bilgiz.org

Running head: first interview
Tarih29.12.2017
Büyüklüğü43.24 Kb.

Indir 43.24 Kb.

Kısa başlık: İLK GÖRÜŞME

İlk Görüşme RaporuÖğrenci adı soyadı

Öğrenci no

PSY 246 Gözlem ve Görüşme Teknikleri — İlk Görüşme

Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ

Psikoloji Bölümü

Çankaya Üniversitesi

Bahar, 2015

İlk Görüşme Raporu—1

İçindekiler

Sayfa No.

1. Görüşme Yapılan Kişinin Demografik Bilgileri …………………………………...3

2. Görüşme Genel Bilgileri……………………………………………………………3

3. Görüşme Yapılan Kişinin Genel Durumu…………………………………………..3

4. Görüşme Özeti………………………………………………………………………4

5. Görüşmenin Değerlendirilmesi………………………………………………………7

5.1. Görüşme Öncesi Görüşmecinin Hazırlığı………………………………...7

5.2. Görüşmenin Taslak Açısından Değerlendirilmesi………………………..7

5.3. Görüşmenin Görüşme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi………….8

5.4. Görüşmecinin Kişisel Deneyimi………………………………………….10

6. Sözel Kontrat……………………………………………………………………….11

7. Kaynakça……………………………………………………………………………12

1. Görüşme Yapılan Kişinin Demografik Bilgileri

Ad—Soyad : E. Y.

Cinsiyet : Kadın

Yaş: : 24

Meslek : Müfettiş

Eğitim Durumu: Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yaşadığı İl : Ankara

2. Görüşme Genel Bilgileri

Görüşme Tarihi: 16.12.2010

Görüşme Saati : 13.40—14.20

Görüşme Süresi: 40 dakika

Görüşme Yeri : Çankaya Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı

Görüşmeci : (kendi adınızı yazınız)

Görüşme Amacı: Görüşmecinin “Gözlem ve Görüşme Teknikleri—İlk Görüşme” dersi

kapsamında edindiği ilk görüşme becerilerinin değerlendirilmesi

3. Görüşme Yapılan Kişinin Genel Durumu

Görüşülen kişi görüşmecinin Psikoloji Lisans programından arkadaşı olan Ali Çiçek’in arkadaşı olup Gözlem ve Görüşme Teknikleri — İlk Görüşme dersi kapsamında yapılacak olan ilk görüşme uygulamasına katılması rica edilmiş ve kendi isteği ile görüşmeye katılmıştır.

Görüşme yapılan kişi Ali Çiçek tarafından ilk görüşme uygulaması hakkında bilgilendirilmiş ve görüşme saat ve tarihi belirlenmiştir.

Görüşme yapılan kişi E. Y. görüşmeye vaktinden önce gelmiştir. Kendisi 24 yaşında, orta boylu, beyaz tenli ve özbakımı yerinde bir kadındır. Üzerinde günlük, rahat görünen, temiz bir kıyafet vardır. Görüşme başladığında biraz kaygılıydı ancak görüşme esnasında sorulara uzun cevaplar vermiş ve konuşkanlığını hiç yitirmemiştir.

4. Görüşme Özeti

Görüşme yapılacak kişiyi arkadaşı ile birlikte Fen Edebiyat Fakültesi Binası B. katı girişinde karşıladım. E. Y. arkadaşı Ali Çiçek tarafından benimle tanıştırıldı. Görüşme yapılacak odaya beraber geçtik. Görüşme yapacağımız odayı ve aynanın öbür tarafındaki odayı E. Y.’ye gösterdim. Görüşmemizi aynanın diğer tarafındaki odadan izleyecek olan dersimizin hocası Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu ve dersi alan diğer arkadaşlarımı E. Y. ile tanıştırdım. Görüşme odasına girmeden önce eşyalarını asabileceği askıları gösterdim ve eşyalarını yerleştirmesi için ona yardımcı oldum. Görüşme odasına yönlendiğimizde kapıyı açtım ve E. Y.’nin önden girmesini bekledim. İçeri girdiğimizde E. Y.’ye oturacağı sandalyeyi gösterdim. O sandalyesine oturduktan sonra görüşmeci olarak kapıya yakın olan sandalyeye ben oturdum ve oda sıcaklığı ile ilgili bir problem yaşaması durumunda bana çekinmeden belirtmesini söyledim.

