bilgiz.org

Proje kiMLİĞİ

 • PROJENİN KONUSU
 • PROJENİN YASAL DAYANAĞI
 • PROJE İŞBİRLİKÇİLERİ
 • Proje Sonucunda İ şlemlerin gerçekle şme zamanını azalacak
 • Maliyetler dü şecek
 • Güvenli ileti şim kurulacak
 • Sistemin Çalışma Şekli
 • Sistemin İhtiyaç duyduğu Bilgisayar Özellikleri: 1. Merkez Sunucu
 • 3. KurumNet Terminal
 • SİSTEMİN UYGULANDIĞI KURUMLAR • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü44.36 Kb.
  TipiYazi

  Indir 44.36 Kb.


  KADINHANI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ

  ELEKTRONİK YAZIŞMA SİSTEMİ’

  TASLAK PROJE DOSYASI
  HAZIRLAYAN

  ÖZGÜR ÖLMEZ
  PROJE KİMLİĞİ
  PROJENİN ADI: ‘Elektronik Yazışma Sistemi’
  PROJENİN KONUSU: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ve müdürlüğümüze bağlı kurumlarla elektronik yazışma sisteminin kullanılması
  PROJENİN AMACI:

  1-İşlemlerin gerçekleşme zamanını azaltmak

  2-Maliyetleri düşürmek

  3-Kaliteyi yükseltmek

  4-Güvenli iletişim kurmak
  PROJENİN HEDEFİ:

  1-Kurumumuzdaki ve müdürlüğümüze bağlı kurumlarda evrak akışına en az maliyetle ve iş yükünü en az zamana indirerek sağlamak. Kurum içi tasarruf sağlamak ve kurum personelinden en üst düzeyde verim almayı sağlamaktır.  PROJENİN YASAL DAYANAĞI:

  1-15.01.2004 tarihinde kabul edilen 5070 no’lu “Elektronik imza Kanunu”


  PROJENİN HEDEF KİTLESİ


  * Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

  * Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlar
  PROJE İŞBİRLİKÇİLERİ

   

  * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli  * Okul yöneticileri
  PROJENİN SÜRESİ:2 ay (Ağustos 2010-Eylül 2010)
  PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI:
  Projenin Yaraları
  Bu proje ile merkezdeki ana kurumun ve bağlı kurumların, gerek ana kurum ile gerekse kendi aralarındaki evrak alış-verişinin ve günlük iletişiminin bilgisayar ortamında ve internet aracılığı ile yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede iletişimin daha hızlı ve hatasız olarak yapılabilmesi mümkün olacaktır. Telefon Zinciri” gibi yöntemlere gerek kalmayacaktır. Ayrıca kurumların elinde bulunan bilgisayarlar ve çevre birimleri daha aktif olarak kullanılacaktır. Bilgisayarların ve bilgisayar ağlarının tüm hayatımızı etkilediği günümüzde, kamu kurumları internet sayesinde hızlı ve ucuz haberleşme imkânına kavuşmuştur. Ticari şirketler tarafından yoğun olarak kullanılan e-posta’nın devlet kurumlarında Kullanılması ise güvenlik nedenleri ile sadece basit duyurularla sınırlı kalmıştır.15.01.2004 tarihinde kabul edilen 5070 no’lu “Elektronik imza Kanunuile internet üzerinden güvenli bir şekilde iletişimin önü açılmıştır. Bu kanunun 5. maddesine göre; “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur”. Dijital imzanın tanımı söyle yapılabilir: elektronik ortamda iletilen bilgilerin,

  Kesinlikle bunları gönderen kuruma veya kişiye ait olduğunu doğrulayarak, verinin başkası tarafından yollanmadığını garanti edecek teknolojik uygulamanın adıdır. Dijital imzanın niteliği gereği; imzalanmış bir belgeyi yollayan kişi onu yolladığını, alıcıda aldığını inkâr edemez. Elektronik imza Kanunda Güvenli Elektronik imza oluşturulabilmesi için gerekli kriterler söyle sıralanmıştır:

  a) Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşinin daha bulunmaması.

  b) Elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamaması ve gizliliği.

  c) Üzerinde kayıtlı bulunan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması, elektronik imzanın sahteciliğe karsı korunması.

  d) İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin

  İmza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi. Kurum Net sistemi tüm bu kriterleri sağlayarak güvenli iletişim kurmanızı sağlamaktadır.
  Proje Sayesinde

  · Telefon zinciri ortadan kalkacak.

