bilgiz.org

Place of Birth : Adana Date of Birth

 • BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
 • AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ-TARİHLERİ
 • G. EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR
 • Yurtdışı Görevleri
 • Araştırma Konuları • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü75.92 Kb.

  Indir 75.92 Kb.

  CURRICULUM VITAE

  PERSONAL INFORMATION

  Name, Surname : Murat Ertuğrul Yazgan

  Place of Birth : Adana

  Date of Birth : 02.01.1947

  Foreign Languages : English, French, Italian

  Field of Profession : Landscape


  ADDRESSES AND PHONE NUMBERS
  Home: Nazilli Alley, No: 6/8, Asagı Ayrancı, Cankaya , Ankara

  Home Phone: 0 312 467 71 44

  Work Address: Agriculture Faculty, Department of Landscape Architecture, Ankara University

  Work Phone: 0 312 596 15 16

  Cell Phone: 0 506 533 43 40

  E- mail: yazgan@agri.ankara.edu.tr
  ACADEMIC TITLES

  Bachelor : Ege University, Agriculture Faculty, 14/10/1965 - 31/03/1972

  Ph.D. : Ankara University, Agriculture Faculty, 1979

  Assistant Professor : Ankara University, Agriculture Faculty, 1984

  Associate Professor : Ankara University, Agriculture Faculty, 1987

  Professor : Ankara University, Agriculture Faculty,12/03/1993

  Currently : Ankara University, Agriculture Faculty, Head of Department  1. KİMLİK BİLGİLERİ


  Adı Soyadı : Murat Ertuğrul Yazgan

  Doğum Yeri : Adana

  Doğum Tarihi : 02.01.1947

  Yabancı Dili: : İngilizce - Fransızca - İtalyanca

  Uzmanlık Alanı: : Peyzaj Mimarlığı  1. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI


  Ev :Nazilli Sokak 6/8 Aşağı Ayrancı, Çankaya- ANKARA

  Ev Telefon : 0 312 467 71 44

  İş Adresi :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

  İş Telefon : 0 312 596 15 16

  Cep : 0 506 533 43 40

  e-posta : yazgan@agri.ankara.edu.tr


  1. AKADEMİK UNVANLARI (Üniversitesi, Fakültesi ve Tarih: Ay-Gün-Yıl)


  Lisans : Ege Üniversitesi - Ziraat Fakültesi 14/10/1965 - 31/03/1972
  Doktora : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-1979
  Yrd. Doçentlik : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-1984
  Doçentlik : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-1987
  Profesörlük : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-12/03/1993
  Halen : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-2010


  1. BİLİMSEL ÇALIŞMALARI  D.1: Bilimsel Yayınları:
  D 1. 1 (YDM-ISI) Yurt Dışı (SCI Expanted, SSCI, AHCI Kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınlar
  1. OZYAVUZ, M. and YAZGAN, M.E., 2010. Planning of Igneada longos (flooded) forests as a biosphere reserve. Journal of Coastal Research, 00(0), 000–000. West Palm Beach (Florida), ISSN 0749-0208. DOI:10.2112/JCOASTRES-D-09-00065.1 received 10 June 2009; accepted in revision 20 August 2009. (Basımda) (SCI).

  2. Erdoğan, E., Yazgan, M.E., 2009. Landscaping in Reducing Traffic noise Problem in Cities: Ankara Case. African Journal of Agricultural Research, Val. 4 (10), p, ISSN 1991-637.

  3. Baris, M. E., Sahin, S., Yazgan, M.E., 2009. The contribution of trees and green spaces to the urban climate: The case of Ankara. African Journal of Agricultural Research, Vol. 4 (9), pp. 791-800.

  D 1. 2 (YDM-H) Yurt Dışı Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
  1. Erdoğan, E., Yazgan, M.E., 2009. Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol 4, Sayı 2, Sf. 201-210.

