bilgiz.org

Londra finans merkezi organizasyonu

 • 2. Yeniden Yapılandırma İhtiyacı
 • 3. Yönetim Yapısı 4. Kurum Bilgileri
 • 4.1. Hazine Departmanı (H M Treasury)
 • 4.2. İş-Girişim ve Düzenleme Reformu Departmanı (Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform – BERR)
 • 4.3. Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Kurumu (UK Trade Investment - UKTI)
 • 4.4. Finansal Hizmetler Kurumu (Financial Services Authority –FSA)
 • 4.5. Londra Şehir Müessesesi (City of London Corporation)
 • 4.6. Londra Büyükşehir Belediyesi (Greater London Authority -GLA)
 • 4.7. Londra Kalkınma Ajansı (London Development Agency -LDA)
 • 4.9. Londra İçin Uluslararası Finansal Hizmetler (International Financial Services London- IFSL)
 • 4.12. Şehir Rekabet Yüksek Kurulu (High Level Group on City Competitiveness)
 • 4.13. Finansal Hizmetler Küresel Rekabet Kurulu (Financial Services Global Competitiveness Group)
 • 4.14. Finansal Düzenlemeler İçin Uluslararası Merkez (International Centre for Financial Regulation - ICFR) • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü90.11 Kb.

  Indir 90.11 Kb.  KÜRESEL BİR FİNANS MERKEZİ OLARAK LONDRA

  İÇİNDEKİLER


  1. Tarihçe 3

  2. Yeniden Yapılandırma İhtiyacı 3

  3. Yönetim Yapısı 5

  4. Kurum Bilgileri 6

  4.1. Hazine Departmanı (H M Treasury) 6

  4.2. İş-Girişim ve Düzenleme Reformu Departmanı (Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform – BERR) 7

  4.3. Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Kurumu (UK Trade & Investment - UKTI) 9

  4.4. Finansal Hizmetler Kurumu (Financial Services Authority –FSA) 10

  4.5. Londra Şehir Müessesesi (City of London Corporation) 11

  4.6. Londra Büyükşehir Belediyesi (Greater London Authority -GLA) 12

  4.7. Londra Kalkınma Ajansı (London Development Agency -LDA) 13

  4.8. The City UK 14

  4.9. Londra İçin Uluslararası Finansal Hizmetler (International Financial Services London- IFSL) 15

  4.10. London First 16

  4.11. Think London 18

  4.12. Şehir Rekabet Yüksek Kurulu (High Level Group on City Competitiveness) 19

  4.13. Finansal Hizmetler Küresel Rekabet Kurulu (Financial Services Global Competitiveness Group) 20

  4.14. Finansal Düzenlemeler İçin Uluslararası Merkez (International Centre for Financial Regulation - ICFR) 21  1. Tarihçe

  Londra 18. yüzyıldan beri dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olmuştur. Londra’nın finans merkezi olması kendiliğinden gelişen bir süreçtir. 2006 yılına kadar Londra’nın bir finans merkezi haline gelmesi sürecinde birden çok etken ve kurum rol almış olsa da; yetki sahibi özel bir yapı oluşturulması ve sürecin başından itibaren koordineli bir şekilde yönetilmesi sözkonusu değildir. Londra’nın finans merkezi haline gelmesi ve bu konumunu devam ettirmesinde rol oynayan kurumlar 4 grupta incelenebilir:


  1. Hükümete Bağlı Kurumlar: Hazine Departmanı (HM Treasury), İş-Girişim ve Düzenleme Reformu Bakanlığı (Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform – BERR), Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Kurumu (UK Trade and Investment)
  2. Bağımsız Düzenleyici Kurumlar: Finansal Hizmetler Kurumu (FSA Financial Services Authority)
  3. Yerel Yönetimler: Londra Şehir Müessesesi (City of London Corporation), Londra Büyükşehir Belediyesi (Greater London Authority – GLA), Londra Kalkınma Ajansı (London Development Agency – LDA)
  4. Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar: Londra İçin Uluslararası Finansal Hizmetler (IFSL-International Financial Services London), The City UK, Think London, London First
  Bu kurumlar arasından en aktif olarak çalışanı Londra Kalkınma Ajansı olmuştur. Bu ajans Londra’nın altyapısı, tanıtımı, pazarlaması ve iş çevresinin desteklenmesi konularında hizmet vermektedir. Diğer yandan, bu kurum günümüze kadar yetkileri bakımından yerel yönetimle sınırlı kalmaktaydı.