  · Evraklar kurumlara anında ulaşacak.

  · Kurumlar arası sistem üzerinden haberleşme sağlar. Kurumların telefon faturası azalacak.

  · Kâğıt ve kırtasiye masrafı azalır.

  · Yazıcı ve fotokopilerde kullanılan toner masrafı azalır.

  · Evrakların personel tarafından getirilip götürmesine gerek kalmaz. Bu sayede personelin yol masrafı olmaz.

  · Evrak kayıt defteri otomatik olarak oluşturulur.

  · Evrağın kaybolması yâda deforme olma ihtimali yoktur.

  Proje Sonucunda
  İşlemlerin gerçekleşme zamanını azalacak

  Bu sistem ile gönderilen evraklar ve dosyalar normal şartlarda maksimum 2 Dakika içerisinde alıcısına ulaşır. Bu gönderim sırasında gönderen ve alıcı bilgisayarlar arasındaki uzaklığın önemi yoktur. Gönderen ve alıcının coğrafi olarak çok değişik bölgelerde yer alması durumunda dahi gönderim süresi bu durumdan etkilenmez.


  Maliyetler düşecek

  Bu sistem ile elektronik ortamda (bilgisayar üzerinde çalışan herhangi bir yazı programı veya günlük işlemler için kullanılan diğer programlar vasıtasıyla) hazırlanan dokümanlar gerekli kişilere onay için yine elektronik ortamda gönderileceği ve bu kişiler tarafından yine elektronik ortamda onaylanarak alıcılara ulaştırılacağı için kâğıt kullanımı minimum seviyeye inecektir. Bu sistem ile gönderilmek istenilen bir dokümanın aynı anda 1 veya 1000 alıcıya gönderilmesi arasında maliyet açısından hiçbir fark yoktur. Bu sayede çok sayıda alıcıya gönderilmek üzere aynı dokümanın fotokopi veya benzeri yöntemlerle çoğaltılmasına gerek kalmayacaktır. Aynı şekilde dokümanların alıcısına ulaştırılması için posta, fax, kurye ile teslim veya bir görevli ile yollama gibi işlemlere ve bu işlemler için yapılacak masraflara gerek kalmayacaktır.


  Kaliteyi yükselecek

  Kurum Net ile sağlanılan hız ve tasarruf edilen para ile kurumların mevcut işlemlerinin daha rahatlıkla yapılabilmesi, dolayısı ile bu işlemlere kalite kazandırılması mümkün olacaktır. Ayrıca hazırlanacak bos bir formun bütün kurumlara gönderilerek geri toplanması neticesinde bilgi toplama-istatistik gibi işlemler hızlı ve güvenilir olarak yapılabilecektir.


  Güvenli iletişim kurulacak

  Bu sistem ile bütün kullanıcılar merkezi bir sunucu üzerinde tanımlanır. Bu yüzden sisteme tanımlanmayan bir kişinin girmesi mümkün değildir. Sistemde kullanılan “Açık Anahtar – Gizli Anahtar (PKI)” teknolojisi ile bütün dokümanlar gönderilmeden önce, sadece alıcısı tarafından açılabilecek şekilde şifrelenir. Ayrıca gönderenin kimliğini kesinleştirmek üzere dijital olarak imzalanır. Bu şekilde şifrelenen evrakların başkaları tarafından değiştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca evrağı gönderen kurumun dijital imzası evrakla beraber gittiği için, her zaman evrağı gönderen kurumun kimliğinden emin olunabilir.


  Sistemin Çalışma Şekli

  Proje üç parçadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi sadece merkezde çalışacak olan “Merkez Sunucu”, ikincisi bağlı her kuruma kurulacak “Kurum Sunucusu”, diğeri ise sistemi kullanmaya yetkili her kullanıcının bilgisayarına kurulacak “Sistem Terminal” Yazılımıdır.

