bilgiz.org

Posta ve telgraf teşKİlati a.Ş. Bilgi Teknolojileri ve Altyapı Daire Başkanlığı

 • GARANTİ SÜRESİ, BAKIM-ONARIM VE CEZA İŞLEMLERİ
 • BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ
 • SİSTEMLERİN YER DEĞİŞİKLİĞİ
 • HİZMETİN DEVRİ • Tarih10.07.2017
  Büyüklüğü59.64 Kb.

  Indir 59.64 Kb.  T.C.
  POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.
  Bilgi Teknolojileri ve Altyapı Daire Başkanlığı

  2 (İKİ) ADET HSM CİHAZI, LİSANS VE BAKIM DESTEK HİZMETİ ALIMI

  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  KONU

  rketimiz otomasyon altyapısında kullanmak üzere, PTT’nin elinde bulunan HSM cihazları ile uyumlu, aşağıda belirtilen özelliklere sahip 2 (iki) adet Donanımsal Güvenlik Modülü (HSM) cihazı satın alınacak ve mevcut 3 (üç) adet cihaz dâhil olmak üzere Üretici Fabrika bakım desteği 31.12.2018 tarihine kadar temin edilecektir. Ayrıca tüm bu cihazların kurulumları şartnamede belirtildiği şekilde yüklenici tarafından sağlanacak ve gerekli lisanslar temin edilecektir.  S. No

  Açıklama

  Miktar

  1

  Donanımsal Güvenlik Modülü (HSM)

  2 Adet

  2

  Sunucu Erişim Lisansları

  25 adet

  3

  Mevcut HSM Cihazları Dahil (3 Adet) Üretici Fabrika bakım desteği (31.12.2018 tarihine kadar geçerli)

  5 Adet


  1. İŞİN KAPSAMI
   1. PTT bünyesinde kullanılmak üzere (2) iki adet Donanımsal Güvenlik Modülü (HSM) cihazı ve bu cihazların mevcut PTT HSM cihazları ile birlikte çalışabilmesi, teklif edilecek cihazlar ile mevcut cihazların en az 25 sunucu ile erişim sağlayabilmesi için gerekli lisanslar satın alınacaktır.

   2. Teklif edilecek cihazlar ile mevcut cihazların bakım desteği (Üretici desteği dâhil) 31.12.2018 tarihine kadar sağlanacaktır.

   3. Teklif edilecek HSM cihazları, PTT’nin elinde bulunan Thales nShield Connect marka/model HSM cihazı ile uyumlu olacaktır.

   4. Teklif edilecek HSM cihazları, PTT Ana Sistem Odasında ve Konya Acil Durum Merkezinde mevcut olan HSM cihazlar ile birlikte yedekli ve aktif/pasif veya aktif/aktif yük dengeli olarak çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.

   5. Aktif/aktif veya aktif/pasif çalışma modeline PTT tarafından karar verilecek, tüm cihazların istenilen konfigürasyonda çalışması için gerekli kurulum ve konfigürasyonlar yüklenici tarafından yapılacaktır.

   6. Teklif edilecek cihazların kurulumları, PTT Genel Müdürlüğü Ana Sistem Odasında konumlandırılacak ve burada çalışır durumda getirilecektir. Bu cihazlar takip eden süreçte PTT’nin Ankara Söğütözünde kurulacak yeni veri merkezine taşınacak olup, taşıma işlemi ve yeni veri merkezinde yapılacak yeniden kurulum işlemleri yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
  1. TEKLİFLE VERİLECEK BELGELER
   1. Firmalar teklif edilecek cihazlar ile mevcut cihazlar için garanti süresi sonrası yıllık bakım-onarım-yazılım güncelleme bedelini teklifi ile beraber verecektir.

   2. HSM, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile işlem yapma yeteneğine sahip olacaktır. Bu kapsamda kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen tüm özellikleri sağlamalıdır.