Görüşmeye başlamadan önce E. Y.’ye gönüllü katılımı için teşekkür ettim ve sonra sözel olarak görüşme kontratı verdim. Görüşme kontratını açıklamamın bitmesinin ardından anlattıklarım hakkında sormak ya da eklemek istediği yorumunun olup olmadığını sordum. E. Y. kısaca hayır diyerek soru ya da yorumunun olmadığını söyledi. E. Y.’ye önceden böyle bir görüşmeye katılıp katılmadığını sordum; ardından görüşme hakkında bir beklentisi olup olmadığını sordum. E. Y. iki sorum için de hayır cevabı vererek önceden böyle bir görüşmeye katılmadığını ve beklentisinin de olmadığını belirtti.

E. Y. 24 yaşında Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunudur. Kırıkkale’de doğduğunu ve Ankara’da yaşadığını belirtmiştir. Okul hayatı boyunca ailesi ile birlikte Ankara’da yaşadığını ifade etmiştir. Bugün itibariyle müfettiş olarak işe başladığını söylemiştir.

E. Y. annesi ve babası Ankara’da yaşadığını söylemiştir. Ailesi ile genel olarak bir aralarının iyi olduğunu ifade eden E. Y. annesinin ev hanımı, babasının Türkiye Petrol Ortaklığı A.Ş.’de çalıştığını söylemiştir. E. Y. babasının mesleği gereği bir çok ilde yaşadıklarını söylemiş ve taşınma sürecinin kendisini pozitif olarak etkilediğini dile getirmiştir. Annesinin özellik olarak pasif ancak baskıcı olduğunu, babasının ise anlayışlı bir insan olduğunu ifade etti. E. Y. annesinin bazı fiziksel hastalıklar geçirdiğini, babasının ise manik depresif hastası olduğunu ifade etmiştir. Kök ailesi hakkında ise E. Y. anne ve babasının kendi aileleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu anlatmıştır. E. Y. ailesinin kendi üzerinde baskı kurmadığını okumak için ailesinin ona yardımcı olduğunu ifade etmiştir.

Eğitimini ilk ve orta okul, lise ve üniversite ile tamamladığını söyleyen E. Y. yüksek lisans yapmayı şuanda düşünmediğini çalışmayı hedeflediğini söylemiştir. Mezun olduğu okullarda başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden E. Y. yakın zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iş başvurusu yaptığını ve sınavları geçtiğini söylemiş ve müfettiş olarak atandığını belirtmiştir. İş deneyimleri açısından E. Y. önceden CEPA’da kısa dönemli tanıtım aktivitelerinde çalıştığını ve bu işlerde çalıştığı iş arkadaşlarının bazıları ile hala görüştüğünü ifade etmiştir.

Arkadaşlarını genellikle yaşıtları arasından seçtiğini söyleyen E. Y. yakın arkadaşlarının çocukluk dönemi okul arkadaşları olduğunu anlatmıştır. Arkadaşları ile birlikte olduğunda yüzeysel konulardan konuştuğunu söylemiştir. Kendinden yaşça büyük insanlarla olan ilişkilerinde kendisini yeterli hissettiğini ancak kendinden yaşça küçük olan kişilerle ilişkilerde zorlandığını söylemiştir. Özellikle çocuklar ile olan iletişiminin üzerinde duran E. Y. onlarla iletişim kurmak açısından zorlandığını ve çocukla ilgilenmenin büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirmiştir.

E. Y. şuanda herhangi özel ve içinde cinselliği barındırabilecek bir ilişkisinin olmadığını söylemiştir. Özel hayat ve cinsellik konusunda ise evlilik öncesi cinsel ilişki kurmanın doğru olmadığını yorumunu yapmıştır.

Çocukken babasının yaptığı kaza sonucunda alnı yaralandığını ancak yüzünde iz taşımadığını geçirmediğini söyleyen E. Y. ailesinde de fiziksel olarak kimsenin kronik bir rahatsızlığı olmadığını söylemiştir. Görüşmenin başında anneannesinin panik atak rahatsızlığı; babasının ise manik depresif rahatsızlığı geçirdiğini ifade etmiştir.

