bilgiz.org

ÖzgeçMİŞ Yrd. Doç. Dr. Turhan kebapçIOĞLU

 • Öğrenim durumu Derece
 • Lisans Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1996- 2000 Yabancı Dil Bilgisi
 • Katıldığı Kurslar ve Belgeler
 • BİLİMSEL ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1.
 • B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler: B1. • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü32 Kb.

  Indir 32 Kb.

  ÖZGEÇMİŞ

  Yrd. Doç. Dr. Turhan KEBAPÇIOĞLU  Doğum Tarihi

  :

  1979

  Doğum Yeri

  :

  Kırcaali

  Uzmanlık alanı

  :

  Avlama teknolojisi

  E-posta

  :

  turhan.kebapcioglu@ikc.edu.tr

  Tel

  :

  0 (232) 329 35 35

  Öğrenim durumu

  Derece

  Mezun Olduğu Okul / Kurum Adı

  Öğrenim Dönemi

  Doktora

  Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

  Doktora Tezi: Kuzeydoğu Akdeniz’de (Antalya) Kıyısal Dip Trolü Balıkçılığı ile Küçük Ölçekli Balıkçılığın Etkileşimi
  2007- 2014

  Y. Lisans

  Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi: Farklı Renkteki Multiflament Uzatma Ağlarının Av Kompozisyonlarının ve Av Verimliliğinin Karşılaştırılması  2003- 2006

  Lisans

  Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

  1996- 2000

  Yabancı Dil Bilgisi : İngilizce (ÜDS-66,25)

  Bulunduğu Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri


  Yıl

  Yrd. Doç. Dr.

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

  2015-…

  Araştırma Görevlisi

  Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

  2004-2014


  Yer Aldığı Projeler:

  Kuzeydoğu Akdeniz’de (Antalya) Kıyısal Dip Trolü Balıkçılığı ile Küçük Ölçekli Balıkçılığın Etkileşimi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2011.03.0121.018) (Proje Araştırıcısı)

  Antalya Körfezi’nde Derin Su İskorpitinin (Helicolenus dactylopterus De la Roche,1809) Avcılığı ve Populasyon Dinamiği, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (2010.01.0111.001) (Proje Araştırıcısı)

  Farklı Renkteki Multifilament Uzatma Ağlarının Av Kompozisyonlarının ve Av Verimliliğinin Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (2006) (Proje Araştırıcısı)  Ödüller ve Burslar:

  Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (IAMZ)/CIHEAM, “Technological Advances in Fishing Gear for Sustainable Management”, 14-18 Haziran 2010, Zaragoza /İSPANYA  TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği, CIESM (The Mediterranean Science Commission) 39 th Congress, 10-14 Mayıs 2010, Venedik / İTALYA

  Katıldığı Kurslar ve Belgeler:

  • Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Formasyon Sertifikası

  • Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Formasyon Sertifikası

  • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Birimi Kurs Bitirme ve Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi

  • “Temel Harita Bilgisi ve Deniz Haritaları Kullanımı” Hidrobiyolojik Araştırmalar Derneği (HİDRA), İMAEK Deniz Ticaret Odası, 24 Nisan 2011, ANTALYA

  • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Kategori B, 80 saat)). Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (AKHADYEK), 05 Ekim 2010, ANTALYA

  • “Doğu Akdeniz’deki Lesepsiyen Türler ile İsrail’deki Balıkçılık Faaliyetleri”. TÜBİTAK-BAYG “Konuk Bilim Adamı Destekleme Programı”, 14-16 Şubat 2006, ANTALYA

  • Jean Monnet Projesi AB Eğitim Semineri Katılım Belgesi

  BİLİMSEL ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  A1. Çardak, M., Özgür Özbek, E., Kebapçıoğlu T. 2015. Seasonal abundance and diversity of culturable heterotrophic bacteria in relation to environmental factors in the Gulf of Antalya, Eastern Mediterranean, Turkey. World J Microbiol Biotechnol. DOI: 10.1007/s11274-015-1810-9

  A2. Deval, M.C. Güven, O. Saygu, İ. Kebapçıoğlu T. 2014. Length-weight relationship of 10 fish species found off Antalya bay, eastern Mediterranean. J. Appl. Ichthyol. Vol 30, 3: 567- 568

  A3. Özgür Özbek, E. Kebapçıoğlu T. Çardak, M. 2013. Spatio-temporal patterns of abundance, biomass and length-weight relationship of white grouper, Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (Pisces: Serranidae) in the Gulf of Antalya, Turkey (Levantine Sea). J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 19, No. 1: 23- 45

  A4. Güven, O. Kebapçıoğlu T. Deval, M.C. 2011. Lenght-weight relationship of sharks in Antalya Bay, Eastern Mediterranean. J.Appl.Ichthyol.(2011) 1–2, Blackwell Verlag, Berlin, ISSN 0175–8659

  A5. Gökoğlu, M. Özgür Özbek, E. Kebapçioğlu T. Balci, B.A. and Kaya, Y., 2010. The second location records of Apogon smithi and Vanderhorstia mertensi (Pisces) from the Turkish coast of the Mediterranean Sea. Marine Biodiversity Records, 3, e83

