bilgiz.org

Pwm (Pulse Width Modulation- sinyal Genişlik Modülasyonu) Tekniği Nedir?
Sayfa1/2
Tarih03.07.2017
Büyüklüğü366.79 Kb.

Indir 366.79 Kb.
  1   2

PWM (Pulse Width Modulation- Sinyal Genişlik Modülasyonu) Tekniği Nedir?

PWM Nedir?

Açılımı Pulse Width Modulation yani Sinyal Genişlik Modülasyonu olan bu teknik, sinyal işleme veya sinyal aktarma gibi daha çok elektronik devrelerin yanı sıra Arduino veya elektrik makineleri gibi özel uygulama alanlarında da yer alan bir tekniktir.

En basit haliyle bir sinyal modülasyon tekniği olarak tanımlanabilir. Sinyal bilgisinin aktarım için uygun hale çevirilmesi amacının yanı sıra güç kontrolü sağlamak ve elektrik makineleri, güneş pili şarj üniteleri gibi özel devrelere destek olmak amacı da taşır. Arduino ile Analog sinyaller gönderemeyiz ama Analog sinyalleri taklit eden Dijital sinyaller gönderebiliriz. Bu yönteme PWM (Pulse-Width Modulation) yöntemi denir

Bu kontrolde tamamen anahtarlama ile sağlanır. Anahtarlama ne kadar hızlı yapılırsa, PWM ile aktarılan sinyalin gücü o kadar da artar. Örneğin bir lambaya gönderilen sinyalde PWM tekniğine ihtiyaç duyuluyorsa, bu teknik 120 Hz frekans değerinde uygulandığında maksimum verim elde edilebilir.

"Duty Cycle" yani görev döngüsü olarak tanımlanan bir kavram bulunuyor ve PWM tekniğinde de sıkça karşımıza çıkıyor. Görev döngüsü kavramı aslında yapılan işlemin periyodunu belirtiyor. Bu döngü düşük seviyelerde ise aktarılan güç düşük olurken, döngünün yüksek seviyelerinde yüksek güç aktarılıyor.

PWM Tekniğinin Avantajları

Peki PWM tekniği ile sinyallere işlemler uygulamanın avantajı ne? Öncelikle anahtarlama kaybı düşük seviyede. Anahtar kapalı olduğunda pratik olarak hiç akım akmıyor iken, anahtar açık olduğunda anahtar üzerindeki gerilim düşümü yok denecek kadar az.

Bu sayede güç kaybının az olmasının yanı sıra, PWM tekniği dijital kontrol üniteleri ile büyük bir uyum içerisinde. Sistem, açık-kapalı anahtarlama değişimlerine bu sayede çok daha rahat uyum sağlayabiliyor.

Ayrıca iletişim ve haberleşme teknolojilerinde kullanılan sinyallerin görev döngüleri ile ilgili düzenlemelerde de PWM tekniği sık sık kullanılıyor. Böylece kanal üzerinde çeşitli ayarlamalar ile istenilen sinyaller elde edilebiliyor.Arduino ve PWM

Arduino bünyesinde de PWM tekniği kullanılabiliyor. Arduino bünyesinde kullanılan PWM tekniği ile dijital sonuçlardan analog sonuçlar elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra özellikle kontrol için ihtiyaç olan kare dalga üretimi de gerçekleşiyor. Kare dalga, bilindiği gibi "on" ve "off" konumlarını sağlıyor.

Böylece kare dalga gönderildiğinde "on" konumunda 5V uygulanırken, "off" konumunda 0V uygulanmış oluyor. İşte bu "on" kısmının aktif olduğu genişliğe "Pulse Width" yani "Sinyal Genişliği" adı veriliyor. Bu doğrultuda istenilen sinyal genişliği elde etmek için de modülasyon tekniği uygulamanız gerekiyor ki bu da PWM'in temel mantığıdır.

PWM sinyaller kare dalga sinyallerdir. Arduinonun çalışma gerilimi olan 5 Voltu belirli aralıklarla gönderip – keserek 5 Volttan daha küçük gerilimlerin elde edilmesi sağlanır. Bu yöntemle dijital sinyaller kullanılarak analog sinyaller taklit edilmiş olur.

Arduino ile yanıp sönen bir LED devresi kurmak veya Arduino ile DC motor kontrolü gerçekleştirmek için PWM tekniğini kullanmamız gerekiyor. Bu teknik de Arduino'ya gömülen yazılımda yatıyor. "analogWrite(...)" fonksiyonu ile görev döngüsünün miktarı belirleniyor ve kare dalga elde ediliyor.PWM Tekniğinin Prensipleri

PWM tekniğinin temeli kare dalga üretmekte yatıyor. Bu kare dalga da genellikle referans olarak aldığı dalganın ortalaması kadar büyüklüğe sahip oluyor. Bunun yanı sıra sistemdeki dalganın büyüklüğü ise görev döngüsünün büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

PWM dalgasını elde etmenin birden fazla yöntemi bulunuyor. Bunları listelersek:

♦ Delta: Delta modülasyonlu PWM sinyali, integral alıcı ve limitleyici devre yapıları ile elde edilir. İntegral sonucunun limitlere değmesi "off", diğer durumlarda "on" durumu oluştuğu için kare dalga oluşur.

