bilgiz.org

Microsoft Office Communicator 2007 R2 Dağıtım Kılavuzu

 • Communicator R2 2007 Dağıtımına Genel Bakış
 • Yükseltme ve Birlikte Çalışabilirlik Konuları
 • Live Communications Server 2005 SP1den Geçiş Yaparken Dikkate Alınması Gereken Özel Noktalar
 • Communicator 2005 ile Ses ve Video Birlikte Çalışabilirliği Desteklenmiyor
 • Grup İlkesi Dağıtım Stratejileri
 • Donanım ve Yazılım Gereksinimleri
 • Communicator 2007 R2yi Dağıtma
 • BT Tarafından Yönetilen Yükleme
 • Birden Fazla Kullanıcı Bulunan Bilgisayarlara Yükleme
 • Windows Installer Komut Satırı Seçenekleri
 • Günlük Dosyası Oluşturma
 • Kullanıcı Tarafından Yönetilen Yükleme
 • Kurulum Sonrası İstemci Doğrulaması
 • Communicator 2007 R2yi Kaldırma
 • Outlook 2007 Tümleştirmesi: Doğrudan Çevirme Konferans
 • Communicator 2007 R2yi Özelleştirme
 • İçeriğe Duyarlı Özel Sekmeleri Yapılandırma
 • Özel Sekme Tanımı Dosyası Oluşturma
 • Sekme tanımı dosyası örneği
 • Office Communicator 2007 R2 Grup İlkesi Ayarları
 • Grup İlkesi Güncelleştirmeleri
 • Medya Bağlantı Noktası Kayıt Defteri Anahtarları • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü177.08 Kb.

  Indir 177.08 Kb.

  Microsoft Office Communicator 2007 R2 Dağıtım Kılavuzu


  Yayınlanma Tarihi: Aralık 2008

  Bu belgedeki bilgiler, URL ve diğer Internet Web sitesi başvuruları dahil, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Aksi belirtilmediği sürece, buradaki örneklerde adı geçen şirketler, kuruluşlar, ürünler, etki alanı adları, e­posta adresleri, logolar, kişiler, mekanlar ve olaylar hayal ürünüdür. Gerçek şirket, kuruluş, ürün, etki alanı adı, e­posta adresi, logo, kişi, mekan veya olaylarla kurulabilecek bağlantılar tümüyle rastlantısaldır. Geçerli tüm telif yasalarına uymaktan kullanıcı sorumludur. Telif hakları kapsamındaki haklar saklı kalmak kaydıyla, Microsoft Corporation'ın yazılı açık izni olmadan bu belgenin hiçbir bölümü herhangi bir biçimde, herhangi bir yöntemle (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka şekilde) veya herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, aktarılamaz, bir geri alma sisteminde saklanamaz veya bu tür bir sisteme konamaz.

  Microsoft'un, bu belgenin konusuyla ilgili patentleri, patent uygulamaları, ticari markaları, telif hakları veya başka fikri mülkiyet hakları olabilir. Microsoft tarafından yazılı bir lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmediği sürece, bu belgeye sahip olmanız size bu patentleri, ticari markaları, telif haklarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını kullanma hakkını vermez.

  © 2008 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

  Microsoft, Active Directory, DirectX, Internet Explorer, MS-DOS, Outlook, PowerPoint, RoundTable, SharePoint, Windows, Windows Media, Windows Server, Windows NT ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

  Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.


  İçindekiler
  Giriş


  Bu belgede Microsoft® Office Communicator 2007 R2'nin kuruluşunuzda nasıl dağıtılacağı, dağıtımla ilgili dikkate alınması gereken yeni noktalar ve Microsoft® Office Communicator 2007 sürümünden farkları vurgulanarak anlatılmaktadır. Özel sekmeler oluşturup yapılandırarak Communicator 2007 R2'yi özelleştirme hakkında güncelleştirilmiş bilgiler de içerir.

  Bu belgede Enterprise Edition ya da Standard Edition topolojilerinde Microsoft® Office Communications Server 2007 R2 kurulumunu tamamladığınız da varsayılmaktadır.


  İlgili Belgeler


  Bu belgede, Office Communicator 2007 R2 dağıtımıyla ilgili dikkate alınması gereken yeni noktalar ana hatlarıyla anlatılmıştır. TechNet'te bulunan şu Microsoft® Office Communicator 2007 belgeleriyle birlikte kullanılmalıdır:

  • Microsoft Office Communicator 2007 Dağıtım Kılavuzu, http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb899415.aspx.

  Aşağıdaki belgelerden de yararlanabilirsiniz:

  • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Başlangıç Kılavuzu

  • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Sürüm Notları

  • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Hızlı Başvuru Kartları

  • Kişi Yönetimi, İletişim Durumu ve Anlık İleti

  • Konferans

  • Telefon ve Video

  • Klavye Kısayolları

  Communicator R2 2007 Dağıtımına Genel Bakış


  Communicator 2007 R2'yi organizasyonunuzda Microsoft® Windows® Installer paketlerini (.msi dosyası) destekleyen herhangi bir yöntemi kullanarak dağıtabilirsiniz. Ek olarak, yükleme komut dosyaları veya Active Directory® Etki Alanı Hizmetleri Grup İlkeleri kullanarak önemli özellikleri ve ayarları denetleyebilirsiniz.