   3. Cihazlar aşağıdaki sertifikalara sahip olacaktır, bu sertifikalar teklifle birlikte sunulacaktır.

    1. FIPS 140-2 Seviye 3 (veya üstü)

    2. Common Criteria EAL 4+

   4. Firma teklif edilecek cihazların en az 5 yıl Üretici desteği (support) olduğuna dair belgeyi fiyat teklifinde sunacaktır.

   5. Yüklenici bünyesinde destek ve bakım hizmetlerini vermek üzere cihaz üreticisi tarafından sertifikalanmış en az 3 mühendis bulundurmalıdır. Yüklenici teklifinde personele ait sertifikaları da sunacaktır.
  1. GENEL HÜKÜMLER
   1. Teklif veren İstekliler, Teknik Şartnamenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılacaktır.

   2. İstekliler, teklif edilen donanımların marka/modellerini teklif dosyasında mutlaka belirteceklerdir.

   3. Satın alınacak donanımlar için belirtilen teknik özellikler en az düzeyde olup, PTT A.Ş’nin yararına olan ve teknik şartnamenin tüm şartlarını karşılayan daha üstün özellikler teklif edilebilecek ve bu husus tekliflerde belirtilecektir.

   4. Teklif edilen donanımlar, Türkiye şartlarında çalışacak olup voltaj dalgalanmalarına karşı korunmalı olacaktır.

   5. Teslim edilecek donanımlar, kullanılmamış olarak orijinal ambalajında teslim edilecektir.

   6. Yüklenici satın alınan tüm donanımların seri numaralarını elektronik veya yazılı ortamda bir liste halinde PTT A.Ş’ye teslim edecektir.

   7. PTT isteklilere soru yöneltebilir ve/veya teknik doküman isteyebilir. PTT’nin isteyeceği teyit, doküman ve bilgiler belirtilen sürede, İstekli tarafından sağlanacaktır. Ancak; zamanında gelmeyen ve açık olmayan cevaplar olduğu takdirde yetersizliği inceleme esnasında tespit edilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

   8. Teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlamayan veya yetersizliği inceleme sırasında tespit edilen İstekli teklifleri inceleme dışı bırakılacaktır.

   9. Yüklenici PTT sistemleri üzerinde yapacağı tüm çalışmalar için öncesinde mutabık kalınan yöntemlerle PTT A.Ş’den izin alacak, yetkisiz değişiklik, düzeltme, kurulum vb. faaliyetleri gerçekleştirmeyecektir. Bu türden faaliyetler ile oluşabilecek durumların tüm sorumluluğu Yüklenici’ ye ait olacaktır.

   10. Yüklenici PTT’den elde ettiği bilgilerin gizliliğinden süre sınırlaması olmaksızın sorumlu olacaktır. PTT A.Ş içerisinde çalışacak tüm Yüklenici personeli gerektiğinde PTT A.Ş gizlilik ve benzer sözleşmelerini imzalayacaktır, bunun doğru bir şekilde uygulanmasından Yüklenici sorumlu olacaktır.

   11. PTT A.Ş içerisinde çalışacak tüm Yüklenici personeli bilgileri hizmet öncesinde PTT A.Ş ile paylaşılacak ve PTT A.Ş’nin onayı istenecektir, konu hizmet için belirlenmiş Yüklenici personeli dışında farklı bir personel tarafından çalışma gerçekleştirilmeyecektir. PTT A.Ş tarafından onaylanmış ve çalışma yürüten herhangi bir Yüklenici personeli ile Yüklenicinin iş akdinin sonlanması halinde Yüklenici PTT A.Ş’yi derhal yazılı bilgilendirmekle yükümlü olacaktır.

   12. PTT A.Ş içerisinde çalışacak tüm Yüklenici personeli PTT A.Ş’nin Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm düzenlemelerine uygun hareket edecektir, bunun doğru şekilde uygulanmasından Yüklenici sorumlu olacaktır.

