bilgiz.org

Powerpoint ders notlari
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü111.29 Kb.

Indir 111.29 Kb.


Yakın Doğu Üniversitesi

BTKL152 Dersi
Kulanılan Kitap Bilgisayarın B’si Ömer Bağcı
Bölüm 1 Sunu Oluşturmak

1- Microsoft Powerpoint’i başlatmak için

 • Görev çubuğunda, Başlat’ı tıklayın, Programlar’ı işaret edin ve Microsoft Powerpoint’i tıklayın.


2- Önerilen içeriği kullanarak sunu oluşturmak için

 • Yeni sunu görev bölmesinde, Otomatik İçerik Sihirbazı’ıdan seçeneğini tıklayın. Yeni Sunu görev bölmesi kapanır ve Başlat sayfasını görüntüleyen Akıllı İçerik Sihirbazı görünür.

 • İleri düğmesini tıklayın.

 • Bir sunu stilini ve İleri düğmesini tıklayın.

 • Sunu Başlığı kutusunu tıklayın, bir sunu başlığı yazın ve Tab tuşuna basın.

 • İleri ve Son düğmelerini tıklayınız.

3- Yeni bir sunu kaydetmek için

 • Standart araç çubuğundaki Kaydet düğmesini tıklayın.

 • Dosya Adı kutusuna bir ad yazın.

 • Sunuyu kaydetmek istediğiniz yere gelin ve Kaydet düğmesini tıklatın.


4- Var olan bir sunuyu kaydetmek için

 • Standart araç çubuğundaki Kaydet düğmesini tıklayın.


5- Soru sor kutusunu kullanarak yardım almak için

 • Menü çubuğunun sağındaki soru sor kutusunu tıklayın.

 • Bir soruya da anahtar sözcük yazıp Enter tuşuna basın.


6- Office Yardımcısı’nı kullanarak yardım almak için

 • Yardım menüsünde, Office Yardımcısı’nı Göster komutunu tıklayın.

 • Office yardımcısı’nı ve Yardım Konuları’nın Tam Listesi’ni tıklayın.

 • Yardım istediğiniz konuyu yazıp Enter ‘a basın.

 • Office Yardımcısı’nı farenin sağ düğmesiyle tıklayıp Gizle’yi tıklayın.


Bölüm 2 Sunuyla Çalışmak

7- Tasarım şablonu kullanarak sunu oluşturmak için

 • Yeni Sunu görev bölmesinde, Tasarım Şablonu’ndan seçeneğini tıklayın.

 • Slayt tasarımı görev bölmesinde bir tasarım şablonunu tıklayın.


8- Slayt bölmesine metin girmek için

 • Slayt bölmesinde,Başlık eklemek için tıklatın ya da Alt başlık eklemek için tıklatın yazılı metin

Yertutucusunu tıklayın.

 • Metni yazın.

9-Yeni slayt oluşturmak için

 • Standart araç çubuğundaki Yeni Slayt düğmesini tıklayın.

 • Slayt Düzeni görev bölmesinde bir slayt düzeni seçin.

10-Notlar bölmesine metin girmek için

 • Normal görünümde, Notlar bölmesini tıklayın ve metni yazın.


11-Diğer sunulardan slayt eklemek için

 • Ekle menüsünde ,Dosyadan Slayt Alın komutunu tıklayın.

 • Sunu Bul sekmesini ve Gözat düğmesini tıklayın.

 • Eklemek istediğiniz sununun yerini bulun,sunuyu ve düğmesini tıklayın.

 • Eklemek istediğiniz slaytları,Ekle düğmesini ve Kapat düğmesini tıklayın.


12-Slaytları slayt sıralayıcısı görünümünde yeniden düzenlemek için

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü düğmesini tıklayın.

 • Slaydı yeni konumuna sürükleyin.


13-Not Sayfası görünümünde konuşmacı notları girmek için

 • Görünüm menüsünde, Not Sayfası komutunu tıklayın.

 • Metin eklemek için tıklatın yazılı Notlar yertutucusunu tıklayın ve metni yazın.


14- Sunuyu saklamak üzere klasör oluşturmak için

 • Dosya menüsünde, Farklı Kaydet komutunu tıklayın.

 • Yeni Klasör Oluştur düğmesini tıklayın.

 • Yeni Klasör iletişim kutusunda, klasörün adını yazın ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • Dosyayı yeniden adlandırmak için, Dosya Adı kutu klasörün adını yazın ve Kaydet düğme tıklayın.


BÖLÜM 3 Sunuyu Yazdırmak

15- Var olan sunuyu açmak için

 • Standart araç çubuğundakidüğmesini tıklayın.

 • Açmak istediğiniz sununun yerini bulun, sunuyu tıklayın ve düğmesini tıklayın.


16-Sunuya üstbilgi ve altbilgi eklemek için

 • Görünüm menüsünde,Üstbilgi ve Altbilgi komutunu tıklayın.

 • Slayt ya da Notlar ve Dinleyici Notları sekmesini tıklayın.

 • Tarih ve saat ,slayt numarası ya da altbilgi onay kutularını işaretleyin.

 • Tümüne Uygula düğmesini tıklayın.


17- Sunuya önizleme yapmak için

 • Standart araç çubuğundaki Baskı Önizleme komutunu tıklayın.

 • Baskı Önizleme araç çubuğunda,Yazdırılacak aşağı okunu ve listedeki seçeneklerden birini tıklayın.


18- Slaytlara siyah beyaz ya da gri tonda önizleme yapmak için

 • Standart araç çubuğunda, Renk/Gri Ton düğmesini tıklayın ya da Baskı Önizleme’de Seçenekler aşağı okunu tıklayın ve Renk/Gri Ton’ u işaret edin.