♦ Sigma - Delta: Bu modülasyonda ise çıkış sinyali, referans alınan sinyalden çıkartılır. Böylece hata sinyali elde edilmiş olur. Hata sinyalinin integralinin sonucuna göre eğer limite değiyorsa "off", değmiyorsa "on" durumu oluşturularak kare dalga elde edilir.

♦ Boşluk - Vektör: 3 fazlı AC uygulamalar için algoritma kullanılarak kare dalga elde edilir.

♦ Direkt Tork Kontrol (DTC): AC motorlarda kullanılmak üzere geliştirilen bir PWM tekniğidir. Delta modülasyon tekniğinden üretilmiştir. Motora gönderilen sinyal belirli bir filtreden geçirilir ve motorun torku ile manyetik akı kontrol altında tutulur.

♦ Zaman Bölücü: Özellikle mikroişlemcilerin PWM çıkışları tarafından kullanılırlar. Değişken görev döngüsüne sahip devrelerde de kullanılabilirler.

PWM Uygulama Alanları

► Haberleşme Sistemleri: Telekomünikasyon sistemlerinde sinyallerin önemi çok büyük ve bu sinyallerin kontrol edilmesi ve modülasyon tekniğine uygun olması gibi kabiliyetler de çok önemli. "0" ve "1"lerden oluşan lojik haberleşme devrelerinde kare dalga ve PWM en sık kullanılan 2 unsur olarak görülüyor.

► Güç Aktarımı ve Elektrik Makineleri: Güç kontrolü ve aktarılan güç miktarının ayarlanması da elektrik-elektronik dünyasında önemli unsurların başında geliyor. Yüksek frekanslı devrelerde PWM sinyal kontrolü sayesinde bu durum gerçekleşebiliyor.

Çeşitli devre yapılarına göre MOSFET veya IGBT kullanılabilirken giriş gücünü ayarlamak için de Varyak kullanılabiliyor. Ancak bazı devrelerde ise bu elemanlar istenilen fonksiyonu yerine getiremediğinde PWM kontrolüne başvuruluyor. Özellikle motor devir kontrolü için PWM tekniği sık sık karşımıza çıkıyor.

► Voltaj Regülatör Devreleri: Voltaj regülatör devrelerinde de PWM tekniğine başvurulabilir. Uygun görev döngüsüne anahtarlama yaparak voltajı kesme ve düzenleme işlemleri ile regüle edebilen PWM tekniği sonucunda bir takım elektronik gürültü oluşuyor. Ancak LC filtre ile bu durumu aşmak mümkün.

► Ses Efektleri ve Yükselticiler: Osilatörler ile birlikte bazı ses efektlerini elde etmek için PWM tekniği kullanılabiliyor. Aynı zamanda yükseltici devrelerinde ve amfilerde kontrol amacıyla da PWM tekniğine başvuru yapılabiliyor.

► Diğer Elektriksel Alanlar: Güneş enerji sistemlerinde ve rüzgar enerjisi sistemlerinde kullanılan mikro inverterlerin dizaynları PWM tekniğine uygun olarak gerçekleştirilir. Aynı zamanda PWM sinyali FET tipi transistörlere iletilir. Ayrıca PWM tekniği robotik devrelerde ve servo motor devrelerinde yine kontrol amacıyla kullanılabilir.

Arduino ile DC Motor Sürme

Arduino projeleri denildiğinde akla ilk gelen DC motorla kontrol edilen otonom araçlardır. Bu bölümde DC motorun Arduino ile nasıl kontrol edileceğini öğreneceğiz. DC motorun ileri veya geri dönmesinin yanında, dönme hızını da Arduino üzerinden kontrol edeceğiz. Arduino pinlerinden verilebilen akım motorları çalıştırmak için yeterli olmamaktadır. Bu yüzden DC motorlar, motor sürücülerle kullanılmalıdır. Motor sürücüsü kullanmadan doğrudan motoru Arduino'ya bağlamak, Arduino'nun pinlerine zarar verebilir.

DC motorları kullanmak için motor sürücüsünü hazır devre kartı olarak alabileceğiniz gibi kendiniz de devreyi kurabilirsiniz. Fakat devre üzerinde çok fazla bağlantı olduğu için, devreye yeni fonksiyonlar da eklendiğinde devre karışıklığı artmaktadır. Sistemin nasıl çalıştığını kavrayabilmek için bir kereye mahsus olsa da devrenin hazır kart kullanılmadan kurulması yararlı olabilir. Bunun için aşağıdaki örnek verilmiştir:

DC Motor – H bridge L293D ile Kontrolü

/*

Adafruit Arduino - Lesson 15. Bi-directional Motor*/

int enablePin = 11;

int in1Pin = 10;

int in2Pin = 9;

int switchPin = 7;

int potPin = 0;

void setup()

{

pinMode(in1Pin, OUTPUT);pinMode(in2Pin, OUTPUT);

pinMode(enablePin, OUTPUT);

pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);

}

void loop(){

int speed = analogRead(potPin) / 4;

boolean reverse = digitalRead(switchPin);

setMotor(speed, reverse);

}

 

Eğer motor sürücü devresi ile system kurmak istersek, DC motorlar için Arduino pinlerinden çıkan akımı kuvvetlendirmek ve motorların hızını kontrol etmek için L298 entegresini kullanacağız. Benzer entegreler de aynı görevi yapmaktadır. L298 entegresinin en önemli özellikleri, 2 ampere kadar dayanabilmesi ve iki adet H köprüsünün bulunmasıdır.Not: H Köprüsü DC motorların ileri ve geri yönde hareket etmesini sağlayan devredir. Devrede 2 adet NPN ve 2 adet PNP transistör bulunur.

