bilgiz.org

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

 • 2- TARİFLER, SEMBOLLER VE KISALTMALAR Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; 2.1- Sıkıştırma ateşlemeli (C.I.) motor
 • 2.3- Parçacık halindeki kirleticiler
 • 2.5- Beyan devri
 • 2.8c. Beyin tertibatı (defeat device)
 • Simge Birim Anlamı • Sayfa1/27
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü3.19 Mb.

  Indir 3.19 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


  EKLER LİSTESİ
  Ek I Kapsam, tarifler, semboller ve kısaltmalar, motor işaretlemeleri, özellikler ve deneyler, imalatın uygunluğu değerlendirmesi şartları, motor grubunu tarif eden parametreler, ana motorun seçimi
  Ek II Bilgi dokümanları

  İlave 1 (Ana) Motorun temel karakteristikleri

  İlave 2 Motor grubunun temel karakteristikleri

  İlave 3 Grup içindeki motor tipinin temel karakteristikleri


  Ek III CI motorlar için deney işlemi

  İlave 1 Ölçme ve numune alma işlemleri

  İlave 2 Analitik aletlerin kalibrasyonu

  İlave 3 Veri değerlendirilmesi ve hesaplamalar


  Ek IV Deney işlemi – Kıvılcım ateşlemeli motorlar

  İlave 1 Ölçme ve numune alma işlemleri

  İlave 2 Analitik aletlerin kalibrasyonu

  İlave 3 Veri değerlendirme ve hesaplamalar

  İlave 4 Bozulma faktörleri
  Ek V Onay deneyleri için önerilen referans yakıtın ve CI motorlar için kullanılan referans yakıtla çalışan yol dışı hareketli makinaların imalatının uygunluğunu doğrulamak için teknik özellikler
  Ek VI Analitik sistem ve numune alma sistemi
  Ek VII Tip onay belgesi

  İlave 1 CI motorlar için deney sonuçları

  İlave 2 SI motorları için deney sonuçları

  İlave 3 Motor gücünü belirlemek üzere deney için yerleştirilecek teçhizat ve yardımcı ekipmanlar


  Ek VIII Onay belgesi numaralama sistemi
  Ek IX Verilen motor/motor grubu tip onayları listesi
  Ek X İmal edilen motorların listesi
  Ek XI Tip onaylı motorların veri sayfası
  Ek XII Alternatif tip onaylarının tanınması
  Ek XIII “Esneklik planına” göre piyasaya arz edilen motorlarla ilgili hükümler
  Ek XIV CCNR Faz I
  Ek XV CCNR Faz II


  Ek I
  KAPSAM, TARİFLER, SEMBOLLER VE KISALTMALAR, MOTOR İŞARETLEMELERİ, ÖZELLİKLER VE DENEYLER, İMALATIN UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRMELERİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER, MOTOR GRUBUNU TANIMLAYAN PARAMETRELER, ANA MOTORUN SEÇİMİ
  1 - KAPSAM

  Bu Yönetmelik, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılacak bütün motorlara ve karayolunda yolcu ve eşya taşımacılığı için amaçlanan taşıtlara takılan ikincil motorlara uygulanır.


  Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen tahrikli araçların motorlarına uygulanmaz:

  • 70/156/AT(1) ve 92/61/AT(2) Yönetmeliğinde tarif edilen araçlara,

  • 74/150/AT(3) Yönetmeliğinde tarif edilen tarım traktörlerine,

  İlave olarak, aşağıdaki özel şartları sağlayan makinalara takılması gereken motorlar bu Yönetmeliğin kapsamında yer alır:


  A. Aşağıdakilere sahip, karayolunda veya karayolu dışında hareket etmesi veya ettirilmesi için tasarlanmış ve uygun hale getirilmiş:
  (i) 19 kW’dan fazla veya eşit, ancak 560 kW’dan fazla olmayan, Madde 2.4’e uygun net gücü olan ve tekli sabit devirden ziyade fasılalı devirde çalıştırılan bir C.I. (sıkıştırma ateşlemeli) motor veya
  (ii) 19 kW’dan fazla veya eşit, ancak 560 kW’dan fazla olmayan, Madde 2.4’e uygun net gücü olan ve tekli sabit devirde çalıştırılan bir C.I. motor. Sınırlar sadece 31 Aralık 2008’den itibaren uygulanır veya
  (iii) 19 kW’dan fazla olmayan, Madde 2.4’e uygun net gücü olan benzin yakıtlı SI (kıvılcım ateşlemeli) motor veya
  (iv) Özellikle eşyaları ve/veya yolcuları taşımak için tasarımlanan, ray üzerinde kendinden tahrikli taşıtlar olan demiryolu araçlarının tahriki için tasarımlanan motorlar veya
  (v) Yük, yolcu ve diğer donanımı taşımak için tasarımlanan arabaları hareket ettirmek veya tahrik etmek için tasarımlanan ray üzerinde kendinden tahrikli donanımın parçaları olan, lokomotiflerin tahriki için tasarımlanan, ancak kendileri yük, yolcu (lokomotifi çalıştıranlar haricinde) ve diğer donanımı taşımak için tasarımlanmayan veya tasarlanmayan motorlar. Raylar üzerinde bakım veya yapım işini yerine getirmek için tasarımlanan, donanımı tahrik etmek üzere tasarlanan yardımcı motor veya motor, bu paragrafta sınıflandırılmamış olup, Madde A(i)’de sınıflandırılmıştır.
  Bu Yönetmelik, aşağıdaki uygulamalar için geçerli değildir:

  B. İç suyollarında kullanım için tasarlanan tekneler hariç, gemiler

  C. Uçaklar

  D. Eğlence taşıtları, örneğin;

  - Hareketli kar makinaları,

  - Karayolu dışında kullanılan motosikletler,

  - ATV arazi taşıtları.
  2- TARİFLER, SEMBOLLER VE KISALTMALAR
  Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından;

  2.1- Sıkıştırma ateşlemeli (C.I.) motor, sıkıştırma ateşleme prensibi ile çalışan bir motordur (örneğin dizel motor).
  2.2- Gaz halindeki kirleticiler; karbon monoksit, hidrokarbonlar (C1:H1,85 oranı kabul edilerek) ve azot dioksite (NO2) eşdeğer olarak ifade edilen azot oksittir.
  2.3- Parçacık halindeki kirleticiler, C.I. motorun egzoz gazının, sıcaklığı 325 K (52oC)’i geçmeyecek şekilde filtre edilerek temizlenmiş hava ile seyreltildikten sonra belirtilen bir filtrede toplanan herhangi bir maddedir.
  2.4- Net güç, motor soğutma fanının gücünün hariç((2) tutulması dışında ve bu Yönetmelikte belirtilen deney şartlarında ve referans yakıtlar ile 80/1269/AT(1) Yönetmeliğinde belirtildiği gibi karayolu araçlarına ait içten yanmalı motorların gücünün ölçülmesi AT (Avrupa Topluluğu) yöntemine uygun olarak ölçülen, bir deney tezgahı üzerinde krank milinin veya eşdeğerinin ucunda elde edilen, AT kW cinsinden güçtür.

  2.5- Beyan devri, imalatçı tarafından belirtildiği şekilde, regülatör tarafından sağlanan azami tam yükteki devirdir.
  2.6- Yük yüzdesi, motor devrinde elde edilebilen azami torkun kısmıdır.
  2.7- Azami tork devri, imalatçı tarafından belirtildiği gibi motordan azami torkun elde edildiğindeki motor devridir.
  2.8- Ara devir, aşağıdaki istenilen özelliklerden birini sağlayan motor devridir:


  • Tam yük tork eğrisi üzerinde devir aralığı boyunca çalıştırmak üzere tasarımlanan motorlar için ara devir beyan devrinin %60 ve %75’i arasında meydana gelirse, beyan edilen azami tork devri olmalıdır.

  • Beyan edilen azami tork devri, beyan devrinin %60’ından az ise, ara devir beyan devrinin %60’ı olmalıdır.

