bilgiz.org

ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü156.65 Kb.

Indir 156.65 Kb.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Oğuz Serdar KESİCİOĞLU

kesiciogluserdar@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim/Okul Öncesi Öğretmenliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2005

Y. Lisans

İlköğretim/Okul Öncesi Eğitim

Gazi Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2008

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İlköğretim/Okul Öncesi Eğitim

Gazi Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Ebeveynlerin okul öncesi dönemdeki çocuklarına (60-72 ay) yaşattıkları doğal çevre deneyimleri ve çocukların çevreye karşı tutumları (Danışman: Prof.Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU)Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Doğrudan öğretim yöntemiyle hazırlanan eğitim programının ve bu yönteme göre hazırlanan bilgisayar destekli eğitim programının okul öncesi çocuklarının geometrik şekil kavramlarını öğrenmelerine etkisinin incelenmesi (Danışman: Prof.Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU)Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

Arş.Gör.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD

2006-2011

Dr.Arş.Gör.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD

2011

Yar.Doç.Dr.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD

2012-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Adem Aslan (2014) - Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim) – Devam EdiyorYönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)- Öğrenme ve Gelişime Açığız (Proje kodu: TR90/13/TD/01/154)-2013-Eğitmen

 • Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklarda Sosyal Beceri ve Problem Davranış Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi-(Proje kodu:04/2009-20) (2010) Gazi Üniversitesi –Araştırmacı

 • Okul Öncesi Dönem 60-72 Aylık Çocuklarına Bilimsel Düşünme Becerilerinin ve Çevre Bilincinin Geliştirilmesi (Proje kodu:04/2009-19) (2010) Gazi Üniversitesi-Araştırmacı

İdari Görevler:

 • Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim ABD. Başkanı – (27.02.2012-2014)
 • Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Editör Yardımcısı-
 • Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü-05.03.2014-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (2009 - )

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Lisans dersleri:

Akademik

Yıl

Dönem

Ders

Haftalık Saati

Öğrenci sayısı

Teorik

Uygulama2011-2012


Bahar
Erken çocukluk döneminde gelişim II

3

-

160

Karşılaştırmalı okul öncesi eğitim (Seçmeli)

2

-

80

Topluma hizmet uygulamaları15

Erken çocukluk eğitimi

3

-

120

İnsan ilişkileri ve iletişim

3

-

60

2012-2013


GüzOkul öncesi eğitime giriş

3

-

160

Çocukta oyun gelişimi

2

-

160

Özel öğretim yöntemleri I

2

2

80

Okul deneyimi16

Topluma hizmet uygulamaları15

Bahar


Matematik eğitimi

3

-

160

Özel öğretim yöntemleri II

2

2

80

Karşılaştırmalı okul öncesi eğitim (Seçmeli)

2

-

80

Erken çocukluk döneminde gelişim II

3

-

80

Öğretmenlik uygulaması20

Araştırma projesi16

2013-2014GüzÖzel öğretim yöntemleri I

2

2

80

Okul deneyimi15

Okul öncesi eğitime giriş

3

-

160

Öğretmenlik uygulaması20

Araştırma projesi16

BaharMatematik eğitimi

3

-

80

Özel öğretim yöntemleri II

2

2

80

Karşılaştırmalı okul öncesi eğitim (Seçmeli)

2

-

80

Araştırma projesi16

Öğretmenlik uygulaması20

Lisansüstü dersler:

Akademik

Yıl

Dönem

Ders

Haftalık Saati

Öğrenci sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013


Bahar


Okul öncesinde çocuk merkezli programlar

(Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Programı)


2

-

10


2013-2014Bahar


Okul öncesinde çocuk merkezli programlar

(Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Programı)


2

-

10

2012-2013

Bahar


Özel öğretim yöntemleri

(Formasyon Sertifika Programı)


2

3

40

2013-2014

Bahar


Özel öğretim yöntemleri

(Formasyon Sertifika Programı


2

3

40


ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Kesicioglu, O. S. (2015). Investigation of preschool children's interpersonal problem solving skills. Education and Science, 40(177), ISSN: 1300-1337, DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3240. p. 327-342

 2. Kesicioğlu, O.S., Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B. (2015). Investigation of preschool children’s ability to read graphs. International Journal of Family Child And Education,6.