  2. Murat ERTEKİN, Murat Ertuğrul YAZGAN, Ömer Lütfü ÇORBACI, Gülibrişim (Albizia julibrissin) tohumunun çimlenmesine bazı önişlemlerin etkileri ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0019.

  3. Murat ERTEKİN, Murat Ertuğrul YAZGAN, Ömer Lütfü ÇORBACI, Magnolia soulangeana’nın Vejetatif Üretimi Üzerine Araştırmalar, Journal of New World Sciences Academy, Ecological Life Sciences, 5A0021, 5, (1), 13-20.2010.

  4. Aliasghari Khabbazi, P. Yazgan, M.E. 2013. Usage of Ornamental Plants in Iznik Tiles. ISHS Acta Horticulture, Vol:1, ISBN: 978-90-66056-06-0

  5. Çetinkaya Karafakı, F. Yazgan, M.E. 2013. Use of Plants in Ottoman Ornamentation Art. ISHS Acta Horticulture, Vol:1, ISBN: 978-90-66056-06-0

  6. Duran Gökalp, D. Yazgan, M.E. 2013. Ornamental Plants in Miniature Art. ISHS Acta Horticulture, Vol:1, ISBN: 978-90-66056-06-0

  7. Çetinkaya, Ç. Yazgan, M.E. 2013. Indoor Use of Plants: Flower Bulbs and Herbaceous Perennials in Interiors. ISHS Acta Horticulture, Vol:1, ISBN: 978-90-66056-06-0

  D 1.3 (YDT) Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yayınlanan Yayınlar
  1. Ertekin, M., Çorbacı, Ö.L., Yazgan, M.E. 2010. Role of Some Pre-treatments on Seed Germination of Eastern Strawberry Tree (Arbutus andrachne L.). First Serbian Forestry Congress, 11-13 November 2010, Serbian.

  2. Ertekin, M., Çorbacı, Ö.L., Yazgan, M.E. 2010. Narcissus pseudonarcissus cv. Golden Harvest’ in Chipping Yöntemi ile Üretimi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010, Alata, Mersin.

  3. Yazgan M.E.; Kapuci C. 2006. Iznik City With its Cultural Landscape Properties, European Council of Landscape Architecture Schools – ECLAS’06, September 20-24, 2006, Bratislava, Slovakia.

  4. Cengiz B.; Yazgan M.E. 2006. The Historical Harbour City With Its Conservation and Usage Properties: Amasra (Turkey). Book of Abstracts of ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) Conference 2006, September 21-24, 2006 Slovakia. pp 73.

  5. Yazgan M.E., Kapuci C. 2007. Iznik City with Its Historical Landscape Properties, Environment: Survival and Sustainability -ESS’07, February 19-24 2007, Cyprus.

  6. Yazgan M.E.; Kapuci C.; Cengiz B. 2005. Sustainability of Tourism and Ecotourism in Coastal City Amasra. MEDCOAST 2005 The Seventh International Conference on The Mediterranean Coastal Environment, October 25-29, 2005 Kusadasi, Turkey. Vol II, pp 259-266.

  7. M. Özyavuz, Murat E. Yazgan. 2004. The İmportance Of The Plant Design in Highways In Respect Of Traffic Security And Landscape Architecture. II. Traffic and Road Safety International Congress.

  8. M.E. Yazgan, P. Köylü. 2000. Gardens Through Symbolısm; Reflectıons Through Gardens. 10 th Year Symposium of the Faculty of Architecture and Engineering. European Universty Of Lefke.

  9. M.E. Yazgan, A. Akay, P Köylü. 2000. The Evalutıon Of Anatolıan Turkısch Gardens From 13 th Century To 21 st Century. ECLAS (European Conference of Landscape Architecture Schools).

  10. A. Korkut, M.E. Yazgan, T. Dokumacı, S. Butt. 2000. Evaluatıon Of Open Space And Green Area System Whose Importance Has Increased Durıng And After The Marmara Earthquake In Example Of Tekirdağ Province. ECLAS (European Conference of Landscape Architecture Schools).

