bilgiz.org

Near east university




Sayfa1/4
Tarih29.12.2017
Büyüklüğü426.2 Kb.

Indir 426.2 Kb.
  1   2   3   4

NEAR EAST UNIVERSITY

INSTITUTE OF APPLIED AND SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

CLINICAL PSYCHOLOGY

MASTER THESIS

COMPARISON OF MENTAL HEALTH PROBLEMS ACCORDING TO

GENDER DIFFERENCES IN CANCER PATIENTS

HATİCE GULİZ BOLAYIR

970016

SUPERVISOR

ASSOC. PROF. DR. MEHMET ÇAKICI

NICOSIA

2009

NEAR EAST UNIVERSITY

INSTITUTE OF APPLIED AND SOCIAL SCIENCES

Applied Psychology Master Program

Master Thesis

Comparison of Mental Health Problems According To Gender Differences In Cancer Patients

Prepared by: Hatice Güliz Bolayır

We certify that the thesis is satisfactory for the award of the Degree of Master of Science in Applied Psychology

Examining Committee in Charge

Assoc. Prof. Dr. Ebru Çakıcı Chairman, Department

of Psychology, Near East

University.

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı Chairperson of the Psychology

Department,Near East University

(Supervisior)

Assoc. Prof. Dr. Güldal Mehmetçik Chairperson of the Biochemistry

Department Faculty of Pharmacy

Near East University



Approval of the Graduate School of Applied and Social Sciences

Prof. Dr. Aykut Polatoğlu

İİİ

ÖZET

KANSER HASTALARINDA GÖRÜLEN RUHSAL PROBLEMLERİN CİNSİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Hazırlayan Hatice Güliz Bolayır



Haziran, 2009

Ruhsal hastalıkar kronik sağlık sorunları içerisinde önemli bir yer tutar. Ayrıca kişinin ruhsal durumu psikiyatrik sorunlara yol açtığı ölçüde fiziksel sağlığını derinden etkileyen sorunlara sebep olabilir. İnsanın önemli ve güncel sorunlarından olan kanser hastalığı, ne türde olursa olsun, hasta için yaşamı tehdit eden bir hastalık olarak bilindiğinden kişide rahatsızlık, sıkıntı, stres ve kaygıya yol açar. Yapılan çalışmada kanser hastalarında ruhsal problemlerin tespiti ve görülen ruhsal problemlerin cinsiyet açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Araştırma Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastahanesi onkoloji bölümünde yapılmıştır. Çalışmaya yatılı ve ayaktan tedavi gören, hastalık sürecinde 6 ayını doldurmuş olan, 50 kadın ve 50 kanser hastası alınmıştır. Çalışma kesitsel bir çalışmadır. Çalışmada demoğrafik soruların da bulunduğu genel soru formu, beck depresyon, beck anksiyete, somatizasyon-disosiyasyon ve belirti tarama ölçeği olmak üzere 4 soru formu verilmiştir. Yapılan çalışmada kadın ve erkek kanser hastalarının ruhsal durumu değerlendirilerek yaşadıkları sıkıntılarda bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır.

Yapılan çalışmanın sonucunda kadın ve erkek hastalar arasında depresyon, kaygı, somatizasyon ve disosiyasyon durumlarında anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Kadınların sıkıntı yaşama düzeyleri erkeklerinkinden fazla bulunmuştur.

Çalışmamızın sonucunda kadınların yaşadığı psikolojik ve ruhsal sorunların derecesinin erkeklerden fazla olduğu görülmüştür. Bu farklılığa birçok etmen neden olmakla birlikte, kadınların yeterli bilgiye sahip olmaması, kadınların hastalığa daha zor uyum sağlamaları, daha çok nüks olma durumuyla karşılaşmaları ve yaşadıkları hastalığı kadınlık ve annelik rolünde bir kayıp olarak değerlendirmeleri bu farklılığın oluşmasında en önemli etmenler olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı, Kanser.

