bilgiz.org

ÖĞretim yili proje yarişmasi

 • 2009-2010 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
 • SİNCAP KAFESLİ MOTORLAR İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME VE FAZ SIRASI KORUMA RÖLESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
 • HÜCRESEL SİNİR AĞI DONANIMLARININ GÖMÜLÜ LİNUX İLE KONTROLÜ EEG İŞARETLERİ KULLANAN İNSAN MAKİNE ARA YÜZÜ
 • ELEKTROKANDİYOGRAFİ CİHAZI YAPIMI GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ
 • DSP İLE FMSD RADAR İŞARETİ İŞLEYEREK MESAFE BULMA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN 2.4 GHZ KARESEL YARIK MİKROŞERİT ANTEN DİZİSİ İLE ANTEN İZLEYİCİ TASARIM
 • İSTANBUL BOĞAZINDAKİ AKINTI ENERJİSİ YARDIMIYLA ELEKTRİK ELDESİ RFID SİSTEM BİLEŞENLERİ TASARIMI DOKÜMAN ŞİFRELEME
 • İKİ MOBİL ARAÇLI ADA İCEREN LABİRENT PROBLEMİNİN İNCELEMESİ
 • FPGA ÜZERİNDE GÜNEŞ PANELİ VE SICAKLIK KONTROLÜ
 • HÜCRESEL YAPAY SİNİR AĞININ FPGA ÜZERİNDE YAZILIM VE DONANIM BİRLİKTE TASARIMI
 • EEG İŞARETLERİ KULLANAN İNSAN MAKİNE ARA YÜZÜ
 • 6. AES ALGORİTMASI İLE ŞİFRELİ KABLOSUZ VERİ İLETİMİ Proje Gelmedi 7. FPGA ÜZERİNDE KAYAN NOKTA SAYI FORMATI KULLANILARAK YAPAY SİNİR AĞI TABANLI SINIFLANDIRMA İŞLEMİ
 • 8. ELEKTROKARDİYOGRAFİ CİHAZI YAPIMI
 • IMPEDANCE CONTROL OF A REHABILITATION ROBOTIC SYSTEM
 • ENGELLİ İNSANLAR İÇİN AKILLI EV UYGULAMALARI
 • KABLOSUZ HABERLEŞME İLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ
 • DSP İLE FMSD RADAR İŞARETİ İŞLEYEREK MESAFE BULMA
 • İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN 2.4 GHZ KARESEL YARIK MİKROŞERİT ANTEN DİZİSİ İLE ANTEN İZLEYİCİ TASARIM
 • TELSİZ DUYARGA AĞLARINDA ALINAN İŞARET GÜCÜ GÖSTERGESİ (RSSI) İLE KONUM BELİRLEME VE HARİTALAMA
 • UHF GÜÇ KUVVETLENDİRİCİSİ TASARIMI VE GERÇEKLENİMİ
 • İSTANBUL BOĞAZINDAKİ AKINTI ENERJİSİ YARDIMIYLA ELEKTRİK ELDESİ
 • RFID SİSTEM BİLEŞENLERİ TASARIMI
 • YÜKSEK GÜÇ RF GÜÇ BÖLÜCÜ ve BİRLEŞTİRİCİ YAPILARI • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü77.06 Kb.

  Indir 77.06 Kb.


  TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

  İSTANBUL ŞUBESİ

  2009-2010 ÖĞRETİM YILI PROJE

  YARIŞMASI  TMMOB

  ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

  2009–2010 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI

  PROJE ÖZETLERİ

  2010

  İSTANBUL

  PROJELER  1. SİNCAP KAFESLİ MOTORLAR İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME VE FAZ SIRASI KORUMA RÖLESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

  2. İKİ MOBİL ARAÇLI ADA İCEREN LABİRENT PROBLEMİNİN İNCELEMESİ

  3. FPGA ÜZERİNDE GÜNEŞ PANELİ VE SICAKLIK KONTROLÜ

  4. HÜCRESEL SİNİR AĞI DONANIMLARININ GÖMÜLÜ LİNUX İLE KONTROLÜ

  5. EEG İŞARETLERİ KULLANAN İNSAN MAKİNE ARA YÜZÜ

  6. AES ALGORİTMASI İLE ŞİFRELİ KABLOSUZ VERİ İLETİMİ

  7. FPGA ÜZERİNDE KAYAN NOKTA SAYI FORMATI KULLANILARAK YAPAY SİNİR AĞI TABANLI SINIFLANDIRMA İŞLEMİ

  8. ELEKTROKANDİYOGRAFİ CİHAZI YAPIMI

  9. GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ

  10. NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ

  11. IMPEDANCE CONTROL OF A REHABİLİTATİON ROBOTİC SYSTEM

  12. ENGELLİ İNSANLAR İÇİN AKILLI EV UYGULAMALARI

  13. KABLOSUZ HABERLEŞME İLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ

  14. DSP İLE FMSD RADAR İŞARETİ İŞLEYEREK MESAFE BULMA

  15. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN 2.4 GHZ KARESEL YARIK MİKROŞERİT ANTEN DİZİSİ İLE ANTEN İZLEYİCİ TASARIM

  16. TELSİZ DUYARGA AĞLARINDA ALINAN İŞARET GÜCÜ GÖSTERGESİ (RSSI) İLE KONUM BELİRLEME VE HARİTALAMA

  17. UHF GÜÇ KUVVETLENDİRİCİSİ TASARIMI VE GERÇEKLENİMİ

  18. İSTANBUL BOĞAZINDAKİ AKINTI ENERJİSİ YARDIMIYLA ELEKTRİK ELDESİ

  19. RFID SİSTEM BİLEŞENLERİ TASARIMI

  20. DOKÜMAN ŞİFRELEME

  21. YÜKSEK GÜÇ RF GÜÇ BÖLÜCÜ VE BİRLEŞTİRİCİ YAPILARI


  PROJELER  1. MİKRODENETLEYİCİLİ DİJİTAL OSİLOSKOP VE BODE DİYAGRAMI

  Asenkron motorlar durma anından nominal hıza çıkana kadar bağlı olduğu şebekeden aşırı akım çekerler. Motor ilk kalkınma anında sekonderi kısa devre edilmiş bir trafo gibi çalışır. Sargılara bir gerilim uygulandığında sargı empedansları küçük olduğundan dolayı kalkınma anında fazla akım çekilmesine neden olur.


