bilgiz.org

Model bilateral agreement for the academic year 2001/2002

 • 2012-2013 AKADEMİK YILI - ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU LİSTESİ DEĞERLENDİRME SONUCU
 • Adı ve Soyadı Birimi Asil / Yedek • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü18.52 Kb.

  Indir 18.52 Kb.


  KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY

  INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

  2012-2013 AKADEMİK YILI - ERASMUS PROGRAMI PERSONEL

  EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU LİSTESİ DEĞERLENDİRME SONUCU  Adı ve Soyadı

  Birimi

  Asil / Yedek

  Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ

  Rektör

  Asil

  Prof. Dr. Özge UZUN

  Dış İlişkiler Koordinatörü

  Asil

  Yrd. Doç. Dr.Demet DEMİROĞLU

  Mühendislik Mimarlık Fakültesi/ Peyzaj Mim. Böl.

  Asil

  Arş. Gör. Gülten SİLİNDİR

  Diş İlişkiler Ofisi

  Asil

  Arş. Gör. Muhittin KULAK

  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

  Asil

  Arş. Gör. Buket BÜYÜKKONUKLU

  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

  Asil

  Arş. Gör. Mehmet MARANGOZ

  M. R. Eğitim Fak./Bilgisaray ve Öğr.Teknonolijileri

  Asil

  Arş. Gör. Faika YARALI

  MYO/Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl.

  Asil

  Mücait KARACİF

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  Asil

  Arş. Gör. Metin GÜVEN

  İlahiyat Fakültesi

  Yedek


  Arş.Gör. Mehmet İbrahim COŞKUN

  Fen Edebiyat Fakültesi/Fizik

  Yedek

  Başvurların değerlendirilmesi aşamasında adayların başvuru formu, Öğretim Programı İçeriği Formu ve İş Planı formu dökümanlarının yanı sıra;  • Kurumumuzun yeni bir Üniversite olması ve Bologna sürecinde AB üyesi ülke üniversiteleriyle işbirliklerinin arttırılmasının önemi nedeniyle, gidecek olan Akademik ve İdari Personelin Üniversitemizi temsil ederek, muhtemel yeni ikili anlaşmalar yapabilecek nitelikte olması,

  • Etkinliğin gerçekleştirileceği Yabancı Dili Kullanabilme düzeyi,

  • Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,

  • Üniversitemizdeki başarılı çalışmaları,

  dikkate alınmıştır.

  Ayrıca, Rektörlük bünyesinde oluşturulan Seçim Komisyonu üyelerinin belirlenmesi aşamasında değerlendirmeyi yapacak olan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmenin tarafsızlığını etkileyecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Söz konusu karar tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

  International Relations Office

  Mehmet Sanli Mah. Dogan Gures Pasa Bulv. No:134 79000-Kilis/TURKEY  Tel.: +90 348 814 26 66 Ext.1912, Fax: +90 348 813 93 24
  www.kilis.edu.tr, international@kilis.edu.tr      Ana sayfa


  Model bilateral agreement for the academic year 2001/2002

  Indir 18.52 Kb.