İV

ABSTRACT

COMPARISON OF MENTAL HEALTH PROBLEMS ACCORDING TO GENDER DIFFERENCES IN CANCER PATIENTS

Prepared by Hatıce Güliz Bolayır



June, 2009

Mental health has a crucial role in chronic illnesses. Besides psychiatric problems, mental health status of a person can also affect the physical health of that individual which can cause problems regarding to physical health of that individual. Cancer, one of the most important and up to date health problem, is known to threat the physical health of individuals regardless to its kind where this knowledge can evoke depression, stress or anxiety in the patient. The aim of this study is to investigate the psychological problems in cancer patients and further investigate these problems in terms of gender differences.

The study had been conducted in the oncology service of Burhan Nalbantoglu Devlet Hastahanesi with 50 male and 50 female inpatients and outpatients that have been receiving treatment for more than 6 months. This study is designed as a cross-sectional study including a general questionnarie form (includes demographic questions), beck depression and beck anxiety inventory and disociation and symptom search inventory. The conducted study had compared male and female cancer patient`s mental health status to investigate the difference in psychological problems they experience.

The results of the conducted study showed that there is a significant difference in depression, anxiety, somatisation and dissociation levels of male and female cancer patients where female cancer patients experience these symptoms more than male cancer patients.

Besides these findings, the results of this study also suggest that female cancer patients experience more psychological and psychiatric problems than male cancer patients. There are many factors acting on these differences between male and female cancer patients but lack of information about the illness, having more difficulties than male cancer patients to adapt to the illness, having more relapse rates than male cancer patients and interpreting the illness as a loss of mother role and femininity can be the most important factors acting on these gender differences.

Key words: Mental Health, Cancer

V

ACKNOWLEDGEMENT

First, I would like to thank my supervisor Assoc. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı for his support, contributions and encouregement on my thesis and all of my Professors and academic personell, that have been helpful and underistanding to me during my education.

Second, I would like to thank my brother Tuğrul for his support and help during the preparation of my thesis and other stuff and patients in Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi.



TABLE OF CONTENTS

Page No:

THESIS APPROVAL PAGE

ÖZET ………………………………………………………………………………………………………………………İİİ

ABSTRACT ……………………………………………………………………………………………………..……...İV

ACKNOWLEDGEMENT…………………………………………………………………………………………....V

TABLE OF CONTENTS………………………………………………………………………………………………Vİ

LİST OF TABLES……………………………………………………………………………………………………….İX

ABBREVIATIONS……………………………………………………………………………………………………..Xİ


 1. INRODUCTION……………………………………………………………………………………………..1

PART I: MENTAL HEALTH……………………………………………………………………………..3

1.1 Defining Mental Health…………………………………………………………………………….3

1.2 History of Mental Health…………………………………………………………………………..3

1.3 Dynamics of Mental Health……………………………………………………………………….4

1.4 etiology of Mental Health…………………………………………………………………………5

1.5 Symptoms of Mental Health……………………………………………………………………..6

1.6 Wiews on the Factors that Affect Mental Health……………………………………...6

1.7 Epidemiology…………………………………………………………………………………………….7

1.8 Epidemiological Studies…………………………………………………………………………….7

1.9 Differing Normal from Abnormal……………………………………………………………..8



Vİİ

1.10 İlness and Mental Structure…………………………………………………………………….8

1.11 Psychiatric Medicine ‘Concultation Liaision Psychiatry’………………………….10

PART II: CANCER……………………………………………………………….11

2.1 Defination...………………………………………………………………..11

2.2 Parts in the Body that can be Diagnosed with Cancer…………………….11

2.3 Symptoms and Diagnosis………………………………………………….11

2.4 Treatment…………………………………………………………………..12

2.5 Reasons of Cancer…………………………………………………………12

2.6 Etiology of Cancer…………………………………………………………12

2.7 Epidemiology………………………………………………………………13

2.8 Commonly Seen Problems in Cancer Patients……………………………..13

2.9 Cancer Patient and His/her Family………………………………………...14

2.10 the Phisician’s with Cancer Patients……………………………………...15

2.11 Medical Rehabilitation of the Cancer Patients…………………………...15

2.12 Ethics and Cancer Patients……………………………………………….16

PART III: MENTAL HEALTH IN CANCER PATIENTS…………………………………………17

3.1 Mental Health…………………………………………………………………………………………..17

3.2 Important Factors Concerning Health of Cancer Patients…………………………18

3.3 Psychological Reactions Seen in Cancer Patients……………………………………..19

3.4 Reaction Types………………………………………………………………………………………….20

3.5 Adaptation Problems………………………………………………………………………………..20

3.6 Research on Mental Health Problems in Cancer Patients…………………………21

3.7 Mental Health Problems in Cancer Patients in Terms of Gender………….....23

3.8 Psychological Rehabilitation in Cancer Patients……………………………………….24

Vİİİ

2-METHOD OF THE STUDY………………………………………………………………………………………26

2.1 The sample of the study…………………………………………………………………………...26

2.2 Instruments……………………………………………………………………………………………...26

2.2.1 Demographic Information Form…………………………………………………………….26

2.2.2 Back Depresion inventory (BDI)……………………………………………………………..27

2.2.3 Back Anxiety Inventory (BAI)………………………………………………………………….29

2.2.4 Somatization and Dissociation Questionnarie (SDQ)………………………………30

2.2.5 Symtom Check list 90- Revised (SCL 90-R)……………………………………………..31

2.3 Collection of Data……………………………………………………………………………………..33

2.4 Data Analaysis…………………………………………………………………………………………..33



3-RESULTS……………………………………………………………………………………………………………….35

4-DISCUSSION………………………………………………………………………………………………………….52

5-CONSLUSİON………………………………………………………………………………………………………..55

BİBLİOGRAPHY………………………………………………………………………………………………………..56

APPENDIXES

İX

LİST OF TABLES

Page No:

Table 1. Comparison of mean ages of participants in terms of gender……………………..35

Table 2. Comparison of marital status of the participants in terms of gender…………..35

Table 3. Comparison of educational status in terms of gender………………………………….36

Table 4. Comparison of knowledge about the diagnosis in terms of gender………………37

Table 5. Comparison of information source for diagnosis in terms of gender……………37

Table 6. Comparison for the period of the illness in terms of gender………………………..38

Table 7. Comparison of first reactions to the diagnosis in terms of gender……………….39

Table 8. The relapse of the illness compared according to the gender…………...........40

Table 9. Comparison of sufficient knowledge about the illness in terms of

Gender……………………………………………………………………………………………………………………….41



Table 10. Comparison of trust to hospital and to the personell in hospital in terms

of gender……………………………………………………………………………………………………………………42



Table 11. Comparison of attendance to therapy and treatment in terms of

Gender……………………………………………………………………………………………………………………….43



Table 12. Comparison of talking about the illness without hesitation in terms

of gender……..…………………………………………………………………………………………………………….43



Table 13. Comparison of support from the family and close environment to the

patients in terms of gender……………………………………………………………………………………….44



Table 14. Comparison of effect of the illness to the mental health in terms of

gender……………………………………………………………………………………………………………………….45



X

Table 15. Comparison of effect of the treatment to mental health in terms of

gender……………………………………………………………………………………………………………………….45



Table 16. Comparison of having psychological help at the present in terms of

Gender………………………………………………………………………………………………………………………46



Table 17. Comparison of BDI, BAI, SDQ in terms of gender……………………………………….47

47

Table 18. Comparison of SCL- 90 R Global symptom İndex of gender………..................48



Table 19. Comparison of SCL-90 R Positive Symptom Distress index in terms of

Gender…………………………………………………………………………………………………………………......48



Table 20. Comparison of SCL-90 R Total Positive Symptom in terms of gender…………49

Table 21. Comparison of SCL-90 R Subscales in terms of Gender………………………………50



ABBREVIATIONS

BNDH : Burhan Nalbantoglu devlet Hospital

CLP : Consultation Liaison Psychiatry

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences

BDI : Back Depression Inventory

BAI : Back Ankiety Inventory

SDQ : Somatoform Dissociation questionnarie

SCL-90-R : Symptom Check List-90 (Revised)

APPENDIXES

App-1 genel soru formu

1-cinsiyet

a-kadın

b-erkek


2-yaş...........

3-medeni durum

a-evli

b-bekar


c-boşanmış

4-eğitim düzeyi

a-ilkokul

b-ortaokul

c-lise

d-üniversite



e-üniversite üzeri

5-aldığınız tanıyı biliyormusunuz?

a-evet

b-hayır


6-tanınız nedir?.......................................

7-tanıyı kimden öğrendiniz?

a-kendim öğrendim

b-doktordan öğrendim

c-ailemden birinden öğrendim

8-ne kadar zamandan beridir rahatsızsınız?