  • Beyan edilen azami tork devri, beyan devrinin %75’inden fazla ise, bu durumda ara devir beyan devrinin %75’i olmalıdır.

  - G1 çevriminde deneye tabi tutulacak motorlar için ara devir, beyan edilen azamî devrin % 85’i olmalıdır (Ek V Madde 3.5.1.2).
  2.8a. İç suyollarında kullanımı tasarlanan tekne ile ilgili 100 m3 veya fazlası hacim, L x B x T eşitliği ile hesaplanan hacimdir. “L”: Dümen ve baş taraftan itibaren tekne güvertesinin dışına doğru uzatılan kısımlar hariç, teknenin oluşturduğu sabit yapının azami uzunluğudur. “B”: Teknenin kaplamalar dışından ölçülen (çark dolapları, usturmaca vb. hariç) metre cinsinden azami genişliğidir. “T”: Tekne veya omurganın en alt noktası ile azami su çekimi arasındaki mesafedir.
  2.8b. Geçerli seyrüsefer veya güvenlik belgesi (gemi emniyet belgesi):

  (a) Değişiklikleri ile Denizde Can Emniyeti tarihli Uluslararası Sözleşmesine 1974 (SOLAS) uygunluğu ispatlayan bir sertifika veya eş değeri veya


  (b) Değişiklikleri ile Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye 1973 (MARPOL) uygunluğu ispatlayan IOPP sertifikası ve değişiklikleri ile yükleme Hattı Uluslararası Sözleşmesine 1966 (LL66) uygunluğu ispatlayan bir sertifika veya eş değeri.


  2.8c. Beyin tertibatı (defeat device), esas olarak böyle bir tertibat, emisyon deneyi belgelendirme işlemlerinin uygulamasında yer almadıkça, yol dışı hareketli makinaların normal kullanımı esnasında karşılaşılan koşullarda emisyon kontrol sisteminin etkinliğini azaltacak şekilde emisyon sisteminin fonksiyonunu veya herhangi bir aksamın çalışmasını harekete geçirmek, ayarlamak, geciktirmek veya durdurmak amacıyla çalışan değişkenleri ölçen, algılayan veya cevap veren bir tertibat.
  2.8d. Makul olmayan kontrol stratejisi, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalar normal kullanım şartları altında çalıştırıldığında, uygulanabilir emisyon deney işlemlerinde beklenen seviyenin altında bir seviyeye emisyon kontrol sisteminin etkinliğini azaltan herhangi bir strateji veya tedbir.

  2.9 Ayarlanabilir parametre, emisyon deneyi veya normal çalışma sırasında emisyonu veya motor performansını etkileyebilecek şekilde tasarımlanan fizikî olarak ayarlanabilir herhangi bir cihaz, sistem veya eleman.
  2.10 İyileştirici (after-treatment), amacı gazları atmosfere bırakmadan önce kimyasal ve fiziksel olarak değiştirmek olan, içinden egzoz gazlarının geçtiği bir tertibat veya sistem.
  2.11 Kıvılcım ateşlemeli (SI) motor, kıvılcım ateşleme prensibi ile çalışan bir motor.
  2.12 Yardımcı emisyon kontrol tertibatı, emisyon kontrol sisteminin herhangi bir parçasının ayarlanması amacıyla motor çalışma parametrelerini algılayan herhangi bir tertibat.
  2.13 Emisyon kontrol sistemi, emisyonları kontrol edecek veya azaltacak şekilde tasarımlanan herhangi bir tertibat, sistem veya elemanı.
  2.14 Yakıt sistemi, yakıtın ölçülmesinde ve karışmasında yer alan bütün aksamlar.
  2.15 İkincil motor, bir motorlu taşıtın içine veya üzerine yerleştirilen ancak, taşıta hareket gücü sağlamayan motor.
  2.16 Mod uzunluğu, ayrılma hızı ve/veya önceki modun torku veya ön şartlandırma fazı ile müteakip modun başlangıcı arasındaki süre. Mod uzunluğu, hız ve/veya torkun değiştirilmesi esnasındaki süreyi ve her bir modun başlangıcındaki kararlılığı kapsar.
  2.17 Deney çevrimi, kararlı durum (NRSC deneyi) veya geçici çalışma şartlarında (NTRC deneyi bir motor tarafından izlenecek tanımlanmış her bir devir ve torkta, deney noktalarının sırasıdır.
  2.18 Simgeler ve kısaltmalar

