bilgiz.org

Prof. Dr. Sadi Çaycı: Yayın Listesi
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü40.88 Kb.

Indir 40.88 Kb.

Prof.Dr. Sadi Çaycı: Yayın Listesi
04 KASIM 2012 1. U.S. Security Assistance andForeignMilitarySales, a ThesisPresentedtotheJudgeAdvocateGeneral’s School, U.S. Army, Charlottesville, VA, U.S.A., Mayıs 1988, http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA451539&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf.

 2. [N.B.: Listede 1. sıradaki tezin Türkçe özet çevirisi:] Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Açısından A.B.D. Güvenlik Yardımı ve Dış Askeri Satımları, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1989, teksir, iv-35 sayfa.

 3. Düşük Yoğunlukta Çatışma, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1989, teksir, v-87 sayfa.

 4. Harekat Hukuku, Ankara, Genelkurmay Basım Evi, 1992, viii-55 sayfa.

 5. “Silahlı Kuvvetlerde Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 111, Temmuz 1992, Sayı 333, sayfa: 95-96.

 6. “Barışgücü Harekatının Hukuksal Esasları”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 112, Ocak 1993, Sayı 335, sayfa: 103-112.

 7. “Umut Harekatı”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 112, Nisan 1993, Sayı 336, sayfa: 42-47.

 8. “Karargah Subayı İçin Hukuk Bilgisi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 113, Ocak 1994, Sayı 339, sayfa: 56-58.

 9. “İç Güvenlik Harekatı”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 22, Ocak-1994, sayı 89, sayfa: 14-38.

 10. “Türk Hukukunda Harp Haline İlişkin Hükümlerin Uygulanması”, Askeri Yargıtay’ın 80’nci Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu (6-7 Nisan 1994) içinde, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1994, sayfa: 168-183.

 11. “Türk Hukukunda Harp Haline İlişkin Hükümlerin Uygulanması”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 22, Mayıs 1994, Sayı 90, sayfa 111-128. [N.B.: Listede 10. sıradaki bildirinin tekrar basımı].

 12. “Barışı Destekleme Harekatı”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 113, Temmuz 1994, Sayı 341, sayfa: 29-37.

 13. Silahlı Kuvvetlerin Kullanılması, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1995, viii-134 sayfa.

 14. “Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği’nin görevleri”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 24, Mayıs-96, sayı 96, sayfa: 64-69.

 15. “Ayrılıkçı Terörle Mücadelenin Hukuksal Boyutları”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 24, Eylül 1996, Sayı 97, sayfa 22-33.

 16. “Ayrılıkçı Terörle Mücadele ve İnsan Hakları”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 115, Ekim 1996, Sayı 350, sayfa 34-37.

 17. “SomeObservations on thePresentSituationandFuture of the LOW / LOAC / IHL”, TheLaw of ArmedConflict in a New Strategic Environment, Proceedings of the Malta Conference, 16-17 Ekim 1996, sayfa 93-95.

 18. [N.B.: Bir makaleye cevap:] “AegeanAngst: theGreek - TurkishDispute”, Naval WarCollegeReview, Winter 1997, Vol. L, Number 1, Sequence 357, sayfa 122-124.

 19. “Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Eski Yugoslavya Olayları”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 25, Mayıs 1997, Sayı 99, sayfa: 11-27.

 20. “Dolaylı saldırı ve Terörizm”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 25, Eylül 1997, sayı 100, sayfa 7-15.

 21. “Vicdan ve Din Hürriyeti Üzerine”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 25. Yıl Armağanı içinde, Genelkurmay Basımevi, 1998, sayfa 177-187.

 22. Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Açısından Güneydoğu Olayları, Harp Akademileri Komutanlığı, 1998, vii-106 sayfa.

 23. “Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk Açısından Kuvvet Kullanma”, Askeri Yargıtay’ın 85 nci Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu (6-7 Nisan 1999), Ankara, Genelkurmay Basım Evi, 1999, sayfa: 526-539.