Belirtiniz......................

9-tanıyı ilk öğrendiğinizde ne hissettiniz? (uygun olan seçenekleri işaretle)

a-inanamadım

b-şok oldum

c-inkar ettim

d-kaygılandım

e-kızgınlık

f-öfke


g-suçluluk

h-diğer (belirtiniz).........................

10-ilaç tedavisinin dışında kemoterapi veya radyoterapi aldınızmı?

Belirtiniz.................................................

11-hastalığınızla ilgili nüks veya metastas durumu oldumu?

a- evet


b-hayır

12-tanı veya uygulanacak tedavi konusunda aldığınız bilgi yeterlimi?

a-evet

b-hayır


13-doktorlar veya hastaneye güvensizlik hissettiğiniz oldumu?

a-evet


b-hayır

14-tedaviye ayaktan mı yoksa yatılımı devam ediyorsunuz?

a-ayaktan

b-yatılı


15-hastalığınızla ilgili rahat konuşabiliyormusunıuz?

a-evet


b-hayır

16-ailenizden ve yakın çevredan aldığınız destek yeterlimi?

a-evet

b-hayır


17-ailenizde yada yakın çevrenizde benzer hastalığı olan varmı?

a-evet


b-hayır

18-ailenizde veya yakın çevrenizde benzer hastalıktan dolayı kaybettiğiniz kişiler varmı?

a-evet

b-hayır


19-rahatsızlığınızdan dolayı ruh sağlığınızın olumsuz etkilendiğini düşünüyormusunuz?

a-evet


b-hayır

20-aldığınız tedavi ruh sağlığınızı olumsuz etkiliyormu?

a-evet

b-hayır


21-daha önce psikolojik sıkıntılarınız oldumu?

a-evet


b-hayır

22-daha önce psikolojik yardım aldınızmı?

a-evet

b-hayır


23-ailenizde psikiyatrik rahatsızlığı olan varmı?

a-evet


b-hayır

24-şu an psikolojik yardım alıyormusunuz?

a-evet

b-hayır


25-rahatsızlığınızın dışında başka bir kronik rahatsızlığınız varmı?

a-evet


b-hayır

app-2 Back anksiyete envanteri

Aşağıda insanların kaygılı yada endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra her maddedeki belirtilerin bugün dahil son bir haftadır sizi ne kadar rahatsız ettiğini aşağıdaki ölçekten yararlanarak maddelerin yanındaki uygun yere (X) işareti koyarak belirleyiniz.

0. Hiç

1. Hafif derecede

2. Orta derecede

3. Ciddi derecede

Sizi ne kadar rahatsız etti?


0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

1-Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma karıncalanma

2-Sıcak / ateş basmalar

3-Bacaklarda halsizlik, titreme

4-Gevşeyememe

5-Çok kötü şeyler olacak korkusu

6-Baş dönmesi veya sersemlik

7-Kalp çarpıntısı




0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

8-Dengeyi kaybetme korkusu

9-Dehşete kapılma

10-Sinirlilik

11-Boğuluyormuş gibi olma duygusu

12-Ellerde titreme

13-Titreklik

14-Kontrolü kaybetme korkusu

15-Nefes almada güçlük

16-Ölüm korkusu

17-Korkuya kapılma

18-Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi

19-Baygınlık

20-Yüzün kızarması

21-Terleme (sıcağa bağlı olmayan)

app-3 Beck depresyon envanteri

Aşağıda, kişilerin ruh durumlarını ifade ederken kullandıkları bazı cümleler verilmiştir. Her madde bir çeşit ruh durumunu anlatmaktadır. Her maddede o ruh durumunun derecesini belirleyen 4 seçenek vardır. Lütfen bu seçenekleri dikkatle okuyunuz. Son bir hafta içindeki (şu an dahil) kendi ruh durumunuzu göz önünde bulundurarak, size en uygun olan ifadeyi bulunuz. Daha sonra o maddenin yanındaki harfin üzerine (X) işareti koyunuz.

