bilgiz.org

Orhan Seyfi orhon (1890-1972) halit fahri ozansoy(1891–1971)

 • (1892–1949) YUSUF ZİYA ORTAÇ(1895–1967) FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898–1973)
 • Fı rtına ve Kar
 • ESERLERİ: Şiirleri
 • Aruza Veda”
 • ESERLERİ
 • Oyunlar)
 • (Şiirler)
 • Zindan Duvarları ”
 • Şarkın Sultanları”
 • Han Duvarları ’dır.”Sanat”
 • (Şiirleri) Canavar
 • Ate ş, Yayla Kartal ı , Dev Aynası • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü50.64 Kb.

  Indir 50.64 Kb.

  BEŞ HECECİLER ŞENYURT GÜMÜŞ

  Orhan Seyfi ORHON

  (1890-1972)


  HALİT FAHRİ OZANSOY(1891–1971)


  ENİS BEHİÇ KORYÜREK

  (1892–1949)


  YUSUF ZİYA ORTAÇ(1895–1967)


  FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898–1973)


  * “yaban” dergisini çıkarır.

  *Nesirlerinde (fıkraları ) sosyal konuları işler.

  * Aynı manzumede farklı kalıplar kullanır.

  *Şiirlerinde masal ve manzum eserlerde görülen tahkiye vardır

  *Konu veznin ritmiyle sezdirilir.

  *Serbest müstezadın imkânlarını genişletir.

  *Türkü ve mani tarzında şiirleri vardır.

  *İlk başta aruzu kullanır ”rtına ve Kar

  *Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra sade dil ve heceyi kullanır.

  *Hece veznine uygun yeni bir ses arar(Peri Kızı ile Çoban  Hikâyesi)

  *Efsanelere yönelir; halk şiiri zevkinden yararlanır.

  *İstanbul şivesini esas alır.

  *Şiiri;”kelimeleri seçmek ve şahsi bir hünerle dizmek sanatı” olarak algılar.  ESERLERİ:

  Şiirleri

  Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Fırtına ve Kar, O Beyaz Bir Kuştu, Gönülden Sesler, Hatıralar, Hayat Bilgisi Şiirleri, İstanbul’un Fethi, İşte Sevdiğim Dünya, Şiirler

  Fıskıyeler, Hicviyeler, Gençlere Açık Mektup, Düğün Gecesi (Mizah ve Hiciv Hikâyeleri)

  Çocuk Adam (Roman)

  Dün Bugün Yarın( kralar)

  Abdul Hamit Hayatı ve Eserleri, Mehmet Akif Hayatı ve Eserleri, Nazım Hikmet Hayatı ve Eserleri, Yahya Kemal Hayatı ve Eserleri, Ziya Gökalp Hayatı ve Eserleri (Biyografiler)  Diğer Eserleri

  Maskeler Aşağı (F. Ekman’ın Türkçülük karşıtı yazılarına cevap niteliğindedir),Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’e Mektup

  *Şiirlerinde tabiat, aşk, ölüm korkusu ve hezeyanlar sık işlenen konulardandır.

  *Millî Edebiyatın etkisiyle “Aruza Veda” şiiriyle sade Türkçeye ve hece veznine yönelir.

  *Şiirde estetiği arayan Şair aruzla yazdığı şiirlerini”Zakkum”da toplar. Bunu “Gülistanlar ve Harabeler” kitabı izler. Aruzdan ayrılışının iç burukluğunu yaşar.

  *Hece vezniyle yazdığı şiirlerini “Paravan” adıyla yayınlar.

  *Duygulu, hayal dünyası geniş bir şairdir.

  *Zevk ve edebî gelişmesini Batıya borçlu olduğunu “Sulara Dalan Gözler” adlı şiirinde belirtir.

  *Zengin kafiyelere yer verir.

  *Serbest müstezadı kullanır.

  *Fransız sembolistlerinin etkisiyle şiirde musikiye önem verir.

  *Sone, terza-rima gibi tarzları kullanır.

  *Millî edebiyatın etkisiyle vatan ve kahramanlık duygularına yer verir.

  ESERLERİ

  Rüya, Cenk Duyguları, Efsaneler, Bulutlara Yakın, Zakkum, Gülistan ve Harabeler, Paravan, Balkonda Saatler, Sulara Dalan Gözler, Hep Onun İçin, Sonsuz Gecelerin Ötesinde (Şiirleri)

  Âşıklar Yolunun Yolcuları, Sulara Giden Köprü (Romanlar)

  Baykuş, İlk Şair, Sönen Kandiller, Nedim, On Yılın Destanı, Hayalet, Ali Baba Yahut Kırk Haramiler, Oyuncaklar, Nesrin’in Üç Elbisesi, Fatma’nın Dileği, Fedakârlık, Bir Dolaptır Dönüyor, İki Yanda( Oyunlar)