 

L298 entegresiyle motor sürücü kartının yapımıL298 entegresinde 15 adet pin bulunmaktadır. Bu pinlerden bazıları motorlara, bazıları Arduino'ya bazıları ise besleme kaynağına bağlanacaktır. L298 entegresinin pinleri aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Entegre üzerinde bulunan pinlere ve bu pinlerin görevlerine kısaca göz atalım: • INPUT 1, 2, 3 ve 4 (5, 7, 10 ve 12. pinler): INPUT pinleri motorların dönme yönünün kontrolü için Arduino'ya bağlanır. INPUT 1 ve 2 pinleri 1. motorun, INPUT 3 ve 4 pinleri ise 2. motorun kontrolünde kullanılır. Örneğin 1. Motorun kontrolü için, INPUT 1 pini 5 volt, INPUT 2 pini 0 volt yapılır ise motor ileri yönde dönmeye başlar. Eğer INPUT 1 pini 0 volt ve INPUT 2 pini 5 volt yapılır ise motor geri yönde dönmeye başlar. İki pinin aynı anda 5 volt olması motoru kilitleyerek fren yapmasını sağlar. İki pininde 0 volt düzeyinde olması ise motorun boşta olmasına neden olup kısa süre sonra motorun durmasını sağlar.

 • OUTPUT 1, 2, 3 ve 4 (2, 3, 13 ve 14. pinler): Bu pinler motorlara bağlanan pinlerdir. OUTPUT 1 ve 2. pinler 1. Motora, OUTPUT 3 ve 4. pinler ise 2. motora bağlanır.

 • ENABLE A ve ENABLE B (6. ve 11. pinler): Bu iki pin motorların dönüş hızını ayarlamak için kullanılır. Bu yüzden bu pinleri Arduino'nun PWM ayaklarına bağlamamız gerekir. PWM sinyalinin görev zamanına göre motorun hızı arttırılabilir veya azaltılabilir. ENABLE A pini 1. motorun, ENABLE B pini ise 2. motorun hızını kontrol etmek için kullanılır. Eğer hız kontrolü yapılmayacak sa bu pinler 5 volt hattına bağlanabilir.

Hatırlatma: PWM sinyali daha önce öğrendiğimiz gibi bir kare sinyaldir. Bu sinyalin 5 volt ve 0 volt düzeylerinin oranına görev zamanı denir. Görev zamanı çıkış sinyalinin genliğini belirlediği için motorların dönme hızını ayarlamada kullanılır. Motorlar için PWM sinyalini üretmek için Arduino'nun analogWrite fonksiyonunu kullanacağız.

 • VSS (LOGIC SUPPLY voltAGE – 9. pin): Adından da anlaşıldığı gibi bu pinin 5 volta bağlanması gerekmektedir. Devrenin kararsızlığını azaltmak için bu pinle toprak arasına 100nF'lık kondansatör bağlanabilir.

 • GND (8. pin): Besleme hattının devreyi tamamlayabilmesi için bu pin toprak hattına bağlanması gerekir. Ayrıca entegrenin üzerindeki demir de GND pinine bağlıdır. Bu metalin devre kurulumunda yanlış pinlere değip kısa devre yapmamasına özen göstermek gerekir.

 • VS (4. pin): Entegrenin motorlara vereceği enerjiyi aldığı ana besleme hattıdır. Bu hatta bağlanacak enerji kaynağı motorlara verileceği için, motorlarımızın özelliğine göre besleme gerilimi kullanmalıyız. Genellikle bu hatta 7 ila 12 volt arasında besleme kaynakları bağlanmaktadır.

Entegre üzerinde bulunan pinlerin görevlerini öğrendiğimize göre motor sürücü devresini kurabiliriz. Devreyi test etmek için öncelikle breadboard üzerinde devre elemanını yerleştirip kablo bağlantılarını yapalım. Devre için kullanılacak Arduino kodu, konunun ilerleyen kısmında paylaşılacaktır. Devrenizin hatasız olarak çalıştığından emin olduktan sonra devrenizi delikli pertinaks üzerine kurabilirsiniz.

Yukarıda anlatılan tüm işlemler ilk defa motor sürücüsüyle tanışanlar için anlatılmıştır. Her projede tekrardan motor sürücüsünü kurmak hem zahmetli olmakta, hem de devrenin fonksiyonları arttığında karmaşıklığı arttırmaktadır. Bu yüzden piyasada bulunan hazır motor sürücüleri kullanmak daha mantıklıdır. Fakat hazır motor sürücüler kullanılsa bile sistemin nasıl çalıştığının bilinmesinde fayda vardır.

Piyasada Arduino üzerine direkt olarak takılabilen shield sürücüler bulunduğu gibi, harici olarak pinle Arduino'ya bağlanabilen motor sürücüler de bulunur. İki motor sürücü türü de aynı işlemi yapmaktadır. Shield tarzı motor sürücülerin kullanımı daha kolaydır, fakat fiyatları diğer motor sürücülere göre daha fazladır.