 3. Mart, M., Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. (2015). An investigation of preschool teachers use of school gardens in Turkey. The Journal of International Social Research, 8(38): 748-744

 4. Kesicioglu, O.S. (2014). The effects of undergraduate program of preschool teaching on preservice teachers’ attitudes towards early mathematics education in Turkey: A longitudinal study. Early Child Development and Care, DOI:10.1080/03004430.2014.908863
 1. Kesicioglu, O.S., Deniz, Ü. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 9/8, Spring 2014, Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7206, p. 651-659.
 1. Kesicioglu, O.S., Deniz, Ü. (2014). Investigation of pre-school children’s perception of teacher in their drawings. Creative Education, 5(8), 606-613, DOI:  10.4236/ce.2014.58071.
 1. Kesicioglu, O.S. (2014). Observing the opinions of the computer usage of parents’ preschool period children. International Journal of Academic Research Part B; 6(1), 203-208. DOI: 10.7813/2075-4124.2014/6-1/B.28
 1. Kesicioglu, O.S., Güven, G. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme, empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 9/5, Spring 2014, Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5552 , p. 1371-1383.
 1. Kesicioglu, O.S., & Mart, M. (2014). An investigation of preschool teacher candidates' views on applications of educational activities. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(1), 229-239.
 1. Kesicioglu,O.S., Alisinanoğlu, F. (2013). Family views about the process of pre-school term children’s out of school (informal) mathematics learning. The Journal of Academic Social Science Studies. 6(7), Doi Number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1765, 671-685.
 1. Kesicioglu, O.S. (2013). The effect of gender and computer use variables on recognation of geometrical shapes in preschool children. International Journal on New Trends in Education And Their Implications (IJONTE), 4(3), 46-56.
 1. Alisinanoğlu, F., Özbey, S., Kesicioğlu, O.S. (2012). Impact of social skill and problem behavior training program on children attending preschool: A survey. Academic Researh International, 2(2), 321-330.
 1. Alisinanoğlu, F., Güven, G., Kesicioğlu, O.S. (2009). The analysis of preschool teacher candidates’ attitudes about early mathematics education in the views of various variables. - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, 2197-2202

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Mart, M., Alisinanoğlu, F., Kesicioglu, O.S. (2014). An investigation of preschool teachers use of school gardens in Turkey. 24th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Conference (Abstract Book), 7-10 September 2014, Crete, Greece.
 1. Kesicioğlu, O.S. (2014). Okul öncesi dönem çocukların grafik okuma becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (Bildiri özet kitabı), 25-27 Eylül 2014, İstanbul, Türkiye.
 1. Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S., Mart, M. (2013). Evaluation of preschool children's development of geometric thought in the UK and Turkey according to Van Hiele Model. Europen Conference on Educational Research (ECER- 2013) (Abstract Book), 10-13 Eylül, İstanbul, Turkey
 1. Dönmez, K.H., Kesicioğlu, O.S. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının oyun öğretimine ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Bildiri özet kitabı), 12-14 Aralık 2012, Denizli, Türkiye.
 1. Alver, M., Sancak, Ş., Kesicioglu, O.S. (2010). Öğretmen adaylarının mesleki hazır oluş düzeyleri ve geleceğe ilişkin kaygıları. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe‐ANKARA. s.642-650.
 1. Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S., Ünal, E. (2010). Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi Beytepe‐ANKARA. s.585-600.
 1. Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. (2009). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlarla ilgili görüşleri. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Edirne, Türkiye.s.665-668.


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1. Kesicioğlu, O.S., Deniz, Ü. (2014). Pre-school education environment. Başal, H. A., Ömeroğlu, E., Kostova Z., Taner Derman, M. (Ed). Preschool education in Turkey and in the world: a theorical and empirical perspective Başal, H. A., Ömeroğlu, E., Kostova Z., Taner Derman, M. (Ed). Preschool education in Turkey and in the world: a theorical and empirical perspective (p. 354-358). St. Kliment Ohridski University Press.

