bilgiz.org

Merkezi steriLİzasyon üNİtesi tekniK Şartnamesi
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü48.05 Kb.
TipiYazı

Indir 48.05 Kb.

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ TAKİP VE DOKÜMANTASYON SİSTEM VE DONANIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU: Hastanemizin sterilizasyon, ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanılan cerrahi el aletlerinin takibi içindir. Kurulacak sistemin gerektirdiği donanım, yazılım ve işçilik bir bütün olarak değerlendirilecek ve çalışır vaziyette teslim alınacaktır. Sadece donanım, yazılım veya sadece işçilik teklifleri değerlendirilmeyecektir.

  1. GENEL KOŞULLAR:

   1. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda; Teknik şartname maddesinin kabul edilmesi halinde söz konusu maddeye tam ve detaylı olarak cevap verilmelidir, "Okunmuş, anlaşılmış aynen kabul edilmiştir" şeklindeki cevaplar kabul edilmeyecektir.

   2. İsteklinin cevaplarında herhangi bir tutarsızlık görülürse, bu cevaplardan İdare'nin lehine olan tercih edilecektir.

   3. Malzeme üzerine barkot işlenirken; malzemeye zarar verilmesi (daha sonradan paslanması dahil) durumunda, sistemi kuran firma malzemenin yenisini temin etmelidir. İhale dosyasında taahhüt de bulunmalıdır.

   4. Her türlü doküman Türkçe olarak yazılmalıdır Yabancı dilde olan terimler, sayfa dipnotlarında açıklanmalıdır.

   5. Karekod, sterilizasyon basamaklarındaki sıcaklık, nem, basınç gibi parametrelere uzun süre dayanıklı kalmalıdır.

   6. Karekod dokümantasyon programı ile uyumlu olmalıdır.

   7. Sistem tamamen Türkçe menü olarak tasarlanmış ve üretilmiş, kullanımı kolay olmalıdır.

   8. Sistemin kurulumu, eğitimi ve dokümantasyona ait hastanemizde bulunan tüm cerrahi aletlerin ilk barkotlama işlemleri firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

   9. Tüm işlem yapılan modüllerde işlemi yapan kişi bilgileri veri tabanında kayıt edecektir. Yönetim tarafından tanımlamaları yapılan alet, set, sistem kullanıcıları, personel kullanıcıları, cihaz tanımlamaları vs. veri tabanına kayıt yapacaktır.

   10. Sistem daha sonraki gelişmelere (sterilizasyon makinesi tanımlama, sterilizasyon türü tanımlama) açık olmalıdır. Yazılım firmasına bağımlı kalmayacak şekilde yönetici tarafından tanımlamalar yapıla bilinmelidir.

   11. İştirakçi firmalar en az 3mm’lik alet/malzemelerin üzerinde fiber lazer ile işaretsiz malzemeleri Fiber lazer kare Barkod işlemek suretiyle işlem yapacaktır. Mekanik, Co2 Lazer, Yağ Lazer, Nokta vuruşlu, pantograf, etiketleme, RFID, vs ile yapılacak olan işaretlemeler kabul edilmeyecektir.

   12. Aletin eklem yerine de fiber lazer işaretleme yapılabilmelidir. (ayrıca bunu ihale dosyasında taahhütname ile belgelemelidir.) Üzerine MKÜ ve ihale kayıt numarasını içeren bir kare barkod ve yazı ile yazılmış 1 adet cerrahi alet ihale dosyasına konulmalıdır.

   13. Sistemi kuran firma, hastanemiz idaresince verilecek en az 13.000 adet cerrahi aletin üzerine Karekod işlemeyi ücretsiz yapacaktır ve sistem kurulumu/çalıştırılmasına kadar (teslim edilene kadar) hastanemizde bulunan ve/veya yeni alınabilecek tüm cerrahi el aletlerini ücretsiz olarak barkodlayacaktır. Hastanemiz alet/malzemelerin işaretlenmesi için günlük (acil durumlar hariç) en az 750-1.000 adet cerrahi alet teslim edecek ve firma bu malzemeleri aynı gün içerisinde işaretleyip iade edecektir.