  Yükseltme ve Birlikte Çalışabilirlik Konuları


  Communicator 2007 dağıtım belgelerinde, Communicator 2005'ten Communicator 2007'ye geçerken birlikte çalışabilirlikle ilgili olarak dikkate alınması gereken birkaç konu tartışılmaktadır. Bu konular Communicator 2005'ten Communicator 2007 R2'ye geçerken de önemlidir.

  Live Communications Server 2005 SP1'den Geçiş Yaparken Dikkate Alınması Gereken Özel Noktalar


  Live Communications Server 2005 SP1'den Office Communications Server 2007 R2'ye geçiş sırasında, yeni özelliklere ve yeteneklere erişebilmeleri için kullanıcılar Office Communications Server 2007 R2 sunucularında yeniden konumlandırılır. Yeni sunucularda yeniden konumlandırılmadan önce kullanıcıların istemcilerini güncelleştirmeleri gerekmez. Bununla birlikte, Office Communicator 2005 kullanıcıları zengin iletişim durumu moduna geçirilinceye kadar eski modda çalışırlar. Bu moda geçtikten sonra, zengin iletişim durumu olanaklarını sağlayan Office Communicator 2007 R2, Microsoft® Office Communicator Web Access 2007 R2 ve telefon aygıtlarını kullanabilirler.

  Communicator 2005 ile Ses ve Video Birlikte Çalışabilirliği Desteklenmiyor


  Office Communicator 2005 ile ses ve video birlikte çalışabilirliği Office Communicator 2007 R2'de desteklenmemektedir.

  Office Communications Server 2007'den Güncelleştirme


  Yeni özelliklere ve yeteneklere erişebilmeleri için, Office Communicator 2007 R2 kullanıcılarının Office Communications Server 2007 R2 sunucularında konumlandırılmaları gerekir. Office Communications Server 2007'den güncelleştirirken, yönetilen yükleme yazılımları (Microsoft® Systems Management Server 2003 gibi), bir Grup İlkesi nesnesi veya Windows oturum açma komut dosyaları kullanarak istemcileri Communicator 2007 R2'ye güncelleştirebilirsiniz.

  Kullanıcıları Office Communications Server 2007'den Office Communications Server 2007 R2'ye taşıma kullanıcıları yeni sunucularda yeniden konumlandırmayı içerir. Ancak, istemcilerin yeni sunucularda yeniden konumlandırılmadan önce yükseltilmeleri gerekmez, bu nedenle istemcilerin güncelleştirilmesi işlemi zaman içinde aşamalı olarak yapılabilir.

  Communicator 2007 R2 kullanılmasını zorlamak için, Office Communications Server 2007'deki istemci sürümünü denetleme özelliğini kullanabilirsiniz.
  Not

  Office Communications Server 2007'de medya için kullanılabilecek bağlantı noktası sayısını azaltmak amacıyla medya bağlantı noktası aralığı kayıt defteri anahtarı ayarlarını yapılandırdıysanız, öneriler değişmiştir. Bu belgenin ilerisindeki "Başvuru" bölümünde "Medya Bağlantı Noktası Kayıt Defteri Anahtarları" başlığına bakın.
  Bir Communicator kullanıcısı Communicator 2007 R2'ye yükselttikten sonra, önceki Communicator sürümlerinde bulunan Arama İletme ayarları kullanılamaz duruma gelebilir. Örneğin, kullanıcı bir bilgisayarda Communicator'ı yükselttiyse ve sonra başka bir bilgisayarda önceki bir Communicator sürümünde oturum açarsa, kullanıcı Arama İletme Ayarları'nın bazılarını veya tümünü değiştiremeyebilir. Arama İletme Ayarları'nı değiştirebilmesi için kullanıcının tüm Communicator örneklerini yükseltmesi ya da Communicator 2007 R2 sürümünde oturum açması gerekir.

  Grup İlkesi Dağıtım Stratejileri


  Communicator 2007 R2'de Grup İlkesi ile ilgili eklemeler, değişiklikler ve silmeler hakkında tüm bilgileri görmek için, bu belgenin ilerisindeki "Başvuru" bölümünde "Grup İlkesi'ne Yapılan Ekler" başlığına bakın.

  Yeni Özellikler ve Gerekli Sunucu Rolleri


  Communicator 2007 R2, Tablo 1'de açıklandığı gibi, ek Office Communications Server 2007 sunucu rolleri dağıtarak kullanıma sunabileceğiniz birkaç yeni özellik sağlar.

  Tablo 1.  Yeni Communicator 2007 R2 özellikleri ve gereken sunucu rolleri  Özellik

  Açıklama

  Gereken Sunucu Rolleri

  Yeni Arama Özellikleri

  Katılımcıları davet etmek için diğer telefon numaralarını kullanma, arama sırasında klavyeyi kullanma ve numaraları kopyalayıp arama tuşlarına yapıştırma.