  A6. Beğburs, C.R. Kebapçıoğlu T. 2009. Fanyalı Uzatma Ağlarında Ağ Renginin Av Verimi Üzerine Olan Etkisi. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, 355- 357, İzmir

  A7. Yılmaz, S. Erdilal, R. Kebapçıoğlu T.2009. Su Ürünleri Sektöründeki Ekonomik Organizasyonlardan Üretici Birlikleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22(2), 223–232, Antalya

  A8. Beğburs, C.R Kebapçıoğlu T.2007. Antalya Boğazkent’te Kullanılan Demersal Fanyalı Uzatma Ağlarının Tür Kompozisyonu Üzerine Araştırma. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 24, Sayı (3- 4): 283- 286, İzmir

  A9. Beğburs, C.R. Kebapçıoğlu T. 2006. Antalya ili Balıkçılığının Turizm ile Etkileşimi. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 23, Ek Sayı (1/3): 355- 357, İzmir.

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

  B1. Aksit, D. Izzetoglu, G.T, Kebapcioglu T. Guven O, Falakali Mutaf, B. 2013. Recognition of the developmental stages of fish oocyte using different histological staining methods. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus (24- 27 March 2013) (Poster)

  B2. Çardak, M. Özgür Özbek, E. Kebapçıoğlu,T. 2013. Antalya Körfezi’nde Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkilerinin Araştırılması, Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), (30 Mayıs-1 Haziran 2013), Erzurum (Poster)

  B3. Beğburs, C.R.Kebapçıoğlu T. 2012. Alien Fish Specıes in Shallow Waters in the Gulf Of Antalya in Mediterranean, Turkey. AQUA 2012, 1- 5 Sep 2012 Prague, Czech Republic. World Aquaculture Society and European Aquaculture Society. (Poster)

  B4. Kebapçıoğlu, T. Özgür, E. Çardak, M. Gökoğlu, M. Beğburs, C.R.2010. The Status of the Demersal Fısh Communıty in the Gulf of Antalya, Turkey (Levantıne Sea). Rapp. Comm. int. Mer Médit. 39

  B5. Özgür, E. Kebapçıoğlu, T. Çardak, M., Gökoğlu, M., Beğburs, C.R.,2010. The Status of the Exotıc Fısh Specıes in the Gulf of Antalya, Turkey (Levantıne Sea). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  C1. Beğburs, C.R. Kebapçıoğlu T. 2014. Length-Weight Relationships for Alien Fish Species Caught by Demersal Trammel Nets in the Gulf of Antalya (NE Mediterranean Sea, Turkey). Menba Journal of Fisheries Faculty, 2: 41-43

  C2. Beğburs, C.R. Kebapçıoğlu, T. 2010. Antalya Boğazkent’te Demersal Fanyalı Uzatma Ağları ile Yakalanan Türlerin Mevsimsel Dağılımı Üzerine Çalışma. Sumder Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 35/42, 40- 44

  D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  D1. Falakalı Mutaf, B. Akşit D. Kebapcıoğlu T. İzzetoğlu. G.T. 2013. Antalya Körfezi’nde Yaşayan Derin Deniz İskorpiti (Helicolenus dactylopterus de la Roche 1809) Üreme Döngüsünde Testis Yapı Değişimleri. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (3- 6 Eylül 2013) / İstanbul (Poster)

  D2. Çardak, M. Özgür Özbek, E. Kebapçıoğlu T. 2011. The New Location Record of Cassiopea andromeda (Forsskål, 1775) from the Gulf of Antalya, Levantine coast of Turkey, Eastern Mediterranean. I. Ulusal Denizanası Çalıştayı Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TURAN, C. ÖZTÜRK, B. Ed. TUDAV Yayın no. 34: 50- 52

  D3. Çardak M. Özgür Özbek E. Kebapçıoğlu T. 2011. The Winter Aggregation of Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) in the Gulf of Antalya, Levantine coast of Turkey, Eastern Mediterranean. I. Ulusal Denizanası Çalıştayı Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TURAN, C. ÖZTÜRK, B. Ed. TUDAV Yayın no. 34: 81- 85

  D4. Beğburs, C.R. Kebapçıoğlu, T, Özkaymak, A. 2009, Antalya’da İç Sularin Amatör Balık Avcılığı Açısından Değerlendirilebilirliği, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu/Rize (Poster)

  D5. Yılmaz, S. Kebapçıoğlu T. 2009. Su Ürünleri Sektöründeki Ekonomik Organizasyonlardan Üretici Birlikleri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu/Rize (Poster)

  D6. Beğburs, C.R. Kebapçıoğlu T. 2007, Antalya Boğazkent’te Demersal Fanyalı Uzatma Ağları ile Yakalanan Türlerin Mevsimsel Dağılımı Üzerine Çalışma. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (4- 7 Eylül 2007), Muğla (Poster)

  D7. Beğburs, C.R. Kebapçıoğlu T. 2005, Antalya ili Balıkçılığının Turizm ile Etkileşimi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (1- 4 Eylül 2005), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fak. Çanakkale (Poster)


      Ana sayfa


  ÖzgeçMİŞ Yrd. Doç. Dr. Turhan kebapçIOĞLU

  Indir 32 Kb.