bilgiz.org

Özel okyanus okul öncesi EĞİTİm kurumlari biLGİlendirme broşÜRÜ
Tarih30.12.2017
Büyüklüğü122.76 Kb.

Indir 122.76 Kb.OKYANUS OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI

BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

*MİSYONUMUZ

*FELSEFEMİZ

*İLKELERİMİZ

*EĞİTİM KURUMLARIMIZIN ÖZELLİKLERİ

*EĞİTİM PROGRAMIMIZ (TÜRKÇE)

*EĞİTİM PROGRAMIMIZ(İNGİLİZCE)

*REHBERLİK UYGULAMALARIMIZ

*GENEL BİLGİLENDİRME

*OYUN GRUBU VE ANNELİ OYUN GRUBU

*AKADEMİK KADRO

*PERSONEL BİLGİLERİ*ÜCRET LİSTESİ

ÖZEL OKYANUS OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
Değerli Anne ve Babalar,
Elinizdeki broşür, okulumuz ve bizleri yakından tanımanız, işleyişimizle ilgili bilgi edinebilmeniz ve eğiti me bakış açımızı görebilmeniz açısından hazırlanmıştır.
Broşürümüz sizlerin aklına gelebilecek sorulara cevap verebilmek için düzenledik.Aklınıza gelen soruları öncelikle ilgili bölümlerden okuyabilir, cevabını bulamadıklarınız için bizleri istediğiniz zaman arayabilirsi niz. Sorularınıza zaman kaybına uğramaksızın cevap bulabilmek için broşürümüzü her zaman rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde bulundurmanızı öneririz.
Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının çocuklarımız, sizler ve bizler açısından keyifli bir yıl olmasını dileriz.
MİSYONUMUZ

Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak Atatürk İlke ve İnkılapları’nı benimseyen, tüm gelişim alan larında kendini içinde bulunduğu düzeyden daha yukarıya çıkarmaya çalışan, adaptasyon becerisi ve farkındalığı yüksek, çevresine duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.
FELSEFEMİZ

 • Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları, okul öncesi dönemdeki çocukların ve ailelerin, okul öncesi eğitim alanındaki eğitim gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur.

 • Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları, çok yönlü gelişimsel büyümeye odaklıdır. Her gelişim alanı (bilişsel, fiziksel,sosyal ve duygusal) aynı derecede önemli ve gelişmeye açıktır.

 • Çocuklara davranışlarının sorumluluğunu almak ve sonuçlarına katlanmak konusunda fırsatlar sunar.

 • Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları çocuklara doğal öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu ihtiyacı çeşitli şekillerde (yaparak, yaşayarak, araştırıp keşfederek) gider melerini sağlayacak uz manlık ve kaynak sağlanmasına yardımcı olur.

 • Her çocuğa kendini ifade etmek için fırsat verilir.


İLKELERİMİZ

 • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.

 • Her bireyin tek ve özel olması ilkesine inanmak.

 • Etik değerlere sahip çıkmak.

 • Her bireyin farklı yollarla ve farklı aşamalarda gelişim göstermesini ve öğrenmesini desteklemek.

 • Birey ve toplum dayanışması için çalışmak.

 • Bireyin ve toplumun karşılıklı olarak sorumluluk sahibi olduğunu fark etmek ve buna hizmet

ederek çalışmak.


OKYANUS OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ÖZELLİKLERİ

1-20 yıldır eğitim vermekte olan Kurumumuz Göztepe ,Suadiye ve Koşuyolu Şubelerimizle hizmet

vermektedir.

2-Kurucumuz,Yöneticilerimiz ve Müdürlerimiz Psikoloji,Pedagoji,Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul

Öncesi Öğretmenliği,Halkla İlişkiler ve İşletme-İktisat bölümlerinde eğitim görmüşlerdir.

3-Öğretmen kadromuz, Çocuk Gelişimi (Meslek Lisesi)Çocuk gelişimi ve Eğitimi (Üniversite) ve

Anaokulu Öğretmenliği (Üniversite) bölümlerinden mezundurlar.

4-Her grup (okulun kapasitesine göre en fazla)15 çocuktan oluşur (oyun grupları maksimum 8

çocuktur) ve her grubun 1 sınıf öğretmeni (grup lideri) vardır.

5-Sınıf öğretmenleri çocukların günlük eğitim, öğretim ve beslenmelerinden sorumludurlar.Öğret

menler çocukları ile birlikte tüm aktivitelere katılmaktadırlar.

6-Çocuklarımızın tuvalet, ter vb. bakım gereksinimleri yardımcı personel tarafından gerçekleştirilir.

7-10 aylık eğitim programı ve yemek listeleri bir dosya halinde eğitim dönemi başında velilere iletil

mektedir.Çerçeve program olarak velilere iletilen eğitim programımız her yaş grubuna ayrı olarak

ve grubun gelişim aşamaları göz önüne alınarak uygulanmaktadır.

8-Çocuklarımızın gelişim taramaları ve değerlendirmeleri periyodik olarak yapılmakta ve sonuçlar

velilere rutin sürelerde raporlar halinde iletilmektedir.Öğretmenlerimizin ve uzmanlarımızın

gözlemleri öğrencilerimizin dosyalarına işlenmektedir.

9-Binalarımız çocuklarımızın kendilerini ev ortamında hissedecekleri şekilde düzenlenmiştir.Eğitim

ve öğretim için gereken materyal;onların yaşlarına ve gelişim düzeylerine ve sayılarına göre plan

lanmıştır.

10-Oyun alanları, bahçe ve sınıflarda rahatlık,emniyet ve hijyen koşulları sağlanmıştır.

11-Yemekler kuruluşumuzun kendi bünyesinde yapılmakta ve sağlıklı gereçlerle çocuklarımıza sunul

maktadır.Öğrencilerimizin yemek öncesi ve sonrası temizlik eğitimine büyük önem verilmektedir.

12-Uyku sistemimiz olmamakla birlikte, o gün dinlenmesi gereken öğrencimizin olabileceği düşünü

lerek bir bölüm 13.00-15.00 saatleri arasında uyku ve dinlenme için organize edilmektedir.