   14. Hastanemizde kullanımda bulunan alet/malzemelerin üzerinde imalatçı firmanın orijinal kare barkodu yazılım için uygun ise onu kullanacak ve kare Barkod da iki yıl garanti kapsamında olacağını taahhüt edecektir.

   15. İhale sonrası alınacak işaretsiz/uyumsuz kodları alet/malzemelerin üzerine; hastanemizde kullanılan kare kodun işaretlenmesi gerektiğinden; alet/malzeme alınan firmalara, ürün başına yazımı için döviz cinsinden fiyatı ihale evrakları ile birlikte yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Barkodlanan her alet 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

   16. İşaretleme sonrası 2 yıl garantili olan alet/malzemelerin okunmaması/aşınması vs. nedenlerden ötürü aletler firmaya gönderilerek tekrardan ücretsiz olarak kare Barkod uygulamasını yapacağını taahhüt edecektir.

   17. Sterilizasyon dokümantasyon sisteminin kurulması ve çalıştırılmasından sonra cerrahi aletlerimizin tamir işlemlerinden; Karekod silinmesinden dolayı tamir ettiren firma tarafından daha önceden Karekod yazımı için taahhüt edilen döviz cinsinden fiyat geçerli olduğunu taahhüt edecektir.

   18. Firmalar teknik şartnamede yer alan her maddeye teknik şartnamedeki sırayla cevap vereceklerdir.

   19. Satın alınan sistemlerin, ürünlerin ve yazılımların kullanım, operasyon, bakım ve tamir bilgilerini kapsayan orijinal doküman ve kitapları verilecektir. Bu dokümanlar için ek ücret ödenmeyecektir,

   20. Sistemin kurulumunda cerrahi el aletinin tanımlaması veri tabanına kayıt edilirken firmanın barkod numarası, orijinal kod, ürün adı, imalatçı firma adı, satın alınan firma adı, Ubb kodu, Ubb Adı, Alış fiyatı, garanti süresi, aletin ait olduğu bölümü ve vb. alanlar bulunmalıdır ve belgelenmelidir. Ayrıca kurumumuz yeni ekleme yapabileceği alanları firma garanti süresi içerisinde ücretsiz açmalıdır.

   21. Tüm modüllerde tutanak yazdırılmasına imkânı verilmelidir.

   22. Sistem tek tek alet takibi yapabilmelidir. Sadece set veya bohça takibi yapmayacaktır.

   23. Cerrahi aletlerin tümünün barkotlama işlemi 2 (İki) ay içerisinde tamamlanmalıdır.

   24. Sistemin yazılım kısmının çökmesi veya bir nedenden dolayı zarar görmesi durumunda ilk satın alınan versiyon ücretsiz olarak tekrar kurulmalıdır. Bu durum için zaman ve kurulum sayısında sınırlandırma olmamalıdır.

   25. Yazılım kullanım hakkı sınırsız satın alınmış kabul edilir (terminal sayısı anlamındadır).

   26. Sterilizasyon dokümantasyon cerrahi alet tanımlama ve izleme sistemi, hastanemizde var olan otomasyon ağı üzerinden değil, hastanemizin yeni kuracağı farklı bir ağ üzerinden çalıştırılmasına imkân vermelidir. Kurulması gereken ağ, işletim sistemleri, terminaller çalışır durumda kabul edilecektir. Firma gerekli terminaller için kablolama sistemini kendisi yapacaktır.

   27. Hastanemiz firmaya uzaktan erişim server için internet hattı verecektir.

   28. Sistem donanım, yazılım ve işçilik için 2(iki) yıl boyunca garantili olmalıdır. Hastane ihtiyaçları doğrultusunda sistemin servisi, bakımı, güncellenmesi ve geliştirilmesi firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır. (ayrıca bunu ihale dosyasında taahhütname ile hem satıcı hem üretici firma belgelemelidir.)