1-a.kendimi üzgün hissetmiyorum

b-kendimi üzgün hissediyorum

c.her zaman için üzgünüm ve kendimi bu duygudan kurtaramıyorum

d.öylesine üzgün ve mutsuzum ki dayanamıyorım

2-a.gelecekten umutsuz değilim

b.geleceğe biraz umutsuz bakıyorum

c.gelecekten beklediğim hiçbirşey yok

d.benim için gelecek yok ve bu durum düzelmeyecek

3-a.kendimi başarısız görmüyorum

b.çevremdeki birçok kişiden daha fazla başarısızlıklarım oldu sayılır

c.geriye dönüp baktığımda çok fazla başarısızlığımın olduğunu görüyorum

d.kendimi tümüyle başarısız bir insan olarak görüyorum

4-a.herşeyden eskisi kadar zefk alabiliyorum

b.herşeyden eskisi kadar zefk alamıyorum

c.artık hiçbirşeyden gerçek bir zefk alamıyorum

d.bana zefk veren hiçbirşey yok. Herşey çok sıkıcı

5-a.kendimi suçlu hissetmiyorum

b.arada bir kendimi suçlu hissettiğim oluyor

c.kendimi çoğunlukla suçlu hissediyorum

d.kendimi her an için suçlu hissediyorum

6-a.cezalandırıldığımı düşünmüyorum

b.bazı şeyler için cezalandırılabileceğimi düşünüyorum

c.cezalandırılmayı bekliyorum

d.cezalandırıldığımı hissediyorum

7-a.kendimden hoşnutum

b.kendimden pek hoşnut değilim

c.kendimden hiç hoşlanmıyorum

d.kendimden nefret ediyorum

8- a.kendimi diğer insanlardan daha kötü görmüyorum

b.kendimi zayıflıklarım ve hatalarım için eleştiriyorum

c.kendimi hatalarım için çoğu zaman suçluyorum

d. her kötü olayda kendimi suçluyorum

9-a.kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok

b.bazen kendimi öldürmeyi düşünüyorum fakat bunu yapamam

c.kendimi öldürebilmeyi isterdim

d.bir fırsatını bulsam kendimi öldürürdüm

10-a. her zamankinden daha fazla ağladığımı sanmıyorum

b.eskisine göre şu sıralarda daha fazla ağlıyorum

c.şu sıralarda her an ağlıyorum

d.eskiden ağlayabilirdim ama şu sıralar istesamde ağlayamıyorum

11-a.her zamankinden daha sinirli değilim

b.her zamankinden daha kolayca sinirleniyor ve kızıyorum

c.çoğu zaman sinirliyim

d.eskiden sinirlendiğim şeylere bile artık sinirlenemiyorum

12-a.diğer insanlara karşı ilgimi kaybettim

b.eskisine göre insanlarla daha az ilgiliyim

c. diğer insanlara karşı ilgimin çoğunu kaybettim

d.diğer insanlara karşı hiç ilgim kalmadı

13-a.kararlarımı eskisi kadar kolay ve rahat verebiliyorum

b.şu sıralar kararlarımı vermeyi erteliyorum

c.kararlarımı vermekte oldukça güçlük çekiyorum

d.artık hiç karar veremiyorum

14-a.dış görünüşümün eskisinden daha kötü olduğunu sanmıyorum

b.yaşlandığımı ve çekiciliğimi kaybettiğimi düşünüyor ve üzülüyorum

c.dış görünüşümde artık değiştirilmesi mümkün olmayan olumsuz değişiklikler olduğunu

hissediyorum

d.çok çirkin olduğumu düşünüyorum

15-a.eskisi kadar iyi çalışabiliyorum

b.bir işe başlayabilmem için eskisine göre kendimi daha fazla zorlamam gerekiyor

c.hangi iş olursa olsun yapabilmek için kendimi çok zorluyorum

d.hiçbir iş yapamıyorum

16-a.eskisi kadar rahat uyuyabiliyorum

b.şu sıralarda eskisi kadar rahat uyuyamıyorum

c.eskisine göre bir veya iki saat daha erken uyanıyor ve tekrar uyumakta zorluk çekiyorum

