bilgiz.org

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mukaddes Gül Serap Atakan Doğum Tarihi

 • Görev Yeri
 • Ulusal kitaplarda yazılan bölümler • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü40.02 Kb.

  Indir 40.02 Kb.

  ÖZGEÇMİŞ

  1. Adı Soyadı: Mukaddes Gül Serap Atakan

  2. Doğum Tarihi: 4 Haziran 1969

  3. Unvanı: Doçent Doktor / Öğretim üyesi

  4. Öğrenim Durumu:

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  İşletme

  Boğaziçi Üniversitesi

  1991

  Y. Lisans

  İşletme

  Boğaziçi Üniversitesi

  1994

  Doktora

  İşletme

  Boğaziçi Üniversitesi

  1998

  Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Business Ethics – Evolution, State of Art, Perspectives of Present and Future Managers- The Case of Turkey – Prof. Dr. Eser Borak

  Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı : Internationalization of Retailing in Turkey – The Case of the Food Retail Sector – Prof. Dr. Muzaffer Bodur

  5. Akademik Ünvanlar :

  Görev Unvanı

  Görev Yeri


  Yıl

  Ar.Gör.

  İşletme Bölümü – Boğaziçi Üniversitesi

  1993-1996

  Ar.Gör.

  İşletme Bölümü – İstanbul Bilgi Üniversitesi

  1997-1998

  Yar.Doç.

  İşletme Bölümü – İstanbul Bilgi Üniversitesi

  1998- 2010

  Doç. Dr.

  İşletme Bölümü – İstanbul Bilgi Üniversitesi

  2010 -

  6. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

  Standardization versus Adaptation in International Marketing Strategies - Melisa Topçu 2008

  Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Tüketici Davranışlarına Etkisi– Eda Bekem- 2008

  7.      Yayınlar

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Marta, J. , A. Singhapakdhi, D-J. Lee, Ş. Burnaz, Y.İ. Topçu, M.G.S. Atakan, T. Ozkacarlar, “The Effects of Corporate Ethical Values and Personal Moral Philosophies on Ethical Intentions in Selling Situations: Evidence from Turkish, Thai and American Businesspeople”, Journal of Business Ethics, 106/2, 229-241 (2012) . (SSCI)

  Oba, B., Z. Özsoy and S. Atakan,“Power in the Boardroom: A Study on Turkish Family Owned and Listed Companies”, Corporate Governance, 10/5, 603-616 (2010)

  Burnaz, Ş., M.G.S. Atakan and Y.İ. Topçu, “Have Ethical Perceptions Changed? A Comparative Study on the Ethical Perceptions of Turkish Faculty Members”, Journal of Academic Ethics, 8/2, 137-151 (2010).

  Burnaz, Ş., M.G.S. Atakan, Y.İ. Topçu and A. Singhapakdi, “An Exploratory Cross-Cultural Analysis of Marketing Ethics: The Case of Turkish, Thai and American Businesspeople”, Journal of Business Ethics, 90(Supplement 3), 371-382 (2009). (SSCI)

  Atakan, M.G.S., Ş. Burnaz ve Y.İ.Topçu, “An Empirical Investigation of Ethical Perceptions of Future Managers with a Special Emphasis on Gender – Turkish Case”, Journal of Business Ethics, 82/3, 573-586 (2008). (SSCI)

  Atakan, S., Z. Özsoy ve B. Oba, “Implementation of Good Corporate Governance in Turkey: The Case of Doğan Yayın Holding”, Human Systems Management, 27/3, 201-216 (2008).

  Atakan, M.G. S. ve T. Eker, “Corporate Identity of a Socially Responsible University - A Case from the Turkish Higher Education Sector”, Journal of Business Ethics, 76/1, 55-68 (2007). (SSCI)

  Polatoğlu, V.N. ve S. Ekin, “An Empirical Investigation of the Turkish Consumers’ Acceptance of Internet Banking Services”, International Journal of Bank Marketing, 19/4, 156-165 (2001).