   13. Yüklenici cihazın açma kapama ve temel kullanım talimatlarını dokümante edecek ve cihazın temel kullanımı hakkında PTT personeline eğitim verecektir.

   14. HSM' lerin her türlü arızası için yüklenici tarafından 7x24 destek sağlanacaktır. Herhangi bir arıza oluştuğunda HSM' ler PTT dışına çıkarılmadan arıza giderilecek, PTT dışına çıkarılması gerekiyorsa tüm anahtarları silinerek onarıma gönderilecektir.

   15. HSM' ler anahtar teslimi olarak kurulacak, üzerine NES, İşlem Sertifikası ya da Mali Mühür Kurulumu yapılırken yüklenici tarafından tam destek sağlanacaktır. Yüklenici, garanti süresi içerisinde kurulum ve destek hizmetleri için ilave bedel talep etmeyecektir.

   16. Teklif edilecek cihazlar en az 31.12.2018 tarihine kadar Üretici Fabrika bakım desteğine sahip şekilde teslim edilecektir.

   17. Teklif edilecek ürünler için düzenlenecek tüm Bakım belgelerinin PTT A.Ş adına düzenlenecek ve kurulum aşamasında belge PTT’ye teslim edilecektir.

   18. Hali hazırda PTT’de mevcut 3 adet HSM cihazının Üretici Fabrika bakım desteği 31.12.2018 tarihine kadar uzatılacak ve bu cihazlar içinde PTT A.Ş adına bakım belgeleri düzenlenecek ve kurulum aşamasında belge PTT’ye teslim edilecektir.

   19. Yüklenici bünyesinde destek ve bakım hizmetlerini vermek üzere cihaz üreticisi tarafından sertifikalanmış en az 3 mühendis bulundurmalıdır. Yüklenici teklifinde personele ait sertifikaları da sunacaktır.
  1. TEKNİK ÖZELLİKLER

  Teklif edilecek HSM' ler aşağıda belirtilen teknik özellikleri sağlayacaktır.   1. Standart sunucu 19” rackmount kabineti içinde çalışacaktır. Cihaz kabinete monte edilebilecek kulakçıklarıyla beraber teslim edilecektir. Cihazın güç ve ağ birimleri yedekli olmalıdır.

   2. Birden fazla sunucuyla haberleşmek için cihaz üzerinde en az 1 Gbps hızına sahip iki adet Ethernet portu bulunmalıdır.

   3. Güvenlik için aşağıdaki sertifikalara sahip olacaktır, bu sertifikalar teklifle birlikte sunulacaktır.

    1. FIPS 140-2 Seviye 3 (veya üstü)

    2. Common Criteria EAL 4+

   4. Aşağıdaki işletim sistemleri ile beraber çalışacaktır:

    1. Windows Ailesi 32/64 bit

    2. Linux 64 bit

   5. HSM cihazları en az 25 (Yirmi Beş) sunucu ile ilişkilendirilebilmelidir. Firma HSM sunucu ilişkilendirilme ilave lisans ücreti gerekmesi halinde bunları teklifinde açıkça belirtecektir.

   6. Cihaz Sunucu ilişkilendirilmeleri (Sunucu erişim lisansları) cihaz yenilemeleri sonrası yeni cihazlara aktarılabilmelidir.

   7. HSM cihazlarına yüklenecek her bir sertifikaya erişim ayrı şifre ile olacaktır. HSM Cihazlara yüklenecek sertifikalara sınırlama getirilmeyecektir. Sertifika yükleme ve erişim yetkilendirmesi ayrı bir lisanslamaya tabi olmayacaktır.