C2.2. Deniz, Ü., Kesicioğlu, O.S. (2014). Sexuality-related questions of children in early childhood period and appropriate approaches. Başal, H. A., Ömeroğlu, E., Kostova Z., Taner Derman, M. (Ed). Preschool education in Turkey and in the world: a theorical and empirical perspective (p. 354-358). St. Kliment Ohridski University Press.

C2.3. Özbey, S., Büyüktanır, A., Kesicioğlu, O.S., Türkoğlu, D. (2014). A study on the attitudes of pre-school teacher candidates towards cheating. (Eds. Hasan Arslan, Georgeta Rata, Ercan Kocayörük, Mehmet Ali İçbay) Multidisciplinary Perspeectives on education (p. 105-118). Cambridge Scholars Publishing.

C2.4. Kesicioğlu, O.S. (2010).Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar ve Matematik. (Ed. Berrin Akman). Okul Öncesi Dönemde Matematik (1.Baskı). PegemA Yayınları, ANKARA.

C.2.5. Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F. (2010). Okul Öncesi Dönemde Uzay, Geometri ve Geometrik Şekiller. (Ed. Berrin Akman). Okul Öncesi Dönemde Matematik (1. Baskı). PegemA Yayınları, ANKARA

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Kesicioglu, O.S. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık düzeyleri ile erken matematik eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 202(Bahar), 117-130

 2. Kesicioğlu, O.S., Yoleri, S., Orcan, M. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin temel kavramlar bilgi düzeylerinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 74-86

 3. Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F. (2014). Doğrudan öğretim modeline göre hazırlanan eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarının geometrik şekil öğrenmelerine etkisinin incelenmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Mart, 71-77.

 4. Kesicioğlu, O.S., Deniz, Ü. (2013). A study into communication skills of preschoolers in terms of parent attitudes and some other variables. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 800-806.
 1. Kesicioğlu, O.S. (2013). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının okul öncesi eğitime ilişkin algılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), 8(43), 183-199.
 1. Kesicioglu, O.S. (2013). Okulöncesi dönem çocuklarının matematiksel örüntü becerilerinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (13), 19-26.
 1. Deniz, Ü., Kesicioğlu, O.S. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 1-13.

 2. Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F., Tuncer, A. T. (2011). Okul öncesi dönem çocukların geometrik şekilleri tanıma düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(3), 1093- 1111.

 3. Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun İli Örneği). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 3(1), 93-110.
 1. Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F. (2009). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 74-86.
 1. Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F. (2009). 60-72 Aylık çocukların çevreye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(3), 37-48.
 1. Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F. (2009). Ebeveynlerin okul öncesi dönemdeki çocuklarına (60-72 ay) yaşattıkları doğal çevre deneyimlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), 8(29), 1-1 4

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F. Diğer yayınlar :

 1. Deniz, Ü., Kesicioğlu, O.S. (2012). Çocuk ve bağlılık duygusu. Standard, 51(603), 101-107.

BİLİMSEL HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER

 • The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

 • Education as Change

 • International Journal of Family Child and Education

 • Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 • Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

 • Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD

 • Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi


BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME


 • 4. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Ankara, 21-23 Mayıs 2009-Gazi Üniversitesi
 • 4. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı Editör Yardımcılığı, Türkiye
 • Türkiye’de Nitelikli Çocuk Kitapları Çalıştayı, 8-9 Mayıs 2010-Ankara ÜniversitesiVERİLEN SEMİNERLER


 • Okul Öncesi Eğitimin Önemini Kavratma- Haydar Aliyev İlköğretim Okulu, Ankara (2011)

 • Erken Çocukluk Eğitimi-Giresun Polis Radyosu (27.04.2012)

 • Okul Öncesi Dönemde İletişim- Piraziz Hasan Avni Yücel E.M.L (26.05.2012)

 • Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum- Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (29.05.2013)

 • Öğrenme ve Gelişime Açığız- Dereli Çok Programlı Lisesi (17-21.06.2013)

 • Değerler Eğitimi – 19 Eylül İlkokulu (2015)

 • Çocuk Haklarına Duyarlı Öğretmen Olmak - 10. Okul Öncesi Öğrenci Kongresi (6-7-8 Mayıs 2015)


