bilgiz.org

Röntgen teşHİs odalarinda aranan özellikler
Tarih11.07.2017
Büyüklüğü8.85 Kb.

Indir 8.85 Kb.

RÖNTGEN TEŞHİS ODALARINDA ARANAN ÖZELLİKLER


1- Alt, üst ve bitişik alanları daimi mesken olarak kullanılmayan alanlar tercih edilmelidir..
2- Oda boyutu x-ışını cihazının özelliğine göre değişmekle birlikte 15 m2 den küçük olmamalıdır.
3- Duvar kalınlıkları en az 29 cm dolu tuğla veya 15 cm beton olmalıdır. Duvar malzeme yapısının farklı olması veya kalınlığının bu değerlerin altında kalması durumunda eşdeğer korunmayı sağlayacak kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmalıdır.
4- Birden fazla x-ışını cihazı aynı odaya kurulamaz. Kumanda ünitesi aynı olan cihazlar araya paravan ( kurşun veya duvar) konularak kurulabilir.
5- Odanın tercihan tek giriş kapısı olmalı ve bu kapı radyasyon sızıntısına izin vermeyecek şekilde 2.0 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalıdır.
6- Oda tetkik dışında başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır.
7- Oda kapısı tetkik sırasında mutlaka kapalı tutulmalıdır.
8- Cihazın x-ışını tüpü kapıya mümkün olan en uzak bölgeye yerleştirilmelidir. Kumanda ünitesi de tüpten mümkün olan en uzağa konulmalı ve önüne üzerinde hasta gözetlemesini sağlayacak uygun kalınlıkta kurşun eşdeğerli cam bulunan, kullanıcının saçılan radyasyona karşı korunmasını sağlayacak boyut ve tasarımda uygun kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmış paravan bulundurulmalıdır.
9-
Cihazın x-ışını tüpü direkt kapıya, kumanda ünitesine ve arkası sürekli kullanılan alanlara yönlenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Saçılan radyasyon için gerekli görülen yerler ( masa altı ve akciğer statif arkası gibi) uygun kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmalıdır
10- Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas tipi pencere veya merkezi havalandırma sistemi ile sağlanmalıdır.
11- Hasta soyunma kabinleri 2.0 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalıdır.
12- Hastaların ve refakatçilerin bekleme yeri oda dışında ayrı bir yerde olmalıdır.
13- Odanın bitişik alanı film banyo odasına açılıyor ise duvara açılacak kaset alış veriş penceresi her iki yönden 2.0 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalıdır.
14- Laboratuvar kapılarında ve gerekli görülen yerlerde radyasyon ikaz işaretleri bulundurulmalıdır.
15- Işıklı ikaz uyarı sistemi konulmalıdır.
16- Odanın radyasyon güvenliği yönünden gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığı nihai olarak yerinde yapılacak radyasyon kontrol ve denetimi sırasında tespit edilir.
Yukarıdaki bilgiler 3153 Radyoloji Kanunu ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.


    Ana sayfa


Röntgen teşHİs odalarinda aranan özellikler

Indir 8.85 Kb.