 24. “Legal Advisor in theArmedForces: How toPractice As a Good Legal Advisor?”TheMilitaryLawandLaw of WarReview, 1999, Vol. xxxviii, No. 1-2-3-4, sayfa 333-340.

 25. “İstihbarat Hukuku”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Temmuz 2000, Yıl 119, Sayı 365, sayfa 54-69.

 26. “TheSignificance of theCivilianCommission of Experts on theIssues of Security andDefense”, Boeheh, (Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri Dergisi), Sofya, Şubat 2000, sayfa 89-91 (N.B.: Tebliğin İngilizce'denBulgarca’yaözet çevirisi).

 27. “Silahlı Çatışma Hukuku Eğitimi”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 28, Eylül 2000, Sayı 109, sayfa 57-64.

 28. “Harekat ve Silahlı Çatışma Hukuku Açısından Kriz Yönetimi”, Harp Akademileri Bülteni, Mart 2001, Yıl 37, Sayı 198, sayfa 140-165.

 29. “Hukuksal Açıdan Birinci Dünya Savaşında Ermeni Ayaklanmaları ve Alınan Önlemler”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Temmuz 2001, Yıl 120, Sayı 369, sayfa 20-38. [N.B.: Genişletilmiş ve güncellenmiş yeniden yayın, listede 60. sıradaki, “Hukuk Açısından”].

 30. “İnsan Hakları ve Jandarma: Kolluk İçin Harekat Hukuku Bilgisi”, Jandarma Dergisi, Haziran 2002, Yıl 78, Sayı 98, sayfa 71-76.

 31. “CounteringTerrorismand International Law: theTurkishExperience”, Terrorismand International Law, ChallengesandResponses içinde, Michael N. Schmitt – Gian Luca Beruto (Editörler), Meeting of IndependentExperts on Terrorismand International Law, San Remo, 24-26 Ekim 2002, sayfa 137-146.

 32. “TerroristWarfareandtheLaw of ArmedConflict: A Guide forthe Theater Commander”, TerrorismandtheMilitary, International Legal Implications içinde, Wybo P. Heere (Editor), T-M-C-AsserPress, Conference forLawyers, PolicyMakersandtheMilitary, 14-15 Kasım 2002, theHague, theNetherlands, sayfa93-100.

 33. “Uluslararası İnsancıl Hukukun Uygulanmasına İlişkin Güncel Sorunlar”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 31, Eylül 2003, Sayı 118, sayfa 13-20.

 34. “CounteringTerrorismandtheLaw of ArmedConflict: theTurkishExperience”, International Peacekeeping, the Yearbook of International Peace Operations, Langholtz, Harvey – BorisKondoch – Alan Wells (Editörler), MartinusNijhoffPublishers, Vol. 8, Leiden / Boston 2004, sayfa 333-348. [N.B.: Listede 30. sıradaki tebliğin tekrar yayını; bu nedenle ayrıca metin eklenmemiştir].

 35. “Devletin Gizlilik Dereceli Bilgilerinin Korunması”, Stratejik Analiz, Şubat 2005, Cilt 5, sayı 58, sayfa 45-48.

 36. “Türkiye’de Din ve Devlet İlişkileri”, Stratejik Analiz, Mart 2005, Cilt 5, sayı 59, sayfa 73-76.

 37. “Kıbrıs Sorunu ve Geleceği”, Avrasya Dosyası, Kıbrıs Özel, Sonbahar 2004, Cilt 10, Sayı 3, sayfa207-230.

 38. “Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Çeçenistan’daki Durum”, Stratejik Analiz, Nisan 2005, Cilt 5, Sayı 60, sayfa67-71.

 39. “Türkiye-ABD Savunma İşbirliği ve İncirlik: Hukukî Boyutları”, Stratejik Analiz, Mayıs 2005, Cilt 6, Sayı 61, sayfa37-42.

 40. “Güneydoğu’da Köye Dönüş”, Stratejik Analiz, Temmuz 2005, Cilt 6, Sayı 63, sayfa80-84.