13-Eğitim programımız MEB’in hazırladığı çerçeve program ve Kurumumuzun eğitime bakış açısına

uygun olarak eklektik bir yaklaşımda hazırlanmıştır.

14-Eğitim programımız İngilizce, Almanca,Müzik(orff&kindermusic),Sanat Atölyesi, Cimnastik/Basketbol

aktiviteleri ile desteklenmektedir.

15-Eğitim programımız tanıtıcı ve eğitici gezilerle zenginleştirilmektedir.

16-Öğrencilerimizin etkinlikleri okullarımızın çeşitli bölümlerinde dönem boyunca sergilenmektedir.

17-Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını güçlendirici aktiviteler ağırlıktadır.

18-2-3 yaşa yönelik OYUN GRUPLARIMIZ haftanın iki ya da üç günü yarım gün olarak aktivitelerini

sürdürmektedir.Bu gruplarda miniklerimiz grup yaşantısına,sosyalleşmeye ve kendi ayakları

üzerinde durabilmeye ilk adımlarını atmakta ve İngilizce ile tanışmaktadırlar.

19-Alıştırma döneminde ailelerimiz bir hafta boyunca bizimle birlikte olmakta ve miniklerimizin

yeni ortamlarına adaptasyonlarında bize destek vermektedirler.

20-Ulaşım okul servislerimiz ile sağlanmaktadır. Servislerimizde servis şoförümüz dışında bir öğret

menimiz sürekli bulunmakta ve öğrenciler emniyet kemerleri takılarak gidip gelmektedirler. Ser-

visle iletişim kurulabilmesi için serviste iki adet mobil telefon bulunmaktadır.

21-Yılda 2 kez yapılan genel Veli-Öğretmen görüşmelerinin yanı sıra, öğretmenlerimiz ve Yöneticile-

rimizle randevu alınarak her gün görüşme olanağı vardır.

22-Okul kapı görevlileri ve çalışanları yangın tüplerini kullanma, acil durum ve ilkyardım konusunda

yapılacaklar hakkında bilgi sahibidirler.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak eğitim programımızı öncelikle çocuklarımızın mutlu luğu ve sevgi dolu bir eğitim ortamında yetişmeleri için oluşturuyoruz. Bunu yaparken de onların tüm gelişim alanlarını (sosyo-duygusal,bilişsel, psikomotor gelişim ve özbakım becerileri) destekleyen fark lı eğitim modellerinden yararlanıyoruz. Bu anlamda eğitim programımız M.E.B.’in belirlediği amaç ve kazanımları kapsayan ancak gelişen eğitim dünyasını da takip eden eklektik bir yaklaşımla hazırlanmış tır.
Eklektik bir yaklaşım benimsememizin sebebi, genel olarak uluslararası literatürde kullanılan ve/veya benimsenen eğitim modelleri ve metotlarının çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahip olmasıdır. Bizler herhangi bir eğitim modeli ya da metodunu tek başına benimsemediğimiz için her birini, çocuklarımız, kurumsal olarak eğitime bakış açımız, içinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle bizimle birlikte devam edegelen kültürümüz ve aile yapımız ile sağlayabileceğimiz koşullar açısından değerlendirip, bize en uy gun ve orijinalinden uzaklaşamadan uygulayabileceğimiz yöntem ve metotları tercih ettik.
Bu bakış açısıyla yola çıktığımızda ve yaptığımız araştırmalar sonucunda High Scope, Proje Tabanlı Eği-tim ,GEMS (Matematik , Fen ve Doğa) ve Scamper (Farklı Düşünme)gibi farklı ve birbiri ile eğitimsel açıdan rahatlıkla kaynaşabilen eğitim modellerinin kurumumuzun eğitim felsefesi ile gayet iyi örtüş-tüğünü fark ettik ve eğitim programımıza dâhil ettik.
Kendi programımız ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda eğitimsel açıdan amacımıza ulaştığı mıza, kendinin ve etrafındakilerin farkında, yeni dünyaya uyum sağlayabilen, bilgiye nasıl ulaşabileceği ne dair fikirleri olan ama her şeyden önce mutlu, fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirdiği mizi gördük.
High/Scope

High/Scope Programı’nın amacı "gelişimsel olarak tutarlı" bir eğitim sağlamaktır. Gelişimsel olarak tu tarlı eğitimin üç ana öğesi vardır.
Öğrenenin belirli bir gelişim basamağında gelişmekte olan yeteneklerinin daha fazla kullanılmasını ve gelişmesini sağlar.

Öğrenene, kendi kişiliğine özgü ilgi, yetenek ve uzun vadeli amaçları geliştirmesine yardımcı olur ve buna teşvik eder.

Öğrenme deneyimini, öğrenen, öğretilmek istenen şeyi gelişimsel olarak en iyi öğretecek, hatırlayacak, geçmiş tecrübeleriyle birleştirecek durumdayken sunar.

High/Scope Programı Jean Piaget’nin Gelişim Teorisi’nden etkilenmiştir. Piaget’e göre gelişim, "büyü me" ve "öğrenenin öğrenmek için çeşitli girişimlerde bulunması, bu girişimler sonucunda çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri ileriki girişimlerinde tekrar kullanması" sonucunda oluşur. Piaget’ ten etkilenen diğer bir nokta da, çocuklara etkileşim halinde bulunan yetişkinin görevi onları destekle- mektir.

High/Scope Programı’nın dayandığı temel prensip "etkin (aktif) öğrenme" prensibidir.

