bilgiz.org

Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

 • Madde 41) Hüküm bulunmayan haller
 • Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
 • TASARIM YAZILIMI ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı
 • 3 Boyutlu Ürün Tasarım Yazılımı
 • Simülasyon Tabanlı Ürün Tasarım Yazılımı • Sayfa8/13
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü1.14 Mb.

  Indir 1.14 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  group 1058İHTİLAFLARIN HALLİ


  Madde 40) İhtilafların halli  1. Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.
  1. Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.


  77


  1. Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.
  1. Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.


  group 1051HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER


  Madde 41) Hüküm bulunmayan haller

  (1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.  group 1044group 1033Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

  [Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.


  Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

  TASARIM YAZILIMI ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

  3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı

  1. 2D Tel Kafes Dizayn ve 3D Katı Model Tasarım Özelliği olmalıdır.

  2. Program içinde hazır takım kütüphanesi olmalıdır.

  3. Data Server Özelliği ile RS232 Bağlantısını kullanarak direk makineye program gönderme özelliği olmalıdır.

  4. Tüm CNC kontrol üniteleri ile çalışabilme özelliği olmalıdır.

  5. Tasarım programlarıyla uyumlu dataları açabilme ve data değişikliklerin CAM ‘e otomatik uyarlanma özelliği olmalıdır.

  6. Dokunmatik ekran özellikli bilgisayarlarda çalışabilme özelliği olmalıdır.

  7. Makrolar ile tekrarlanan işlemlerin kaydedilip sonra tekrar kullanılabilme özelliği olmalıdır.

  8. Parça üzerinde istenen yüzeylerin seçimi ile takım yolu oluşturma özelliği olmalıdır.

  9. Çarpma kontrolü ve gerçekçi tezgâh simülatörü ile %100 güvenilir çalışma özelliği olmalıdır.

  10. Parça unsurlarına göre otomatik program yapabilme özelliği ve parça unsurlarını otomatik bulabilme özelliği, katı modeli otomatik olarak tanıma özelliği olmalıdır.

  11. Strateji yöneticisi özelliği ile önceden tanımlı stratejiler oluşturup kaydederek benzer iş parçalarına otomatik cam yapabilme olmalıdır.

  12. Başka hiçbir CAD/CAM programına bağlı kalmadan kendi ara yüzü ile bağımsız çalışabilme olmalıdır.

  13. İş akışı ara yüzü özelliği ile beş adımda programlama yapabilme özelliği olmalıdır.

  14. Türkçe Kullanıcı ara yüzü olmalıdır.

  15. Görsellerle desteklenmiş menüler olmalıdır.

  16. 1 yıl boyunca ücretsiz teknik destek olmalıdır.

  17. 1 yıl boyunca ücretsiz sürüm güncelleme olmalıdır.

  18. İşleme süresi hesaplama özelliği olmalıdır.

  19. Tek komutta parça sıfırlama özelliği olmalıdır.

  20. Malzeme seçimine göre otomatik devir ve ilerleme ataması olmalıdır.

  21. Farklı formda takımlar tanıtabilme ve bu takımlar ile işleme yapabilme özelliği olmalıdır.

  22. Ekstra bir maliyet gerektirmeden yatay işleme merkezine program yapabilme özelliği olmalıdır.

  23. Aynı ara yüzde farklı iş parçalarına farklı koordinat düzlemleri tanımlama özelliği olmalıdır.

  24. Aynı iş parçası üstünde farklı açılarda koordinat düzlemi oluşturarak parça sıfırlaması ve parça işleme özelliği olmalıdır.

  25. Otomatik iş raporu oluşturabilme özelliği olmalıdır.

  26. Malzeme kütüphanesine yeni malzemeler tanımlayabilme özelliği olmalıdır.

  27. Fikstür kütüphanesi ile mengene, ayna ve bağlama aparatlarını otomatik tanıma özelliği olmalıdır.

  28. eksende sarmal işleme yapabilme özelliği olmalıdır.

  29. Kod sihirbazı özelliği ile tezgaha özel kod oluşturma özelliği olmalıdır.

  30. Rotary (dönel) tasarım özelliği olmalıdır.

  31. Free-form (serbest) yüzey tasarımı özelliği olmalıdır.

  32. İşleme - genel frezeleme ve delik çevrimi özelliği olmalıdır.

  33. Çizgi/yay, noktasal nc kod çıktısı verebilme özelliği olmalıdır.

  34. İşlemede birleştirilebilir soyağacı özelliği olmalıdır.

  35. Tek ve çok ağızlı diş çekme özelliği olmalıdır.

  36. İşlemede çarpma kontrolü özelliği olmalıdır.

  37. eksen indeksleme - tek dönme ekseni özelliği olmalıdır.

  38. 3+2 eksen indeksleme (2 dönme ekseni) ve rotary işleme özelliği olmalıdır.

  39. Çoklu parçalar ile yatay fikstür özelliği olmalıdır.

  40. Delik çevriminde ters yüzey baralama özelliği olmalıdır.

  41. Strateji yöneticisi – strateji oluşturma düzenleme çalıştırma özelliği olmalıdır.

  42. İşleme - kaba 2 boyut modele kaba işleme özelliği olmalıdır.

  43. Değişken kademeler için kaba işleme özelliği olmalıdır.

  44. 2 boyut kaba işlemede talaş yükseklik kontrolü olmalıdır.

  45. Katı/yüzey modeller kullanabilme özelliği olmalıdır.

  46. Ara kaba işlemede ara dilimleme özelliği olmalıdır.

  47. Ara kabada çoklu takım olmalıdır.

  48. Düzlemsel yüzey işlemede yüzeyleri otomatik bulma özelliği olmalıdır.

  49. Çürüterek (dalma yöntemiyle) kaba işleme özelliği olmalıdır.

  50. Kaba işlemede değişken ilerleme özelliği olmalıdır.

  51. İşleme - finiş 2 boyut modele finiş işleme özelliği olmalıdır.

  52. Değişken kademeler için profil işleme özelliği olmalıdır.

  53. Düzlemsel yüzey işleme özelliği olmalıdır.

  54. Paralel işleme çevrimi özelliği olmalıdır.

  55. Ara düzlemsel yüzey işlemede çoklu takım özelliği olmalıdır.

  56. boyut eğrilere takım yolu oluşturma özelliği olmalıdır.