 41. “PKK’yla Mücadele, Sınır Ötesi Harekat ve Hukuk”, Stratejik Analiz, Ağustos 2005, Sayı 64, sayfa36-44. [N.B.: Sayfa 39 ve 40’daki ilk üç sütun, Sn. Ercan Çitlioğluna ait ayrı bir yazıdır].

 42. “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Kolluk Hizmetleri Hukuku”, Stratejik Analiz, Eylül 2005, Cilt 6, Sayı 65, sayfa81-86.

 43. “Terörle Mücadele ve Hukuk: Türkiye, ABD ve Avrupa Uygulamaları”, Stratejik Analiz, Ekim 2005, Cilt 6, Sayı 66, sayfa72-78.

 44. “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Terörle Mücadeleye İlişkin Kararları”, Stratejik Analiz, Ocak 2006, Cilt 6, Sayı 69, sayfa66-69.

 45. “Terörizme Karşı Koymadan İşgale: Terörle Mücadelede Silahlı Çatışma Hukukunun Uygulanabilir Kuralları”, Tanzimat’tan Günümüze Değişim Hukuku – Evrensel Hukuk ve Küreselleşme – Uluslararası Hukukta Yeni Gelişmeler, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006, 03-07 Ocak 2006, Ankara, Tebliğler, Cilt I, sayfa279-297.

 46. “Kerkük’ün Hukuki Durumu”, Stratejik Analiz, Şubat 2006, Cilt 6, Sayı 70, sayfa52-56.

 47. [N.B.: BookReview - Kitap İncelemesi] David WippmanandMathewEvangelista –eds.-, New Wars, New Laws? Applyingthelaws of war in 21 stcenturyconflicts), Journal of International Law of PeaceandArmedConflict (JILPAC), Cilt 19, Şubat 2006, sayfa150-152.

 48. “Soykırım Hukuku ve Ermeni Tehcirine Uygulanabilirliği”, Türk Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar / The New ApproachestoTurkish – ArmenianRelations, Şafak Ural – Feridun Emecan – Mustafa Aydın (Yayına Hazırlayanlar / Eds.), İstanbul Üniversitesi, 15-17 Mart 2006 / 15-17 March 2006, İstanbul, 2008, sayfa 563-568.

 49. “Derin Devlet Kavramı ve Hukuk”, Stratejik Analiz, Mayıs 2006, Cilt 7, Sayı 73, sayfa37-42.

 50. “Anayasal Düzenin Korunması”, Stratejik Analiz, Haziran 2006, Cilt 7, Sayı 74, sayfa43-50.

 51. “Millî Güvenlik Hukuku”, Stratejik Analiz, Temmuz 2006, Cilt 7, Sayı 75, sayfa37-42.

 52. “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türk Askerî Hukukunun Durumu”, Stratejik Analiz, Ağustos 2006, Cilt 7, Sayı 76, sayfa50-56.

 53. “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Batı’nın Politik Hukuk Anlayışı”, Uluslararası Suçlar ve Tarih, Yaz 2006, Sayı 1, sayfa 75-87.

 54. “İsrail-Hizbullah Çatışması, Uluslararası Hukuk ve Türkiye”, Stratejik Analiz, Ekim 2006, Cilt 7, Sayı 78, sayfa29-34.

 55. “Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Hukuk”, Stratejik Öngörü 2006, Avrasya Bir Vakfı – Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 9-13 Ekim 2006, 31 sayfa.

 56. “Birleşmiş Milletler ve Hukuk”, Stratejik Öngörü 2023, Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye ve Dünya, Atatürk’ün 125. Doğum Yılı Etkinlikleri, Avrasya Bir Vakfı – Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 9-13 Ekim 2006, sayfa 312-318.

 57. “Uygulamada Uluslararası Andlaşmalar”, Stratejik Analiz, Kasım 2006, Cilt 7, Sayı 79, sayfa62-67.

 58. “Türkiye’deki Ayrılıkçı Terörle Mücadelenin Hukuki Boyutları”, Avrasya Dosyası, Terör Özel Sayısı, 2006, Cilt 12, Sayı 3, sayfa 139-164.