 • Menüde Sade Siyah Beyaz ya da Gri Ton’ u tıklayın.


19-Sunu slaytlarını dinleyici notlarını ya da konuşmacı notlarını yazdırmak için

 • Dosya menüsünde, Yazdır komutunu tıklayın.

 • Yazdırılacak aşağı okunu ve Slayt,Dinleyici Notları ya da Not Sayfası’ nı tıklayın.

 • Yazdırılacak slaytları seçmak için bir aralık yazın ve Tamam düğmesini tıklayın.


Bölüm 4 Düşüncelerinizin Ana hattı
20- Boş sunu oluşturmak için

 • Standart araç çubuğundaki Yeni düğmesini ya da Yeni Sunu görev bölmesinde, Yeni’ nin altındaki Boş Sunu’ yu tıklayın.


21-Anahatta metin girmek için

 • Anahat/Slaytlar bölmesinde, Anahat sekmasini tıklayın.

 • Eklemek noktasının yerleştirmek için tıklayın, metninizi yazın ve Enter tuşuna basın.

 • Gerekiyorsa,Tab tuşuna basın ve metni yazın.


22-Başka bir programda geliştirilen anahattı sunuya eklemek için

 • Anahattı eklemek istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirmek için, Anahat sekmesinde boş bir yeri tıklayın.

 • Ekle menüsünde, Anahattan Slayt Al komutunu tıklayın

 • Eklemek istediğiniz anahattın yerini bulun, anahattı tıklayın ve Ekle düğmesini tıklayın..

23- Slayt ya da paragrafı silmek için

 • Dört başlı ok biçimine dönüşecek olan I biçimindeki işaretçiyi, slayt simgesinin ya da paragrafın yanındaki madde iminin üzerine getirin ve slaydı seçmek için simgeyi tıklayın.

 • Del tuşuna basın.

24- Slayt ya da paragrafları yeniden düzenlemek için

 • Dört başlı oku ,slayt simgesinin ya da metin satırının madde imi üzerine getirin.

 • Slayt simgesini ya da madde imini, seçili slayt ya da paragrafın görünmesini istediğiniz yere sürükleyin.


25-Metin stilini değiştirmek için

 • Metin stilini değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 • Biçimlendirme araç çubuğunda,Yazı Tipi, Yazı Tipi Boyutu, Kalın,İtalik,Altı Çizili,Gölge ve Yazı Tipi Rengi gibi biçimlendirme düğmelerinden birini tıklayın.


26-Word’e anahat ya da not göndermek için

 • Dosya menüsünde, Gönder komutunu işaret edin ve Microsoft Word’ü tıklayın.

 • Bir gönderme seçeneğini ve Tamam düğmesini tıklayın.


27-Sunuyu anahat olarak kaydetmek için

 • Dosya menüsünde, Farklı Kaydet komutunu tıklayın.

 • Anahat dosyasını kaydetmek istediğiniz yere gelin.

 • Dosya Adı kutusuna dosyanın adını yazın.

 • Kayıt Türü aşağı okunu ve Anahat /RTF’ yi tıklayın.

 • Kaydet düğmesini tıklayın.

Bölüm 5 Slayt Metni Eklemek ve Değiştirmek
28-Metin nesnesine metin eklemek için

 • Ekleme noktasını yerleştirmek için metin nesnesini tıklayın ve metni yazın.


29-Metin nesnesini taşımak için

 • Metin nesnesini seçin.

 • Metin nesnesini istediğiniz yere yerleştirmek için, seçim kutusunun kenarını sürükleyin.

30- Metin etiketi oluşturmak için

 • Çizim araç çubuğundaki Metin Kutusu düğmesini tıklayın.

 • Metin kutusunun görünmesini istediğiniz yeri tıklayın ve metni yazın.


31- Kelime işlemci kutusu oluşturmak için

 • Çizim araç çubuğunda, Metin Kutusu düğmesini tıklayın.

 • İşlemciyi slayda yerleştirip istediğiniz uzunlukta bir kutu oluşturmak için sürükleyin ve metni yazınız.


32-Metin hizalamasını değiştirmek için

 • Metin kutusunu seçin.

 • Biçimlendirme araç çubuğunda,hizalama düğmelerinden (Sola Hizala,Ortala ya da Sağa Hizala) birini tıklayın.


33-Satır aralığını ayarlamak için

 • Metin nesnesini noktalı seçim kutusu ile seçin.

 • Biçim menüsünde Satır Aralığı komutunu tıklayın.

 • Bir ayar seçmek için,Paragraftan Önce ya da Paragraftan Sonra okunu ve Tamam düğmesini tıklayın.


34-Metni değiştirmek için

 • Düzen menüsünde,Değiştir komutunu tıklayın.

 • Aranan kutusunu tıklayın ve değiştirmek istediğiniz metni yazın.

 • Yeni Değer kutusunu tıklayın ver yeni metni yazın.

 • Sonrakini Bul düğmesini ve Değiştir komutunu tıklayın.

 • Tamam düğmesini ve Değiştir iletişim kutusunu kapatmak için Kapat düğmesini tıklayın.


35-Otomatik Düzelt girdisi eklemek için

 • Araçlar menüsünde,Otomatik Düzeltme Seçenekleri komutunu ve gerekiyorsa,Otomatik Düzelt sekmesini tıklayın.

 • Değişen kutusunu tıklayın ve yazım hatası olan bir sözcüğü yazın.

