bilgiz.org

Özel güvenlik kiMLİk karti almak iÇİn müracaat evraklari

 • “Özel Güvenlik Görevlisi Olur.”
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
 • Son altı ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf . NOT
 • ** Müracaat evraklarının sıralaması listede belirtilen şekilde yapılarak, tek poşet dosya içerisinde teslim edilecektir.
 • ÖNEMLİ !!! 1- KİMLİK MÜRACATI İÇİN http://e-randevu.iem.gov.tr ADRESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR. ** Kimliği hazırlananların ismi
 • (Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü) • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü12.85 Kb.

  Indir 12.85 Kb.

  ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN MÜRACAAT EVRAKLARI
  1. Dilekçe.

  2. Temel eğitim sertifikasının aslı ve fotokopisi.

  (Genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar (Sözleşmeli Personel Olmaz) ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar Sertifika yerine ayrılmış oldukları kurumlardan hizmet dökümünü gösterir onaylı belge ile emekli sandığı tanıtım kartı ve personel kimlik kartının fotokopisini getirecektir.)

  NOT: Genel kolluk kuvvetlerinin emekli oldukları veya ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süre dolmamış olması gerekmektedir.

  1. Sağlık Kurulu Raporu.

  Silahlı müracaatlar için Devlet Hastanelerinden alınan “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli sağlık kurulu raporu.

  Silahsız müracaat için Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan “Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli sağlık kurulu raporu.

  NOT: Sağlık raporlarının üzerinde GÖZ, K.B.B., ORTOPEDİ, NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ doktorlarının imza ve kaşelerinin bulunması gerekmektedir.

  1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

  (Diploma, tasdikname, öğrenci belgesi vb.)

  1. Bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

  (2 asıl 2 fotokopi) NOT: Arşiv araştırma formu bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulacaktır ve muhtardan onaylatılacak. Örnek formu www.guvenlikegitimi.com ana sayfasında Kimlik İçin Butonundan bulabilirsiniz.)

  1. Üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, Ehliyet vb. resmi kimlik fotokopisi. .

  (2 Adet)

  1. Kan grubunu gösterir belge fotokopisi. (Ehliyet olabilir)

  2. Son altı ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf.

  NOT: Vesikalık fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun kıyafetle ön cepheden çekilmiş olacaktır.(Erkekler için sakalsız ve kravatlı olması gerekmektedir.)

  1. Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ödendi makbuzu.

  (Harç paranızı (Bostancı sanayi sitesinde) Rıhtım Vergi Dairesine, Yeditepe Vergi Dairesi (Vatan Caddesinde) yada Okmeydanı vergi dairesine yatırabilirsiniz.)

  NOT: Vergi dairelerine 9103 nolu Özel Güvenlik Ruhsat Harcı hesabına yatırılacaktır.

  (2010 yılı için Özel Güvenlik Ruhsat Harcı tutarı:324TL’ dır.)  ** Müracaat evraklarının sıralaması listede belirtilen şekilde yapılarak, tek poşet dosya içerisinde teslim

  edilecektir.

  ** Silahsız kimliğini alıp silahlı kimlik almak isteyenler,

  silahsız kimliğin aslı ve fotokopisi, (1), (2), (3), (4), (5) , (6) ve (8) nolu belgeler ile müracaat edeceklerdir.  NOT: Silahsız müracaatında devlet hastanelerinden alınan “Silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu teslim edenlerin sağlık raporunun geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl olup, silahlı müracaat sırasında sağlık raporunun kullanılabilmesi için fotokopisinin müracaat sahibinde bulunması gerekmektedir.

  ÖNEMLİ !!!

  1- KİMLİK MÜRACATI İÇİN http://e-randevu.iem.gov.tr ADRESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
  ** Kimliği hazırlananların ismi

  www.guvenlikegitimi.com linkinden KİMLİK İÇİN Butonundan T.C. numarası ile sorgulanabilmektedir.
  ***Örnek Dilekçe ***
  İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

  (Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü)

  Silahsız/Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmem için hakkımda gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma özel güvenlik görevlisi kimlik kartı düzenlenmesi hususunu;

  Arz ederim. …/…/…..….

  ADRES : Adı Soyadı

  İmzası


  TEL (Ev-İş) :
  0216 346 08 37Akad Eğitim Merkezi Kadıköy – 0212 213 53 16 Akad Eğitim Merkezi Mecidiyeköy www.guvenlikegitimi.com


      Ana sayfa


  Özel güvenlik kiMLİk karti almak iÇİn müracaat evraklari

  Indir 12.85 Kb.