bilgiz.org

Para finans factoriNG

 • 4. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 6. YÖNTEM 7. ÖNERİLER İKİNCİ KISIM
 • Ticaret Sicil Numarası
 • Telefon Numarası : (
 • 31 Aralık 2011 Ortaklar Pay Tutarı
 • Toplam 16.000.000 100,00
 • Personel Sayısı
 • I- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER (devamı) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar : Faaliyet Alanı İştirak Payı(%)
 • II. BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ
 • IV. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER A.
 • IV. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından periyodik olarak istenen finansal tabloların şirket kayıtlarına uygun olarak düzenlendiği
 • E. Şirket veya Yöneticileri Hakkında, Denetim Döneminde Açılan Davalar veya Dava Sonuçları
 • F. Faktoring İşlemlerinin İlgili Mevzuatta Belirlenen Oransal Sınırlara Uygunluğu
 • V. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER Ek’te sunulan finansal tablolara ilişkin açıklamalarda belirtilenler dışında herhangi bir dönem sonrası gelişme bulunmamaktadır. VI.-YÖNTEM
 • VII. ÖNERİLER Belirtilmesi gereken bir öneri bulunmamaktadır. İKİNCİ KISIM: PARA FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.’ NİN
 • Şirket Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
 • Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
 • ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Şirkete ilişkin bilgiler
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar : Faaliyet Alanı İştirak Payı(%)
 • 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR • Sayfa1/12
  Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü0.66 Mb.

  Indir 0.66 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


  PARA FİNANS FACTORİNG

  HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
  31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ

  İTİBARİYLE BANKACILIK DENETLEME VE DÜZENLEME KURUMU İÇİM HAZIRLANAN

  BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

  İÇİNDEKİLER
  BİRİNCİ KISIM
  1. GENEL BİLGİLER

  2. BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

  3. MUHASEBE KAYITLARI

  4. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER

  5. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

  6. YÖNTEM

  7. ÖNERİLER
  İKİNCİ KISIM
  1. 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

  BİRİNCİ KISIM:
  I- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  Şirket Unvanı : Para Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi
  Ticaret Sicil Numarası : 384935
  Vergi Sicil Numarası : Atışalanı V.D. 721 006 5586
  Kuruluş Tarihi : 29.12.1997
  İzin Tarihi : 12.11.1997
  Tescil Tarihi : 29.12.1997  Sermaye : 16.000.000,00- TL
  Adres : Tekstilkent Sitesi Turgut Reis Mahallesi, Barbaros

  Caddesi Koza plaza B Blok Kat:22 Ofis No: 80-81-82-83 34235 Esenler/İstanbul


  Telefon Numarası : (0212) 444 4 909
  Faks Numarası : (0212) 438 44 30
  İnternet Adresi : www.parafinans.com.tr
  Ortaklık Yapısı:
  31 Aralık 2011

  Ortaklar

  Pay Tutarı
  Pay Oranı %

  Yakup Değirmenci

  14.526.400
  90,79%

  Hatice Değirmenci

  16.000
  0,10%

  Tarık Değirmenci

  1.454.400
  9,09%

  Abdullah Erdin

  1.600
  0,01%

  Abdulkadir Turan

  1.600
  0,01%

  Toplam

  16.000.000
  100,00


  Üst Düzey Yöneticiler:
  1) Yakup DEĞİRMENCİ : Yönetim Kurulu Başkanı

  2) Tarık DEĞİRMENCİ : Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

  3) Abdulkadir TURAN : Yönetim Kurulu Üyesi

  4) Abdullah ERDİN : Yönetim Kurulu Üyesi


  Personel Sayısı : 89
  Denetim Kurulu : Birkan Ordu

  I- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER (devamı)
  Şubeler ve Temsilcilikler : Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle şubeleri aşağıdadır;
  Adres Telefon ve Fax Numaraları Yönetici Açılış Tarihi
  1 - GEBZE ŞUBESİ

  Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Cad. Çağrı Apt ZEKİ ÇERÇİOĞLU 29.08.2007