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Kişi Listesi'ndeki Geliştirmeler

  Kişileri alfabetik olarak sıralama, Temsilcileri görüntüleme veya Ekip Arama Grubunuzu görüntüleme. Bir Yanıt Grubuna karşılık gelen kişiyi arama ve Kişi Listeniz'e ekleme.

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Yalnızca telefonu olan kişiler

  Hızlı arama için telefon numaralarını Kişi Listeniz'e ekleme (örneğin, arkadaşların ve aile üyelerinin telefon numaralarını ekleme).

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Sesli Posta Geliştirmeleri

  Kişinin sesli postasına doğrudan erişme veya sesli posta karşılama iletinizi değiştirme.

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Arama Temsilcisi

  Gelen telefon aramalarınızı almaları ve sizin adınıza arama yapmaları için bir veya daha fazla yardımcı (temsilci) seçme.

  Not  Temsilcilerin Communicator yerine Microsoft® Office Communications Server 2007 R2 Attendant kullanmaları gerekir.

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Ekip Arama

  Gelen telefon aramalarınıza yanıt verebilecek kişiler için bir grup oluşturma.

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Doğrudan Çevirme Sesli Konferansı

  Communicator konferansına bir konferans araması numarası ekleyerek davetlilerin herhangi bir telefonu kullanarak sesli bölüme bağlanmalarını sağlama.

  Unified Communications Uygulama Sunucusu

  Yanıt Grupları

  Gelen telefon aramalarını bir veya daha fazla atanmış aracıya yönlendirmek ve sıraya almak için Otomatik Arama Dağıtımcıları (ADC) oluşturma.

  Unified Communications Uygulama Sunucusu

  Masaüstü Paylaşımı

  Bilgisayarın masaüstünün tamamını diğer Communicator katılımcılarına görüntüleme.

  Uygulama Paylaşımı Konferans Sunucusu

  Şimdi Toplantı Yap

  Hızlı bir şekilde konferans oluşturma ve e­postayla dahili veya harici (anonim) katılımcılar davet etme. Katılımcılar konferansa katılmak için Communicator veya Communicator Web Access kullanır.

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Otomatik Güncelleştirmeler

  Communicator'ı otomatik güncelleştirmeleri alacak şekilde yapılandırma.

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Arşivleme, Arama Ayrıntısı Kayıtları ve QoE

  Yeni İzleme Sunucusu, Arama Ayrıntısı Kayıtları (CDR) ve Deneyim Kalitesi (QoE) işlevlerini birleştirir. Arşiv Sunucusu, arşivleme işlevi sağlar.

  İzleme Sunucusu

  Arşiv Sunucusu  Video geliştirmeleri

  Donanım, web kamerası ve bant genişliği gereksinimlerinin sağlanması koşuluyla, eşler arası aramalarda VGA (25 kare/saniye hıza kadar 640x480) ve HD (25 kare hıza kadar 1280x720) çözünürlük biçimi desteklenir

  Video alma yeteneklerini etkinleştirmek devre dışı bırakmak için bant içi sağlama seçeneği

  Masa Telefonu Tümleştirmesi

  USB kablosu kullanılarak masa telefonu bilgisayara bağlandığında, masa telefonu aramalar, konferanslar ve Microsoft® Office Live Meeting oturumları için tercih edilen ses aygıtı olur.

  Ek sunucu rolü gerekmez

  Donanım ve Yazılım Gereksinimleri


  Tablo 2'de, Communicator 2007 R2'nin donanım ve yazılım gereksinimleri gösterilmiştir.

  Tablo 2.  Office Communicator 2007 R2 en düşük sistem gereksinimleri  Sistem Bileşeni

  En Düşük Gereksinim

  Ekran Çözünürlüğü

  Gereken: CIF ve VGA görüntülü aramaları için Süper VGA 800x600, HD görüntülü aramaları etkinse 960x600

  Önerilen: Süper VGA 1080x720 veya daha yüksek

  Not: Microsoft® Windows® Tablet PC dikey modu desteklenir


  İşletim Sistemi

  Windows Vista® 32-bit işletim sistemi

  Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2  Bilgisayar/İşlemci

  Veri ve Ses: 500-megahertz (MHz) veya üstü işlemci, Intel Pentium uyumlu

  Video için: Intel Pentium 4; CIF için Single Core 1,5 GHz veya üstü; VGA için Dual Core 1,9 GHz veya üstü ve HD için Quad Core 2,0 GHz veya üstü

  Microsoft® Office RoundTable™ video konferans sistemi için: 1,8 GHz veya üstü


  Bellek

  512 megabayt (MB) RAM (1 GB önerilir)

