bilgiz.org

Örnek Bildiri

 • 1. Yazım Kuralları
 • 2. Şekil, Resim, Tablo ve Denklem Düzenlemesi
 • 3. Sonuçlar • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü15.35 Kb.
  TipiYazı

  Indir 15.35 Kb.

  XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

  14-15 Haziran 2017, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
  Başlık Sayfaya Ortalanmış, İlk Harfler Büyük Olarak,

  Kalın, Calibri 16 Punto

  1. Yazım Kuralları


  Birincil Başlık “1.” biçiminde numaralandırılır, Calibri 14 puntoda ve kalın olmalıdır. Kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır. Bildiri yazım dili Türkçe'dir. Bildiri uzunluğu en az 1000, en fazla 1500 kelime olmalıdır. Bildiriler bilgisayar ortamında MS Word formatında yazılmalıdır.
  Bildiri metni A4 boyutlu (210 x 297mm) kağıda üstten, alttan, sağ ve sol yanlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bu şablon kullanıldığı takdirde üstbilgi ve altbilgilerin değiştirilmesine gerek yoktur. Bu şablon kullanılmazsa yazıda üstbilgi, altbilgi veya sayfa sayısı kullanılmamalıdır. Metinde paragraf başında satır başı mesafesi bırakılmayacaktır. Metin için Calibri 11 punto yazı karakteri kullanılmalıdır.

  2. Şekil, Resim, Tablo ve Denklem Düzenlemesi


  Her bir şekil, tablo ve resim yazıldığı bölümdeki başlık ve altbaşlık numaralarından bağımsız olarak, metin içerisinde Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Tablo 1, Tablo 2 vb… şeklinde adlandırılıp sıralanarak, numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde koyu olarak gösterilmelidir. Şekil, resim, tablo numara ve adları şekil ve resim altına ortalanmalı, Calibri 10 punto olarak yazılmalıdır (Şekil 1). Tablo başlıkları tablonun 1 satır üstünde, ortalanarak Calibri 10 punto olarak yazılmalıdır.  Şekil 1: Calibri 10 punto olarak yazılmalıdır.

  3. Sonuçlar


  Genişletilmiş bildiri özeti içeriğinde ve dosya isimlerinde yazar(lar)ın kimliğini ortaya çıkarabilecek herhangi bir bilgi veya işaret bulunmamalıdır. Yazarlar, bildiri metnine ek olarak AYRI bir Word dosyasında aşağıdaki bilgileri hazırlamalıdır:

  • Bildiri Başlığı belirtilmelidir.

  • Yazar(lar)ın isim-soyad, kurum ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta adresi) yazılmalıdır.

  • Birden fazla yazarlı metinlerde sempozyum komitesinin iletişime geçeceği yazarın hangisi olduğu belirtilmelidir.

  • Sempozyumun konu başlıkları içerisinden bildirinin içeriği ile ilgili olan en az üç tanesi seçilerek belirtilmelidir. Sempozyum konu başlıkları:

   • Benzetim ve Değerlendirme / Simulation and Evaluation

   • Eniyileme / Optimization

   • Tepkimeli Mimarlık ve Akıllı Mekanlar / Responsive Architecture and Intelligent Spaces

   • Etkileşim Tasarımı ve Sayısal Mimarlık / Interaction Design and Digital Architecture

   • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi / Human-Computer Interaction

   • Biçim Gramerleri / Shape Grammers

   • Üretken Sistemler / Generative Systems

   • Örüntü Çalışmaları / Pattern Studies and Computation

   • Hesaplamalı Geometri / Computational Geometry

   • Bilgisayar Destekli Üretim / Digital Fabrication

   • Maker Kültürü / Maker Culture

   • Kolektif Kültür ve Açık-Kaynak / Collective Culture & Open-source

   • Malzeme Çalışmaları / Material Studies

   • Prototipler / Prototypes

   • Biyomimetik Tasarım / Biomimetic Design

   • Evrimsel Yaklaşımlar / Evolutionary Design

   • Performansa Dayalı Tasarım ve Ekoloji / Perfomative Design and Ecology

   • Kentsel Modelleme ve GIS / City Modeling and GIS

   • Yapı Bilgi Modelleme / Building Information Modeling

   • Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik / Virtual Reality and Augmented Reality

   • Görselleştirme Teknolojileri / Visualisation Technologies

   • Veri Haritalama ve Görselleştirme / Data Mapping and Visualisation

   • Tasarım Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar/ New Approaches in Design Education

   • İşbirliğine Dayalı Tasarım / Collaborative Design

   • Sayısal Tasarım Kuramları / Design Theory on Computation and Digital Design

  Hazırlanan iki Word dosyası, son gönderim tarihi olan 15 Mayıs 2017 saat 18:00'e kadar mstas17@metu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

  KAYNAKLAR

  Atıfta bulunan kaynaklar metin içinde (Yazar, yıl) olarak gösterilecektir. Bildiri sonunda ilk yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre listelenecektir. Kaynaklar Calibri 10 punto olarak yazılacaktır. Kaynak makale ise önce yazarın soyadı büyük harflerle, yazar adının ilk harfi, sonra yayın yılı, noktadan sonra makalenin başlığı (yalnız ilk sözcüğün baş harfleri büyük), derginin adı veya varsa kısaltılmış adı italik olarak, cilt ve sayısı, başlangıç ve bitiş sayfaları tire ile ayrılarak verilecektir. Kaynak bir kitap ise yazarın soyadı büyük harflerle, yazar adının ilk harfi, sonra yayın yılı, noktadan sonra kitap başlığı (sözcüklerin baş harfleri büyük) italik olarak, yayınevi, yayın yeri ve gerekli ise sayfa numarası verilecektir. Kaynak bir kitaptan bir bölüm ise yazarın soyadı büyük harflerle, yazar adının ilk harfi, sonra yayın yılı, noktadan sonra kitaptaki ilgili bölümün başlığı (sözcüklerin baş harfleri büyük), kitabın adı (sözcüklerin baş harfleri büyük) italik olarak, yayınevi, yayın yeri ve gerekli ise sayfa numarası verilecektir.


  Örnek atıf (dergide yayınlanmış bir makale): Calibri 10 punto
  SMITH, R. B. 2007. R.G. Collingwood's definition of historical knowledge. History of European Ideas, 33, 350-371.
  Örnek atıf (kitap): Calibri 10 punto
  DUSSEN, J. V. D. 2012. History as a Science: The Philosophy of R.G. Collingwood, London, Springer.
  Örnek atıf (kitap bölümü): Calibri 10 punto
  COLLINGWOOD, R. G. 1946. Historical Evidence. The Idea of History. Oxford: Oxford University Press.      Ana sayfa


  Örnek Bildiri

  Indir 15.35 Kb.