  2. Yeniden Yapılandırma İhtiyacı

  Gelişen ve değişen dünyada finans merkezi olmak konusundaki rekabetin giderek artması sonucu Londra’nın bir finans merkezi olarak küresel rekabetçiliğini koruması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla 2006 yılında dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından Londra’yı önde gelen uluslararası bir finans merkezi olarak zirvede tutacak bir strateji oluşturulması ve bu stratejinin desteklenmesi amacıyla, finans sektöründen çeşitli kıdemli temsilcilerden oluşan Şehir Rekabet Üst Kurulu (High Level Group on City Competitiveness) kurulmuştur. Bu kurul mevcut yapıda var olan tüm kurumları ve özel sektörü tek bir platformda bir araya getirmektedir. Bu grup durum değerlendirmelerini ve önerilerini gerekli karar alıcı mercilere sunar.

  Bu grubun liderliği ile Finansal Düzenlemeler İçin Uluslararası Merkez (International Center for Finance Regulation - ICFR) kurulmuştur. Bu kurum finansal düzenlemeler konusunda fikir üretmek ve ilgili kurumları etkilemek amacıyla kamu ve özel sektörü bir araya getiren bir platform oluşturmaktadır.

  2008 yılında Şehir Rekabet Üst Kurulu’na bağlı olarak çalışacak Finansal Hizmetler Küresel Rekabet Kurulu (Financial Services Global Competitiveness Group) oluşturulmuştur. Yeni kurulan bu kurum ilk raporlamasını 2009 baharında yapacaktır.

  Ayrıca İngiltere’nin yatırım çekmekteki etkinliğini gözden geçirmek, sigorta ve finansal ürünlerin toptan satışı ile ilgili faaliyetleri yönetmek üzere ayrı çalışma grupları oluşturulması planlanmıştır.

  Özet olarak, Londra’nın küresel bir finans merkezi olarak konumlanmasında rolü bulunan mevcut kurumların etkinliğini artırmak üzere, bu kurumlar arasındaki eşgüdümü sağlamaya dönük girişimler son dönemde hız kazanmıştır. Bu amaçla, yeni kurullar ve çalışma grupları oluşturulmaya devam edilmektedir.


  3. Yönetim Yapısı

  4. Kurum Bilgileri


  4.1. Hazine Departmanı (H M Treasury)


  Hükümetin ekonomi ve maliye politikalarını düzenlemek ve uygulamaktan sorumludur.

  Amacı

  • Sürdürülebilir büyüme oranını artırmak,
  • Refah düzeyini yükseltmek,
  • Herkes için ekonomik ve iş fırsatlarını artırarak daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak.

  Görevi

  Hazine, finansal hizmetlerin düzenlenmesi icin politikaların ve yasal çerçevenin belirlenmesinden, özellikle Finansal Hizmetler Kurumu’na (FSA) günlük olarak kural koyma ve uygulama yetkisi tanıyan Finansal Hizmetler ve Pazarlar yasasının hazırlanması ve değiştirilmesinden sorumludur.

  Web

  http://www.hm-treasury.gov.uk/

  4.2. İş-Girişim ve Düzenleme Reformu Departmanı (Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform – BERR)


  Eskiden bakanlar kurulunun bir parçası olan Better Regulation Executive (BRE) ile eski Ticaret ve Sanayi Departmanı’nın birimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir departmandır. Girişim, iş ilişkileri, bölgesel kalkınma, düzgün piyasa ve enerji politikasından sorumludur.

