bilgiz.org

Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

 • KAMUKURUM/KURULUŞLARI
 • ÖZELKURUM/KURULUŞLAR • Sayfa12/13
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü1.14 Mb.

  Indir 1.14 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  group 644TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)


  GERÇEKKİŞİ


  SOYADI  İLK İSİM  2.İSİM  3. İSİM  RESMİADRESİ
  POSTAKODU


  POSTAKUTUSU


  ŞEHİR


  ÜLKE


  T.C. KİMLİK NUMARASI
  VERGİ NUMARASI
  VERGİ DAİRESİ


  KİMLİK BELGESİTÜRÜ:

  NÜFUS KAĞIDI
  EHLİYET
  PASAPORT
  KİMLİK BELGESİ NO:


  DOĞUMTARİHİ  G

  G

  A

  Y

  Y

  Y

  Y

  Y
  DOĞUMYERİ- İL


  DOĞUMYERİ-ÜLKE


  TELEFON

  FAKS

  E-POSTA
  BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.  group 635TARİH VE İMZA
  94
  group 619TÜZELKİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)
  KAMUKURUM/KURULUŞLARI

  TÜRÜ
  STK (SivilToplum Kuruluşu)

  EVET  HAYIR

  İSİM(LER)  KISALTMA


  RESMİADRESİ
  POSTAKODU


  POSTAKUTUSU


  ŞEHİR


  ÜLKE


  VERGİ NUMARASI
  KAYIT YERİ
  KAYITTARİHİ  G

  G

  A

  Y

  Y

  Y

  Y

  Y
  KAYITNUMARASI


  TELEFON

  FAKS

  group 621E-POSTA
  Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:

  tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası

  eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman
  TARİH
  DAMGA
  YETKİLİTEMSİLCİNİNADI VE GÖREVİ  İMZA  TÜZELKİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

  group 612


  ÖZELKURUM/KURULUŞLAR

  TÜRÜ
  STK (SivilToplum Kuruluşu) EVET
  HAYIR  group 431

  İSİM(LER)

  KISALTMA

  GENELMERKEZ

  RESMİADRESİ


  POSTAKODU


  POSTAKUTUSU


  ŞEHİR


  ÜLKE


  VERGİ NUMARASI
  KAYITYERİ
  KAYITTARİHİ  G

  G

  A

  Y

  Y

  Y

  Y

  Y
  KAYITNUMARASI


  TELEFON

  FAKS

  E-POSTA

  BU “TÜZELKİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VEAŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:


  SÖZLEŞMETARAFININ İSİM,ADRES VE ULUSALOTORİTELERTARAFINDAN VERİLEN KAYITNUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
  YUKARIDADEĞİNİLENRESMİDOKÜMANDABELİRTİLMEMİŞSEVEDEMÜMKÜNSEVERGİKAYDININBİR KOPYASI

  group 422

  TARİH VE İMZA  group 396ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ Söz. Ek-5e


  (İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksaistekli bu formu dolduracaktır.)


  1 Adı ......................................................................................

  2 Yönetim kurulunun adresi ..................................................

  ..................................................................................................

  Teleks ..........................................................

  Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....  1. SözleşmeMakamınınbulunduğudevlettekitemsilcisi,eğervarsa(yabancıbirliderortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)

  Ofis adresi ...........................................................................

  ..................................................................................................

  Teleks ..........................................................

  Telefon ..............................Faks .........................................  1. Ortakların isimleri

  i) ..............................................................................................

  ii) ..............................................................................................

  iii) ..............................................................................................

  vb. ............................................................................................  1. Lider ortağın adı

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................  1. Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma

  i) İmza tarihi: ................................................................

  ii) Yeri: ...................................................................................

  iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi


  1. Ortaklarınherbiritarafındanyapılacakişlerintürüdebelirtilerekortaklararasındaönerilen iş bölümü (% olarak)

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  İmza ....................................................

  (istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) Tarih ............................................


  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


      Ana sayfa


  Organize sanayi BÖlgesi Mal Alımı için ihale ilanı

  Indir 1.14 Mb.