullanılan yöntemi belirtiniz.:Motor üzerinde/pompa tezgahında (1)
3.2.1.4- Enjeksiyon avansı
3.2.1.4.1- Enjeksiyon avans eğrisi (2) :...........................................................................................
3.2.1.4.2-Zamanlama (2) :.............................................................................................................
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


    Ana sayfa


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Indir 3.19 Mb.