  57. Ara finiş özelliği olmalıdır.

  58. Profil düzlem yüzey işleme kombinasyonu olmalıdır.

  59. Yansıtarak işleme – radial, dairesel, iki eğri arası özelliği olmalıdır.

  60. Son kalem işlemede (köşelere takım yolu) tekli geçiş özelliği olmalıdır.

  61. Katı model simülatörü ile tam makine işleme simülasyonu olmalıdır.

  62. İşleme sıralamalarını birleştirme ve ilişkilendirme özelliği olmalıdır.


  3 Boyutlu Ürün Tasarım Yazılımı


  1. Yazılım, dijital ortamda serbest el eskiz yapmanızı sağlayacak kalem, boya fırçası hava fırçası markör, silgi, doku ve effect araçları içermelidir.

  2. Yazılım, hızlı eskiz oluşturabileceğiniz simetrik çizim aracı, serbest el düz çizgi, düzgün daire ve elips oluşturma aracı , eskiz üzerinde renk alternatifleri oluşturmayı sağlayacak modifikasyon aracı a eskiz ile oluşturulan imajın farklı oranlarını oluşturmayı sağlayacak modifikasyon aracı eskizlerin, import edilen ya da oluşturulan datanın üzerine yansıtılması sağlayacak pratik eskiz araçları içermelidir.

  3. Yazılım , estetik, ergonomik, mühendislik ihtiyaçları göz önüne alarak 3d modelinizi oluşturmanızı ve revizyonunu yapmanızı sağlayacak araçları içermelidir.

  4. Yazılım, esnek modelleme için curve (vektörel çizgi) temelli modelleme araçları ,3d model üzerinde heykel tıraş gibi çalışma imkânı sağlayacak araçlar içermelidir.

  5. Yazılım geometrinin yeniden modellemeden alternatiflerini oluşturabileceğiniz. modellediğiniz geometriyi bir kafes içine alarak oranlarını değiştirmenizi sağlayacak araçlar, 3d geometriyi bir curve yardımı ile deforme etmenizi sağlayacak modelleme aracı, geometriyi bir eksen etrafında bükmeyi sağlayacak modelleme aracı, modeli bir başka yüzey üzerine aktararak uyarlamayı sağlayacak modelleme aracı dinamik modelleme araçları içermelidir.

  6. Yazılım kopyalama ve referans yüzey üzerine yerleştirme işleminde bir yüzeyi referans alarak, oluşturulmuş bir modeli referans yüzey üzerine modelleme geçmişi ile aktarmabilelidir.

  7. Yazılım Hızlı Prototipleme Dijital prototipten, fiziksel prototip oluşturmada üretim öncesi fiziksel prototip yardımı ile dijital modelin sadeleştirilmesi ve düzenlemesi Prototip makineleri ve CNC makineleri için 3D modeli STL. data olarak kayıt edebilmelidir.

  8. Yazılım Yüzey oluşturma araçları ile Modeli oluşturan yüzeylerin arasındaki akıcılığı kontrol edebileceğiniz, Üretim için yüksek kaliteli yüzeyleri oluşturmanızı sağlayacak modelleme araçları içermelidir.

  9. Yazılım, Trim edilmiş yüzeyler üzerindeki sınır çizgileri data aktarılırken taşınarak çizim hassasiyeti koruyabilecek özellikte olmalıdır.

  10. Yazılım, Yüzey üzerindeki kontrol noktaların pozisyonları değiştirilerek, heykeltıraş gibi modelleme yapılabilecek özellikte olmalıdır.

  11. Yazılım, Enteraktif görselleştirme için 3D model, modelleme ortamında gerçekçi bir şekilde gölgelendirme, Malzeme özellikleri model üzerine yansıtabilme, Yüzeylerin durumları zebra testi ile gözlemleyebilme Draft açıları analiz edilebilme özelliklerine sahip olmalıdır.

  12. Yazılım, İmaj odaklı aydınlatma için HDRI imajlar ışık kaynağı olarak kullanılarak gerçekçi görseller elde edebilmelidir.

  13. Yazılım, Dijital model üzerindeki hareketli parçaların pozisyonları zamana göre tanımlanarak, animasyonları oluşturabilmelidir.

  14. Yazılım, Software render yöntemi ile Raytrace, raycast, HDRI ve gölgelendirme seçenekleri ile 3D modelin gerçekçi görselleri elde edebilmelidir.

  15. Yazılım, Mühendislikten gelen referans datalar yönetilerek tasarım alternatifleri oluşturup birden çok tasarım alternatifi karşılaşlaştırabilmelidir.

  16. Yazılım ,DXF, IGES ve STEP gibi mühendislik formatlarında data oluşturabilmelidir.

  17. Yazılım, DWG Formatı (Okuma ve oluşturma) yapabilmelidir.

  18. Yazılım Inventor Part ve Assembly dosyalarını okuyabilmelidir.

  19. Program populate (Doldurma) özelliği ile inandırıcı insan canlandırması yapabilmeli ve oluşturulan sahneleri hayata geçirebilmelidir.

  20. Program parçacık (Particle Flow) Sistemi ile gerçekçi ve özelleştirilmiş fiziksel simülasyonlar oluşturabilmelidir.

  21. Program Perspektif Eşleşmesi özelliği ile bir sahnenin kamera görünümünü etkileşimli olarak bir fotoğrafın perspektifiyle eşleştirebilmelidir.

  22. Program otomatik gama özelliği ile dosya türünü algılayıp uygun gama ayarlarını yapabilmelidir.

  23. Program asıl kamera pozisyonunu etkilemeden görünüm alanını iki boyutlu bir görüntüymüş gibi kaydırabilmeli ve yakınlaştırabilmelidir.

  24. Program uyarlanabilir bozulma ,geliştirilmiş doku belleği yönetimi, paralel değiştirici hesaplamalar özelliklerine sahip olmalı ve verileri ve nesne biçimlendirme çalışmaları için etkileşimli performans sağlayabilmelidir.

  25. Program Windows 8 ve Windows 7 64 Bit işletim sistemlerini desteklemelidir.

  26. Program nesne değiştiricilerinde oluşan durum değişikliklerini kaydedebilmelidir.

  27. Program max, drf ve chr dosya uzantılarını doğrudan açabilmelidir.

  28. Yazılım mimarlara, tasarımcılara, inşaat mühendislerine ve görselleştirme uzmanlarına sinema kalitesinde görseller ve filmler yaratmak için 3B modelleme, kaplama, canlandırma ve birleştirme araçları sunmalı.