   29. Garanti bitiminden 2(iki) yıl sonra; yazılım için Yıllık bakım ve güncelleme sözleşmesi imzalanacaktır. Bu yıllık bakım ve güncelleme bedeli için ne kadar ödenmesi gerektiği ihale dosyasında üretici veya distribütör tarafından belgelenmelidir. (Bu yıllık bakım ve güncelleme bedeli ihale bedelinin % 22’sini geçmemelidir.)

   30. Üretici firma programı geliştirmeyi durdurursa kaynak kodlarını hastaneye teslim etmek zorundadır. (ayrıca bunu ihale dosyasında taahhütname ile hem satıcı hem üretici firma belgelemelidir.)

   31. İhale değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firma İhale değerlendirme komisyonunun istediği zamanda ve şartlarda demonstrasyon yapacağına dair taahhütnameyi ihale evrakları ile birlikte verecektir. Demonstrasyon (yazılım, işaretleme ve sistemin çalışmasını içermelidir.) Firma demonstrasyonunu nasıl yapacağını ihale dosyasında açıklamalıdır.

   32. Yazılan Ürün üzerinde kir, leke, oyuntu olmamalıdır.

   33. İlk kurulum yapılırken yazılacak ve işaretleme yapılacak olan ürünler hastanemiz dışına çıkmayacak. Hastanemizin gösterdiği alanda işaretleme yapacaktır.

   34. Teklif veren firma ihale dosyasında üreticinin veya distribütör firmanın arıza durumunda uzaktan bağlantı ile 2(iki) saat içerisinde müdahale edecek. Düzeltememesi durumunda 12 (oniki) saat içerisinde yerinde müdahale edilip sistemi çalışır duruma getireceğine dair taahhütname verecektir.

   35. Teklif veren firma ihale dosyasında üreticinin veya distribütör firmanın 7/24 telefon ve uzaktan erişim desteği olmalı ve bunu ihale dosyasında telefon numarasını bildirmelidir.

   36. Teklif edilen programın T.C. Kültür bakanlığı Telif Haklarına kaydı bulunmalı ve ihale dosyasında bunu belgelendirmelidir.  1. SİSTEM ÇALIŞMA ŞEKLİ: YAZILIM

   1. Yazılım programı beş ana başlık altında; Tanımlama işlemleri, Sterilizasyon, Biyomedikal, Raporlamalar ve yönetici işlemleri isimleri altında çalışacaktır.

   2. Tüm işlem yapılan modüllerde işlemi yapan kişi bilgileri veri tabanında kayıt edecektir. Yönetim tarafından tanımlamaları yapılan alet, set, sistem kullanıcıları, personel kullanıcıları, cihaz tanımlamaları vs. veri tabanına otomatik kayıt yapacaktır.

   3. Sistem kare Barkod olarak cerrahi el aletlerine, set konteynırlarına Fiber lazer ile yazma/okutma yöntemi ile çalışmalıdır. Sistem açılışı için MSÜ çalışanlarına kullanıcı ismi ve şifre verilerek açılışlarını (sisteme girişlerini) sağlamalıdır. Yönetici her kullanıcı için yetki belirleyebilmelidir.

   4. Sterilizasyon ünitesinde sterilizasyonu yapılan tüm alet/malzemelerin üzerine birer barkot numarası verilerek/okutularak sisteme tanıtılabilmeli, yeni ürün tanıtım yapabilmeli, sistemde var olan bir ürüne ait bilgiler değiştirilebilmeli veya ihtiyaç duyulduğunda sisteme eklenmiş olan bilgiler sistemden silinebilmeli veya yer değiştirebilmelidir.