   8. Cihaz, aşağıdaki kriptografik algoritmaları ve anahtar uzunluklarını destekleyecektir:

    1. Asimetrik: RSA, 1024/2048/4096 bits, DSA, Diffie-Hellmann, ECC (ECDSA, KCDSA, ECDH)

    2. Symmetric: AES (128, 192, 256 bit), DES3, DES ,RC2 , RC4, RC5, CAST, CAST3, CAST5, ARIA, SEED

    3. Hash: SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384 , SHA-512, MD5, MD2, HAS-160

   9. Performans olarak, saniyede en az 3000 adet 2048 bit RSA imzalama işlemini yapacaktır.

   10. HSM 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile işlem yapma yeteneğine sahip olacaktır. Bu kapsamda kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen tüm özellikleri sağlamalıdır. FIPS 140-2 Level 3 ve Common Criteria EAL 4+ güvenlik standartları sertifikalarından her ikisine de sahip olmalıdır. Bu sertifikalar sunulmuş olan teklif ile beraber teslim edilecektir.

   11. PKCS#11, Java JCA/JCE, Microsoft CAPI, Microsoft CNG, OpenSSL kripto uygulama programlama arabirimlerine ve bu arabirimlerin Windows, Linux, Solaris, AIX, HP/UX işletim sistemleri için 32 bit ve 64 bit kütüphanelerine sahip olmalıdır.

   12. Kendi üstünde kripto anahtarları üretebilecektir. PKCS 11, Microsoft CryptoAPI ve Java JCE/JCA ile cihazla işlem yapıldığını gösteren örnek program kodları ürünle beraber verilecektir.

   13. Kendi üstünde ürettiği/taşıdığı anahtarların güvenli olarak yedeğinin alınmasını sağlayacaktır. Bunun için kullanılacak yöntem ve araçlar cihazlar ile beraber teslim edilecektir.

   14. Kendi üstünde ürettiği/taşıdığı anahtarların aktif olarak kullanılması için yetki paylaşımını destekleyecektir. Yetki paylaşımı akıllı kartlarla veya eşdeğer donanımlarla yapılacaktır.

   15. Yazılım güncellemesi (firmware upgrade) güvenli bir şekilde cihazın bulunduğu yerde müşteri tarafından yapılabilecektir.

   16. Donanım ve bileşenlerin durumu (İşlemci performans değerleri gibi) herhangi bir monitoring SNMP veya diğer metodlar ile izleme yazılımı ile izlenebilir olmalıdır. Yüklenici cihazların performansının PTT izleme sisteminden izlenebilmesi için gerekli konfigürasyonları yapacaktır.

   17. HSM’ler aktif/aktif yedekli çalışmayı desteklemeli, birbirleri arasında aktif yük paylaşımını ekstra bir donanım ya da yazılıma gerek kalmadan yapabilmelidir.

   18. HSM kritik operasyonlar için High Availability durumunu desteklemeli herhangi bir HSM üzerinde problem olması durumunda operasyonlar diğer HSM üzerinden otomatik bir şekilde yürütülebilmelidir.

   19. Kullanıcılar yetkilerini bir PIN ya da klavye gibi bir araç ile uzaktan ya da lokalden kolaylıkla doğrulayabilmelidirler.

   20. HSM ile uygulama sunucular arasında yapılacak bağlantı, güvenliği sağlanmış bir protokol üzerinden şifrelenmiş bir şekilde yapılmalıdır.

   21. HSM cihazını yönetimini sağlayan yönetici hesapları farklı yetki seviyelerine sahip (admin, operator, monitor) roller ile tanımlanabilmelidir. Ürünün yukarıda tarif edildiği şekilde çalışması için gereken tüm bağlantı ve enerji kabloları, kartları, sürücü yazılımları, yönetim yazılımları, kullanım kılavuzları, ürüne ait sertifikaların birer kopyası vb. eksiksiz olarak cihazlar ile birlikte teslim edilecektir.

