bilgiz.org

Sahil güvenlik komutanliğI 2013 yili uzman erbaş alimlari biLGİlendirme kilavuzu

 • SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 2013 YILI UZMAN ERBAŞ ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!
 • 4. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME GENEL AĞ (İNTERNET) ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR. ALIM YAPILACAK SINIFLAR
 • SINIFI GÖREV YERLERİ ELEKTRİKÇİ YÜZER BİRLİKLER
 • MUHAFIZ KARA BİRLİKLERİ PORSUN YÜZER BİRLİKLER
 • TOPÇU YÜZER BİRLİKLER GİRİŞ KOŞULLARI
 • (25 Mayıs 2010’dan sonra terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)
 • Sayfa 8 ve sayfa 9’da
 • Sınıf Kodu İhtisas Sıra Numarası İhtisas Kod Numarası Unvanı
 • HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 • EV ADRESİ VE TELEFON NUMARASI
 • NOT: (Tercih sırasına göre 6 garnizon belirtilecektir.) • Sayfa1/3
  Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü348.27 Kb.

  Indir 348.27 Kb.
    1   2   3

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU


  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

  2013 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU


  2013 YILI UZMAN ERBAŞ ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

  1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

  2. BU KILAVUZU SINAV SONUÇLARI ELİNİZE GEÇİNCEYE KADAR SAKLAMANIZ YARARINIZA OLACAKTIR.

  3. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

  4. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME GENEL AĞ (İNTERNET) ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

  ALIM YAPILACAK SINIFLAR

  SINIFI

  GÖREV YERLERİ

  ELEKTRİKÇİ

  YÜZER BİRLİKLER

  KURBAĞA ADAM

  YÜZER BİRLİKLER

  MOTORCU

  YÜZER BİRLİKLER

  MUHAFIZ

  KARA BİRLİKLERİ

  PORSUN

  YÜZER BİRLİKLER

  SIHHİYE

  YÜZER BİRLİKLER

  TELSİZCİ

  KARA BİRLİKLERİ

  TOPÇU

  YÜZER BİRLİKLER  GİRİŞ KOŞULLARI
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
  2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  3. 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1988 tarihinden sonra doğmuş olanlar başvurabilirler.)
  4. 24 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla terhislerine 6 ay veya daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (25 Mayıs 2010’dan sonra terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)
  5. Halen askerlik hizmetini sürdürenler için uygun nitelik belgesi almak.
  6. Yapılacak yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, uygulamalı sınav ve mülakat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
  7. Yüzer birliklerdeki sınıflara başvuracak adaylar için yapılacak yüzme testinde başarılı olmak.
  8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
  9. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak.
  10. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
  11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adlî sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.
  12. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.
  13. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
  14. Sayfa 8 ve sayfa 9’da yer alan boy-kilo standartları (en az 164 cm) içinde olmak ve ön sağlık muayenelerinde aranılan niteliklere sahip olmak.
  15. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından sevk edilecek Asker Hastanelerinden “Sağlam, Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları karşılamak.
  16. Aşağıda belirtilen sınıf ve branşlarda bulunmak:
  a. Elektrikçi Sınıfı:
  (1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Elektrikçi sınıfında yapıyor/yapmış olmak.
  (2) Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve meslek liseleri, teknik lise ve yüksekokulların; elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, endüstriyel elektronik, 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların elektrik öğretmenliği ve gemi elektrik ve elektroniği bölümü mezunu olmak.

  b. Kurbağa Adam Sınıfı:


  Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Kurbağa Adam sınıfında yapıyor/yapmış olmak.
  c. Motorcu Sınıfı:
  (1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Motorcu sınıfında yapıyor/yapmış olmak.
  (2) Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve meslek liselerinin motor, makine, iş makineleri bakım ve onarımı, gemi makineleri bölümü; meslek yüksekokullarının iş makineleri, otomotiv, oto motor teknolojileri, makine, gemi makineleri ve gemi makineleri işletme bölümü; fakültelerin makine öğretmenliği, makine mühendisliği, otomotiv öğretmenliği, gemi makineleri mühendisliği ve gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü mezunu olmak.
  ç. Muhafız Sınıfı:
  (1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Deniz Piyade ve Muhafız Sınıfları ile Sahil Güvenlik Komutanlığının Muhafız sınıfında yapıyor/yapmış olmak.
  (2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıda bulunan tabloda sayılan sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapıyor/yapmış olmak.