Bedensel ve fiziksel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını söyleyen E. Y. hatırlayabildiği tek bilginin okuma ve yazmayı geç öğrendiği olduğunu söylemiştir.

İşten ve yapılması gereken şeylerden arta kalan zamanlarının pek olmadığını ifade eden E. Y., boş zamanlarında özellikle tiyatroya gittiğini ve tiyatroyu çok sevdiğini dile getirmiştir. Ancak tiyatro oynamadığını söylemiştir.

E. Y. gelecekten beklentileri açısından en çok mesleğinde ilerlemek ve başarılı bir müfettiş olarak iş kazaları konusunda çalışmak ve iş kazalarını önleme çalışmalarında görev almak istediğini söylemiştir.

Görüşme sonunda görüşmeyi değerlendiren E. Y. herhangi olumsuz bir yorumunun olmadığını olumlu olarak iş kazaları hakkında bilgi almamı işaret etti. Ayrıca konuşmanın ona iyi geldiğini ifade etti.

5. Görüşmenin Değerlendirilmesi

5.1. Görüşme Öncesi Görüşmecinin Hazırlığı

Görüşme yapılmadan önce görüşmeye gelen kişi ile yapacağım ilk görüşme tarihi ve saati bölüm arkadaşlarım ile yaptığım düzenleme sonucu belirlendi. Bu tarih görüşmeye gelen kişiye de aktarıldı.

Görüşme gününden bir gün önce aynalı gözlem odası ve görüşme odası kontrol edildi ve havalandırıldı. Klimanın çalışıp çalışmadığına bakıldı. Görüşme odası düzenlendi, sandalyeler görüşmeye uygun olarak yerleştirildi. Aynalı gözlem odası da gözlem yapacak hocamın ve bölüm arkadaşlarımın oturacağı şekilde düzenlendi. Görüşme esnasında görüşme odasının kapısına asmak için kullanılan ve üzerinde “Gözlem yapılmaktadır. Lütfen rahatsız etmeyiniz” yazılı kağıt kontrol edildi. Görüşme odasındaki mikrofonun çalışma sistemi kontrol için gelen bir arkadaşımın aynalı odaya girip görüşme odasındaki benim sesimin içeri gidip gitmediğini teyit etmesi yolu ile kontrolü yapıldı.

Görüşmenin olduğu gün ise bir saat önce görüşme odası ve gözlem odası kontrol edildi. Odalar havasız olduğu için havalandırıldı ardından soğuk olduğu için klima ile ısıtıldı. Gözlem odasındaki mikrofon kontrol edildi ve ses denemesi yapıldı.

5.2. Görüşmenin Taslak Açısından Değerlendirilmesi

Görüşmede sorulan sorular PSY 246 Gözlem ve Görüşme Teknikleri dersindeki ön görüşme taslağında önerilen maddeler ışığında hazırlandı. Görüşmeye gelen kişiye ilk olarak gönüllü katılımı için teşekkür edildi ve ardından sözel olarak görüşme kontratı verildi. Görüşme öncesinde anlatmak istediği bir konunun olup olmadığı ve bu gibi bir görüşmeye önceden katılıp katılmadığı soruldu. Sonra görüşmeye gelen kişiye kendisi, ailesi, iş hayatı, eğitim hayatı, toplumsal ilişkileri, romantik ilişkileri, cinsellik ve özel hayata bakış açısı, bedensel ve fiziksel gelişimi, boş zamanlarını nasıl değerlendirdiği ve gelecek planları ile ilgili sorular sorularak görüşmeye gelen kişi hakkında çok boyutlu bilgi edinildi. Görüşmeyi bitirirken görüşme yapılan kişiden yapılan görüşmeyi olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirmesi istendi. Görüşme sonunda eklemek istediği yorum ya da sormak istediği bir sorunun olup olmadığı soruldu. Görüşme sonlandırılırken gönüllü katılımı için tekrar teşekkür edildi.