   22. Cihazların farklı networkler üzerindeki sunuculara hizmet verebilecek şekilde kurulum ve ayarlamaları yüklenici tarafından yapılacaktır

   23. Cihazlar farklı projelerde kullanılacak sertifikalar için ayrı ayrı yetkilendirmeye imkân verecektir.


  1. EĞİTİM

   1. Satın alınacak ürünler ile ilgili en az 5 (beş) PTT A.Ş personeline 1 (bir) günlük eğitim verilecektir.

   2. Gerekli eğitim dokümantasyonu firma tarafından sağlanacaktır.
  1. TESLİM, MUAYENE ve KABUL

   1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

   2. Satın alınan ürünler PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Ana Sistem Odasında konumlandırılacak olup, teslim, kurulum, konfigürasyon ve devreye alma yüklenici tarafından belirtilen adreslerde yapılacaktır.

   3. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, satın alınacak donanımlar 60 takvim günü içerisinde kurularak çalışır durumda teslim edilecektir.

   4. Kurulum işlemlerine müteakip, PTT A.Ş tarafından kabul işlemlerine başlanacaktır. Kabul işlemlerinin yapılabilmesi için anılan donanımın çalışır ve kendisinden beklenilen işi yapıyor olması şarttır.

   5. Kabul ve Muayene işlemleri PTT A.Ş’nin belirlediği yönteme göre PTT A.Ş personeli tarafından yapılacaktır.

   6. Kabul işlemleri tamamlanana kadar tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
  2. GARANTİ SÜRESİ, BAKIM-ONARIM VE CEZA İŞLEMLERİ


   1. Satın alınacak donanımlar için yüklenici tarafından verilecek garanti süresi Muayene ve Kabul Raporunun PTT’ce onaylandığı tarihten itibaren başlayacak olup, 2 (iki) yıl sonra sona erecektir.

   2. Garanti süresi içinde yüklenici yükümlülükleri Ek-1’de bulunan Bakım Onarım Sözleşmesinde belirtildiği şekilde olacaktır ve garanti süresince bakım, onarım, yazılım güncellemesi, firmware güncellemesi, e-posta ve telefon desteği ve yerinde destek hizmeti yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir.

   3. Sözleşme öncesi karşılıklı görüşmeler sonucunda PTT A.Ş ve yüklenici uygun gördüğü takdirde Bakım Onarım Sözleşmesinde değişiklik ve ilaveler yapılabilecektir.

   4. PTT A.Ş, garanti süresi bitiminde Bakım Onarım sözleşmesi yapıp yapmamakta serbesttir.

   5. Yüklenici tarafından sözleşmedeki bir ve/veya birden fazla maddenin belirtilen süreler içerisinde yerine getirilmemesi durumunda aşağıdaki ceza hükümleri uygulanacaktır.
    1. Arıza Giderme Süresi: Arızanın yükleniciye bildirilmesinden, arızanın tam ve eksiksiz olarak giderilmesine kadar geçen gün olarak süredir.

    2. Müsaade Edilen Süre: Arızanın giderilebilmesi için verilen sürenin bittiği gündür.

    3. Cezalı Süre: Arıza Giderme Süresinden Müsaade Edilen Süre çıkarılarak hesaplanır. Sistemin tamamen çalışmasını engelleyen arızalarda 6 saatlik arıza giderme süresinde arıza giderilmezse, ilk gün için 1 günlük ceza bedeli uygulanacaktır.  CEZA FORMÜLÜ:

  Cezalı Süre (Saat) =Arıza Giderme Süresi (Saat) – Müsaade Edilen Süre (Saat)

  Ceza Bedeli-1: Sistemin tamamının çalışmasına engel olan arızalarda uygulanacak

  Ceza Bedeli-2: Sistemin sadece belirli bir kısmını veya modülünü çalışmasına engel olan arızalarda uygulanacak

  Ceza Bedeli-1 =[(Cezalı Süre-Saat) x (Toplam Bakım-Onarım Sözleşme Bedeli x %1)]