d.eskisine göre çok erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum

17-a.eskisine kıyasla daha çabuk yorulduğumu sanmıyorum

b.eskisinden daha çabuk yoruluyorum

c.şu sıralar neredeyse her şey beni yoruyor

d.öyle yorgunum ki hiç bir şey yapamıyorum

18-a.iştahım eskisinden pek farklı değil

b.iştahım eskisi kadar iyi değil

c.şu sıralarda iştahım epeyi kötü

artık hiç iştahım yok

19-a.son zamanlarda pek fazla kilo kaybettiğimi sanmıyorum

b.son zamanlarda istemediğim halde üç kilodan fazla kaybettim

c. son zamanlarda istemediğim halde beş kilodan fazla kaybettim

d. son zamanlarda istemediğim halde yedi kilodan fazla kaybettim

20-a.sağlığım beni pek endişelendirmiyor

b.son zamanlarda ağrı, sızı, mide bozukluğu, kabızlık gibi sorunlarım var

c.ağrı sızı gibi bu sıkıntıların brni epeyi endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek zor

geliyor


d.bu tür sıkıntılar beni öylesine endişelendiriyor ki, artık başka hiçbir şey düşünemiyorum

21-a.son zamanlarda cinsel yaşamımda dikkatimi çeken birşey yok

b.eskisine oranla cinsel konularla pek az ilgileniyorum

c.şu sıralarda cinsellikle pek ilgili değilim

d.artık cinsellikle pek ilgim kalmadı

app-4 Somatoform – disosiyasyon ölçeği

Lütfen aşağıdaki sorularda belirtilen durumların sizinkine ne kadar uyduğunu değerlendiriniz ve her soru için buna uyan cevabı işatetleyiniz.

1-bazen sanki vücudum yada vücudumun bir bölümü yok oluyor gibi geliyor

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

2-bazen bir süre felç oluyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

3-bazen konuşamaz hale geliyorum yada ancak güçlükle yada fısıltı halinde konuşabiliyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

4-bazen vücudum yada vücudumun bir bölümü acı hissetmez oluyor

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

5-bazen idrar yaparken acıyor

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

6-bazen kısa bir süre için gözlerim görmüyor, sanki kör oluyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

7-bazen idrar yaparken tutukluk oluyor

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

8-bazen kısa bir süre için kulaklarım işitmiyor, sanki sağır oluyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

9-bazen yanımdaki sesleri çok uzaktan geliyormuş gibi duyuyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

10-bazen bir süre için her yanım katılaşıyor

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

11-bazen nezle olmadığım halde koku alma hissim her zamankine göre azalıyor yada çoğalıyor

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

12-bazen cinsel organlarımda ağrı oluyor (cinsel ilişki dışında)

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

13-bazen havaleye benzer bir bayılma nöbeti geçiriyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

14-bazen normalde sevdiğim bir kokudan hoşlanmaz oluyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

15-bazen normalde sevdiğim bir yiyeceğin tadından hoşlanmaz oluyorum (kadınlarda hamilelik dışında)

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

16-bazen çevremdeki eşyaları her zamankinden farklı görüyum

1-hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

17-bazen gece boyunca uyuyamadığım halde gündüz gayet zinde oluyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

18-bazen yiyecekleri yutamıyorum yada yutmakta zorluk çekiyorum

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

19-bazen insanlar ve insanlar olduklarından daha büyük görünüyorlar

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

20-bazen vücudum ya da vücudumun bir bölümü hissiz oluyor

1.hayır..... 2-biraz..... 3-orta derecede..... 4-çok..... 5-tam.....

app-5 Belirti tarama listesi

Aşağıda zaman zaman olabilecek yakınma ve soruların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz ve yanlarındaki boşluğa durumun sizde ne ölçüde bulunduğunu bildirir numarayı, cevaplama anahtarına bakarak yazınız. Yanıt verirken bugün dahil son bir ayı düşününüz.

0.......hiç

1.......çok az

2.......orta derecede

3.......çok

4.......ileri derecede

Aşağıda belirtilen sorundan ne ölçüde rahatsız olmaktasınız?


 1. Baş ağrısı...........

 2. Sinirlilik yada içinin titremesi..........

 3. Aklınızdan atamadığınız tekrarlayıcı, hoşa gitmeyen düşünceler...........

 4. Baygınlık yada baş dönmesi............

 5. Cinsel arzu ve istek kaybı............

 6. Başkaları tarafından eleştirilme duygusu..............

 7. Herhangi bir kişinin düşüncelerinizi kontrol edebileceği düşüncesi............

 8. Sorunlarınızdan çoğu için başkalarının suçlanması gerektiği duygusu............

 9. Olayları hatırlamada güçlük..........

 10. Dikkatsizlik ve sakarlıkla ilgili endişeler............

 11. Kolay gücenme rahatsız olma duygusu............

 12. Göğus veya kalp bölgesinde ağrılar..............

 13. Cadde veya açık alanlarda korku duygusu..............

 14. Enerjinizde, gücünüzde yavaşlama, azalma hali..............

15-Yaşamımızın sonlanması düşünceleri.........