  Ekin (Atakan) M.G. Serap ve S.H. Tezölmez, “Business Ethics in Turkey: An Empirical Investigation with Special Emphasis on Gender”, Journal of Business Ethics, 18/1, 17-34 (1999). (SSCI)  Uluslararası alanda profesyonel dergide basılan makale

  Atakan,M.G.S. ve Ş. Burnaz, “Retail Internationalisation: A British Retailer in Turkey”,The European Retail Digest, 53, Spring 2007, 40-43, Oxford Institute of Retail Management, Oxford Said Business School.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metni basılan bildiriler

  Atakan, M.G.S., Ş. Burnaz, Y.İ. Topçu ve A. Singhapakdi, “An Exploratory Cross Cultural Analysis of Marketing Ethics: The Case of Turkish, Thai and American Businesspeople”, Proceedings of the 15th Annual International Conference Promoting Business Ethics, (Proceedings CD), St John’s University, NY, USA, October 22-24, 2008.

  Atakan, S., U. Çakmakçı ve Z. Özsoy, “Governance in Football Clubs: Evidence from Turkey”, Selected Proceedings of the Third International Conference on Business, Management and Economics, Perspectives on Turkish Business Environment, Vol.4, Yaşar University, June 13-17, İzmir,Turkey, 329-342, 2007.

  Atakan, M.G.S. ve Ş.Burnaz, “Marks and Spencer in Turkey: The Store Image of an International Retailer”, Proceedings of the 13th International Conference on Retailing and Services Science, Recent Advances in Retailing and Services Science, European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS) (Proceedings CD), Budapest, Hungary, July 9-12, 2006.

  Atakan, M.G.S. ve T. Eker, “A Qualitative Study Investigating Turkish Consumers’ Perceptions and Attitudes Toward Socially Responsible Companies”, Proceedings of the 35th European Marketing Academy (EMAC) Conference, Sustainable Marketing Leadership - A Synthesis of Polymorphous Axioms, Strategies and Tactics, (Proceedings CD), Athens University of Economics and Business, Greece, May 23-26, 2006.

  Atakan, M.G.S., Ş. Burnaz ve Y.İ. Topçu, “Perceived Conduct and Ethical Issues Among Faculty Members”, Proceedings of the 12th Biennial World Marketing Congress of Academy of Marketing Science (AMS), Marketing in an Inter-connected World: Opportunities and Challenges,(Proceedings CD), July 6-9, Muenster, Germany, Vol. XII, 330-334, 2005.

  Atakan, M.G.S. and S.R. Arslaner, “An Empirical Study on the Consumers’ Support of Socially Responsible Businesses: The Evaluation of Turkish Consumers”, Proceedings of the 34th European Marketing Academy (EMAC) Conference, Rejuvenating Marketing: Contamination, Innovation, Integration, (Proceedings CD), University of Bocconi, Milan, Italy, May 24-27, 2005.

  Burnaz, Ş., Y.İ.Topçu ve S. Ekin, “An Exploratory Study on Consumers’ Attitudes Towards Online Buying - Why They Do Not Buy?”, Proceedings of the 4th Annual Conference, The E-Business Review, The International Academy of E-Business, Vol.IV, 27-30, Atlantic City, New Jersey, USA, March 28-31, 2004.

  Ekin, S. ve Ş. Burnaz, “Consumers’ Adoption of Internet Usage in Turkey: Comparison Between Online Shoppers and Nonshoppers”, Proceeedings of the 11th Annual World Business Congress, The Impact of Globalization on World Busines in the New Millenium: Competition, Cooperation, Environment, and Development, 540-547, Antalya, Turkey, July 10-14, 2002.

  Polatoğlu, N. ve M.G.S. Ekin, “A Survey of Consumer Acceptance of Internet Banking Services in an Emerging Economy”, Proceedings of the 1999 Conference on Telecommunications and Information Markets (COTIM), Electronic Commerce: Behaviors of Suppliers, Producers, Intermediaries and Consumers, (Proceedings CD), Vol.3, University of Rhode Island, USA, September 26-29,1999.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında Özeti basılan bildiriler

  Atakan, S., J.S. Jular and O. Kirezli “Online Group Buying Behavior : Analyzing the Drivers and Behavioral Patterns of a Recent Trend in Turkey”, Proceedings of the 42nd Annaual European Marketing Academy (EMAC) Conference, Lost in Translation – Marketing in an Interconnected World, Istanbul Technical University , Istanbul, Turkey, p:238, June 4-7, 2013.

  Y.İ.Topçu, M.G.S. Atakan ve Ş. Burnaz, “Have Ethical Perceptions Changed? A Comparative Study on the Ethical Perceptions of Faculty Members in 2003 and 2008”, Abstract Book of European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference, Professional Ethics in Business and Social Life, 33, Antalya,Türkiye, 17-19 Ekim, 2008.