 • Tab tuşuna basın ve doğru sözcüğü yazın.

 • Ekle ve Tamam düğmelerini tıklayın.


36-Yazım hatası olan bir sözcüğü düzeltmek üzere Otomatik Düzelt ‘i kullanmak

için

 • Ekleme noktasını yerleştirmek için metni yazmak istediğiniz yeri tıklayın.

 • Yazım hatası olan bir sözcüğü yazın ve Space’e basın.

37-Bir sözcüğü yabancı dildeki bir sözcük olarak işaretlemek için

 • İşaretlemek istediğiniz yabancı sözcük ya da deyimi seçin.

 • Araçlar menüsünde Dil komutunu tıklayın.

 • Yabancı dili ve Tamam düğmesini tıklayın.

38-Yazım hatası olan bir sözcüğü seçmek ve düzeltmek için

 • Yazım hatası olan sözcüğü farenin sağ düğmesi ile tıklayın ve kısayol menüsü doğru yazımı tıklayın.


39- Sunudaki yazımı denetlemek için

 • Standart araç çubuğundaki Yazım Kılavuzu düğmesini tıklayın.

 • Yazım denetimi, doğru bir adı tanıyamadığı için durduğu zaman, bu adı sözlüğüne eklemek için Ekle düğmesini ya da Tümünü Geç düğmesini tıklayın.

 • Yazım denetimi,yanlış yazılmış bir sözcükte durduğu ve olası doğru yazımları gösterdiği zaman,önerilerden uygun olanı ve yazımı düzeltmek için Değiştir düğmesini tıklayın.

 • Yazım denetiminin tamamlandığını belirten bir ileti göründüğünde Tamam düğmesini tıklayın.


40- Stil seçeneklerini ayarlamak için

 • Araçlar menüsünde, Seçenekler komutunu ve Yazım Denetimi ve Stil sekmesini tıklayın.

 • Stili Denetle onay kutusunu işaretleyin ve Stil Seçenekleri düğmesini tıklayın.

Ayarlamak istediğiniz stil seçeneklerini seçin ve Tamam düğmesini iki kez tıklayın.
41- Sununun stilini denetlemek için

 • Ampulü ya da Standart araç çubuğundaki Yazım Klavuzu düğmesini tıklayın.

 • İstediğiniz seçeneği listede tıklayın ya da yoksaymak için Tamam düğmesini tıklayın.

 • Yardım menüsünde, Office Yardımcısı’nı Gizle komutunu tıklayın.


BÖLÜM 6 Tasarım Şablonu Uygulamak ve Değiştirmek
42- Tasarım Şablonu uygulamak için

 • Biçimlendirme araç çubuğunda, Slayt Tasarımı düğmesini tıklayın.

 • Slayt Tasarımı görev bölmesinde, Tasarım Şablonları ‘nı ve Gözat düğmesini tıklayın.

 • Uygulamak istediğiniz şablonu içeren klasöre gelin ve Uygula düğmesini tıklayın.


43-Asıl Slayt ve Asıl Başlık ‘ı görüntülemek için

 • Görünüm menüsünde, Asıl komutunu işaret edin ve Asıl Slayt ‘ı tıklayın.

 • Asıl Slayt ya da Asıl Başlık ‘ın küçük slaydını tıklayın.


44-Bir başka asıl slayt ya da asıl başlık eklemek için

 • Asıl Slayt Görünümü araç çubuğunda, Yeni Asıl Slayt Ekle düğmesini tıklayın.

 • Asıl Slayt Görünümü araç çubuğunda, Yeni Asıl Başlık Ekle düğmesini tıklayın.


45-Madde imlerini farklı bir simge ya da resim ile biçimlendirmek için

 • Metnin, biçimlendirmek istediğiniz madde imli satırını tıklayın.

 • Biçim menüsünde, Madde İşaretleri ve Numaralandırma komutunu tıklayın.

 • Özelleştir ya da Resim komutunu, bir madde imini ve iki kere Tamam düğmesini tıklayın.

46-Cetveli görüntülemek için

 • Görünüm menüsünde, Cetvel ‘i tıklayın.

 • Slaydın boş bir yerini farenin sağ düğmesi ile tıklayın ve Cetvel komutunu tıklayın.


47-Girinti ya da sayfa kenarı işaretçilerini ayarlamak için

 • Ekleme noktasına, girinti ya da sayfa kenarı işaretçilerini ayarlamak istediğiniz metne yerleştirmek için tıklayın ve cetveli görüntüleyin.

 • Ayarlamak için, girinti ya da sayfa kenarı işaretçilerini sürükleyin.


48-Sunuyu tasarım şablonu biçiminde kaydetmek için

 • Dosya menüsünde, Farklı Kaydet komutunu tıklayın.

 • Dosya Adı kutusuna bir dosya adı yazın.

 • Kayıt Türü aşağı okunu ve Tasarım Şablonu ‘nu tıklayın.

 • Sunuyu şablon olarak kaydetmek istediğiniz yeri bulun ve Kaydet düğmesini tıklayın.


BÖLÜM 7 Sunu Renklerini Görüntülemek ve Değiştirmek

49- Bir renk düzeni görüntülemek ve seçmek için

 • Biçimlendirme araç çubuğundaki Slayt Tasarımı düğmesini ve Slayt Tasarımı görev bölmesinde Renk Düzenleri ‘ni tıklayın.

 • Bir renk düzenini tıklayın.


50-Bir renk düzeni oluşturmak için

 • Biçimlendirme araç çubuğundaki Slayt Tasarımı düğmesini ve Slayt Tasarımı görev bölmesinde Renk Düzenleri’ni tıklayın.