  Amacı

  Verimliliği artırmak, ülkeyi rekabetçi tutmak, iş için cazip bir yer yapmak, zorlayıcı ekonomik dönemlerde şirketlerin yurtdışında başarılı olmasına yardım etmek ve İngiltere’ye yabancı yatırım getirmek,

  Amaçları doğrultusunda, Londra’nın finansal bir merkez olarak kalmasını desteklemek için çeşitli fonlar sağlamak (LDA vb.).  Görevi

  • İş yaratılması, işin ve girişimi, servet oluşturmayı ve yeniliği destekleyen ekonominin büyütülmesini sağlamak,

  • Düzenlemelerin basit ve başarmak istediği sonuçlarla orantılı olmasını sağlamak,

  • Çalışanların ve tüketicilerin haklarını korumak ve yurtdışındaki yatırımları destekleyen AB ortak pazarı için çalışmak,

  • Hükümetin payı olduğu şirketlerde kamu yararını koruyarak “akıllı paydaş” olarak hareket etmesini sağlamak.

  Web

  http://www.berr.gov.uk/  4.3. Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Kurumu (UK Trade & Investment - UKTI)


  Ticaret ve Yatırım ile ilgili kamu organizasyonudur. Dışişleri Bakanlığı (Foreign and Commonwealth Office) ve İş, Girişim ve Düzenleyici Reform Departmanı tarafından ortak olarak kurulmuştur.

  Amacı

  Şirketlerin uluslararası alanda başarılı olmalarına yardım ederek İngiltere ekonomisine katma değer sağlamak

  Görevi

  • İngiltere merkezli şirketler ile çalışarak onların uluslararası pazarlarda başarılı olmalarını sağlamak,
  • Yurtdışındaki en iyi şirketleri İngiltere ile küresel ortak olma tercihi konusunda teşvik etmek,
  • Şirketlere bilgi sağlamak, tavsiyede bulunmak ve destek olmak.

  Küreselleşmeden kaynaklanan zorluklar ve fırsatlar karşısında hükümetin İngiliz iş dünyasını en iyi nasıl destekleyebileceğini ve Londra’nın dünyanın önde gelen finansal merkezi olarak kalmasının nasıl sağlanabileceğini belirlemek için Hazine ile ortak çalışmalar yürütmektedir. UKTI bunun için bir denizaşırı tanıtım stratejisi geliştirmektedir. Bu strateji Hazine tarafından yapılmış analitik çalışmalara ve çeşitli paydaşların görüşlerine dayanmaktadır. Bu paydaşlar Mil Kare bölgesindeki özel sektör ve kamu organizasyonları, Finansal Hizmetler Kurumu, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet birimleri, Ticaret ve Sanayi Departmanı v.b.’dir.


  UKTI’nin içinde, var olan Özel Sektör – Kamu İşbirliği İçin Sektör Danışma Grubu’na (Sector Advisory Group for Public Private Partnership) ek olarak, Londra ile ilgili stratejinin belirlenmesinde yardımcı olması amacıyla 2006 yılında bir Finansal Hizmetler Danışma Kurulu (Financial Services Advisory Board – FSSAB) oluşturulmuştur. Bu kurul Mil Kare ve bölgesel gruplar arasında iç yatırımlarla ilgili işbirlikleri yapılmasında ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasında yardımcı olmakta ve şehir stratejisi konusunda Finansal Hizmetler Kurumu’na önerilerde bulunmaktadır.

  Bütçe

  Finansmanı bağlı olduğu devlet kurumları tarafından sağlanmaktadır. Kendi program finansman akışına sahiptir. Bundan doğrudan Genel Müdür sorumludur.

  Organizasyon Yapısı

  Çalışanları Dışişleri Bakanlığı ve İş-Girişim ve Düzenleyici Reform Departmanı tarafından sağlanmaktadır.