  Video belleği

  64 MB RAM (video RAM veya VRAM) bulunan video kartı ve Microsoft® DirectX® uygulama programlama arabirimi

  Telefon

  Mikrofon ve hoparlör, mikrofonlu kulaklık veya dengi aygıt

  Video Kaynağı

  USB 2.0 video kamerası veya RoundTable aygıtı

  Bant Genişliği Gereksinimleri
  En Düşük1

  Yüksek Kalite1

  Veri

  56 Kb/sn

  56 Kb/sn

  Ses

  50 Kb/sn

  80 Kb/sn

  Video

  50 Kb/sn

  250 Kb/sn (CIF), 600 Kb/sn (VGA), 1,5 Mb/sn (HD)

  RoundTable

  50 Kb/sn

  250 Kb/sn

  Güvenlik

  Yönetici ayrıcalıkları veya Windows Vista® Standart Kullanıcı Modu için yönetici kimlik bilgileri

  Diğer Gereksinimler

  Outlook ile tümleştirme seçenekleri için Microsoft® Office Outlook® 2007 ve Microsoft® Exchange Server 2007 gereklidir. Bu belgenin ilerisindeki "Outlook 2007 Tümleştirmesi" başlıklı bölüme bakın.


  Notlar

  Office tümleştirmenin düzgün çalışması için, bir Outlook 2007 güncelleştirmesi yüklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Office Online.  1 Gerekli ve önerilen bant genişliği hızları birikimlidir. Örneğin, ses, web kamerası ve RoundTable kullanmak istiyorsanız, en düşük bant genişliği 50+50+50=150 Kb/sn olur.

  Communicator 2007 R2'yi Dağıtma


  Communicator 2007 R2 istemcisinin dağıtımını, Office Communications Server 2007 R2 dağıtım diskinizde bulunan Microsoft Installer paketini (.msi dosyası) kullanarak yaparsınız. BT tarafından yönetilen bir kullanıma sokma gerçekleştirebilir veya kullanıcıların tek tek Communicator'ı yüklemelerine izin verebilirsiniz. Seçtiğiniz yöntem kuruluşunuzun büyüklüğüne ve güvenlik gereksinimlerine, zaten kullanmakta olduğunuz dağıtım yöntemlerine, kullanıcılarınızın deneyim düzeyine ve başka etmenlere bağlıdır. Aşağıdaki bölümlerde bu seçenekler daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

  BT Tarafından Yönetilen Yükleme


  Office Communicator 2007 R2 aşağıdaki yöntemler kullanılarak bir yönetilen masaüstü ortamında dağıtılabilir:

  • Microsoft® Systems Management Server 2003 (SMS) veya Microsoft® System Center Configuration Manager 2007 (Beta 2). Bir geniş alan ağı (WAN) üzerinden yükleme için zamanlama, envanter, raporlama, durum ve destek gerektiren karmaşık yazılım yükleme senaryoları için bu ürünleri kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Systems Management Server Web sitesi.

  • Active Directory Grup İlkesi. Communicator 2007 R2'yi grup üyeliklerine bağlı olarak belirli kullanıcılara veya bilgisayarlara dağıtmak üzere bir Grup İlkesi nesnesi oluşturabilirsiniz. Grup İlkesi kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows Server 2003 R2 Web sitesi.

  • Windows oturum açma komut dosyaları. Oturum açma komut dosyası, kullanıcı oturum açtığında Communicator 2007 R2'nin katılımsız yüklemesini gerçekleştirir. Grup İlkesi nesneleri kullanılarak oturum açma komut dosyalarının hedefi olarak belirli aygıtlar veya kullanıcılar seçilebilir.  Not

  Yeni Office Communicator 2007 R2 Otomatik Güncelleştirme özelliği, Office Communicator 2007'den veya önceki Communicator sürümlerinden Office Communicator 2007 R2'ye yükseltmek için kullanılamaz. Ancak, Otomatik Güncelleştirme özelliği Office Communicator 2007 R2'nin beta sürümünden Office Communicator 2007 R2'nin yayın adayı (RC) sürümüne yükseltmek için kullanılabilir.  Birden Fazla Kullanıcı Bulunan Bilgisayarlara Yükleme


  Communicator 2007 R2 tek bir bilgisayara yüklendiğinde bilgisayarın tüm kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Her bir kullanıcının yapılandırma ayarları HKEY_CURRENT_USER kayıt defteri kovanında depolanır. Communicator 2007 R2 tek bir bilgisayar üzerine kullanıcı başına olarak yüklenemez.

  Windows Installer Komut Satırı Seçenekleri

  Sessiz Modda Yükleme

  Communicator 2007 R2 dağıtımını yaparken, komut dosyanızda aşağıdaki şekilde Windows Installer'ın /qn komut satırı seçeneğini kullanarak yükleme işleminde kullanıcı arabirimini gizleyebilirsiniz:

  msiexec /qn /i Communicator.msi

  Not

  Dosya adı Communicator.msi yalnızca örnek olarak kullanılmıştır. Dağıtımını yaptığınız Communicator 2007 R2 .msi dosyasının gerçek adı farklı olabilir.
  Windows Installer komut satırı seçenekleri büyük/küçük harf duyarlı değildir. Daha fazla bilgi için, MSDN® (Microsoft Developer Network) Web sitesindeki Windows Installer belgelerine bakın.
  Günlük Dosyası Oluşturma

  Communicator 2007 R2 kurulumu sırasında Windows Installer komut satırına /l*v ve arkasından bir dosya adı ekleyerek bir günlük dosyası oluşturabilirsiniz. Örneğin:

  msiexec /qn /i Communicator.msi /l*v günlükdosyası.txt

  Yıldız işaret olası tüm hata, uyarı ve durum iletilerinin günlük dosyasına yazılacağını, v de tüm iletilerin ayrıntılı olacağını belirtir.