 • Slayt Tasarımı görev b ölmesinde, Renk Düzenini Değiştir’i tıklayın.

 • Renk Düzeni alanında, temel bir renk kutusunu tıklayın.

 • Renk Değiştir düğmesini, renk paletindeki bir rengi ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • Standart Düzen Olarak Ekle ve Uygula düğmelerini tıklayın.51- Renk menülerine renk eklemek için

 • Bir metin kutusunu seçin.

 • Çizim araç çubuğunda, Yazı Tipi Rengi aşağı okunu ve Tüm Renkler ‘i tıklayın.

 • Renk paletindeki bir rengi ve Tamam düğmesini tıklayın.


52- Slayt arka planını değiştirmek ve var olan slayt ya da sunuya uygulamak için

 • Biçim menüsünde, Arka Plan komutunu tıklayın.

 • Arka Plan Dolgusu aşağı okunu ve Dolgu Efektleri komutunu tıklayın.

 • Bir sekmeyi ve arka plan seçeneklerini tıklayın.

 • Tamam düğmesini ve Uygula ya da Tümüne Uygula düğmesini tıklayın.


BÖLÜM 8 Şekil Çizmek ve Değiştirmek

53-Bir nesne çizmek için

 • Çizim araç çubuğundaki Otomatik Şekil düğmesini tıklayın.

 • Bir kategoriyi ve bir nesneyi işaret edin.

 • Bir şekil çizmek için sürükleyin.

54-Bir nesneyi yeniden boyutlandırmak ya da ayarlamak için

 • Nesneyi seçin.

 • Nesnenin yeniden boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin.


55- Bir nesneyi kopyalamak için

 • Nesneyi seçin.

 • Standart araç çubuğundaki Kopyala düğmesini tıklayın.

 • Standart araç çubuğundaki Yapıştır düğmesini tıklayın.


56-Bir nesneyi taşımak için

 • Nesneyi slaydın başka bir yerine sürükleyin.


57-Bir nesneyi tek adımda kopyalamak ve taşımak için

 • Ctrl tuşunu basılı tutun ve nesneyi sürükleyin.58- Office Panosu görev bölmesini kullanarak, birden çok nesneyi kopyalamak için

 • Birden çok nesneyi seçin.

 • Standart araç çubuğundaki Kopyala düğmesini tıklayın.

 • Slayda yapıştırmak için, Ofice Panosu görev bölmesindeki bir öğeyi tıklayın.


59-Bir nesneyi biçimlendirmek için

 • Nesneyi seçin

 • Çizim araç çubuğundaki Dolgu Rengi, Çizgi Rengi, Yazı Tipi Rengi,Çizgi Stili, Kesik Çizgi Stili,Ok Stili, Gölgelendirme Stili ve 3-B Stili gibi biçimlendirme düğmelerinden birini tıklayın.


60-Bir nesneyi hizalamak için

 • Hizalamak istediğiniz nesneleri seçin.

 • Çizim araç çubuğu Çiz düğmesi tıklayıp Hizala veya Dağıt komutu gelin ve bir hizalamayı tıklayın.


61-Nesneleri hizalamak için kılavuz ve kılavuz çizgilerini etkinleştirmek için

 • Görünüm menüsünde, Kılavuz ve Kılavuz Çizgileri komutunu tıklayın.

 • Kılavuzu Ekranda Görüntüle ve Çizim Kılavuzlarını Ekranda Görüntüle onay kutularını seçin ve Kılavuzlar iletişim kutusunu kapatmak için iki kere Tamam düğmesini tıklayın.


62- İki nesneyi bağlamak için

 • Çizim araç çubuğundaki Otomatik Şekil düğmesini tıklayın, Bağlayıcılar komutunu işaret edin ve bir bağlayıcıyı tıklayın.

 • İşaretçiyi bir nesne tutamacının üzerine getirin ve bir bağlantı noktası seçmek için nesneyi tıklayın.

 • İşaretçiyi bir başka nesnenin tutamacı üzerine getirin ve başka bir bağlantı noktası seçmek için nesneyi tıklayın.


63-Nesnenin yığılma sırasını değiştirmek için

 • Bir nesneyi seçin.

 • Çizim araç çubuğundaki Çiz düğmesini tıklayın, Sıra komutunu işaret edin ve bir yığılma sırası seçeneğini tıklayın.


64- Şekilleri döndürmek ya da çevirmek için

 • Bir nesneyi seçin.

 • Çizim araç çubuğundaki Çiz düğmesini tıklayın, Döndür ve ya Çevir komutunu işaret edin ve bir döndürme ya da çevirme seçeneğini tıklayın.


65- Bir yay çizmek için

 • Çizim araç çubuğundaki Otomatik Şekil düğmesini tıklayın,Temel Şekiller komutunu işaret edin ve Yay düğmesini tıklayın.

 • Bir yay çizin.


66-Şekilleri gruplandırmak ve grupları çözmek için

 • Gruplandırmak ya da grubunu çözmek istediğiniz nesne ya da nesneleri seçin.

 • Çizim araç çubuğundaki Çiz düğmesini ve Gruplandır ya da Grubu Çöz komutunu tıklayın.67-Şekilleri yeniden gruplandırmak için

 • Daha önce gruplandırılmış nesneler dizisindeki bir nesneyi seçin.

 • Çizim araç çubuğundaki Çiz düğmesini ve Yeniden komutunu tıklayın.


BÖLÜM 9 PowerPoint’e Bilgi Eklemek

68-Farklı bir slayt düzeni uygulamak için

 • Farklı bir slayt düzeni uygulamak istediğiniz slaydı görüntüleyin.

