bilgiz.org

Özellik-faktör ve holland’in kuramlari

 • Araştırmacı (Investigative) Tip
 • Yaratıcı (Artistic) Tip
 • Sosyal (Social) Tip
 • Girişimci (Enterprising) Tip
 • Düzenli (Conventional) Tip
 • Kişilik tiplerini incelerken size uygun olduğunu düşündüğünüz (Sizi en çok betimleyen) üç tipi sıralayınız.
 • Tablo 1. Holland’ın Kişilik Tiplerinin Belirgin Özellikleri, Baskın Talep ya da Etkinlikler ve Tipik Meslekler • Sayfa2/3
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü286.28 Kb.

  Indir 286.28 Kb.
  1   2   3

  Realistik (Realistic) Tip

  Realistik tipler uygulamacı, maddeci ve diğer insanlarla iç içe olmayı tercih etmeyen kişilerdir. Güçlü ve somut sonuçlara önem verirler ve kişilerarası ilişkilerdeki becerileri zayıftır. Mekanik, el becerileri, teknik ve tarımsal beceriler ve uygulamalar ve somut problem çözme gerektiren iş çevreleri bu kişilik tipine uygundur.  • Objeler, araçlar, makineler, aletler, bitki ya da hayvanlarla çalışmaktan hoşlanırlar.

  • El, mekanik, tarımsal ve / veya elektrikle ilgili becerilerini geliştirirler.

  • İnşa veya tamirle ilgili işleri tercih ederler.

  • Realistik, somut ve ayakları yere basan faaliyetlere ilgi duyarlar.

  • Atletik ve mekanik yetenekleri vardır.

  • Açık hava etkinliklerinden hoşlanırlar.


  Araştırmacı (Investigative) Tip

  Araştırmacı tipler çözümleyici, kendi düşünce ve hislerine kulak veren ve karmaşık konulara ilgi duyan kişilerdir. Bilimsel yöntemlere önem verirler, sosyal ve liderlik becerileri gelişmemiştir. Bilimsel ve matematiksel yeteneklerin ve zihinsel problem çözme becerilerinin kullanıldığı iş çevreleri bu kişilik tipine uygundur.  • Biyolojik ve fizik bilimlerle ilgili etkinliklerden hoşlanırlar.

  • Matematik ve fen bilimlerinde yeteneklidirler.

  • Bilim ve tıp alanındaki işleri tercih ederler.

  • Bilimsel, meraklı, çalışkan ve bağımsız olma eğilimindedirler.

  • Gözlem yapmak, öğrenmek, araştırmak, analiz etmek, değerlendirmek ve ölçmekten hoşlanırlar.

  • Problemlere kafa yorup çözmekten hoşlanırlar.

  Yaratıcı (Artistic) Tip

  Yaratıcı tipler genellikle yaratıcı, ifade etme yeteneği olan, hassas ve kalıpları kabul etmeyen kişilerdir. Özgürlüğe, belirsizliğe ve estetiğe itibar ederler ve düzenli bir şekilde bilgi işleme becerileri yoktur. Sistematik olmayan bir çevrede yaratıcılık becerilerini kullanmayı gerektiren iş çevreleri yaratıcı kişilik tipine uyar.  • Sıradanlıktan uzak, yaratıcı etkinliklerden hoşlanırlar.

  • Dil, sanat, müzik ve/veya drama becerilerini geliştirirler.

  • Yaratıcılık yeteneklerini kullanabilecekleri işleri tercih ederler.

  • Yaratıcı ve özgür düşünceli olma eğilimindedirler.

  • Sanatsal ve sezgisel yetenekleri vardır.

  • Yeni şeyler bulma ve keşfetmeyle ilgili konularda yeteneklidirler.

  • Yaratıcılık, hayal ve imgelemeye izin veren ve yapılandırılmamış etkinliklerle uğraşmaktan hoşlanırlar.


  Sosyal (Social) Tip

  Sosyal tipler işbirliğine önem veren, ahlaklı, sorumlu, anlayışlı ve dost canlısı olmaya yatkın kişilerdir. Kişilerarası ilişkilere değer verirler, mekanik ve bilimsel becerilerden yoksundurlar. Sosyal, eğitimsel ve iyileştirici beceriler gerektiren iş çevreleri bu kişiler için uygundur.  • Sözel becerileri iyidir.

  • İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırlar.

  • Yardımsever ve arkadaşça olma eğilimindedirler.

  • Bilgilendirme, aydınlatma, öğretme, yardım etme, eğitme veya tedavi ve iyileştirmeden hoşlanırlar.

  • Öğretme, hemşirelik ve danışmanlık gibi etkinlikleri içeren meslekleri tercih ederler.


  Girişimci (Enterprising) Tip

  Girişimci tipler hırslı, dışa dönük, baskın ve kendine güvenli kişilerdir. Politik ve ekonomik alandaki başarılara itibar ederler ve bilimsel yetenekleri gelişmemiştir. İkna edici, müdahaleci ve liderlik becerileri isteyen iş çevreleri bu kişiler için uygundur.  • Öne çıkmalarına olanak tanıyan ya da diğer insanları etkileme fırsatı veren etkinliklerden hoşlanırlar.