  · Merkez Sunucu üzerinde sisteme dahil olacak bütün kurumlar belirli mantıksal gruplar altında tanımlanır. (Kurum türlerine göre gruplama gibi)

  · Sunucu üzerinde tanımlanan kurumların altına bu kurumda görevli her yetkilinin tanımlaması yapılır ve bu kullanıcılara ilk şifreleri verilir.

  · Sunucu yazılımı aktif hale getirilerek terminallerden gelecek bağlantı isteklerine cevap vermesi sağlanır.

  · Her kullanıcıya terminal programı yüklenir. Bu programa daha önceden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

  · Kullanıcı şifresini değiştirebilir. Ayrıca kendisine ait imza ve paraf gibi kişisel bilgilerini değiştirebilir.

  · Kurum programı sunucuya bağlantıyı kurduğunda ilk olarak kendisi için bekleyen mesaj, evrak vs. var ise onları alarak, kullanıcıya ses ve yanıp sönen ikonlar vasıtasıyla bu durumu belli eder.

  · Terminal programı kullanıcısı, diğer kullanıcıların sisteme bağlı olup olmadığını görür ve sisteme bağlı olan kullanıcılarla anında mesajlaşma veya sohbet yolu ile iletişime geçer.

  · Terminal programı kullanıcısı, sisteme bağlı olmayan kullanıcılara daha sonra ellerine geçmek üzere mesaj veya evrak gönderebilir, bu mesaj ve evraklar sunucuda bekletilir ve alıcı sisteme bağlandığında otomatik olarak alıcıya iletilir.

  · Windows uyumlu herhangi bir programda yazılan evraklar özel bir formata çevrilir ve evrağı yazan kişi tarafından bilgisayar ortamında imzalanır ve ilgili yerlere gönderilir. Bu şekilde gönderilmiş olan evrak, alıcısı tarafından hiçbir şekilde değiştirilemez.

  · İstenildiği takdirde evraklar alıcılara orijinal formatında gönderilebilir. Bu evraklar alıcısı tarafından doldurularak geri yollandığı takdirde bütün kurumlardan bilgi toplama isi kolaylıkla yapılabilir.

  · Bütün dosya alış-verişlerinde ve yazışmalarda alıcı tarafındaki bilgisayarın açık veya internete bağlı olmasına gerek yoktur (alıcı bilgisayarını açıp, internete bağlandığında kendine gönderilen evrakları ve dosyaları otomatik olarak alır. Bu sayede kullanıcıların günün her saati internete bağlı olmalarına gerek yoktur. Günde bir kaç kez bağlanıp, gelen evraklarını alıp, gönderilecek evraklarını gönderip interneti kapatabilirler. Bu şekilde internet kullanımından dolayı telefon hatlarını minimum seviyede meşgul etmiş olurlar.

  · Kurumlar sadece merkez ile değil, kendi aralarında da iletişim kurabilirler ve evrak alış-verisinde bulunabilirler.

  · Programda yer alan Evrak Kayıt özelliği sayesinde bütün yazışmalar (gelen-giden evrak) günlük olarak raporlanabilir. Kayıtlı yazışmalar üzerinden desimal kodlarına göre arama yapılabilir, aylık raporlar alınabilir.

  · Paraflama, imzalama, havale, bir üst yetkiliye gönderilen evrağın yetkili tarafından onaylanmayıp geri gönderilmesi ve geri gönderilmeden önce evragın üzerine not alma gibi işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır.


  Sistemin İhtiyaç duyduğu Bilgisayar Özellikleri:
  1. Merkez Sunucu:

  · Pentium 4 veya Xeon _slemci

  · 512 Mb. Ram (Eger 200’den fazla kurum varsa arttırılması tavsiye edilir)

  · 80 Gb. Hdd.

  · CD veya DVD Writer (Yedekleme _slemleri _çin)

  · Windows 2000-XP Professional.


  2. Kurum Sunucusu:

  · Pentium 3 veya daha üzeri islemci

  · 256 Mb.Ram

  · 40 GB. Hdd.

  · CD Writer (Yedekleme _slemleri _çin)

  · Windows 98-2000-XP


  3. KurumNet Terminal:

  · Celeron 1000 veya üstü islemci

  · 128 MB Ram

  · 10 GB. Hdd.

