bilgiz.org

"OK" komutu iletişim kutusunu kapatır (kat verilerini kaydetmez). Bu ancak "Yeni" komutu ile kontrol edilebilir

 • 3.2 Katman Yönetimi
 • 3.3 Bina Seviyesini Kopyala • Sayfa1/12
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü272.97 Kb.

  Indir 272.97 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


  • İstediğiniz katı silmek için (üzerine tıkladıktan sonra) “Sil” (Delete) seçeneğini seçiniz. “Sil” komutu orijinal mimari DWG dosyasını silmeden proje içerisinde ilgili katın zemin planını kaldırır. Mimariyi AutoBLD kullanarak kendiniz tasarlamışsanız, bunun öğeleri silinmeyecek ancak etkisiz duruma getirilecektir. Bunları silmek istemeniz halinde önceden AutoCAD’in “Sil” komutunu kullanmış olmalısınız.

  • “OK” komutu iletişim kutusunu kapatır (kat verilerini kaydetmez). Bu ancak “Yeni” komutu ile kontrol edilebilir.

  Not: Doğru hesaplama ve malzeme listesi, vb. elde edebilmek için mimari çizimin 1 çizim biriminin 1 metreye karşılık geldiği 1:1 ölçeği ile tasarlanması gerektiği unutulmamalıdır. Mimari çizim yukarıda anılan ölçekte olmadığında kullanıcının bunu “Ölçekle” komutunu kullanarak gereği gibi ayarlaması gerekecektir.

  Ayrıca farklı zemin planları için ortak bir temel noktası olması gerektiği son derece açıktır, böylelikle şebeke sütunu zemin planlarına ait gerçek noktalardan geçecektir. Aksi takdirde, kullanıcı, “Taşı” komutunu kullanarak, zemin planlarını uygun şekilde taşıyacak ve böylelikle tüm zemin planlarındaki temel nokta aynı mutlak koordinatlara sahip olacaktır. Bunun için, kullanıcı sanal olarak bir temel noktası tanımlayabilir (örn. asansör boşluğunun iç açısı yada merdivenin dış açısı) ve daha sonra tüm katlara giderek “taşı” komutunu çalıştırabilir, “nesne seç”imi yapılması istendiğinde zemin planı seçer, “Yerleşim Temel Noktası” bilgi isteminde tüm zemin planları için aynı temel noktasını tanımlar ve daha sonra “İkinci Yerleşim Noktası” bilgi isteminde de ilk zemin planının koordinatlarını (örn. 0,0) girer.  Aşağıda göreceğiniz gibi, yapısal eleman parametrelerinin FINE tarafından kullanılan standardizasyona göre ayarlanması sırasında zamandan kazanabilmek amacıyla duvar ve açıt çizimi komutları arasında diğer mimari programlar tarafından yaratılan zemin planlarının kopyalanmasını destekleyen komutlar bulunmaktadır. (Bu prosedür yalnızca zemin planından otomatik tanımlama istendiğinde Isı Kayıpları, Soğutma Yükleri ve Isı İzolasyon uygulamaları için gerekli olacaktır).

  Not: Bunun yanı sıra, FINE tarayıcı tarafından yaratılmış bitmap (ikil eşlem) dosyasındaki zemin planı olan “taranmış” zemin planının kullanılabilmesini sağlar. Bu özel durumda aşağıdaki adımları uygulayın:

  • Ekle->Izgara Görüntü’den “ekle” tuşuna basın ve taranmış dosyayı (kata ait) seçin. Diğer kat çizimleri için de aynısını yapın. Çizim dosyalarının, boyutlarının daha küçük olmasından ötürü, PCX formatında istenmesi yada taranması tavsiye edilir.

  • Bunları ekledikten sonra, taranmış çizim üzerindeki herhangi bir mesafeyi ölçün (örn. duvar ebatları) ve bunu kaydedilmiş boyutlarla karşılaştırın. Orana uygun olarak (Kaydedilen Ebat/Ölçülen Ebat) çizim için “Ölçekle” komutunu çalıştırın. Örneğin, eğer 5 m olarak ölçmüşseniz ve kaydedilmiş ebat 2.5 m ise ölçeği 2.5/5=0,5’e eşit faktör kullanarak çalıştırın.