  11. M.E. Yazgan, E. Erdoğan, A. Çabuk, T. Ekşioğlu. 1999. Sustainable Landscape Planning: Belek Case. IFLA World Congress.

  12. M.E. Yazgan, E. Erdoğan, D. Oğuz. 1999. An Ecological Settlement Safranbolu Town. Urban Greening and Landscape Architecture Research Architecture Symposium.

  13. M.E. Yazgan. 1992. Proceeding of the European Universities Conference Landscape, Wageningen. Computer Aided Design in the Department of Landscape Architecture.

  14. N. Sözen, M.E. Yazgan. 1991. Proceeding of the European Universities Conference Landscape, Wageningen. Landscape Architecture Education in Ankara University Faculty of Agriculture.


  D1.4 (YDKM) Yurt Dışı Kitapta Yayımlanan Makale
  D 1. 5 (YİM) Yurt İçi Hakemli Dergilerde Yayınlar

  Gökalp, D.D., Yazgan, M.E. 2012. Kırsal Peyzaj Planlamada Agroturizm ve Agriturizm, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Journal of Social and Economic Reasearch, Yıl: 15, Sayı:24, Haziran 2013, ISSN: 1309 – 9132, Year: 15, Issue: 24, June 2013, ISSN: 1309 – 9132.

  Dönmez, Y., Gökyer, E., Yazgan, M.E. 2012. Seyfe Gölü Örneği’nde Biyosfer Rezervi Alanların Planlanması Üzerine Bir Araştırma. On a Research of Biosphere Reserve Areas Planning, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012, Cilt:13, Sayı , Year: 2012, Number: 1, ISSN: 2146-1880.

  Aliasghari, P., Yazgan, M.E. 2012. Kırsal Peyzaj ve Ekoturizm. Ijses. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, International Journal of Social and Economic Sciences, Cilt:2, Sayı:2, S:5-11, Güz:2012, ISSN: 2146-5843, 2146-0078.

  Çetinkaya, F., Yazgan, M.E. 2012. Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, International Journal of Social and Economic Sciences, Cilt:2, Sayı:2, S:55-59, Güz:2012, ISSN: 2146-5843, 2146-0078.
  D 1. 6 (YİT) Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınlar

  1. Cengiz, C., Yazgan M.E. 2010. Armutlu (Yalova) Örneğinde Kıyı Alanlarının Kullanımı ve Planlaması, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları’10, Cilt 1, sayfa 207-216. 27 Nisan-1 Mayıs 2010 Trabzon.

  2. Yazgan M.E.; Kapuci C.; Cengiz B. 2005. Çevreye Duyarlı Turizmin Geliştirilmesi Bağlamında Ekoturizm ve Amasra Örneği. Ulusal Korunan Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi 8-10 Eylül 2005 Isparta. pp 179-182.

  3. M. Özyavuz, M.E. Yazgan, Aslı Korkut. 2005. Istranca Dağları’nın Peyzaj Değeri ve Biyosfer Rezervi Planlamasının Gereği. Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu.

  4. M.E. Yazgan, A. Korkut, E. Barış, M. Özyavuz, R. Yılmaz, K. Gürsan. 2005. Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.

  5. M.E. Yazgan, P. Köylü, T. Dokumacı. 2000. Koruma-Kullanım Dengesi Çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Yakın Çevresi. Peyzaj Mimarlığı Kongresi 2000.

  6. M.E. Yazgan, E. Erdoğan. 2000. Geçmişten Geleceğe Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Safranbolu. 2000 li yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu.

  7. M.E. Yazgan, E. Erdoğan, A. Çabuk, T. Ekşioğlu. 1998. Sürdürülebilir Peyzaj Planlama İçin Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması: Belek Örneği. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yeni Uygulamalar Semineri.