  Başka günlük dosyası bayrakları da bulunmaktadır. Örneğin, /lem yalnızca hataları ve yetersiz bellek veya önemli çıkış bilgilerini içeren bir günlük dosyası oluşturur. Günlük dosyası seçeneklerinin tam listesi için, MSDN Web sitesindeki Windows Installer belgelerine bakın.  Bilgisayarınızda <kullanıcıadı>/Tracing klasöründe oluşturulabilen olay izleme günlüğü (ETL) dosyaları, yöneticilerin ve Microsoft destek teknisyenlerinin sorunları gidermesine olanak sağlar. Daha fazla bilgi için Microsoft destek temsilcinize başvurun.

  Kullanıcı Tarafından Yönetilen Yükleme


  Communicator 2007 R2, ağınızdaki bir dosya sunucusu Communicator 2007 R2 Windows Installer paketi için bir yazılım dağıtım noktası olarak kullanılmak suretiyle kuruluşunuza yüklenebilir. Kullanıma sokma sırasında, kullanıcılara bir e­posta iletisi göndererek yükleme işlemini açıklayabilir ve dağıtım noktasının bağlantısını sağlayabilirsiniz.


  Notlar

  • Communicator 2007 R2'yi yüklemek için yönetici ayrıcalıkları veya yönetici kimlik bilgileri (Windows Vista™ Standart Kullanıcı modunda) gereklidir.

  • Yükleme paketindeki dosyalar dijital imzalar kullanır, böylece değiştirilmeye karşı korunurlar.

  • Kullanıcı .msi yükleme dosyasını karşıdan yükleyip çalıştırmayı denediğinde "Communicator.msi dosyasından okunmaya çalışılırken bir ağ hatası oluştu" hata iletisini görürse, dosya karşıdan yükleme sırasında bozulmuştur. Kullanıcı yükleme dosyasını yeniden karşıdan yükleyip yeniden çalıştırmalıdır.  Kurulum Sonrası İstemci Doğrulaması


  İstemci bilgisayarda adres defteri ve telefon tümleştirmesinin hızlı bir denetimini gerçekleştirmek için, bir kişi adı bulun ve kişiyi Communicator 2007 R2 içinden aramayı deneyin. Sınanacak Communicator özelliklerin tam listesi ve ayrıntılı adım adım yönergeler için, bkz. Microsoft Office Communicator 2007 R2 Sınama ve Sorun Giderme Kılavuzu.

  Communicator 2007 R2'yi Kaldırma


  Bu bölümde Communicator 2007 R2'nin nasıl kaldırılacağı anlatılmaktadır.  Communicator 2007 R2'yi komut dosyası kullanarak kaldırmak için

  • Komut dosyanıza aşağıdaki komut satırını ekleyin:
   msiexec /x Communicator.msi  Communicator 2007 R2'yi el ile kaldırmak için

  1. Bilgisayarınızda yönetici kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.

  2. Başlat düğmesini tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın ve sonra Programlar ve Özellikler'i tıklatın.

  3. Microsoft Office Communicator 2007 R2 öğesini tıklatın.

  4. Pencerenin en üstünde Kaldır'ı ıklatın.

  Outlook 2007 Tümleştirmesi: Doğrudan Çevirme Konferans


  Communicator 2007 R2 ürünü Outlook 2007 ileti ve birlikte çalışma istemcisi ile tümleştirildiğinde, yeni Doğrudan Çevirme Konferans özelliği katılımcıların herhangi bir telefonu kullanarak Communicator konferansını aramalarını sağlar.

  Doğrudan çevirme konferans özellikleri Grup İlkesi ayarlarıyla denetlenebilir. Communicator 2007 R2'de yeni eklenen ilkeleri öğrenmek için bu belgenin ilerisindeki "Başvuru" bölümüne bakın.

  Not

  Outlook tümleştirmesinin düzgün çalışması için bir Outlook 2007 güncelleştirmesi yüklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Office 2007 düzeltme paketinin açıklaması.  Communicator 2007 R2'yi Özelleştirme


  Office Communications Server 2007 yöneticileri Communicator 2007 R2 kullanıcı arabirimine kuruluşa özel öğeler ekleyebilir. Özelleştirme, Office Communications Server dağıtımı yapan bir şirketin veya kuruluşun, Office Communicator penceresinde bağlantılar, içerik veya Web tabanlı uygulamalar sağlamasına olanak tanır.

