bilgiz.org

Modül biLGİ sayfasi
Sayfa1/4
Tarih10.07.2017
Büyüklüğü225.11 Kb.

Indir 225.11 Kb.
  1   2   3   4

DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

BÖLÜM

ELEKTRİK

PROGRAM

ELEKTRİK VE ENERJİ

DÖNEMİ

3

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli DersX

ÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

3

(15+9+9+9)=42

78

(30+30+30+30)=120

KREDİ

Ders Kredisi

AKTS Kredisi

(1kredi=25–30 saat)

(1modül=1 kredi)

4

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrenciye, kapalı devre kamera kontrol sistemi ve geçiş kontrol sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemleri, yangın algılama, ihbar sistemi tesisatı ve soygun alarm sistemi tesisatı için gerekli malzeme seçimi ve sistemin montajı ile ilgili tüm işlemleri yapabilecektir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

 1. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, bakım ve onarımını yapmak,

 2. Geçiş kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, bakım ve onarım yapmak,

 3. Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı projesinin montaj ve bağlantılarını, bakım ve onarımı yapmak,

 4. Soygun alarm sistemleri tesisatı projesinin bağlantılarını, bakım ve onarımı yapmak

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI

(MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)Hafta

Modüller/İçerik/Konular

1

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları

2

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları

3

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı

4

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı

5

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak

6

Geçiş kontrol sistemi elemanları

7

Geçiş kontrol sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı

8

Geçiş kontrol sistemlerinin bakım ve onarımı yapmak

9

Yangın ve yangın algılama kontrol paneli ve montajı, ihbar dedektörleri bağlantıları

10

Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının bağlantıları, yangın ihbar butonlarının bağlantıları, yangın acil yönlendirme levhaları

11

Yangın söndürme ve ihbar sistemleri bağlantıları ve montajı, bakım ve onarımını yapmak

12

Soygun alarm sistemi elemanları

13

Soygun alarm sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı

14

Soygun alarm sistemlerinin bakım ve onarımı yapmak

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri


ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Not/açıklama/öneri:

Yöntem

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ara SınavlarÖdevlerProjelerDönem ÖdeviLaboratuvarDiğerDönem Sonu Sınavı
KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Çevrede bulunan kamu veya özel işletmeler


MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL : KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : ELEKRİK

PROGRAM : ELEKTRİK VE ENERJİ

DERS : ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

SÜRE : 30/15

KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Laboratuar ve derslik, uygulama projesi, el takımları, anahtar takımı, AVO metre, topex kamera, ploter, yazıcı, bilgisayar masası, switch (veya hub) ile kurulmuş ağ yapısı, soygun alarm malzemeleri.

MODÜLÜN AMACI : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bağlantıları ve montajını, keşfini, bakım ve onarımını hatasız yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

Öğrenci;


 1. Kapalı devre kamera kontrol sistemi elemanlarını hatasız seçebilecektir.

 2. Binanın yapısına ve iç tesisat yönetmeliğine uygun kapalı devre kamera kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını hatasız yapabilecektir.

 3. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde bakım ve onarımını yapabilecektir.


İÇERİK :