 59. “Anayasal Düzenin Korunması Açısından İrtica Kavramı ve İrtica İle Mücadele”, Stratejik Analiz, Ocak 2007, Cilt 7, Sayı 81, sayfa83-89.

 60. “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, Stratejik Analiz, Mart 2007, Cilt 7, Sayı 83, sayfa84-87.

 61. “Terörizm, Aşırı Akımlar ve Hukuk”, Stratejik Analiz, Nisan 2007, Cilt 7, Sayı 84, sayfa59-67.

 62. “Hukuk Açısından”, Türk – Ermeni İhtilafı Makaleler içinde, (Editör: Hikmet Özdemir), TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Nisan 2007, sayfa565-585. [N.B.: Listede 28. sıradaki makalenin genişletilmiş ve güncellenmiş yeni basımı].

 63. “Uluslararası Hukukun Önemi ve İşlevi”, Stratejik Analiz, Haziran 2007, Cilt 8, Sayı 86, sayfa93-99.

 64. “Demokratik Gelişim ve Türkiye’de Siyasi Davranış Kurallarının Belirlenmesi”, Stratejik Analiz, Temmuz 2007, Cilt 8, Sayı 87, sayfa53-59.

 65. “PKK Terörüyle Mücadelede Uygulanacak Hukuk”, Stratejik Analiz, Eylül 2007, Cilt 8, Sayı 89, sayfa 34-40.

 66. “Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Sorunu ve 1915 Olayları”, Ermeni Sorunu – Temel Bilgi ve Belgeler içinde, Ömer Engin Lütem (Der.), ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 2007, sayfa 171-179.

 67. “Türk Savunma Hukuku”, Stratejik Analiz, Ekim 2007, Cilt 8, Sayı 90, sayfa 93-101.

 68. “Mine ClearanceActivitiesand ANSA Participation: An Analysis”, Journal of Mine Action, 2007, Issue 11.2, http://maic.jmu.edu/journal/11.2/notes/cayci/cayci.htm

 69. “Anayasa Değişikliği Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Stratejik Analiz, Kasım 2007, Cilt 8, Sayı 91, sayfa 80-85.

 70. Erhan Türbedar – Sadi Çaycı – Hasan Kanbolat, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Ayrılıkçılık: Kosova’nın Bağımsızlığı Emsal Teşkil Eder mi?”Stratejik Analiz, Kasım 2007, Cilt 8, Sayı 91, sayfa 24-39.

 71. “ArmenianGenocideClaims: A ContextualVersion of the 1915 Incidents”, TheCriminalLaw of Genocide - International, ComparativeandContextualAspectsiçinde, RalphHenhamand Paul Behrens, Ashgate Publishing Company, Hampshire, 2007, sayfa 17-27.

 72. “Hukukun Üstünlüğü, Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi”, Stratejik Analiz, Ocak 2008, Cilt 8, Sayı 93, sayfa 68-73.

 73. “Kuzey Irak’ın Hukuki Statüsü”, Stratejik Analiz, Şubat 2008, Cilt 8, Sayı 94, sayfa 36-42.

 74. “Aşırı Akımlarla Mücadele: Almanya Örneği”, Stratejik Analiz, Mart 2008, Cilt 8, Sayı 95, sayfa 62-69.

 75. “Eski Yugoslavya’nın Dağılması Sürecinde İşlenen Uluslararası Suçlar”, Uluslararası Suçlar: Bosna-Hersek Örneği içinde, The International CrimesCommittedDuringtheDissolution of theFormerYugoslavia, in International Crimes: The Case of BosniaandHerzegovina, Sempozyum Bildirileri, SymposiumPapers, ASAM-İKSAREN, Sevin Elekdağ – Erhan Türbedar (Yayına Hazırlayanlar) (eds.), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2008, sayfa 83-90, sayfa 185-191.

 76. “Terörizm ve Hukuk”, Türkiye’nin Bütünlüğü ve Terör, Türk Ocakları Ankara Şubesi, [6 Nisan 2008], Ankara, Mayıs 2008, sayfa 42-48.