 • Slayt Düzeni görev bölmesini görüntülemek için, Biçim menüsünde Slayt Düzeni komutunu ve yeni bir slayt düzenini tıklayın.


69-İçerik yertutucusuyla Otomatik Düzen’i kullanarak küçük resim eklemek için

 • İçerik yertutucusunda, Küçük Resim Ekle simgesini tıklayın.

 • Resim Seç iletişim kutusundaki Metni Ara kutusuna aramak istediğiniz sözcüğü yazın ve Ara düğmesini tıklayın.

 • Küçük resimlerden birini tıklayın.


70- Küçük Resin Ekle görev bölmesini kullanarak küçük resim eklemek için

 • Ekle menüsünde Resim ‘i işaret edin ve Küçük Resim komutunu tıklayın.

 • Küçük Resim Ekle görev bölmesindeki Metni Ara kutusuna aramak istediğiniz sözcüğü yazın ve Ara düğmesini tıklayın.

 • Küçük resimlerden birini tıklayın.


71- Bir nesneyi boyutlandırmak için

 • Küçük resmi seçin.

 • Resim araç çubuğundaki Resmi Biçimlendir düğmesini tıklayın.

 • Ölçek alanındaki Yükseklik kutusuna bir sayı yazın ve Tamam düğmesini tıklayın.


72- Resmi yeniden renklendirmek için

 • Küçük resim nesnesini seçin.

 • Resim araç çubuğundaki Resmi Yeniden Renklendir düğmesini tıklayın.

 • Yeni alanının altındaki renklerden birinin yanındaki aşağı oku tıklayın.

 • Renk seçmek için, bir renk kutusunu ya da seçeneklerden birini ve Tamam düğmesini tıklayın.


73-Tablo eklemek için

 • Ekle menüsündeki Tablo komutunu ya da içerik yertutucusundaki Tablo Ekle simgesini tıklayıp ya da slayttaki tablo yertutucusunu çift tıklayın.

 • İstediniz satır ve sütun sayılarını seçmek için Satır Sayısı ve Sütun Sayısı oklarını ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • Bir hücreden diğerine geçmek için TAB tuşunu kullanarak tabloya yazı yazın.


74-Bir tabloyu biçimlendirmek için

 • Biçimlendirmek istediğiniz tablodaki hücreleri seçin.

 • Tablolar ve Kenarlıklar ya da Biçimlendirme araç çubuğu biçimlendirme düğmeleri birini tıklayın.


75-Word tablosu eklemek için

 • Ekle menüsünde, Nesne komutunu ve Yeni Oluştur seçeneğini tıklayın.

 • Nesne Türü kutusunda Microsoft Word Belgesi’ni seçin ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • İstediğiniz tabloyu oluşturmak için, Tablo menüsündeki komutları kullanın.

76-Slayda Excel grafiği eklemek için

 • Ekle menüsünde, Nesne komutunu tıklayın.

 • Dosyadan Oluştur seçeneğini, Gözat düğmesini tıklayıp eklemek istediğiniz Excel dosyasının yerini bulun.

 • Eklemek istediğiniz Excel dosyasını , Gözat iletişim kutusunu kapatmak için Tamam düğmesini ve yeniden Tamam düğmesini tıklayın.


77-Microsoft Graph grafiği eklemek için

 • Ekle menüsündeki Grafik komutunu ya da İçerik yertutucusundaki Grafik Ekle simgesini tıklayın ya da slayttaki grafik yertutucusunu çift tıklatın.


78-Grafiğe veri almak için

 • Microsoft Graph grafiğini çift tıklayın ve verileri alacağınız hücreyi (hücreleri)çift tıklayın.

 • Graph Standart araç çubuğunda , Dosya Al düğmesini tıklayın.

 • Eklemek istediğiniz dosyanın yerini bulun ve dosyayı çift tıklayın.

 • Var olan verileri veri sayfasının üzerine yazmak için Tamam düğmesini tıklayın.


79-Microsoft Graph grafiğini biçimlendirmek için

 • Graph grafiğini çift tıklayın.

 • Grafik menüsünde Grafik Türü komutunu ve bir grafik türü sekmesini tıklayın.

 • Bir grafik türünü, grafik alt türünü ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • Grafiği biçimlendirmek için, Graph Standart ve Graph Biçimlendirme araç çubuklarındaki seçenekler ile Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri komutunu tıklayın.

80-Kuruluş şeması eklemek ve oluşturmak için

 • Ekle menüsündeki Diyagram komutunu ya da içerik yertutucusundaki Diyagram veya Kuruluş Grafiği Ekle simgesini tıklayın ya da slayttaki kuruluş şeması yertutucusunu çift tıklayın.

 • Kuruluş Şeması’nı seçin ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • Grafik kutusunun seçin ve yeni metni yazın.

 • Gerekiyorsa, bir grafik kutusu eklemek için, kuruluş şeması araç çubuğunda, Şekil Ekle aşağı okunu ve seçeneklerden birini tıklayın.

 • Kuruluş Şeması’ndan çıkmak için , sunu penceresinin boş bir yerini tıklayın.


81- Diyagram eklemek ve oluşturmak için

 • Çizim araç çubuğunda, Diyagram veya Kuruluş Grafiği Ekle düğmesini tıklayın.

 • Bir diyagram seçin ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • Bir metin kutusunu tıklayın, var olan metni seçin ve yeni metni yazın.

 • Diyagramdan çıkmak için, sunu penceresinin boş bir yerini tıklayın.