  2.18.1 Deney parametreleri için simgeler  Simge

  Birim

  Anlamı

  A/Fst

  -

  Stokiyometrik hava/yakıt oranı

  Ap

  m2

  İzokinetik numune alma sondasının enine kesit alanı

  AT

  m2

  Egzoz borusunun enine kesit alanı

  Aver
  Aşağıdakiler için ağırlıklı ortalama değer:
  m3/h

  kg/h


  - Hacim akışı

  - Kütle akışı  C1

  -

  Karbon 1 eşdeğeri hidrokarbon

  Cd

  -

  SSV’nin boşaltma katsayısı

  Conc

  ppm

  % Vol


  Derişim (konsantrasyon) (bileşeni belirten son ekle)

  Concc

  ppm

  % Vol


  Düzeltilmiş ortam derişimi

  Concd

  ppm

  % Vol


  Seyreltme havasında ölçülen kirleticinin derişimi

  Conce

  ppm

  % Vol


  Seyreltilmiş egzoz gazında ölçülen kirleticinin derişimi

  d

  m

  Çap

  DF

  -

  Seyreltme faktörü

  fa

  -

  Laboratuvar atmosfer faktörü

  GAIRD

  kg/h

  Kuru esasa göre giriş havası kütle debisi

  GAIRW

  kg/h

  Islak esasa göre giriş havası kütle debisi

  GDILW

  kg/h

  Islak esasa göre seyreltme havası kütle debisi

  GEDFW

  kg/h

  Islak esasa göre eş değer seyreltilmiş egzoz gazı kütle debisi

  GEXHW

  kg/h

  Islak esasa göre egzoz gazı kütle debisi

  GFUEL

  kg/h

  Yakıt kütle debisi

  GSE

  kg/h

  Numune alınan egzoz kütlesi debisi

  GT

  cm3/min

  İzleyici gaz debisi

  GTOTW

  kg/h

  Islak esasa göre seyreltilmiş egzoz gazı kütle debisi

  Ha

  g/kg

  Giriş havasının mutlak nemi

  Hd

  g/kg

  Seyreltme havasının mutlak nemi

  HREF

  g/kg

  Mutlak nemin referans değeri (10,71 g/kg)

  i

  -

  Münferit modu (NRSC deneyi için) veya anlık ölçülmesi (NRTC deneyi için) tayin eden alt indis

  KH

  -

  NOx için nem düzeltme faktörü

  Kp
  Parçacık için nem düzeltme faktörü

  KV

  -

  CFV kalibrasyon fonksiyonu

  KW,a

  -

  Giriş havası için kurudan ıslağa düzeltme faktörü

  KW,d

  -

  Seyreltme havası için kurudan ıslağa düzeltme faktörü

  KW,e

  -

  Seyreltilmiş egzoz gazı için kurudan ıslağa düzeltme faktörü

  KW,r

  -

  Çiğ egzoz gazı için kurudan ıslağa düzeltme faktörü

  L

  %

  Deney devri için azami torkla ilişkili tork yüzdesi

  Md

  mg

  Toplanmış seyreltme havasının parçacık numune kütlesi

  MDIL

  kg

  Parçacık numune alma filtrelerinden geçen seyreltme havasının kütlesi

  MEDFW

  kg

  Çevrim boyunca eş değer seyreltilmiş egzoz gazı kütlesi

  MEXHW

  kg

  Çevrim boyunca toplam egzoz kütle akışı

  Mf

  mg

  Toplanan parçacık numune kütlesi

  mf,p

  mg

  Esas filtrede toplanan parçacık numune kütlesi

  Mf, b

  mg

  Yedek filtrede toplanan parçacık numune kütlesi

  Mgas

  g

  Çevrim boyunca gaz halindeki kirleticinin toplam kütlesi

  MPT

  g

  Çevrim boyunca toplam parçacık kütlesi

  MSAM

  kg

  Parçacık numune alma filtrelerinden geçen seyreltilmiş egzoz numunesinin kütlesi

  MSE

  kg

  Çevrim boyunca numune alınan egzoz kütlesi

  MSEC

  kg

  İkincil seyreltme havası kütlesi

  MTOT

  kg

  Çevrim boyunca çift seyreltilmiş egzozun toplam kütlesi

  MTOTW

  kg

  Islak esasa göre çevrim boyunca seyreltme kanalından geçen seyreltilmiş egzoz gazının toplam kütlesi