L298 entegresi 4 giriş 4 çıkışa sahip H bridge (H köprü) motor sürücü entegresidir.L298 ile iki motoru birbirinden bağımsız olarak iki yöne sürmek mümkündür.Girişleri IN1-IN2-IN3-IN4 , çıkışları OUT1-OUT2-OUT3-OUT4 ile belirtilmiştir.IN1-IN2 pini OUT1-OUT2 çıkışlarını , IN3-IN4 pinleri OUT3-OUT4 çıkışlarını kontrol etmektedir.İki yöne dönebilen bir motor için iki kanala ihtiyaç duyulduğundan L298N ‘in 4 çıkışı ile 2 motor kontrol edilebilir.IN1den 5 volt uygulandığında OUT1 kanalında Vs pininden uygulanan gerilim görülür.Vs pininden uygulanan gerilimi ise enable pini kontrol eder.

EnableA OUT1 ve OUT2 çıkışlarını , EnableB OUT3 ve OUT4 çıkışlarını kontrol etmektedir.Enable pinine 0-5 volt arası gerilim uygulanır.Enable pininden uygulanacak gerilim o enable’a bağlı çıkış kanalının beslemesini belirler.

int input1 = 3; // Arduino'nun 3. digital pinine bağlanmıştır.


int input2 = 4; // Arduino'nun 4. digital pinine bağlanmıştır.
int input3 = 5; // Arduino'nun 5. digital pinine bağlanmıştır.
int input4 = 6; // Arduino'nun 6. digital pinine bağlanmıştır.

void setup() 


{      
//Motorları sürmek için input pinleri çıkış olarak ayarlandı.  
pinMode(input1,OUTPUT);
pinMode(input2,OUTPUT);
pinMode(input3,OUTPUT);
pinMode(input4,OUTPUT);
}
void loop() 
{
  //MOtorlar İleri
  digitalWrite(input1,HIGH);
  digitalWrite(input2,LOW);  
  digitalWrite(input3,HIGH);
  digitalWrite(input4,LOW);  
  delay(1000);//1 saniye bekle
  
  //Motorlar Geri
  digitalWrite(input1,LOW);
  digitalWrite(input2,HIGH);  
  digitalWrite(input3,LOW);
  digitalWrite(input4,HIGH);  

  delay(1000);//1 saniye bekle


}

Servo Motor

Servo motor 0 ila 180 derece arasında 1 derece hassasiyetle dönebilen motor çeşididir. Tam tur atamaz. Genellikle robot kol gibi tam tur dönmesine gerek olmayan, hassas açılı yerlerde kullanılır. Servo motor içerisinde bir adet DC motor bulunur. DC motorun ucuna bağlı dişli sisteminin yardımıyla servo mili daha fazla yük kaldırabilmektedir. Bu işlem sırasında servonun dönüş hızı da yavaşlamış olur. Kullanılan dişli sistemine göre servo motorların kaldırabileceği yük değişir.

Servoların kaldırabileceği yük tork gücü üzerinden ifade edilir. Servo motorların torku, motor miline bağlı 1 cm uzunluğundaki çubuğun kaldırabileceği maksimum yük olarak tarif edilir. Piyasada bulunan servolar genellikle 1,4 kgf.cm torka sahiptir. Bu da demek oluyor ki, motor milinize bağlı 1 cm uzunluğunda bir çubuk varsa ve bu çubuğun ucuna bağlı yük 1,4 kilogramdan fazlaysa motorunuzun gücü mili döndürmeye yetmez. Eğer çubuğun uzunluğu 10 cm ise en fazla 140 gram kaldırabilirsiniz.

Kaliteli dişli sistemine sahip daha güçlü servo motorlar da vardır. Projede kullanılacak servo motorun seçimi, taşıyacağı maksimum yüke göre yapılmalıdır.

Servo motorun üç adet bağlantı kablosu bulunmaktadır. Bu kablolar genellikle kırmızı, turuncu (bazen sarı) ve siyah (bazen kahverengi) olmaktadır. Bu renkler kabloların görevini göstermektedir. Kırmızı renk besleme (genellikle 5 volt) bağlantısını, siyah veya kahverengi renk de toprak bağlantısını göstermektedir. Geriye kalan turuncu kablo ise motorun açısını belirleyecek olan veri bağlantısıdır. Motorun dönüş açısının belirlenmesi için veri hattı üzerinden PWM adı verilen özel kare dalga sinyalleri yollanmaktadır. PWM sinyali belirli bir süre 5 volt, belirli bir süre 0 volt düzeyinde verilen gerilimdir. 5 volt düzeyinde geçen süreye "görev zamanı", toplam süreye de "PWM periyodu" denir. Servo motorun kontrolü için ayarlanmış özel görev zamanları ve PWM periyotları vardır. Bu ayarlar dışındaki PWM sinyalleri servo motoru düzgün çalıştıramaz.Arduino’da servo motor kontrolü için özelleştirilmiş PWM pinleri bulunmaktadır. PWM pin sayısı Arduino’nun türüne göre değişmektedir. Bu pinlerin yanında dalga (~) işareti bulunmaktadır.