  29. Yazılım Kanada Ulusal Araştırma Konseyi tarafından onaylanmış aydınlatma simülasyonu araçları sağlamalı.

  30. Yazılım CAD ürünüyle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilmeli, mimarların ve tasarımcıların tasarımlarını onaylatmak ve satmak için CAD verilerini daha hızlı bir şekilde etkileyici görsellere çevirmesini sağlamalı.

  31. Yazılım, 2 ve 3 boyutlu makine, inşaat ve mimari tasarım işlerinde kullanılabilen çizim ve tasarım konularını kapsayacak şekilde genel bir tasarım yazılımı olmalıdır.

  32. Yazılım, klavyeden yazarak (komut satırı kullanarak), çekmenüler ve araç çubukları üzerinden fare ile işaretlemek sureti ile komut girişini desteklemeli ve kullanıcı yapılan işlemleri komut satırından takip edebilmelidir.

  33. Yazılımda bulunan bütün çizim ve tasarım komutları, ekran kontrolleri, düzenleme vb. komutların, komut satırından kısayol tuşları ile (komutun tamamını yazmadan) girişi yapılabilmelidir.

  34. Yazılım, kullanılan bütün komutların kullanımı ile ilgili açıklamalı ve örneklemeli yardım konularını içermelidir.

  35. Nokta, çizgi, çember, yay, elips, birleşik çizgi, çoklu çizgi, üç boyutlu birleşik çizgi, çokgen, halka, iz, koşutlama, tarama, çizgileri uzatma, içi dolu çokgen, dikdörtgen, serbest çizgi, ve benzeri iki boyutlu çizimler ile belirlenen boyutlarda ve özelliklerde yazı yazabilmeyi desteklemelidir.

  36. Helis yay, loft, extrude,sweep, revolve gibi komutlar ile 2 boyutlu nesneleri 3 boyutlu katı modellere çevirebilmeli

  37. Yazılım içinde hazır olarak, kutu, koni, silindir, küre vs türü katı ve yüzey komutları olmalı

  38. Çizim nesnelerinde seçme, silme, iptal ve geri alma, taşıma, kopyalama, döndürme, simetriğini alma, ölçeğini değiştirme, uzatma, kırpma, dizi şeklinde kopyalama, köşelerde pah ve kavis oluşturma, uzunluk değiştirme, koparma, bölüntü yapma, dağıtma, uzatma, kısaltma, birleşik çizgi düzeltme, özellik kazandırma ve değiştirme, tarama düzeltmesi, yazı değiştirme, eğri ve çoklu çizgi düzeltme, hizalama ve benzeri düzenlemeleri yapabilmelidir.

  39. Çizim ekranında; görüntü büyütme, küçültme, resmi kaydırma, çizimi tekrarlama, çizimi yeniden oluşturma, görüntü çözünürlüğünü değiştirme, kuş bakışı görüntü, sayfa düzlemi, model düzlemi ve kağıt düzleminde görünüm, gibi görüntü kontrollerini yapabilmelidir.

  40. Çizimlerde katman oluşturma, katmanı aktif yapma, katmanı açma ve kapama, katmanı dondurma ve çözme, katmanın çizgi tipini, rengini ve çizgi kalınlıklarını değiştirme ve benzeri özellikleri desteklemelidir.

  41. Doğrusal, açısal, çap ve yarıçap, hizalı, koordinat ölçülendirilmesi, ardışık ölçülendirme, şekil ve konum toleransları, ölçülendirme düzeltmeleri ve ayarları yapabilmeyi desteklemelidir.

  42. Çizilen iki ve üç boyutlu nesnelerden; blok oluşturma, blok kaydetme, bloğu çizime ekleme, bloklara özellik tanımlama, dış ortamdan çizim ekleme, farklı formatdaki resimleri çizime ekleme gibi özellikleri desteklemelidir.

  43. Yardımcı çizim fonksiyonlarını (Izgara, izometrik düzlem, nesne kenetleme modları, fonksiyon tuşları, çizilen nesnelerin bölüntülenmesi ve ölçülmesi vb.) desteklemelidir.

  44. Sorgu komutlarını (ik boyutlu çizim nesnelerine ait koordinat, mesafe, alan, liste, üç boyutlu çizimlere ait listeleme vb.) desteklemelidir.

  45. İzometrik perspektif resimleri çizmeyi desteklemelidir. Değişik koordinat sistemlerinde plan görünüş ve ekran bölmeyi desteklemelidir.

  46. İki boyuttaki çizimi üç boyutlu model haline getirme, bileşik çizgi komutu ile çizilen parçaları modellme, yüzey modelleme, katı modelleme, üç boyutlu tel kafes modelleme işlemlerini yapabilmelidir. Oluşturulan katı modeller üzerinde; birleştirme, çıkarma, arakesit elde etme, yüzeylere derinlik verme, yüzeyleri taşıma işlemleri yapılabilmelidir.

  47. Üç boyutlu yüzeylerin kaplanması, üç boyutta modellenen parçaların görünmez kısımlarını gizleme, üç boyutta modellenen parçaları gölgelendirme işlemleri yapılabilmelidir.

  48. Üç boyutlu nesneleri dinamik görünüş seçeneklerini kullanarak görüntülemeyi desteklemelidir.

  49. Yazılım 3 boyutlu mesh modelleme tekniklerini desteklemelidir.

  50. Yazılım 3 boyutlu katı yüzey modelleme özellikleri olmalıdır

  51. Yazılım aynı çizim içinde sınırsız sayıda 2 boyutlu layout pafta seti açabilmelidir.

  52. Yazılım Pafta seti yönetimi özelliği ile mevcut dosya içinden farklı dosyalardaki paftalardan bir veya birkaçına doğrudan erişebilmelidir.

  53. Yazılım eski sürümlere dosyaları kayıt edebilmelidir.

  54. Yazılım çizimi PDF formatına ilave bir yazılım olmadan çevirebilmelidir.

  55. Yazılım PDF formatındaki çizimleri teknik resme altlık olarak getirebilmeli ve PDF altlığındaki objelere, obje kenetleme yapabilmelidir.

  56. DWG, DXF, DWT, ve SAT vb. dosya uzantılarını desteklemelidir.

  57. Yazılım 3DStudio formatındaki dosyaları cizim içine ekleyebilmelidir.

  58. Yeni bir çizim sayfası açabilmeli, kaydedebilmeli, farklı ad ve format kaydedebilmeli, farklı formattaki dosyaları açabilmeyi, dosya transferini desteklemelidir. Yazılım birden çok dosyayı aynı anda açabilmelidir. Yapılan bir çalışmayı, BMP, WMF, SAT, DXX , STL, DGN V7 ve V8 vb. formatlarında kaydedebilmelidir.

