bilgiz.org

Proje numarasi

 • PROJE NUMARASI BİYGP-2011/1 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
 • SATINALMANIN YAPILACAĞI YER İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU
 • SATINALINACAK MAL/HİZMET
 • *** teknik şartname aşağıda belirtilmiştir***
 • BİYGP-2011/1
 • İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
 • TARİH : PROJE KOD NO: SAYIN
 • S.No.: Adet Cinsi : I.Marka ve Modeli ayrıntılı olarak belirtilecektir
 • T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi BURSA …/…/2013 • Tarih02.07.2017
  Büyüklüğü70.92 Kb.

  Indir 70.92 Kb.
  SATINALAN BİRİM

  Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

  TALEP EDEN BİRİM

  Yabancı Diller Eğitimi-İngilizce Öğretmenliği

  PROJE NUMARASI

  BİYGP-2011/1

  PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

  Arş.Gör.Umut Muharrem SALİHOĞLU

  SATINALMA USULÜ

  Doğrudan Temin

  SATINALMA TARİH VE SAATİ
  SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

   

  İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

  Sevdiye ERİM – bilimar9@uludag.edu.tr

  SATINALINACAK MAL/HİZMET

   

  Sıra No

  Katalog No:

  Malzemenin Cinsi ve Özelliği

  Miktarı

  1
  Tablet Bilgisayar

  1  *** teknik şartname aşağıda belirtilmiştir***  TE44KLİFLERİNİZ KAPALI ZARF İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR AKSİ TAKTİRDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR


  BİYGP-2011/1 nolu proje için, teklifler 25.03.2013 saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne hitaben olmalıdır.

  1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir.

  2. Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

  3. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.

  4. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

  5. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.

  6. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

  7. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.

  8. Teklifler TL. olarak verilmelidir.

  9. Teknik Şartnameler Birimimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.

  10. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.

  11. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
         Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Tel: 0224 294 02 74       Fax: 0224 294 02 55

  TENİK ŞARTANAME

  Sistem Özellikleri

  İşletim Sistemi : Android 4.0 Ice Cream Sandwich

  İşlemci Hızı (GHz) : 1

  İşlemci Modeli : A9 Dual-core

  Depolama Flash Bellek : 16 Gb

  Ekran Boyutu : 10,1" - WXGA TFT

  Çözünürlük : 1280 x 800

  Wi-Fi : 802.11

  Bluetooth : Var

  GPS Alıcısı : Var

  USB desteği : Var

  Kart Okuyucu : MicroSD

  Pil Tipi : 7000 mAh

  Kamera- Flaş : Var

  Arka Kamera Çözünürlüğü : 3.2 MP

  Tarih:


  DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

  Teklif No:

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

  TEKLİF SAHİBİNİN :

  ADI SOYADI / FİRMA ADI /UYRUK
  AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

  VERGİ DAİRESİ ve NUMARASI


  TELEFON VE FAX NUMARASI :

  ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

   

  İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan işine ait şartnameyi okudum ve kabul ettim.  1. Teklifimiz tarihine kadar geçerlidir.

  1. Söz konusu ihale işine ait malzemeleri en geç gün içinde teslim edeceğiz.

  2. Doğrudan temin ile alınacak iş için sermayesinin %50 sinden sahip olduğumuz başka 'bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

  3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

  4. Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum İçinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

  6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli / yabancı          İstekli durumundayız.

  7- Teklif konusu işin (………..kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile) TL (Yazı ile) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

  8- Teklifimizde % ….. KDV hariçtir

  Saygılarımızla

  Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı İmzası Firma Kaşesi

  Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli


  BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ  TARİH :

  PROJE KOD NO:

  SAYIN : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi


  S.No.:

  Adet

  Cinsi : I.Marka ve Modeli ayrıntılı olarak belirtilecektir

  Birim Fiyat TL

  Tutarı TL

  1.

  2.

  3.

  4.  TOPLAM TL

  Firma Kaşesi ve İmzası  T.C.

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

  BURSA
  /…/2013

  GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ

  Teklif edilen …….. marka…………..model…………..Laboratuar Cihazını /Bilgisayar Sistemi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tebliğlerde öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler geçerli olmak üzere; 2 yıl boyunca,  1. Garanti süreleri içinde normal bakım ve destek hizmetleri, parçalı bakım ve onarım hizmetleri (işçilik dahil) firmamız tarafından ücretsiz yapılacaktır.

  2. Garanti süresi içinde 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrol firmamız tarafından yapılacak ve bakım ve onarım formlarıyla belgelendirilecektir.

  3. Firmamız, garanti süresi içinde mallarla ilgili ortaya çıkan arızaya, telefonla arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde ilk müdahaleyi yapacak, arızaları en geç 3 (üç) işgünü içinde giderecektir.

  4. Firmamız, garanti süresinde yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapacaktır.

  5. Bakım ve onarım hizmeti için kullanılacak yedek parçalar orjinal, yeni ve ambalajında olacaktır.

  6. Garanti süresi sonunda en az 8 yıllık çalışma süresi içinde ihtiyaç duyulan önemli yedek parçaların ücreti mukabilinde temin edilmesi, firmamız tarafından garanti edilmiştir.

  Firma Kaşesi ve İmzası

   

   


   

   

   


      Ana sayfa


  Proje numarasi

  Indir 70.92 Kb.