  Günümüzde endüstride kullanılan birçok yol verme yöntemi mevcuttur. Yol verme yöntemlerinin tamamında kontaktörler ve zaman rölesi gibi elektromekanik elemanlar görülür. Bu sebeple mekanik arıza, gürültü ve maliyet fazlalığı kaçınılmazdır. Güç elektroniğindeki gelişmeler günümüzde anahtarlama elemanı olarak kontak sistemi yerine triyak kullanımına olanak sağlamıştır.

  Bu çalışmada 3 fazlı asenkron motorlarda kullanılan klasik yol verme metotlarından biri olan yıldız üçgen yol verme metodu 18F4520 denetleyicisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama ile bakım gerektirmeyen, maliyetsiz ve elektromekanik elemanlardan arındırılmış bir yol verme sistemi gerçekleştirilmiştir.
  1. İKİ MOBİL ARAÇLI ADA İCEREN LABİRENT PROBLEMİNİN İNCELEMESİ

  Mobil robotlar bulundukları cevrede bağımsız hareket etme yeteneğine sahiptirler. Endustriyel alandan askeri uygulamalara kadar çok çeşitli kullanım alanları vardır. Bu çalışmada otonom mobil araçların üzerinde en çok çalışılan uygulamalarından engelli iki boyutlu düzlemde yol bulma problemi ele alınıp uygun algoritma geliştirildikten sonra sistemin gerçeklenmesi amaçlanmaktadır.


  Projede otonom hareket eden iki aracın içinde ada bulunan bir labirent içinde elde ettikleri bilgileri birbiriyle paylaşarak birbirleri bulmaları amaçlanmaktadır. Başlangıçta bir tanesinin labirent içindeki adada bulunduğu ve labirent ve ada hakkında bir bilgisinin bulunmadığı diğerinin ise labirentin girişinde bulunarak labirent hakkında bilgi sahibi olmadığı farz edilmektedir.
  Başlangıçta iki mobil araç arasındaki vektorel uzaklık bilinmektedir. Araçların bulundukları çevreyi dolaşarak edindikleri bilgiler yardımıyla labirentin haritası çıkarılıp labirent çözme algoritmalarından biri kullanılarak iki aracın buluşması sağlanacaktır.

  Sonuç olarak projede çeşitli donanım elemanları ve yazılımdan yararlanarak

  İnsansız, labirent çözebilen iki araçlı sistem gerçeklenecektir.


  1. FPGA ÜZERİNDE GÜNEŞ PANELİ VE SICAKLIK KONTROLÜ

  Projede, VGA (Video Graphics Array) standartı ile gerçekleştirilebilen temel görüntü oluşum teknikleri FPGA üzerinde örnek uygulamalar geliştirilerek tasarlanmış ve bu örnek uygulamalarda oluşturulan sistemler kullanılarak monitör üzerinde klavye kontrollü sıcaklık-zaman grafiği çizdirilmistir. VGA kontrollü sıcaklık-zaman grafiği sistemine, sabit durumda bulunan günes panelinden elde edilen gerilim değerlerinin LCD ekrandan takip edilmesini

  sağlayan gerilim ölçen bir devre (basit bir voltmetre devresi) de eklenmiştir. Böylece iki farklı birimden (VGA monitör ve LCD ekran) sistem çıkışlarının izlenebilir olması sağlanmıştır. Günes paneli kontrol sisteminin VGA üzerinde kontrolü ise uygulama kartı üzerindeki birimlerle sağlanamamıştır. FPGA (Alan Programlanabilir Kapı Dizileri) programlanabilir mantık blokları ve bu bloklar arasındaki ara bağlantılardan oluşan tümleşik devrelerdir. FPGA çalışmaları genellikle bir uygulama geliştirme kartı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu projede mantık blokları VHDL dili kullanılarak programlanmış ve uygulama geliştirme kartı olarak Xilinx firmasının Spartan 3E kiti kullanılmıştır. Oluşturulan yazılımlar ISE 11.1 Project Navigatör’de sentezlenmiş ve simülasyonlar Modelsim üzerinde gerçekleştirilmiştir.

  Bitirme projesi raporunun ikinci bölümünde VGA kontrollü olarak FPGA üzerinde gerçekleştirilmiş proje örnekleri bulunmaktadır.

  Üçüncü bölümde FPGA ve projede kullanılan Spartan 3E uygulama kartı ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde gerçekleştirilen sistemlerin temelini oluşturan VGA protokolü detaylı olarak incelenmiştir. Besinci bölümde VGA görüntü oluşum teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen örnek uygulamaların tasarım aşamaları anlatılmıştır.

  Altıncı bölümde ise temel teknikler kullanılarak oluşturulan sıcaklık-zaman grafiği uygulaması ve sisteme ek olarak tasarlanan gerilim ölçen devrenin tasarım adımları yer almaktadır.


  Son bölümde ise sonuç kısmına yer verilmiştir.