  Ceza Bedeli-2 =[(Cezalı Süre-Saat) x (Toplam Bakım-Onarım Sözleşme Bedeli x %0,1)]   1. Meydana gelebilecek donanım arızaları sistemin çalışmasını tamamen engellemesi durumunda Ceza Bedeli-1, aksi durumunda Ceza Bedeli-2 uygulanacaktır. Arıza bildirimi alındıktan sonra, yüklenici tarafından Ek-1’ de belirtilen koşullar ve süreler içerisinde müdahale edilip sorun giderildiğinde veya yerine geçici (konsinye) bir donanım konularak sistem sorunsuz olarak çalışır duruma getirildiğinde, PTT herhangi bir ceza uygulaması yapmayacaktır.

   2. Meydana gelebilecek donanım arızaları sistemin çalışmasını tamamen engellemesi durumunda Ceza Bedeli-1, aksi durumunda Ceza Bedeli-2 uygulanacaktır. Arıza bildirimi alındıktan sonra, yüklenici tarafından arızaya 6. Madde’ de belirtilen koşullar ve süreler içerisinde müdahale edilip sorun giderildiğinde veya yerine geçici (konsinye) bir donanım konularak sistem sorunsuz olarak çalışır duruma getirildiğinde, PTT herhangi bir ceza uygulaması yapmayacaktır.

  Bilal Hakan ALAT Baki ÇINAR Vedat ŞAHİN

  Mühendis Başmühendis Mühendis

  EK-1:

  BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

  İş bu sözleşme PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü (bundan böyle PTT olarak anılacaktır.) ile ……………………………………….. (bundan böyle yüklenici olarak anılacaktır.) arasında ................................. tarihinde akdedilmiştir.

  1. KAPSAM :

  Bu sözleşme ile satın alınan ve PTT’nin elinde bulunan mevcut donanımların garanti süresi veya bakım-onarım sözleşmeleri süresince, kesintisiz hizmette kalmasını sağlamak amacı ile yüklenici tarafından gereken her türlü arıza onarım hizmetlerinin verilmesi ve sistemin kesintisiz olarak çalışır halde tutulması için, yüklenici tarafından yapılacak olan yurtdışı web ve telefon desteği, destek havuzuna erişim ve arıza durumunda cihazın yurtdışına gönderilmesi gibi hizmetleri kapsar. Türkiye’de çözülemeyen problemler için donanımlar yurtdışına gönderilecektir.  1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ
   1. Satın alınan tüm donanımın bakım-onarım hizmetleri muayene ve kabulü takip eden 2 (iki) yıl boyunca yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Garanti süresi içerisinde bakım/onarım/yazılım güncellemesi/firmware güncellemesi / e-posta&telefon desteği ve yerinde destek hizmeti dahil olacaktır.

   2. Garanti süresi bitiminden sonra, PTT dilediği takdirde 1 yıl süreli olarak aynı şartlarda Bakım Onarım sözleşmesi yaparak ücretli bakım-onarım hizmeti alabilecektir. PTT dilediği takdirde tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshetme yetkisine haizdir.
  1. ARIZALARA MÜDAHALE VE GİDERİLME SÜRESİ:
   1. Sistemler için sunulan bakım 7x24 saat 365 gün teknik destek esasına göre olacaktır.

   2. Yüklenici garanti süresi ve bakım-onarım sözleşmesi yapılan zaman dâhilinde teklif edilen donanım ve yazılım ürünleri ile ilgili sorunlara,

    1. Arıza sistemin çalışmasına engel teşkil edecek nitelikte ise arızanın bildiriminden itibaren 1 saat içinde telefonla ve 4 (dört) saat içinde yerinde müdahale edecek ve arıza bildirimini takip eden 6 (altı) saat içinde de sorunu giderilecektir. 6 saat sonunda arızanın giderilememesi durumunda, Ceza Bedeli-1 uygulanacaktır.