Etkin öğrenme "‘yaparak" öğrenme demektir. Bu tür bir öğrenme olayında tüm duyu organları ve vü cut işine girer. Programda bu tür bir öğrenmenin kalıcı ve gerçek öğrenme olduğuna inanılır.Etkin öğrenmenin gerçekleşebilmesi için her şeyden önce öğrenenin önünde çeşitli materyaller (malze meler) olmalıdır. Öğrenenin önünde bulunan materyalleri dilediği gibi duyu organlarını ve vücudunu kullanarak inceleyebilmeli, malzemelerle ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kulla narak yapacağına kendisi karar vermelidir, kısacası "seçim" öğrenene kalmıştır. Tüm bu işlemler sıra sında, malzemelerle oynarken, öğrenenin, kullanacağı "dil" yani neyi, nasıl yaptığı ile ilgili konuşma larla öğrenme olayını pekiştirecektir. Etkin öğrenme olayının gerçekleşmesinde rol oynayan faktörler den bir diğeri de "yetişkin desteği"dir. "Destek" kavramı ile belirtilmek istenilenlerin arasında, öğrene ne yeterli sayıda ve çeşitli malzeme sağlamak, onu dinlemek, ne yaptığına bakmak, ona çeşitli sorular sorarak düşünmesini teşvik etmeli sorulara kendisinin cevaplar bulabilmesi için ona zaman tanımak sayılabilir. Tüm bu sözü edilen öğeler etkin öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir.

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğre tene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarıya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok bel li bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir.

Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonun da gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.

Ayrıca Proje Tabanlı Öğrenme/Öğretim, öğrencinin aktif katılımını güdülediği, üst düzey bilişsel aktivite ler içerdiği, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını desteklediği, ders, sosyal beceriler ve hayat becerileri ni birlikte ele aldığı için bilgisayarın kendisini hedef olarak almayan ve genelde teknoloji kullanımının, bir araç olarak kullanımını vurgulayan doğru bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının da temel öğre tim modelidir.

Projeye dayalı çalışma, çok ileri düzeydeki bilişsel becerileri ortaya çıkartır ve öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu tutar.Proje çalışmalarının yapılandırılmasına ilişkin faktörler:
a- Öğrenciler:
• Genellikle kendi ilgi alanlarına denk düşen bir proje seçerler,
• Kendi kaynak materyallerini kendileri bulurlar,
• Ortaya bir sonuç ürün koyarlar (bu genellikle bir rapor olur) ve,
• Kendi başlarına ya da gruplar halinde çalışırlar.
b- Projeler:
• Belirli bir süre devam eder ve saptanmış zaman parametreleri gerektirir ve,
• Bir dizi girdi ve ek gayret gerektirir.
c- Öğretmenler:
• Bir orkestra şefinin oynadığı rolden pek de farklı olmadan, yöneten ve kolaylaştırıcı rolünü üstlenerek rehber olurlar.


Projenin fikir babalığını öğrencilerin kendi ilgi alanlarının yapmış olması, başarısında önemli bir rol oy namaktadır. Vurgulanması gereken bir ayrıntı da, öğrencilerin kendi araştırmalarını yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları kendilerinin keşfetmesine izin vermenin hiçbir zaman onları başı boş bırakmakla aynı şey olmadığıdır. Bu yaklaşımda öğretmenler izin verilebilen ve verilemeyen şeyler arasındaki sınır ları çizen ve yüksek standartlar talep eden kişi olacaktır. Bu nedenle, durumu öğrenci lerle baştan tartışmak ve olası sonuçları baştan tasarlamak yararlı olabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sürecin işlem basamaklarını gerçekleştirecek beceriye sahip olmak önem kazanmaktadır. Proje Tabanlı Öğrenmede işlem basamakları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir.Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar:
1. Hedeflerin belirlenmesi.
2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip,tanımlanması.
3. Takımların oluşturulması.
4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi.
5. Çalışma takviminin oluşturulması.
6. Kontrol noktalarının belirlenmesi.
7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi.
8. Bilgilerin toplanması.
9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması.
10. Projenin sunulması


İşlem basamakları incelendiğinde, temel planlama aşamalarının ardından, bilgi toplama ve toplanan bilgileri örgütleyip raporlaştırma aşamaları gelmektedir ki; bu aşamalar, bilgi okur yazarlığı kavramını tartışmayı gerektirmektedir.Bilgi okuryazarlığı kısaca bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi okuryazarı olmak bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bunu hissetmek ve ihtiyaç duyu an bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve etkili olarak kullanmaktır. Bu becerilerin öğrencilere yüklediği sorumluluklar hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda katılımcı, araştırmacı, bilgiye ulaşan ve bilgiyi kullanan bireyler olmaktır.

GEMS (Great Expolarations in Math And Science) Matematik, Fen ve Doğa

Gems, ülkemizde pek de gelişmemiş olan ve okul çağındaki çocukların korkulu rüyası haline gelen Mate

matik ve Fen/Bilim derslerine karşı olumlu başlangıçlar yapmak için okul programımıza dâhil edilmiştir.
Böylelikle çocuklar Matematik ve Fen’in korkulacak değil eğlenceli, öğrenilmesi kolay ve aktif olarak

içinde yer alabilecekleri alanlar olduğunu fark edebilsinler.Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Bilim Mer

kezi tarafından fen ve matematik kavramlarını seçilen ünitelerle desteklemek ve anaokulundan liseye

kadar her sınıfta kullanabilmek amacıyla geliştirilmiş bir programdır.
GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

GEMS projesi aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için etkinliklere dayanan bir yöntem kullanmaktadır:
Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek,


Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak,

Temel fen ve matematik becerilerinin önemi göstermek,

Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.
GEMS Yöntemi

Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar.

Öğrenciler konuyla tanışır, kavramlar hakkında sorular sorarak tartışırlar.

Önce yapıp sonra açıklayarak konuya aktif olarak katılırlar.

GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır.Öğretmenler öğrencilere rehberlik yaparak çevreleri hakkında daha eleştirel düşünebilmelerine olanak tanır.
Scamper (Farklı Düşünme)

Scamper yöntemi ile çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedeflenir. Araştırmalar okul öncesi dönemde yaratıcılığın gerçeklik üzerine kurulmadığı, çocukların bakış açılarının yetişkinlerden farklı olduğu, ancak 7 yaşından sonra gerçekçiliğin önem kazandığını vurgulamaktadır.