  1. HÜCRESEL YAPAY SİNİR AĞININ FPGA ÜZERİNDE YAZILIM VE DONANIM BİRLİKTE TASARIMI

  Yerel bağlantıya sahip ağ mimarilerinin tümdevre üzerinde gerçeklenebilirlikleri ile sinir hücresi temel alınarak kurulan doğrusal olmayan devrelerin yani yapay sinir ağlarının birleştirilmesi fikri ilk olarak 1988’de Chua ve Yang tarafından Hücresel Yapay Sinir Ağları (Cellular Neural Network) adı ile ortaya konmuştur. Çalışmalar doğanın da bu keşfi desteklediğini göstermektedir. Canlılarda görsel bilginin ilk işlendiği yerin retina üzerindeki birden fazla katmandan oluşan hücresel mimarideki sinir ağı olduğu bilinmektedir. Bu tür mimarideki sinir hücresi benzeri doğrusal olmayan devre ya da sistemlerin uzay-zaman dalgalarını üretebildiğinin gözlenmesi ile bu tür ağların doğadakinden farklı uygulamaları üzerinde de araştırmalar sürdürülmüştür. Bu araştırmalar ayrıca hücresel yapay sinir ağlarının analog ve sayısal devre gerçeklemeleri ile desteklenmiştir.


  İki boyutlu ve üzerinde engeller bulunduran bir düzlemde bir robotun en kısa yol üzerinden hedefe yönlendirilmesi ile ilgili çalışmalar uzay-zaman dalgaları üretip yayabilen bir ağ modeli kullanarak gerçekleştirilmiştir. Bu hücresel doğrusal olmayan ağ modeline ait öykünücüler (emülatörler) Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) ile tasarlanmışlardır.
  Daha önce FPGA üzerinde salt donanım olarak tasarlanmış olan öykünücüler bu çalışmada yazılım ve donanımın birlikte tasarımı projesi olarak gerçeklenmişlerdir. Böylece donanımın paralel işlem yeteneğinden kaynaklanan hız kazancı ile gerçek zamanda çalışma yeteneği kaybedilmezken, yazılımın getirdiği algoritma geliştirme kolaylığı ve esneklikten faydalanılmıştır. Mikroişlemci ve veri yoluna bağlı olarak doğrusal olmayan işlem birimleri (NPE) ile seri haberleşme kontrol donanımı aynı FPGA içinde yer aldığı için bu yapılar aynı zamanda tek tümdevre üzerinde sistemlerdir (SoC).
  Bu projede kullanılan yazılım ve donananımlar son olarak gömülü Linux tabanlı bir sistemde birleştirilmiştir. Elde edilen nihâi sistemde FPGA içerisinde yer alan mikroişlemci DDR bellekteki gömülü Linux işletim sistemini çalıştırmakta ve NPE donanımlarını kontrol eden yazılımlar bu işletim sistemi üzerinden işleyebilmektedir.


  1. EEG İŞARETLERİ KULLANAN İNSAN MAKİNE ARA YÜZÜ

  BCI sistemler günümüzde önemli bir noktaya gelmektedir. Biyomedikal alanında gerçekleşen gelişmelerin sonucunda işaretlerin daha sağlıklı alınması ve işlenmesi mümkün olmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda son yıllarda önem kazanmaktadır. BCI sistemlerin kullanılması ile robot kontrolü ve bilgisayar arayüzleri gibi uygulamaların geliştirilmesi mümkün olmaktadır.


  Bu tez içerisinde EEG işaretlerinin alınması ve işlenmesi ile çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamaların başarımı çeşitli testler ile kontrol edilip performansı etkileyen kriterler incelenmiştir.

  Tez çalışmasının birinci bölümünde EEG işaretleri ve biyolojik kökenleri üzerinde durulmuştur. Burada temel bir takım kavramlar açıklanmıştır. Sonraki bölümde BCI sistemlerden bahsedilmiştir ve bir BCI sistemin sahip olması gereken temel öğelere yer verilmiştir. Tezin üçüncü bölümüne gelindiğinde ise sınıflandırma araçlarından bu proje içerisinde kullanılan Destek Vektör Makineleri hakkında bilgi verilmiştir. Kullanılan öznitelikler ve sınıflandırmada izlenen yol hakkında bilgi verilmiştir.


  Teorik altyapı oluşturulduktan sonra tezin dördüncü bölümüne gelindiğinde projede yazılmış olan uygulamardan bahsedilmektedir. EEG işleme konusunda ihtiyaç duyulabilecek temel uygulamalardan robot kontrolüne kadar olan geniş bir çerçevede yapılan uygulamalar açıklanmıştır.
  Son bölüm içerisinde ise EEG sınıflandırma üzerinde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve kullanıcılar üzerinde yapılan deneylerin açıklanmasına yer verilmiştir. Burada kullanıcılar farklı ortam şartları altında robot kontrolü için çalışmakta ancak ortam değişikliklerine olan tepkileri gözlenmekte ve bir BCI sistemin başarımının nelerden etkilendiği anlatılmaya çalışılmıştır.
  6. AES ALGORİTMASI İLE ŞİFRELİ KABLOSUZ VERİ İLETİMİ
  Proje Gelmedi
  7. FPGA ÜZERİNDE KAYAN NOKTA SAYI FORMATI KULLANILARAK YAPAY SİNİR AĞI TABANLI SINIFLANDIRMA İŞLEMİ
  Yapay Sinir Ağları(YSA), insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri, herhangi bir yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirebilmek amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir. Yapay sinir ağları, olayların örneklerine bakmakta, onlardan ilgili olay hakkında genellemeler yapmakta, bilgiler toplamakta ve daha sonra hiç görmediği örnekler ile karışılışınca öğrendiği bilgileri kullanarak o örnekler hakkında karar verebilmektedirler. YSA doğasında paralel bilgi akısına sahiptir. Bu sebeple gerçek başarımlarını ancak paralel çalışan mimariler üzerinde gösterebilirler.