Servo motor kontrolü için öncelikle Servo.h kütüphanesini projemize eklemeliyiz. Servo kütüphanesi eklendikten sonra Servo nesnesi kullanılarak yeni servo motorlar tanımlanır. Tanımlanan servo motorın bağlı olduğu pinler seçilir ve servo kullanıma hazır hale getirilir. Motor milinin konumunu değiştirmek için Servo nesnesinin attach metodu kullanılır. Bu metodun içerisine motor milinin gitmesi istenilen 0-180 derece arasında açı yazılır. Servonun yeni konumunu alması biraz zaman alabilir. Bu yüzden bekleme (Delay) komutu kullanılmalıdır.

#include /* Servo kutuphanesi projeye dahil edildi */

Servo servoNesnesi; /* servo motor nesnesi yaratildi */
void setup()

{

servoNesnesi.attach(9); /* Servo motor 9 numarali pine baglandi */

}
void loop()

{

servoNesnesi.write(100); /* Motorun mili 100. dereceye donuyor */

delay(1000);

servoNesnesi.write(20); /* Motor mili 20. dereceye donuyor */

delay(1000);

}

Servo gibi mekanik içyapıya sahip elektronik elemanların kullanımına dikkat edilmelidir. Bu elemanlar zorlanmalara bağlı olarak fazla akım çekebilir. Besleme kaynağının fazla akımlar için yeterli olmasına dikkat edilmelidir.

Servo motorun teknik bilgilerinde önerilen besleme geriliminden fazlası, motorun iç yapısına ve dişli sistemine zarar verebilir. Bu yüzden servo motora önerilen besleme geriliminden (genellikle 5 volt) fazlası verilmemelidir. Servo motor ve benzeri mekanik elemanların fazla akım çekmesinden dolayı, bu elemanların besleme ve toprak bağlantıları arasına kapasitör konmalıdır. Böylece devremiz, bu elemanların yaratacağı gerilim dalgalanmalarından korunmuş olur.

 

Uygulama: Potansiyometreyle servo motor kontrolüPotansiyometrenin ve servo motorun nasıl kullanıldığını öğrenmiştik. Bu uygulamada, servo motoru potansiyometreyle kontrol edeceğiz. Potansiyometrenin dönmesiyle değişien gerilimi servonun dönebilmesi için 0 ila 180 derece arasında çevireceğiz. Böylece potansiyometrenin döndürülme oranında servo motor da dönecektir.

Eğer projede motor gibi fazla akım çekebilecek elemanların kullanılması gerekiyorsa bu elemanları Arduino üzerinden beslemek doğru değildir. Bu yüzden fazla akım çekebilecek elemanlar genellikle Arduino üzerinden değil, harici bir kaynak üzerinden beslenir. Uygulamada servo motor Arduino üzerinden değil, harici bir pil (yaklaşık 5 volt) üzerinden beslenecektir. Arduino ve harici besleme kaynağının toprak hatları birbirine bağlanmalıdır. Aksi halde motor düzgün çalışmayacaktır.

#include /* Servo kutuphanesi projeye dahil edildi */
Servo servoMotor; /* servo motor nesnesi yaratildi */
int Potansiyometre = A0; /* Potansiyometre pini belirlendi*/

int PotDeger; /* Potansiyometre degeri icin degisken olusturuldu */
void setup()

{

servoMotor.attach(9); /* Servo motor 9 numarali pine baglandi */

}
void loop()

{

PotDeger = analogRead(Potansiyometre); /* Potansiyometrenin cikis gerilimi olculuyor */

PotDeger = map(PotDeger, 0, 1023, 0, 179);

/*

Potansiyometreden olculen 0 ve 1023 arasindaki deger map fonksiyonu ile

Servo motorun calisma araligina yani 0 ve 180 dereceye cevriliyor.

Bu fonksiyon 0 ve 1023 arasindaki degerleri, lineer olarak 0 ve 180 arasina cevirir

*/

servoMotor.write(PotDeger); /* Hesaplanan deger servo motora yollaniyor*/

delay(15); /* Motorun konumunu almasi icin bir sure bekleniyor */

}

 

Seri Port Üzerinden HaberleşmeProjelerimizde Arduino'ya komut yollamak veya sensörlerdeki değerleri görüntülemek için seri haberleşmeyi kullanırız. Seri haberleşmeyle bu protokolü destekleyen cihazlarla haberleşebiliriz. Eğitimlerimizde Bluetooth ve USB üzerinden bilgisayara veri aktarmak için seri haberleşme protokolünü kullanacağız.

Arduino'nun 0 ve 1 numaralı yani Rx ve Tx pinleri seri haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu pinler aynı zamanda Arduino'nun bilgisayarla haberleşmesini sağlayan USB hattına da bağlıdır. 0 ve 1 numaralı pinler başka bir yere bağlı olduğunda, Arduino bilgisayarla haberleşmesini sağlayamamaktadır. Bu yüzden Arduino'ya kod atarken bu pinlerin bir yere bağlı olmamasına dikkat edilmelidir.

 

USB üzerinden bilgisayara veri aktaralımArduino'nun USB kablosu üzerinden bilgisayara veri aktaracağız. Bunun için öncelikle haberleşme hızını (BaudRate) ayarlamalıyız. Bu ayarın sadece bir kere yapılması yeterli olduğu için, haberleşme hızı setup fonksiyonu içerisinde ayarlanmalıdır. Artık bilgisayara veri aktarmaya hazırız.