SCAMPER da çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur. Okyanus

ta bizler çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek, hayal gücü, sezgi, düşünme ve orjinallik hazinelerini korumak amacı ile SCAMPER yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirme leri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak; yaratıcı düşünmelerini sağlar. Bu yöntem okul ön cesinden başlayarak, her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Çocukların düşüncelerini geliş tirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için ge reksinimlere uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.
SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Scamper’ın felsefesi; her fikir, varolan başka bir fikir den doğar.
SCAMPER anlamı olmayan bir sözcük olup, 7 tane kelimenin baş harflerinden oluşmuş bir akrostiştir:

Substitude…….Yer değiştirme

Combine………..Birleştirme

Adapt……………Uyarlama

Modify,minify,magnify……….Değiştirme,küçültme,büyütme

Put the other uses………………Diğer kullanışlarının yerine koyma

Eliminate…………………………Çıkarmak,yok etmek

Reverse,rearrange……………..Tersine çevirme ve yeniden düzenleme
YABANCI DİL PROGRAMI (İNGİLİZCE)

Okul Öncesi dönemde İngilizce çok önemli bir rol oynar, çünkü birçok öğrenci İngilizce ile ilk defa anaokulunda karşılaşır. Rahat bir atmosfer, profesyonel bir ekip ve donanımlı bir müfredat bu karşılaşmayı daha çekici hale getirir. Anaokulu İngilizce müfredatı geniş ölçüde sınıf öğretmenlerinin ders programları ile paralellik gösterir. Bunun sebebi de, öğrencilerin kendi ana dillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek olmalarıdır. İngilizce programının hedefi, ikinci dile yönelik merak duygusu, işitsel ve görsel alanda bir aşinalık sağlamaktır.  

Bu hedefe ulaşmak için çeşitli teknikler kullanılmaktadır:

 • Müzik / Şarkılar

 • Rol yapma / Taklit Oyunları

 • Görsel Araçlar

 • Öyküler

 • Oyunlar

 • Uygulamalı Aktiviteler

Çocuklar bu eğitim içinde İngilizceyi öğrenilmesi gereken bir ders değil, hayatlarının bir parçasıymış gibi görür ve öyle davranırlar.

Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak uzun yıllardır İngilizce dil eğitimine büyük önem vermekte ve tüm yaş gruplarımızın her gün İngilizce eğitim almasına yönelik programlar uygulamaktayız.

Ancak son yıllarda yoğun olarak yapılan araştırmalar, çocuklar için 0-5 yaş arası dönemin yabancı dil öğrenme açısından büyük öneme sahip olduğunu göstermiştir. Doğumdan itibaren özellikle 5 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmekte ve 6 yaş itibariyle bu mekanizma kayıt özelliğini kaybetmektedir. Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır.

Bu nedenle, programımızda zaten var olan İngilizce eğitimimize ağırlık vermeye ve tam gün(full time) çalışan , ana dili İngilizce olan (native) öğretmenlerimizle yeni dönemde birlikte olmaya karar verdik. Yeni dönemdeki okul öncesi programımızda İngilizce önemli bir yer tutmaktadır.İngilizce-Türkçe para lel eğitim yapılacak olup, yöntem ve teknik olarak anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlanacak şekilde programlanmıştır.Programımız,çocuklarımızın yaş gruplarına özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle öğrenmelerini amaçlar. Görsel, işitsel ve etkin öğrenmeye(yaparak ve yaşayarak öğrenme) dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmakta, soyut kavramlar yerine çocuklarımızın kendi yaşantıların dan hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır. Böylece çocuklarımız İngi lizceyi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar,resimli kartlar, oyunlar,hareketler ve çeşitli etkin öğren me aktiviteleri yardımıyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenmektedirler. Kelimeler ve cümle kalıpları ;hikayeler, dramatizasyon, şarkılar, oyunlar ve hareketli aktivitelerle öğretilir. Böylece çocuklar İngi lizceyi öğrenirken ve pekiştirirken, aynı zamanda fiziksel ve sosyal becerilerini de geliştirirler. Sınıf larda uygulanan fiziksel ve dil gelişimine yönelik aktivitelerde öğretmenlerimiz, çocuklarımızı günlük konuşmalar yapmaya ve basit cümleler kurmaya teşvik etmektedirler.

Eğer çocuk 5 yaşına kadar bir dilde ya da ana dilinde konuşmayı öğrenmişse bu yaştan sonra başka bir dili de öğrenebilir demektir ancak bu, yukarıda bahsettiğimiz doğumdan itibaren başlayan mekanizma ile değil de yetenek, harcanan performans, kendini zorlama, ağır ve sebatlı bir şekilde çalışma ile olur. Bu durum çocuk üzerindeki yükün artmasına bağlı istenmeyen neticeler verebilir. Her çocuğun zeka ve hafıza kabiliyeti farklı farklıdır. Eğer bir çocuk dil öğrenmede zorluk çekiyor ve kendisini sınıfındaki diğer çocuklarla karşılaştırıyorsa neticede başarısızlık, kendine güvenmeme gibi psikolojik problemler ortaya çıkabilir. Eğer erken yaşlarda dil öğretimine başlanırsa bu durum, söz edilen çocuklar için psiko lojik problemlerin olmaması ve bir kaç dilin kolayca öğrenilmesi demektir Bu şekilde çocuk 5 yaşına kadar birkaç yabancı dili aynı zamanda çok zorlanmadan öğrenebilir. Daha sonraki yıllar, üzerine düşü lürse mükemmelleşmesine ve dilde derinleşmesine yol açacaktır. Yabancı dilin temelle rinin önceden ve sağlam atılması sonraki yıllarda karşılaşılacak zorlukları kolayca halletmesine vesile olacak ve çocuğunuz yabancı dil kâbusları görmeyecektir.

Almanca

Yabancı dil öğrenme yaşının 0-5 yaş dönemindeki önemi nedeniyle öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dille tanışıyorlar.