  8. M.E. Yazgan, A. Uslu. 1998. Rekreatif-Sportif Aktivitelerin Abant Yaylalarında Meydana Getirdiği Sorunlar ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Alınması Gereken Önlemler. Bolu Yayla ve Ormanlarını Koruma Sempozyumu.

  9. M.E. Yazgan, A. Akay. 1998. Doğayı Korumada Kent ve Ekolojisi Sempozyumu. Kentleşmenin Dogal Hayata Etkisi: Kentsel Isi Adaları.

  10. M.E. Yazgan. 1996. Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi.

  11. M.E. Yazgan. 1996. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III.Coğrafya Sempozyumu . Tarihi Süreç İçinde Safranbolu.

  12. M.E. Yazgan, A. Akay. 1996. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III.Coğrafya Sempozyumu. Kentleşme ve Kent Ekolojisi.

  13. Y. Öztan, M.E. Yazgan 1985. TBMM Milli Saraylar Sempozyumu. Milli Saraylarımızda Park ve Bahçelerin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Öneriler.

  14. Çorbacı, Ö.L., Özyavuz, M., Yazgan, M. 2010. Peyzaj Mimarlığında Suyun Akıllı Kullanımı: Xeriscape, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 25-31, 2011, ISSN: 1308-3945, E-1308-027x, www.nobel.gen.tr

  Ulusal Sempozyumlar

  Aliasghari, P. Yazgan, M.E, 2012, “Peyzaj Mimarlığında Gülün Kullanımı”, Özet Kitabı, Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 7-9 Haziran, 2012, Isparta

  Aliasghari, P. Yazgan, M.E., 2012, Yeşil Alanların Kent Ekolojisi Üzerine Etkileri, Eğitim Odağında Artvin Çoruh Üniversitesi Sempozyumu, 30 Mayıs- 1 Haziran 2012, Artvin

  Uluslararası Sempozyumlar

  Aliasghari, P. Yazgan, M.E, 2012. “The Usage of Ornamental Plants in Iznik Tiles”, Abstract Book, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, 28 March- 01 April, 2012, Antalya, Turkey

  Aliasghari, P. Damadi, S. Yazgan, M.E., 2012, “Artifical Llight in Interior Design and Its Effects on PLants Used”, Abstract book, I.Icon Arch “International Congress of Architecture , 15-17 November, 2012, Konya, Turkey
  D 1. 6 (DY) Diğer Yayınlar
  1. M.E. Yazgan. 1995. Danimarka Kökenli Bazı İthal Çim Tohumlarından Ankara Koşullarında Yeşil Saha Tesislerinde Kullanılabilecek Türlerin Belirlenmesinde Bazı Morfolojik ve Fenolojik Karakterler Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1401, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 781, Ankara.

  2. M.E. Yazgan. 1992. Ihlara Vadisinin Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması, Korunması ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1278, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 711, Ankara.

  3. Yazgan M.E., Ataman Y., Ataturay, R., Baran, A. 1992. Ankara ve Yakın Çevresinde İlkbahar Aylarında Tesis Edilen Çim Alanlarda Kavak Tohum Pamukçuklarının Bazı Çim Çeşitleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1276, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 709, Ankara.

  4. Yazgan M.E., Halepoğlu, N., Odabaş A. 1992. İç Anadolu Koşullarında Bazı Glayöl Çeşitlerinde Dikim Zamanlarında Çiçeklenme Süresi ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1244, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 684, Ankara.

  5. Yazgan M.E., Demir, Demir, S. 1992. Kaktüsler ve Sukkulentler, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları:1, Ankara.

  6. Yazgan M.E., Erdoğan, E. 1992. Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları:2, Ankara.

  7. Başal, M., Yazgan, M.E., Perçim, H., Çelem H., Halepoğlu, N. 1991. Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1232, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 354, Ankara.