5.3. Görüşmenin Görüşme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi

Görüşmeden bir gün önce görüşmeci beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etti, böylece fiziksel ve psikolojik hazırlık sağlandı. Görüşme günü için hazırlanan temiz ve görüşmeye uygun giysiler giyildi ve saat takıldı. Görüşme sırasında sorulacak sorular ve unutulması durumunda hazırlanan alternatif sorular gözden geçirildi, dikkat edilmesi gereken noktalar belirlendi. Görüşme yapılmadan önce görüşme ve gözlem odaları uygunluğu açısından kontrol edildi, Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz’ın belirttiği oda düzenlemesi yapıldı (pre-session planning). Görüşme sırasında PSY 246 Gözlem ve Görüşme Teknikleri dersindeki ön görüşme taslağındaki maddelerin hepsi hakkında bilgi toplandı (interview outline).

Görüşme yapılan kişi Fen Edebiyat Fakültesi binasına girdiği ve onu yönlendiren kişi ile birlikte geldiği için Fen Edebiyat Fakültesi binası B katında karşılandı , görüşme yapılacak kişinin görüşme odasına önden girmesi sağlandı ve kendisine gösterilen yere oturana kadar beklendi, görüşmeci oturduktan sonra görüşmeci oturdu. Görüşme boyunca görüşme için gelen kişiye “Siz” diye hitap edildi. Görüşme bittiğinde karşı taraf ayağa kalkmadan görüşmeci ayağa kalkmadı. Görüşme yapılan kişi odadan çıkarken görüşmeci kapıyı açtı ve görüşmecinin önden çıkmasını sağladı.

Görüşme sırasında sorulan sorulara görüşmeye gelen kişi tarafından verilen cevaplar dikkatle dinlendi, görüşmeye gelen kişi ile göz kontağı kuruldu (eye contact). Baş sallama ya da “hı hı” deme yolu ile görüşme yapılan kişinin söylediklerinin dinlendiği gösterildi.

Görüşme sırasında görüşmeye katılan kişinin anlattıklarına dikkat edilmesi dolayısıyla verilen bilgiler arasında geçiş noktaları kuruldu ve benzerlikler bulundu. Bu geçiş noktaları kullanılarak ilgili konularda sorulara sorularak bilgi alındı (attending / listening). Görüşme sırasında ana bölümler arasında geçişler yapılırken ya da uzun cevapların alındığı zamanlarda anlatılanları toparlamak ve birbirleri ile ilişkilendirmek amacı ile özetler yapıldı (summarizing). Görüşme esnasında görüşme yapılan kişiye açık ve kapalı uçlu sorular soruldu. Görüşme yapılan kişinin sorulan soruları tam olarak anlamaması ve bilgi istemesi üzerine açıklamalar yapıldı, açık ve kapalı uçlu sorularla ve cümlelerle anlaşılmayan yerler açıklandı (clarifying). Görüşme sırasında görüşme yapılan kişiye verdiği cevapları açıklaması istenerek, onun için ne anlam ifade ettiği sorularak cevapların somutlaştırılması sağlandı (clarifying).

Görüşme yapılan kişi işe kabul edildiğini ve bugün işe başladığını söylediğinde “İşe kabul edilmişsiniz, bu da sizi mutlu etmiş” denerek empati kuruldu (empathy).

Görüşme başında verilen sözel kontrattaki ad ve eğitim bilgileri haricinde görüşmeci hakkında herhangi bir bilgi verilmedi (self disclosure).

Görüşme yapılan kişi sorulan soruları düşünürken herhangi bir şekilde düşünme süreci bölünmedi, soru tekrar edilmedi, başka bir konu ile ilgili herhangi bir soru sorulmadı ve görüşmecinin sessizce düşünmesi beklendi (silence).

Görüşme sırasında kalan sürenin kontrol edilmesi amacı ile saat kontrolü yapıldı ve bu kontrolden önce görüşme yapılan kişiye durum ve nedeni açıklandı. Görüşmecinin fiziksel ve bedensel gelişim hakkındaki soruyu eksik sorması sebebiyle görüşmeye katılan kişinin soru hakkında ayrıntılı bilgi istemesi üzerine “kusura bakmayın, ben soruyu yeterli şekilde soramamışım” şeklinde bir açıklama yapıldı. Benzer şekilde görüşmeye katılan kişinin “siz de bu konuyu biliyorsunuz” şeklinde yaptığı varsayıma “ kusura bakmayın, ben bu konu hakkında herhangi bir şey bilmiyorum” denilerek duruma bir açıklama getirildi (clarifying).