ALINAN BURSLAR


 • Yüksek Öğretim Kurumu Doktora Araştırma Bursu- University at Buffalo, NY, USA-Visiting Scholar (Prof.Dr. D. Clements, Prof.Dr. J. Sarama)KATINILAN ETKİNLİKLER

 • Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yöntemi Paneli, 27 Mart 2008, Ankara
 • Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi, 16-17 Mayıs 2008, Ankara.
 • II. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 3-5 Mayıs 2007, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
 • Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Nitelik Geliştirme Paneli, 20 Nisan 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Türkiye’de Nitelikli Çocuk Kitapları Çalıştayı, 8-9 Mayıs 2009
 • 4. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2009
 • The 5th International Balkan Educationand Science Congress, 1-3 Ekim 2009
 • Çocuk ve Sanat Konferansı, 8 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Çocuk ve Yaratıcılık Paneli, 30 Nisan 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara • Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları II, 16-18 Mayıs 2010, Beytepe, Ankara.
 • 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, İSTANBUL.
 • New Trends on Global Education Conference (GEC 2012), Kuzey Kıbrıs
 • 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, Türkiye
 • Europen Conference on Educational Research (ECER-2013), 10-13 Eylül, İstanbul, Türkiye.
 • Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Toplantısı, 07-08 Ekim 2013 Plaza Otel, Ankara.
 • Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Kongresi, 25-27 Eylül 2014, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • 24th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Conference, 7-10 September 2014, Crete, Greece.
 • Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı, Mayıs 2015, Giresun. • Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Tübitak Proje Yazma Eğitimi, 1-3 Haziran 2015, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

ATIFLAR
Atıf Alan Eser

Atıf Veren Eser1

SAKARYA, S. (2010). Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeğinin Okul Öncesi Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması (Ankara İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı: Ankara.


KESİCİOĞLU, O.S. (2008). Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yaşattıkları Doğal Çevre Deneyimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı: Ankara.2

KALBURAN, N.C. (2009). Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” ile “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği”nin Geçerlik Güvenirlik Çalışması ve Çevre Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı: Ankara.KESİCİOĞLU, O.S. (2008). Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yaşattıkları Doğal Çevre Deneyimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı: Ankara.3

KALBURAN, N.C. (2009). Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” ile “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği”nin Geçerlik Güvenirlik Çalışması ve Çevre Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı: Ankara.


KESİCİOĞLU,O.S.,ALİSİNANOĞLU, F. (2009). Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarına (60-72 Ay) Yaşattıkları Doğal Çevre Deneyimlerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), Cilt:8, Sayı:29. s.1-14.4

TAHİROĞLU, M., YILDIRIM, T., ÇETİN, T. (2010). Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliğinin, İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 231-248, 2010


KESİCİOĞLU,O.S.,ALİSİNANOĞLU, F. (2009). 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt:10, Sayı:3. s.37-48.5

GÜLAY, H., YILMAZ, Ş., GÜLLAÇ, E.T., ÖNDER, A. (2010). The effect of soil education project on pre-school children. Educational Research and Review. Vol. 5(11), pp. 703-711, November 2010.


KESİCİOĞLU,O.S.,ALİSİNANOĞLU, F. (2009). 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt:10, Sayı:3. s.37-48.6

DENİZ KAHRIMAN-OZTURK. (2010). Preschool children’s attitudes towards selected environmental issues. (Master Thesis). The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical University.

KESİCİOĞLU,O.S.,ALİSİNANOĞLU, F. (2009). Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarına (60-72 Ay) Yaşattıkları Doğal Çevre Deneyimlerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), Cilt:8, Sayı:29. s.1-14.7

ODABAŞI, H.F., KURT, A.A., HASESKİ, H.İ., MISIRLI, Ö., ERSOY, M., KARAKOYUN, F. VE GÜNÜÇ, S. (2011). Öğretmenlik uygulamasında alan faktörü: BÖTE bölümü örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 24-40.