  59. Program kullanıcının kendine özgü ekleme ve değiştirme yapabileceği program ayarlarını desteklemelidir.

  60. Yazılım piyasada yaygın olarak kullanılan bir ürün olmalıdır.

  61. Çizici ve yazıcıdan çıktı almayı desteklemelidir.

  62. Yazılım dinamik bloklama yapabilecektir, dinamik blok ile farklı boyutlar için değişkenleri atanmış blokları getirirken farklı boyutları tablo halinde verip seçme şansı vermeli

  63. Yazılım 2 boyutlu parametrik çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.

  64. Parametrik çalışma ile paralel, dik, yatay, eşmerkezli, ayna, teğet, eşit, hizalı , uçları birleşmiş gibi kısıtları verebilmeli

  65. Parametrik çalışma ile ölçüsel kısıtlar verilebilmeli

  66. Yazılım teknik resimleri, DWF gibi web üzerinden yayınlayabilecek özelliklere sahip olmalı.

  67. Yazılım elektronik ortamda kırmızı kalem ile düzeltme yapılacak formatda dosyaya kayıt yapabilmeli

  68. Yazılım kırmızı kalem ile düzeltme yapılmış dosyaları açabilmeli

  69. Yazılım farklı menü araç çubuk ayarları içeren görüntüleri çalışma alanı ortamı kayıt edip daha sonra açabilmeli.

  70. Yazılım çizim içindeki komutları kayıt edip daha sonra bu komutları başka bir çizim içinde oynatarak benzer çizimler oluşturabilmeli

  71. Yazılım 3B tasarımların içinde walk&fly özelliği kullanarak gezinebilmeli

  72. Yazılım Google Earth programında belirlenen bir konumu çizim içine herhangi bir aracı ilave yazılım olmadan veya kopyala yapıştır yapılmadan otomatik olarak alabilmeli

  73. Yazılım makine elemanları bilgisi içermelidir.

  74. Yazılım teknik resim terimlerini, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi diller arasında çeviri yapabilmelidir.

  75. Yazılım, yardımcı çizgiler, eksen çizgileri, simetrik çizgiler, kesit çizgileri için, çizgi tipini değiştirmeden çizen özel komutlara sahip olmalı ve bu tür çizgileri otomatik olarak farklı katmanlara atabilmeli

  76. Yazılım çizim üzerindeki bir yerin detay görünüşünü otomatik olarak istenilen ölçekte alarak çizim içinde başka bir yere yerleştirebilmeli

  77. Yazılım ölçülendirme için tek bir komut kullanarak seçilen nesneye uygun ölçü verebilmeli, örnek çizgi seçildiğinde yatay veya dikey, çember seçildiğinde çap veya yarıçap ölçüsü verebilmeli

  78. Yazılım pahları otomatik olarak ölçülendirebilmeli

  79. Yazılım ölçü değeri gerçek olmayan tüm ölçüleri bir komut ile gösterebilmeli

  80. Yazılım daha önceden verilmiş iki ölçüyü tek ölçüye çevirebilmeli veya tek ölçünün arasına ölçü ekleyebilmeli

  81. Yazılım, yüzey pürüzlülük, kaynak, referans, datum hedefi, datum tanımlama, konik/eğim, kenar ve markalama sembolleri verebilmeli

  82. Yazılım parça listesi, poz numaralarını otomatik olarak çıkarabilmeli

  83. Yazılım çizimde değişiklik yapıldığında parça listesini ve poz numaralarını otomatik olarak güncelleyebilmeli

  84. Yazılım istenildiği taktirde poz numaralarını yeniden verebilmeli ve poz numaralarını tek bir ok üzerinde birleştirebilmeli

  85. Yazılım geçme toleranslarını destekleyen ölçülendirme sistemine sahip olmalı ve ölçülendirme esnasında geçme listesinden seçim yaptırabilmelidir.

  86. Yazılım çizimde verilen tüm geçme listelerini istenildiği taktirde bir tablo olarak verebilmelidir.

  87. Yazılım çoklu delik bulunan çizimlerde, belirtilen bir sıfır noktasına göre deliklerin XY koordinatlarını ve çaplarını bir tablo halinde verebilmelidir.

  88. Yazılım delikler silindiği zaman delik tablosunu otomatik olarak güncelleyebilmelidir.

  89. Yazılım 2 boyutlu çizimlerde birden çok nesnenin üst üste geldiği durumlarda nesnelerin üst alt gibi durumları belirtildiğinde görünür görünmez çizgileri otomatik olarak çıkarabilmelidir.

  90. Çıkarılan görünür görünmez çizgiler ilişkisel olup silinme veya taşıma durumda görünür görünmez çizgiler otomatik olarak güncellenmelidir.

  91. Yazılım ISO, DIN , ANSI gibi yaygın standartlarda 2 Boyutlu mekanik parça kütüphanesine sahip olmalıdır

  92. Standart parça kütüphanesinde kör delik, patlamış delik, kalvuz çekilmiş delik, konik/düz havşalı delik, punta deliği gibi unsurlar hazır bulunmalı

  93. Standart parça kütüphanesinde bağlama elemanları olarak, standartlar içinde olan her tür cıvata, pul, somun, perçin, delik burçları , pimler hazır halde bulunmalı

  94. Standart parça kütüphanesinde mil elemanları olarak tüm rulman çeşitleri, kaymalı yataklar , sızdırmazlık elemanları kamalar, segmanlar hazır bulunmalıdır.

  95. Standart parça kütüphanesinde çelik konstruksiyon elemanları olarak, U, L, H, T, Kutu, Daire türü bilinen hazır profil kesitleri bulunmalıdır.

  96. Standart parça kütüphanesinde basma, çekme, torsiyon türünde yaylar hazır olmalı

  97. Standart parça kütüphanesinde kayış/kasnak ve zincir/dişli elemanları hazır olmalı

  98. Yazılım kam tasarımı ve hesabı yapabilmelidir.

  99. Yazılım her tür kesitin atalet momentini hesaplayabilmelidir.

  100. Yazılım bir mile gelen yük ve momentleri uygulayarak milde oluşacak gerilimleri hesaplayabilmelidir.

  101. Yazılım bir çelik profil üzerine yükleri ve mesnetleri uygulayarak profil üzerinde oluşan eğim/sehim hesaplarımı yapabilmeli ve sonuçları grafiksel olarak gösterebilmelidir.