  Üst Yönetim: Sorumlu Bakan, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, Denetim Komitesi, Genel Müdür  Web

  https://www.uktradeinvest.gov.uk/

  4.4. Finansal Hizmetler Kurumu (Financial Services Authority –FSA)


  Finansal Hizmetler ve Pazarlar Kanunu ile yasal yetki verilen hükümetten bağımsız bir düzenleme organdır. Kar amacı gütmeyen ve finansal hizmetler sektörü tarafından finanse edilen bir kurumdur. FSA, Hazine Departmanı’na ve dolayısıyla meclise karşı sorumludur. FSA Yönetim Kurulu, Hazine Departmanı tarafından atanır. Operasyonel olarak hükümete bağlı değildir.

  Amacı

  • Pazar güvenliğini sağlamak,
  • Kamu farkındalığı yaratmak,
  • Tüketicileri korumak,
  • Finansal suçların azaltılmasını sağlamak

  Üyeler

  Yönetim Kurulu Hazine tarafından atanır. Yönetim Kurulu: Başkan, Genel Müdür, Üç Yönetici Direktör ve dokuz tane yönetimde görev almayan yönetim kurulu üyesinden (İngiltere Merkez Bankası Finansal İstikrar Başkan Vekili, ITV Kalkınma ve Strateji Grup Direktörü, BlackRock Yönetici Direktörü, WM Morrison Supermarkets Direktörü ve Jet Environmental Danışmanı, Equitas Limited ve The Merchants Trust ve FSA Pension Plan Trustee Yönetim Kurulu Başkanı) oluşur. Bu kurul genel politikaya karar verir ancak diğer günlük kararlar ve çalışanların yönetiminden Yönetim sorumludur.

  Web

  http://www.fsa.gov.uk/  4.5. Londra Şehir Müessesesi (City of London Corporation)


  Finans ve ticaret merkezi olan “Mil Kare” (The City ya da The Square Mile) bölgesinin yerel yönetimidir. Politik parti sisteminin dışındadır. Yöneticileri bölgedeki şirketlerin oyu ile seçilir.

  Amacı

  • Mil Kare bölgesine yerel hükümet hizmetleri sağlamak,
  • Dünyanın önde gelen uluslararası finans ve iş merkezi olarak iş şehrinin konumunu takip ettiği politikalarla ve sağladığı yüksek standartta hizmetlerle korumak ve geliştirmek.

  Görevi

  • Ekonomik araştırmalar yapmak,

  • Kurumsal sorumluluğu sağlamak,

  • Bölgedeki uluslararası iş topluluğuna destek olarak, iş fırsatları geliştirmeye yardımcı olarak ve karar alıcılarla ve diğer dünyaca önemli kişilerle iletişim kurarak bölgenin tanıtımını yapmak,

  • Belediye Başkanı’nın Görevleri: Bölgede bulunan şirketleri dinler ve hükümete finansal hizmetler sektörünün daha iyi işlemesi ile ilgili tavsiyelerde bulunur. Bölgeyi temsil etmek amacıyla sık sık denizaşırı seyahatler yapar. Yurtdışında bakan seviyesinde karşılanır. Ayrıca, yerel topluluğa diğer hizmetlerin iyi bir şekilde verilmesinde (parkların bakımı vs.) destek olur.

  Organizasyon

  Mil Kare Belediye Başkanı (Lord Mayor of the City of London) tarafından yönetilir.

  Bütçe

  Finansmanını hükümetten ve kendi yatırımlarından sağlar.

  Web

  http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation

  4.6. Londra Büyükşehir Belediyesi (Greater London Authority -GLA)


  GLA Londra’nın stratejik yönetiminden sorumludur. Yerel yönetim yetkilerini 32 tane ilçe ve Londra Şehir Müessesesi ile paylaşır.

  Amacı

  Londra’daki yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak ve Londra için tek bir temsilci (Londra Belediye Başkanı) yaratmak amacıyla kurulmuştur.

