bilgiz.org

MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI

 • ETKİNLİĞİN SÜRESİ Eğitimin süresi 24 ders saatidir. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
 • ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ Konuların Dağılım Tablosu
 • Proje hazırlama süreçleri
 • Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar
 • Eğitimle İlgili Raporların İncelenmesi
 • Bağımlılıklar ve rehberlik faaliyetleri
 • Toplum Destekli Polis Uygulaması
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar
 • Toplam 24 saat ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü30.58 Kb.

  Indir 30.58 Kb.

  T.C.

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI


  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
  Mesleki Gelişim Programı


  1. ETKİNLİĞİN ADI:

  Aday Öğretmen Yetiştirme Ulusal Ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler Semineri
  1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

  Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

  • Projeler ve proje türlerini bilir.

  • Proje hazırlama süreçlerini bilir.

  • Projelere fon sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşları bilir.

  • Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek projeler konusunda bilinçlenir.

  • Önleyici ve destekleyici faaliyetler için sosyal sorumluluk projelerinin gerekliliğini fark eder.

  • Bağımlılıklar ve rehberlik faaliyetleri konusunda bilinçlenir.

  • Medya okuryazarlığı ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlenir

  • Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği yapılacak kuruluşları bilir.

  • Okul ve Çevresinde Uygulanan Projeler konusunda bilgi edinir.

  • Örnek uygulamalarla proje hazırlama ve başvuru aşamalarını öğrenir.

  • Proje faaliyetlerinde yer almanın kişisel ve mesleki gelişimine katkısının farkına varır.

  • Öğrenen okul; sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim sürecine etkileri, iyi örnekler konusunda bilinçlenir.

  1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

  Eğitimin süresi 24 ders saatidir.
  1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

  Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlara yeni atanmış aday öğretmenler.
  1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
  • Bu etkinlik aday öğretmenlere eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası proje hazırlama, proje sonuçlarından yararlanma ve uygulama becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

  • Eğitim görevlileri olarak bu konularda donanımlı akademisyen, idareci, uzman ya da öğretmenler görevlendirilecektir.

  • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

  • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

  • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.  1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

  Konuların Dağılım Tablosu

  Konular

  Süresi

  Projeler ve Proje Türleri

  • Proje nedir?

  • Mesleki ve kurumsal açıdan gerekliliği

  • Proje türleri

  2

  Proje hazırlama süreçleri

  Projenin unsurları  • Proje ilanı

  • Proje konusu

  • Ortak kurumlar

  • Belge temini

  • Proje yazma

  • Başvuru

  • Belgelendirme

  2

  Örnek proje sunumu

  • Milli Eğitim Müdürlüğünün dâhil olduğu bir projenin kapsamlı bir biçimde tanıtılması

  2

  Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar

  • TÜBİTAK

  • Kalkınma Ajansları

  • YTB

  • TİKA

  • MFİB

  • ABGS

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı

  • Yerel Yönetimler

  • Ulusal Ajans

  - KA1 projeleri

  - KA2 projeleri

  - KA3 projeleri

  - Diğer Erasmus+ projeleri  2

  Eğitimle İlgili Raporların İncelenmesi

  ASEM, ERG, SDE, SETA, TEDMEM vb. kuruluşların eğitimle ilgili raporlarının incelenmesi  2

  Örnek Proje Tanıtımı

  • İl/ilçe’de Ulusal Ajans projesi gerçekleştiren bir öğretmen tarafından sunum yapılması

  2

  Bağımlılıklar ve rehberlik faaliyetleri

  Okul ve Öğrenciyi Bekleyen riskler  • Bağımlılık

  • Şiddet

  • İstismar

  • Suç çeteleri

  • Zorbalık

  • Diğer riskler

  4

  Toplum Destekli Polis Uygulaması

  (Toplum destekli polis biriminden yetkililer tarafından işlenecektir.)  2

  Görev Yapılan Bölgenin Demografik, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Risk Faktörleri

  Bölgenin risk faktörleri  • Yoksulluk

  • Aile içi şiddet

  • Çalışan çocuklar

  • Çocuk gelinler

  • Cinsiyet ayrımcılığı

  • Bağımlılık

  • Şiddet

  • İstismar

  • Kültürel farklılıklar

  • Engelli mahrumiyetleri

  4

  Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.

  • İlgili Bakanlıklar

  • Yerel yönetimler

  • Güvenlik birimleri

  • Sivil Toplum Kuruluşları

  2

  Toplam

  24 saat
  1. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ
  1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  • Seminer sonunda katılımcılar tarafından yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi, eğiticiler, etkinliğin programı, uygulanan yöntemler ile ilgili görüşler alınacaktır.


      Ana sayfa


  MiLLÎ EĞİTİm bakanliğI

  Indir 30.58 Kb.