ALİSİNANOĞLU, F., KESİCİOĞLU, O.S. (2009). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşanan Sorunlarla İlgili Görüşleri. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Edirne, Türkiye.s.665-668.8

DENİZ KAHRIMAN-OZTURKREFİKA OLGAN.,GAYE TUNCER (2011). A Qualitative Study on Turkish Preschool Children’s Environmental Attitudes Through Ecocentrism and Anthropocentrism. International Journal of Science Education,v: pp:1-22


KESİCİOGLU, S., & ALİSİNANOGLU, F. (2008). Investigation of environmental experiences of preschool

children. Electronic Journal of Social Sciences, 8(29), 2–14.
9

KARACA,N.H.,GÜNDÜZ,A.,ARAL,N.(2011).

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Davranışlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (2), 65-76.Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun İli Örneği). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Cilt:3, Sayı:1. s.93-110.10

GÜLAY,H. (2011). Reliability and Validity Studies of the Turkish Version of the Children’s Attitudes toward the Environment Scale-Preschool Version (CATES-PV) and the Analysis of Children’s Pro-environmental Behaviors According to Different Variables. Asian Social Science Vol. 7, No. 10; October 2011.

Kesicioğlu O. S. & Alisinanoğlu, F. (2009). The analysis of children’s attitude against the environment in the

views of various variables. Ahi Evran University Faculty of Education Journal, 10(3), pp.37-48.

11

ARIKAN, Y.D. (2009). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi. Ege Eğitim Dergisi (10) 1: 1–23


Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. (2009). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlarla ilgili görüşleri. Uluslararası 5. BalkanEğitim ve Bilim Kongresi. Edirne, Türkiye.s.665-668.12

ARSLANARGUN, E., TAPAN, F. (2011). Okul Öncesi Eğitim Ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi.Cilt 11, Sayı:2, 219-238.

KESİCİOĞLU,O.S.,ALİSİNANOĞLU, F. (2009). 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt:10, Sayı:3. s.37-48.


13

CAN YAŞAR, M.,İNAL, G., ÜNSAL KAYA, Ü., UYANIK, Ö. (2012). Çocuk Gözüyle Tabiat Anaya Geri Dönüş. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. (Mayıs, Haziran, Temmuz), Cilt:2, Sayı:1.

KESİCİOĞLU,O.S.,ALİSİNANOĞLU, F. (2009). Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarına (60-72 Ay) Yaşattıkları Doğal Çevre Deneyimlerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), Cilt:8, Sayı:29. s.1-14.


14

Çetinkaya, E., Üstündağ, S., Kirman Çetinkaya, E.(2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevresel tutumlarının incelenmesi: Sakarya ili Akyazı ilçesi örneği. 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012 .

Kesicioğlu, O.S. (2008). Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarına (60-72 AY) Yaşattıkları Doğal Çevre Deneyimleri ve Çocukların Çevreye Karşı Tutumları. Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
15

ARSLAN, E., DURMUSOĞLU-SALTALI., YILMAZ, H. (2011). Social skills and emotional and behavıoral traits of preschool children. Social Behavior And Personality, 2011, 39(9), 1281-1288


Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O. S. (2010). The research on the behavioral problems of preschoolers in terms of various variables (Giresun sampling). Theoretical Education Science, 3(1), 93-110.16

İnan, H.Z.(2010). Examining Pre-School Education Teacher Candidates' Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri.October.KESİCİOĞLU,O.S.,ALİSİNANOĞLU, F. (2009). Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarına (60-72 Ay) Yaşattıkları Doğal Çevre Deneyimlerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), Cilt:8, Sayı:29. s.1-14.


17

Uyanık, Ö., Yazıcı, H. (2012).Okul öncesi dönemde coğrafya eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39):75-87

Kesicioğlu, S. & Alisinanoğlu, F. (2010). Okul öncesi dönemde uzay, geometri ve geometrik şekiller. (Edt: Berrin Akman). Okul Öncesi Matematik Eğitimi.Ankara: Pegem Akademi, s: 103-120.

18

Türksoy,A., Şahin, S, Evren Ebru Altıncı,E.E Özgül, Ö. (2012). analysıs of the sources of stress of coaches and managers workıng ın

football clubs by theır personalıty characterıstıcs. Pamukkale Journal of Sport Sciences.Vol:4,No:1.Deniz Ü, Kesicioğlu OS (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik

Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 1-13.
19

Uysal, H., Dinçer, Ç. (2013). Okul Öncesi Dönemde Karşılaşılan Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 2013, Cilt 38, Sayı 169

Deniz Ü, Kesicioğlu OS (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik

Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 1-13.