  Zemin Kat, No: 80/E Gebze/KOCAELİ

  Telefon: 0 (262) 643 73 75

  Faks: 0 (262) 643 73 77
  2 - PENDİK ŞUBESİ

  Yakacık Mahallesi Pendik E-5 Yan Yolu, ARKIN SİVRİKAYA 17.07.2008

  Kartal İş Merkezi, No: 63 B Blok, 1. Kat

  Kartal/İSTANBUL

  Telefon: 0 (216) 452 15 61

  Faks: 0 (216) 452 57 76


  3 – İMES ŞUBESİ

  Şerifali Mah., Mevdudi Sokak, No: 53 Kat:3 Daire:3 SEMA ŞİMŞEK 15.03.2011

  Dudulu-Ümraniye/İSTANBUL

  Telefon: 0 (216) 540 79 00

  Faks: 0 (216) 540 77 07
  4 - İKİTELLİ ŞUBESİ

  İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mahallesi MURAT TOPRAK 17.07.2008

  Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1.Kısım,

  Göksu Plaza, C Blok, No: 109 Kat: 2 Başakşehir/İSTANBUL

  Telefon: 0 (212) 671 26 53

  Faks: 0 (212) 671 26 55


  5 - TOPÇULAR ŞUBESİ

  Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi M. ŞEVKİ GÜZEY 17.07.2008

  Yöntem Vaytaş Plaza No: 70 / 7- 8 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0 (212) 612 82 75

  Faks: 0 (212) 612 82 58
  6 - BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ

  Çakmaklı Köyü, San Bir Bulvarı 217 Ada 45 Parsel HACER ÖNEM 15.03.2011

  5. Kısım No: 106 Kat: 2 Esenyurt/İSTANBUL

  Yöntem Vaytaş Plaza No: 70 / 7- 8 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0 (212) 886 80 60

  Faks: 0 (212) 886 46 26


  Temsilcilik bulunmamaktadır.

  I- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER (devamı)
  İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar : Faaliyet Alanı İştirak Payı(%)


  Ekokalori Endüstri Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

  S.S. Tekstilkent ist. Tekstil İmalat Konut Yapı Koop.(*)
  Endüstri Makinaları 24
  Yapı Kooperatifi --

  * Şirket’in ofis binasının bulunduğu iş merkezine ait Kooperatif hisseleridir.


  II. BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ
  Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenen finansal tablolarına ilişkin hazırlanan bağımsız denetim raporumuzda olumlu görüş beyan etmiş bulunmaktayız.
  Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların bağımsız denetimi önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
  III. MUHASEBE KAYITLARI
  Şirket muhasebe kayıtlarını Türk Lirası olarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ” ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak tutmaktadır. Uygulanan muhasebe standartları ile bunlara ilişkin açıklamalar II. kısımda sunulmuştur.
  Şirket finansal tablolarını Türk Lirası (“TL”) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak hazırlamıştır. Uygulanan muhasebe standartları ile bunlara ilişkin açıklamalar II. kısımda sunulmuştur.
  Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle hazırlanan bilançoları ile aynı tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosu ve ilgili dipnotları 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporunda sunuluştur.
  IV. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER
  A. Yapılan Faktoring İşlemlerinin; Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe Uygunluğu:

  IV. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
  Finansal tabloların bütünü üzerinde yürütülen denetim çalışmaları çerçevesinde, örnekleme yöntemi ile seçilen faktoring işlemlerinin incelenmesi neticesinde, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olmayan herhangi bir işleme rastlanmamıştır.


  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından periyodik olarak istenen finansal tabloların şirket kayıtlarına uygun olarak düzenlendiği:

  Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na göndermiş olduğu bilanço ve gelir tablolarının, ilgili dönemler itibariyle Şirket’in mizanlarında ve varsa gerekli düzeltme kayıtlarının takip edildiği ek çalışma kayıtlarında yer alan bilgilere uygun olarak düzenlendiği kontrol edilmiş ve önem arz eden istisnai bir husus tespit edilmemiştir.