Cimnastik-Basketbol

Çocuklarla temel kas becerilerini geliştirme, birlikte hareket etme, gruba uyum sağlama, müzik ve ritimle koordineli bir şekilde hareket etme ve dostça oynayabilme amacına uygun aktiviteler yapılır. Dans ve Ritmik Jimnastik dersinde çocukların fiziksel gelişimleri ön planda tutularak tüm gelişim alanları izlenir ve bulundukları seviyeden bir üst gelişim seviyesine ulaşmaları için uygun çalışmalar yapılır.

Öğrencilerimizi hem pota ile tanıştırmak,hem basketbol sporunu sevmelerini sağlamak hem de gelişim lerine yardımcı olmak amacı ile yapılan basketbol dersleri ise çocuklarımızın yaş gruplarına ve fiziksel gelişimlerine uygun olarak programlandırılmıştır.
Müzik

Müzik öğretmeni eşliğinde çeşitli müzik enstrümanları ile ritim ve hareketlerle kendilerini ifade ederek yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. Orff tekniği yoğun olarak kullanılır.

Geziler

Anaokulunda yıl boyunca hava, mekân ve güvenlik koşulları uygun olduğu takdirde eğitim programına paralel olarak planlanan geziler düzenlenir. Böylelikle çocuklar sınıf dışındaki dünyayı araştırırlar. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılır.

REHBERLİK UYGULAMALARI

En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sorunsuz bir gelişim göstermeleri tüm ebeveynlerin hiç kuşku suz en büyük temennisidir. Bu yüzden çoğu anne baba çocuk yetiştirmede duyarlı ve dikkatli davran

mak için elinden geleni yapar. Fakat çocuklarımızın gelişimi çok karmaşık ve hızla değişen bir süreçtir. Bu sürecin profesyoneller tarafından takip edilmesi ve kritik dönemlerde gerekli müdahalelerin yapıl ması çocuklarımızın gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldıracak ve sağlıklı bir gelişimin temelini atmalarını sağlayacaktır. Okul Psikoloğumuz Çağla Selvi 2013-2014 eğitim öğretim dönemi boyunca Anaokulumuzdaki çocuklarımızın tüm gelişim özelliklerini takip edecek ve yönlendirecektir.
Psikolojik Danışmanlık, Gözlem ve Testler

Her ne kadar benzer yaşlarda belli gelişim özelliklerini paylaşsalar da her çocuk ayrı bir bireydir ve çok özeldir. Kalıtımsal, çevresel faktörler ve anne- baba tutumları çocuklarımızın güçlü ve zayıf yanlarının oluşumundaki temel faktörlerdir. Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun duygusal ve bilişsel gelişim testleri ve nörolojik testler okulu-muzda uzman psikolog tarafından her dönemin başında (Eylül-Ekim ayları) ve sonunda (Nisan-Mayıs ayları) olmak üzere uygulanmaktadır. Bu şekilde çocuklarımızın hem bireysel farklılıklarını hem de ken di içlerindeki gelişim hızlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Bu testleri çocuklarımıza uygularken veliler le birlikte doldurulan envanterler de raporlama sürecine büyük katkıda bulunmaktadır. Velilerle yap tığımız bu iş birliği çocuklarımızın yaşayabileceği uyum sorunlarına alternatif çözüm yolları geliştirme miz ve onları hayata bir adım daha hazır hale getirmemizi sağlar. Aynı zamanda anaokulumuzdaki bü-tün çocuklarımıza bir rehberlik föyü açılarak yapılan tüm uygulamalar, öğretmen-veli-psikolog gözlem leri ve öneriler yıl boyu kayıt edilmektedir. Resmi raporlar idareye teslim edilmekte, velilerimize aile raporu düzenlenerek birebir görüşmeler üzerinden tüm gözlem ve sonuçlar aktarılmaktadır. Yıl sonun da ana sınıfı veya ilköğretime başlayacak 5-6 yaş grubu çocuklarımız ve velilerimizle okula başlama uy-gunluğunu değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Anaokulumuz rehberlik çalışmaları kapsamında uygulanan testler; Gessell Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim-Kelime Tarama Testi, Denver II Genel Gelişim Testi, Agte Gelişim Envanteri, Bender Gestalt Görsel Mekansal Beceri Testi, Metropoli tan Okul Olgunluk Testi.
Velilere Destek

Birçok anne baba çocuğunun sorunsuz bir gelişim göstermesi için elinden geleni yapar, fakat çocuğun yaşam alanı ve etkileşim içinde olduğu çevre genişledikçe ebeveynlerin isteği dışı bazı durumlar günde me gelebilir. Bu durumda çocuğun özgüven sahibi bir birey olarak yetişmesi, karşılaştığı problemleri çözme becerisi, kendini ifade edebilme yetisini kazanabilmesi sosyal gelişimi açısından çok önemlidir. Bu özelliklerin kazanılması yaşla ilgili olduğu kadar çevreyle ve anne-baba tutumlarıyla da ilgili olabilir. Bu çerçeveden yola çıkarak yapacağımız yaş gruplarına ayrılmış birebir görüşmelerde ve çeşitli aylarda düzenleyeceğimiz toplantılarda o yaş dönemiyle ilgili tüm sorunlar paylaşılmakta ve uzman psikoloğu muzca velilerimiz için en uygun bilgi ve öneriler aktarılmaktadır.
Bu görüşme ve toplantılardaki amacımız yaşanan ortak problemlerin tartışılmasını, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılmasını, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerine, bu süreçte yaşanabilecek sorunlara hakim olmasını ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.