   5. Sisteme her türlü malzeme tanımlanabilmelidir.

   6. Sterilizasyon ünitesinde çalışan personeller sisteme tanıtılabilmeli, yeni personel girişi yapılabilmeli, eklenen personellerin bilgilerinde düzeltme yapılabilmeli veya ihtiyaç duyulduğunda sisteme eklenmiş olan bilgiler sistemden silinebilmelidir.

   7. Sistem cerrahi setlerin bölümlere, doktorlara, ameliyat odalarına vb. özelleştirilmesine izin vermelidir. (ayrıca bunu ihale dosyasında taahhütname ile belgelemelidir.)

   8. Hastanemizdeki tüm bölümlere ait malzemelerin; sterilizasyon işlemi için sterilizasyon bölümüne teslim işlemi esnasında “teslim eden bölüm, teslim edilen malzeme, teslim eden kişi, teslim edilen zaman, teslim alan kişi… V.b” bilgileri kayıt edilebilmelidir ve istenilen her yerde tutanak yazılmasına imkân verilmelidir.

   9. Teslim bilgileri kaydedildikten sonra, teslim edilen malzemeye ait barkotlu tutanak yazdırıla bilinmelidir.

   10. Tüm tutanaklar A5 formatında DAS (Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon) derneğinin 2011 rehberinde yayınlanmış/tavsiye edilen raporlamalar/tutanaklar formatında olmalıdır. Veya hastanemizin isteyeceği formata çevire bilinir olmalıdır.

   11. Sterilizasyon ünitesi kirli bölüme gelen malzemeler; aynı anda iki ayrı veya daha fazla bilgisayar tarafından, hem kirli hem temiz bölümde okutularak tek bir listede birleştirilmeli, varsa eksik tespit edilebilmelidir ve üretici firma tarafından taahhüt edilmelidir.

   12. Sterilizasyon ünitesine gelen kirli malzemeler barkot okuyucu ile okutularak; “hangi malzeme, kim tarafından, ne zaman, hangi yıkama cihazına yüklendiği… V.b” bilgiler kayıt altına alınabilmelidir.

   13. Yıkama cihazlarından çıkan temiz malzemeler barkot okuyucu ile okutularak; “hangi malzeme, kim tarafından, eksik/tam, ne zaman paketlendi… V.b” bilgiler kayıt altına alınabilmeli ve set listesinde gruplama yaparak A5 e print edile bilinmelidir.

   14. Sterilizasyon aşamasındaki malzemeler barkot okuyucu ile okutularak; malzemenin hangi tarihte, kim tarafından, hangi makinede sterilizasyonunun yapıldığı kayıt altına alınabilmelidir.

   15. Program sterilizasyon ünitesindeki cihazlara yapılan tüm testleri manüel olarak kayıt altına alabilmelidir.

   16. Cihazlardan çıkış ve steril malzemenin dağıtımı barkot okuyucu ile okutularak; “teslim edilen bölüm, teslim edilen malzeme, teslim eden kişi, teslim edilen zaman, teslim alan kişi… V.b” bilgiler kayıt altına alınabilmelidir.

   17. Sistemde; test yöntemleri içeren kısımda, herhangi bir testin olumsuz çıkması durumunda, sistem o cihazda kullanılan set ve malzemelerin listelerini gösterebilmeli, kullanılmasına onay vermemelidir. Sterilizatörün aynı setleri tekrardan steril etmesine izin verilmemelidir. Kullanılan alet/malzemelerin hasta kayıtlarının raporlanmasına izin verilmelidir.

   18. Yükleme sırasında hataların önlenmesi için malzemelerin hangi sterilizatörün hangi programında steril edilebileceği tanımlanabilmelidir.

   19. Sterilizasyon ünitesindeki parçaların hangi aşamada olduğu (kabul, yıkama, paketleme, sterilizasyon, steril oda, ameliyatta… v.b.) anlık görülebilmelidir.

   20. Sistem kurumumuz tarafından atanmış steril depoda son kullanım tarihi yaklaşmış malzemeler için otomatik uyarı vermelidir.