  Görevi

  Ulaşım, Güvenlik, Yangın ve Acil Durum, Ekonomik Kalkınma, Planlama, Kültür, Çevre ve Sağlık konularında sorumludur.

  Organizasyon

  Belediye Başkanı, Londra İl Meclisi ve 600 çalışandan oluşur.

  Fonksiyonel organları:  • Londra Kalkınma Ajansı (LDA)

  • Londra Ulaşımı (TfL)

  • Büyükşehir Polis Gücü (MPA)

  • Londra Yangın ve Acil Durum Otoritesi (LFEPA)

  Bütçe

  Finansmanını hükümetten sağlar.

  Web

  http://www.london.gov.uk/


  4.7. Londra Kalkınma Ajansı (London Development Agency -LDA)


  • İngiltere’nin bölgelerini sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile dönüştürmek için hükümet tarafından kurulmuş olan 9 Bölgesel Kalkınma Ajansı (BKA*)’ndan biridir.
  • GLA’nin fonksiyonel bir organı olarak Londra Belediye Başkanı’nın vizyonunu ve Londra için önceliklerini iletmesine yardım etmede önemli bir rolü vardır.

  *Bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla oluşturulmuş belirli bir bakanlığın sorumluluğu altında olmayan kamu kurumlarıdır.  Amacı

  Güçlü, uzun dönemli ekonomik büyüme, sosyal kapsamlı ve etkin çevresel gelişimlerle Londra’yı sürdürülebilir dünya şehri yapmak.

  Londra’nın küresel bir başarı olarak kalmasını sağlamak amacıyla dört temel temaya odaklanır: Altyapı ve çevre, kişileri desteklemek, iş ortamını desteklemek, Londra’nın tanıtımını yapmak  Görevi

  • Londra Belediye Başkanı ile çalışarak Londra’nın sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisini geliştirmek
  • Belediye Başkanı’nın Londra ve hükümetin Bölgesel Kalkınma Ajansları için oluşturduğu öncelikleri iletmek

  Organizasyon

  Üyeleri Londra Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır.

  Yönetim Kurulu, Insan Kaynakları ve Ücret Komitesi, Denetim, Risk ve Performans Komitesi, Yatırım Komitesi  Bütçe

  Finansmanını İş, Girişim ve Düzenleme Reformu Departmanı aracılığıyla hükümetten sağlar.

  2008-2009: 346 ₤ milyon, 2009-2010: 375 ₤ milyon, 2010-2011: 326 ₤ milyon  Web

  http://www.lda.gov.uk/  4.8. The City UK


  İngiltere Finansal Hizmetler sektörünü küresel kitlelere sunan hükümet ve sanayi ortaklığıdır.

  Amacı

  Dünya’nın önde gelen finans merkezi olan İngiltere’nin pozisyonunu geliştirmek ve zenginleştirmek

  Görevi

  • Londra finans sektörünün uzmanlığını ve profesyonelliğini pazarlamak için strateji geliştirmek
  • İngiltere’nin finans hizmetler merkezi olarak saygınlığını geliştirmek, profilini yükseltmek ve rekabet gücünü arttırmak.

  Ortaklar

  • İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanlığı
  • Londra Şehir Müessessesi (City of London Corporation) 
  • Think London
  • Londra İçin Uluslararası Finansal Hizmetler (International Financial Services London- IFSL)

  Web

  http://www.thecityuk.com/output/Home.aspx

  4.9. Londra İçin Uluslararası Finansal Hizmetler (International Financial Services London- IFSL)


  İngiltere’nin finansal hizmetler sektörünü 40 yılı aşkın deneyimiyle bütün dünyaya sunan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

  Amacı

  Yurt dışından liderlere ve siyasetçilere, İngiltere’nin çok geniş yelpazedeki ve üstün kalitedeki finansal hizmetlerini tanıtmak