BİLGİLENDİRME
Kayıt Kabul

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları, yıl boyunca haftanın 5 günü 08.00-18.00 saatleri arasında açıktır.Her yeni eğitim yılı Eylül ayı ile başlamakta ve yıl boyunca öğrenci kaydı alınmaktadır.Alınacak randevuyla okul yöneticileri ile görüşme ve okullarımızı gezme imkanı vardır.
Kayıt Yenileme

Okulumuzda bir üst yaş grubuna geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her yıl Haziran ayı boyunca yapılmaktadır.
Değerlendirme

Anaokulunda her iki eğitim dönemi sonunda gözlemlere dayalı olarak değerlendirme raporları gönderi lir. Bu raporlarda hedeflenen standartlara ulaşabilmek için çalışılır .Gözlemlere dayanarak sınıf içi, İngiliz ce ve diğer branşlarda öğretmenler ile bilgi pallaşımında bulunulur.
Okul Saatleri

Anaokulumuzda haftanın 5 günü 08.00-18.00 saatleri arasında eğitim ve öğretim yapılmaktadır.
Bilgilendirme

Her ay internet sitemizde ve facebook sayfamızda yayınlanacak olan fotoğraflar ve güncellenen bilgiler le okul içi etkinliklerimiz den haberdar olmanız ve bu yolla yapılacak çalışmalara katılımınız amaçlan maktadır. Ayrıca Veliler “Bu ay bizi neler bekliyor “ve “Bu hafta neler yaptık?” bültenleri ile bilgilendiri lirler.
Okul-Aile İletişimi

Anaokulunda okul-aile iletişimine önem verilir.Ailelerimizle ve toplumumuzla anlamlı bir bağ kurmak okulun eğitim felsefesinin hayati bir parçasıdır.Özel Okyanus Eğitim Kurumları her öğrenci velisinin eği tim yılı boyunca çocuğunun sınıfına katılımını bekler.Buradaki amaç,aile katılımını sağlamak,ailenin çocuğu ile iletişimini ve ilişkisini kuvvetlendirmek ve aileyi eğitim programına dahil etmektir.
Yıl içerisinde okulumuz tarafından velilerimizin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planla nan toplantılar ve seminerler düzenlenir.Sınıf öğretmenleri ile telefon ve birebir görüşme yapmak iste yen veliler genel toplantı günleri dışında uygun gün ve saati belirlemek için en az iki gün önce idareyi arayarak randevu alabilirler.
Okul Telefon Numaraları

Göztepe Anaokulu (15 Ağustos tarihine kadar bu numaralardan ulaşabilirsiniz)

Tel : 216 565 02 84

Faks: 216 565 26 04

E-Posta adresi: info@okyanuscocuklarevi.com.tr

Web Sitesi : www.okyanuscocuklarevi.com.tr

Tatillerde ve Karlı Günlerde

 • Televizyon ve radyodan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları dinleyiniz.

 • Okulumuz Sömestre tatilinde bir hafta süre ile kapalıdır.


Oyun Alanı

Anaokulumuzun bahçesi çocuklar için oyun alanı olarak düzenlenmiştir.Hava koşulları uygun olduğu durumlarda çocuklar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez oyun alanını kullanırlar.Ana okulunda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının olduğu göz önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır.
Okula Geliş

Öğrencilerimiz en erken saat 07.30 okulda olurlar.08.00-09.00 saatleri arasındaki kahvaltının ardından, Okula gelen tüm çocuklar saat 09.30’ a kadar ortak bir sınıfta bulunarak güne başlarlar.Kahvaltı yapma sı istenen çocukların saat 09.00’a kadar okula gelmeleri gerekir.
Okuldan Ayrılış

Servis kullanan öğrencilerimiz,servislerine okul binalarının önünden öğretmenler ve güvenlik eşliğinde binerler.Kapıdan giden çocuklarımızın velilerinin girişte beklemeleri ve okul hijyeni açısından giriş bölü münden içeri girmek için ısrarda bulunmamaları rica olunur.
Öğrenci Devamsızlığı

Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda,bunun sebebini (tatil,hastalık vb.) ve öngörülebilir süresi ni okula bildirmek için mutlaka okulumuzu arayınız.Devamsızlık bilgisinin bize ulaşmadığı durumlarda, çocuğunuzun durumunu öğrenmek için size ulaşılmaya çalışılacaktır. Çocuğunuzun yakalandığı tüm çocuk hastalıkları ve/veya bulaşıcı hastalıklar,veli tarafından hemen okula bildirilmelidir.Bu konu hem sizin çocuğunuzun hem de okulda bulunan öğrencilerimizin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Okul Servis Araçları

 • Bütün servis araçlarında yetkin bir sürücü ve bir servis öğretmeni bulunur.Sürücüler cep telefonu ile donatılmışlardır.Servislerimizde servis öğretmeni ve emniyet kemerleri mevcuttur.

 • Her öğrenci,belirlenen saatte,servise binebilmek için hazır olmalıdır.Diğer çocukların alınmasını geciktireceği için servisler 5 dakikadan fazla bekletilmemelidir.

 • Eğer çocuğunuz o gün okuldan siz veya başkası tarafından alınacaksa ve servis aracını kullanmayacaksa/değiştirecekse lütfen okulumuzu ve servislerimizi önceden bilgilendiriniz.

 • Servis sürücüsünün ve hostesin çocuk ve aile ile iletişimi okul idaresinin sorumluluğundadır.

 • Servis ücretleri yılda iki kez ve yakıt artışına bağlı olarak değişmektedir.Servis ücreti okul ücretinden ayrıdır.Okul Kıyafetleri

 • Okulumuzda kıyafet zorunluluğu yoktur.Çocukların okula uygun ve rahat edebilecekleri kıyafetlerle gelmeleri onlara hareket serbestliği tanıması açısından önemlidir.Özellikle dans,ritmik cimnastik ve bale dersinin yapıldığı günlerde bu konuya özen gösterilmelidir.Çocukların rahat kıyafet ve ayakkabılarla okula gelmeleri onların üzerlerini değiştirme konusunda sorumluluk almalarını kolaylaştıracaktır.

 • Okul için gönderilen yedek giysilerin (bir alt,bir üst giysisi,ikişer adet atlet/fanila ve külot, iki çift çorap) içine ad ve soyad işlenmelidir.Bu şekilde işlenmemiş giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve velisine aittir.Kıyafetleri isim yazılmış bir çanta içinde teslim etmeniz uygundur.

Anaokulundaki Sınırlamalar

 • Tütün ve tütün ürünleri okul alanının herhangi bir yerinde ve okul içerisinde kullanılamaz.