    2. Arıza sistemin çalışmasına engel teşkil etmeyecek nitelikte ise arızanın bildiriminden itibaren 4 (dört) saat içinde telefonla ve 8 (sekiz) saat içinde yerinde müdahale edecek ve arıza bildirimini takip eden 12 (oniki) saat içinde de sorunu giderilecektir. 12 saat sonunda arızanın giderilememesi durumunda, Ceza Bedeli-2 uygulanacaktır.

   3. HSM Cihazı arızası nedeniyle sistemin işleyişi 8 saatten fazla hizmet veremez durumda kalmayacaktır. Yüklenici firma gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

   4. Yerinde çözülemeyeceği tespit edilen arıza durumunda cihaz yurtdışına gönderilecektir. Yurtdışına gönderilen arızalı cihaz yerine, arızalı cihazın eşdeğeri veya daha üst modeli konsinye ürün verilecektir. Konsinye ürün teslimi ve kurulumunun yapılarak devreye alınmasından itibaren ceza süresi hesaplaması durdurulacaktır.

   5. Yurtdışına gönderilen donanım en geç 45 iş günü içerisinde çalışır vaziyette (tüm yapılandırma ayarları yapılarak) PTT’ye teslim edilecektir. Yüklenici, tamiri mümkün olmayan veya 45 iş günü içinde tamir edilemeyen donanım yerine yeni donanım verecektir. Aynı marka ve model donanım bulunamaması durumunda; önerilecek donanımların konfigürasyonu ve özellikleri orijinal katalogları ile birlikte PTT’ye yazıyla bildirilecek ve onay alınacaktır. Aksi takdirde donanım değişimi mümkün olmayacak ve gecikilen her gün için cezai işlem süresi uygulanmasına devam edilecektir.  1. SİSTEMLERİN YER DEĞİŞİKLİĞİ:


   1. PTT A.Ş satın aldığı donanımları bu sözleşme ile alınan yerler dışındaki yerler de dâhil olmak üzere tüm PTT işyerlerinde kullanabilir ve yukarıda belirtilen birimler arasında yılda iki defadan fazla olmamak kaydıyla yer değişikliği yapabilir.

   2. Donanımlarda yapılacak olan yer değişikliği, o donanımın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olmaz, firma yer değişikliği nedeniyle gerekebilecek konfigürasyon değişikliklerinden ek ücret talep edemez.


  1. SİSTEMLERİN ÇALIŞMA ZAMANLARI


   1. PTT A.Ş, işyerlerindeki tüm donanımı normal mesai saatleri içinde veya dışında, gerek normal çalışma günlerinde gerekse resmi tatil günlerinde de çalıştırabilecektir.

   2. PTT’nin bu çalışma düzeni, yüklenicinin bakım yükümlülüklerinde hiç bir değişikliğe neden olmayacaktır.  1. HİZMETİN DEVRİ


  Yüklenici arıza-onarım hizmetlerinin sorumluluğunun bir kısmını veya tamamını PTT A.Ş’nin onayı olmadıkça başkasına devredemez.


  1. SİSTEM AKSAKLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ

  Sözleşmede belirtilen ve yüklenicinin yapması zorunlu olan yükümlülüklerin yükleniciye ulaşılamamasından dolayı bir aksaklık olduğunda PTT A.Ş tarafından düzenlenen rapor, tutanak vb. kayıtlar esas alınacaktır.

  EK- 2:
  BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


  Açıklama

  Miktar

  Birim Fiyat

  Toplam Fiyat

  1

  Donanımsal Güvenlik Modülü (HSM)

  2 Adet

  2

  Sunucu Erişim Lisansları

  25 Adet

  2

  Üretici Firma Bakım-Destek Hizmeti (31.12.2018 tarihine kadar geçerli)

  5 Adet

  GENEL TOPLAM
      Ana sayfa


  Posta ve telgraf teşKİlati a.Ş. Bilgi Teknolojileri ve Altyapı Daire Başkanlığı

  Indir 59.64 Kb.