bilgiz.org

Odtü psikoloji BÖLÜMÜ GÖzlem ve araştirma laboratuvari

 • ODTÜ Psikoloji Bölümü Başkanlığı • Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü8.57 Kb.

  Indir 8.57 Kb.

  ODTÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GÖZLEM VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI

  İŞLEYİŞ YÖNERGESİ VE KURALLAR


  1. Tanımlar: Bu belgedeki “laboratuvar” ifadesi ODTÜ Psikoloji Bölümü Gözlem ve Araştırma Laboratuvarını, “laboratuvar kullanıcısı” ifadesi söz konusu laboratuvardan çeşitli araştırma faaliyetleri için yararlanan kişiyi, “Bölüm Başkanlığı” ifadesi ODTÜ Psikoloji Bölümü Başkanlığını belirtmektedir.

  2. Laboratuvardan yararlanmak isteyen kişi Psikoloji Bölümü Gözlem ve Araştırma Laboratuvarı Başvuru Formunu doldurarak Bölüm Başkanlığına başvurur.

  3. Başvuru 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek ilgili karar; çalışmanın onaylanan zaman çizelgesini de içeren Psikoloji Bölümü Gözlem ve Araştırma Laboratuvarı Onay Belgesi ve beraberinde “Laboratuvar İşleyiş Yönergesi ve Kurallar” talimatnamesi veya Red Belgesi olarak kişiye iletilir.

  4. Başvurusu Başkanlıkça uygun görülen araştırmacı Bölüm Sekreterliğinden “Psikoloji Bölümü Gözlem ve Araştırma Laboratuvarı Taahhütnamesini” ve “Psikoloji Bölümü Gözlem ve Araştırma Laboratuvarı Anahtar Alım Formu” nu doldurduktan sonra laboratuvar anahtarını teslim alır.

  5. Laboratuvar kullanıcısı laboratuvar anahtarı kendisinde bulunduğu sürece laboratuvarda meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıptan sorumludur.

  6. Laboratuvar anahtarını Bölüm Başkanlığının bilgisi olmaksızın çoğaltmak veya başka kullanıcılara devretmek kesinlikle yasaktır.

  7. Laboratuvardaki üç bilgisayara DirectRT yazılımı yüklenmiştir. Araştırma içeriği, bunun dışında bir yazılımın kullanılmasını gerektiriyorsa laboratuvar kullanıcısı bilgisayarlara bu yazılımı yükleme hakkına sahiptir. Ancak laboratuvardan yararlanma tarihinin bitiminde tüm bilgisayarlardan yeni yüklediği yazılımı kaldırmakla yükümlüdür.

  8. Laboratuvardaki gözlem odasında araştırma amacıyla görüntü kaydı yapılması durumunda araştırmacı kendi temin edeceği taşınabilir bellek, CD, DVD, vs. ye bu görüntüleri aktarır. Araştırmacı, araştırması bittikten sonra görüntüleri laboratuvar bilgisayarından silmekle yükümlüdür.

  9. Gözlem odasında yer alan kameraların lens ve konum ayarları kesinlikle değiştirilmemelidir. Araştırmasının amacı bu ayarların değiştirilmesini gerektiren kullanıcılar ise bölüm başkanının bilgisi dahilinde, tekrar eski konumuna getirilmek koşulu ile değişikliklerini yapabilirler.

  10. Laboratuvarın araştırma amacı dışında amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır.

  11. Laboratuvarda birden fazla araştırmanın aynı anda yürütülmesi durumunda yüksek sesle konuşmak veya diğer araştırmaların yapılmasını engelleyebilecek her türlü davranışta bulunmak kesinlikle yasaktır.

  12. Araştırmacı, araştırma sırasında ve sonrasında laboratuvarın temiz tutulmasından sorumludur. Örneğin, çay ve kahve gibi içeceklerin baş bardaklarının toplanması ve etrafın düzenli tutulmasından araştırmacı sorumludur.

  13. Laboratuvarda sigara içmek kesinlikle yasaktır.

  14. Laboratuvarda çay, kahve ve meşrubat gibi içecek maddeleri dışında yiyecek getirmek ve yemek yasaktır.

  15. Bölüm Başkanlığı, yukarıda belirtilen kurallara uymayan laboratuvar kullanıcılarının laboratuvardan yararlanmasını süresiz olarak durdurma hakkına sahiptir.

  16. Laboratuvardan yararlanacağı sürenin bitiminde laboratuvar kullanıcısı laboratuvarın anahtarını Bölüm Sekreterliğine “Psikoloji Bölümü Gözlem ve Araştırma Laboratuvarı Anahtar Teslim Formu” nun Bölüm Sekreteri tarafından doldurulmasından sonra teslim etmekle yükümlüdür.


  ODTÜ Psikoloji Bölümü Başkanlığı


      Ana sayfa


  Odtü psikoloji BÖLÜMÜ GÖzlem ve araştirma laboratuvari

  Indir 8.57 Kb.