82-Resim eklemek için

 • Ekle menüsünde, Resim komutunu işaret edin ve Dosyadan’ı tıklayın.

 • Resim eklemek istediğiniz yere gelin.

 • Eklemek istediğiniz resmi ve Ekle düğmesini tıklayın.


83-Resmi yeniden boyutlandırmak için

 • Resmi seçin, Shift tuşunu basılı tutun ve slayttaki resmi genişletmek için, resmin köşesindeki yeniden boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin.


84- Resmi kırpmak için

 • Resmi seçin.

 • Resim araç çubuğunda,Kırp düğmesini tıklayın.

 • Kırpma aracının ortasını alt orta yeniden boyutlandırma tutamacına getirin ve resmi kırpmak için sürükleyin.

 • Resim araç çubuğunda,Kırp düğmesini ya da slaydın boş bir yerini tıklayın.


85- Resmi sıkıştırmak için

 • Resmi seçin.

 • Resim araç çubuğunda, Resimleri Sıkıştır düğmesini tıklayın.

 • İstediğiniz sıkıştırma seçeneklerini tıklayın.

 • Tamam ve Uygula düğmesini tıklayın.


86- Slayda WordArt eklemek için

 • Çizim araç çubuğunda, WordArt Ekle düğmesini tıklayın.

 • Bir stili ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • Metin kutusuna metni yazın ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • WordArt’dan çıkmak için, sunu penceresinin boş bir yerini tıklayın.

BÖLÜM 10 Slayt Gösterisi Ayarlamak ve Yapmak
87- Slayda animasyon düzeni uygulamak için

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü düğmesini ve bir slaydı tıklayın.

 • Slayt Gösterisi menüsünde, Animasyon Düzenleri komutunu tıklayın.

 • Slayt Tasarımı görev bölmesinde, Seçili Slaytlara Uygula ’nın altındaki bir animasyonu tıklayın.


88- Slayttaki metni canlandırmak için

 • Normal görünümde bir slayt seçin.

 • Slayt Gösterisi menüsünde, Özel Animasyon komutunu tıklayın.

 • Canlandırmak istediğiniz metni ve Özel Animasyon görev bölmesindeki Efekt Ekle düğmesini tıklayın.

 • Bir efekt kategorisini işaret edin ve bir efekti tıklayın.

89- Slayt geçiş efekti eklemek için

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü düğmesini tıklayın ve slaydı seçin.

 • Slayt Geçişi görev bölmesini açmak için Slayt Gösterisi menüsünde Slayt Geçişi komutunu tıklayın.

 • Seçili Slaytlara Uygula‘nın altındaki bir geçiş efektini tıklayın.

 • Efekte önizleme yapmak için, slaydın altındaki geçiş simgesini tıklayın.

90- Özel bir gösteri oluşturmak için

 • Slayt Gösterisi menüsünde, Özel Gösteriler komutunu tıklayın.

 • Yeni düğmesini tıklayın.

 • Slayt Gösterisi Adı kutusuna bir slayt gösterisi adı yazın.

 • Sunudaki Slaytlar kutusunda, bir slaydı ve Ekle düğmesini tıklayın.

 • Özel slayt gösterisine daha çok slayt ekleyin.

 • Tamam düğmesini ve Kapat ya da Göster düğmesini tıklayın.

91- Slayt gösterisini herhangi bir slaytta başlatmak için

 • Bir slayt seçin.

 • Slayt Gösterisi düğmesini tıklayın

 • Ekranı tıklayın. Space‘e ya da sonraki slayda geçmek için tuşuna, önceki slayda dönmek içinse

Tuşuna basılır.
92-Slayt gösterisini herhangi bir slaytta bitirmek için

 • Ekranın herhangi bir yerini farenin sağ düğmesiyle tıklayıp Gösteriyi Bitir düğmesini tıklayın ya da ESC tuşuna basın.


93-Slayt gösterisinde kalem aracını kullanarak çizim yapmak için

 • Slayt Gösterisi düğmesini tıklayın.

 • Ekranı farenin sağ düğmesiyle tıklayın, İşaretçi Seçenekleri komutunu işaret edin ve Kalem ‘i tıklayın.

 • Bir çizim yapın ve çizimleri silmek için E tuşuna basın.


94- Slayt gösterisi sırasında bir slaydı gizlemek için

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü düğmesini tıklayın.

 • Gizlemek istediğiniz slaydı seçin.

 • Slayt Sıralayıcısı araç çubuğunda Slayt Gizle düğmesini tıklayın.


95-Toplantı Defteri’ne not ve karar girmek için

 • Slayt Gösterisi’nde ,ekranı farenin sağ düğmesiyle tıklayın ve Toplantı Defteri komutunu tıklayın.

 • Toplantı Tutanağı sekmesinde, metin kutusunu tıklayıp metni yazın.

 • Kararlar sekmesinde,açıklama metnini ve görevlendirilen ad(lar)ını yazın.

 • Ekle ve Tamam düğmelerini tıklayın.


BÖLÜM 11 Çoklu ortam sunusunu oluşturmak
96-Ses eklemek için

 • Ekle menüsü, Film ve Sesler komutunu işaret edin ve Clip Organizer ’dan Ses komutunu tıklayın.

 • Bir sesi tıklayın ve slayt gösterisinde kendiliğinden çalması için Evet ya da Hayır düğmesini tıklayın.


97-Film eklemek için

 • Bir Ekle menüsü, Film ve Sesler komutu işaret edin ve Clip Organizer’dan Film komutu tıklayın.