  Görevi

  • Araştırma: İngiltere tabanlı finansal hizmetler hakkında analizler ve istatistiksel bilgiler sağlamak. Bu raporlarla Londra’nın ve İngiltere’nin uluslararası finansal hizmetler pazarındaki rolü üzerine farkındalık yaratmak.
  • Uluslararası: İngiltere finansal hizmetler uzmanlığını bir araya getirerek uluslararası müşterilere ve pazarlara sunmak ve böylelikle üyelerine iş fırsatları yaratmak.
  • Ticaret politikası: Finansal hizmetler ticaretinin daha çok serbestleştirilmesi için çalışmak. Uluslararası antlaşmalarda sektörü temsil etmek ve dünya çapında pazar reformları için gündem yaratmak.
  Üyeler

  Bankacılık, sigorta, ticaret borsaları, düzenleyici kurumlar ve profesyonel hizmetler gibi alanlardan bütün finansal hizmetler sektörünü temsil eden üyelerden oluşmaktadır.

  Yönetim Kurulu Başkanı : Lloyd's London Yönetim Kurulu Başkanı

  Yönetimde Görev Almayan Üyeler: Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Londra Şehir Müessesesi, KPMG İngiltere, ABI, Standard Chartered Bank, British Bankers' Association, Marshall F Levine & Associates, Londra Şehir Müessesesi Finans Komitesi Başkanı, Citigroup, The Equitas Trust, Euronext.liffe 

  Gözlemciler: Avrupa ve Globalleşme, İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanlığı Uluslararası Sektörler Grubu, Hazine Departmanı Finansal Hizmetler Direktörü
  Bütçe

  Şirket Londra Şehir Müessesi’dan 250,000 ₤ (2007), Birleşik krallık Ticaret ve Yatırım Kurumu’ndan 170,000 ₤ finansman sağlamıştır. Ayrıca üyelik aidatlarından geliri 1,112,200 ₤ (2007) dur.
  Web

  http://www.ifsl.org.uk/output/default.aspx

  4.10. London First


  Londra’yı dünyada iş yapılacak en iyi şehir yapma misyonu edinen etkili iş ortaklığı organizasyonudur. Sadece üyeleri tarafından finanse edilen, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Gündemi, herhangi bir politik hareket ya da etki altında kalmadan bağımsız oluşur.

  Amacı

  • Londra’yı dünyanın en iyi iş yapılacak şehri yapmak
  • Ulusal ve yerel yönetim politikalarını ve yatırım kararlarını etkileyerek Londra’nın küresel rekabetini desteklemek

  Görevi

  Londra’yı en iyi iş yapılacak şehir yapmak amacıyla strateji geliştirmek ve lobilicilik yapmak.

  Üyeler

  Başkan: D & D London, Genel Müdür: London First, Hazine Sorumlusu: London First, Direktörler: AEG Europe Başkan ve Genel Müdür, Berkeley Group Başkanı, Birkbeck College Müdürü, British Airways Genel Danışmanı, BT Sanayi Politikası ve Regülasyonu Grup Direktörü, The Crown Estate Genel Müdürü, Capital Partners Tristan, Grosvenor İngiltere Genel Müdürü, Friends Provident and British Energy Yönetim Kurulu Başkanı, John Lewis Partnership Yönetim Kurulu Başkanı, KPMG Kıdemli Ortağı, Tesco Toplum ve Devlet Direktörü, Camelot Group Genel Müdürü

  Bütçe

  Tümüyle üyeleri tarafından finanse edilmektedir.

  Web

  http://www.london-first.co.uk/  4.11. Think London


  London First tarafından 1994 senesinde kurulmuştur. Londra’nın resmi doğrudan yabancı yatırım merkezidir. Başkentte iş yapılması konusunda uzman, kar amacı gütmeyen kamu-özel sektör ortaklığıdır. Hizmetleri ücretsiz, gizli ve kapsamlıdır.