  102. Yazılım cıvatalı bağlantılarda, bağlantı noktasına gelen yükler verilerek kullanılması gereken optimum cıvata ölçüsünü belirleyebilmelidir.

  103. Yazılım rulman hesabı ve rulman ömrü hesabı yapabilmelidir.

  104. Yazılım 2 boyutlu bir alan üzerinde sonlu elemanlar yöntemi ile oluşan gerilimleri hesaplayabilmeli ve bunları renk tabloları ile verebilmelidir.

  105. Yazılım mil tasarım sihirbazı ile bir milde olması gereken tüm özellikleri tanımlayabilmelidir.

  106. Yazılım cıvatalı bağlantı sihirbazı ile cıvatalı bağlantı gerektiren bir konuma otomatik olarak delikleri delerek cıvata pul somun gibi gerekli tüm elemanları koyabilmelidir.

  107. Yazılım 2 boyutlu ve 3 boyutlu mekanik çizim ve tasarım konularını kapsayan özelliklerde olmalı.

  108. Yazılım ekranda ikonlar seçilerek yada kısayol tuşları yardımıyla kullanılabilmelidir.

  109. Yazılımın içerisinde kullanımla ilgili örnek uygulamalar ve yardım bölümleri bulunmalı

  110. Yazılımın tek parça modelleme, sac parça modelleme, montaj, kaynaklı montaj, teknik resim, kalıp, montaj patlatma, borulama, kablolama, foto-gerçekçi render ve animasyon bölümleri bulunmalı.

  111. Yazılım DWG formatındaki çizimleri kopyala yapıştır yöntemi ile eskiz ortamına, ölçüleri ile birlikte alabilmeli ve alınan ölçüleri ölçü kısıtı haline otomatik olarak çevirebilmeli, diklik, paralellik, yataylık ve dikeylik gibi kısıtları otomatik olarak atayabilmeli

  112. Yazılım DWG formatındaki dosyaları alırken katmanlara göre nesne seçimi yapabilmeli

  113. Yazılım DWG formatındaki dosyaları alırken model veya kağıt düzlemine göre nesne ayrımı yapabilmeli

  114. Yazılım DWG formatındaki dosyaları açarken Blok nesneleri blok olarak , attribute nesneleri attribute olarak atayabilmeli

  115. Yazılım DWG formatındaki dosyaları açarken açılan dosyaları istenildiğine antetli sayfa formatına otomatik olarak atayabilmeli

  116. Yazılım 2 boyutlu eskiz nesnelerini montaj parçaları gibi yorumlayarak 2 boyutlu ortamda mekanizma hareketleri yapabilmeli

  117. Yazılımın üzerinde entegre gelen DIN, ISO, ANSI, BSI, BG, GHOST, Parker standart parça kütüphanesi olmalı. Bu kütüphane içerisinde; bağlantı elemanları (Cıvata, somun, pul, perçin, pim,saplama.. vs) , hazır geometrik şekiller (slotlar, kanallar vs), mil elemanları (Rulmanlar, sekmanlar, kamalar, keçeler,o-ringler vs. ), standart profiller, borulama elemanlarını (dirsekler, flanşlar, rakorlar, nipeller, redüksiyonlar,tee ler, valfler, vanalar vs.) içermeli.

  118. Yazılım mekanik tasarımlarda kullanılan, cıvatalı bağlantılar, perçinli bağlantılar, şasi yada çelik konstrüksiyonlar , mil tasarımı, düz dişli, konik dişli, helis dişli, sonsuz vida ve dişlisi, rulman seçimi, kayış ve kasnaklar, zincir dişliler, kamalı bağlantılar, kam tasarımı, kamlı miller, o-ring, basma-çekme yayları gibi sistemlerin teknik veriler girilerek çizimini ve hesabını yapan bölümler içermelidir.

  119. Yazılım dişli tasarımında profil kaydırma yöntemini kullanabilmeli

  120. Yazılım standart parça kütüphanesinden getirilen parça boyutunu seçilen yüzeye uygun olarak otomatik olarak kütüphaneden seçebilmeli.

  121. Yazılım tolerans modelleme özelliğine sahip olmalı ve tolerans sınırlarına göre 3 boyutlu modeli otomatik olarak değiştirebilmeli

  122. Yazılım büyük montajları tek bir parçaya indirgeyerek, sadece görsel olarak kullanılabilme özelliği sağlamalıdır.

  123. Yazılım DWG formatıyla uyumlu olmalıdır, 2 ve 3 boyutlu DWG dosyalarını açabilmeli, 3 boyutlu modellerden oluşturulan teknik resimleri doğrudan DWG olarak kaydedebilmeli, model veya montaj da yapılan değişiklikleri farklı kaydet veya çevirme komutları kullanılmadan direkt olarak kaydettiği DWG dosyasına yansıtabilmeli..

  124. Yazılım hem katı modelleme hem de yüzey modellemeyi aynı ortamda yapabilmeli.

  125. Yazılımın parça modelleme ortamında plastik parçalar için hazır teknik unsurlar olmalı (tırnaklar, ızgaralar, bağlantı delikler vs.)

  126. Sac parça modelleme kısmında sac bükümlü modelleri ve açılımları oluşturulabilmeli.

  127. Yazılıma entegre teknik formüllerin bulunduğu mühendislik el kitabı bulunmalı.

  128. Yazılım açık sistem olmalı ve dışarıdan eklenti programları yüklenebilmeli

  129. Yazılım farklı kaydet özelliği ile JT, PNG, SAT, XGL, ZGL dosya formatlarında kayıt yapabilmelidir

  130. Yazılıma entegre, hazır profiller ve özel tasarım profillerden çelik kontstrüksiyon tasarımı yapan bir tasarım hızlandırıcıya sahip olmalı , ayrıca çelik konstruksiyon üzerindeki köşe birleştirmeleri otomatik olarak yapabilmeli

  131. Yazılımda akıllı unsur, akıllı parça, akıllı kısıt, akıllı montaj özellikleri olmalı.

  132. Yazılım MS Excel den parametre alabilmeli. Tasarımlar excel tablolarından güncellenebilmeli.

  133. Hazırlanan modellerin ve montajların teknik resim ortamında otomatik görünüşleri çıkartılabilmeli, kesit alınabilmeli, detay görünüşler ve kısmi kesitler alınabilmeli.

  134. Teknik resim ortamında montajın ya da parçanın farklı konfigürasyonlarının görünüşleri aynı dosya üzerinden oluşturulabilmeli.