  8. M.E. Yazgan. 1982. Çevre Sorunları Açısından Kirli Hava ve Zehirli Gazların Bitki Örtüsüne Etkileri. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:9, Ankara.

  9. M.E. Yazgan. 1982. Tarihi Çevrenin Korunmasında Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:7, Ankara.

  10. M.E. Yazgan. 1981. Türkiye’nin Çevre Sorunları (Flora-Fauna bölümü) Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara.

  11. M.E. Yazgan. 1981. Yerörtücü Bitkiler (Ders notu) Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:5, Ankara.

  12. M.E. Yazgan. 1979. Karayolları Peyzajlarında Trafik Gürültüsü Sorunu: Peyzaj Mimarlığı Dergisi , Sayı: Özelsayı, Ankara.

  13. M.E. Yazgan. 1979. Karayollarında Gürültü Sorunu ve Peyzaj Mimarlığı Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Birinci Çevresel Yönlendirme Eğitim Semineri No: 6, Ankara.

  14. M.E. Yazgan. 1976. Ankara Kentinden Çıkan Ana Karayollarının, Çevresindeki Yerleşme Alanları İçin Ortaya Koyduğu Gürültü Sorunu ve Bu Sorunun Çözümünde Yeşil Planlamadan Yararlanma. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Sayı: 1, Ankara.

  15. M.E. Yazgan. 1975. Bahçede Çiçek (Floks – Phlox). Peyzaj Mimarlığı Dergisi. Sayı 2, Ankara.

  16. M.E. Yazgan. 1974. Bahçede Çiçek (Nilüfer - Nymphea). Peyzaj Mimarlığı Dergisi. Sayı 2, Ankara.

  17. M.E. Yazgan, Aliasghari Khabbazi, P. 2013. Green Cities, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1

  D 2. Basılmış Kitapları
  Sürdürülebilir Peyzaj Planlama ve Belek Örneği - 2001
  Çim Alanlar - 2003
  İç Mekanda Bitkisel Tasarım - 2003
  Çatı Bahçeleri - 2003
  İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı - 2009

  D 3. Destek Proje Yürütücülüğü
  Tamamlanan Uluslararası Projeler
  Tamamlanan Ulusal Projeler
  1 Proje: Türk Bahçesi Kimliği Üzerine Bir Araştırma - Yardımcı Araştırıcı - Projeye Destek Sağlayan Kurum: BAP - Proje No: 98 - Bitiş Tarihi : 2003

  2. Proje: Sürdürülebilir Peyzaj Planlama Ve Belek Örneği - Yardımcı Araştırıcı - Projeye Destek Sağlayan Kurum: BAP - Proje No: 97 - Bitiş Tarihi : 1998

  3 Proje: İç Anadolu Bölgesi Doğal Bitki Örtüsünün Kayalık - Taşlık Ortam Örneklerinden Peyzaj Mimarlığında Yararlanma Olanakları - Yardımcı Araştırıcı - Projeye Destek Sağlayan Kurum: TÜBİTAK Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırmaları Grubu - Proje No: ÇAĞ-7 - Bitiş Tarihi : 1987

  4 Proje: İğneada-Demirköy Arasında Yer Alan Istıranca Dağlarının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması,- Yardımcı Araştırıcı - Projeye Destek Sağlayan Kurum: TÜBAP - Proje No: 387 - Bitiş Tarihi : 2008

  5 Proje: Ekolojik Tarıma Dayalı Eko-Turizm ve Ekolojik Yerleşmeler: Güdül Örneği - Yürütücü - Projeye Destek Sağlayan Kurum: TOGTAK-3143, Tarım Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu - Proje No: 3143 - Bitiş Tarihi : 2005

  Devam Eden Projeler 


  1. AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ-TARİHLERİ


  Bölüm BaşkanYardımcılığı : 1987-1990- 2012 - ….