  Edebiyatçılar Geçiyor, Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde, Eski İstanbul Ramazanları Anılar

  Yunan Tiyatrosunda Tragedia, Goethe’nin Aşkları ve Aşk Şiirleri, Fransız Edebiyatı ve Edebi Okullar (İncelemeleri)  Çeviriler

  a)Romanlar:

  Graziella, Raphael, Devler Kaldırımı, Raphael 20 Yaşın Sayfaları, Poil De Carotte, ,Son Gece, İnanmayan Adam, Üç Gün Üç Gece, Öldüren Bahar, Ölüm Yolcuları, Rusların Zehirlediği Türk Konsolosu,  b) Oyunlar

  Kendini Bil, Kırkından Sonra, Alemşümul Sun’i Adamlar Fabrikası, Kontes d’es Carbagnas, Tutunamayanlar  c)İnceleme

  Victor Hugo  Diğer Eserleri

  Güzel Yazmak Usulleriyle Edebi Kıraat Numuneleri, Edebi Kıraat Numuneleri, Ortaokul Eleme İmtihanına Hazırlık, Mai ve Siyah, Haluk’un Defteri,  Sahnelenmiş Oyunları

  Baykuş, Kaynanam, Kırkından Sonra, Baskın, Jüliette Yahut Rüyaların Anahtarı, Baş Tacı, Dokuz Ayın Bir Goncası, On Yılın Destanı, Altı Şahıs Müellifi Arıyor, Doğanla Selma, Altıncı Kat, Küçük Terzi
  *Ziya Gökalp’in ve Ahmet Hikmet’in etkisindedir. Aruzdan heceye dönüşünde Ziya Gökalp’in Bilgi Derneği’nde yapmış olduğu konuşmanın etkisi vardır.”Hodbin” şiiri bu anlayışla kaleme alınmıştır.

  * “Şehbal” dergisindeki yazılarında Servet-i Fünûn etkisi vardır.

  *Enis Behiç, şiir ile musikiyi bir bütün olarak kabul eder.”Musiki Usullerinin Aruza Tatbiki “ başlığında üç manzume yayınlar

  *Enis Behiç kısa bir süre Fecr-i Âtî topluluğuna katılır.(1910–1911) “Tereddüt, Yalan, Takdis-i Garam,

  Şiir-i Takdis “ şiirleri bu dönemdendir.

  *1917 ‘de Yeni Mecmuada millî edebiyatın tesiriyle didaktik ve hece vezniyle şiirler yazar.

  *Serbest müstezadı başarıyla uygular.

  *Türk motiflerini de ustalıkla işler” Millî Neşide” de Ergenokon Destanı’ndaki demircilik ve demir eritme motifini kullanır.

  *Şekil yeniliğine başvuran şair kendine özgü bir lirizm ve akış güzelliğine ulaşır.

  *Aşk şiirlerinde daha çok oynak, yürekten çok dudaktan gelen bir söyleyiş dikkati çeker.

  *Sade, güzel Türkçe ile hece veznine bir ahenk ve zariflik kazandırır

  *Yeniliğe açık bir şairdir. Bir manzumede aruzun değişik kalıplarını kullanma yöntemini hece vezniyle uygular.

  *Manzum hikâyeyi geliştirir.

  *Aruzla dinî ve tasavvufi şiirler yazar.  ESERLERİ

  Miras, Varidat- Süleyman, Miras ve Güneşin Ölümü (Şiirleri)

  Erkek Çocuk Doğumları Üzerinde Harbin ve Sair Felaketli Harplerin Tesiri, Toptan Göçler, Bugünkü Harplerin Başlıca Demografik Tesirleri, Harbin Demografik Kanunları, Nüfus Meselesi ve Irkın Korunması, Kanuni Sultan Süleyman (Çevirileri)  *Önce aruzla (1914-İçtihat Mecmuasında ‘Tekke-i Şita”) yazar.

  *Ziya Gökalp’in etkisiyle hece veznine yönelir (Türk Yurdu’nda ‘Gecenin Hamamı’) ilk örnektir.

  *Hece vezniyle yazmış olduğu üç perdelik manzum piyesi ”Binnaz” büyük ilgi görür.

  *1918’de “Şair “ adlı bir dergi çıkarır. Diken Dergisinde “Çimdik takma adıyla yazar.

  *1919’da hiciv ve mizah şiirlerinden oluşan “Şen Kitabı” nı yayınlar.

  *Yusuf Ziya’nın dili kıvraktır. Espri ve hayal gücü kuvvetlidir. Ziya Gökalp’in telkinleriyle Türk mitolojisine ve Halk Edebiyatı motiflerine yönelir.

  *Şiirlerinde tabiat, kadın, romantik tarih anlayışı ve uçarılığı mizahi olarak karşımıza çıkar.

  *Aşk temine yer veren şiirlerinde kadın değişik biçimlerde işlenir ve genellikle vuslattan uzaktır.