 • Elektronik oyuncaklar,eğitimsel işlevi olmayan bilgisayar oyunları ve hareketli figür oyuncak

ları (Actionman,spiderman,oyuncak silah vb.) okula alınmazlar.

 • Okul Müdürü ve Sınıf Öğretmeninin onayı olmaksızın okula hayvan getirilemez.İzin için aşı ve sağlık belgeleri ile ilgili bilgi verilmelidir.

 • Okula katkı maddesi içeren yiyecekler kabul edilmez.

 • Hasta ya da hastalık belirtisi bulunan öğrencilerin okula getirilmemesi önemle rica olunur.


Okul Ziyaretleri

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları olarak kapımız veli ve misafirlerimize her zaman açıktır. Güvenlik nedeni ile velilerin ve velilerce görevlendirilen ( isimleri idareye bildirilen) kişilerin öğrencileri okuldan almak için ya da başka bir amaçla okulu ziyaretleri sırasında kimliklerini yanlarında bulundur maları gerekmektedir.Ayrıca sene içinde çocukları velilerimiz dışında düzenli olarak alacak kişi veya kişilerin kimlik bilgilerinin okul idaresine bildirilmesi önemlidir.
Kayıp Eşya Kutuları

Bulunan eşyalar anaokulunda,ana girişte bulunan ve üzerinde “Kayıp Eşya” yazılı olan bir kutuda tutul maktadır.Değerli eşyalar sahibi belirlenene kadar mümkün olan süre boyunca saklanacaktır.
Doğum Günü Kutlamaları

Doğum günü kutlamaları,çocukların doğum günü neşelerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayan toplumsal bir etkinliktir.Bu amaçla kutlamalara aileler katılamamaktadır.Doğum günü yapacağınız ta rihten en az 1 hafta önce okul idaresi ile iletişime geçmeniz oluşacak karışıkları önlemek için önemlidir.
Yemek

Sabah kahvaltısı,öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından oluşan beslenme programımız,okulumuz bünye sindeki mutfakta,mutfak sorumlumuz tarafından hazırlanmakta ve hijyene özellikle dikkat edilmekte dir. Çocuklarımızın sağlığını ön planda tutan kurumumuz,yemeklerde katkı maddesinden mümkün ol duğunca arınmış gıda maddeleri tercih etmekte ve yiyecekleri kızartma yerine özellikle fırınlama yönte mi ile hazırlamaktadır.
Temizlik

Okulumuzun temizliği,okul bünyesinde çalışan temizlik elemanlarımız tarafından titizlikle yapılmakta, yemek öncesi ve sonrasındaki yoğun kullanım dolayısıyla tuvaletlerde gün içinde sık sık özenle temizle nip,kontrol edilmektedir.
Ücretler ve Ödemeler

Okulumuzda dönem ücretleri her yılın Haziran ayında belirlenir ve Eylül ayı itibari ile uygulanır.Eğitim ücretine okul içindeki tüm giderler dahildir.Yalnızca okul dışında gerçekleşen aktivitelerden ücret talep edilir.Ödemelerin her ayın en geç 5.gününe kadar yapılması gereklidir.Gecikme durumunda % 5 gecik me ücreti ilave edilir.Ödemeler banka aracılığı ile yapılmalı,zorunlu durumlarda kapalı zarfla idareye iletilmelidir.

10 aylık peşin ödemelerde % 20 indirim yapılır.Kardeş indirimi % 10 dur.Eğitim ve kamu alanındaki veli lerimize % 10 indirim uygulanır.
Güvenli Öğrenme,Değerler ve Beklentiler

Özel Okyanus Okul Öncesi Eğitim Kurumları, öğrencilerinden güvenli bir öğrenme ortamını bozmayacak şekilde davranmaları ve ortamın oluşturulmasında öğretmenlerine yardımcı olmaları beklenir. Öğren me amacımıza ulaşmak için bize yol gösterecek bir dizi temel değer vardır.

 • Saygı

 • Sevgi

 • Sorumluluk

 • Adalet

Anaokulunda çocuklar ile her eğitim yılı başlarken, huzurlu ve güvenli sınıf ve okul ortamının birlikte nasıl sağlanacağı ile ilgili çalışmalar yapılıp,sosyal kurallar oluşturulur. Çocukların bu kurallara uyması desteklenir ve beklenir. Okul-aile arasında bir tutum birliği sağlamak adına ailelerimizin de bu kuralları bilmesi önem taşımaktadır.


Bu temel kurallardan bazıları:

 • Birisi konuşurken dinleriz.

 • Oyuncakları ve materyalleri paylaşırız.

 • Birbirimize iyi davranırız.

Velilerimizden bu kuralları evde de desteklemelerini rica ederiz.Eğitim programımız dâhilinde, yeni dün ya koşullarına kolaylıkla adapte olabilecek bireyler yetiştirmek için öğrencilerimize aşağıdaki özellik ve becerileri kazandırmak adına çalışmalar yapmaktayız.

 • Araştıran – Sorgulayan

 • Düşünen

 • İletişim kuran

 • Riski göze alan

 • Bilgili

 • İlkeli

 • Duyarlı

 • Açık görüşlü

 • Dengeli

 • Dönüşümlü düşünen


YABANCI DİL ANNELİ OYUN GRUBU (Mommy Toddler group)

Anneli oyun grupları, çocuk eğitiminin ilk ve temel aşamasıdır. 1-2 yaşlar arasındaki çocuklar ve anneleri “ANNEM VE BEN” adını verdiğimiz bu grupla okul yaşantısına giriş yaparlar. Bu grupta öğretmenleri önderliğinde ve annelerinin desteği ile ev yaşamından okul yaşamına geçişi sağlayan aktiviteler yapılır. Bu programın temelini oyun grubuna başlangıç ve anneden ayrılma kaygısı ile baş etme çalışmaları oluşturur.