  135. Teknik resim ortamında delik tabloları oluşturulabilmeli, yüzey işleme işaretleri, tolerans ve kaynak sembolleri şablonlar yardımıyla kolayca oluşturulabilmeli.

  136. Yazılım parça listelerini hem teknik resimde hem de montaj ortamında görüntüleyebilmeli. Gerekirse bu listeleri MS Excel, MS Acces, . mdb , . csv gibi formatlarda dışarıya verebilmeli.

  137. Montaj ortamında oluşturulan ilişkiler yardımıyla mekanizmalara kolayca hareket verilebilmeli ve çarpma analizleri yapılabilmeli.

  138. Montaj ortamında parça modellenebilme farklı parçalardan referanslar alınabilmeli ve ilişkisel montajlar oluşturulabilmeli.

  139. Yazılım parçaların ve montajların kaynaklı yada kaynaksız ağırlıklarını hesaplayabilmeli.

  140. Yazılım online kütüphaneler ile desteklenmeli bu kütüphanelerde bilinen firmaların uygun formatta katalog modellerine ulaşılabilmeli.

  141. Yazılım ile tek kare render lar yada animasyonlar oluşturulabilmeli, Malzeme, ışık , kamera ve sahne gibi tanımlamalar yapılabilmeli.

  142. Yazılımın borulama modülü ile hazırlanan mekanik tasarım üzerindeki tesisat elemanları kolayca tanımlanabilmeli. Giriş çıkış noktaları arasında tanımlanan çizgisel rotalar üzerine borulama elemanları otomatik olarak yerleştirilip parça listeleri alınabilmeli.

  143. Yazılımın kablolama modülüyle konektörler arası pin den pine bağlantılar yapılabilmeli. Bu bağlantılar gerektiğinde MS Excel ortamında tanımlanıp hızlıca modele uygulanabilmeli.

  144. Yazılımın kalıp modülüyle plastik enjeksiyon kalıpları tasarlanabilmeli, plastik akış analizler yapılabilmeli. Ayrıca kalıp bölümünün geniş plastik malzeme kütüphanesi ve kalıp seti kütüphanesi olmalı.

  145. Yazılım bilgi paylaşımı için DWF ve PDF uzantılı dosyalar üretebilmeli. Bu dosyalar ücretsiz görüntüleyicilerde açılabilmeli.

  146. Yazılım dosya yönetim yazılımı ile entegre çalışabilmeli

  147. Program temel dosya yönetimi özellikleri içermeli.

  148. Program belirtilen kriterlere göre veri arama özelliğine sahip olmalıdır.

  149. Program kullanıcılar için tekrar veri kullanımı özelliğini desteklemelidir.

  150. Program kullanıcıların eşzamanlı tasarım yapabilmesine uygun olmalıdır.

  151. Program otomatik veri organizasyonu yapabilmelidir.

  152. Programın kurulumu için sunucu (server) ve kullanıcı (client) olarak ayrı paketler sunulmalıdır.

  153. Programın sunucu (server) paketi merkezi bir sunucu üzerine kurularak çalıştırmalı ve sadece tanımlanan kullanıcılar programa erişebilmelidir.

  154. Program, kullanıcı ara yüzü içerisinden dosyaları taşıma, yeniden adlandırma ve kopyalama özelliklerini sunabilmelidir.

  155. Program sunucu üzerinde dosyaların eski versiyonlarını tutabilmelidir.

  156. Yazılım, otomatik hata tespiti yapar, gerçek zamanlı teşhis ile bir projenin bir aşaması tamamlanmadan sorunları belirleyebilmelerine yardımcı olmalıdır.

  157. Yazılım, otomatik olarak sıralı veya referans bazlı numaralamayı tüm hatlara ve devre elemanlarına seçtiğiniz konfigürasyona uygun biçimde uygular. Referans bazlı numaralar ve etiketler gerektiğinde otomatik olarak bir sonuna ek alabilir, böylece isimler farklı olur ve Yazılım girişleri, tasarımın gereksinimlerine uygun biçimde yeniden numaralandırabilmelidir.

  158. Yazılım, eklenen hat numarasının bir yere denk geldiğini tespit ederse, otomatik olarak yana doğru hattı tarayarak hat numarası verilebilecek boş bir nokta arar. Bu arama sonuç vermezse, hattan uzak bir noktada arama tekrarlanır. Bulunduğunda, numarayı ekler ve geriye doğru hattı çizerek devreyi tamamlar.

  159. Yazılım, çizimde otomatik olarak istenilen değişiklikleri mevcut proje ile karşılaştırır, örneğin ikiz hat numarası veya devre elemanı etiketi meydana geldiğinde olası hatalar konusunda sizi uyarmalıdır.

  160. Yazılım, iki nokta arasında bağıntı geliştirerek belirli bir bobine veya benzer çok kontağa sahip bir elemana ait atanmış kaç adet kontak olduğunu takip eder. Sınır aşıldığında bir uyarı mesajı vermelidir.

  161. Bir röleye birçok kontak atanmasıyla ilgili, her girilen alt bobinin bağlantı listesi özelliklerine bağlı olarak girilen alt kontağın bir sonraki terminal bağlantı numaraları takımının atanabilmesine olanak sağlamasıdır. Çapraz referanslı bilgiler birçok biçimde çizim üzerinde gösterilir ve çapraz referans raporları her an hazırlanabilmelidir.

  162. Eksik veya yanlış hat numaraları ilgili olarak teftiş raporlama işlevini kullanarak buna benzer tasarım uyumsuzluklarını analiz ederek ve raporlamalıdır.

  163. Yazılım, uluslararası standartları destekler ve imalatçıların içerikleri ve sembollerini içeren tatminkar sembol kütüphanesi sunmalıdır.

  164. Yazılım, içindeki üretici veritabanında, endüstride yaygın olarak kullanılan elektrik ürünlerini üreten üreticilere ait 650,000’den fazla devre elemanı ve sembol bulunmalıdır.. Bu devre elemanları anahtarlar, sensörler, lambalar gibi bütün giriş çıkış elemanlarını ve çok sayıda pano elemanlarını içermelidir.

  165. Yazılım tarafından sunulan, kolayca ulaşılabilen menü sistemi ile devre elemanlarını ekleyebilmeli. Her menüyle; basmalı düğmeler, seçici anahtarlar, pilot lambalar, röleler, kontaklar, sigortalar, terminaller ve daha fazlasını içeren tatmin edici sembol kütüphanesine ulaşılabilir olmalıdır.