 • Bir filmi tıklayın ve saat gösterisinde kendiliğinden çalması için, Evet ya da Hayır düğmesi tıklayın.


98-Bir film ya da ses yürütmek için

 • Film ya da ses nesnesini çift tıklayın.


99-çalma ayarlarını değiştirmek için

 • Film nesnesini farenin sağ düğmesiyle tıklayın ve Özel Animasyon komutunu tıklayın.

 • Özel Animasyon görev bölmesinde , film nesnesi öğesini , Başlat aşağı okunu ve bir seçeneği tıklayın.


100- Slayt zamanlaması eklemek için

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü düğmesini tıklayın.

 • Slayt Sıralayıcısı araç çubuğunda Slayt Geçişi düğmesini tıklayın.

 • Otomatik Olarak onay kutusunu işaretleyip bir değer yazın.

 • Uygula ya da Tüm Slaytlara Uygula düğmesini tıklayın.


101- Slayt zamanlama provası yapmak için

 • Slayt Sıralayıcısı görünümünde, Slayt Sıralayıcısı araç çubuğundaki Zamanlama Provası düğmesini tıklayın.

 • Slaydı görüntülemek ya da bilgileri ele almak için yeteri kadar zaman geçtiğini hissettiğinizde , yeni bir slayt zamanlaması seçmek için fareyi ya da Sonraki düğmesini tıklayın;sunudaki her slayt için Özgün zamanlamayı seçmek için; tuşuna basın.

 • Zaman yeterli değilse , yeniden slayt provası yapmak için , Yinele düğmesini tıklayın.Prova iletişim kutusundaki Kapat düğmesini tıklayarak , Slayt provasını herhangi bir zamanda durdurabilirsiniz.

 • Yeni slayt zamanlamalarını kaydetmek için Evet düğmesini tıklayın.


102-Sunu sırasında konuşma kaydetmek için

 • Slayt gösterisi menüsünde Konuşma Kaydet komutunu tıklayın.

 • Tamam düğmesini tıklayın, slayt zamanlama provasını kullanın ya da slayt gösterisine devam etmek için tıklayın ve ilerledikçe konuşma ekleyin.

 • Slayt Sıralayıcısı görünümündeki slayt zamanlamalarını gözden geçirmek için,Evet ya da Hayır düğmesini tıklayın.


103-Kendi kendine çalışan bir slayt gösterisi ayarlamak için

 • Slayt Gösterisi menüsünde Gösteri Ayarla komutunu tıklayın.

 • Bilgi Noktasında Göz atılacak (Tam Ekran) seçeneğini ve Tamam düğmesini tıklayın.


BÖLÜM 12 Bir Web Sunusunu Oluşturmak

104- Özet slayt oluşturmak için

 • Slayt Sıralayıcısı Görünümü düğmesini tıklayın.

 • Düzen menüsündeki Tümünü Seç komutunu tıklayın.

 • Slayt Sıralayıcısı araç çubuğundaki Özet Slayt düğmesini tıklayın.


105-Köprü ya da dosya oluşturmak için

 • Köprü olmasını istediğiniz metni seçin.

 • Slayt Gösterisi menüsündeki Eylem Ayarları komutunu tıklayın.

 • Köprü seçeneğini tıklayın.

 • Köprü aşağı okunu ve Slayt ’ı ya da Başka Dosya seçeneğini tıkayın.

 • Bağlamak istediğiniz slaydı ya da dosyaya çift tıklayın ve iki kere Tamam düğmesini tıklayın.


106- Bir Web sitesine köprü oluşturmak için

 • Bir Web sitesinin adres metnini seçin

 • Standart araç çubuğundaki Köprü Ekle düğmesini tıklayın.

 • Web sayfasının adresini yazın ve Tamam düğmesini tıklayın.


107-Bir sunuya Web sayfası olarak önizleme yapmak için

 • Dosya menüsünde, Web Sayfa Önizlemesi komutunu tıklayın.

 • Soldaki slayt başlıkları listesini kaydırın ve bir başlığı tıklayın.

 • Tarayıcınızın penceresindeki Dosya menüsünde, Kapat düğmesini tıklayın..


108-Bir sunuyu web sayfası olarak kaydetmek ve yayımlamak için

 • Dosya menüsünde, Web Sayfası Olarak Kaydet komutunu tıklayın.

 • Dosya Adı kutusuna Web sayfasının adını yazın.

 • Sunuyu yayımlamak istediğiniz yeri bulun ve Yayımla düğmesini tıklayın.

 • Web sayfası seçeneklerini ve Yayımla düğmesini tıklayın.


Bölüm 13 Sunuyu İncelemek ve Paylaşmak

109- Sunuya açıklama eklemek için

 • Ekle menüsünde , Açıklama komutunu tıklayın.

 • Açıklama kutusuna açıklamayı yazın.

 • Açıklama kutusunun dışında herhangi bir yeri tıklayın.

110-Sunuya parola koruması eklemek için

 • Araçlar menüsünde, Seçenekler komutunu ve Güvenlik sekmesini tıklayın.

 • Değiştirilecek Parola ya da Açma Parolası kutusuna bir parola yazın ve Tamam düğmesini tıklayın.


111- E-posta kullanarak sunu göndermek için

 • Dosya menüsünde, Gönder komutunu işaret edin ve Posta Alıcısına (Gözden Geçirme İçin…)seçeneğini tıklayın.

 • Kime:kutusunu,alıcı adlarını ve Kime, Bilgi ya da Gizli’yi tıklayın.

 • Tamam düğmesini ve araç çubuğundaki Gönder düğmesini tıklayın.