  MTOTW, I

  kg

  Islak esasa göre seyreltme kanalından geçen seyreltilmiş egzoz gazının anlık kütlesi

  mass

  g/h

  Emisyon kütle akışını (debi) tayin eden alt indis

  NP

  -

  Çevrim boyunca PDP’nin toplam devirleri

  nref

  min-1

  NRTC deneyi için referans motor devri


  s-2


  Motor devrinin türevi  P

  kW

  Güç, düzeltilmemiş fren

  p1

  kPa

  PDP’nin pompa girişinde atmosfer basıncı altına basınç düşüşü

  PA

  kPa

  Mutlak basınç

  pa

  kPa

  Motor giriş havasının doygun buhar basıncı

  (ISO 3046: psy = PSY deney ortamı)  PAE

  kW

  Bu Ek’in Madde 2.4’ünde istenmeyen deney için takılan yardımcı donanım tarafından emilen beyan edilen toplam güç

  PB

  kPa

  Toplam atmosfer basıncı

  (ISO 3046: Px = PX Bulunulan ortamın toplam basıncı  Py = PY Deney ortamı toplam basıncı )

  pd

  kPa

  Seyreltme havasının doygun buhar basıncı

  PM

  kW

  Deney şartları altındaki deney devrinde azami güç (Ek VII, İlave 1)

  Pm

  kW

  Deney tezgahı üzerinde ölçülen güç

  ps

  kPa

  Kuru atmosfer basıncı

  q

  -

  Seyreltme oranı

  Qs

  m3/s

  CVS hacim debisi

  r

  -

  SSV boğazının giriş mutlak statik basınca oranı

  r

  -

  İzokinetik sonda ve egzoz borusunun enine kesit alanlarının oranı

  Ra

  %

  Giriş havasının bağıl nemi

  Rd

  %

  Seyreltme havasının bağıl nemi

  Re

  -

  Reynolds sayısı

  Rf

  -

  FID tepki faktörü

  T

  K

  Mutlak sıcaklık

  t

  s

  Ölçme süresi

  Ta

  K

  Giriş havasının mutlak sıcaklığı

  TD

  K

  Mutlak çiğlenme noktası sıcaklığı

  Tref

  K

  Yanma havasının referans sıcaklığı: (298 K)

  Tsp

  N·m

  Geçici çevrimin istenen torku

  t10

  s

  Kademe girişi ile son okumanın % 10’u arasındaki süre

  t50

  s

  Kademe girişi ile son okumanın % 50’si arasındaki süre

  t90

  s

  Kademe girişi ile son okumanın % 90’ı arasındaki süre

  Δti

  s

  Anlık CVS akışı için süre aralığı

  V0

  m3/rev

  Fiili şartlarda PDP hacim debisi

  Wact

  kWh

  NRTC’nin fiili çevrim çalışması

  WF

  -

  Ağırlıklandırma faktörü

  WFE

  -

  Etkin ağırlıklandırma faktörü

  X0

  m3/rev

  PDP hacim debisinin kalibrasyon fonksiyonu

  Θ

  kg·m2

  Girdap akımlı dinamometrenin döner ataleti

  ß

  -

  SSV boğaz çapı d’nin iç boru iç çapına oranı

  λ

  -

  Bağıl hava/yakıt oranı, fiili A/F’nin stokiyometrik A/F’ye bölümü

  ρEXH

  kg/m3

  Egzoz gazının yoğunluğu

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


      Ana sayfa


  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

  Indir 3.19 Mb.