20

GÜLTEKİN AKDUMAN, G., TÜRKOĞLU, G. (2013). Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rollerini algılamaları ile çocuklarının davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi Ocak-Şubat-Mart-Nisan İlk Bahar Dönemi Cilt: 1 Sayı: 1


Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun İli Örneği). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Cilt:3, Sayı:1. s.93-110.21

ÇETİN, B., TÜRKAN, A. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin Gerçek Değerlerine Uygun Çizilmesiyle, Farklı Çizilmesinin Testin Psikometrik Özelliklerine Etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4(2), 52-63.


Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F., Tuncer, A. T. (2011). Okul öncesi dönem çocukların geometrik şekilleri tanıma düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online. Cilt:10, sayı:3, s.1093-1111.

22

Colakoglu, T. (2013). Defınıng personalıty types of students ın schools of physıcal educatıon and sports. International Journal of Academic Research, 5(2).


Deniz, Ü., Kesicioğlu, O.S. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt:13, Sayı:2, s.1-13.


23

Cevher-Kalburan, N. (2014). Early childhood pre-service teachers' concerns and solutions to overcome them (the case of Pamukkale University). South African Journal of Education, 34(1), 1-18.


Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S., Ünal, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi Beytepe‐ANKARA. s.585-600.


24

Özlem Körükçü & Hülya Gülay Ogelman (2014): Relationship between the preschool children's attitudes towards the environment and their social status, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2014.908867


Kesicioğlu, O. S., & Alisinanoğlu, F. (2009). Attitude of 60–72 months old children toward environment with respect to miscellaneous variables. Ahi Evran University Faculty of Education Review, 10(3), 37–48.

25

ÇETİN, B., & TÜRKAN, A. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin Gerçek Değerlerine Uygun Çizilmesiyle, Farklı Çizilmesinin Testin Psikometrik Özelliklerine Etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4(2), 52-63.


Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F., Tuncer, A. T. (2011). Okul öncesi dönem çocukların geometrik şekilleri

tanıma düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online. Cilt:10, sayı:3, s.1093-1111.26

Türksoy, A. (2013). Analysis of the sources of stress of managers working in football clubs by their personality characteristics. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 77-90.


Deniz Ü, Kesicioğlu OS (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik

Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 1-13.27

Yüksel, M., Kurtuluş Küçükoğlu, E., adıkoy, İ. T., Ünsal, F. O., & Şallı, D. (2014). The development and implementation of a guidance counseling program aiming to support 54-66 months old children's development level and readiness for primary school. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(3), 13-25.


Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun İli Örneği). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Cilt:3, Sayı:1. s.93-110.


28

Canbulat, A. N. K., & Yıldızbaş, F. (2014). Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Aylık Çocukların Okula Hazır Bulunuşluklarına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.


Kesicioğlu, O. S. (2013). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının okul öncesi eğitime ilişkin algılarının incelenmesi. Elektronik sosyal bilimler dergisi. (Electronic Journal of Social

Sciences), 12(43), 183-199.29

NURHAMIDAH, N. (2013). Keterampilan sosial anak usia prasekolah di tk siaga tunas kelapa ngalangan sardonoharjo ngaglik sleman (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).


Alisinanoğlu, F., Özbey, S., Kesicioğlu, O.S. (2012). Impact of social skill and problem behavior training program on children attending preschool: a survey. Academic Researh International, 2(2), 321-330.


30

EKİCİ, F. Y. (2014). Aile özellikleri ile okul öncesi eğitime devam eden çocuklarin problem davranişlari arasindaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s. 70-108


Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun İli Örneği). Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Cilt:3, Sayı:1. s.93-110.

31

KALBURAN, N. C. (2014). Erken çocukluk döneminde riskli oyun.Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 943.


Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F. (2009). Ebeveynlerin okul öncesi dönemdeki çocuklarına (60-72 ay) yaşattıkları doğal çevre deneyimlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), 8(29), 1-1 4    Ana sayfa


ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi

Indir 156.65 Kb.