  Bitirme tezi kapsamında yapay sinir ağı algoritmalarından biri olan çok Katmanlı Algılayıcılar(MLP) hakkında bilgi edinilmiş ve paralel matematiksel yapısı donanımsal olarak FPGA üzerinde VHDL programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiş, ağın sınıflandırma performansı gözlenmiştir. Tasarım aşamasında Xilinx firmasının Spartan-3E adlı kiti ve üzerinde bulunan xc3s500e kodlu FPGA kullanılmıştır. Program Xilinx firmasının ISE 11.1 Project Navigator kullanılarak derlenmiştir. Gerekli simülasyonlar ModelSIM kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ağ tasarımında aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid fonsiyonu kullanılmıştır. Ağ algoritmasında yer alan matematiksel blokların tasarımında sayı gösterimindeki dinamiklik ve hassas işlem yapma kapasitesi sebebiyle kayan noktalı sayı(floating point number) sistemi tercih edilmiştir. Öncelikle kayan nokta sayı sistemi formatında toplama çarpma ve sigmoid fonksiyonu blokları tasarlanmış ve daha sonra bu bloklardan genel ağ yapısı oluşturulmuştur. Tasarlanan ağ yapısının sınıflandırma performansı simülasyonlarla test edildikten sonra kart test aşamasına geçilmiştir. Performansın kit üzerinde gözlemlenebilmesi için kit üzerinde yer alan seri kanal ve LCD kullanılmıştır.

  Sınıflandırma test verileri, C# ile hazırlanan ara yüz programı yardımıyla PC üzerinden seri kanal ile ağ girişine uygulanmıştır. ağın sınıflandırma performansı kit üzerinde yer alan LCD’ de gözlemlenmiştir.

  8. ELEKTROKARDİYOGRAFİ CİHAZI YAPIMI
  Bu proje çalışmasında, gün içinde herhangi bir anda güneşi sürekli olarak iki eksende takip ederek güneş ışınlarını en dik şekilde alacak ve bu sayada güneş panelin verimini artıran bir sistem tasarlanmıştır. Ayrıca yapılan sistemin maliyet analizi yapılmış ve tasarlanacak farklı güçler için maliyet analiz programı hazırlanmıştır. Projede yazılım, otomatik kontrol sistemleri, elektrik makineleri, güç elektroniği ve mekanik gibi çalışma alanlarına ait birçok

  teknikten yararlanılmıştır.

  Gerçekleştirilen projede gün içinde, güneşin sisteme olan konumu, sensörlerden alınan bilgiler, LM324 entegrenin bir bacağına bağlanan referans gerilimiyle karsılaştırılarak opamp çıkısında lojik sinyaller elde edilmiştir. Opamp çıkısında alınan lojik sinyaller doğrultusunda DC motorun dönüş yönünü tayin eden transistörler iletime girer veya kesime sokulur. DC motorların dönüş yönünü kontrol ederek güneş panelin her zaman güneşten maksimum enerji alınması sağlanmıştır.

  Konum bilgisi saptanmadan, güneş takip sisteminin güneşe sürekli dik olması için önce sensör olarak kullanılan dört adet güneş pilinin aynı ışık altında ürettikleri akım değerleri gerilim bilgisine dönüştürülmüş ve devreye bağlı olan potansiyometreler yardımıyla gerilim değerleri eşit hale getirilmiştir. Bu şekilde sistem kalibrasyonu sağlanmıştır.

  Bu çalışmada önerilen güneşi izleyebilen sistem sayesinde güneş enerjisinden gün boyu istifade edebilme olanağı ortaya çıktığından dolayı, bu sayede kayıp olan yaklaşık %45’lik kısmın sisteme katılımı ve verimin %39 artması sağlanmıştır.
  9. GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ
  Bu proje çalışmasında, gün içinde herhangi bir anda güneşi sürekli olarak iki eksende takip ederek güneş ışınlarını en dik şekilde alacak ve bu sayada güneş panelin verimini artıran bir sistem tasarlanmıştır. Ayrıca yapılan sistemin maliyet analizi yapılmış ve tasarlanacak farklı güçler için maliyet analiz programı hazırlanmıştır. Projede yazılım, otomatik kontrol sistemleri, elektrik makineleri, güç elektroniği ve mekanik gibi çalışma alanlarına ait birçok teknikten yararlanılmıştır.
  Gerçekleştirilen projede gün içinde, güneşin sisteme olan konumu, sensörlerden alınan bilgiler, LM324 entegrenin bir bacağına bağlanan referans gerilimiyle karsılaştırılarak opamp çıkısında lojik sinyaller elde edilmiştir. Opamp çıkısında alınan lojik sinyaller doğrultusunda DC motorun dönüş yönünü tayin eden transistörler iletime girer veya kesime sokulur. DC motorların dönüş yönünü kontrol ederek güneş panelin her zaman güneşten maksimum enerji alınması sağlanmıştır.
  Konum bilgisi saptanmadan, güneş takip sisteminin güneşe sürekli dik olması için önce sensör olarak kullanılan dört adet güneş pilinin aynı ışık altında ürettikleri akım değerleri gerilim bilgisine dönüştürülmüş ve devreye bağlı olan potansiyometreler yardımıyla gerilim değerleri eşit hale getirilmiştir. Bu şekilde sistem kalibrasyonu sağlanmıştır.
  Bu çalışmada önerilen güneşi izleyebilen sistem sayesinde güneş enerjisinden gün boyu istifade edebilme olanağı ortaya çıktığından dolayı, bu sayede kayıp olan yaklaşık %45’lik kısmın sisteme katılımı ve verimin %39 artması sağlanmıştır.  1. NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ

  Bu çalışmada yeni bir iletişim teknolojisi olan NFC sistemi ile mobil ödeme sistemi birleştirilerek yeni nesil bir ödeme sistemi meydana getirilmek istenmiştir. Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication - NFC) çok yakın mesafeden radyo frekanslı tanıma (RFID) ve dokunmasız kart (contactless cards) teknolojilerine dayalı mobil cihazlarla çalışan kablosuz, hızlı ve güvenli bir iletişim teknolojisidir. Teknolojinin ortaya çıkan ihtiyaçlara nazaran daha yavaş gelişiyor olması bu teknolojide NFC mobil ödeme sistemine geçiş aşamasında kısa vadede kullanılacak olan ara geçiş formları geliştirmeye neden olmuştur. NFC ara geçiş formlarından olan NFC sim kart uygulaması ve pasif etiket uygulamaları kısa vadede bu hizmetin sağlanması için başvurulacak yöntemler olarak görülmektedir. NFC teknolojisi diğer haberleşme yapılarına göre daha düşük sayılabilecek HF frekansını kullanmaktadır. Fakat diğer haberleşme protokollerine göre en büyük avantajı ise tanımlama süresinin 100ms kadar kısa bir süre olmasıdır. Bu nedenle NFC teknolojisi ödeme sistemlerinde hızlı işlem için rahatlıkla kullanılabilecektir.
  1. IMPEDANCE CONTROL OF A REHABILITATION ROBOTIC SYSTEM

  Ortopedik yetersizliği bulunan hastalar, motor işlevlerini ve gerileyen fonksiyonlarını tekrar kazanabilmeleri için yoğun fizik tedavi programlarına katılmaktadırlar. Son yıllarda robot destekli rehabilitasyon sistemleri kullanımının klasik fizik tedavi tekniklerine kıyasla daha etkin rol oynayabileceği klinik çalışmalarca gösterilmiştir. Robotik sistemler uzun ve yoğun egzersizlere adaptasyonu, tekrarlanılabilir desteğiyle tutarlılık sağlayabilme özelliklerinin yanı sıra tedavi süreci boyunca hasta ilerleme durumunu izleyebilmeye olanak tanır. Robotik sistemlerin fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında kullanımı bu özelliklere dayanarak popülerlik kazanmıştır. RehabRoby isimli üst-uzuvların rehabilitasyonuna yönelik exoskeleton tipi robot destek sistemi Yeditepe Üniversitesi Robotik ve Araştırma Laboratuvarında yapım aşamasındadır. RehabRoby‟nin pozisyon kontrolü için „hesaplamalı tork kontrol‟ ve „empedans kontrol‟ adı verilen iki alt-düzey denetçi tasarlandı. İstenen yörüngeyi mümkün olan en küçük hatayla takip edebilecek en iyi yolu bulabilmek için denetçiler simülasyon ortamında test edildi. Empedans kontrolü tekniğinin dış etkiler olduğu zaman daha iyi performans verdiği gösterildi.
  1. ENGELLİ İNSANLAR İÇİN AKILLI EV UYGULAMALARI

  Akıllı evler artık geleceğin tasarım kavramları arasında olmaktan çıkmıştır. Günümüzde akıllı evler inşa edilmekte ve içinde yaşayan insanların yaşam tarzlarını doğrudan etkilemektedir. Akıllı ev sistemlerinin amacı, içinde oluşan aktivitelerin farkında olan bir ortam yaratmaktır. Sağlıklı insanların yanında engelli insanlar da günlük hayatlarını kolaylaştırmak için bu sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü engelli insanlar özellikle evde bulundukları zamanlarda bir çok zorluklarla karşılaşmaktadırlar.


  Bu mühendislik projesinde, engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak hedeflenmiş ve farklı engel türleri için bazı akıllı ev uygulamaları tasarlanmıştır. İlk olarak otomatik kapı kontrol sistemi geliştirilmiştir. İkincisi, gaz algılama sistemi geliştirilmiştir. Son olarak engelli insanlar için uyarı sistemi geliştirilmiştir.
  Bu projede akıllı ev sistemleri ve uygulamaları ile Kablosuz Sensor Ağlarının (WSN) entegre edilmesi odaklanmıştır. Uygulamaları yürütmek için Tmote Sky kablosuz sensörler programlanmış ve kullanılmıştır. İhtiyaç olan donanım ve yazılım gereksinimleri tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bütün sistem gerçek hayatta test edilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.


  1. KABLOSUZ HABERLEŞME İLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ

  Günden güne gelişme gösteren teknolojik icatlar insan hayatını kolaylaştırmış ve hayatın bir parçası haline gelmiştir. Evde, işte, yolda kısacası hayatın her anında teknolojinin nimetlerinden faydalanılmaktadır. Teknolojinin bu derecede yaygın olması, dolayısıyla onu daha karmaşık bir hale sokmuştur. Öyle ki, artık bir makineyi kontrol etmek onu üretmekten daha zor bir hal almıştır. Bunun başlıca sebepleri arasında: yüksek verimlilik, hassas kontrol, hızlı tepki verme ve uzaktan kontrol gibi istekleri sıralayabiliriz. Bu çalışmada bir kontrol sisteminden istenilen en önemli özelliklerden biri olan uzaktan kontrol sistemleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda edinilen bilgiler ışığında bir DA motorun sürücü devresi tasarlanmış ve RF sistemleri ile uzaktan kontrolü gerçek zamanlı bir sistem üzerinde incelenmiştir.
  1. DSP İLE FMSD RADAR İŞARETİ İŞLEYEREK MESAFE BULMA