Görüşmecinin dersin hocasından görüşme sonrasında edindiği diğer geri bildirimler ise şu şekildeydi………………………………………. (aldığınız geri bildirimler ne ise buraya yazın).

5.4. Görüşmecinin Kişisel Deneyimi

Bu ilk görüşme deneyimi benim klinik anlamda yaptığım ilk görüşmeydi. Ayrıca bu görüşmeyi bölümümüz için ilk görüşme gününde yapacak olmak beni biraz heyecanlandırmıştı ancak heyecanım çok yüksek değildi. Görüşme yapacağım kişi ile tanışıp görüşme odasına geçtiğimizde ve ben sözlü olarak kontratı vermeye başladığımda heyecanımın ve yanında kaygımın arttığını hissettim. Bu süreç kontratı verme sürecini de doğrudan etkiledi.

Görüşme sırasında görüşme yaptığım kişi ile iletişim kurabilmek için başta kısa bir alışma dönemi yaşadım. Sonrasında heyecanımı kontrol etmeye başladım. Sorduğum soruların anlaşılması ve görüşmeye gelen kişinin sorulara akıcı cevaplar vermesi ile kaygım giderek azaldı. Kaygımın yüksek olduğunu anladığım durumlarda konuşmamın etkilenmesini en aza indirgemek adına basit ifadeler kullanmayı tercih etmem gerekiyordu. Kendinden küçüklerle ilişki hakkındaki soruyu sorarken görüşme yaptığım kişinin “Kendimden küçük olarak çocuklar mı?” şeklindeki sorusuna “Evet çocuklar ve daha küçükler” şeklinde cevap vermiştim. Söylemek istediğim şey çocuklar ve bebeklerdi. Görüşme yaptığım kişinin bebeklerle olan ilişkisi hakkında bilgi almak istediğimden emin olmam gerektiği ve bu görüşme için “Evet, sadece çocuklar” şeklinde cevap vermem daha yerinde olurdu. Ayrıca görüşme sonunda kullandığım “mutlu olurum” gibi duygusal ifadeler içeren ve risk taşıyan cümleler kurmamalıydım.

Görüşme sırasında görüşme yapılan kişinin çok konuşkan olduğu durumlarda konuyu toparlayabilmem ve görüşmede gerekli tüm noktalara değinmem benim için olumluydu. Aynı zamanda ön görüşme taslağındaki soruları en az yanlış anlaşılma sağlayacak şekilde sormam pozitif bir beceriydi. Görüşme esnasında empati kurabilmem, hatalı olduğum noktalarda özür dilemem, görüşme yaptığım kişi burnunu silerken görüşmeyi durdurmam ve görüşmeyi sağlıklı bir şekilde ilerletebilmek için onun rahatlamasını beklemem terapist becerilerini yerinde kullanabildiğimin örnekleriydi. Cinsellik ve özel hayat bağlantısını da iyi yaptığım aldığım geri bildirimler arasındaydı. Ayrıca ön görüşme taslağında sormayı planladığım her soruyu sormam ve herhangi bir zaman problemi yaşamamam da görüşmemin iyi olarak değerlendirilebilecek yanlarıydı.

Aldığım geri bildirimlerin benim ilerde uygulayacağım ilk görüşmeleri çok etkileyeceği kanısındayım. İlk görüşme süresinde beni etkileyen negatif faktörleri belirlemem ve benim yaptığım hatalı davranışlar hakkında geribildirim almam bu davranışları değiştirmek için yapabileceklerim hakkında düşünme fırsatı edinmek bir klinisyen adayı olarak benim için çok değerli ve anlamlıydu. Bu görüşmeden edindiğim deneyimin benim diğer görüşmelerimde kendimi geliştirmeme fırsat tanıyacağını düşünüyorum.

6. Sözel Kontrat

(Buraya size verdiğim kontratı aynen yazın)

Kaynakça


Yılmaz, T. (2015). Gözlem ve Görüşme Teknikleri dersi, Çankaya Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.
    Ana sayfa


Running head: first interview

Indir 43.24 Kb.