   21. Barkod okuyucu ile sterilizasyona yükleme ve boşaltma yapılabilmeli, geriye dönük malzeme ve yük sorgulanabilmelidir.

   22. Program sterilizasyon ünitesine teslim edilen ve teslim alınan malzemelerin günlük, aylık ve yıllık periyotlarda bölümlerin oranlarını ve miktarlarını rakamsal olarak göstermelidir.

   23. Sterilizasyon personellerinin günlük, aylık ve yıllık periyotlarda paketleme/okutma performanslarını rakamsal olarak göstermelidir.

   24. Yazılımda sterilizasyon ünitesinde steril edilen bohçalar için ve MSÜ dışından gelen firma setlerini de takip etmelidir.  1. DONANIM ÖZELLİKLERİ

   1. SERVER (1 [Bir] Adet)

   2. Sunucu üzerinde en az İntel® Xeon® Processor E5620 (2.40 GHz, 12MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo takılı olmalıdır. Sunucu 2 adet fiziksel işlemciyi destekleyebilmelidir. İstenildiği takdirde ikinci fiziksel işlemci, sunucu üzerinde boş işlemci yuvasına bilahare takılabilmelidir.

   3. Sunucu Intel® 5520 Chipset takılı olmalıdır.

   4. Sunucu üzerinde en az 6 adet PCI slot olmalıdır.

   5. PCI slot tipleri 4 x PCI Express 4x veya 2 x PCI Express 8x olmalıdır.

   6. Sunucu üzerinde en az 3x8GB DDR3 1333Mhz ECC bellek takılı olmalıdır. Bellek miktarı 192GB'a kadar yükseltilebilir olmalıdır.

   7. Sunucu üzerinde RAID 0 / 1 / 1+0 / 5 / 5+0 desteği sağlayan 512Mb bellekli ve pil korumalı denetleyici kart takılı olmalıdır. Denetleyici kart Anakart a entegre olmamalıdır.

   8. Sunucu üzerinde en az gömülü NC326i PCI Express Dual Port Gigabit Server adaptör olmalıdır.

   9. Sunucu üzerinde en az grafik entegre ATI RN50, 64MB video standart olmalıdır.

   10. Sunucu üzerinde en az USB 6adet olmalıdır.

   11. Sunucu üzerinde en az Seri port 1 adet olmalıdır.

   12. Sunucu üzerinde en az 2x300GB HDD 15.000 rpm SFF SAS HS takılı olmalıdır. Maks. 8TB'a ( 16 x 500 GB SAS HDD ile ) yükseltile bilinmelidir.

   13. Sunucu üzerinde en az 1adet DVD-RW olmalıdır.

   14. Sunucu üzerinde en az 2 adet 460 W Redundant Power Supply olmalıdır.

   15. Sunucunun tümü tek bir üretici tarafından üretilmiş olup, sonradan toplanmış ve birleştirilmiş olmayacaktır.

   16. U sunucu olmalıdır.

   17. Teklif edilecek ürünler için Üretim Sonu Duyurusu yapılmamış olmalıdır.

   18. Teklif edilecek sunucu üzerinde WINDOWS 2008 SMALL BUSINESS SERVER PREMIUM işletim sistemi verilecektir.

   19. Sunucu üreticisi tarafından 3 yıl boyunca, mesai saatleri dâhilinde, hafta sonu ve resmi bayram tatilleri hariç, ertesi müdahale şeklinde yerinde garantili olacaktır.