  Communicator 2007 R2'yi kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirmenin çeşitli yolları vardır. Bunlar http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb880168.aspx adresinde bulunan Office Communicator 2007 Dağıtım Kılavuzu'nda anlatılmıştır. Bu seçenekler arasında, Office Communicator penceresinde Web tabanlı içerik görüntülemek için sekmeli sayfalar ekleme bulunmaktadır.

  Communicator 2007 R2'de, içeriğe duyarlı özel sekmeler yapılandırma yordamı, özel sekmelerin Office Communicator yanında Communicator Web Access istemcisinde de görüntülenmesini sağlayan yeni özniteliğini eklemek için biraz değiştirilmiştir. Communicator 2007 R2'de kişi kartlarına da özel sekmeler ekleyebilirsiniz. Özel sekmeler diğer istemcilerde (Office Communications Server 2007 R2 Attendant gibi) görüntülenmez.

  Aşağıdaki bölümde içeriğe duyarlı sekmelerin yapılandırılması daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

  Notlar

  • özniteliğinde yalnızca Communicator Web Access belirtilebilir; diğer istemciler şu anda bu öznitelik tarafından desteklenmemektedir.

  • Hem Office Communicator hem de Communicator Web Access için özel sekmeleri yapılandırırken, beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için işlevselliği iki istemcide de sınamayı unutmayın.  İçeriğe Duyarlı Özel Sekmeleri Yapılandırma


  Office Communicator penceresine veya kişi kartına web tabanlı içerik bulunan sayfalar ekleyerek Office Communicator 2007 R2 kullanıcı arabirimini genişletebilirsiniz. Kişi kartına sekme eklediğinizde, sayfalar pencerenin altında bir bölmede görünür ve kullanıcı bölmenin en altındaki sekmeleri tıklatarak sayfalar arasında geçiş yapar. Kişi kartına sekme eklediğinizde, sekmeler kişi kartının en altında görünür ve bir sekmeye tıklatılınca tanımlı sayfayla bir tarayıcı penceresi açılır.

  Office Communicator'ın geçerli kullanıcının URI'sini Office Communicator penceresinde belirlenen sekmeye veya kişi kartında gösterilen kişinin URI'sini kişi kartındaki sekmeye geçirebilmesini sağladıkları için özel sekmeler özellikle güçlüdür.

  Office Communicator'da özel bir sekme görüntüleme işlemi aşağıdaki adımlardan oluşur:


  • Özel sekmeye yüklemek istediğiniz içeriği oluşturma. İçeriği ağınızda Communicator ve özel sekmeleri görüntülemesi gereken diğer tüm istemciler tarafından erişilebilen bir konuma kaydedin. İçerik statik bir Web sayfası ya da HTML, JavaScript, ActiveX denetimleri ve açılır pencereler içeren bir Web uygulaması olabilir.

  • Office Communicator için özel sekmeleri yapılandırmak amacıyla kullanılan XML dosyasını oluşturma ve yapılandırma. Bu XML dosyasının biçimi, özel sekmenin Communicator Web Access istemcilerinde de görünüp görünmeyeceğini belirten yeni özniteliğini içerecek şekilde değiştirilmiştir.

  • \Software\Policies\Microsoft\Communicator kayıt defteri kovanında sekme tanımı dosyasının konumunu belirten bir kayıt defteri girişi tanımlama.

  • Sekme için Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG) biçiminde bir grafik oluşturma. Grafik şöyle olabilir:

    • En fazla 16 piksel yüksekliğinde ve 16 piksel genişliğinde veya

    • Tam 32 piksel yüksekliğinde ve 32 piksel genişliğinde.

  Bu bölümde, özel sekmeleri yapılandırmak için kullanılan XML dosyasını oluşturma ve yapılandırmayla ilgili güncelleştirilmiş bilgiler sağlanmıştır. Diğer adımlar değişmemiştir ve http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb880168.aspx adresinde bulunan Microsoft Office Communicator 2007 Dağıtım Kılavuzu'nda ayrıntılı olarak anlatılmışlardır.

  Özel Sekme Tanımı Dosyası Oluşturma


  Office Communicator 2007 R2 görüntülenen sekmeleri ve her sekmenin ana sayfasının adresini tanımlamak için bir XML sekme tanımı dosyası kullanır.

  Sekme tanımı dosyası aşağıdaki biçime sahiptir:


  XML Sekme Tanımı Dosyası Biçimi  http://site/resim.png

  Sekme başlığı

  Araç ipucu metni

  http://site/içerik

  true

  true

  inside  true

  Tablo 3'te dosyadaki XML öğelerinin tümü açıklanmıştır.  Tablo 3.  Özel Sekme Tanımı dosyasındaki XML öğeleri

  XML Öğesi

  Açıklama

  Gerekli Öğe

  !ELEMENT tabdata tab*

  0 veya daha fazla sekme öğesi içerir. En fazla 32 sekme öğesi bulunabilir.

  Hayır

  !ELEMENT tab (image, name, tooltip, contenturl, userid, contactid, accessibility, client)

  Resim, ad, araç ipucu, içerik URL'si, kullanıcı kimliği, kişi kimliği ve erişilebilirlik ile ilgili öğeleri içerir.