112- Sunuları karşılaştırıp birleştirmek ve değişiklikleri izlemek için

 • Araçlar menüsünde, Sunuları Karşılaştır ve Birleştir komutunu tıklayın.

 • Geçerli sunuyla karşılaştırmak ve birleştirmek istediğiniz sununun yerini bulun.

 • Bir sunu dosyasını, Birleştir düğmesini ve Devam düğmesini tıklayın.

 • İnceleme araç çubuğundaki Biçimlendirme düğmesini tıklayın.

 • Düzeltme Bölmesi’nde, değişiklikleri red ya da kabul edin ve Düzeltme Bölmesi ‘ndeki Kapat düğmesini tıklayın.


113-Çevrimiçi yayın düzenlemek için

 • Slayt Gösterisi menüsünde,Çevrimiçi Yayın komutunu işaret edin ve Canlı Yayın Zamanını Belirle ’yi tıklayın.

 • Ayarlar ’ı, sonra da Göz at düğmesini tıklayın,ağ sunucusunda paylaşılan bir klasöre gelin, Seç ve Tamam düğmelerini tıklayın.

 • Zamanla düğmesini tıklayın ve bir çevrimiçi Outlook toplantısı düzenleyin.Başka bir e-posta programını kullanıyorsanız, yayın URL’si iletinizin içine katıştırılır.Toplantıya katılmasını istediğiniz insanların e-posta adreslerini belirtin.

 • Gönder ve Evet düğmelerini tıklayın.

 • Başlatmak için Yayınla, Başlat ve Evet düğmelerini tıklayın.


114-Çevrimiçi toplantı düzenlemek için

 • Araçlar menüsünde, Çevrimiçi İşbirliği ‘ni işaret edin ve Toplantı Zamanı Belirle komutunu tıklayın.

 • Kime düğmesini, Adı listesinden alıcıların adını, Gerekli ve İsteğe Bağlı düğmelerini ve Tamam düğmesini tıklayın.

 • Konu kutusunu tıklayın ve çevrimiçi toplantının konusunu yazın.

 • Tarihin yanındaki Başlangıç aşağı okunu tıklayın, bir başlangıç tarihi seçin ve Gönder düğmesini tıklayın.115-Paketle ve Gönder Sihirbazı’nı başlatmak için

 • Dosya menüsünde, Paketle ve Gönder komutunu tıklayın.

 • Açıklamaları okuyun ve iki kere İleri’yi tıklayın.

 • Dosyayı saklamak istediğiniz sürücüyü seçin ve İleri düğmesini tıklayın.

 • TrueType Yazı Tiplerini Katıştır onay kutusunu işaretleyin.

 • İleri düğmesini ve Microsoft Windows için Görüntüleyici seçeneğini tıklayın,gerekiyorsa görüntüleyiciyi indirin ve yükleyin,İleri ve Son düğmelerini tıklayın.


116- Bir sunuyu PowerPoint Görüntüleyicisi ile göstermek için

 • Windows Görev çubuğunda,Başlat düğmesini tıklayın,Programlar ’ı işaret edin ve Microsoft PowerPoint Görüntüleyicisi ‘ni tıklayın.

 • Açmak istediğiniz sununun yerini bulun ve dosyayı tıklayın.

 • Göster düğmesini,sunu slaytları arasında ilerlemek için fareyi ve Çıkış düğmesini tıklayın.


BÖLÜM 14 PowerPoint’i özelleştirmek
117-Bir araç çubuğunu özelleştirmek için

 • Araçlar menüsünde, Özelleştir komutunu tıklayın.

 • Araç Çubukları sekmesi ve Yeni düğmesi tıklayıp bir araç çubuğu adı yazın ve Tamam’ı tıklayı

 • Komutlar sekmesini, bir kategoriyi ve bir komutu tıklayın.

 • Komutu eklemek için araç çubuğuna doğru ya da kaldırmak için araç çubuğundan dışarı doğru sürükleyin ve Tamam düğmesini tıklayın.


118-Metin nesnelerinin oluşturulmasını özelleştirmek için

 • Bir metin kutusu oluşturun ve Biçim menüsünde Yazı Tipi komutunu tıklayın.

 • Yazı tipi seçenekleri değiştirin,Varsayılan Yap onay kutusunu işaretle ve Tamam düğmesi tıklayın.


119-Şekil nesnelerinin oluşturulmasını özelleştirmek için

 • Bir şekil oluşturun ve şeklin özniteliklerini değiştirin.

 • Çizim araç çubuğunda, Çiz ‘i ve Otomatik Şekil Varsayılanlarını Ayarla ’yı tıklayın.


120-Bir makro kaydetmek ve çalıştırmak için

 • Araçlar menüsünde, Makro komutunu işaret edin ve Yeni Makro Kaydet ’i tıklayın.

 • Bir makro adı yazın ve Tamam düğmesini tıklayın

 • Bir dizi adımı gerçekleştirin ve Kaydı Durdur düğmesini tıklayın.

 • Araçlar menüsünde, Makro komutunu işaret edin ve Makrolar ’ı tıklayın.

 • Bir makro seçin ve Çalıştır düğmesini tıklayın.


BÖLÜM 15 SLAYT HAZIRLAMA NOTLARI • Bir slayt sayfasında satırda 6 sütunda 6 toplam 36 kelime (6*6) olmalıdır.

 • Slayt sayfasının arka planı koyu ön planı açık olmalıdır.

 • Bir slayt sayfasında en fazla iki yazı stili olmalıdır.

.


    Ana sayfa


Powerpoint ders notlari

Indir 111.29 Kb.