 77. “Irak’ın Anayasal Yapısı”, Stratejik Analiz, Haziran 2008, Cilt 9, Sayı: 98, sayfa 58-64.

 78. “Siyasi Partilerin Kapatılması”, Stratejik Analiz, Temmuz 2008, Cilt 9, Sayı: 99, sayfa 93-98.

 79. “Uluslararası Hilal İslami Komitesi ve Türkiye”, Stratejik Analiz, Ağustos 2008, Cilt 9, Sayı: 100, sayfa 47-51.

 80. “Terörle Mücadelede Yargının İşlevi ve Sınırları”, Stratejik Analiz, Ekim 2008, Cilt 9, Sayı: 102, sayfa 74-81.

 81. “Terörle Mücadelede Güncel Gelişmeler”, Stratejik Analiz, Kasım 2008, Cilt 9, Sayı: 103, sayfa 48-53.

 82. “TerrorismandAsymmetricThreat: ActivitiesAgainstTurkey, fromtheBeginning of the 20th Century tothePresent”, Review of ArmenianStudies, No. 18, 2008, sayfa 89-99.

 83. “Türkiye'nin Milli Güvenliği Açısından Düşünmenin Önemi”, Türkiye'de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Hasan Kanbolat - Hasan Ali Karasar (editörler), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Şubat 2009, sayfa 188-190.

 84. TheArmenianQuestionFromTheStandpoint Of International Law”, TheArmenianQuestion-Basic Knowledge AndDocumentation, Ömer Engin Lütem (ed.), Terazi Publishing, Ankara, 2009, sayfa171-179. [N.B.: Listede 64. sıradaki makalenin İngilizceye çevirisi].

 85. Deniz Haydutluğu İle Mücadele ve Türkiye’nin Konumu: Somali Örneği, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi – Kamu Araştırmaları Vakfı, Rapor No. 1, Mart 2009, 24 sayfa.

 86. [İngilizce çevirisi:] TheStruggleAgainstPiracy: TheSomalia Case AndTurkey’sPosition, Center forMiddleEastern Strategic Studies–ThePublic Research Foundation, Report No. 1, Mart 2009, 24 sayfa.

 87. Milletlerarası Hukuk Açısından İsrail-HAMAS Uyuşmazlığı ve Gazze’ye Yardım Konvoyuna Müdahale”, Ortadoğu Analiz, Haziran 2010, Cilt 2, Sayı 18, ORSAM, sayfa 45-50.

 88. Ermeni Sorununun Hukuksal Boyutu ve Yahudi Soykırımı İle Farklılıkların Analizi”, Psiko-Politik Bir Yaklaşım İle Türk-Ermeni İlişkileri (Editörler: Bahar Senem Çevik Ersaydı - Abdulkadir Çevik) içinde, Politik Psikoloji Derneği, Akademi Kitap Basım Yayım, İstanbul, Eylül 2011.

 89. Anayasa Tartışmaları ve Anayasaların Yapılışı”, Birlik, Ekim 2011, Yıl 27, Sayı 194, sayfa 20-22.

 90. Milletlerarası Hukukta Soykırım Kavramı: 1915 Ermeni Olayları Açısından William A. Schabas’ın Görüşleri”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 40, 2011, sayfa 85-93.

 91. TheConcept of Genocide in International Law: William A. Schabas’ Views on 1915 ArmenianIncidents”, Review of ArmenianStudies, 2011, No. 24, s. 93-102.

 92. International LawandFuture of theGeopoliticalDisputes in EurasiaandtheCaucasusRegion”, GeopoliticalSituations in East Eurasia in the 21st Century içinde, Institute of PolicyandCulturalStudies, ChuoUniversity, Japan, 2012, s. 221-252. (Kitap Japonca; makale, İngilizce’denJaponca’ya çeviri).

    Ana sayfa


Prof. Dr. Sadi Çaycı: Yayın Listesi

Indir 40.88 Kb.