  Fakülte Kurulu Üyeliği : 1987-1990  Fakülte Yönetim Kurul

  Üyeliği :
  Basımevi Müdürü :
  Meslek Yüksekokul

  Müdürlüğü :
  Rektörlük Komisyon

  Üyelikleri :
  Enstitü Kurulu Üyeliği :

  F: ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSLARARASI VE ULUSAL KURULUŞLAR

  T.M.M.O.B. Ziraat Yük. Müh. Odası, Peyzaj Mimarlığı Derneği, İFLA, İtalyan Kültür Derneği, Belçika Kültür Derneği ve ÇEKÜL Vakfı Kurucu Üyeliği

  G. EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR
  Verdiği Dersler  a) Lisans Programı
  Bahçe ve Peyzaj Sanat Tarihi

  Dendroloji I

  Dendroloji II

  Bitki Tanıma ve Değerlendirme I

  Bitki Tanıma ve Değerlendirme II

  Bahçe Çiçekleri

  Proje I

  İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı

  Özel Çim Alanlar

  Planlama Stüdyosu

  Tasarım Stüdyosu

  b) Lisansüstü Program
  Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama ve Tasarımı

  Peyzaj Mimarlığında Postmodernizm

  Kentsel Tasarım Açısından Yeşil Alanlar

  Spor Alanları Planlama ve Tasarımı

  Türk Bahçe Sanatı

  Çatı Bahçeleri

  Kurakçıl Peyzaj

  Yurtdışı Görevleri
  Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Enstitüsü, İtalya - Eylül 1981 - Haziran 1982

  “Güzel Sanatlar ve Mimarlık Yüksek Okulu, Brüksel (Belçika), Ocak 1978 - Ağustos 1978  Aldığı Burslar


   

  Araştırma Konuları


   

  Peyzaj, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Sanatı Tarihi, Dendroloji, Sanat Tarihi, İç Mekan, Özel Çim Alanlar, Eko Tarım ve Turizm, Kentsel Tasarım, Spor Alanları, Bahçe Çiçekleri ve Postmodernizim.
  ULUSLARARASI ETKİNLİKLER


  LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIKLARI
  a) Tamamlanlar:
  Oktan Nalbantoğlu - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Ebru Çalık - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Aslı Akay (Uysal) - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Hatice İlkden Talay (Tazebay) - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Tuğrul Hocaoğlu - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Ümmügülsüm Ter (Özkan) - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Bora Bingöl - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Banu Öztürk - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Serap Bilen Öner - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Emine Atalay - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Murat Özyavuz - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Canan Cengiz Kapuci - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

  b) Devam Edenler:
  Ömer Lütfü Çorbacı - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Yasin Dönmez - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Tuğrul HOCAOĞLU- Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Gül Bahar EDİK - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Demet DEMİROĞLU - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora
  Pınar KAYA - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Sevda KARABAL - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Murat ATASOY - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Aysun GÖK - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi
  Televizyon Programları
  2010 TRT 1 Sabah Haber Programı (İç Mekan Bitkilerinin İnsan Sağlığı Bakımından Önemi)
  2009 TRT 3 Toprağın Sesi (Çim Alanlar)
  2008 Başkent TV ( İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı)
  Kişisel Çalışmalar

  1976 Turhal Şehir Parkı Peyzaj Planlaması


  1978 Dolmabahçe Sarayı Bahçesi Restorasyon Projesi
  1980 Antalya Kale İçi Eski Liman Çevresi Restorasyon Projesi
  1980 Kuşadası Kisetepe Peyzaj Planlaması
  1980 Başbakanlık MİT Müsteşarlığı Peyzaj Planlaması
  1981 Ankara Atatürk Kültür Parkı Peyzaj Planlaması
  1982 İzmit Kıyı Kesimi Proje Yarışması, Mansiyon
  2011 Kök Hücre Enstitüsü Projesi
      Ana sayfa


  Place of Birth : Adana Date of Birth

  Indir 75.92 Kb.