  Hayır

  !ELEMENT image %URI

  Sekme resmi simgesi için bir URL sağlar. Resim PNG biçiminde olmalıdır. Bu URL'de boşluk veya çıkış karakterleri olmamalıdır.

  Hayır

  !ELEMENT name (#PCDATA)

  XML düğümü için kolay ad. Bu, kullanıcı arabiriminde görüntülenmez.

  Evet

  !ELEMENT tooltip (#PCDATA)

  Fare sekmenin üzerinde duraklatıldığında görüntülenen araç ipucu metni.

  Hayır

  !ELEMENT contenturl %URI

  Kullanıcı sekmeyi seçtiğinde görüntülenecek sayfanın URI'sini sağlar. Dosyanın intranette ya da Internet'teki güvenli veya güvenilen bir sitede bulunması gerekir. Bağlantı https:// biçiminde (önerilen) ya da http:// veya file:/// biçiminde olmalıdır.

  Evet

  !ELEMENT userid ("true" | "false")

  Communicator'ın kullanıcının Oturum Başlatma Protokolü (SIP) hesap kimliği bilgisini URL'sine geçirip geçirmeyeceğini belirler. Varsayılan değer: "false".

  Hayır

  !ELEMENT contactid ("true" | "false")

  Sekmenin kişi kartında görünüp görünmeyeceğini belirler. contactid olmadan veya contactid=false ile tanımlanan sekmeler yalnızca Communicator penceresinde görünür. contactid=true ile tanımlanan sekmeler kişi kartında görünür ve Communicator seçili kişiyi tanımı sayfaya geçirir. Varsayılan değer: "false".

  Hayır

  !ELEMENT accessibility ("inside" | "outside" | "both")

  Kullanıcı kurum içinden, kurum dışından veya her ikisinden oturum açtığında URL'nin görüntülenmesi gerekip gerekmediğini belirler. Bu, kullanıcı şirket dışından oturum açtığında, Communicator 2007 R2'nin intranet sayfalarını görüntülemeye çalışarak "sayfa bulunamadı" hatası oluşturmasını önlemek için sağlanmıştır.

  Hayır

  !ELEMENT client (communicatorWebAccess)

  Office Communicator'a ek olarak sekmeyi görüntülemesi gereken diğer istemcileri belirtir.

  Hayır

  !ELEMENT communicatorWebAccess ("true" | "false")

  Communicator Web Access istemcilerinin sekmesi görüntülemesi gerektiğini belirtir.

  Hayır  Not

  Sekme simgesi Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG) biçiminde olmalıdır. PNG dosyası bulunamazsa ve doğru biçimde değilse, Communicator varsayılan bir simge görüntüler.
  Sekme içeriğinin bulunduğu HTML dosyasının ağ üzerinde güvenilen bir konumda olması gerekir. XML ve PNG dosyaları HTML dosyasıyla aynı konumda ya da bir ağ sunucusunda veya yerel bilgisayarda depolanabilir. Örneğin:

  • file:///\\contonso-it\oc\tabs.xml

  • file:///c:/Sekmem/tabs.xml

  Aşağıdaki örnekte iki sekme içeren bir sekme tanımı dosyası görülmektedir.
  Sekme tanımı dosyası örneği  http://contoso/wm5/hizmetim/haberler.png

  Haberler

  Teknoloji Haberleri

  http://www.contoso.com/haberler

  true

  true

  inside  true  http://contoso/wm5/hizmetim/spor.png

  Spor

  Spor Haberleri

  http://www.contoso.com/spor

  true

  true

  inside  true

  Not

   XML dosyası istemcide en fazla 32 sekme oluşturmak için kullanılabilir. Ancak, düşük çözünürlüklü bir ekran kullanan bir istemci bilgisayarda kullanıcının uzun bir sekme listesini yönetmesi zor olacağından bu konuda dikkatli olmalısınız.

  Başvuru

  Office Communicator 2007 R2 Grup İlkesi Ayarları


  Office Communicator 2007 R2'yi dağıtırken her kullanıcı için uygun kayıt defteri ayarlarını belirlemek için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri, yönetim şablonu (.adm) dosyası kullanarak Grup İlkeleri tanımlamaktır. Yönetim şablonu dosyaları, uygulamanın hangi Grup İlkeleri'ni uyguladığı, ilkelerin nerede depolandığı ve ilkelerin nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgiler içerir.  Communicator 2007 R2 yönetim şablonu dosyasını kullanarak Grup İlkeleri tanımlamak için

  1. Dağıtım diskinizdeki Communicator.adm dosyasını %windir%/inf klasörüne kopyalayın.

  2. Microsoft Yönetim Konsolu Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'ni kullanarak belirli ilk ayarlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

  Communicator 2005 çalıştıran kullanıcıları etkilemeden Communicator 2007 R2 Grup İlkelerini dağıtabilirsiniz.