  Bu calısmada gercek zamanlı sayısal isaret islemci(DSP) ile frekans modulasyonlu surekli dalga(FMSD) radarı kısa mesafe radarı isareti isleyerek mesafe olcme islemi gerceklestirilmistir. Onerilen frekansı modulasyonlu surekli dalga radarı kısa mesafe, dusuk guc tuketimli, ucuz ve portatif kucuk radardır. Calısmada FMSD radarlarının teorik temeli ve formulleri verilmistir. FMSD radarları frekans değisimini ucgen dalgaya gore yaparlar. Frekansı module edilmis sinyal surekli olarak antenden iletilir. Bu sinyal bir engele carptığında geri yansır ve yansıyan sinyal anten yardımı ile alınır. Yansıyan sinyal ile iletilen sinyal karıstırıcıdan gecirilerek carpılır ve cıkıs sinyali elde edilir. Ayrıca sayısal isaret islemcileri hakkında genel bilgiler verilmistir, kullanılan DSP’si ve gelistirme kartının mimarisi kısaca anlatılmıstır. DSP sayısal isaret isleme isleri icin hızlı isaret isleme kabiliyetine sahip ozel olarak tasarlanmıs uygun mimaride mikroislemcilerdir. Kullanılan DSP’sinin genel mimarisi, ozellikleri, aritmetik islem unitesi, hafıza organizasyonundan da bahsedilmistir. FMSD radarını modellemek icin MATLAB programı kullanılmıstır. Uygun radar parametreleri programa girilmis ve matematik modeli gerceklenmistir. Uzaklık bilgisi Matlab’a verildiğinde, bilgisayar ses kartı cıkısında FMSD radar cıkısını uretmektedir. Bu radar cıkısı DSP’nin analog ses girisine verilmistir. FMSD radar cıkısında mesafe bilgisinin elde edilmesi icin gercek zamanlı sayısal isaret isleme metodu kullanılmıstır. DSP analog ses girisinden bilgisayarın ses kartından gelen radar cıkısını alıp, bu analog sinyali dijitale ceviriyor. Dijitale cevrilen sinyale Hızlı Fourier Donusumu(FFT) ve maksimum genlikli isaret tespit algoritması uygulanıyor. Maksimum genlikli isaretin frekansını tespitinden sonra mesafe bilgisi FMSD radar formullerine gore elde ediliyor. Mesafe bilgisi bilgisayara RS 232 portu aracılığıyla gonderiliyor. Bilgisayar bu veriyi seri portundan alıp HyperTerminal programı aracılığıyla gosteriyor. Sonuc olarak, Matlab modeli FMSD radar isaretini modelleyip uretmeyi basarmıstır. DSP’de bu sinyali gercek zaman olcutlerine uygun bir sekilde islemis goz ardı edilebilir bir hata ile sonucu yani mesafeyi elde etmistir.
  1. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN 2.4 GHZ KARESEL YARIK MİKROŞERİT ANTEN DİZİSİ İLE ANTEN İZLEYİCİ TASARIM

  Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, bilginin bir noktadan diğer bir noktaya hatasız ve istenilen biçimde iletilmesi çok büyük bir önem kazanmıştır. Bilginin doğru iletilmesinin yanında, bilgi iletiminin maliyeti ve kullanılacak alan da büyük önem taşımaya başlamıştır. Bütün bu ihtiyaçlar doğrultusunda 1970’lerin ilk yıllarında mikroşerit antenlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Mikroşerit antenler boyutları ve tasarım maliyetleri yönünden cazip gelmesine rağmen band genişlikleri ve kazançları açısından negatif özelliklere sahiptirler. Kazanç ve band genişliğini arttırmak amacı ile anten dizileri kullanılmaya başlanmıştır [1]. Bu çalışmada 2.4 GHz’de çalışan karesel yarıklı mikroşerit yama anten kullanılarak, anten dizisinin tasarlanması ve insansız hava taşıtları ile video gönderilmesi anlatılmaktadır. Mikroşerit antenler boyutlarının küçüklüğü ve düşük maliyetleri nedeniyle RF uygulamalarında daha çok tercih edilen yapılardır. Tasarlanan antenler öncelikle bilgisayar ortamında simülasyon yapılarak kontrol edilmiştir. Antenler 1.6 mm kalınlığında FR4 ( εr= 4.4 ) tabana yapılmış ve simülasyon için Ansoft HFSS yazılımı kullanılmıştır [2]. Anten gerçeklendikten sonra insansız hava aracından video gönderilmesi için kullanılmıştır. Hava aracındaki video vericisi, kameradan aldığı sinyalleri 2.4Ghz bandına modüle ederek yüksek kazançlı anten dizisi ile ortama yaymaktadır. Yayılan video bilgileri yer istasyonundan alınmıştır.
  1. TELSİZ DUYARGA AĞLARINDA ALINAN İŞARET GÜCÜ GÖSTERGESİ (RSSI) İLE KONUM BELİRLEME VE HARİTALAMA

  Telsiz duyarga ağları, üzerinde çeşitli duyargaların bulunduğu ve bu duyargalarla farklı ortam koşullarının sezilebilmesine olanak sağlayan, birbirleriyle ve mevcut olması durumunda ana bir birimle haberleşebilen düğümlerin oluşturduğu duyarga ağlarıdır. Telsiz duyarga ağlarında düğümler üzerinde bulunan duyargalar, yerine getirilmek istenen göreve göre çeşitlilik göstermektedir. Son yıllarda duyarga teknolojisinin gelişmesi ve elektronik alanındaki diğer gelişmelere paralel olarak telsiz duyarga ağlarının maliyetinin düşürülmesi de mümkün olmuştur. Bu da telsiz duyarga ağlarının kullanım alanının genişlemesini sağlamıştır. İlk olarak 1980’li yılların başında, askeri alandaki ihtiyaçlar için çözüm olarak kullanılmaya başlanan telsiz duyarga ağları, günümüzde pek çok endüstriyel uygulamada da kullanılmaktadır. Askeri alanda bölge güvenliğinin sağlanması, konum belirleme gibi gereksinimleri karşılamak amacıyla kullanılan telsiz duyarga ağlarının sivil alanda da pek çok uygulaması ile karşılaşılmaktadır. İnşaat alanında, yapıların farklı bölümlerinde oluşan titreşimlerin bir merkeze bildirilmesi, boru hatlarında sıcaklık ve basınç değerlerinin ölçülüp değerlendirilmesi, maden ocaklarının farklı bölümlerinde sıcaklık ve gaz yoğunluğu gibi verilerin incelenebilmesi gibi pek çok alanda telsiz duyarga ağlarından faydalanılabilmektedir. Ayrıca depremlerde ve yangınlarda erken uyarı sistemi olarak kullanılabilen telsiz duyarga ağlarından, su altında çeşitli ölçümlerin yapılabilmesinde de faydalanılabilmektedir. Sağlık alanında da çeşitli uygulamaları bulunan telsiz duyarga ağlarının, yapılan akademik çalışmalar sayesinde endüstriyel alandaki kullanım yaygınlığı her geçen gün daha da artmaktadır.