  Ancak yapılan çalışma ilgili finansal tablolarda yer alan bilgilerin Şirket mizanı ile mutabakatının kontrolünden ibaret olup, bu finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğu herhangi bir şekilde kontrol edilmemiş, söz konusu ara dönem finansal tabloları üzerinde tam veya sınırlı kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemiştir. Şirket mizanları SPK’nın Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesindeki düzeltmelerini içermektedir.
  C. Şirket’in Denetim Dönemi Boyunca Gerçekleştirdiği Faaliyetleri ve İşlemleri Dolayısıyla Gereken Diğer Bilgi ve Belgeleri İlgili Kamu Otoritelerine Gönderip Göndermediği veya Gerekli İzinleri Alıp Almadığı:
  Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap döneminde ilgili kamu otoritelerine göndermiş olduğu ve tarafımıza sunulan bildirimler incelenmiş ve bu bildirimlerle Şirket’in faaliyetleri arasında herhangi bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır.
  D. Şirket bünyesinde ve varsa şubeleri ile temsilciliklerinde, amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun işlem tesis edilmesine yönelik hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin (iç sistemler) kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluklarının belirlenip belirlenmediği:
  Genel olarak denetim çalışması sırasında iç denetim sistemine ilişkin olarak, denetim yöntemlerinin şekil, zamanlama ve kapsamını belirleyebilmek amacıyla yapılan çalışmalar, Şirket’in iç kontrol yapısının unsurlarının anlaşılmasını içermekle birlikte, iç kontrol sistemi üzerinde bir güvence vermek veya iç kontrol yapısındaki önemli eksiklikleri belirlemeye yönelik değildir.
  Şirket bünyesinde birimlerde iç kontrol sistemi, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemleri oluşturulmuş olup, bunun yanında iç denetim uzmanı olarak bir kişinin görev aldığı İç Denetim Bölümü de bulunmaktadır. Şirket’in iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama yapısına ilişkin olarak gözlemlenen finansal tablolara etki edecek önemli bir husus bulunmamaktadır.
  E. Şirket veya Yöneticileri Hakkında, Denetim Döneminde Açılan Davalar veya Dava Sonuçları:
  Şirket’e ilişkin davalar hususunda Şirket’in vekalet vermiş bulunduğu avukatlardan teyit yazısı alınmıştır.

  IV. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
  Şirket tarafından açılmış 8.860.072 TL tutarında dava konusu çek bulunmaktadır. Ayrıca şirket aleyhine açılmış 69.512 TL tutarında İş Kanunun’dan doğan alacak kalemlerinin tahsili amacıyla derdest dava bulunmaktadır.
  Ayrıca Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve birinci derecede imzaya yetkili kılınan diğer kişilerden alınan yazılı beyanlarda, söz konusu kişiler haklarında 2011 yılı içerisinde açılan herhangi bir dava bulunmadığını belirtmişlerdir.
  F. Faktoring İşlemlerinin İlgili Mevzuatta Belirlenen Oransal Sınırlara Uygunluğu:
  31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolara göre faktoring işlemlerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen oransal sınırlara uygun olmadığına dair bir tespitte bulunulmamıştır.
  V. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER
  Ek’te sunulan finansal tablolara ilişkin açıklamalarda belirtilenler dışında herhangi bir dönem sonrası gelişme bulunmamaktadır.
  VI.-YÖNTEM
  Finansal tablolar üzerinde yapılan denetim çalışması BDDK ‘nun yayımladığı denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu standartlar, denetim çalışmasının finansal tablolarda önemli yanlışlıkların bulunup bulunmadığına dair makul ölçüde güvence sağlayacak şekilde planlanmasını ve gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Bir denetim çalışması finansal tablolarda yer alan tutarları ve açıklamaları destekleyen kanıtların örnekleme metodu ile incelenmesini içerir. Bir denetim çalışması aynı zamanda, kullanılan muhasebe prensiplerinin ve yönetim tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesini ve finansal tablo sunuş şeklinin bir bütün olarak değerlendirilmesini de içerir.
  IV. bölümde yer alan “idari Yükümlülükler” içinde yer alan konulara ilişkin çalışmalar ise finansal tabloların bütünü üzerinde yapılan denetim çalışmasının çerçevesinde örnekleme yoluyla yapılan kontrollere, Şirket yönetiminden alınan beyanlara ve avukat teyit mektuplarına dayandırılmış olup, Şirket’in işlemlerinin tümü üzerinde güvence vermeye yönelik olarak gerçekleştirilmemiştir. Ancak, eğer varsa, çalışmalar sırasında dikkate gelen önemli hususlara ilgili bölümlerde yer verilmiştir.
  Denetim çalışması yürütülürken yeterli ve gerekli sayıda denetim kanıtı toplamak için finansal tablo kalemlerinin niteliği, hacmi ve bu tekniklerin özellikleri göz önünde bulundurularak ilgili oldukları ölçüde sayım ve envanter incelemeleri, belge incelemeleri, gözlem, bilgi toplama, doğrulama, karşılaştırma ve aritmetik ve analitik inceleme denetim teknikleri uygulanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul tutanakları incelenmiş, Şirket yönetiminden genel temsil mektubu ve Şirket avukatlarından hukuki davalara ilişkin temsil mektubu alınmıştır.
  VII. ÖNERİLER
  Belirtilmesi gereken bir öneri bulunmamaktadır.