  Amacı

  Uluslararası şirketleri Londra’da toplamak; onların kurulmasına, büyümesine, başarılı olmasına yardımcı olmak

  Görevi

  • Yatırım kararının verilmesi: Londra’nın şirketinizin yapacağı yatırım için doğru merkez olup olmadığı konusunda inceleme yapılması ve son kararın verilmesinden sonra Londra’da kurulacak iş için doğru kurumsal ve vergi yapısının belirlenmesi

  • Eleman seçimi: Çeşitli işe alım acenteleri aracılığı ile ihtiyaç duyulan sayıda ve niteliklerde eleman bulunması, İngiliz iş kanunu konusunda bilgilendirme ve elemanların daha sonraki eğitim ihtiyaçları için fon bulunması

  • Yer seçimi: Şirketinizin faaliyet sektörü ve Londra’da yatırım şekli olarak düşünülen ofis, mağaza, depo vs. için uygun bölge ve yer konusunda danışmanlık verilmesi, emlak acenteleri, mimarlar, teknik elemanlar ve sigorta şirketleri ile bağlantı kurulmasında yardım edilmesi

  • İş çevreleri ile tanışma: Kamu ve özel sektörden işadamları ile tanışma fırsatının sağlanması, ayrıca “Networking Event”ler düzenlenerek işadamlarının bir araya getirilmesi

  • Taşınma / Sosyal Hayat: Çalışanların Londra’ya yerleşmesi, ev bulması, çocukları için okul/üniversite tercihleri ve diğer sosyal faaliyetler konusunda yardım verilmesi

  Üyeler

  Yönetim Kurulu Başkanı: KPMG Londra, Direktörler: J & H Sales International Ltd, HSBC Bank, Ernst & Young, EDS, Calcom Group Ltd, City of London, Think London, Canary Wharf Group, CB Richard Ellis, Mitsubishi Corporation, Amsphere Ltd, West London, Europoint Holdings, BAA, Ogilvy Group, Harvey Nash, Berwin Leighton Paisner, Londra Borsası, TelecityGroup, London First, Gözlemciler: Londra Kalkınma Ajansı, Ingiltere Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Think London Üst Yönetimi

  Bütçe

  LDA ana finansördür. London First ve Londra Şehir Müessesesi’nden de finansman sağlamaktadır.

  Web

  http://www.thinklondon.com/

  4.12. Şehir Rekabet Yüksek Kurulu (High Level Group on City Competitiveness)


  Hükümet tarafından oluşturulan ve kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubudur.

  Amacı

  Londra’yı önde gelen uluslararası bir finans merkezi olarak zirvede tutacak bir stratejinin oluşturulması ve desteklenmesini sağlamak.

  Görevi

  Yılda bir kere toplanmak ve hükümete bulgularını açıklayarak amacı doğrultusunda tavsiyelerde bulunmak.

  Üyeler

  Bu grup Maliye Bakanı, Londra Şehir Müessesi’nin başkanı, Hazine Sekreteri ve Ticaret Bakanı’nın başkanlığında toplanır.

  Üyelerini aşağıdaki kuruluşların Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı vb. pozisyonlardaki üst düzey yöneticileri oluşturmaktadır:

  London Metal Exchange, NM Rothschild Yatırım Bankacılığı, Citigroup Avrupa, İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Morgan Stanley International, Deutsche Bank Global, JP Morgan Chase International, Standard Life, Standard Chartered, Threadneedle Investments HSBC Grup, London Stock Exchange, Aberdeen Asset Management, Royal Bank of Scotland, Aviva, UBS Investment Bank, Nymex Europe, Lloyd's, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı, Man Group, Clifford Chance, KPMG International, Maliye Bakanlığı Tanıtım Temsilcisi*, Financial Services Skills Council, Goldman Sachs International, Londra Şehir Müessesi Politika ve Kaynaklar Komitesi, Prudential, Barclays, Euronext.liffe, Merrill Lynch, Dresdner, 3i Group