  Günümüzde konumlandırma için kullanılan sistemlerde genellikle GPS donanımları gibi maliyeti yüksek olan donanımlar kullanılmaktadır. Ayrıca GPS donanımlı konumlandırma sistemlerinin kapalı mekânlarda kullanımı söz konusu olamamaktadır. Telsiz duyarga ağları hem maliyetlerinin daha düşük olması, hem de kapalı mekânlarda da konum belirleyebilme imkânı sunması gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Telsiz duyarga ağlarında konum belirlemede farklı mesafe ölçüm teknikleri kullanılabiliyorken, bu tekniklerden bazıları farklı donanımlar gerektirmekte ve konumlandırma yapılacak ağ içerisinde düğümler arasında cisimlerin bulunması durumunda mesafe ölçümünde başarısız olmaktadır. Alınan işaret gücüne dayalı mesafe ölçümünde ise düğümlerin arasında cisimlerin bulunması mesafe ölçümündeki başarıyı diğer yöntemlere göre daha az etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı projede alınan işaret gücü göstergesi (RSSI) verisine dayalı bir mesafe ölçüm tekniği benimsenmiştir.


  1. UHF GÜÇ KUVVETLENDİRİCİSİ TASARIMI VE GERÇEKLENİMİ

  Bu projede iki katlı 500MHz ile 700MHZ arasında çalışan UHF güç kuvvetlendiricisi tasarlanmıştır. Bir güç kuvvetlendiricisinin temel amacı girişine gelen sinyalin gücünü artırarak çıkışına iletmektir. Bu proje de güç kazancının 20-25dB arasında olması hedeflenmiştir. Ayrıca 500MHz-700MHz çalışma bandında kuvvetlendiricinin olabildiğince doğrusal ve kararlı bir çalışma göstermesi amaçlanmıştır. Bunların yanında tasarlanan kuvvetlendiricinin distorsiyonunun mümkün olduğunca düşük olması için kutuplama devreleri A sınıfı çalışmaya göre tasarlanmıştır.


  20-25dB güç kazancı için iki katlı bir tasarım yapılmıştır. Tasarım sırasında öncelikle ilk katta ve son katta hangi transistorların kullanılacağına karar verilip, seçilen transistorlar üretici firmaları tarafından verilen S parametreleri ile AWR Design Environment (AWRDE) programında modellenmiştir. Daha sonra aynı programda transistorların kararlılıklarına bakılıp giriş, ara kat ve çıkış uydurum devreleri mikroşerit hatlarla tasarlanmıştır. Mikroşerit hat fotolitografik süreçle üretilir ve diğer pasif ve aktif devre elemanlarıyla kolayca bütünleştirilebilir. Ayrıca daha az sayıda devre elemanı kullanımı sağlar. Mikroşerit hatların sadece boyutları değiştirilerek istenilen amaç doğrultusunda uyumlama yapılabilmesi de mikroşerit devreleri avantajlı kılmaktadır. Bu nedenlerle bu çalışmada da empedans uydurumları mikroşerit hatlarla yapılmıştır. Kullanılan FR4 tabanın taban kalınlığı 1.6mm, bakır kalınlığı 35um, dielektrik sabiti 4.4, kayıp tanjantı 0.02 civarındadır. AWRDE programında yapılan benzetimler yardımıyla devrenin S parametrelerine ve kazanç değerlerine bakılıp eğer gerek varsa uyumlama işlemleri yapılmıştır. İstenilen özellikler elde edildikten sonra devre baskıya yollanmıştır. Baskıdan gelen devreye gereken direnç, transistor, DC yalıtım kapasiteleri vs elemanlar lehimlenmiştir. Tüm bu işlemler bittikten sonra devrenin S parametrelerine network analizörle ölçülmüş ve çıkış gücüne de spektrum analizörle bakılmıştır.


  1. İSTANBUL BOĞAZINDAKİ AKINTI ENERJİSİ YARDIMIYLA ELEKTRİK ELDESİ

  Dünyamızda gerçekleşen ve hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, enerjinin hayatımızdaki yerini daha da arttırmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen yeni yatırımlar ve insanların yaşam biçimlerinin değişmesi enerjiye olan vazgeçilmez ihtiyacı arttırmaktadır. Ülkelerin uygarlık seviyesini ortaya koyan önemli bir unsur da kişi başına düşen enerji tüketimi değeri olmuştur. Dünya bu enerji ihtiyacını enerji üretimi sırasında çevreye önemli derecede tahribat yapan fosil kaynaklı yakıtlardan karşılamaktadır. Günümüzde açıkca hissedilebilir şekilde yaşanan çevre kirliliği sorunlarına çözüm sağlamak ve ortaya çıkan ve sürekli bir artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak konusunda en etkili ve verimli çözüm olarak temiz ve çevreci olan yenilenebilir enerji kaynakları görülmüştür.


  Türkiye açısından enerji ihtiyacını sahip olmadığı fosil yakıtlardan sağlıyor olması enerjide dışa bağımlı olduğunu açıkca ortaya koymaktadır. Ayrıca sahip olduğumuz linyit kömürlerimiz de düşük kalorili olmalarının yanı sıra yüksek kükürt ve kül içeriği değerleriyle çevreyi olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin ne derece önemli olduğu açıktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlilerinden biri de deniz kökenli yenilenebilir enerjilerdir.