   20. Sunucu ile birlikte en az 24 portlu yönetimli switch verilmelidir. Switch sunucuyla aynı marka olmalıdır.

   21. Sunucu ile birlikte uygun büyüklükte bir adet kabinet te verilecektir. Kabinet sunucudan farklı marka olabilir.

   22. SERVER MONİTÖR (1 [Bir] adet)

   23. Server ile aynı marka olmalıdır.

   24. Ekran Büyüklüğü en az (İnç) 20"

   25. Tepki Süresi (min.) 5 ms.

   26. Çözünürlüğü 1600x900 olmalıdır

   27. Bağlantı Kabloları olmalıdır.

   28. Parlaklık 250 g/m² +-2 olmalıdır.

   29. Kontrast Oranı (mnt) 1000: 1
   1. BİLGİSAYAR ve AKSESUARLAR (7 [Yedi] Adet )

   2. Ekran LCD olmalı ve en az 20" olmalıdır.

   3. İşletim sistemi en az Windows® 7 Home olmalıdır.

   4. En az Intel Core i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli) işlemci olmalıdır.

   5. En az bellek 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM olmalıdır.

   6. En az 500 GB 7200 rpm SATA 3.0 GB/sn dönüş hızlı hard disk bulunmalıdır.

   7. En az ince Tepsi yüklemeli SuperMulti DVD yazıcı olmalıdır.

   8. En az tümleşik 10/100/1000 Mbps Ethernet olmalıdır.

   9. En az dâhili 2W Hi-Fi Speaker x 2 olmalı veya hoparlör verilmelidir.

   10. En az dâhili USB 2.0 x 4 adet olmalıdır.

   11. Kasa Tipi All in One PC olmalıdır.

   12. Mouse ve klavye olmalıdır.

   13. Anakart Bios’u, bilgisayarı üreten firma tarafından veya üretici firma için yazılmış olmalıdır.

   14. En az garanti 2 Yıl Servis Merkezinde olmalıdır.
   1. YÜKSEK PERFORMANSLI EL BARKOD OKUYUCU (7 [Yedi] ADET)

    1. Tüm 1 boyutlu ve 2 boyutlu DPM kodları okuyabilmelidir.

    2. DataMatrix kodlarda en az 3.3 milden itibaren okuma kapasitesine sahip olması gerekir.

    3. Okuyucunun sensörü en az “1280 x 1024 yüksek çözünürlüklü CMOS” olarak tasarlanmış olması gerekir.

    4. Doğru okuma için görsel, ses ve titreşim ile uyarı sağlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

    5. Farklı uygulamalara hitap etmek ve DPM okumada iyi sonuçlar vermesi için en az 2 farklı tip programlanabilir aydınlatma seçeneğine sahip olması gerekir.

    6. Ekstra güç kaynağı gerektirmeden USB üzerinden 5 VDC ile çalışmalıdır.

    7. Kablo hariç okuyucunun ağırlığı 210 gr. dan fazla olmaması gerekir.

    8. 1,80 metre yükseklikten beton zemine düşmeye dayanıklı olmalıdır.

    9. 0° ile 50° C sıcaklıkları arasında çalışabilmelidir.

    10. 3 sene fabrika garantisi verilecektir.

    11. Malzeme tesliminde Sanayi bakanlığı garanti belgesi verilecektir.
   1. TERMAL PRİNTER (2 [iki] ADET)

    1. Baskı metodu Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)

    2. Baskı çözünürlüğü 203 DPI (8 dots/mm)

    3. Baskı hızı 51-152 mm/saniye

    4. Baskı uzunluğu 1.092 mm

    5. Baskı genişliği 25 mm - 104 mm

    6. Hafıza 2 MB DRAM, 1 MB Flash ROM

    7. İşlemci 32 bit RISC işlemci

    8. Görüntü LCD görüntü, 2 satır x 16, LED x 3

    9. Haberleşme Paralel, RS-232 seri, PS-2 klavye

    10. Sensor Çift sensor (Hareketli)

    11. Barkod Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code128 (subset A,B,C) , Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2&5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A,E 2&5 add on, POSTNET, German POST, Matrix 25, 2D barkod MaxiCode, PDF-417, Grafik PCX bit map, GDI grafikleri

    12. Yazılım PPLA(DataMax Modu), PPLB(Eltron Modu), PPLZ(Zebra Modu) dili,

    13. Windows sürücüleri(Win 95/98/NT/2000/XP/2003/VİSTA)

    14. Ücretsiz Türkçe etiket programı (Bartender Ultralite)