  Y.İ. Topçu, M.G.S. Ekin ve Ş. Burnaz, “An Investigation of the Ethical Dilemmas Faced by Faculty: The Case of Turkey”, Abstract Book of the European Business Ethics Network (EBEN) 16th Annual Conference, Building Ethical Institutions for Business, 188-190, Budapest, Hungary, August 29-31, 2003.

  Ekin, S., Ş.Burnaz ve Y.İ. Topçu, “A Multicultural Comparison of Ethical Perceptions of Students”, Abstract Book of the 5th EURO/Informs Joint International Meeting, New Opportunities for Operations Research, 123, Istanbul, Turkey, July 6-10, 2003.

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Atakan, M.G. S. ve T.Eker İşcioğlu, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelik Türk Tüketicilerinin Tutum ve Davranışları”, Pazarlama ve İletişim Kültürü (Pİ) Dergisi, 28, Bahar, 40-45, 2009.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  Atakan, S. , J.S. Jular ve Ö. Kirezli, “İnternetten Grup Satın Alma Davranışı: Fırsat Sitelerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Tutum ve Davranışlarını Anlamaya Yönelik Bir Çalışma”, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Yerel Ekonomilerin Uluslararasılaşmasında Küresel Pazarlamanın Katkısı, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 384-392, 19-22 Haziran, Kars, 2013.

  Atakan, S. ve Ş. Burnaz,“Algılanan Mağaza İmajı: Marks and Spencer ve Boyner Mağazalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir İnceleme”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, Rekabet, Pazarlama, Perakendecilik, Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü, 183-200, 18-20 Ekim, Sakarya, 2007.

  Burnaz, Ş., Y.İ. Topçu ve S. Ekin, “Geleceğin Yöneticilerinin İş Ahlakına Bakışı Üzerine Bir Çalışma”, 1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Etik 2003, Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 356-365, 17-19 Eylül, Ankara, 2003.


  Ulusal kitaplarda yazılan bölümler


  Ekin, M.G.S. ve S.H. Tezölmez, “Türk İş Dünyasındaki Yöneticilerin İş Ahlakı Konusundaki Düşünce ve Kararları”, Prof. Dr. Nusret Ekin’ e Armağan Kitabı, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (Tühis) Yayını, Yayın no:38, 941-968, Ankara, 2000.

  Alpay, G., G. Asuğman ve M.G.S. Atakan, “How Are Managers Satisfied in a Liberalizing Economy?”, Suna Kili’ye Armağan - Cumhuriyet’e Adanmış Bir Yaşam Kitabı, 37-50, Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi, Istanbul, 1998  8. İdari Görevler :

  Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği - Doç. Temsilcisi 2014-

  İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığı Ekim 2011- Mayıs 2012

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği

  Bölüm Başkanı temsilcisi Ekim 2011- Mayıs 2012
  Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği - Doç. Temsilcisi 2010-2011
  Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2010-
  Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Akademik Çalışma Grubu Üyesi 2010 –
  Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletme Eğitimi Girişimi Koordinatörü Haziran 2009
  Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği - Yard. Doç. Temsilcisi 2000-2002

  İşletme Bölümü – Erasmus koordinatörlüğü 2005 - 2007

  Dünya Bankası Enstitüsü’nün web bazlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersinin İstanbul Bilgi Üniversitesi koordinatörlüğü 2003 - 2006

  9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  Academy of Marketing Science (AMS) üyeliği – 1993 -

  Türkiye Pazarlama Derneği üyeliği – 2004 -

  European Marketing Academy (EMAC) üyeliği – 2005 –  Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği – 2010 -

  10. Son iki yılda verilen dersler

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  2012-2013

  Güz

  Introduction to Marketing 

  Business Ethics

  Marketing Communications

  İlkbahar

  Marketing Management

  Retail Management
  Special Topics in Marketing

  2013-2014

  Güz

  Introduction to Marketing 

  Business Ethics

  Marketing Communications

  İlkbahar

  Marketing Management

  Retail Management  Special Topics in Marketing

  11. Ödüller :

  Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans tez ödülü - 1994


      Ana sayfa


  ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mukaddes Gül Serap Atakan Doğum Tarihi

  Indir 40.02 Kb.