  · Windows 98-2000-XP

  PROJENİN BİRİNCİ BASAMAĞI
  1-Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hazırlanan ‘Elektronik Yazışma Sistemi’adlı taslak proje, proje işbirlikçileri olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve müdürlüğümüze bağlı tüm kurum amirlerine ve kurum personeline tanıtımı yapılacak. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacak.
  2-‘Elektronik Yazışma Sistemi’adlı taslak proje, proje işbirlikçilerine tanıtımı yapıldıktan sonra ilçe milli eğitim müdürlüğü web sitesinden duyuru yapılarak proje işbirlikçilerin oylamasına sunulacak ve oylama sonucu %80 evet oyu çıkarsa proje eylül ayı içinde uygulamaya konulacak.

  SİSTEMİN UYGULANDIĞI KURUMLAR

  - M.E. B. İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (DöSeNet Projesi)

  - VAN / İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (İL MERKEZİ VE İLÇELERİ)

  - İSTANBUL / İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (İL MERKEZİ VE İLÇELERİ)

  - BİLECİK / İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (İL MERKEZİ VE İLÇELERİ)

  - ERZİNCAN / İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (İL MERKEZİ VE İLÇELERİ)

  - AĞRI / İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (İL MERKEZİ VE İLÇELERİ)

  - İZMİR / BUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / BORNOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / ÇİĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / GAZİEMİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / GÜZELBAHÇE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / DİKİLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / BERGAMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / MENDERES İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / KINIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR / BAYINDIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / GÖNEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / ERDEK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / AYVALIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / İVRİNDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / BURHANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / BİGADİÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / SUSURLUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / DURSUNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / SINDIRGI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / KEPSUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / SAVAŞTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / MANYAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / HAVRAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / BALYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / GÖMEÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BALIKESİR / MARMARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - AYDIN / NAZİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - EDİRNE / UZUNKÖPRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - EDİRNE / KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / BAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / ESENLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / ATAŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / EYÜP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / BEYKOZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / MALTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / ARNAVUTKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / ZEYTİNBURNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / ÇATALCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / TUZLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / KAĞITHANE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / BEYOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / SULTANGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / ERCİŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / MURADİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / ÇALDIRAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / ÖZALP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / GÜRPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / ÇATAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - VAN / GEVAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ERZİNCAN / ÜZÜMLÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ERZİNCAN / TERCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ERZİNCAN / OTLUKBELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ERZİNCAN / ÇAYIRLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ERZİNCAN / REFAHİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ERZİNCAN / İLİÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ERZİNCAN / KEMAH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ERZİNCAN / KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BİLECİK / BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BİLECİK / PAZARYERİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BİLECİK / SÖĞÜT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BİLECİK / İNHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BİLECİK / GÖLPAZARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BİLECİK / YENİPAZAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BİLECİK / OSMANELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KONYA / EMİRGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ANTALYA / MANAVGAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - ANTALYA / KEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / KÖRFEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / BAŞİSKELE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / KARTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / GÖLCÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / KANDIRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / GEBZE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / ÇAYIROVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / DARICA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - KOCAELİ / DİLOVASI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - BURSA / İNEGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - DENİZLİ / TAVAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - AĞRI / DOĞUBAYAZIT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - AĞRI / PATNOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - AĞRI / DİYADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - AĞRI / TUTAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - AĞRI / HAMUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - AĞRI / ELEŞKİRT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - AĞRI / TAŞLIÇAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - NEVŞEHİR / DERİNKUYU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - NEVŞEHİR / ÜRGÜP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - NEVŞEHİR / KOZAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - GAZİANTEP / NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - GİRESUN / TİREBOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  - İZMİR S.H.Ç.E.K. İL MÜDÜRLÜĞÜ
  .
  Özgür ÖLMEZ

  Proje Koordinatörü
      Ana sayfa


  Proje kiMLİĞİ

  Indir 44.36 Kb.