  İKİNCİ KISIM:
  PARA FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.’ NİN

  01 OCAK – 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT

  BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
  Para Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.
  Yönetim Kuruluna:

  Giriş

  Para Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosunu düzenlemekle ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini hazırlamakla görevlendirilmiş bulunuyoruz.


  Şirket Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:

  Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ’e ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.


  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
  Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.


  Sonuç
  Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Para Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
  13 Nisan 2011,

  İstanbul, Türkiye


  Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.

  A Member Firm of INPACT International
  Mustafa Köse

  Sorumlu Ortak Başdenetçi


  Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok

  Kat: 16 No: 457 Yeşilköy – İSTANBUL

  1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

  Şirkete ilişkin bilgiler

  Şirket Ünvanı : Para Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi

  Ticaret Sicil Numarası : 384935

  Vergi Sicil No : Atışalanı V.D. 721 006 5586

  İzin Tarihi : 12.11.1997

  Kuruluş Tarihi : 29.12.1997

  Tescil Tarihi : 29.12.1997

  Sermaye : 16.000.000,00- TL

  Adresi :Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Caddesi, Koza Plaza, B Blok Kat:22 Ofis No: 80-81-82-83 34235 Esenler/İstanbul

  Telefon Numarası : (0212) 444 49 09

  Faks Numarası : (0212) 438 44 30

  İnternet Adresi : www.parafinans.com.tr


  Ortaklık Yapısı
  Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

  31 Aralık 2011

  Ortaklar

  Pay Tutarı
  Pay Oranı %

  Yakup Değirmenci

  14.526.400
  90,79%

  Hatice Değirmenci

  16.000
  0,10%

  Tarık Değirmenci

  1.454.400
  9,09%

  Abdullah Erdin

  1.600
  0,01%

  Abdulkadir Turan

  1.600
  0,01%

  Toplam

  16.000.000
  100


  Üst Düzey Yöneticiler
  1) Yakup DEĞİRMENCİ : Yönetim Kurulu Başkanı

  2) Tarık DEĞİRMENCİ : Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

  3) Abdulkadir TURAN : Yönetim Kurulu Üyesi

  4) Abdullah ERDİN : Yönetim Kurulu Üyesi

  Personel Sayısı : 89 Kişi
  Yasal Denetçi : Birkan Ordu
  İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar : Faaliyet Alanı İştirak Payı(%)


  Ekokalori Endüstri Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

  S.S. Tekstilkent ist. Tekstil İmalat Konut Yapı Koop.(*)
  Endüstri Makinaları 24
  Yapı Kooperatifi --

  * Şirket’in ofis binasının bulunduğu iş merkezine ait Kooperatif hisseleridir.  2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


      Ana sayfa


  Para finans factoriNG

  Indir 0.66 Mb.