  166. JIC, IEC, JIS ve GB gibi uluslar arası standartları desteğiyle Sembol kütüphaneleri, çapraz referans ayarları, kablo ve eleman etiketleme yöntemleri ile coğrafik tasarım gereksinimleri karşılayabilmelidir.

  167. Yazılım sembollerine kişisel ayarlarınızı ekleyebilir ve herhangi bir projenizde bu içeriği kullanabilmeli. Yeni tanımlanan değişmiş verilerden elde edilecek standart bir rapor hazırlamalıdır.

  168. Hızlı bir biçimde, hassas pnömatik, hidrolik ve borulama ve enstrümasyon şemaları çizebilmelidir. Tatmin edici sembol kütüphanelerinde vanalar, operatörler, manifoldlar, göstergeler, regülatörler, filtreler ve daha fazlası olmalıdır

  169. Yazılım kullanışlı ve kişiselleştirilebilen bir kullanıcı ara yüzü sunmalı. Favori araçlarınızı ve komutlarınızı kişiselleştirebilmelidir.

  170. Devre Yapıcı aracı size aynı zamanda çevre açısından da “yeşil” olan mühendislik kararları almanıza yardımcı olacak gerekli bilgiyi sağlar. Örneğin, minimum kod gereksinimlerine uygun olan bir iletken kesiti fiyat açısından çok uygun görünebilir ancak uzun vadeli enerji harcaması yüksek olabilir bu tür karaları almanıza yardımcı olmalıdır.

  171. Devre Yapıcı bir kablo serisi için farklı kurulum ve ortam faktörlerine bağlı en kötü enerji kayıplarına ait maliyet değerlerini dinamik olarak gösterir. Önerilen iletken kesitleri, elektrik kod gereksinimlerine uygun olacak şekilde otomatik olarak hesaplanmalıdır.

  172. Malzeme tipi, izolasyon sıcaklığı değerleri, ortam sıcaklığı, iletken uzunluğu, güç kablolarının demetlenmesi ve izin verilen maksimum gerilim düşümü gibi faktörlere bağlı olan daha isabetli tasarım kararları almanıza yardımcı olur. Aynı zamanda, Devre Yapıcı motor veya güç besleme yüklerine bağlı sigorta, kesici ve kesme değerlerini önerebilmelidir.

  173. Yazılım ile popüler Devre Yapıcı ile gerçekleştirilen üç hat motor kumanda devresini temel alarak, etkileşimli olarak tek hat motor kumanda devresini ve güç besleme devresini çizebilmelidir.

  174. Birçok çizimi eş zamanlı görerek veya düzenleme yapılabilir. Yazılım çoklu doküman ara yüzü standardını tam olarak desteklerken, birçok çizime aynı anda ulaşmanızı sağlamalıdır.

  175. Tasarımcıların tek komutla çoklu hat ekleyebilmesine imkan tanıyarak, Yazılım birden fazla bağlantı noktasına sahip devre elemanlarının bağlantısının yapılmasını sağlamalıdır.

  176. Hat numaralarının ve devre elemanları etiketlerinin durumunu “sabit” biçim olarak değiştiririlirse proje süresince hatların yeniden numaralandırılması veya devre elemanlarının yeniden etiketlenmesi işleminden etkilenmezler. Daha sonra değişiklik yapılması gerektiğinde mevcut hat numaralarını etkilemeden, yeni hat numaraları ve devre elemanlarını kolayca eklenebilmelidir.

  177. Hat Etiketi İhracı komutuyla bir projedeki tüm hat numaralarını elde edebilir ve her hat için gereken etiketleri yazdırabilmelidir.

  178. Tek bir tuşa basarak devre elemanının durumunu normalde açıktan normalde kapalıya (veya tersi) dönüştürebilir. Bu devre elemanı röle bobini veya kontak gibi bir elemanla bağıntı içindeyse Yazılım gerekli güncellemeleri otomatik olarak gerçekleştirebilmelidir.

  179. Bir çizimin içinde hızlıca gezinebilir. Önceki/Sonraki (Previous/Next) düğmelerini kullanarak, dosyaları tek tek açmadan bir projede bulunan tüm çizimler izlenebilmelidir.

  180. Yazılım Sörf (Surfer) komutu ile elemanlar arasındaki ilişkileri kolayca görülür ve takip edebilir. Pano yerleşim çizimindeki bir elemanı seçerek ilişkili şemaya geçiş yapabilir. Bu komut, bir proje içinde bulunan birçok çizim arasında ve aralarında bağıntı olan devre elemanları, harici kontaklar ve malzeme numaraları üzerinde çalışabilmelidir.

  181. Yazılım içinde esnek ve açık API’yi kullanarak, gücünü ve işlevselliğini geliştirerek özel tasarım ve çizim gereksinimlerinizi karşılar. Bu bütünleşik API, yaklaşık 200 programlama giriş noktasını içermektedir, böylece kullanıcılar Yazılım mevcut işleriyle ve mühendislik sistemleriyle kolay entegre edilebilmelidir.

  182. Yazılım ile hatları budayabilir (trim), devre elemanlarını veya devreleri kopyalayabilir veya daha kolay çizim yapabilmek için devre elemanlarını hizalanabilir.

  183. Yazılımın esnek merdiven ekleme işlevselliğini kullanarak merdivenleri bir çizimin içine yerleştirebilir ve kumanda çizimlerini hazırlarken yedekleme işini azaltır. Merdivenleri dikey veya yatay yerleştirerek ve bu sırada basamak aralığı, basamak sayısı ve merdiven genişliği gibi tüm merdiven karakteristikleri üzerinde tam kontrol sağlayabilir.

  184. Bir elektrik şemasında iki hat kesiştiğinde, Yazılım hangi hattın üstten geçeceğini otomatik olarak belirler. Hat aralıklarını, döngüleri veya üstten geçtiğinde kalın gösterilecek hatları belirleyebilmelidir.

  185. Kablolama önceliğini doğrudan şema üzerinde grafik olarak belirleyerek kablolama hatalarını önleyebilir ve tasarım içeriğini verimli şekilde üretime iletebilir. Kablolama sıralamasında değişiklik yaptığınızda güncellenmiş bilgi otomatik olarak hat listesi raporlarına yansıtılmalıdır.

  186. Üç kutuplu şalterleri, anahtarları, motor kontaktörlerini ve daha fazlasını içeren akıllı ve bütünleşik sembol kütüphanelerini kullanarak motor kumanda devrelerini hızlıca tasarlayabilmelidir.

