bilgiz.org

Proteus sp kurulumu

 • PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU
 • 3.1. Araç Çubukları
 • 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu • Sayfa1/40
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü0.63 Mb.

  Indir 0.63 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40  1. GİRİŞ

  Labcenter Elektronics firmasının bir ürünü olan PROTEUS programı ISIS ve ARES olmak üzere iki alt programdan oluşur. ISIS’ta elektronik devre çizimi gerçekleştirilirken, bunun yanında devrenin analizi de yapılabilmektedir. ARES’te ise ISIS’ta çizilmiş olan devreler ARES ortamına aktarılmak suretiyle baskı devre çizimi gerçekleştirilebildiği gibi manuel olarak da baskı devre çizimi yapılabilmektedir.  1. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU

  Proteus 6.2 SP 5 CD’sini CD sürücüsüne yerleştirilir. CD’yi yerleştirdikten sonra CD içerisinde bulunan ProSis isimli kurulum dosyası çalıştırılır. Gelen pencereden Password yazan kısma CD içerisinde bulunan şifre girilir ve ardından Next butonuna basılır. Gelen pencerede Next butonuna basmak suretiyle işleme devam edilir. Bunun ardından gelen pencere kullanıcıya PROTEUS 6.2 SP 5’in kurulacağı hedef klasörü değiştirme imkanı sunmaktadır. Varsayılan hedef klasör C:\Program Files\ Labcenter Elektronics\ Proteus 6 Professional’dır. Next butonuna basarak bu adımı geçtikten sonra gelen pencereden yüklemek istenilen bileşenler seçilebilir. Bileşenleri seçtikten sonra Next butonuna basılır. Bu noktada şu ana kadar yapılmış olan işlemlerle ilgili bir değişiklik yapmak için Back butonuna, programın kurulumuna başlamak için ise Install butonuna basılır. Bundan sonra program dosyaları bilgisayara kopyalanmaya başlayacaktır. Bu işlem bittikten sonra Finish butonuna basılarak programın kurulumu tamamlanır. Programa ait kısa yollar Başlat menüsündeki Programlar klasörünün altındaki Proteus 6 Professional içerisine eklenmiş olacaktır.  1. ISIS

  ISIS programını başlatmak için Başlat menüsünden Programlar Proteus 6 Professional ve ardından ISIS 6 Professional seçilir. Bu işlemi takiben ISIS editörü yüklenecek ve çalışacaktır.


  ISIS çalıştığında şekil 3.1’deki ekran karşınıza gelir.

  Şekil 3.1. ISIS çalışma ekranı
  Yukarıdaki şekilde ekranın en üst kısmı boyunca menü çubuğu ve bunun altında komut araç çubukları bulunmaktadır. Ayrıca komut araç çubuklarının altında da mod seçim araç çubuğu yer alır.
  Mavi çizgilerle sınırlandırılmış en büyük alan çalışma alanıdır. Ekranın sol üst köşesinde bulunan ve daha küçük olan alan ise çalışma alanı kılavuzu olup tüm çizimin basitleştirilmiş bir şekilde görüntülendiği bölgedir. Bu kısımda mavi çizgilerle sınırlandırılmış alan geçerli tabakanın sınırlarını, yeşil çizgiyle sınırlandırılmış alan ise çalışma alanındaki tabakanın o an için görülen kısmını görüntüler. Çalışma alanı kılavuzu penceresi nesne seçim penceresinden seçilen her yeni elemanın ön izlemesini yapmak amacıyla da kullanılır. Çalışma alanı kılavuzunun hemen altında bulunan alan ise nesne seçim penceresi olarak adlandırılır ve eleman, sembol ve diğer kütüphane nesnelerini seçmekte kullanılır. Ayrıca ekranın sağ alt köşesinde fare imlecinin bulunduğu mevcut konumu gösteren koordinat ekranı bulunmaktadır. Bu ekranda okunan değerler inch veya metrik cinsten ayarlanabilir. Sol alt köşede ise yönelim araç çubuğu bulunmaktadır.

  3.1. Araç Çubukları
    1. Dosya Araç Çubuğu
  Şekil 3.2. Dosya araç çubuğu
  Create a new design, Yeni çalışma sayfası açmayı sağlar.

  Load a new design, Mevcut çalışma sayfasını yüklemeyi sağlar.

  Save current design, Geçerli çalışmayı kaydetmeyi sağlar.

  Import ISIS section file, Mevcut bir ISIS bölge dosyasından alıntı yapmayı sağlar.

  Export tagged objects to section file, Çalışma alanındaki işaretlenmiş nesneleri ISIS bölge dosyasına aktarmayı sağlar.

  Print or plot design, Çalışmanın çıktı ile ilgili çeşitli ayarlarının yapılmasını ve çıktı alınmasını sağlar.

  Mark area to be printed, Çalışma alanının belirli bir kısmını yazdırmak amacıyla yazdırılacak bölgenin seçiminin yapılmasını sağlar.

  3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu
  Şekil 3.3. Görünüm araç çubuğu
  Redraw editing and overview windows, Çalışma alanı ve çalışma kılavuzunun içeriğinin yeniden çizilmesini sağlar.

  Enable/disable grid dot display, Çalışma alanındaki gridlerin görünüp görünmeyeceğini belirler.

  Enable/disable manuel origin specification, Çalışma alanında yeni bir orijin noktası belirleme imkanı sağlar.

  Re–centre the display, Çalışma alanının görüntülenen kısmını, seçilen noktayı merkez alarak yeniden görüntülenmesini sağlar.

  Increase magnification, Çalışma alanının görüntüsünü merkez referanslı olarak büyütmeyi sağlar.

  Decrease magnification, Çalışma alanının görüntüsünü merkez referanslı olarak küçültmeyi sağlar.

  View entire sheet, Çalışma alanının tamamının görüntülenmesini sağlar.

  View selected area, Çalışma alanında fare ile seçilen bölgenin büyütülmesini sağlar.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


      Ana sayfa


  Proteus sp kurulumu

  Indir 0.63 Mb.