  • Çizimlerinizi sıraya koymak için bir temel noktası seçin. Bu nokta sabit bir nokta olmalıdır, örn. tüm katlarda bulunan bir mesnedin dış açısı. “Taşı” komutu ile bu sabit noktayı tüm katlarda sabit bir konuma aktarın. Örneğin, “Taşı” komutunu çalıştırın ve temel noktası olarak sabit noktayı seçin (mesnet açısı) ve ikinci yerleşim noktasında temel nokta için bir sayı verin, örn.10.5

  Kullanıcı oldukça faydalı olan aşağıdaki komutlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır:

  • Araçlar->Sıralama Görüntüle->Arkaya Gönder” komutu zemin planını ekranda çizilmiş olan herhangi bir nesnenin arkasına yerleştirir. Zemin planının geri planda olmaması halinde, bazı çizim çizgileri görülmeyecektir.

  • "Düzenle-> Nesne-> Görüntü Parçala" komutu taranmış dosyanın çerçevesinin değiştirilmesinde kullanılır. Yeni çerçeve dikdörtgen yada çokgen olabilir.

  • "Düzenle-> Nesne-> Görüntü Çerçevesi" komutu taranmış dosyanın dış çizgilerinin görülebilir olup olmayacağını belirler. Dış çizgiler etkin olmadığında dosyayı değiştirip, düzenleyemezsiniz.

  • "Düzenle-> Nesne-> Görüntü Saydamlığı" komutu taranmış dosyanın saydam olup olmayacağını belirler. Kullanıcını bu seçeneği “Açık” duruma getirmesi tavsiye edilir (bunun anlamı siyah renkli parçaların saydamlaşacağıdır).

  3.2 Katman Yönetimi


  Bu seçenek kullanıcının zemin planlarının (katmanların) mantıksal minör çizimlerini hızlı ve pratik şekilde (çalışırken) tanımlamasını sağlar. Daha net açıklamak gerekirse, “Katman Yönetimi”ni seçtiğinizde aşağıdaki ekran görüntülenir:

  Kullanıcı, eğer isterse, sadece ilgili grubun gösterge kutusunun içine tıklayarak herhangi bir elemen grubunu pasif duruma getirebilir. Kutu işaretlendiğinde, ilgili grup aktif duruma getirilir. Ekranda da görüldüğü gibi, kullanıcı tarafından değiştirilebilen (aktif, pasif) katmanlar; temel elemanlar (Duvarlar, Sütunlar (Mesnetler), Kirişler, vs.), yardımcı elemanlar ( Boyutlar, plan) ve tanımlayıcı açıklıklar, alanlar ve kullanımdan oluşur. Ayrıca, ekranın sol alt kısmında aynı anda görüntülenemeyen Plan Görünümü & 3-Boyutlu Görünüm göstergeleri kullanıcının katmanları ister Plan Görünümü ister 3-Boyutlu Görünüm içerisinde kontrol edebilmesine yardım ederken aynı anda aşağıda uygun göstergeyi de ekrana getirmektedir. Bir, iki deneme ile kullanıcı bu komutun ne kadar faydalı olduğunu kolayca anlayacaktır.

  AutoCAD’e aşina olanlar için yukarıdaki seçenek kullanıcının kullanabileceği ancak katman sayısının çok fazla olmasından ötürü (kat sayısına bağlı olarak) oldukça kullanışsız olan AutoCAD “Katman Düzenle” komutundan kurtulmasını sağlar.

  Bunu izleyen ikinci seçenek alt grubu Çizim öncesinde yapısal elemanların düzenlenmesi ve seçimi ile ilgilidir.


  3.3 Bina Seviyesini Kopyala


  Örnek katlar durumunda, bir katın mimari verilerinin bir diğerine kopyalanması istendiğinde bu seçenek kullanılır. Yukarıdaki seçeneği etkinleştirdiğinizde, sizden “mevcut” zemin planının bir başka kata kopyalanmasını istediğiniz parçalarını tanımlamanız istenir (tüm zemin planını yada onun bir parçasını kopyalama seçeneği de bulunmaktadır). Daha sonra sağ tıklama yaparak (bunun anlamı parça tanımlamasının tamamlanmış olduğudur), ekranın altında istenen yerde katı seri numarasını girin. Yukarıda anlatılan işlemleri tamamladıktan sonra, ekranda yeni bir kat zemin planı yaratılmış olduğunu göreceksiniz.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


      Ana sayfa


  "OK" komutu iletişim kutusunu kapatır (kat verilerini kaydetmez). Bu ancak "Yeni" komutu ile kontrol edilebilir

  Indir 272.97 Kb.