    15. Ribon Wax, Wax/Resin, Resin (İç sarım ve Dış sarım) Ribon genişlik- 33 mm,64 mm,84 mm,109 mm Dış çap: 76 mm İç çap: 25 mm Ribon uzunluk: 360 m Etiket Max genişlik: 110 mm Min genişlik: 25 mm Min uzunluk: 10 mm Kalınlık: 0.0635 mm - 0.254 mm Dış çap: 203 mm İç çap: 38 mm - 76 mm Desteklenen Diller PPLA, PPLB, PPLZ
   1. LAZER PRİNTER (3 [Üç] ADET)

    1. Baskı hızı siyah (normal, A4) Dakikada en çok 14 sayfaya kadar

    2. Yazdırma hızı dipnotu Endüstri standardı test yöntemlerine göre hız özelliği

    3. İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) 9 saniye gibi kısa bir sürede

    4. Baskı kalitesi siyah (en iyi) En fazla 600 x 600 dpi (1200 dpi etkin çıkış)

    5. Baskı teknolojisi Lazer

    6. Çalışma döngüsü (aylık, A4) 5000 sayfaya kadar

    7. Standart bellek 2 MB

    8. Maksimum bellek 2 MB

    9. İşlemci hızı 266 MHz

    10. Standart yazıcı dilleri Ana bilgisayar tabanlı baskı

    11. Kâğıt kullanma Standart kâğıt tepsileri 1

    12. Maksimum kâğıt tepsisi 1

    13. Kâğıt kullanma standart/giriş 150 yapraklık giriş tepsisi

    14. Kâğıt kullanma standart/çıkış 100 yapraklık yüzü aşağı çıktı kut.

    15. Desteklenen ortam boyutları A4, A5, B5, kartpostal, zarf (C5, DL, B5)

    16. Özel ortam boyutları 147 x 211 - 216 x 356 mm

    17. Desteklenen ortam türleri Kâğıt (lazer, normal, fotoğraf, pürüzlü, parşömen), zarflar, etiketler, kartlar, saydamlar, kartpostallar

    18. Biten çıktı için işlem Yaprak beslemeli

    19. Bağlana bilirlik Standart bağlantı Yüksek Hızlı USB

    20. Güç ve çalışma gereksinimleri Minimum sistem gereksinimleri Microsoft® Windows® 2000, XP Home veya XP Professional, 1 GHz işlemci, 512 MB RAM (Windows Vista® Ready, minimum sabit disk alanı için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın), 120 MB boş sabit disk alanı, CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası

    21. Uyumlu işletim sistemi Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Windows Vista® için onaylı; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 veya daha yeni bir sürümü

    22. Güç tüketimi (açık) 315 watt

    23. Güç tüketimi (güç tasarrufu) 0,6 watt

    24. Güç tüketimi (bekleme)3 watt

    25. Güç tüketimi (kapalı)3 watt

    26. USB Kablosu dâhil olmalıdır. (En az 3Mt)
   1. DİĞER HİZMETLER

    1. Hastanemizde bulunan filtreli konteynerleri tanımlamak için 316L paslanmaz çelikten plakaları kendisi temin ederek işaretleme ve tanımlamaları kendisi yapacaktır.

    2. Teslimat için ilk çalıştırmada kullanılacak malzemeler firma tarafından çalışır durumda teslim edilecektir. (indikatörlü çift yapışkanlı etiket, indikatörlü konteynır tanımlama etiketi, lazer printer kartuşları ile çalışır durumda teslim edecektir.)

    3. Filtresiz konteynerler için termal printer dan indikatörlü çift yapışkanlı etiket çıktı alınmasına imkân verecektir.
Sayfa


    Ana sayfa


Merkezi steriLİzasyon üNİtesi tekniK Şartnamesi

Indir 48.05 Kb.