  Grup İlkesi Önceliği


  Bazı Communicator 2007 R2 özellikleri ve davranışları yönetici tarafından Office Communications Server 2007 bant içi sağlama özelliği kullanılarak veya kullanıcı tarafından Communicator 2007 R2 Seçenekler iletişim kutusu aracılığıyla yapılandırılabilir. Ancak, Grup İlkeleri bu yöntemlerin ikisinden de daha önceliklidir.

  Aşağıdaki Tablo 4'te, bir çakışma olduğunda hangi ayarların öncelikli olduğunu özetlenmiştir.  Tablo 4. Grup İlkeleri, bant içi sağlama ve Seçenekler iletişim kutusu ayarlarının öncelik sırası

  Öncelik

  Ayar Konumu veya Yöntemi

  1

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Communicator

  2

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Communicator

  3

  Office Communications Server 2007 bant içi sağlama

  4

  Communicator 2007 R2 Seçenekler iletişim kutusu

  Grup İlkesi Güncelleştirmeleri


  Şu anki Grup İlkeleri ile ilgili birincil başvuru kaynağı, tüm ilkelerin tam tanımlarını ve değerlerini içeren Microsoft Office Communicator 2007 Grup İlkeleri'dir.

  Office Communicator 2007 R2 Grup İlkesi'ne yapılan ekler Tablo 5'te özetlenmiştir.

  Tablo 5. Yeni Grup İlkeleri


  İlke Adı

  Tanım

  AllowSimultaneousRinging

  "Simul-ring"e (gelen aramalarda aynı anda ek bir numarayı çaldır) izin verir. WMI sınıfı: MSFT_SIPGlobalUCPolicyData.

  DisableHTMLIM

  HTML biçimindeki anlık iletileri devre dışı bırakır.

  EnableFullScreenVideoPreviewDisabled

  Doğru en boy oranıyla tam ekran videoyu etkinleştirir ve tüm Communicator görüntülü aramalarında görüntü önizlemeyi devre dışı bırakır.

  PlayAbbrDialTone

  Çevir sesinin uzunluğunu 30 saniyelik çevir sesinden 3 saniyelik azalarak kaybolan çevir sesine değiştirir.

  ConferenceAccess

  Bir konferansın Kimlik Doğrulamalı Açık erişimi mi yoksa Anonim erişimi mi kullanacağını denetler.

  PC2PCASEncryption

  Eşler arası masaüstü paylaşımı için, şifrelemenin açık veya kapalı olmasını denetler.

  Not: Konferanslar için, masaüstü paylaşımı AV şifreleme ayarını yeniden kullanır (bu da masaüstü paylaşımı şifrelemesini açar veya kapatır)  DisableApplicationSharingControl

  Masaüstü paylaşımı sırasında kullanıcının herhangi biriyle denetimi paylaşmasını engeller. Bu ayar konferansı kimin başlattığına veya kimin düzenlediğine bakılmaksızın uygulanır.

  Medya Bağlantı Noktası Kayıt Defteri Anahtarları


  Medya için kullanılabilen bağlantı noktası sayısını azaltmak için bağlantı noktası aralığı kayıt defteri anahtarı ayarlarını kullanıyorsanız, bunu bu bölümde anlatılan en küçük değerlere göre yapmanız önerilir.

  İstemci bitiş noktaları için, bağlantı noktası aralığı, medya yığınının oturum kurulumu veya arama sırasında ses, görüntü ve masaüstü iletişim bağlantı noktalarını kullanabilmesini tehlikeye atacak kadar küçültülmemelidir. Daha açık ifade etmek gerekirse, bir Office Communicator 2007 R2 istemcisi için, en küçük bağlantı noktası aralığı 40 olmalıdır. Daha küçük bir bağlantı noktası aralığı arama aktarma sırasında, masaüstü paylaşımı başlatılırken ve konferansa dönüştürme senaryolarında hatalara neden olabilir.

  En az 40 bağlantı noktası yapılandırılması, IETF Etkileşimli Bağlantı Kurma (ICE) protokolünde açıklandığı gibi, istemcinin başka bir istemciye ses, görüntü ve video akışı göndermek için kullanabileceği aday aktarım adreslerini değerlendirmesine olanak tanır. Aday adresler arasında yerel adresler ve A/V Korumalı Çevre Ağı sunucusu üzerindeki bir adres bulunur. Bağlantı noktası aralığında en az 40 bağlantı noktası olması, eşler arası aramadan konferansa dönüştürmeler için de olanak sağlar. (Eşler arası aramadan konferansa dönüştürme, geçici olarak kullanımdaki bağlantı noktası sayısını iki katına çıkarır.)

  Bu ayarlarla ilgili kayıt defteri anahtarları aşağıdaki gibidir:  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Communicator\Portrange\Enabled REG_DWORD 1

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Communicator\Portrange\MaxMediaPort REG_DWORD 40039 (örnek)

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Communicator\Portrange\MinMediaPort REG_DWORD 40000 (örnek)


      Ana sayfa


  Microsoft Office Communicator 2007 R2 Dağıtım Kılavuzu

  Indir 177.08 Kb.