YABANCI DİL OYUN GRUBU (Tender Playtime Group)

Çocuklar alışkanlıklarını oyun yoluyla kazanırlar. Çocuklara bilgi vermenin, alışkanlık kazandırmanın en etkili yolu oyundur. Çocuk oyunla gelişir, öğrenir ve sosyalleşir. OKYANUS OYUN GRUPLARINDA çocuklarımızın yetenekleri 2 yaş itibariyle keşfedilerek, ilgileri bilinçli bir biçimde yönlendirilir.

Oyun gruplarımızda çocuklarımız Türk ve Native öğretmenleriyle birlikte sosyalleşme sürecine başlarken:

*Türkçe dil gelişimleri başlıyor ve hızlanıyor,

*Erken yaşta İngilizce ile tanışıyor,

*Yeni bilgi ve beceriler kazanıyor,

*Yeni kavramlar öğreniyor,

*Düşünme becerilerini geliştiriyor,

*İnce ve kaba motor gelişimleri destekleniyor,

*Gruba ait olma, kendine yeterli olma,kuralları öğrenme ve uygulama becerileri gelişiyor.

2-3 yaş aralığında olan oyun grubumuz haftanın 2 ya da 3 günü 3er saatlik programla başlarlar.


YÖNETİM KADROSU

(idealtepe)
Figen Oran (Kurucu)

1962 Ankara doğumludur.1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuş,1985-1988 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında Yüksek Lisans Eğitimi ve Araştırma Görevliliği yapmıştır.1993 yılında Okulumuzu kurmuş ve o yıldan itibaren yöneticiliğini üstlenmiştir.
Z.Banu Perkün (Kurucu Temsilcisi)

1970 İstanbul doğumludur. Eğitim Kurumumuzun kuruluşundan itibaren Sınıf Öğretmenliği ve İdarecilik görevlerinde bulunmuştur. Göztepe ve Koşuyolu şubelerimizde Yöneticilik ve Kurucu Temsilciliği görevlerini yürütmektedir.
Oya Kızılay (Genel Müdür)

1982 İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme Yönetimi konusunda yüksek Lisans (MBA) yapmıştır. 2006 yılından beri özel sektörde işletme yönetimi konusunda çalışan Oya Kızılay, İdealtepe Şubemizin Yönetimini Yürütmektedir.
Çağla Selvi (Uzman Psikolog)

1988 Kastamonu doğumludur. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Aynı Üniversitede Uygulamalı Psikoloji dalında Yüksek Lisans Yapmıştır. Kurumumuzda Psikolog olarak görev yapmaktadır.
Hilal Eroğlu(Müdür)

1990 Osmaniye doğumludur. Ege Üniversitesi Anaokulu öğretmenliği mezunudur. Kurumumuzda müdür ve anasınıfı ön hazırlık koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Sayın Velimiz,

Eylül 2014 tarihi itibariyle yeni eğitim dönemimize başlıyoruz. Sistemimiz özgür düşünebilen, yaratıcı mutlu,kendine yeterli, kararlarını verebilen ve sorumluluk alabilen kişiler yetiştirmeye yöneliktir.Sevgi temellerine dayalı programımız ise çocuklarımızın zihinsel, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Sistemimizi en iyi şekilde gerçekleştirebilme sorumluluğunu taşırken, eğitim ve hizmet düzeyimizi koruyabilmek amacıyla 2014–2015 dönemi ücretlerimizi düzenlemiş bulunuyoruz. Okyanus İdealtepe Şubemizin AÇILIŞA ÖZEL ÜCRET LİSTESİ

Aşağıda verilmiştir.

OKYANUS OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL İDEALTEPE ANAOKULU

2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRET LİSTESİ

*5 TAM GÜN…………………………………………………………………………………1300,00-TL+KDV(%8)

*5 YARIM GÜN

YEMEKLİ(uzun yarım gün)……………………………………1000,00TL+KDV

YEMEKSİZ(kısa yarım gün)……………………………….. 900,00TL+KDV

*3 YARIM GÜN

YEMEKLİ(uzun yarım gün)…………………………………….750,00TL+KDV

YEMEKSİZ(kısa yarım gün)………………………………….650,00TL+KDV

*2 YARIM GÜN ………………………………………………………………………………500,00TL+KDV

(Oyun Grupları İçin 3 Saatlik Başlangıç Programı)
*ANNELİ OYUN GRUBU……………………………………………………………….400.00TL+KDV

(Haftada 2 gün 1 saat)


1) Ücretlerimize tüm branş aktiviteleri, kırtasiye giderleri ve yuva içi sosyal aktiviteler dahildir. Sadece dış gezilerde ücret talep edilir. Servis ile gelmek isteyen öğrencilerin servis ücreti yuva ücretinden ayrıdır.

2) Yarım gün uygulamamız yemekli olduğu zaman, sabah saatinden 13.30’a kadar ya da 12.00’den akşam saatine kadardır. Bu uygulamada 12.00’den önce yuvaya alınmazlar ve 13.30’dan sonra yuvada kalamaz lar.Yemeksiz yarım gün uygulamamız ise sabah saatinden 12.00’ye kadar ya da 13.30’dan akşam saatine kadardır. Bu saatten önce ya da sonra öğrenci yuvada kalamaz.

3) Kayıt için gerekli evrak:

 • 1 adet öğrenciye ait Nüfus Cüzdanı sureti

 • 1 adet öğrenciye ait İkametgâh Senedi

 • 4 adet vesikalık resim

 • Aşı karnesi fotokopisi

 • Doktor raporu

4) 10 aylık peşin ödemelerde %15 indirim uygulanır. Kardeş indirimi %10 dur.Tek kardeş üzerinden uygula-

nır. Kamu personeli, bankacı ve eğitimci indirimi %10’dur.

5) Ödemelerin ayın 1–5.günleri arasında yapılması önemle rica olunur. Ödemeler Okul muhasebesine ya da banka hesap numaralarımıza yapılmaktadır.


    Ana sayfa


Özel okyanus okul öncesi EĞİTİm kurumlari biLGİlendirme broşÜRÜ

Indir 122.76 Kb.