  *”Akbaba” dergisinde akıcı bir dille rahat okunur bir dille yazdığı fıkralarında siyasal mizahın özgün örneklerini ortaya koyar.

  *Koşma, türkü, semai, şarkı, yeni mesnevi, sone, terza-rima, gibi serbest nazım türlerini denemiştir.  ESERLERİ

  Akından Akına, Cenk Ufukları, Şairin Duası, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi, Kuş Cıvıltıları, Bir Rüzgâr Esti

  Binnaz, Name, Nikâhta Keramet, Eski Mektup, Aşk Mektebi, Mezat, Ceza (Şiirler)

  Dağların Havası, Kürkçü Dükkânı, Şeker Osman, Bekâr Odası, İsmet İnönü (Oyunları)

  , Üç Katlı Ev (Romanları)

  Ocak, Beşik, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Gün

  Doğmadan (kraları)

  Bir Varmış Bir Yokmuş, Bizim Yokuş (Hatıraları)

  Göz Ucu ile Avrupa (Gezi Notları)

  Nedim, Halk Edebiyatı Antolojisi, Edebiyat Bakalorya Kitabı, Seyrani, Ahmet Haşim Hayatı ve Eserleri, Faruk Nafiz Hayatı ve Eserleri (Ontoloji ve İncelemeleri)

  Manzum Hikâyeler, Mektep Şiirleri, Dinimiz, İslam Dini, Dünya Gözüyle İsmet İnönü (Diğer Eserleri)

  *Osmanlı İmparatorluğu’nun (Balkan Savaşı, 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşı) sıkıntıları içinde yetişen Faruk Nafiz, Şark Vilayetleri Tetkik Cemiyeti üyeliğindeki görevi nedeniyle Anadolu’nun birçok yerini görmüş; halkın çektiklerine şahit olmuştur. Bu durum onun “Memleket Şairi” olarak tanınmasına vesile olacak eserler vermesini sağlayacaktır.

  *1946’da Demokrat Parti’den politikaya atılır.1960 İhtilâlinde diğer milletvekilleriyle birlikte Yassıada’ya gönderilir. Bu devreye ait duygularını “Zindan Duvarları nda toplar.

  *İlk dönem şiirlerinde Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî döneminin(T. Fikret, Cenap Şahabettin, A.Haşim etkisi) özellikleri görülür. Bu dönem şiirleri ”Eserlerin Ruhu(1913)”Temaşa-yı Zulmet(1913),Aşiyan-ı Harap(1914)

  * “Saat”(1914) şiiri onun Millî edebiyata yöneldiği ilk şiiridir. Aşk konusunda yazdığı şiirleri ilgi toplar.

  *Aruzla yazdığı şiirlerini”Şarkın Sultanları” (1918) adlı eserde toplar.

  *Şiirlerinde Türkiye Türkçesini aruza ustalıkla uygular.”Bahçeden Saraya” ve ”Firari” böylesi şiirleridir.

  *Şiirlerine en özlü ilhamı yerli konulara yönelişi kazandırır;”Ayşe, Kız Hüseyin” ve “Ali” gibi parçalarıyla manzum tahkiye sistemine yeni soluk getirir.

  *Anadolu insansının acılarını, perişanlığını dile getirirken daima onun iyi yönlerini gösterir.

  *Sanatı, insan için kabul eder.”Benim sanatım memleketim için, aşk için, his için olmuştur.” der.

  *”Beş hececiler” grubunun en önde gelen ismidir. İnce, temiz, kıvrak sade ve güzel bir şiir dilini kullanır.

  *Memleket edebiyatı”nın en güzel örneği” Han Duvarları’dır.”Sanat” şiirinde memleket edebiyatının felsefesini yapar.  ESERLERİ

  Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Boğaziçi Şarkısı, Akar Su, Tatlı Sert, Akıncı Türküleri, Heyecan ve Sûkun, Zindan Duvarları, Han Duvarları (Şiirleri)  Canavar(Osmanlı Devletinin son zamanlarında halkın nasıl sahipsiz kaldığını , kanunların uygulanamaz hale işler .Eserin konusu 1919 yılında Orta Anadoluda geçer..)., Akın(Türklerin Orta Asya’dan göçünü anlatır.), Özyurt(Akın’ın devamı niteliğindedir.), Kahraman (üç perdelik hece vezniyle yazılmıştır.Millî Mücadele yıllarını anlatır. Ateş, Yayla Kartalı, Dev Aynası(oyunları manzumdur) (Oyunları)

  Yıldız Yağmuru, Ayşe’nin Doktoru (Romanları)  Tevfik Fikret Hayatı ve Eserleri (Biyografi)      Ana sayfa


  Orhan Seyfi orhon (1890-1972) halit fahri ozansoy(1891–1971)

  Indir 50.64 Kb.