16-Başka kişilerin duymadıkları sesleri duyma...............

17-Titreme............

18-Çoğu kişiye güvenilmemesi duygusu............

19-İştahsızlık...........

20-Kolayca ağlama...............

21-Karşı cinsten kişilerle utangaçlık, rahatsızlık duygusu................

22-Tuzağa düşürülmüş yada yakalanmış olma duygusu................

23-Bir neden olmaksızın aniden korkuya kapılma.................

24-Kontrol edilemeyen öfke patlamaları..............

25-Evden dışarı çıkma korkusu...........

26-Olaylar için kendini suçlama............

27-Belin alt kısmında ağrılar...............

28-İşlerin yapılmasını sık sık erteleme duygusu............

29-Yalnızlık duygusu............

30-Karamsarlık duygusu..............

31-Herşey için çok fazla endişe duyma..............

32-Herşeye karşı ilgisizlik hali...........

33-Korku duygusu..............

34-Duygularınızın kolayca incinebilmesi hali.............

35-Diğer insanların sizin özel düşüncelerinizi bildiğini düşünme...........

36-Başkalarının sizi anlayamayacağı veya hissedemeyeceği duygusu............

37-Başkalarının sizi sevmediği veya dostça davranmadığı duygusu.................

38-İşlerin doğru yapıldığından emin olmak için çok yavaş yapmak.................

39-Kalbin çok hızlı çarpması................

40-Bulantı yada midede rahatsızlık duygusu............

41-Kendini başkalarından aşağı görme................

42-Kas ağrıları................

43-Başkalarını sizi gözlediği veya hakkınızda konuştuğu duygusu...............

44-Uykuya dalmada güçlük.............

45-Yaptığınız işleri bir veya birkaç kez kontrol etmek..............

46-Kararsızlık............

47-Otobüs, tren gibi araçlarla yolculuk etme korkusu..............

48-Nefes almada güçlük...............

49-Soğuk veya sıcak basması..................

50-Sizi korkutan belli yer, nesne veya uğraşlardan kaçınmak.............

51-Hiçbirşey düşünememe durumu...................

52-Bedeninizin bazı kısımlarında uyuşma, karıncalanma...............

53-Boğazınıza bir yumru takılma duygusu..................

54-Gelecek konusunda umutsuzluk..............

55-Düşüncelerinizi bir konuya yoğunlaştırmada, konsantre olmada güçlük...............

56-Bedeninizin çeşitli kısımlarında zayıflık hissi................

57-Gerginlik yada coşku duygusu...........

58-Kol ve bacaklarda ağırlık hissi............

59-Ölüm yada ölma düşünceleri..................

60-Aşırı yemek yeme................

61-İnsanlar size baktığında yada hakkınızda konuştığunda rahatsızlık............

62-Size ait olmayan düşüncelere sahip olma...................

63-Bir başkasına vurma, yaralama, zarar verme dürtüler...............

64-Sabahın erken saatlerinde uyanma..............

65-Bazı şeyleri kırıp dökme isteği...............

66-Uykuda huzursuzluk, rahat uyuyamama...................

67-Bazı şeyleri kırıp dökme isteği...............

68-Başkalarının paylaşıp, kabul etmediği inanç ve düşünceler..............

69-Başkalarını yanında kendini çok sıkılgan hissetme............

70-Çarşı, sinema gibi kalabalık yerlerde rahatsızlık duygusu..............

71-Herşeyin yük gibi görünmesi...............

72-Değşet ve panik nöbetleri...............

73-Toplum içinde yer içerken huzursuzluk duygusu............

74-Sık sık tartışmaya girme................

75-Yalnız bırakıldığında sinirlilik hal...............

76-Başkalarının size başarılarınız için yeterince taktir etmediği duygusu..............