  1. RFID SİSTEM BİLEŞENLERİ TASARIMI

  Radyo frekanslı tanımlama (RFiD) teknolojisi; elektromanyetik dalgaları kullanarak insanları, hayvanları ve nesneleri elektronik cihazlar vasıtasıyla (insandan bağımsız) gözlem altına alan ve takip eden, otomatik tanımlama teknolojilerinin üyesi olan bir sistemdir. Bu sistem; okuyucu, anten ve etiket olmak üzere üç ana bileşenden meydana gelir. RFiD sistemi takip altına alınacak nesne ya da varlığın hangi sektörde olduğuna bakılmaksızın arzu edilen bütün iş alanlarında kullanabilir. RFiD teknolojisiyle birlikte insan müdahelesi asgariye indirilmiş, gerçek zamanlı bilgi sağlanmış, güvenlik artırılmış, tanımlanan her bir varlığa özel bir kimlik atanmış ve en önemlisi aynı anda birçok yerden birden fazla veri alınmış olur.


  Bu proje kapsamında iki tipte (doğrusal ve dairesel) RFiD anten ve RFiD okuyucusunun anten girişlerini çoklamak için bir adet ara katman devresi tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Tüm bu bileşenlerin yurt içinde üretilmesiyle sistemin uygulanma maliyetinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Çoklayıcının kullanılmasıyla gereksiz yere fazladan okuyucu kullanımı engellendi ve yurt içinde üretilmesiyle ülkemiz adına mali açıdan katkı sağlandı. Ayn şekilde antenin de yurt içinde üretimiyle ülkenin ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunuldu.

  Ülkenin finansal çıkarları göz önüne alınarak yurt içinde tasarlanıp üretilen bu bileşenler sayesinde, satıcı ile son kullanıcıya mali açıdan önemli derecede avantajlar sağlandı ve yerli malı kullanımı teşvik edildi
  1. DOKÜMAN ŞİFRELEME

  Günümüzde bilgi güvenliği çok önemli bir noktada durmaktadır. Gerek saldırganlar gerek çeşitli devletler insanların kişisel bilgilerine, özel bilgilerine ulaşmak için büyük çabalar sarf ediyorlar. İnsanların kişisel hakları, özgürce haberleşmelerinin önü pek çok noktada çiğneniyor. Tabi insanlar ve devletler de kendi bilgi güvenliklerini sağlamak için çeşitli önlemler alıyorlar.


  Bizim yaptığımız proje de insanların kişisel verilerini istenmeyen kişilerden koruma ve kişisel olarak başkası ile olan iletişimini araya üçüncü şahıslar girmeden gerçekleştirmesine olanak tanımaya yarayan bir program geliştirmek.
  Yaptığımız program basit bir şekilde kullanıcıdan bir dosya seçmesini istiyor, seçilen dosyayı şifreliyor. Dosya bütünlüğünü kontrol edebilmek amacı ile hash algoritmaları ile özet oluşturuyor. Doküman resim, word dosyası, müzik veya herhangi bir şey olabilir. Dosyanın tüm byte değerleri AES isimli simetrik algoritma ile şifreleniyor. Bunu ancak kullanıcının şifresini bilen biri geri döndürebilir. Onun dışında başkasına yollayacağımız şifreli bir dosyanın değişmediğinden emin olmak için SHA1 hash algoritması ile oluşturduğumuz özet çıktıyı da kontrol amaçlı kullanıyoruz. Dökümanda yapılan en ufak bir değişim özet çıktıların eşitliğini bozacak ve bize dökümanın değiştiğini program bildirecektir.
  Yüzde yüz bir güvenliği hiçbir program sağlamaz, bizim amacımız güçlü ve güncel algoritmaları kullanarak insanların kişisel olmasını istediği noktaların kişisel kalmasına yardımcı olmak, bu kişiselliğin kırılmasını zorlaştırmak.


  1. YÜKSEK GÜÇ RF GÜÇ BÖLÜCÜ ve BİRLEŞTİRİCİ YAPILARI

  Yüksek güç RF güç birleştirici ve bölücüleri konulu bu çalışmada, öncelikle RF güç bölücü ve birleştiriciler ile ilgili genel bilgi verilmiştir. Bu kapsamda konuyla ilgili temel terimler açıklanmış ve değişik tipte güç bölücü ve birleştirici yapılarının sınıflandırılmasından bahsedilmiştir. Güç bölücü ve birleştiricilerin tasarım sürecinden bahsedilmiş ve değişik tipte güç bölücü ve birleştirici yapıları, bant genişliği, güç bölümü, güç tutma sınırı, kayıp, yalıtım, gerilim duran dalga oranı, uyumluluk, faz dengesi ve boyut bakımından karşılaştırılmış ve böylece çalışmada neden Wilkinson ve Gysel güç bölücü ve birleştirici yapılarının irdelendiği gösterilmiştir.


  Sonrasında yüksek güç uygulamalarında sıklıkla kullanılan Wilkinson güç bölücü/birleştirici yapısı için eşit çıkış güçlerine bölme, dengeleme, eşit olmayan çıkış güçlerine bölme, çok katlı tasarım, çok kanallı tasarım ve istenen belirli bir yalıtım değerine göre tasarım konularında kuramsal bilgiler verilmiştir. Çok katlı tasarım ve çok kanallı tasarım konularında MWO benzetim ortamında benzetimler yapılarak gerek kuramsal bilgilerin doğruluğu araştırılmış gerekse yeni gözlem sonuçlarına ulaşılmıştır.
  Daha sonra, daha yüksek güçlerde kullanılabilen Gysel güç birleştirici ve bölücü yapısı hakkında öncelikle genel bilgi verilmiştir. Daha sonra bu bitirme çalınmasının ereği olan 88-108 MHz Gysel eşit üçe bölme yapısının MWO benzetim ortamında tasarımı ve basılan devrenin kuruluşu anlatılmış ve gerçek ortam sonuçları yorumlanmıştır.
  Çalışma sonucunda 88-108 MHz Gysel eşit üçe bölme devresi yüzde seksen sekiz güç çevirme oranı ve bu frekans bandında istenen yalıtım değerleri başarılarak elde edilmiştir.


      Ana sayfa


  ÖĞretim yili proje yarişmasi

  Indir 77.06 Kb.