  Sınıf Kodu

  İhtisas Sıra
  Numarası


  İhtisas Kod
  Numarası


  Unvanı

  107

  126

  5676

  Muhafız Eri

  107

  133

  5745

  Avcı Eri

  107

  134

  5745

  Avcı Eri (HAŞ.)

  107

  290

  5745

  Avcı Eri

  107

  404

  1745

  Komando Manga Komutanı

  107

  458

  5745

  Avcı Eri

  107

  479

  1745

  Koruma Tim Komutanı

  107

  694

  5745

  Koruma Eri

  (3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının aşağıda bulunan tabloda sayılan sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak.
  Sınıf Kodu

  İhtisas Sıra
  Numarası


  İhtisas Kod
  Numarası


  Unvanı

  249

  002

  49101

  Muhafız Eri

  (4) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıda bulunan tabloda sayılan sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak.
  Sınıf Kodu

  İhtisas Sıra
  Numarası


  İhtisas Kod
  Numarası


  Unvanı

  400

  101

  0099

  Tim Komutanı, Tim Komutanı Yardımcısı,Tim Çavuşu, Tim Onbaşısı

  400

  119

  1420

  Avcı, Avcı Eri

  400

  148

  2366

  Muhafız Manga Komutanı

  400

  151

  2417

  Emniyet ve Muhafız Manga Komutanı

  400

  353

  4029

  Koruma Eri

  400

  382

  4217

  Emniyet ve Muhafız Eri, Muhafız Eri

  400

  383

  4224

  Komutan Muhafızı

  400

  444

  2414

  Komando Avcı Eri

  d. Porsun Sınıfı:
  Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ve botlarda Porsun sınıfında yapıyor/yapmış olmak.
  e. Sıhhiye Sınıfı:
  (1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Sıhhiye sınıfında yapıyor/yapmış olmak.
  (2) Askerlik hizmetini herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın yapıyor/yapmış olmak ve Sağlık Meslek Lisesi, 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksekokullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri ile 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak.
  e. Telsizci Sınıfı:
  Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Telsizci veya Telemci sınıfında yapıyor/yapmış olmak.
  f. Topçu Sınıfı:
  (1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Topçu veya Manzume, Sahil Güvenlik Komutanlığının Topçu sınıflarında yapıyor/yapmış olmak.
  (2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıda bulunan tabloda sayılan sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak.


  Sınıf Kodu

  İhtisas Sıra
  Numarası


  İhtisas Kod
  Numarası


  Unvanı

  106

  087

  4844

  105 mm OBÜS Topçu Çavuşu

  106

  088

  4844

  155/24,5 mm OBÜS Topçu Çavuşu

  106

  089

  4844

  155/45 mm Topçu Çavuşu

  106

  090

  4844

  175 mm Topçu Çavuşu

  106

  091

  4844

  203 mm OBÜS Topçu Çavuşu

  106

  092

  4844

  150/24 mm OBÜS Topçu Çavuşu

  106

  093

  4844

  8,76 cm OBÜS Topçu Çavuşu

  106

  094

  4844

  7,5/20 cm OBÜS Topçu Çavuşu

  106

  095

  4844

  9,4/52 cm Topçu Çavuşu

  106

  096

  4844

  10,5/30 cm Topçu Çavuşu

  106

  097

  4844

  Nişancı

  106

  098

  4844

  Nişancı Yardımcısı

  106

  120

  5745

  Makineli Tüfek Kısım Komutanı

  106

  121

  5745

  Makineli Tüfek Nişancısı

  106

  152

  4844

  8,76 cm OBÜS Topçu Çavuşu

  106

  202

  1602

  40 mm Uçaksavar Topçu Komutanı

  106

  237

  4602

  40 mm Topçu Acemi Öğretmeni

  106

  302

  4602

  40 mm Topçu Nişancısı

  106

  305

  4602

  20 mm OERLİKON Topçu Komutanı

  106

  306

  4602

  20 mm OERLİKON Topçu Nişancısı

  106

  317

  4602

  12,7 mm Uçş.Mtf. Numara Eri

  106

  336

  4844

  155 mm OBÜS Nişancısı

  106

  337

  4844

  155 mm OBÜS Nişancı Yardımcısı

  106

  338

  4844

  105 mm Topçu Çavuş

  106

  339

  4844

  105 mm Topçu Nişancısı

  106

  340

  4844

  105 mm Topçu Nişancısı Yardımcısı

  (3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının aşağıda bulunan tabloda sayılan sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak.
  Sınıf Kodu