  187. Bir proje içinde sayfadan sayfaya hatların takibini yapar. Bir hat bir çizimde başlatıldığında ve bir diğerinde devam ettiğinde bunları kaynak ve hedef sinyalleriyle elektronik olarak birbirine bağlayabilmelidir.

  188. Yazılım ile çizdiğiniz projelerde, otomatik izleme yeteneği ile kablo ve iletken kullanımını yönetebilir. Bir kabloya ait bireysel hatları atayabilir ve daha sonra üretim amaçlı kablo kullanımına bağlı olarak raporlar hazırlayabilir. Devre elemanı eklemede olduğu gibi kablolara üreticisinin parti numarasını atadığınız zaman , bu parti numarasına ait izleri takip eder ve iletken kullanımını raporlamalıdır.

  189. Devre elemanlarından oluşan bir grubu Konum Kutusu (Location Box) komutunu kullanarak bağıntılandırabilmelidir. Şema üzerinde, karşı gelen pano konumunu gösteren konum işaretçilerini koyabilmelidir. Bu yetenek bir devre elemanını veya devre elemanlarından meydana gelen bir grubu kolayca tanımlamanızı sağlar, böylece daha hassas pano yerleşimleri yapılmalıdır.

  190. Terminal şerit yerleşimleri otomatik olarak hazırlayarak pano yerleşim çizimlerinde veya terminal planlarında kullanılacak şekilde hazırlayabilir. Yazılım, Terminal Şerit Üreteci (Terminal Strip Editor) içinde tanımlanan her iki taraftaki şerit için kablolama bilgisini içeren terminal şerit yerleşimlerini otomatik olarak düzenlemelidir.

  191. Basitleştirilmiş Terminal Şerit Düzenleyici ara yüzü ile bir proje boyunca terminalleri kolayca yönetir ve düzenler. Birkaç tuşa basarak yedek terminalleri ekleyebilir veya bir terminalin sağdan veya soldan kablolamasını değiştirmek gibi düzeltmeleri yapabilmelidir.

  192. Bir kumanda tasarımında çok seviyeli terminaller kullanarak karmaşayı ortadan kaldırır. Yazılım ile kolay kullanılan tek bir pencerede bağlantı bilgisi öğrenilir, terminal sayısını belirler ve yönetilmelidir.

  193. Yazılım, tasarımızın tamamını internete göndermek için gerekli olan bağları ve HTML sayfalarını hazırlamalıdır.

  194. Yazılım ile çizim numaraları, başlıklar, günler, revizyonlar ve diğer önemli verilerle ilgili bilgiyi içeren proje çizimleri listesi hazırlanır. Proje çizim başlık bloklarından elde edilen veri listesini hazırlayabilir ve bir dosyaya kaydedebilir, yazdırabilir veya bir çizimin içine eklenebilmelidir.

  195. Program miktar belirleme özelliği ile koordinasyon modeli üzerinden miktar belirleme yapabilmelidir.

  196. Program çakışma analizi yapabilmelidir

  197. Program üzerinde kullanıcı nokta, spot, uzak veya ağ ışıkları ekleyebilmeli ve sahnede ışıkları renk, yoğunluk ve geometrik konum gibi özelliklerini kontrol ederek düzenleme yapabilmelidir.

  198. Program mesafe, alan ve açı ölçme özellikleri ve kamera bakışları ile görseller üretebilmelidir.

  199. Program içerisinde kullanıcı gezinme, çevreye bakınma, zum, pan, yörünge ve kuş bakışı gibi araçlar ile projeyi gözden geçirebilmelidir.

  200. Program 4B simülasyon yapabilmelidir.

  201. Program gerçek zamanlı gölgelendirme ve kaplama kabiliyetine sahip olmalıdır.

  202. Program dekupaj özelliği ile tasarımları slay-tabanlı olarak canlandırabilmelidir.

  203. Program görsellere gerçekçi-olmayan efektler ekleyebilmeli ve farklı stiller yaratabilmelidir.

  204. Program etkileşimli ışın izleme özelliği ile sahneleri gerçekli zamanlı olarak kaplayabilmelidir.

  205. Program görseller üzerinde ışıklandırma ayarları yapılmasına izin vermelidir.

  206. Program sahne karşılaştırması özelliğine sahip olmalıdır.

  207. Program içerisinde model üzerinden kesit alınabilmelidir.

  208. Program oluşturulan sahnelerin toparlanarak bir bütün halinde video formatında çıktısını verebilmelidir.

  209. Program a3s, dwg, wire, iam, ipt, avf, rvt, catpart, catproduct, cgr, zip, csb, jt, dxf, fbx, iges, igs, g, prt, iv, sldpart, sldasm, step, stp, stl, stla, stlb dosya formatlarını açabilmelidir.

  210. Yazılım ışın izleme özelliği sayesinde, sahneleri gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde kaplayabilmeli.

  211. Yazılım üretilen filmleri paylaştırabilmeli.

  212. Lazer taramaları (nokta bulutları) ve fotoğraflardan akıllı 3D modeller oluşturmak için masaüstü ve bulut üzerindeki iş akışlarını desteklemelidir.

  213. Mevcut ortamların, yapılan imalat ve inşaat çalışmalarında halihazır durumun, bilgisayara geçirilmesi ve modellenmesi işlerinde tasarımcılara imkan sunabilmelidir.

  214. Yeni tasarım ortamına, eski ve mevcut durumun modellenerek eklenmesi, değiştirilmesi, doğrulanması, belgelenmesi ve raporlanması için destek sağlamalıdır.

  215. Kullanıcılara, mevcut durumun yeni tasarım ortamına eklenerek koordinasyon ve süperpoze işlerini yapma imkanı vermelidir.  Simülasyon Tabanlı Ürün Tasarım Yazılımı  1. Yazılım içerisinde entegre sonlu elemanlar analizi modülü olmalı . Bu modül yardımıyla parça ve montajlar için mukavemet analizleri ve optimizasyonları yapılabilmeli. Ayrıca modal analiz yapılabilmeli ve hassas mesh kontrolüne izin vermeli.

  2. Yazılım içerisinde dinamik kuvvet analizi yapılabilmeli; hız, ivme pozisyon bilgileri hesaplattırılabilmeli. Dinamik analizde hesaplanan yükler sonlu elemanlar analizinde kullanılabilmeli.

  3. Yazılım parça ve montaj bazında mekanik ve dinamik mukavemet analizlerini yapabilmelidir.

  4. Yazılım oluşturulan çelik taşıyıcıların statik analizini mesh oluşturmadan yapabilmelidir.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


      Ana sayfa


  Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

  Indir 1.14 Mb.