bilgiz.org

Sağlikta temel kavramlar

 • PRATİK İLAÇ BİLGİSİ • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü12.86 Kb.
  TipiYazı

  Indir 12.86 Kb.

  PRATİK İLAÇ BİLGİSİ

  1. İlaç nedir.?

  2. Radikal tedavi nedir.?

  3. Palyatif ted nedir.?

  4. Biyoeşdeğerlilik nedir.?

  5. Biyoyararlanım nedir.?

  6. İlaçların etkisini değiştiren faktörlerden 4 tanesini yazınız.?

  7. İlaçların uygulama yollarından 3 tanesini yazınız.?

  8. Enteral ilaç uygulama yollarını yazınız.?

  9. İlacın vücudumuzun hangi aşamalarından geçtiğini ( vücudumuzun ilaca ne yaptığını) yazınız.

  10. Antagonizma ve sinajizma nedir.?

  11. Karaciğer üzerindeki toksik etkiye ne ad verilir.?

  12. Nefrotoksik etki nedir.?

  13. Reflü nedir.?

  14. Ülser nedir.?

  15. Kolit ve chron hastalığı sindirim sisteminin hangi bölümünde görülür.?

  16. Sindirim sistemine ait 5 hastalık adı yazınız.?

  17. Pankreas enzimleri, safra asitleri ve pepsin içeren preparatlar hangi durumlarda kullanılır.?

  18. Kalbin bölümlerini yazınız.?

  19. pulmoner kapakçık nerede bulunur.?

  20. Nabız nedir.?

  21. Diyostetik ve sistolik kan basıncını tanımlayınız.

  22. kardiyovazküler hastalıklardan 5 tanesini yazınız.?

  23. Hipertansiyonun hedef organları nelerdir.?

  24. Antihipertansiyon ilaçlar kaç grupta incelenir.?

  25. adrenaljik etki nedir.?

  26. Tosikardi ve bradikardi nedir.?

  27. Antiyotenzim 2.antagonisteri grubu ilaçlardan 2 tanesini yazınız.

  28. Kalsiyum kanal blökörlerinden 2 tanesini yazınız.?

  29. Kalp yetmezliği nedir.?

  30. Aritmi nedir.?

  31. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlara .......... denir.( 2 örnek veriniz.)

  32. Sedatif hipnotik ilaçlar kaç grupta ayrılır.?

  33. Depresyon nedir.?

  34. Manik depresyon nedir.?

  PRATİK İLAÇ BİLGİSİ
  1. Seçici serotonin geri alım inhibitörlerine (SSGİ) 3 örnek yazınız.

  2. Anksietede kullanılan beta blokörlere bir örnek veriniz.

  3. Alzheimer hangi sistem hastalığıdır.?

  4. Santral sisteminin bir bölümünün yada tümünün kontrol edilemeyen karakteristik hastalığı nedir.?

  5. Antitusif etki nedir.?

  6. Expektoran etki nedir.?

  7. Endokrin sistemini oluşturan organlardan 5 tanesini yazınız.

  8. Büyüme hormonu nerden salgılanır.?

  9. İyot eksikliğinde sentezlenmeyen metabolik aktiviteyi uyaran troksin hormon hangi bez tarafından salgılanır.?

  10. Kan glikoz düzeyini arttıran hormonun adını yazınız.?

  11. Kretinizm hangi sistemin hastalığıdır.?

  12. Hipotiroid de kullanılan ilaçlara 1 örnek veriniz.?

  13. Hipertiroidizm nedir.? Kullanılan ilaçlara örnek veriniz.

  14. Pankreas tarafından salgılanan 2 hormon adını yazınız.?

  15. Etki sürelerine göre insülinler kaç gruba ayrılır.?

  16. Hipoglisemi nedir.?

  17. Erkek ve kadın cinsiyet hormonlarını yazınız.?

  18. Kandaki kalsiyum seviyesini azaltan kalsitonin hormonu hangi bez tarafından üretilir.?

  19. Kemik metabolizmasını etkileyen bifosfonat grubu ilaçlara 2 örnek veriniz.

  20. Kontraseptif etki nedir.?

  21. Rinit nedir.?

  22. Sinüzit nedir.?

  23. Glokom nedir.?

  24. Tropikal lokal anestezik 3 müstahzar adı yazınız.

  25. Uzun süreli antibiyotik tedavisi sonrasında neler beklenir.?

  26. KBB hastalıklarından 3 tanesini yazınız.

  27. Makrolid grubu antibiyotiklere 2 örnek veriniz.

  28. Parasetomol içeren ilaçların hangi organ üzerine toksik etkisi vardır.?      Ana sayfa


  Sağlikta temel kavramlar

  Indir 12.86 Kb.