77-Başkalarıyla birlikte bulunulan durumlarda bile yalnızlık hissetme...............

78-Yerinizde duramayacak ölçüde rahatsılık hissetme..............

79-Değersizlik duygusu...............

80-Size kötü birşey olacakmış duygusu.................

81-Bağırma yada eşyaları fırlatma.................

82-Topluluk içinde bayılacakmışsızız korkusu..............

83-Eğer siz izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu.............

84-Cinsiyet konusunda sizi çok rahatsız eden düşünceler................

85-Günahlarınızdan dolayı cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi...............

86-Korkutucu türden düşünce ve hayaller..................

87-Bedeninizde ciddi bir rahatsızlık olduğu düşüncesi............

88-Başka bir kişiye karşı asla yakınlık duymama...............

89-Suçluluk duygusu...........

90-Aklınızdan bir bozukluğun olduğu düşüncesi.............



1-INTRODUCTION

The concept of mental health is one of the most interesting questions by human beings and the history of mental health is as old as the human history. It is known that biological, psychological and sociological factors can cause mental health problems and it can be said that these factors can be affective on their own or with each other according to different situations (Hançerlioğlu,1997).

General description of a good mental health includes: Realistic perception, power to struggle, accepting his/herself as it is, emotion of safety, not repeating the same mistakes and directing his/her love and respect to positive areas (Baymur,1993).

The symptoms of mental health problems vary according to different types of problems. Some of the most important factors that determine the symptoms of these problems can be the person`s overall look, behavior, facial expressions, mimics, emotions, perception, ingredients of the thoughts, level of knowledge and the intelligence. Another factor that has to be underlined is the occurrence of other health problems in the person where physical problems and illnesses can also affect the mental health of the person and they are also seen as another factor that affect our lives (Ankay, 1998; Baltaş,2000).

Mental health problems vary according to countries or societies. It is shown that mental health problems are more in societies with low socioeconomic status than societies with high socioeconomic status. It is also reported that more mental health problems are seen in societies with low education level (Sayıl, 2000; Köroğlu,1998).

Deep and intense emotional pains, loss of a loved one and physical or chronic illnesses that can lead to death affect a person`s psychology, relationships, everyday activities and lifestyle in a negative way (Ankay, 1998).

A physical illness effects the homeostasis of a person where this change in the homeostatic balance is reflected as emotional reactions. A physical illness can lead to negative emotions such as depression or sadness. With those negative emotions, patients with chronic psychological problems can experience physical or chronic problems. (Özkan 2008).

Chronic illnesses such as, cancer, diabetes, heart or kidney diseases usually effect the mental structure in a destructive way where the patient goes back and forth between emotions such as hopefulness and accepting or rejecting the depression (Ankay, 1998).

The experience of a physical illness leaves the patient with the truth that a living being can get harmed anytime and can beextremely aggitated. Emotional reactions and problems cause maladaptation to the physical illness.Every physical illness can be seen as a crisis. A loss, grief, a separation, future anxiety, and the anxiety that the organs in the body can get harmed affects the patient`s social perceptions, body image, emotional structure and physical balance (Güveli, 2008).

Factors such as age, sex, education, personality characteristics of the patient and type and the location of the cancer on the body determines the patient`s adaptation to the illness and how heaviling the illness can affect the patient`s family relationships, work and life (Özkan, 1993).

The occurrence or the degree of occurrence of these psychological problems differ according to structure of the patient`s personality, and the degree of, perception of the illness, phase of the illness, side effects of the treatment, psychological maturity, family support, performance capacity, loss of a loved one in the past, knowledge about the illness, family structure, lifestyle, education level, social and cultural factors and economic position of the patient (Doğan, 2000; Ersoy, 2000).

Lack of support, insufficiency of information about the illness, duration and the ingredients of the medications can cause stress and psychological problems in the patient (Bolayır, 2006).

Personality features of the patient is one of the factors that can effect the adaptation to the illness, future plans and social and cultural ideas and views about the illness (Özkan MB, 1996).

Psychological rehabilitation is important for both the patient and his/her family because living with such a dangerous and chronic illness effects the patient`s psychological health and social relationships in a negative way. (Özkan. MB, 1996; Özkan, 1993 ).



  1   2   3   4






    Ana sayfa


Near east university

Indir 426.2 Kb.