Aşağıdaki kodla her saniye bilgisayara "Merhaba Dunya" yazdıralım. Haberleşme için daha önceden bizim için tanımlanmış olan "Serial" nesnesini kullanacağız.void setup() {

Serial.begin(9600); /* haberleşme hızını ayarlayıp haberleşmeyi başlattık */

}

void loop() {

Serial.println("Merhaba Dunya"); /* aktarmak istedigimiz veriyi yazdık */

/*

mesajımızı yeni satırda yazmak için Serial.println,

aynı satırda yazdırmak için Serial.print kullanmalıyız

*/

delay(1000); // Bir saniye bekle

}

Gönderdiğimiz mesajları görmek için Arduino programının sağ üstünde büyüteç şeklindeki butona (Serial Monitor) basalım. Eğer mesajlarımız doğru bir şekilde görüntülenemiyor ise, Baud Rate hızımız yanlış olabilir. Serial Monitor ekranının sağ altından baud hızımızı 9600 olarak ayarlayalım.

Tıklama Sayacı

Bu uygulamamızda daha önce nasıl kullanacağımızı öğrendiğimiz butonu kullanacağız. Butona her basıldığında ilk başta tanımlayacağımız değişkenin değerini bir arttıracağız. Böylece butona kaç kere basıldığını sayacağız. Aynı zamanda butona basıldığında, butona kaç kere basıldığını bilgisayara da göndereceğiz.

Bu uygulamayı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:


 • 1 x Arduino

 • 1 x Buton

 • 1 x 10K ohm direnç

 • 1 x breadboardconst int buton = 6; /* Butonun bağlı olduğu pin */

int sayac = 0; /* butona basılma sayısını tutacak değişken */

int butonDurumu = 0; /* Butonun durumu */
void setup() {

pinMode(buton, INPUT);

Serial.begin(9600);

}
void loop() {

butonDurumu = digitalRead(buton);

if (butonDurumu == HIGH) {

delay(10); /* dalgalanmalar için biraz bekleyelim */

sayac ++; /* sayaç = sayaç + 1 yani sayaç değeri bir arttırıldı */

Serial.print("Butona ");

Serial.print(sayac); /* sayaç değerimizi ekrana yazdırıyoruz */

Serial.println(". defa basildi.");

while(butonDurumu == HIGH){ /* Butona basili olduğu surece bekle */

butonDurumu = digitalRead(buton); /* Butonun durumunu kontrol et */

}

delay(10); /* dalgalanmalar için biraz bekleyelim */

}

}

Şu ana kadar yaptığımız uygulamalarda Arduino'dan bilgisayara veri yolladık. Şimdi de bilgisayardan Arduino'ya veri yollayalım. Bilgisayardan veri yollamak için Serial Monitor penceresindeki metin kutusunu kullanacağız.

Aşağıda yazdığımız kodlar, bilgisayardan Arduino'ya yolladığımız mesajları okuyacak ve okuduğu mesajları aynı şekilde bilgisayara geri yollayacaktır.

char gelenVeri = 0; /* gelen verinin kaydedileceği değişken */

void setup() {

Serial.begin(9600); /* haberleşmeyi başlatalım */

}

void loop() {

if (Serial.available() > 0) { /* bilgisayardan veri gelmesini bekliyoruz */

gelenVeri = Serial.read(); /* bilgisayardan gelen karakteri oku */

Serial.print("gelen veri: ");

Serial.println(gelenVeri); /* bilgisayardan gelen veriyi bilgisayara geri yolluyoruz */

}

}

 

SoftwareSerial Kütüphanesiyle HaberleşmeBilgisayarla seri haberleşme yaptığımız gibi, diğer elektronik elemanlarla da seri haberleşme yapabiliriz. Bunun için haberleşilecek elemanların Tx ve Rx uçlarını çapraz bir şekilde Arduino'nun Tx ve Rx pinlerine takmalıyız. Arduino UNO'da sadece bir çift Tx ve Rx (1. ve 0. pinler) bulunur. Bu pinler aynı zamanda USB üzerinden bilgisayarla haberleşmemizi sağlayan pinlerdir. Yani bilgisayarla haberleşme halinde bulunan Arduino'nun 0 ve 1. pinler kullanılamaz.

Arduino MEGA gibi gelişmiş kartlarda birden fazla Tx Rx çifti bulunduğu için bu cihazlar, hem harici olarak başka modüllerle seri haberleşebilirken hem de bilgisayara veri yollayabilir. "SoftwareSerial" kütüphanesi Arduino Uno gibi sadece bir çift Tx Rx pini bulunan kartlar için geliştirilmiştir. Bu kütüphane yardımıyla Arduino'nun diğer pinleri de Tx ve Rx olarak kullanılabilmektedir.Dikkat! "SoftwareSerial" kütüphanesiyle tanımlanacak Rx pinlerinin OnChange kesmesini (interrupt) sağlamaları gerekmektedir.

"SoftwareSerial" kütüphanesi kullanabilmek için öncelikle bu kütüphaneyi projemize eklemeliyiz. Bu kütüphane Arduino IDE'si kurulduğunda otomatik olarak oluşturulmaktadır. Eğer Arduino'nun yüklü olduğu dizindeki "libraries" dosyasında "SoftwareSerial" kütüphanesi bulunmuyor ise, kütüphaneyi internetten indirip bu dizine atabilirsiniz.Hatırlatma: "Libraries" dosyasına yeni kütüphane yüklediğinizde, açık olan Arduino programlarını kapatıp tekrar açmayı unutmayınız.