  İhtisas Sıra
  Numarası


  İhtisas Kod
  Numarası


  Unvanı

  231

  007

  31302

  L-70 Topçusu

  231

  008

  31303

  OERLİKON Topçusu

  (4) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıda bulunan tabloda sayılan sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak.
  Sınıf Kodu

  İhtisas Sıra
  Numarası


  İhtisas Kod
  Numarası


  Unvanı

  400

  157

  2483

  Havan Manga Komutanı

  400

  159

  2494

  Tanksavar Top Manga Komutanı

  400

  320

  3783

  Makineli Tüfek Nişancısı/Yardımcısı

  400

  345

  3968

  Topçu Çavuşu

  400

  384

  4243

  Makineli Tüfek Nişancısı

  400

  387

  4269

  Otomatik Tüfek Nişancı Yardımcısı

  400

  388

  4271

  Otomatik Tüfek Nişancısı

  400

  392

  4291

  120 mm Havan Nişancı Yardımcısı

  400

  393

  4292

  120 mm Havan Nişancısı

  400

  396

  4311

  Uçaksavar Makineli Tüfek Nişancı Yardımcısı

  400

  397

  4312

  Uçaksavar Makineli Tüfek Nişancısı

  400

  398

  4314

  12.7 mm Uçaksavar Makineli Tüfek Nişancısı

  400

  403

  5871

  12.7 mm Makineli Tüfek Nişancısı

  400

  404

  5872

  12.7 mm Makineli Tüfek Nişancı Yardımcısı

  400

  409

  6220

  Ağır Makineli Tüfek Nişancı Yardımcısı

  400

  410

  6221

  60 mm Havan Nişancısı

  400

  411

  6222

  60 mm Havan Nişancı Yardımcısı

  400

  413

  6323

  81 mm Havan Nişancısı

  400

  432

  8100

  Hava Savunma Manga Komutanı

  400

  433

  8101

  GTT Manga Komutanı

  400

  434

  8102

  Uçaksavar Manga Komutanı

  400

  435

  8103

  57 mm GTT Nişancı ve Yardımcısı

  400

  437

  8105

  106 mm Havan Nişancı ve Yardımcısı

  400

  438

  8106

  106 mm Tanksavar Nişancı ve Yardımcısı

  436

  011

  2499

  Topçu Komutanı

  436

  027

  3782

  Makineli Tüfek Nişancı Yardımcısı

  436

  028

  3783

  Makineli Tüfek Nişancısı

  436

  032

  3968

  Topçu Çavuşu  HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  TARİH :


  BİRLİK/KITASI : (İl/İlçe’de belirtilecektir)

  ADI VE SOYADI :

  BABA ADI :

  MEMLEKETİ :

  DOĞUM TARİHİ :

  SINIF VE RÜTBESİ :

  TERTİP NUMARASI :

  DUHULÜ :


  TC KİMLİK NUMARASI :

  ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

  ÖZÜ: Uzman Erbaş Kadrolarına Başvuru.

  KOMUTANLIK ÖNÜNE

  Halen.................................................Komutanlığında............................Çavuş/Onbaşı/Er olarak görev yapmaktayım. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği esaslarına göre aşağıda belirtilen garnizonların birinde ...................... sınıfında uzman erbaş olarak görev yapmaya istekliyim.
  Gerekli işlemin yapılmasını emirlerine arz ederim.

  İmza


  Adı ve Soyadı
  EV ADRESİ VE TELEFON NUMARASI:
  NOT-1: Halen askerlik hizmetini yapan erbaş/erler adres olarak, daimi ikametgâh adreslerini ve kendilerine ulaşılabilecek telefon numarasını vereceklerdir.
  NOT-2: Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.

  GÖREV YAPILMAK İSTENİLEN GARNİZONLAR: TERCİH SIRASI:

  1. ANKARA ( )

  2. SAMSUN ( )

  3. İSTANBUL ( )

  4. İZMİR ( )

  5. MERSİN ( )

  6. ANTALYA ( )
  NOT: (Tercih sırasına göre 6 garnizon belirtilecektir.)


    1   2   3


      Ana sayfa


  Sahil güvenlik komutanliğI 2013 yili uzman erbaş alimlari biLGİlendirme kilavuzu

  Indir 348.27 Kb.