 1. KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN ELEMANLARI

 1. Kameranın Tanımı, Çalışması, Blok Diyagramı ve Çeşitleri

 2. Çalışma Prensiplerine Göre Kameralar

 3. Yapılarına Göre Kameralar

 4. Kamera Lensleri

 5. CCTV Sistemlerinde Görüntü İletim Teknikleri

 6. Kamera Montaj Ayakları ve Kamera Muhafaza Üniteleri

 7. Monitörler

 8. Quad Bölücüler

 9. Switcher’ler

 10. Multiplexer’ler

 11. Kayıt Cihazları
 1. KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ ELEMANLARININ BAĞLANTILARI VE MONTAJI

 1. Sabit Kameraların Bağlantıları ve Montajı

 2. Dome Kameraların Bağlantıları ve Montajı

 3. Hareketli Kameraların Bağlantıları Ve Montajı

 4. Kamera Kontrol Ünitesinin Bağlantıları ve Montajı

 5. IP (Internet Protocol) Kameraların Bağlantıları ve Montajı

 6. Kamera Lenslerinin Bağlantıları ve Montajı

 7. Siyah-Beyaz (S/B) Monitörlerin Bağlantıları ve Montajı

 8. Renkli (RGB) Monitörlerin Bağlantıları ve Montajı

 9. Quad Bölücülerin Bağlantıları ve Montajı

 10. Switcher’ların Bağlantıları ve Montajı

 11. Multiplexer’lerın Bağlantıları ve Montajı

 12. CCTV Sistemleri Uygulamaları
 1. BAKIM YAPMAK

 1. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak

 2. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek

 3. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek

 4. Akü Bakımını Yapmak

 5. Bağlantıları Kontrol Etmek

 6. Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak


ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME :

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


 1. ÖLÇME

Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine göre ölçülecektir:
 1. Kapalı devre kamera kontrol sistemi elemanlarını hatsız seçer,

 2. Binanın yapısına ve iç tesisat yönetmeliğine uygun kapalı devre kamera kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını yapar

 3. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde bakım ve onarımını yapar.
 1. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

İçerikte verilen bilgiler; Açık uçlu, Eşleştirme, Kısa cevaplı, Çoktan seçmeli soru türlerinden konuya uygun olarak birinin ya da birkaçının yer aldığı yazılı sınavlarla ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ını bu sınavlardan oluşturur.


 1. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Başarım ölçütleri; Kontrol Listesi, Performans ve Proje Ödevleri gibi ölçme araçlarını kullanarak ölçülebilir. Değerlendirmenin %40’ı bu sınavlardan oluşturur.
KAYNAKLAR:


İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ

İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak

İŞLEM NO: 1

İŞLEMİN ADI: Kapalı devre kamera kontrol sistemi elemanlarını seçmek

YETERLİK: Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Kurmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Kamera, Monitör, Quad bölücü, Switcher, Multiplexer, Kayıt cihazları, aparatları, bağlantı kabloları, ilgili aksesuarlar

İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Kamera ve kamera kontrol ünitesini, kamera lenslerini, montaj ayaklarını muhafaza ve aksesuarlarını kullanmak

 2. Monitörleri kullanmak

 3. Quad Bölücüleri kullanmak

 4. Switcher’larıkullanmak

 5. Multiplexer’lerikullanmak

 6. Kayıt cihazlarınıkullanmak

 7. Görüntü transfer sistemlerini kullanmak

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları

 1. Kameranın tanımı, çalışması, blok diyagramı ve çeşitleri

 1. Siyah-Beyaz (S/B) Kameralar

 2. Renkli (RGB) Kameralar

 1. Çalışma prensiplerine göre kameralar

 1. Analog kameralar

 2. Dijital kameralar

 1. Yapılarına göre kameralar

 1. Sabit kameralar

 2. Dome kameralar

 3. Hareketli kameralar

 4. Kamera kontrol ünitesi

 5. IP (Internet Protocol) kameralar

 1. Kamera lensleri

  1. Sabit iris lensler

  2. Manuel iris lensler

  3. Auto iris lensler

  4. Motorize zoom lensler

 2. CCTV Sistemlerinde görüntü iletim teknikleri

 3. Kamera montaj ayakları ve kamera muhafaza üniteleri

 4. Monitörler

 1. Siyah-Beyaz (S/B) Monitörler

 2. Renkli (RGB) Monitörler

 1. Quad Bölücüler

 2. Switcher’lar

 3. Multiplexer’ler

 4. Kayıt cihazları

 1. Analog kayıt cihazları

 2. Dijital kayıt cihazları

 3. Görüntü transfer sistemleri

 4. Kayıt arşivleme

 1. CCTV sistemleri uygulamaları

 1. Araç ve gereçlerini kullanabilme

 2. Görsel yetenek

 3. El becerisi

 1. Sabırlı olma

 2. Titiz olma

 3. Temiz olma

 4. Düzenli olma

 5. Planlı olma
SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 6 ) saat

Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 60 ) dakika


İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ

İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak

İŞLEM NO: 2

İŞLEMİN ADI: Devre kamera kontrol sistemleri elemanlarının bağlantılarını ve montajını yapmak

YETERLİK: Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Kurmak

ORTAM : Matkap, Dübel, Vida, Tornavida Seti, Pense.

İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, İç Tesisat Yönetmeliği ve Fen Adamları Yönetmeliği

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Kamera kontrol paneli, kameraların yerini işaretlemek

 2. Matkapla delik delmek

 3. Kamera kontrol panelini yerine monte etmek

 4. Kameraların montaj ayaklarını monte etmek

 5. Kameraların varsa hareket ünitelerini monte etmek

 6. Kameraları monte etmek

 7. Kameraların varsa muhafaza ünitelerini monte etmek

 8. Analog veya digital kayıt cihazlarını monte etmek

 9. Monitörleri veya bilgisayarı (pc) monte etmek

 10. Quad bölücüleri monte etmek

 11. Switcherları monte etmek

 12. Multiplexerleri monte etmek

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanlarının bağlantıları ve montajı

 1. Sabit kameraların bağlantıları ve montajı

 2. Dome kameraların bağlantıları ve montajı

 3. Hareketli kameraların bağlantıları ve montajı

 4. Kamera kontrol ünitesinin bağlantıları ve montajı

 5. IP (Internet Protocol) kameraların bağlantıları ve montajı

 6. Kamera lenslerinin bağlantıları ve montajı

 7. Siyah-Beyaz (S/B) Monitörlerin bağlantıları ve montajı

 8. Renkli (RGB) Monitörlerin bağlantıları ve montajı

 9. Quad Bölücülerin bağlantıları ve montajı

 10. Switcher’ların bağlantıları ve montajı

 11. Multiplexer’lerın bağlantıları ve montajı

 1. Matkap kullanabilme

 2. El becerisi
 1. Sabırlı olma

 2. Titiz olma

 3. Temiz olma

 4. Düzenli olma

 5. Planlı olma
SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 6 ) saat

Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: (60) dakika

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: ELEKTRİK VE ENERJİ

İŞ: Güvenlik Sistemlerini Kurmak

İŞLEM NO: 3

İŞLEMİN ADI: Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde bakım ve onarım yapmak

YETERLİK: Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Kurmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Katalog, Servis Cihaz Katalogu

İŞLEMİN STANDARTI: TSE Uygunluk, Fen Adamları Yönetmeliği

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TUTUM

 1. Panoların temizliğini yapmak

 2. Süresi dolan elemanları değiştirmek

 3. Sistem kartlarını ve elemanlarını temizlemek

 4. Akü bakımını yapmak

 5. Kamera pan-tilt mekanizmasının kontrolünü yapmak

 6. Kamera bağlantı ayak mekanik aksamının kontrolünü yapmak

 7. Otomatik kapı, turnike, bariyer mekanizmalarının kontrolünü yapmak

 8. Metal kapı dedektörlerinin mekanik aksamının kontrolünü yapmak.

 9. Otomatik yangın söndürme sistemlerinin (tüplerinin) mekanik aksamının kontrolünü yapmak.

BAKIM YAPMAK

1- Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak

2- Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek

3- Süresi Dolan Elemanları Değiştirmek

4- Akü Bakımını Yapmak

5- Bağlantıları Kontrol Etmek

6- Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünü Yapmak


 1. El becerisi 1. Sabırlı olma

 2. Titiz olma

 3. Dikkatli olma

 4. Düzenli olma

 5. Planlı olma
SÜRE: İşlemi Öğrenme süresi: ( 3 ) saat

Meslek Elemanının İşlemi yaptığı Süre: ( 1 ) saat
MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL : GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

MODÜLÜN KODU :

BÖLÜM : ELEKRİK

PROGRAM : ELEKTRİK VE ENERJİ

DERS : ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

SÜRE : 30/9

KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Laboratuar ve derslik, uygulama projesi, el takımları, anahtar takımı, AVO metre, topex kamera, ploter, yazıcı, bilgisayar masası, switch (veya hub) ile kurulmuş ağ yapısı, yangın alarm malzemeleri.
  1   2   3   4


    Ana sayfa


Modül biLGİ sayfasi

Indir 225.11 Kb.