"#include " komutuyla kütüphaneyi kodumuza ekledikten sonra seçeceğimiz iki pini Rx ve Tx olarak tanımlayabiliriz. Bunun için;SoftwareSerial seriHaberlesmeNesnesi(10, 11);

Komutu kullanılır. Burada "seriHaberlesmeNesnesi" yerine farklı bir değişken ismi verilebilir. Bu değişken seri haberleşme fonksiyonlarını çağırabilmek için kullanacağımız nesnedir. Nesne kurulumuna yazılan 10 ve 11 numaraları pin sayılarını göstermektedir. Örneğin burada 10. pin Rx olarak, 11. pin ise Tx olarak tanımlanmıştır.Hatırlatma: Rx pininin kullandığınız Arduino türünde onChange Interrupt'ını desteklediğinden emin olunuz. Aksi taktirde bu porttan veri alınamaz.

Rx ve Tx pinleri tanımlandığına göre bu portlar üzerinde işlem yapabiliriz. Öncelikle donanımsal serialda yapıldığı gibi "seriHaberlesmeNesnesi.begin(9600)" komutuyla haberleşme başlatılmalıdır. Bu komutun bir kere kullanılması yeterli olduğu için setup fonksiyonu içerisine yazılması yeterlidir. Normal Serial nesnesinin sahip olduğu diğer fonksiyonlar da bu kütüphaneyle oluşturulacak nesnelerde mevcuttur.

Aşağıdaki kodla 10 ve 11. pinlere seri haberleşmeyi destekleyen cihaz bağlayarak haberleşebilirsiniz.

#include
SoftwareSerial yeniSeriPort(10, 11);

/*

Arduino -> Diğer Cihaz

10(Rx) -> Tx

11(Tx) -> Rx

*/
void setup()

{

Serial.begin(9600); /* bilgisayarla haberleşmeyi başlatıyoruz */
yeniSeriPort.begin(9600); /* Yeni oluşturduğumuz haberleşme portunu açıyoruz */

yeniSeriPort.println("Merhaba Dunya"); /* Yeni porta mesaj yolluyoruz */

}
void loop()

{

while(yeniSeriPort.available()){ /* Yeni porta gelen bir mesaj var mı */

Serial.write(yeniSeriPort.read()); /* Yeni porta gelen mesaj var ise mesaj bilgisayara yollanıyor */

delay(1);

}

yeniSeriPort.println("selam"); /* Yeni porta "selam" mesajı yollanıyor */

delay(100);

}

İlerleyen konularımızda seri haberleşme portu olarak tanımladığımız 10 ve 11. pinlere, Bluetooth gibi seri haberleşme yapabilen cihazlar bağlayacağız.

 

Birden fazla Software Serial nesnesi"SoftwareSerial" kütüphanesi kullanılarak birden fazla seri port aynı anda açılabilir. Bunun için her bir port için yeni bir nesne oluşturmalıyız. Bu nesnelere de Rx ve Tx için farklı pinler atamalıyız. Arduino donanımsal haberleşme portları için hafızasında buffer denilen özel alanlar bulunur. Porttan gelen mesajlar otomatik olarak bu alanlara kaydedilir. Software Serial kütüphanesi yazılımsal haberleşme oluşturduğu için donanımsal haberleşme kadar başarılı olmamaktadır.

Aynı anda iki Software Serial portu dinlenemediği için, portlar arasında geçiş yapmak için listen() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon tanımlandığında, tanımlanan nesnenin portu dinlenmeye başlanır. Porta gelen mesajlar otomatik olarak kaydedilir. Dinlenme işlemi bittiğinde listen() fonksiyonu diğer nesneler için kullanılabilir. Böylece tüm Software Serial portları sırayla dinlenir.

Aşağıdaki kodda bilgisayar bağlantısı için donanımsal seri haberleşme portu açılmıştır. Arduino'ya seri haberleşme destekleyen iki farklı cihaz bağlanabilmesi için iki adet yazılımsal seri haberleşme portu açılmıştır. Bu portlara gelen mesajlar sırasıyla dinlenmiş ve gelen mesajlar bilgisayara aktarılmıştır.

#include
SoftwareSerial portbir(10,11);

/*

Port Bir:

Arduino -> Diğer Cihaz

10(Rx) -> TX

11(Tx) -> RX

*/
SoftwareSerial portiki(8,9);

/*

Port İki:

Arduino -> Diğer Cihaz

8(Rx) -> TX

9(Tx) -> RX

*/
void setup()

{
Serial.begin(9600); /* Bilgisayar ile haberleşmeyi başlatıyoruz */
portbir.begin(9600); /* birinci yazılımsal haberleşme portu başlatılıyor */

portiki.begin(9600); /* ikinci yazılımsal haberleşme portu başlatılıyor */

}
void loop()

{

/* portbir dinleniyor */

portbir.listen();

Serial.println("Birinci porttan gelen mesaj:");

while (portbir.available() > 0) {

char karakter = portbir.read();

Serial.write(karakter);

}
Serial.println();
/* portiki dinleniyor */

portiki.listen();

Serial.println("ikinci porttan gelen mesaj:");

while (portiki.available() > 0) {

char karakter = portiki.read();