  *2005 senesinde Maliye Bakanlığının içerisinde yaratılmış yarı-zamanlı bir pozisyondur. Görevi İngilteredeki uluslararası finansal ve iş hizmetleri şirketlerinin ve pazarlarının çıkarlarını gözetmektir. Bu uluslararası finansal hizmetler şirketlerinin Londra’ya gelmelerini sağlamayı, Londra Borsası ile birlikte çalışmayı ve uluslararası şirketlerin Londra Borsasına girmelerini sağlamayı içerir.  Gözlemciler

  İngiltere Merkez Bankası (Bank of England), Finansal Hizmetler Kurumu


  4.13. Finansal Hizmetler Küresel Rekabet Kurulu (Financial Services Global Competitiveness Group)


  Şehir Rekabet Yüksek Kurulu’na raporlayan alt kuruldur.

  Amacı

  Amacı Londra’nın dünyadaki yeni küresel eğilimler ve sorunlar karşısında lider finans merkezi olarak yerini korumasını sağlamak.

  Görevi

  Ayda bir kere toplanarak, uluslararası finansal hizmetler sektörünün rekabet gücünü etkileyen küresel eğilimleri değerlendirmek ve doğrudan Yüksek Kurul’a rapor vermek.

  Üyeler

  Bu grup Maliye Bakanı ve Citi Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır.

  Üyelerini aşağıdaki kuruluşların Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı vb. pozisyonlardaki üst düzey yöneticileri oluşturmaktadır:

  The Blackstone Group Corporate Private Equity, Prudential Plc., Schroders, Londra Şehir Müessesi Politika ve Kaynaklar Komitesi Başkanı, Londra Borsası, HSBC, Deutsche Bank, F&C Asset Management, Scottish Widows, Britanya Endüstrileri Konfederasyonu , Lloyds of London, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı, Finansal Hizmetler Kurumu, Citi, Guardian Media Group, Clifford Chance, PricewaterhouseCoopers, International Centre for Financial Regulation, LIFFE  4.14. Finansal Düzenlemeler İçin Uluslararası Merkez (International Centre for Financial Regulation - ICFR)


  Kamu ve özel sektörün önemli oyuncuları arasındaki bir küresel işbirliğidir. Şehir Rekabet Üst Kurulu’nun liderliği ile 13 Ocak 2009 tarihinde kurulmuştur.

  Amacı

  Amaçları:

  • Finansal düzenlemelerle ilgili objektif ve tarafsız araştırma, tartışma ve eğitim olanakları sağlamak,

  • Gelişmekte olan finansal piyasaların nasıl düzenlenebileceğini incelemek,

  • Güvenilirliğin ve istikrarın yeniden sağlanması amacıyla uluslararası düzenlemeler arasında uyumu temin etmek.

  Organizasyon Yapısı

  19 tane finansal hizmet kurumu, the Londra Şehir Müessesi ve Hükümetin ortaklığıyla kurulmuştur.

  Kurumun günlük işlemesinden Genel Müdür ve ona yardımcı olan Eğitimden sorumlu direktör sorumludur. Genel Müdür yönetişim ve yönetimden sorumlu olan Yönetim Komitesine rapor verir.  Paydaşlar: Aberdeen Asset Management, Aviva, Barclays Bank, Citigroup, Dresdner Kleinwort, Goldman Sachs, HSBC Group, JPMorgan, The Man Group, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Prudential, Standard Chartered, 3i Group, Union Bank of Switzerland, The Londra Şehir Müessesi, Hükümet, PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte

  Bütçe

  Başlangıç bütçesi olarak yıllık olarak, üç yıllık bir süre için, Londra Şehir Müessesi’dan 1 ₤ milyon, hükümetten 2.5 ₤ milyon ve paydaşlarından da 100,000 ₤ kaynak sağlamıştır. Bu sürenin sonunda kurs ücretleri ile kendi finansmanını sağlamaya başlaması planlanmaktadır.

  Web

  http://www.icffr.org/      Ana sayfa


  Londra finans merkezi organizasyonu

  Indir 90.11 Kb.