  • Liderlik, etkileme ve kişilerarası iletişim kurmada başarılıdırlar.

  • İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırlar.

  • Satış veya insan ve /veya şeyleri yönetme etkinlikleri içeren işleri tercih ederler.

  • Tutkulu, dışadönük, enerjik ve kendilerine güvenli olma eğilimindedirler.

  • İnsanları etkilemekten, ikna etmekten, yönetmekten ve iyi performans ortaya koymaktan hoşlanırlar.


  Düzenli (Conventional) Tip

  Gelenekçi tipler metotçu, kalıpçı, vicdanlı, yaratıcı olmayan ve uygulamacı olma eğiliminde olan insanlardır. İşte düzenlemeye ve başarıya değer verirler ve sanatçılık becerisinden yoksundurlar. Sistematik düzenleme ve bilgileri işleme gerektiren iş çevreleri bu kişilere uygundur.  • Bilgileri temiz ve sıralı bir şekilde düzenleme fırsatı veren etkinliklerden hoşlanırlar.

  • Verilerle çalışmaktan hoşlanırlar.

  • Düzenlidirler, büro işlerinde başarılıdırlar.

  • Büro işlerinde kullanılan matematik becerilerini geliştirme eğilimindedirler.

  • Masa işleri ve sayısal etkinliklerde yeteneklidirler.

  • Kayıt tutma, hesaplama, daktilo veya bilgisayar kullanmayı içeren işleri tercih ederler.

  • Sorumlu, bağımlı ve ayrıntıya dikkat etme eğilimindedirler.

  • Görevleri detaylarıyla birlikte yapma, sürdürme veya diğer kişilerin yönlendirdiği biçimde yerine getirmede başarılıdırlar.
  • Kişilik tiplerini incelerken size uygun olduğunu düşündüğünüz (Sizi en çok betimleyen) üç tipi sıralayınız.

  1. ……………………………

  2. ……………………………

  3. ……………………………

  Aşağıdaki özet tabloda Holland’ın tanımladığı 6 kişilik tipinin belirgin özelliklerini, o tipin baskın talepleri, hoşlandığı etkinlikler ile her tipe uygun görülen tipik meslekleri göreceksiniz (Bkz., Tablo 1; Holland 1973; Gibson ve Mitchell 1990).

  Tablo 1. Holland’ın Kişilik Tiplerinin Belirgin Özellikleri, Baskın Talep ya da Etkinlikler ve Tipik Meslekler

  Kişilik Tipi

  Belirgin Özellikler

  Baskın Talepler/Etkinlikler

  Tipik Meslekler

  GERÇEKÇİ

  Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uygucu, içten, doğal, sebatkar, içgörüleri ve başarma güdüleri fazla gelişmemiş

  • Kas faaliyeti, motor koordinasyonu gerektiren işler

  • Açık havadaki işler

  • Mekanik, sistematik çalışmalar

  • Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikler

  Otomobil Tamirciliği, Her Çeşit Araç Teknisyenliği, Elektrikçi, Mühendislik, Ziraat ile ilgili meslekler, Ormancılık, Denizcilik, Beden Eğitimi Öğretmenleri

  ARAŞTIRMACI

  Entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, çekingen, içedönük (popüler olmaktan hoşlanmayan)

  • Analitik gözlem yapma

  • Sistematik deneysel çalışmalar

  • Bilimsel çalışmalar

  • Fiziksel, biyolojik veya kültürel olguları araştırma

  Biyolog, Genetikçi, Matematikçi, Kimyager, Fizikçi, Araştırma Analizcisi, Astronot, Antropolog, Tıp Teknisyeni

  YARATICI

  Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, uygucu olmayan (atipik), duyarlı ve etkileyici

  • Estetik faaliyetler

  • Tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler

  • Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma

  • Bağımsız, yaratıcı çalışmalar

  Yazar, Ressam, Aktör, Tiyatro Sanatçısı/ Öğretmeni, Müzisyen, Kompozitör, Dekoratör, Mimar

  SOSYAL

  Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal işbirliğine yatkın, empati kurabilen, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı

  • İnsanlarla birlikteliği sağlayan aktiviteler

  • Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek v.b.

  • Başkalarını ikna etme, yönlendirme

  Sosyal Hizmet Uzmanları, Rehabilitasyon Danışmanları, Psikolog, Psikolojik Danışman, Halkla İlişkiler Uzmanı, Üniversite Hocaları, Öğretmenler

  GİRİŞİMCİ

  Dışadönük, enerjik, kendine güvenli, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan

  Satıcı, Pazarlamacı, Komisyoncu, Menajer, Politikacı, Avukat

  DÜZENLİ

  Dikkatli, titiz, itaatkâr, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sebatkâr, vicdanlı özdenetimli, hayal gücünden yoksun, dengeli

  • Sistemli, kurallara bağlı aktiviteler

  • Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar

  • Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makineleri kullanma

  Banka Veznedarı, Kütüphaneci, Daktilograf, Postacı, Muhasebeci, Kitapçı, Finans Elemanı
  1   2   3


      Ana sayfa


  Özellik-faktör ve holland’in kuramlari

  Indir 286.28 Kb.