Serial.write(karakter);

}
Serial.println();

}
Bluetooth ile İletişim
Bluetooth kısa mesafeli haberleşmeler için geliştirilmiş, 2,4 – 2,48 GHz ISM bandını kullanan bir haberleşme protokolüdür. Bluetooth modülleri arasındaki iletişim mesafesi eğer arada bir engel yoksa yaklaşık 20 metredir. Geliştirilen yeni teknolojiler ile bu mesafe yaklaşık 100 metreye kadar arttırılmıştır. Bu yeni geliştirilen Bluetooth modülleri henüz Arduino projelerinde kullanılmamaktadır. Arduino projelerinde genellikle HC-05 veya HC-06 Bluetooth modülleri kullanılır. Biz de projelerimizde bu Bluetooth modüllerini kullanacağız.

HC-05 ve HC-06 Bluetooth modülleri özellik olarak hemen hemen birbirinin aynısıdır. Tek fark, HC-05 hem kendisine gelen bağlantı isteklerine cevap verirken hem de başka Bluetooth cihazlarına bağlantı isteği yollayabilmesidir. HC-06 Bluetooth modülü ise yalnızca kendisine gelen bağlantı isteklerini cevaplayabilir, başka bir Bluetooth modülüne bağlantı isteği yollayamaz. Kısacası HC-05 hem master (yönetici) hem de slave (köle) modunda çalışabilirken, HC-06 sadece slave (köle) modunda çalışabilmektedir.

HC-05 ve HC-06 Bluetooth modüllerinin ortak özellikleri aşağıda verilmiştir.


 • 2,4 GHz haberleşme frekansı (ISM)

 • Hassasiyet: ≤-80 dBm

 • Çıkış gücü: ≤+4 dBm

 • Asenkron hız: 2,1 MBps / 160 KBps

 • Senkron hız: 1 MBps / 1 MBps

 • Çalışma gerilimi: 1,8 - 3,6 V (Önerilen 3,3 V

 • Akım: 50 mA

 • Kimlik doğrulama ve şifreleme

Bluetooth modülü satın alınırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Projede Bluetooth modülünün master modunda çalışması isteniyorsa HC-05 tercih edilmelidir. Modülün sadece slave modunda çalışması yeterliyse bu iki modülden birisi seçilebilir. Projede kullanım kolaylığı için breakout'a (kılıf) sahip Bluetooth modülü seçilmesi gerekir. Breakout kablolamada kolaylık sağlamaktadır. Proje mühendisinin işini daha da kolaylaştırmak için Arduino üzerine direkt takılabilen Bluetooth Shield'leri de bulunmaktadır.


Kılıfa (breakout) sahip olan (solda) ve olmayan Bluetooth modülü

 


Arduino üzerine doğrudan takılabilen Bluetooth Shield

Dikkat! Bluetooth modülleri 3,3 Volt ile çalışmaktadır fakat kılıfa (Breakout) sahip Bluetooth modülleri üzerinde genellikle voltaj regülatörü bulunmaktadır. Bu Bluetooth modülleri 3,3 V – 5 V arası gerilimde çalışmaktadır. Bluetooth modülünün üzerinde genellikle çalışma gerilimi yazmaktadır.

Bluetooth modülünün üzerinde VCC, GND, Rx ve Tx olmak üzerine 4 adet pin bulunmaktadır. Bu pinlerden VCC ve GND modülü beslemek için kullanılır. Arduino tarafından yollanan komutlar Bluetooth modülü tarafından alınabilmesi için, Arduino'nun Tx pini Bluetooth modülünün Rx ayağına takılmalıdır. Aynı şekilde Bluetooth'a gelen mesajların Arduino'ya aktarılması için, Arduino'nun Rx pini Bluetooth modülünün Tx pinine takılması gerekmektedir.

Bluetooth modülü her ne kadar 3,3 volt ile beslense bile Rx ve Tx pinlerindeki gerilim Arduino tarafından 5 volt düzeyine çekilebilmektedir. Bazı Bluetooth modülleri için 3,3 volt gerilimin üstü cihaza zarar verebildiği için, bu pinlerin daha önce öğrendiğimiz gibi voltaj bölücü (voltage divider) ile devreye bağlanmalıdır.

Bluetooth Eşleştirmesi

Bluetooth modüllerinin bilgisayar veya telefon gibi Bluetooth özelliği bulunan cihazlara bağlanabilmesi için, öncelikle bu cihazların Bluetooth modülüyle eşleştirilmesi gerekmektedir. Akıllı telefonlarda bu işlem normal bir telefon eşleştirir gibi yapılabilmektedir fakat bilgisayar ile eşleşme yapıldığında bilgisayar, Bluetooth modülü için otomatik olarak COM (haberleşme portu) oluşturmaktadır. Haberleşme için kullanacağımız bilgisayar programları da bu port üzerinden Bluetooth modülüne bağlanacaktır.

Bluetooth modülünün parolası değiştirilmemiş ise fabrika ayarı parola 1234 şeklindedir. Eşleşme sırasında modülün parolası sorulduğunda, bu şifre girilmelidir.


  1   2


    Ana sayfa


Pwm (Pulse Width Modulation- sinyal Genişlik Modülasyonu) Tekniği Nedir?

Indir 366.79 Kb.